Al-Džazíra si dovolila moc, promluvila o smlouvě mezi nacisty a sionisty


Hlásné trouby demokratur bijí na poplach, televize Al-Džazíra odvysílala dokument, kde se mimo jiné otevřeně hovoří o spolupráci nacistického režimu a sionistů, která se stala základem budování židovského státu Izrael, o které jsme zde už několikrát psali (1), (2).

Mainstreamové žumpy pochopitelně nemohou říct na plná ústa, co bylo hlavním poselstvím onoho odvysílaného dokumentu a tak kalí vodu a ohlupují čtenáře tím, že v dokumentu šlo pouze o zpochybnění rozsahu holohoaxu.Kdyby ve skutečnosti šlo pouze o zpochybnění holohoaxu, nebyl by z toho zdaleka takový humbug, jelikož  zpochybňování holohoaxu je v arabských zemích naprosto běžné a hovoří v tomto duchu naprosto otevřeně, i nejvyšší představitelé, jako například bývalý iránský prezident Ahmadinezad, aniž by si to vyžádalo větší pozornost nearabských sdělovacích prostředků.V tomto případě ovšem Al-Džazíra zjevně někomu šlápla na velmi citlivé kuří oko, takže byl nakonec dokument stažen, což taky cosi vypovídá o pozadí této televizní stanice.

Al-Džazíra v pořadu rovněž kromě nacisticko-sionistické spolupráce poukázala na pozadí holohoaxových reparací, z kterých si velmi dobře žijí jisté kruhy, což je také samozřejmě hlavním důvodem, proč je třeba udržovat báchorku o šestimilionovém holohoaxu.O holokaustovém miliardovém průmyslu konečně sepsal podrobnou studii Norman Finkelstein, podle kterého je literatura holokaustu z vědeckého hlediska bezcenná a přestože se kniha dá běžně zakoupit, skutečnosti v ní obsažené, jsou demokraturami rovněž důkladně cenzurovány.Pokud by se jednou provalilo, že žádný holokaust nebyl, že Židé a nacistická moc namísto holokaustu úzce už od počátku 30. let spolupracovali a že se tedy v případě holokaustu jedná o podvod, tento vydatný pramen, by pochopitelně brzo vyschl.Holohoaxová loby tak nemůže připustit, aby se takové informace dostaly do pozornosti sdělovacích prostředků a je tak třeba proti jejich šiřitelům rázně zakročit.

Mainstreamové žumpy nám tak opět názorně předvádí, jak manipulují realitu a vytváří tak realitu alternativní, a že jejich zpravodajství je nutno brát s velkou rezervou, jelikož se v něm z velké částí jedná o vyložené lži, v lepším případě o průhlednou demagogii a systematicky tak šíří FAKE NEWS.

Advertisements

Izrael dál důsledně prosazuje politiku čistoty krve


Jak už jsme zde několikrát psali, Izrael důsledně prosazuje politiku čistoty židovské krve, což dokládá mimochodem i fakt, že se Izrael prohlásil jako národní stát Židů, nikoliv jako stát přivandrovalců, díky kterým by v Izraeli vznikla rasová míchanice, jak je v současnosti typické, pro mnohé státy evropské unie.

Izrael tak důsledně pokračuje v politice, která má zajistit, že Izrael nadále zůstane státem pouze těch, kteří jsou schopni prokázat svůj židovský původ, takže nehrozí, že se židovské obyvatelstvo začne mísit s nežádoucími elementy, tedy především s Araby, kteří jsou podle mnoha rabínů podřadné rasy.S tím přímo souvisí politika kontroly sňatků, kdy je povoleno uzavřít sňatek pouze dvěma občany židovského původu, což bezděky přiznal i český rozhlas.Izrael tak má ještě pojistku v tom, že prověřuje, zda osoby, kterým byla na základě židovského původu a zákona práva na návrat Alija umožněna imigrace a usilují o vstup do manželství, jsou po stránce židovského původu plně vyhovující.

Podle údajů rabínských soudů, se tak v zemi  počet osob, které žádaly o uzavření manželství s občanem Izraele a byly odmítnuty, od roku 2010, kdy bylo odmítnuto 103 osob do roku 2017 více jak zdvojnásobil, kdy bylo odmítnuto už 231 osob.Před svatbou tak musejí židovské páry předložit rabínským soudům důkazy o jejich židovství. Tyto důkazy obvykle zahrnují židovské svatební certifikáty, a v případě přistěhovalců, dopis od jejich bývalého komunitního rabína dokládající jejich židovství.Rabínské soudy v mnoha případech zneplatňují židovství i zpětně, což se setkává často s kritikou, na druhé straně je ovšem dokladem toho, že soudům jde především o to, povolit manželství pouze těm, kteří dokáží spolehlivě prokázat svůj plně židovský původ.

Tato izraelská politika, je tak vzorem pro všecny národní státy, které si nadále chtějí zachovat svůj národní charakter, který je v případě mnoha evropských národů, v důsledku masové imigrace podporované EU, ve vážném ohrožení.

Rabbi Eliezer Kashtiel: Hitlerova ideologie byla stoprocentně správná a Arabové jsou podřadná rasa


Jak informoval izraelský list Haaretz, z elitní vojenské akademie B’nei David v Izraeli unikla nahrávka přednášky dvou rabínů v níž se mimojiné říká, že Hitlerova ideologie byla správná, až na to že stál na špatné straně.Arabové jsou pak podřadná rasa a mají genetický problém.

Přestože se izraelská vláda od těchto názorů okamžitě distancovala, armáda, pod kterou akademie patří, ovšem mlčí.Vzhledem k faktu, jak významnou roli armáda v Izraeli hraje, lze ovšem sotva jen uvažovat o tom, že by názory rabínů, kterým bylo umožněno přednášet na takto prestižní vojenské akademii, a museli být tedy i důkladně prověřeni, nebyli izraelské vládě známé.Vláda ve skutečnosti tyto názory velmi dobře zná a dlouhodobě je toleruje, ba co víc, tyto názory rabínů jsou vlastně oficiální izraelská politika, nejsou ovšem pochopitelně určeny cizím uším.

Kdo ovšem zná historii vzniku Izraele, nemůže být těmito názory vůbec překvapen.Sionisti musí být totiž Hitlerovi a vůbec nacistickému režimu navždy vděčni za to, co pro Izrael ve 30. letech udělal.Nebýt Hitlera, Izrael by vznikal velmi těžko a pokud by vznikl, sotva by se bránil útokům okolních arabských států, které masivně podporovaly i mnohé mocnosti.Díky Hitlerovi a Haavara paktu z počátku 30. let, tak v roce 1948, kdy Izrael oficiálně vznikl, byl už státem postaveným na pevných základech, které pomohla vybudovat především právě Třetí říše v čele s Hitlerem.

To že pak Hitler stál nakonec na druhé straně nebylo ani tak z jeho vůle, o to se postaraly antisionistickými silami ovládané mocnosti, především pak Velká Británie, které Německu vnutily válku v Evropě a znemožnily tak další nacistickou podporu nověvznikajícímu  židovskému státu v Palestině.Přestože se tedy Hitlerova Třetí říše oficiálního vyhlášení Izraele už nedočkala, nacisticko – sionistický projekt slavil nebývalý úspěch, zatímco snahy antisionistických sil o znemožnění vzniku židovského národního státu totálně zkrachovaly.

Vzhledem k faktu, že do nacisticko – sionistického paktu byly zapojeny i mnohé pozdější významné osobnosti izraelské politiky včetně Goldy Meir, Bena Guriona a dalších, může jen sotva být tato historie izraelským politikům neznámá, stejně tak jako skutečnost, že nacistická politika čistoty krve, nepochází od nikud jinud, než právě z židovského Talmudu, takže sotva mohou rabíni Hitlerovu politiku hodnotit jinak, než velmi kladně.Dnešní Izrael tak rovněž důsledně dodržuje politiku čistoty krve a židovský národní stát tak nepřijme do svých řad nikoho, komu prokazatelně nekoluje v žilách dostatek židovské krve.

Současně tato adorace Hitlerovy ideologie, příliš nesouzní s legendou o šestimilionovém holokaustu.Pokud by tedy rabíni vycházeli z předpokladu, že Hitler povraždil v plynových komorách miliony jejich souvěrců, vychvalování nacistické ideologie, by nutně znamenalo, schvalování likvidace celého židovského etnika, což jaksi nedává smysl.Kromě toho, že rabínům nestálo za to, se ve svém projevu, byť jen slovem zmínit o  údajném holokaustu, vychvalování Hitlerovy osoby jasně ukazuje na to, že pro rabíny je holokaust naprosto podružná záležitost, či spíše, že pro ně z historického hlediska vlastně neexistuje.Na druhou stranu to asi těžko může překvapit, protože kdo jiný, by měl mít lepší znalosti dějin svého národa, než právě oni a holohoaxová bajka, je určena pouze pro jedince bez znalosti matematiky základní školy.

To že  hlásné trouby demokratury v EU o tomto úniku projevu z izraelské vojenské akademie sveřepě mlčí názorně ukazuje, že všechny informace, které by mohly narušit ten jediný správný pohled na svět prizmatem alternativní reality, jsou důsledně filtrovány.

Izrael se oficiálně stává židovským národním státem


Před několika dny, izraelský parlament přijal zákon, který zemi definuje jako výlučně židovský stát.Izrael je tak podle tohoto zákona historickou vlastí židovského lidu, který v něm má výlučné právo na sebeurčení.Tento krok se už dlouho očekával, jelikož Izrael už delší dobu klade velký důraz na to, aby všichni kdo se uchází o izraelské občanství, prokázali židovské předky několik generací zpět, nebo podstopupili DNA testy na čistotu židovské krve.

Současně se Jeruzalém stává hlavním městem země a jediným oficiálním jazykem je hebrejština.Izrael tak tedy dává jasně najevo, že je státem Židů, což je přesný opak toho, co prosazují vládnoucí politici EU, jejichž prioritou nejsou zájmy evropských národů, nýbrž zájmy afrických a arabských přivandrovalců se středověkými manýry.Pochopitelně Arabové tento zákon označují za rasistický a koloniální zákon s rysy apartheidu, což možná i je, nicméně je nesporné, že po mnoha desítkách let zkušeností Izraele s arabskými teroristy, mohou Arabové sotva od Izraelců očekávat vstřícnější přístup a tento postup je tak v případě Izraele ten jediný správný.

Budeme tedy doufat, že se izraelským příkladem národního státu začnou řídit i evropští politici a dočkáme se tak toho, že národní státy po vzoru Izraele, začnou vznikat i na starém kontinentě, jelikož to je jediná cesta k přežití národů Evropy, které se bruselská nomenklatura rozhodla prostřednictvím imigrace primitivních etnik cíleně zničit.

Mainstream opět lže a tají Hitlerův Haavara pakt, který byl základem pro vznik Izraele


To že závislý mainstrem systematicky fabrikuje historii období první poloviny dvacátého století je známá věc a jak právě v dalších článcích předvedlo iDnes (1), (2), rozhodně se nejedná o náhodu, či neznalost, jelikož materiály které pojednávají o Hitlerově masivní podpoře budování budoucího židovského státu v Palestině jsou běžně dostupné a článek pojednávající o nacisticko – sionistické spolupráci lze dokonce nalézt i na Wikipedii.

To ovšem presstitutům z iDnes píšícím zjevně v zájmu kruhů, jejichž zájmem je historii manipulovat, nikoliv objasňovat nebrání, aby toto významné období spolupráce nacistického režimu a židovských sionistů usilujících o vznik židovského státu v Palestině dále ignorovali.Historie masivní podpory sionistů a židovské imigrace z Německa do Palestiny datující se už do počátku nacistického režimu, tak jako by neexistovala a oficiální historiografie musí tuto část historie v oficiálním výkladu tohoto období vynechat, jinak by se legenda o systematickém a plánovaném  nacistickém pronásledování Židů, zhroutila jako domek z karet.A jelikož jak už psal Voltaire, historie je lež, na níž jsme se shodli, demokratura se této zásady drží zuby nehty.

Aby pak presstituti na iDnes mohli tuto vylhanou historii před svými čtenáři obhájit, musí opravdu krkolomně žonglovat s fakty.Z článků na iDnes, se tak čtenář dozví, že nacisté vyhlásili už 1. dubna 1933 bojkot židovských obchodů, bank, lékařů a právníků.Nedozví se ovšem už, že již v březnu 33 vyhlásilo světové židovstvo v čele s mnohými židovskými osobnostmi, spolu s mohutnými mezinárodními židovskými finančními vlivy bojkot Německa a německého zboží, s jasným záměrem zmrzačit ještě nejistou německou ekonomiku v naději, že zničí nový Hitlerův režim.Důvodem k tomuto bojkotu byla finanční opatření, která Hitler zavedl s cílem zajistit Německu stabilní krytou měnu a vymanit Německo z úvěrového sevření.Tato opatření pochopitelně zasáhla především lichváře a bankovní domy žíjící z lichvy a dluhových pastí, takže netrvalo dlouho a potrefená husa se ozvala, jelikož nejen v Německu, se na těchto finančních machinacích podílely především mezinárodní židovské rodinné klany.

Přestože se v článcích na iDnes dále uvádí, že ve třicátých letech přicestovalo do Palestiny 145 tisíc lidí, Haavara dohoda, která vedla k mnohaleté a velmi úspěšné spolupráci mezi nacistickým režimem a sionisty, a díky které do Palestiny z Německa přicestovalo minimálně 60 tisíc Židů i s jejich majetky, není vůbec zmíněna.To že pak tito židovští imigranti v Palestině pozvedávali zemědělství, obchod a průmysl na vyšší úroveň, jak se v článku rovněž píše, je taktéž zásluha pouze nacistického režimu v čele s Hitlerem, jelikož tato imigrace Židů do Palestiny byla neoddělitelně spojena s budováním zázemí pro jejich novou existenci, kterou zajišťovaly finance uvolněné právě nacisty.To bylo v té době něco naprosto mimořádného, jelikož ostatní Židé migrující do Palestiny z Ruska i odjinud mimo Haavara pakt, přicházeli pouze s holými zadky a nebyli tak pro sionisty žádným velkým přínosem, ba spíše komplikací a už proto byla nacistická spolupráce s sionisty pro budoucí židovský stát naprosto klíčová.

Tímto ovšem mystifikace nekončí, znovu se zde nápad přesunout Židy na Madagaskar podsouvá nacistům a Hitlerovi, přičemž to byl samozřejmě původní nápad samotného duchovního otce Izraele Theodora Herzla už z počátku dvacátého století, kdy ještě nacistická strana neexistovala a většina nacistických politiků ani ještě nebyla na světě. Rovněž mnozí Herzlovi sionističtí nástupci, tuto eventualitu prosazovali, takže aktivita nacistů umožnit židovskou emigraci na Madagaskar, byla pouze snahou vyhovět sinostickým cílům, když imigrace do Palestiny díky britskému odporu dočasně zkrachovala.

Tím se vracíme k další mystifikaci, podle které v důsledku britského omezení židovské imigrace do Palestiny, prý Británie vyřkla rozsudek smrti nad statisíci Židů, kteří nemohli uprchnout z Evropy před nacismem.Toto tvrzení je pak přímo komické už vzhledem k faktu, že nacistické Německo právě umožnilo emigrovat během třícátých let desítkám tisíc Židů a že jich nebylo více bylo pouze zásluhou britských obstrukcí.Pokud by pak měla Židům přece jen hrozit smrt, mohla Británie umožnit židovskou imigraci na už zmíněný Madagaskar, kterou nacistický režim navrhoval, nicméně k ničemu takovému v důsledku britského nezájmu nikdy nedošlo.

Další bláboly jako že měl Hitler antisemitismus ve svém programu, nebo že Hitler už v létě 1941 rozhodl Židy nakonec nikam nestěhovat, ale rovnou je likvidovat, nemá prakticky smysl komentovat, jelikož se jedná o typické holohoaxové fantasmagorie, které nemají žádnou oporu v realitě.Bude tak pouze stačit konstatovat, že nacistická strana nic o Židech ani antisemitismu v programu nikdy neměla a vůbec antisemitismus byl už v dobách vrcholícího boje o moc před rokem 1933 pouze marginálním tématem a Hitler se o Židech ve svým projevech téměř nezmiňoval.Rovněž pro tvrzení, že Hitler už v létě 1941 rozhodl o likvidaci Židů neexistuje jediný důkaz a paradoxně je toto tvrzení i v zásadním rozporu s dalším tvrzením holokaustové loby, podle kterého se o likvidaci židovského etnika mělo rozhodnout až v roce 1942 na konferenci ve Wannsee.

Presstituti z iDnes tak pouze jako tradičně vyfabrikovali další paskvil, plný mystifikací, manipulací a demagogie, jehož cílem je manipulovat historii a především pak udržet co nejdéle při životě pomalu skomírající holohoaxovou legendu.

Proč znovu volit Zemana


Ačkoliv by se našlo jistě mnoho důvodů, proč nynějšího prezidenta už znovu nevolit, je zde ovšem jeden klíčový důvod, proč Miloše Zemana znovu zvolit a zajistit tak, že zůstane prezidentem ještě dalších pět let.Tím důvodem, je jeho rozhodný odmítavý postoj k imigraci, která v posledních letech vážne ohrožuje mnoho evropských zemí.

Zatímco se v poslední době stále v mainstreamu objevují spekulace, že poslední volby do parlamentu proběhly pod ruským vlivem, nikdo zatím nepředložil žádný relevantní důkaz, že tomu tak skutečně bylo.Na druhou stranu, západní media, se už teď prokazatelně otevřeně snaží ovlivnit nadcházející prezidentské volby v Česku a český mainstream jim u toho vydatně sekunduje.

A tak podle západního tisku, je Zeman prý hulvát, egomaniak a podněcuje strach pomocí spikleneckých teorií a populismu.Je tedy zjevné, že západním vládnoucím politikům, kteří vydatně podporují masové usídlování cizích etnik v zemích Evropy, je Zemanovo prezidentství nesporně trnem v oku a velmi rádi by tak na Pražském hradu viděli nějakého toho vítače přivandrovalců, které do Evropy nikdo nezval a kteří především otevřeně pohrdají všemi evropskými zvyky a dokonce i platnými zákony.

Vzhledem k tomu, že nejvážnějším soupeřem stávajícího prezidenta, se podle průzkumů jeví být akademik Jiří Drahoš, který se k imigraci nevyjadřuje příliš kriticky, dá se docela dobře očekávat, že v případě jeho vítězství v prezidentské volbě, by se jeho přístup k imigraci příliš nezměnil.Akademik Drahoš je pak jedním z těch, kteří podepsali výzvu proti strachu a lhostejnosti, ve které se mimojiné píše, že “všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení”.Není pak těžké si představit, co by nastalo, kdyby to všem, kdo v Evropě hledají útočiště, bylo při jejich mnohastatisícových počtech umožněno.

Je tak dobré zde znovu připomenout zkušenosti Izraele s těmito etniky, kde už před mnoha lety poznali, jak jsou tato etnika pro společnost nebezpečná.Podle izraelských bezpečnostních expertů, arabští běženci domáhající se vstupu do Evropy, nechtějí sdílet její kulturu, nýbrž chtějí změnit kulturu Evropy do té míry, že Evropa přestane být Evropou a přináší sebou stejnou kulturu, která už zničila jejich zem.Tyto skutečnosti jsou však zastánci imigrace označovány jako spiklenecké teorie a populismus ve snaze, imigraci těchto destruktivních etnik do Evropy prosadit, ať to stojí co to stojí.Jelikož tito vítači imigrantů, označují prezidenta Zemana jako silně protiimigrantského, je na místě vážně uvažovat o jeho znovuzvolení.

iDnes (dez)informuje o izraelské DNA politice s několikaletým zpožděním


Mainstreamové iDnes nám tak názorně ukazuje, jaká je “objektivita” jeho zpravodajství, když informuje v tomto případě o testování židovského původu testy DNA, se zpožděním rovnou několika let, což současně dokazuje, jak jsou nehodící se informace mainstreamem filtrovány.Samozřejmě nebyl by to manipulační mainstream, pokud by skutečnost nepoupravil do pro evropskou demokraturu vhodné formy, takže se už jedná o ukázkovou dezinformaci, jelikož skutečné pozadí izraelské DNA politiky, se do atmosféry vítání zdegenerovaných imigrantů (1), (2), (3) příliš nehodí.

Nevíme sice, co způsobilo, že se článek o izraleské DNA politice – ovšem v notně překroucené podobě, nakonec po letech v mainstreamu objevil, nicméně se v něm tvrdí, že se má jednat o návrh některých rabínů, aby tato možnost testování, byla případným zájemcům umožněna.Skutečnost je ovšem taková, že se nejedná o nějaký pouhý návrh dvou rabínů, nýbrž Izrael již před mnoha lety oznámil, jak psal i americký vládní NCBI, už v roce 2015, že v případě zájmu o uzavření manželství, nebo pro uplatnění práva návratu alyia, může být v případě nedostatečných dokladů o židovkém původu, požadován test DNA, který prokáže, jestli je uchazečův původ dostatečně židovský.Podle Rabinátu, pak tento test už v roce 2012 podstoupilo více jak 4 000 osob, a to pouze v případě žádosti o manželství, takže tyto testy DNA, se narozdíl od tvrzení na iDnes, dávno v Izraeli provádí.

Mainstreamoví pisálci píšící zjevně na objednávku někoho, tak celou podstatu DNA testování v Izraeli naprosto překroutili, aby skutečný cíl státu Izrael, jímž je příliv pouze jedinců prokazatelně židovské krve, byl skryt.Vzhledem k tomu, že stát Izrael definuje sám sebe jako vlast židovského národa v etnicko-národní rovině, je tento přístup k DNA testování židovského původu naprosto logický.Tato izraelská politika, by se tak snadno mohla stát vzorem i pro mnohé evropské země, což by  pro proimigrační politiku prosazovanou EU, byla už jen rána z milosti, jelikož lze u drtivé většiny těchto přivandrovlaců pocházejících z Blízkého východu a Afriky, sotva předpokládat  jakýkoliv evropský prapůvod.

Současně tento případ bohužel ukazuje na naprostou mediální negramotnost čtenářů mainstreamu, kteří se spokojí s tímto paskvilem bez odkazů a podle diskuze pod tímto článkem, sotva mají snahu, si tvrzení předkládaná v článku, nějak ověřit.