Lékařská komora je prý šokována praktikami šarlatánů, demokratura však pro jejich rejdy vytvořila podmínky blízké ideálu


 

Po odvysílání dokumentu Obchod se zdravím, který se zabývá šarlatánskými praktikami při léčení chorob, se objevilo mnoho pohoršených reakcí.Mnozí včetně Milana Kubeka, předsedy České lékařské komory, jsou dokonce touto realitou prý dokonce šokováni.Otázka ovšem je, jestli to není jen divadélko pro hlupáky, jelikož situace která vytváří všem možným šarlatánům ideílní podmínky, trvá už dlouhá desetiletí.

doctors

Pan předseda tak navrhuje nastavit přesná pravidla pro takzvané léčitelství, ovšem dosáhnout něčeho takového je prakticky nemožné a pan předseda to musí dobře vědět.Mnozí šarlatáni totiž podnikají nejen v oblasti takzvaného léčitelství, nýbrž i v mnoha daších oblastech, jako je například věštění budoucnosti, takže se všechy tyto “obory” pavědy navzájem prolínají a lze je tak sotva nějak zaškatulkovat.Není tak možné zabránit naivním jedincům, aby si nechali věštit správnou životosprávu, která povede k uzdravení třeba z kávové sedliny, jelikož nelze nijak prokázat, že zrovna tato rada, či doporučený přípravek, nebude mít pozitivní vliv na jejich chorobu.Pan předseda Kubek pak případně zmiňuje chemoterapii, jejíž přínos pro přežití onkologických pacientů je kolem 3%, takže by se mohlo jednat o velmi podobný případ jako u oněch šarlatanů, které chce pan předseda regulovat a případně trestat.

Jelikož tedy zabránit někomu, aby tyto pochybné jedince navštěvoval je vzhledem k rovněž silně šarlatánské a neúčinné oficiální medicíně prakticky nemožné, bude třeba najít jiné řešení, jak šarlatány a i další podvodníky silně omezit.Řešení se pak nabízí poměrně jednoduché a již před nějakým rokem  jsme zde na ně upozornili, nicméně situace se pochopitelně nijak nezměnila a všemožní podvodníci tak mají neustále volné pole působnosti.Tímto řešením je prostě snížit hranici škody nepatrné ze současných 5 000 Korun, na podstatně nižší  a běžnému člověku současně dosažitelnější částku, než je současných  oněch 5 tisíc.

Problém škody nepatrné je v dnešním absurdistánu právě v tom, že její dosažení je podmínkou pro naplnění skutkové podstaty trestného činu podvod.Pokud dosažena není, nejedná se o trestný čin, ale pouze o přestupek.Ponechme nyní stranou, jestli je škoda 5 000 Korun vzhledem k minimální mzdě, opravdu tak nepatrná, že nestojí soudům ani za to, aby se jí vůbec zabývaly.Je tedy zřejmé, že částky které různí šarlatáni za své služby inkasují, nikdy škodu nepatrnou nedosahují, jelikož to by znamenalo jejich odsouzení a rychlý konec.Podvádět se škodou pod 5 000 Korun je ovšem prakticky legální, jelikož kromě směšné pokuty, nehrozí za toto jednání žádný jiný postih.

Demokratura tak zjevně cíleně vytvořila podmínky pro to, aby podvody všeho druhu přinášející milionové zisky byly nepostižitelné a současně také tímto vysílá jasný signál, že osudy obětí podvodníků ji vůbec nezajímají.V tomto světle je pak jasné, že pohoršení pana předsedy Kubeka a dalších je jen hloupé divadýlko, které má za cíl pouze toto svinstvo skrýt a udržet ho nadále při životě, jelikož ony zázračné prostředky, které tito podvodníci doporučují, stejně jako chemoterapie a další “zázraky” oficiální medicíny, jsou produktem jedné a též farmaloby a jedná se tak o spojité nádoby.

Advertisements

Farmaloby má problém, zdravotníci se odmítají očkovat proti chřipce


Jak uvedla ve své páteční hlavní zpravodajské relaci TV Prima, pan doktor Prymula, po té co byl odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice pro střet zájmů, se ve své nové funkci náměstka ministra zdravotnictví ČR opravdu činí.Vzhledem k jeho silným vazbám na farmaloby je ovšem pochopitelné, že se její zájmy snaží bránit do roztrhání těla a prosazovat tak vakcinaci za každou cenu všude, kde to jen je možné.

Jeho nová aktivita tak spočívá ve snaze zavést povinné očkování proti chřipce (1), (2), (3) pro zdravotnické pracovníky, které doposud povinné nebylo a kteří přichází do styku s vážně nemocnými, či oslabenými pacienty na jednotkách ARO a JIP, které by prý mohli neočkovaní zdravotníci chřipkou nakazit.Tato aktivita ovšem narazila na odpor samotných zdravotníků, kteří očkování proti chřipce hromadně odmítají.Nutno zmínit, že odpor zdravotníků proti očkování není žádnou novinkou, na stejný odpor narazily snahy o očkování zdravotního personálu už v roce 2009 v případě epidemie ptačí chřipky, kdy mnozí lékaři a zdravotní sestry se odmítli nechat očkovat s odůvodněním, že nechtějí být pokusnými králíky.Podobná situace se znovu opakovala v roce 2016, kdy se zdravotní pracovníci rovněž často odmítali očkovat proti chřipce, takže proočkovanost mezi nimi byla velmi nízká a i dnes nepřesahuje proočkovanost běžné populace, která se pohybuje pouze kolem 5-7 %.

Pokud se pak vrátíme ještě k zpravodajství TV Prima, někteří ze zdravotního personálu se v ní přímo na kameru vyjádřili, že z jejich zkušeností jsou následky očkování proti chřipce často horší, než samotná choroba, před kterou má očkování chránit a očkovat by se proto nikdy nedali.Je tak zjevné, že odmítači očkování nejsou pouze polovzdělaní hlupáci z ulice, jak je často líčí farmaloby s vydatnou podporou některých závislých sdělovacích prostředků, nýbrž i významná část zdravotnického personálu, kterou lze jen sotva označit za polovzdělanou v oboru a bez zkušeností.

Je to tak poměrně komická situce, když se opakovaně potvrzuje, že dokonce zdravotníci, kteří by měli mít ony odborné znalosti a vědět, že očkování je přece vždy prospěšné, jak hlásá farmaloby, se hromadně staví očkování na odpor.Ono přece jen nechat naočkovat sama sebe vakcínou s nejistým výsledkem a rizikem vážných komplikací je něco jiného, než píchat vakcíny do jedinců, ke kterým nemáte žádný vztah a navíc když máte k tomu posvěcení ze shora.Sotva by jsme tak mohli dostat lepší důkaz toho, že očkování je k ničemu a navíc velmi často zdraví nebezpečné.

Očkování je dnes stejně neefektivní jako před sto lety


Očkování proti infekčním onemocněním má již velmi dlouhou historii, jejíž počátky spadají v Evropě minimálně do 18. století.Principy jeho fungování pak mají být naprosto stejné dnes jako v jeho počátcích, tedy že se aplikuje oslabený virus choroby, který vyvolá imunitní reakci organismu a následně tvorbu protilátek, které proti dané chorobě zajistí imunitu.Zní to vše velmi pěkně a docela logicky, problém ovšem je, že tento princip v reálném světě nefunguje, jak bylo mnohokrát prokázáno.

V posledních měsících, se přesto opět objevují snahy, sníženou proočkovanost spojovat se zvýšeným výskytem onemocnění spalniček.Podle zásady současně a tedy proto, tak musí mezi zvýšeným výskytem tohoto onemocnění a očkováním existovat závislost, což ovšem nelze nijak prokázat a očkovacím autoritám tak nezbývá, než zneužívat osvědčené logické klamy.Pokud se pak podíváme do historie zjistíme, že taktika zastánců očkování je stejná dnes, jako byla už v předminulém století.

Dr. Jurgens tak popsal v Berlínském lékařském týdeníku už koncem 19. století, epidemie neštovic u přistěhovalců z Volyně následovně: „Opakuji také, že tak zvané ochranné očkování nemělo při rozšíření onemocnění význam, protože očkované i neočkované děti byly napadeny téměř stejně.”Jako přes kopírák pak působí prohlášení hlavní hygieničky z minulého týdne, podle které je nutno poznamenat, že “z celkového počtu sedmdesáti případů spalniček nebylo proti této infekci očkováno třicet devět osob“.Efektivita očkování je tedy prakticky nulová, jelikož jak očkovaní, tak neočkovaní jedinci onemocní téměř stejně, takže což je mnohem zajímavější, 31 osob, které byly z oněch sedmdesáti očkovány, přesto onemocnělo.Očkování je tedy stále postaveno pouze na víře, že opakováním stejných postupů, lze dosáhnout odlišných výsledků, či spíše se dnes už jedná pouze o prachsprostý podvod.Nicméně z několika desítek případů nemocných nelze vyvodit žádné relevantní závěry a jedná se tak zjevně pouze o strašení veřejnosti s cílem vyvolat paniku a nahnat  veřejnost do očkovacích ordinací.

Podstatná jsou tak jen velká data, která máme k dispozici v USA, kde nedávná historie spalniček s vysokou proočkovaností rovnou 98%, která by měla podle očkovací loby zajistit kolektivní imunitu, není pro očkování zrovna dvakrát lichotivá.V USA se tak koncem 80. let spalničky navzdory vysoké proočkovanosti stále objevovaly a jejich výskyt prokazatelně s proočkovaností nijak nesouvisel.A tak například v roce 1988 podle Státního zdravotního ústavu onemocnělo v Kalifornii 835 osob, ale už v následujícím roce rovnou přes 3 000.Podobná situace byla na druhém konci USA v Illinois, kde počet případů vzrostl z pouhých 69 až na 3 000 v následujícím roce, stejně tak v Ohio, 109 případů verzus 2 700.Podobná situace byla v mnoha dalších státech unie, které rovněž zaznamenaly meziroční nárust o mnoho stovek procent, což dokazuje, že výskyt choroby ovlivnily naprosto jiné faktory než očkování, a pokud ano, tak rozhodně ne pozitivně.

V USA se tak po dvacetileté očkovací kampani nijak výskyt spalniček neomezil, ovšem úmrtnost na ně stoupla desetinásobně.Protože v Americe již mladé ženy nemívají za sebou pravé spalničky, nemohou předat svým dětem spolehlivě působící protilátky.To je příčinou toho, že v Americe poslední dobou stoupá počet onemocnění u kojenců.Američtí experti považují tento vývoj za „nečekaný a nevysvětlitelný”, což je dosti bizarní vzhledem k současně bombastickým prohlášením ohledně účinnosti očkování. Přestože tedy nikdy v historii očkování proti spalničkám nemělo prokazatelně pozitivní přínos v omezení výskytu choroby navzdory vysoké proočkovanosti, ba právě naopak, očkovací loby znovu ohlupuje veřejnost tvrzeními, že tomu tak je.

Farmaloby přiznala, že pacienti jsou pro ni pouze pokusní králíci


Ačkoliv existuje velké množství důkazů, které jasně dokazují, že hlavním cílem farmaceutických firem je na prvním místě zisk a na druhém zase zisk, nyní farmaloby konečně veřejně přiznala, že tomu tak skutečně je a že pacienti jsou pro ni kromě zisku který ji zajištují, jinak naprosto nepodstatní.

Týmu vědců se tak po šedesáti letech od uvedení antidepresiv koncem šedesátých let 20. století na trh podařilo prokázat, že antidepresiva jsou lepší než placebo.I když tedy budeme velkoryse předpokládat, že studie z kterých se vychází, byly skutečně relevantní, je toto konstatování opravdu zarážející.Neznamená totiž nic jiného, než že až do této chvíle, byla antidepresiva pacientům předepisována nikoliv na základě nezvratných důkazů, nýbrž na základě jakési dojmologie, což je srovnatelné s nevědeckými metodami, jaké používá například i homeopatie, která je dlouhodobě cílem kritiky právě takzvané vědecké medicíny.

Dovedeno do důsledku, farmaloby si tak s pomocí desetitísíců lékařů, udělala z desítek milionů pacientů pouhé pokusné králíky a morčata, jelikož o tom, že jsou antidepresiva účinnějsí než placebo, neměla až do teď žádné důkazy.Nicméně vzhledem k tomu, že pouhé placebo má jak i sami lékaři přiznávají, u depresí účinnost kolem 30% a antidepresiva podle dostupných studijí mají léčebný efekt u kolem dvou třetin pacientů, nelze vliv placebo efektu, tedy víry v uzdravení, ani u léčby antidepresivy zcela vyloučit.Každý si tak může lehce odvodit, že ony důkazy toho, že antidepresiva jsou významněji účinnější než placebo, nejsou zrovna dvakrát přesvědčivé.

V souvislosti s antidepresivy, pak nelze ignorovat jejich často závažné vedleší účinky, které se pochopitelně u placeba nevyskytují, takže je pak otázkou, jestli je vůbec nějaký důvod tyto poslední závěry označit za úspěch, který se měl dostavit po více jak půl století testování antidepresiv na lidech.Samozřejmě tento případ, kdy farmaloby desítky let testovala antidepresiva s neprokázanými účinky na nic netušících pacientech, jsou jen bezvýznamnou částí toho, co má farmaceutický moloch na svědomí.Farmaloby tak stejně a nezákoně postupuje i v případě mnoha dalších farmak, která s pomocí zkorumpovaných lékařů nelegálně aplikuje i pacientům s chorobami, pro které nebyla nikdy určena a pochopitelně ani testována.V případě odhalení, se farmaloby vyplatí pro ni zanedbatelným držhubným a pokusy na lidech tak mohou nadále pokračovat.

Německý nejvyšší soud potvrdil: virus spalniček neexistuje


Předně je třeba zdůraznit, že přestože toto rozhodnutí není zrovna aktuální a došlo k němu už v loňském roce, mainstreamové závislé zdroje, které píšou pouze v zájmu farmaloby a státní doktríny, je už dlouhé měsíce ignorují a pochopitelně o něm neinformovaly.Tento případ je tak prakticky identický, jako případ britské lékařky Jayne Donegan, které se podařilo dosáhnou toho, že GMC uznal, že očkování není k udržní zdraví nutné a který mainstream také už několik let ignoruje, takže se v obou případech jedná o zjevnou cenzuru.

Celý případ začal tím, že německý lékař Stefan Lanka nabídl 100 000 Eur tomu, kdo předloží důkaz toho, že virus spalniček skutečně existuje.Výzvu přijal německý lékař David Bardens, který jako údajný důkaz existence viru, předložil články z několika lékařských časopisů v kterých se uvádí, že onemocnění spalničkami má virový původ.Když Stefan Lanka tyto “důkazy” odmítl, Bardens se obrátil na soud.

Do tohoto případu se zapojilo pět odborníků a předložili výsledky vědeckých studií. Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielskiho z institutu pro lékařskou mikrobiologii, kteří byli jmenováni soudem ve Stuttgartu konstatovali, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy soudu, neobsahuje vědecké důkazy o existenci údajného viru spalniček.Soud tak tyto důkazy nepřijal a rozhodl, že není prokázáno, že virus spalniček existuje a je příčinou onemocnění, jak stále tvrdí provakcinační zdroje, což je pouze ukázkou toho, že současná medicína pod vlivem farmaloby vychází ze zjevně zastaralých a překonaných poznatků a nové důkazy cíleně ignoruje, což je znakem pavědeckého přístupu.

Protože tedy neexistují žádné vědecké důkazy o existenci viru, je otázkou, proti čemu jsou vlastně určena veškerá ta očkování.To by nám zřejmě mohla osvětlit samotná farmaloby, ta ovšem k verdiktu soudu, který odmítl všechny pseudodůkazy o existenci viru ignoruje a dále za vakcíny proti spalničkám, které jsou prokazatelně neúčinné, inkasuje miliony dolarů.Jelikož je však moc dobře známo, jak zástupci farmaloby vztekle reagují na jakákoliv neprokázaná tvrzení ohledně kritiky očkování a v tomto případě zarytě mlčí, nepotřebujeme nakonec žádnou reakci ani od farmaloby, ani od mainstreamových zkorumpovaných medií, jejich měsíce trvající mlčení k tomuto případu samo o sobě dokazuje, jaká je ona realita.

Blíží se doba, kdy bude homosexualita znovu znamenat svinstvo a smrt


Letos to je právě devadesát let, co skotský lékař Alexander Fleming objevil Penicilin a z mnoha chorob, které do té doby znamenaly jistou smrt, se díky jeho objevu během několika málo let stala banální onemocnění.Přestože výroba Penicilinu byla zpočátku ve větším množství problematická a rovněž velmi drahá, navíc ji komplikoval právě probíhající válečný konflikt, během druhé poloviny čtyřicátých a především pak začátkem let padesátých, se už antibiotika začala vítězně šířit do celého světa.

Tento zřejmě největší a nejpřínosnější objev medicíny v její historii, ovlivnil současně radikálně i vnímání mnoha chorob ve společnsoti a to včetně chorob pohlavních.Z kapavky, která byla do té doby závažným onemocněním a dokonce i ze smrtelné syfilis, která byla v době před objevem antibiotik oprávněně přirovnávána k morové ráně, se během krátké doby staly antibiotiky snadno a rychle léčitelné nemoci.Široká veřejnost tak velmi rychle zapoměla na hrůzy, které tyto choroby ještě před nedávnem provázely, což vedlo v tomto směru k nezodpovědnému a lehkovážnému jednání a naivní společenské toleranci.

Jelikož nezodpovědností v sexuálním chování, se vždy vyznačovala především homosexuální komunita a zvláště pak homosexuální muži, antibiotika pro homosexuální komunitu znamenala dar z nebes.Z minulých století pak máme zprávy o tom, že homosexuální komunity byly v té době stejným nebezpečím, stejně jako ve století dvacátém.Pokud tedy ještě ve 30. letech dvacátého století, mluvil už jako president Masaryk o tom, že homosexualita znamená svinstvo a smrt, pouhou dekádu po jeho smrti, bylo smrtelné nebezpečí zhýralého sexuálního života provozovaného obzvláště homosexuály náhle minulostí.Rušení antihomosexuálních zákonů koncem 50. a počátkem 60. let v celé Evropě, tak není zásluhou ani tak nějaké zničehonic se objevivší tolerance pro homosexuální patologickou promiskuitu, ale prostě toho, že smrtelné choroby donedávna masově šířené homosexuály, už pro společnost neznamenaly žádné větší ohrožení a bylo tak možné je velkoryse ignorovat.

Tato homosexuální idýlka trvající více jak půl století, ovšem podle všeho pomalu končí.Poděkovat za to můžeme jak nenažrané farmaloby, která má z prodeje antibiotik předepisovaných zbytečně i na virová onemocnění, či banální choroby významné zisky a samozřejmě především homosexuální komunitě, která díky masivní spotřebě antibiotik, kterou zdravotnické autority cíleně přehlíží a úspěšně tak šíří vůči ATB rezistentní kmeny bakterií i ve zdravotnických zařízeních, kde jsou smrtelnou hrozbou pro všechny pacienty.Počet obětí syfilidy před masovou výrobou Penicilinu se odhaduje na sto milionů lidí, což vzhledem k podílu na šíření této choroby homosexuály bude v případě selhávání ATB při jeho léčbě, znamenat vážné společenské ohrožení a to ještě velkoryse opomíjíme lví podíl homosexuálů na šíření HIV.

Klub “skeptiků” Sisyfos dále podporuje očkovací dogma


Klub takzvaných skeptiků Sisyfos opět prokázal, že se v jistých směrech projevuje nikoliv skepticky, ale naopak přímo dogmaticky.Ačkoliv s ním v mnoha oblastech nelze nesouhlasit, co se týká dogmatismu v oblasti očkování, Sisyfos opět nezklamal a zůstává tak věrný svému dogmatickému postoji, podle kterého je očkovací teorie platná a nenapadnutelná, čímž Sisyfos prakticky kopíruje proklamace očkovací loby.

Sisyfos se tak z nějakých nejasných důvodů zpronevěřuje svému proklamovanému poslání, kterým má být skeptický pohled na věc a to bez ohledu na to, jestli se jedná o astrologii, či vykládání budoucnosti z karet, nebo disciplínu, která je státní mocí prosazovaná jako údajně vědecká, jelikož prosazování státní mocí, ještě nezajišťuje neomylnost a často tomu bývá právě naopak.”Skeptikům” tak jaksi unikají samotné základy vědeckého bádání, podle kterých žádná teorie není definitivní a je přímo nutností teorie napadat a zpochybňovat.Podle Popperovy břitvy, tak libovolné množství potvrzujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací důkaz dokazuje, že teorie neplatí.Jediné definitivně platné rozhodnutí o vědecké teorii, tak může být pouze její vyvrácení.A těchto vylučovacích důkazů existuje v případě očkovacího dogmatu nemalé množství.

Očkovací dogma je tak jak známo založeno na teorii, podle které pokud se vytvoří v těle v důsledku vakcinace dostatečný počet takzvaných protilátek, organismus by měl být proti dané chorobě alespoň jistou deklarovanou dobu imunní.Případů, kdy onemocněly i osoby, které byly i opakovaně očkovány a měly i podle očkovacích odborníků dostatečné množství protilátek je však nemalé množství, takže je zřejmé, že se v případě očkování nejedná o žádnou vědu, ale pouze o náhodnou záležitost, kdy onemocní jak jedinci neočkovaní, tak i očkovaní.O případech, kdy je náhodou mezi nemocnými více neočkovaných jedinců, pak provakcinační kruhy masivně informují, zatímco případy opačné, kterých je mnohem více, sytematicky tají.

Sisyfos tak opakovaně prokazuje, že jeho závěry nejsou postaveny nejen na základních vědeckých principech, ale naopak jim zásadně odporují, a je mu velmi blízký dogmatismus typický pro farmaloby a lze tak jen sotva věřit tomu, že v případě hodnocení efektivity očkování, nehrají roli jisté vlivy v pozadí.