Německá demokratura, jako Leninův policejní stát


Pokud se řekne policejní stát, můžeme si představit ledacos, nicméně v současné německé demokratuře, se velmi blíží představě Lenina, který jako první založil ukázkový  policejní stát, poměrně úspěšně.Lenin především vyžadoval držení zbraní pouze Rudou (bolševickou) armádou a bolševickou policií a držení palných zbraní kýmkoliv jiným, bylo v Leninově Rusku zapovězeno pod hrozbou drakonických trestů.V Německu je dnes sice držení “zbraní” občany za jistých podmínek povoleno, nicméně tyto zbraně jsou německým občanům prakticky k ničemu, jelikož se o skutečné zdraně pochopitelně nejedná a ani v bolševickém Leninově Rusku, se realita příliš nelišila.

Zbraňová legislativa je tak v  Německu nejpřísnější v současné Evropě a i když projdete náročným a komplikovaným procesem potřebným pro získání Waffenschein, střílet ostrými si stejně nebudete moci dovolit.Běžný průkaz, tak opravňuje k nošení pouze plynových pistolí, světlicí, pepřových sprejů či dalších nesmrtících zbraní, takže pro skutečnou obranu je prakticky k ničemu, jelikož si lze sotva představit, že nějakého odhodlaného násilníka, či lupiče, kteří se často etablují především z řad imigrantů, zaženete plynovou pistolí, nebo nějakým podobným šidítkem.

Německá demokratura to má tak poměrně šibalsky vymyšleno a i když se papíru který po mnoha obstrukcích obdržíte říká zbrojní průkaz, se skutečným oprávněním pro nošení střelné zbraně, nemá toho moc společného.Nakonec bizarní názory vládnoucích německých politiků, nenechají nikoho na pochybách v tom, o co jim vlastně jde.A tak třeba podle předsedy Německé policejní unie (GdP) Olivera Machowa, může mít nárůst ozbrojených občanů neblahý vliv na každodenní život Němců. „Takové zbraně dávají nejen falešný pocit bezpečí, ale také větší chuť k sebeobraně.”V Německu je tak  zjevně na případnou obranu občana před kriminálními živly nahlíženo jako na cosi “neblahého”, takže podle těchto představ, se asi mají nechat Němci migranty okrádat a německé ženy znásilňovat, aniž by byl zločincům kladen jakýkoliv neblahý odpor.

V každém případě, se nám opět nabízí pěkné srovnání dnešní německé demokratury s Hitlerovým Německem, v kterém bylo získání zbraně banální záležitostí, jelikož Hitlerův režim pravidla pro držení palných zbraní oproti Výmarské republice ještě významně uvolnil a sám Hitler se osobně zasadil o rozšíření držení zbraní mezi všemi Němci, jelikož zastával názor, že je právem každého Němce být ozbrojen nejen pro případ osobní ochrany, ale především pro případ obrany Německa.Zatímco se tedy Hitlerův údajně diktátorský režim zbraní v rukou Němců zjevně neobával, současná německá vládní demokratura, považuje držení palných zbraní občany za cosi nebezpečného, takže je zřejmé, že současné evropské demokratury, nemají se svými občany příliš dobré úmysly, jinak by se zbraní v jejich rukách nemusely vůbec obávat.Pokud by jim pak vůbec záleželo na zachování vlastních národních států, měly by vyzbrojování občanů naopak podporovat, podobně jako se to děje v Izraeli, který si na zachování národního židovského státu zvláště zakládá.

Advertisements

Nenahraditelnost newspeaku ve zmanipulované historiografii


Newspeak – novořeč, jako termín poprvé zavedl Orwel a jeho cílem je především politická manipulace, kdy je určitým pojmům přisuzován význam, který většinou nemají, jelikož velmi často mají význam naprosto odlišný.V případě slov s více významy, jsou pak nehodící se významy prakticky odstraněny a jsou ponechány pouze ty, které jsou použitelné pro manipulaci veřejnosti.Inkviziční demokratury, pak Orwelovu vizi ještě překonávají, když tímto významy slov naprosto mění oproti stavu jen před pár desítkami let, aby nemohlo docházet k narušování “platných” dogmat.

Typickým příkladem je pak německé slovo ausrotten, případně Ausrottung.Kdo někdy četl nějaké německé dokumenty z období Třetí říše ví, že se v textech mnoha nacistických politiků z této doby, včetně samotného Hitlera, vyskytuje poměrně často.Toto slovo pak bylo pro zmanipulovanou historiografii ve službách demokratur velký problém, jelikož mělo poměrně dost významů a jeho význam tak nepůsobil jednoznačně.Aby tedy mohla být legenda o nacistickém vyvražďování celých národů udržena při životě, bylo nutno nehodící se a především pak ty nejběžnější významy tohoto slova ze slovníků vylikvidovat a ponechat pouze ty významy, které mohou sloužit jako onen “hlavní důkaz”, jelikož jakékoliv skutečné důkazy, nemá inkvizice k dispozici.A tady právě sehrála svou nazastupitelnou roli novořeč, která byla pro tyto potřeby vytvořena.

A tak se už podařilo alespoň některé překladače zmanipulovat (Google) a naučit je tomu správnému Newspeaku a zobrazují tak pouze ty požadované významy slova Ausrottung,  i když všechy se zatím zcela zmanipulovat nepodařilo.Naprosto odlišná je pak situace u klasických slovníků do roku 1945, které nám předkládají zcela jiné významy než slovníky poválečné a ty současné elektronické.Slovníky z konce 19. století, tedy období Hitlerova dětství, kdy si osvojoval základy německého jazyka, překládají ausrotten především jako vykořenit, či vymýtit.Nabízí se i možnost exterminate, nicméně tento význam je z tehdejšího pohledu vnímám jako umístění mimo hranice, a nelze ho nahlížet dnešním zkresleným pohledem, tedy automaticky jako zabíjení, což zavání účelovostí na sto honů.

Pokud se pak podíváme do slovníku ze 70. let, u slova ausrotten je vyhlazení už na prvním místě a většina významů z 19. století chybí, přičemž je zřejmé, že velká většina nacistických politiků, se vyjadřovala právě v duchu významů přelomu 19 a 20. století.Je tedy zjevné, že tento význam byl cíleně upřednostněn, přestože k tomu nebyl žádný jazykový důvod, jelikož základ slova je rotten, tedy kořen, což má původ i v latině a k výkladu slova jako vyhladit, tak neexistuje žádný logický důvod.Rovněž v Lutherově Bibli je toto slovo používáno v těchto a podobných významech jako vykořenit, či odříznout, ale nikdy ve významu vyhladit.

Lze namítnout, že se němčina od těchto dob do 30/40 let 20. století vyvíjela a i význam slov se měnil.To je sice v jistých případech nesporné, ale v případě slova ausrotten toto vysvětlení opět neobstojí, jelikož tomu tak prokazatelně nebylo.Nejlepším důkazem toho pak je rovnou Hitlerův Mein Kampf, který rádoby historici pravidelně uvádí jako důkaz plánování masového vyhlazování, což ovšem dokazuje pouze to, že tito historici, ho nikdy nečetli v německém originále do roku 1945, ale pouze v tendenčních překladech do angličtiny, kde jsou mnohé výrazy účelově “přeloženy”.Současně jsou tito historici už postiženi uvažováním v dimenzích poválečné novořeči, takže nutně dochází k dezinterpretaci.

Hitler tak v Mein Kampf z roku 1944 například píše:

Was aber besaß dieses Bündnis für einen Wert, wenn erst das Deutschtum der Habsburgmonarchie ausgerottet worden wäre?

Hitler tedy jistě nemyslí, že by němectví bylo v habsburské monarchii vyhlazeno, jak nám sugeruje dnešní zfalšovaný výklad v případě nacistických materiálů, ale spíše míní něco jako “rozpuštěno, čí vykořeněno” v ostatních národnostech.HIitler tak nepochybně citlivě vnímal neněmcké mnenšiny podobně, jako jsou vnímani cizí přivandrovalci i dnes.Je však  jednoznačné, že Hitler v době sepisování Mein Kampf slovo ausrotten využíval v různých významech, které taky mělo, ale nikdy jako vyhladit.Tento význam se začal objevovat až v poválečných letech a žádný rodilý Němec, by ho v tomto významu do té doby nepoužil.Nejlepší na tom ovšem je, že pokud se podíváme do naučného slovníku z přelomu 20. a 30. let 20. století, tak tam ani slovo vyhladit, či nějaké jemu podobné slovo, pochopitelně vůbec nenajdeme, zatímco dnešní slovníky už tímto termínem novořeči samozřejmě disponují.Nelze tak cokoliv z této doby takto ani přeložit a je to jen potvrzením, že se tehdejší texty, překládají současnými termíny novořeči, které tehdy nikdo neznal a nemohl tak v těchto významech ani uvažovat.

Závěr je tedy ten, že všechny nacistické projevy a písemnosti, kde je slovo ausrotten použito, nikdy nehovoří o jakémsi vyhlazení – vyvraždění, ale význam slova je vždy naprosto odlišný a nemá s fyzickou likvidací kohokoliv nic společného a jedná se tak ze strany mainstreamové historiografie, o další prokazatelný a především stupidní podvrh.Tato zoufalá mystifikace zastánců legendy o vyvražďování, současně odhaluje naprostou absenci forenzních důkazů, takže oficiální historiografii nezbývá, než směšně překrucovat význam slov a předkládat pak tyto fabrikáty, jako rádoby nevyvratitelné důkazy.

Všechno jinak, telefony Huawei prý už hrozbou nejsou


Uběhly snad jen dva dny, co v mainstreamu včetně všech televizí, proběhla monstrozní kampaň proti čínské firmě Huawei, ve které se tvrdilo, že tato zařízení představují bezpečnostní riziko, jelikož je možné, že mohou obsahovat backdoor – zadní vrátka a umožňovat tak únik informací.V pátek už ovšem bylo všechno jinak, a NUKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, zařadil razantně zpátečku a nově tvrdí, že o telefony Huawei se prý vůbec nejednalo.

Pochopitelně tento “poopravený” závěr NUKIB už se tak nemedializoval, jako ona původní štvavá kampaň a toto nové prohlášení zveřejnily prakticky jen IT weby, jako například LUPA.cz.Podle NUKIB tak prý celá kauza nebyla z mnoha stran pochopená a NUKIB vlastně varoval pouze před datovými a telekomunikačními prvky, což je vlastně jedno, jelikož pokud by tyto byly skutečně zdrojem úniků, Huawei a potažmo čínská vláda by měla přístup prakticky k věškeré komunikaci.Je tak zjevné, že NUKIB se z toho snaží nějak vykroutit, tímto svým novým prohlášením, jinak by mu mohlo hrozit i obvinění z šíření poplašné zprávy a nejspíše i žaloba za poškození dobrého jména ze strany Huawei.NUKIB to tímto ale moc nespravil, ba spíš naopak.Huawei tak nejspíše pohrozilo a v důsledku hrozby obrovských nákladů v případě nutnosti nahrazení Huawei HW, se NUKIB musel vrátit na zem, jelikož Česká republika není  v pozici USA, kterým se snaží  lézt do zadku stejně, jak bylo zvykem před rokem 1989 v případě sovětského svazu.

Tomu, že pak NUKIB nehraje zrovna čistou hru nasvědčuje i fakt, že jeho web byl náhle odstaven a probíhá na něm prý přechod na novou verzi, přičemž před pár dny, kdy byl ještě dostupný, se tam na jeho mainpage žádné upozornění na  tak blízkou odstávku nenáchazelo.Současně je dosti bizarní odstavit kompletně celý web na 14 dní – do 8. ledna, jen kvůli tomu, že se přechází na novou verzi, jelikož nežijeme v roce 1990, ale v roce 2018 a obzvláště podivné je to pak v případě webu státní instituce.Stará verze tak v klidu mohla dále sloužit a jakmile by byla nová verze připravena, byla by prostě během několika hodin webová stránka aktualizována no novou verzi.Celé to tak vypadá, že někdo chtěl původní tendenční prohlášení NUKIB skrýt, aby se tento renonc dal lépe ututlat.V každém případě se jedná o naprostou frašku a opět tímto státní instituce prokazují, že jsou minimálně naprosto nekompetentní.

Babiš zakázal vládě telefony Huawei, tragikomedie na pokračování


Hlavním prohřeškem čínské firmy Huawei není ani tak to, že by svoje zařízení zneužívala ke špionáži, ale především to, že svým americkým a dalším západním konkurentům těžce šlape na paty.Zapadní firmy tak nejsou schopny konkurence, čímž jsou ohroženy mnohé firmy včetně Apple, které už od smrti Jobse zažívá těžké časy, takže bylo nutno čínskou firmu nějak poškodit a nebylo lepší řešení, než vyvolat kolem Huawei a také ZTE, které má taky velmi příznivou cenovou politiku, humbug ohledně údajné špionáže pro čínskou vládu.

Předně je třeba zdůraznit, že v současnosti neexistuje žádný důkaz, že Huawei nějakou špionážní činnost prostřednictvím svých zařízení provádí, takže se jedná o pouhé spekulace.Pan neúspěšný prezidentský kandidát a nynější senátor Fischer pak “argumentuje” tím, že se o tom že Huawei může být bezpečnostní hrozbou mluví několik let, což je pseudoargument pro hlupáky, neboli ukázkový logický klam, jelikož to pochopitelně nic nedokazuje.Všechna mainstreamová média po celém světě jsou tak plná těchto spekulací o  bezpečnostní hrozbě Huawei, ale ke vší smůle, nikdo nebyl dosud schopen doložit jediný případ, že k nějakému nestandardnímu chování těchto zařízení vůbec dochází.Takže shrnuto, přestože se o tom už několit let mluví, či spíše žvaní v pražské kavárně, kam asi často chodí i čučkaři z BIS a NUKIB, důkazy neexistují.Jen pro úplnost pak připomínáme, že mimořádná tvrzení, vyžadují mimořádné důkazy, neboli, tvrzení předkládaná bez důkazů, lze rovněž bez důkazů odmítnout.

Naprosto bizarní je pak reakce premiéra Babiše, který hystericky zakázal vládě telefony značky Huawei používat, jako by to snad bylo nějaké řešení i v případě, že by tyto telefony skutečně obsahovaly nějaký backdoor.Je totiž všeobecně známo, že mobilní i internetoví poskytovatelé (tedy aby bylo jasno, minimálně T- Mobile, O2 i Vodafone), běžně ve velkém používají síťové prvky firmy Huawei a investovali do nich nemalé prostředky.Představa, že v případě skutečné špionáže firmy Huawei to vyřešíte tak, že zahodíte její telefon, je tak naprosto komická, jelikož by to pochopitelně nic neřešilo.Tyto podstatné detaily, ovšem jak premiérovi , tak i dalším inkvizitorům zjevně unikají, jelikož v oblati IT naprosto tápou, což konkrétně Babiš prokázal už v době, kdy se jeho vláda neúspěšně pokoušela cenzurovat internet.

Jelikož je tedy celý jak mobilní, tak internetový sektor produkty firmy Huawei doslova “zamořen” a investice do těchto zařízení byly nemalé, strašit širokou veřejnost včetně oficiálních institucí jakousi hypotetickou hrozbou, je jak stupidní, tak kontraproduktivní, jelikož situace, že tento HW bude odstraněn a nahrazen “nezávadným”??, by bylo záležitostí minimálně několika let.Současně je na místě připomenout, že drtivá většina nejen síťových zařízení většiny značek se vyrábí z ekonomických důvodů právě v Číně, jinak by si běžní evropští konzumenti, sotva mohli tato zažízení bez tamní otrocké práce dovolit, takže představa NUKIB, že by byly napíchnuty pouze zařízení Huawei je dosti naivní a pouze dokazuje, že se jedná o další státní instituci, která je naprosto k ničemu.Celé to tak působí, že cílem není ani tak někoho před čímsi ochránit, ale pouze firmu Huawei poškodit a to především do budoucna.

Pokud by jsme pak měli varovat před nějakou skutečnou a především prokazatelnou hrozbou, tak je to především OS, který telefony Huawei používají.Ten ovšem není čínské provenience, nýbrž pochází od amerického Google, který na jakékoliv aktualizace starších zařízení dlouhodobě kašle, v důsledku čehož jsou ve světě používány desítky až stovky milionů zařízení, jejichž OS není aktualizován a tato zařízení jsou tak ponechána na pospas jakýmkoliv bezpečnostním hrozbám.Pokud by tedy Čína chtěla někoho špiclovat prostřednictvím telefonů, využije jednoduše mnoho děr v léta nezáplatovaných starších verzích Androidu, které se přímo nabízí (což se pravděpodobně i děje) a nebude hloupě riskovat kompromitaci stěžejních čínských firem trojanem v jejich zařízeních, alespoň ne těch pozemských, a co se dějě v těch na oběžné dráze, je už pak naprosto mimo jakoukoliv kontrolu jakéhosi NUKIB.Na pořadu dne tak není jakási hypotetická hrozba od čínské firmy Huawei, ale naprosto reálná hrozba nezáplatovaného OS, kterou má na svědomí americký moloch Google, o čemž ovšem závislý mainstream decentně mlčí.Naše doporučení tak zní, v případě zařízení čínského Huawei buďte zatím v klidu, ale v případě amerického Google, se mějte na pozoru.

Konference OSN o změně klimatu 2018 skončila, hlavní zdroj znečištění nadále ignoruje


V polských Katovicích v těchto dnech skončila konference o změně klimatu a pochopitelně znovu naprosto ignorovala hlavní zdroje znečištění a především pak zdroj produkce znečištění z fosilních plaiv, kterým je lodní doprava, tedy především gigantické kontejnerové loďstvo, čítající desítky tisíc plavidel.

Toto kontejnerové loďstvo, je jak už jsme zde před časem psali, hlavní zárukou fungování takzvaných rozvinutých západních pseudodemokracií, které díky němu za cenu lístku do metra, převáží z jednoho konce světa na druhý tuny zbožím, vyrobeného otroky pracujícími za pár euro za týden, a bez kterého by se “rozvinuté” západní ekonomiky, přes noc staly rozvojovými.

Přestože konference byla dokonce prodloužena o jeden den, v jejich závěrech o hlavním znečišťovateli nenajdete ani slovo a obsahuje pouze naprosto vágní závěry a cíle bez toho, aby bylo stanoveno, jak těchto cílů vlastně dosáhnout.Celá tato konference, tak zjevně byla zorganizována pouze jako zástěrka skutečných problémů a tím posledním bylo to, že by tyto problémy měla řešit.Jak taky řešit problémy, které ani nebyly na této konferenci zmíněny a konference je “elegantně” obešla.Obětním beránkem se tak na konferenci stalo především hostitelské Polsko, které se svou produkcí fosilních spalin sice patří k největším znečišťovatelům v EU, ve srovnání s lodní dopravou, se ovšem jedná o naprosto bezvýznamný podíl.

Konference vlastně ani problém znečištění lodní dopravou řešit nemusela, jelikož tento problém je dávno chytře “vyřešen” tak, že všechna evropská rejdařství (norský MAERSK a další) provozující kontejnerové loďstvo, mají svá plavidla registrována v neevropských státech a často i zemích bez moře, jako je třeba v Mongolsko, takže tento problém oficiálně neexistuje.Celá konference tak byla pouze jen vějičkou pro hlupáky, která je měla přesvědčit, že se proti znečišťování nějak bojuje, ve skutečnosti se reálné zamořování ovzduší kontejnerovým loďstvem pouze dlouhodobě a systematicky kamufluje, jinak by si celá zdegenerovaná EU, žijící z práce otroků ve východních diktaturách na druhé straně světa, rovnou pod zadkem podřízla větev.

Norsko plánuje přestat vyučovat o Holokaustu, holohoaxová loby zuří


Norská konzervativní vláda chce v školní reformě vynechat z osnov výuku o Holokaustu, jelikož ji již nepovažuje za relevantní pro budoucnost.Přestože je věcí každého státu, co považuje za podstatné jako výuku pro své děti ve školách a v případě jiných témat by se sotva nad tím někdo pozastavil, v případě svatého Holokaustu je to něco jiného, jelikož by norský příklad mohly následovat i další státy a z holokaustového dogmatu, by toho brzo moc nezbylo.

Hlásné trouby demokratury tak bijí na poplach, jelikož holokaustová legenda je stěžejním bludem, kterým jsou v inkvizičních demokraturách ovčanům vymývány mozky a bez vtloukání tohoto bludu do hlav už  malých dětí, by se brzy mohlo stát, že by tyto někdy v budoucnu mohly o období druhé světové války, začít i racionálně uvažovat.To je pochopitelně to poslední, co vládnoucí demokratury potřebují, jelikož jejich základy stojí především na vylhané historii tohoto období.

Jak je v článku zmíněno, Norsko ovšem není zdaleka jediná země, která holokaustové dogma ve výuce ignoruje, podobně je na tom Rwanda, Keňa, Pákistán nebo Senegal a v Evropě Island.Zemí které o tomto tématu nevyučují je ovšem mnohem více, než tendenčně zmiňuje článek na iDnes, například třeba v Tibetu rovněž ve školních osnovách nic o Holokaustu nenajdete.Tibet se ovšem momentálně zmiňovat nehodí, protože ho v důsledku čínského útlaku, demokratury všude dávají vzorem a vyvěšují tibetské vlajky.Podobně je to s výukou Holokaustu prakticky ve všech východních zemích, které pokud ho vůbec zmiňují, tak pouze jako jistou formu útlaku Židů během období druhé světové války.Celosvětově pak svým občanům vtlouká do hlavy holohoaxovou propagandu pouze Evropa a Rusko, jinde ve světě se k holohoaxu přistupuje tak jak si zaslouží, tedy jako k naprosté fantasmagorii a bláboly o šesti milionech mrtvých a plynových komorách tam nikde nenajdete, protože pro ně prostě neexistují žádné důkazy.

Rovněž počet zemí, kde je popírání holokaustu beztrestné, je naprosto dominantní, protože  se nejedná o žádnou prokazatelnou historickou událost ale pouze o dogma.Celkově tak je těchto zemí, které holohoaxovou doktrínu ignorují více jak 180, tedy drtivá většina.Popírání holokaustu tak trestají jen země v Evropě  a ni tam ne všechny.Současně pak další jako zmíněné Norsko, od holohoaxové masáže ustupují.Dále některé země jako třeba Holandsko, nemají vyloženě v zákoně zakotvené popírání, ale lze popírání holokaustu postihnout jako šíření nenávisti.Prakticky stejně je na tom i samotné Německo, kde se popírání postihuje jako urážka mrtvých, což je vlastně na 21. století dosti bizarní paragraf.V Německu je to pak prostá a logická  reakce na skutečnost, že prokázat byť jen jedno úmrtí v plynové komoře nebylo možné, čehož mnozí obvinění v inkvizičních procesech využívali a bylo tak nutné popírání nahradit tímto gumovým paragrafem, který už je “právně” nenapadnutelný.

Pokud tedy výuka o holohoaxu ze školních učebnic jednou vymizí ve všech státech Evropy, bude to pouze ku prospěchu rozvoje kritického myšlení dětí, jelikož dnes v době internetu, si každý může snadno dohledat relevantní zdroje na toto téma a porovnat je s fantasmagorickým vzpomínkami “očitých svědků”, na nichž celá holokaustová legenda stojí.To poslední, co pak školní děti potřebují, je poslouchat fantaskní a především vylhané příběhy o mýdle z Židů, lampičkách z židovské kůže a podobných podvržených holohoaxových rekvizitách, které jim holohoaxová loby už desítky let servíruje.

Novinářský kodex je podle ČT nadřazen zákonům svobodného Švýcarska


Aniž by jsme tímto chtěli nějak stranit premiérovi Babišovi, jelikož zavedením EET a cenzury internetu, které prosadil, nepatří zrovna k nám oblíbeným politikům, nedávné aktivity vedené proti němu a podporované především veřejnoprávní Českou televizí, lze jednoznačně označit za ukázkové manipulace.

V tomto případě tak nebude nutné komplikovaně dokazovat, že se skutečně jedná o manipulace, jelikož sama ČT se prakticky každým dnem z nich opakovaně usvědčuje.Přestože redaktoři TV Seznam porušili ve Švýcarsku rovnou dva zákony tím, že neoprávněně podvodně vnikli do domu Babiše mladšího tak, že zneužili PIN, a dále ho bez jeho vědomí tajně natáčeli, což je v rozporu s Swiss Federal Data Protection Act (DPA).To že tedy tito rádoby novináři použili zločinné postupy při získání reportáže, ČT a další mainstreamová média až na nějakou tu vyjímku (TV Prima, která to uvedla ve svém zpravodajství)  ignorují a především pak ČT neustále operuje jakýmsi novinářským kodexem, podle kterého, měl být prý tento postup přijatelný, jako kdyby tento pochybný kodex, byl nadřazen zákonům kteréhokoliv jiného státu.

Jedná se tak o ukázkově absurdní situaci, kdy se ve veřejnosti vytváří dojem, že pochybný kodex českých novinářů, který povoluje prakticky jakékoliv neetické metody při získáváni informací, tyto novináře opravňuje postupovat i proti zákonům cizích států.Jak například uvedl na svém webu Český rozhlas, podle právního rozboru, který si nechal zpracovat, reportéři postupovali podle zákona.Opět se zde zamlčuje fakt, že ve Švýcarsku jsou tyto postupy nezákoné o neoprávněném vniknutí do zabezpečeného objektu ani nemluvě, které je trestné i v české kotlině.

Jediný správný postup by pak měl být ten, že rodina Babiše mladšího podá trestní oznámení na novináře TV Seznam a švýcarské orgány v důsledku jejich protizákoného jednání, požádají o jejich vydání, aby pak byli ve Švýcarsku po zásluze potrestáni a ideálně pak skončili na nějakou dobu v kriminále.Celou tuto pseudokauzu, nad kterou už několik dní masturbují všichni odpůrci Babišova premiérování, pak nemá smysl dále komentovat, jelikož byla vytvořena na základě nezákoného postupu, takže takto získané “důkazy”, by nemohl přijmout žádný soud, i když v českém absurdistánu je všechno možné.Současně je postavena na výpovědi osoby trpící schizofrenií, což u každého soudného jedince, musí vyvolat vážné pochybnosti o její relevanci.

Celý tento kabaret, je pak jen další ukázkou nekonečné nabubřelosti a arogance ČT, která se díky každoročním sedmi miliardám od daňových poplatníků pasuje do role toho, kdo bude určovat, co si maji tito poplatníci myslet a dokonce její drzost sahá tak daleko, že už si dovoluje ospravedlňovat i trestné činy, spáchané dokonce v zahraničí.