Jak přežít bez úhony devět zásahů z útočné pušky a brokovnice


Jelikož mainstremové zdroje v případě střelby v Christchurch nedisponují žádnými forenzními důkazy, nemají dokonce ani žádný obrazový materiál, který by dokazoval, že v mešitách v Christchurch skutečně došlo k zabití a zranění skoro stovky osob (tedy kromě FAKE videa, které dokazuje pravý opak), nezbývá jim nic jiného, než naivní čtenáře neustále zásobovat stále novými pohádkami.

A tak se nedávno objevila další bajka o tom, jak jedna z obětí byla zasažena rovnou devětkrát údajnou Tarantovou střelbou z útočné pušky a brokovnice, které v mešitě Al Noor použil a přesto prý přežila.Konkrétně mělo jít o zásahy pětkrát do nohou, třikrát do paže a dokonce jednou do obličeje a oběť prý přežila díky tomu, že se skryla pod jiné tělo, takže další pozornosti střelce prý unikla.

Temel Atacocugu, jak se údajná Tarantova oběť jmenuje, je pak v článku, který o tomto případu informuje dokonce několikrát vyfocen, jako údajný živý důkaz.Přestože měl být tedy Atacocugu před pár týdny zasažen útočnou puškou, nebo brokovnicí přímo do obličeje, krásně se na fotografii usmívá a nikde na jeho tváři není ani známka po nějakém zranění střelbou z pušky.Pokud by tedy i nějakým zázrakem přežil bez okamžité odborné pomoci zásah útočnou puškou do obličeje (přitom musel být bez pomoci dlouhé minuty a současně masivně krvácet), jeho tvář by byla ještě hodně dlouho plná hematomů, protože jen zranění způsobená pěstmi v obličeji, se léčí dlouhé týdny, než zcela zmizí, natož pak střelné zranění způsobené puškou.

Dále jako důkaz zranění na noze, je čtenářům předložena fotografie, na které je noha s údajnou jizvou po zásahu z pušky.”Jizva” ale spíše připomíná otlaček od ponožky, než následky po zásahu z pušky z bezprostřední blízkosti před několika málo týdny.Zranění útočnou puškou, případně brokovnicí z bezprostřední blízkosti způsobují devastující zranění a ona údajná zranění, předváděná osoba nemohla před tak krátkou dobou utrpět.Rovněž Atacocuguovo tvrzení, že projektil zůstal v jeho čelisti je komické, při zásahu útočnou puškou z bezprostřední blízkosti.Jaký učinek má střela z útočné pušky je možno vidět zde, kdy střela i při střelbě z větší vzdálenosti má stále obrovskou kinetickou energii, takže je evidentní, jaká zranění musí způsobit.Atacocugu pak prokazatelně lže, když dále tvrdí, že ostatní postřelení křičeli, z nahrávky je zjevné, že na místě je kromě střelby naprosté ticho.

Podle nevozélandského mainstreamu, tak Temel Atacocugu přežil devět zásahů z útočné pušky a brokovnice bez větší újmy a po šesti týdnech tato střelná zranění nejsou na jeho těle prakticky patrná.To jak si dnes dovoluje mainstream ohlupovat své čtenáře, si nedovolí ani tvůrci akčních filmů, kde so ovšem s jistou dávkou přehánění jaksi počítá.Mainstreamová alternativní realita, si tak zjevně nezadá ani se scénářem akčních stříleček, a její hrdinové, se tak z téměř smrtelných zranění, uzdravují prakticky na počkání.

Advertisements

Florida povolila učitelům nosit ve školách zbraně, konec stupidních GUN FREE ZONES?


Jak vidno, v USA ještě nepozbyli zdravého rozumu a tak se po opakovaných masakrech v GUN FREE školách prozatím pouze na Floridě rozhodli, narušit dosavadní nedotknutelnost GUN FREE ZONES a umožnit učitelům nosit v prostorách škol střelné zbraně.

Ony GUN FREE ZONES pak nejsou ničím jiným, než produktem idiotské sluníčkářské politiky, podle které, čím bude mezi lidmi méně zbraní, tím bude méně i zločinů jimi spáchaných.Desetiletí dlouhá zkušenost ovšem prokazuje pravý opak, tedy že pokud zbraně někde zakážeme, stávají se tyto oblasti beze zbraní oblíbeným cílem ozbrojených útočníků.

V dobách, kdy zbraně byly běžně dostupné kdekoliv na benzinové pumpě, čí obchodě, tak nepřekvapivě k žádným masakrům nedocházelo, takže mezi dostupností zbraní a masakry neexistuje žádná spojitost.V pozdějších letech, kdy se začaly objevovat školní masakry střelnou zbraní, což se kupodivu kryje s masivním nadužíváním antidepresiv v USA a útočníci rovněž zhusta byli pod jejich vlivem, se sluníčkářškým silám podařilo prosadit na školách i jinde, právě GUN FREE ZONES, jako kdyby příčinou těchto masakrů snad byly zbraně, které stejně drtivá většina Američanů nechává bohužel doma.

Jejich zavedení ovšem nepřineslo snížení počtu masakrů v těchto oblastech beze zbraní, ale počet obětí masakrů naopak téměř dvojnásobně narostl, protože tyto oblasti mají masoví vrazi ve značné oblibě, jelikož se zde logicky nesetkají s žádným adekvátním odporem.Je totiž známo, že disciplinovaní občané zákony dodržují, zatímco zločinci nikoliv a otevřeně bezbranými jedinci opovrhují, což dokazují například deníky vrahů z Columbine.Minimálně jeden ze střelců z Columbine byl pak rovněž na  SSRI antidepresivech, takže omezení zbraní sotva něco řeší, jelikož tito léky na předpis zfetovaní jedinci, použijí jiný způsob jak pozabíjet větší počet osob, například podomácku vyrobené výbušniny, které také nastražili, ale tyto shodou okolností selhaly.Představa, že vás tedy nějaká GUN FREE ZONE ochrání, je přímo bláznivá a takový jedinec musí nutně trpět bludy a není schopen vnímat realitu, jinak si to nelze vysvětlit.

Jediným řešením tak je, umožnit občanům nosti zbraně, s důrazem na slovo nosit, protože mít je doma zamčené v šuplíku je opravdu k ničemu.Na Floridě se tak rozhodli jít příkladem, na rozdíl třeba od EU, která systematicky usiluje občany odzbrojit.Floridská nová norma, by tak mohla definitivně skoncovat s GUN FREE ZONES ve školách, protože útočníky pouze lákají, a umožňují jim v klidu postřílet libovolné množství lidí, jako bezbrané ovce.

Kriminalita barevných v New Yorku nadále stoupá


Jako každoročně New York Police department zveřejnil statistiky spáchané kriminality na území města za minulý rok 2018 a stejně jako v předchozích letech, se na páchání trestné činnosti podílí násobně častěji něž bílí Američané černoši (black) a Hispánci, takže se nejedná o žádnou anomálii, nýbrž o setrvalý stav.

Celkově tak na území New York city černoši spáchali v roce 2018 49% trestných činů a ve 42% případů byli za ně uvězněni, což je oproti minulému roku nárust skoro o dvě procenta.Kriminalita Hispánců s 30 a 34%, se drží na zhruba stejné úrovni.Běloši s 18% mají tak vzhledem ke své dominanci v populaci minimální podíl na kriminalitě, zatímco černoši, kterých je v populaci NYC kolem 20 procent, (29% Hispánci, 31% běloši) jednoznačně dominují a jejich kriminalita je tak několikanásobně vyšší.Běloši se ovšem stávají vzhledem k svému nízkému podílu na kriminalitě, mnohem častěji její obětí.

Černošský celkový 42% podíl na kriminalitě, není ovšem nic proti černošskému podílu na vraždách a zabitích, kde nemají absolutně konkurenci.Na těchto kriminálních činech mají černoši podíl více jak 60% a i Hispánce s 33% překonávají téměř dvojnásobně.Podíl bělochů je pak zanedbatelných necelých 5%, ovšem obětí vražd je mezi bělochy skoro 10%, což ukazuje, že se stávají minimálně z poloviny obětí právě černochů, případně Hispánců.

Rovněž loupeže jsou černošskou doménou a s 60% podílem na nich, černoši opět jednoznačně dominují a překonávají Hispánce s 30% znovu dvojnásobně.Podíl bělochů na loupežích je opět zanedbatelných 5%, obětí mezi bělochy je ovšem v případě loupeží skoro 14%, což opět prokazuje, že se na ně něběloští zločinci často zaměřují.

V případě znásilnění nepřekvapivě vedou znovu se 43% černoši, nicméně zde se na ně s 42% zdatně dotahují Hispánci.Je třeba ovšem zohlednit, že Hispánců je v populaci skoro 30%, oproti 21% černochů.V ostatních sexuálních zločinech pak Hispánci černochy vyjímečně překonávají s 48%, oproti černošským 33%.Podíl bělochů na znásilnění je znovu zanedbatelných 7%, obětí se ovšem znovu stávají velmi často a to skoro ve 20% případů a v minimálně 13% případů, jsou tak běloši obětí černochů, nebo Hispánců.

V případě incidentů se střelbou, černoši dosahují neuvěřitelných 68%, Hispánci mají “pouhých” 28% a běloši bezvýznamná dvě procenta.V tomto případě je ovšem pozitivní skutečnost, že se černoši i Hispánci zaměřují při střelbě především na svoje etnikum a počet bělošských obětí nepřesahuje významně počet kriminálních čínů bělochy spáchaných.Tato skutečnost pak mimochodem ukazuje, proč je dobré v oblastech s vyšším výskytem černošského a hispánského obyvatelstva, nosit střelnou zbraň, protože původci střelby jsou prokazatelně oproti lžím v mainstreamu, právě černoši.

Statistika NYPD přináší podrobné údaje ještě v dalších kriminálních deliktech, nicméně už z těchto uvedených příkladů je evidentní, že kriminalita jak Hispánců, tak především černochů, mnohonásobně převyšuje kriminalitu bělošskou.Především pak černošská kriminalita je vzhledem k pouhému 21% zastoupení v populaci NYC přímo katastrofální.

Tarrant obviněn z padesáti vražd, jeho oběti nikdo neviděl


Při podobných masových vraždách, jaká měla proběhnout i v novozélandském Christchurch a kterou měl spáchat Branton Tarrant, bývá běžné, že se z místa činu odváží těla obětí, což ovšem v případu střelby v Christchurch, nebyl ten případ.Přestože tedy neexistují žádné známky toho, že Tarrant vlastně někoho zavraždil, byl v minulých dnech obviněn rovnou z padesátí vražd a z 39 pokusů o vraždu.

Pokud tedy nejsou nikde žádní mrtví ani zranění, kromě pár jedinců bizarně potřísněných od údajné “krve”, zvláště když mrtvých a zraněných mělo být rovnou téměř devět desítek, je to neklamnou známkou operace pod falešnou vlajkou a toho, že se jedná o inscenaci.Na místech, kde došlo prokazatelně k  zabití většího počtu osob, se vždy nějaká mrtvá těla nachází a je taky dostupná dokumentace, která to potvrzuje.

Pro srovnání tak můžeme připomenout například massakr v Severní Osetii ve městě Beslam, kde v září roku 2004, bylo islámskými čečenskými separatisty zabito více jak 300 osob.Fotografie z místa činu pak jasně dokazují, že se zde mrtví opravdu nácházeli ve větším počtu.

Jako další příklad, kde se mrtví prokazatelně nacházeli, je případ střelby v nightclubu Pulse v Orlando na Floridě v červnu 2016, kde bylo zabito 49 osob a přes dalších padesát zraněno.I zde se objevil coroner a odvážel z místa činu mrtvá těla obětí.

Rovněž při střelbě v Las Vegas v říjnu 2017, kde Stephen Paddock usmrti střelbou ze svého pokoje v hotelu Mandalay Bay Resort na stadionu během hudebního festivalu Route 91 Harvest 59 osob a více než 500 zranil, se nacházeli mrtví a místní coroner měl zjevně dost práce.

Ani bombový útok spáchaný čečenským muslimským teroristou na maraton v Bostnu v dubnu 2013 nebyl vyjímkou a na místě útoku se prokazatelně nacházelo velké množství zraněných a mrtvých, a taky dost krve, která v Christchurch rovněž absentovala.

Při střelbě v Christchurch, ovšem naproti tomu nebyli viděni ani prokaztelně mrtví, ani zranění střelbou z útočné pušky a brokovnice, kterou měl Tarrant vraždit, ani coroner, který by odvážel těla obětí.Prostě nic.Zatímco tedy v jiných podobných případech nemají ani mainstreamové zdroje problém zobrazit odvážení těl obětí, v tomto případě žádný podobný materiál neexistuje, což v kombinaci s drakonickou kriminalizací videa ze střelby, jasně odhaluje celé pozadí tohoto případu.

EU systematicky pokračuje v negroizaci Evropy


Evropský parlament 26. března přijal usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě, v kterém požaduje pro všechny jedince afrického původu, mimořádná práva, která ovšem už jaksi upírá původnímu obyvatelstvu, takže je evidentní, že cílem těchto požadavků je především negroizace Evropy.Nakonec nejlepší je zde odcitovat alepoň část požadavků evropského parlamentu, které hovoří za vše.

Evropský parlament tedy:

“žádá členské státy a orgány EU, aby uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, což představuje strukturální rasismus, a že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci, a na rovné požívání svých práv”

“vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu”

“žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu”

“žádá orgány EU a její členské státy, aby se snažily systematicky bojovat proti etnické diskriminaci a trestným činům z nenávisti a aby spolu s dalšími zúčastněnými stranami v reakci na tyto jevy podnikly účinné právní a politické kroky založené na důkazech; domnívá se, že pokud by měly být shromažďovány údaje o etnické diskriminaci a trestných činech z nenávisti, mělo by být toto shromažďování určeno výhradně k identifikaci příčin xenofobních a diskriminačních projevů a činů a k boji proti nim, a to v souladu s vnitrostátními právními rámci a právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů”

“vyzývá členské státy, aby ve všech podobách prosazování trestního práva, protiteroristických opatření a kontroly přistěhovalectví ukončily všechny formy rasového nebo etnického profilování a aby na praktiky protiprávní diskriminace a násilí oficiálně reagovaly prostřednictvím školení příslušných orgánů týkajících se potlačování rasismu a předsudků a bojem proti nim”

K tomu není asi co dodat, snad jen to, že ten kdo terorizuje bílé obyvtelstvo, znásilňuje bíle ženy, kdo má dvojnásobnou nezaměstnanost, jsou právě jedinci afrického původu a to nejen v EU, ale překvapivě rovněž v USA.V USA, se pak tento stav nijak nezlepšuje navzdory speciálním programům a desítky let trvající pozitivní diskriminaci.Jakýsi imaginární rasismus vůči lidem afrického původu, je tak pouze alternativní realita, kterou závislý mainstream ve službách EU, evropským občanům systematicky vymývá mozky.

Policie v Christchurch přiznala, že byla na střelbu upozorněna včas


Když jsme nedávno psali, že je silně nepravděpodobné, že by během střelby v mešitě Al Noor a jejím okolí, nikdo včas neuvědomil policii, tak jsme se skutečně nemýlili.Policie nakonec po skoro čtrnácti dnech od střelby přiznala, že dostala oznámení o střelbě už v 1.41pm, tedy pouhou minutu po jejím začátku v 1.40pm.To že si policie dala s tímto oznámením takto načas, ovšem vzbuzuje pouze další otázky, tedy alespoň u těch, kteří viděli ono video ze střelby, které vláda New Zealand kriminalizuje.

První hlídka pak na místo střelby v mešitě Al Noor dorazila podle policie po “pouhých” šesti minutách, což se může zdát rychle pouze někomu, kdo nezná mapu Christchurch a neví tak, jak vzdálená od místa střelby je nejbližší policejní stanice.I podle Dr. Allana Orra, odborníka na boj proti terorismu, se ze strany policie jednalo o “bolestivou pomalost”.Otázkou ovšem zůstává, proč byla policie tak bolestivě pomalá.

Předně je nutno zdůraznit, že i kdyby policie příliš neznala mapu města, tak i podle map Google, by na místo střelby předpisovou rychlostí musela po běžné komunikaci bez problémů dorazit maximálně do pěti minut, takže by musela Tarranta téměř jistě ještě zastihnout u mešity, ale rozhodně by jí nemohl daleko uniknout.Pokud by pak policisté poněkud šlápli na plyn a porušili nějaké ty dopravní předpisy, což by mělo v případě střelby jistě odůvodnění, byli by na místě ještě podstatně rychleji.

Dovolíme si ale předpokládat, že policie přece jen zná nejbližší okolí svých služeben poměrně dobře, takže musela vědět, že k mešitě Al Noor vede mnohem kratší cesta, než je ta po běžné komunikaci a to přes Hagley park po Riccarton Avenue.Tímto způsobem, by si cestu zkrátila více jak o třetinu a cesta by jí tak nemohla trvat více jak dvě minuty, takže by na místo střelby dorazila ve výborném čase.Otázkou tedy je, co police během minimálně pěti minut od oznámení, kdy se Tarrant podle videa pohyboval v mešitě, nebo v její blízkosti, vlastně dělala.

Všechny tyto tanečky, opět zjevně mají pouze za cíl zmást veřejnost, která nezná video ze střelby a není si schopna dohledat podstatné body na mapě města, protože pokud víme, že Tarrant po oznámení střelby ještě pět minut pobíhal kolem mešity a že police to k ní má pouhé dvě minuty, těžko nás může policejní “vysvětlení” uspokojit.Dalším pozoruhodným “detailem” je fakt, že na “vysvětlující” mapce, kterou mainstream veřejnosti předkládá, je sice velikým písmem vyznačena nemocnice i Cathedral Square, ale Central Police Station, která je i na mapách Google jasně zvýrazněna, na této mapce chybí, jako by byla dokonale vyretušována.Proč taky v případě mapky, rádoby vysvětlující “rychlost” policejní reakce, zobrazovat kde se nachází policejní stanice.

Jisté tedy je, že když Tarrant vychází po více jak dvou minutách z mešity na ulici, nikde nejsou slyšet policejní sirény, takže policie stále nekoná, přestože už o útoku minimálně dvě minuty ví.Když Nakonec Tarrant nasedá po šesti minutách střelby do svého vozu, tedy po pěti minutách od nahlášení policii, stále nic nenasvědčuje tomu, že se policie alespoň blíží k místu střelby.Policie tedy, pokud se už vůbec blíží, činí tak bez sirén a zjevně tak nikam nespěchá.Na místo doráží podle jejich údajů až krátce po tom, co Tarrant místo opouští, jako by na to čekala a podle snímku dorazila v hojném počtu v několika vozech, ovšem v naprosté tichosti.To lze vysvětlit jen tak, že policie neměla v té chvíli vůbec v plánu Tarranta zastavit a pokud by jsme přijali oficiální verzi, jejím cílem bylo počkat, až v klidu postřílí všech 42 osob.

Bývalý důstojník CIA: střelba v Christchurch smrdí operací pod falešnou vlajkou!


To, že střelba v Christchurch zaznamenaná na video streamované na internet, které bylo téměř ihned pod hrozbou drakonických trestů kriminalizováno je FAKE, je jasné každému, kdo ho alespoň zběžně zhlédl a není ještě úplně zblblý mainstreamovou lživou propagandou.Nyní se ovšem objevují i názory osob z řad operativců CIA, podle kterých střelba v Christchurch, nese neklamné znaky false flag operace.Rozhovor s jedním z nich, bývalým důstojníkem CIA Robertem Davidem Steelem, byl uveřejněm v Tehran Times a není příliš překvapivé, že mainstream tento rozhovor pro jistotu ignoruje.

Podle Steeleho pečlivá analýza všech dostupných informací, včetně kompletní technické i vojenské analytické revize celého videa naznačuje, že se jednalo o operaci pod falešnou vlajkou a vše současně naznačuje, že nikdo nezemřel, a vše se zdá být zcela inscenovanou událostí řízenou Mossadem spolu se zkaženou novozélandskou policií a vnitrostátními orgány.

Podle Steeleho, tato akce byla navržena se dvěma cíli.První z nich je démonizovat bílé nacionalisty, kteří podporují prezidenta Donalda Trumpa, a připravit půdu pro jejich odzbrojení v rozporu s ústavou USA a rovněž znemožnit vyšetření útoků z 9/11, které Trump přislíbil (předchozím vládám, především Obamově, se dařilo vyšetřování dlouhá léta sabotovat).Video je podle něj zjevně plné speciálních efektů, jako jsou nábojnice nábojů, které „zmizí“ a nepadnou na zem.Jedná se zřetelně o atrapy zbraní, které střílejí vzduch a nevyhazují nábojnice.Ve videu byly prostřednictvím speciálních efektů přidány nábojnice nábojů. Někteří z těch, kteří jsou mrtví, nejsou ve videu skutečně zastřeleni.Střelec opustí mešitu a pak se vrátí, tentokrát vidíme nějaké poněkud amatérské krevní důkazy, jako by musel odejít, aby mohla na místo přijít jednotka speciálních efektů (taky jeden důvod, proč Tarrant stále nesmyslně vybíhal ven a odhazoval zpoloviny plné zásobníky, aby měl jako důvod dojít si pro další zbraně do svého auta, které mimochodem zaparkoval zcela znovu nelogicky, až kus za rohem).

Zdá se, že hromady těl tam byly už před tím, než střelec vstoupil. Všichni jsou ve velmi nepřirozených pozicích, a je zajímavé, že ani jeden z nich není tváří nahoru, užitečné, pokud chcete skrýt jejich identity.Veškerý běžný provoz na ulici  je během akce blokován, jako kdyby tam policie měla umístěné zátarasy (to by vysvětlovalo, že řidiči projížděli kolem pálícího Tarranta naprosto bez zájmu).Policie nedorazí do 36 minuty po prvním výstřelu, navzdory tomu, že jejich nejbližší stanice je dvě minuty cesty od první mešity Al Noor.Vládní tvrzení, že Tarrant nebyl v hledáčku policie, je jasná lež. Byl známým střelcem v střeleckém klubu Bruce Rifle Club pro vojenské střelce a je známo, že rovněž navštívil rizikové země, včetně Severní Koreje. Pokud se ukáže, že je 50 lidí mrtvých a dalších desítky raněných, čemuž nevěřím, je jisté, že existuje více střelců a zvyšuje se možnost, že  mrtví byli přivezeni z márnic po celé zemi, aby se vytvořil potřebný počet těl.Jeden muž s několika zásobníky, nemůže za žádných okolností způsobit takové škody.

Steele tak popisuje v podstatě to, co jsme zde už zmínili, tedy že se jedná o zjevný podvod, a vzhledem k faktu, že Steele pracoval roky u americké CIA, lze předpokládat, že je schopen správně vyhodnotit, zdali se jedná o reálnou situaci a nebo hloupý FAKE a sotva tak lze jeho slova brát na lehkou váhu.Navzdory faktu, že video obsahuje naprosté nelogičnosti a současně situace v něm odporují fyzikálním zákonům, mainstream stále zuživě razí zjevně vylhanou verzi, že se jedná o reálný masakr jednoho “teroristy”, což taky něco naznačuje.