Rabbi Eliezer Kashtiel: Hitlerova ideologie byla stoprocentně správná a Arabové jsou podřadná rasa


Jak informoval izraelský list Haaretz, z elitní vojenské akademie B’nei David v Izraeli unikla nahrávka přednášky dvou rabínů v níž se mimojiné říká, že Hitlerova ideologie byla správná, až na to že stál na špatné straně.Arabové jsou pak podřadná rasa a mají genetický problém.

Přestože se izraelská vláda od těchto názorů okamžitě distancovala, armáda, pod kterou akademie patří, ovšem mlčí.Vzhledem k faktu, jak významnou roli armáda v Izraeli hraje, lze ovšem sotva jen uvažovat o tom, že by názory rabínů, kterým bylo umožněno přednášet na takto prestižní vojenské akademii, a museli být tedy i důkladně prověřeni, nebyli izraelské vládě známé.Vláda ve skutečnosti tyto názory velmi dobře zná a dlouhodobě je toleruje, ba co víc, tyto názory rabínů jsou vlastně oficiální izraelská politika, nejsou ovšem pochopitelně určeny cizím uším.

Kdo ovšem zná historii vzniku Izraele, nemůže být těmito názory vůbec překvapen.Sionisti musí být totiž Hitlerovi a vůbec nacistickému režimu navždy vděčni za to, co pro Izrael ve 30. letech udělal.Nebýt Hitlera, Izrael by vznikal velmi těžko a pokud by vznikl, sotva by se bránil útokům okolních arabských států, které masivně podporovaly i mnohé mocnosti.Díky Hitlerovi a Haavara paktu z počátku 30. let, tak v roce 1948, kdy Izrael oficiálně vznikl, byl už státem postaveným na pevných základech, které pomohla vybudovat především právě Třetí říše v čele s Hitlerem.

To že pak Hitler stál nakonec na druhé straně nebylo ani tak z jeho vůle, o to se postaraly antisionistickými silami ovládané mocnosti, především pak Velká Británie, které Německu vnutily válku v Evropě a znemožnily tak další nacistickou podporu nověvznikajícímu  židovskému státu v Palestině.Přestože se tedy Hitlerova Třetí říše oficiálního vyhlášení Izraele už nedočkala, nacisticko – sionistický projekt slavil nebývalý úspěch, zatímco snahy antisionistických sil o znemožnění vzniku židovského národního státu totálně zkrachovaly.

Vzhledem k faktu, že do nacisticko – sionistického paktu byly zapojeny i mnohé pozdější významné osobnosti izraelské politiky včetně Goldy Meir, Bena Guriona a dalších, může jen sotva být tato historie izraelským politikům neznámá, stejně tak jako skutečnost, že nacistická politika čistoty krve, nepochází od nikud jinud, než právě z židovského Talmudu, takže sotva mohou rabíni Hitlerovu politiku hodnotit jinak, než velmi kladně.Dnešní Izrael tak rovněž důsledně dodržuje politiku čistoty krve a židovský národní stát tak nepřijme do svých řad nikoho, komu prokazatelně nekoluje v žilách dostatek židovské krve.

Současně tato adorace Hitlerovy ideologie, příliš nesouzní s legendou o šestimilionovém holokaustu.Pokud by tedy rabíni vycházeli z předpokladu, že Hitler povraždil v plynových komorách miliony jejich souvěrců, vychvalování nacistické ideologie, by nutně znamenalo, schvalování likvidace celého židovského etnika, což jaksi nedává smysl.Kromě toho, že rabínům nestálo za to, se ve svém projevu, byť jen slovem zmínit o  údajném holokaustu, vychvalování Hitlerovy osoby jasně ukazuje na to, že pro rabíny je holokaust naprosto podružná záležitost, či spíše, že pro ně z historického hlediska vlastně neexistuje.Na druhou stranu to asi těžko může překvapit, protože kdo jiný, by měl mít lepší znalosti dějin svého národa, než právě oni a holohoaxová bajka, je určena pouze pro jedince bez znalosti matematiky základní školy.

To že  hlásné trouby demokratury v EU o tomto úniku projevu z izraelské vojenské akademie sveřepě mlčí názorně ukazuje, že všechny informace, které by mohly narušit ten jediný správný pohled na svět prizmatem alternativní reality, jsou důsledně filtrovány.

Advertisements

Tarrant obviněn z padesáti vražd, jeho oběti nikdo neviděl


Při podobných masových vraždách, jaká měla proběhnout i v novozélandském Christchurch a kterou měl spáchat Branton Tarrant, bývá běžné, že se z místa činu odváží těla obětí, což ovšem v případu střelby v Christchurch, nebyl ten případ.Přestože tedy neexistují žádné známky toho, že Tarrant vlastně někoho zavraždil, byl v minulých dnech obviněn rovnou z padesátí vražd a z 39 pokusů o vraždu.

Pokud tedy nejsou nikde žádní mrtví ani zranění, kromě pár jedinců bizarně potřísněných od údajné “krve”, zvláště když mrtvých a zraněných mělo být rovnou téměř devět desítek, je to neklamnou známkou operace pod falešnou vlajkou a toho, že se jedná o inscenaci.Na místech, kde došlo prokazatelně k  zabití většího počtu osob, se vždy nějaká mrtvá těla nachází a je taky dostupná dokumentace, která to potvrzuje.

Pro srovnání tak můžeme připomenout například massakr v Severní Osetii ve městě Beslam, kde v září roku 2004, bylo islámskými čečenskými separatisty zabito více jak 300 osob.Fotografie z místa činu pak jasně dokazují, že se zde mrtví opravdu nácházeli ve větším počtu.

Jako další příklad, kde se mrtví prokazatelně nacházeli, je případ střelby v nightclubu Pulse v Orlando na Floridě v červnu 2016, kde bylo zabito 49 osob a přes dalších padesát zraněno.I zde se objevil coroner a odvážel z místa činu mrtvá těla obětí.

Rovněž při střelbě v Las Vegas v říjnu 2017, kde Stephen Paddock usmrti střelbou ze svého pokoje v hotelu Mandalay Bay Resort na stadionu během hudebního festivalu Route 91 Harvest 59 osob a více než 500 zranil, se nacházeli mrtví a místní coroner měl zjevně dost práce.

Ani bombový útok spáchaný čečenským muslimským teroristou na maraton v Bostnu v dubnu 2013 nebyl vyjímkou a na místě útoku se prokazatelně nacházelo velké množství zraněných a mrtvých, a taky dost krve, která v Christchurch rovněž absentovala.

Při střelbě v Christchurch, ovšem naproti tomu nebyli viděni ani prokaztelně mrtví, ani zranění střelbou z útočné pušky a brokovnice, kterou měl Tarrant vraždit, ani coroner, který by odvážel těla obětí.Prostě nic.Zatímco tedy v jiných podobných případech nemají ani mainstreamové zdroje problém zobrazit odvážení těl obětí, v tomto případě žádný podobný materiál neexistuje, což v kombinaci s drakonickou kriminalizací videa ze střelby, jasně odhaluje celé pozadí tohoto případu.

EU systematicky pokračuje v negroizaci Evropy


Evropský parlament 26. března přijal usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě, v kterém požaduje pro všechny jedince afrického původu, mimořádná práva, která ovšem už jaksi upírá původnímu obyvatelstvu, takže je evidentní, že cílem těchto požadavků je především negroizace Evropy.Nakonec nejlepší je zde odcitovat alepoň část požadavků evropského parlamentu, které hovoří za vše.

Evropský parlament tedy:

“žádá členské státy a orgány EU, aby uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, což představuje strukturální rasismus, a že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci, a na rovné požívání svých práv”

“vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu”

“žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu”

“žádá orgány EU a její členské státy, aby se snažily systematicky bojovat proti etnické diskriminaci a trestným činům z nenávisti a aby spolu s dalšími zúčastněnými stranami v reakci na tyto jevy podnikly účinné právní a politické kroky založené na důkazech; domnívá se, že pokud by měly být shromažďovány údaje o etnické diskriminaci a trestných činech z nenávisti, mělo by být toto shromažďování určeno výhradně k identifikaci příčin xenofobních a diskriminačních projevů a činů a k boji proti nim, a to v souladu s vnitrostátními právními rámci a právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů”

“vyzývá členské státy, aby ve všech podobách prosazování trestního práva, protiteroristických opatření a kontroly přistěhovalectví ukončily všechny formy rasového nebo etnického profilování a aby na praktiky protiprávní diskriminace a násilí oficiálně reagovaly prostřednictvím školení příslušných orgánů týkajících se potlačování rasismu a předsudků a bojem proti nim”

K tomu není asi co dodat, snad jen to, že ten kdo terorizuje bílé obyvtelstvo, znásilňuje bíle ženy, kdo má dvojnásobnou nezaměstnanost, jsou právě jedinci afrického původu a to nejen v EU, ale překvapivě rovněž v USA.V USA, se pak tento stav nijak nezlepšuje navzdory speciálním programům a desítky let trvající pozitivní diskriminaci.Jakýsi imaginární rasismus vůči lidem afrického původu, je tak pouze alternativní realita, kterou závislý mainstream ve službách EU, evropským občanům systematicky vymývá mozky.

Policie v Christchurch přiznala, že byla na střelbu upozorněna včas


Když jsme nedávno psali, že je silně nepravděpodobné, že by během střelby v mešitě Al Noor a jejím okolí, nikdo včas neuvědomil policii, tak jsme se skutečně nemýlili.Policie nakonec po skoro čtrnácti dnech od střelby přiznala, že dostala oznámení o střelbě už v 1.41pm, tedy pouhou minutu po jejím začátku v 1.40pm.To že si policie dala s tímto oznámením takto načas, ovšem vzbuzuje pouze další otázky, tedy alespoň u těch, kteří viděli ono video ze střelby, které vláda New Zealand kriminalizuje.

První hlídka pak na místo střelby v mešitě Al Noor dorazila podle policie po “pouhých” šesti minutách, což se může zdát rychle pouze někomu, kdo nezná mapu Christchurch a neví tak, jak vzdálená od místa střelby je nejbližší policejní stanice.I podle Dr. Allana Orra, odborníka na boj proti terorismu, se ze strany policie jednalo o “bolestivou pomalost”.Otázkou ovšem zůstává, proč byla policie tak bolestivě pomalá.

Předně je nutno zdůraznit, že i kdyby policie příliš neznala mapu města, tak i podle map Google, by na místo střelby předpisovou rychlostí musela po běžné komunikaci bez problémů dorazit maximálně do pěti minut, takže by musela Tarranta téměř jistě ještě zastihnout u mešity, ale rozhodně by jí nemohl daleko uniknout.Pokud by pak policisté poněkud šlápli na plyn a porušili nějaké ty dopravní předpisy, což by mělo v případě střelby jistě odůvodnění, byli by na místě ještě podstatně rychleji.

Dovolíme si ale předpokládat, že policie přece jen zná nejbližší okolí svých služeben poměrně dobře, takže musela vědět, že k mešitě Al Noor vede mnohem kratší cesta, než je ta po běžné komunikaci a to přes Hagley park po Riccarton Avenue.Tímto způsobem, by si cestu zkrátila více jak o třetinu a cesta by jí tak nemohla trvat více jak dvě minuty, takže by na místo střelby dorazila ve výborném čase.Otázkou tedy je, co police během minimálně pěti minut od oznámení, kdy se Tarrant podle videa pohyboval v mešitě, nebo v její blízkosti, vlastně dělala.

Všechny tyto tanečky, opět zjevně mají pouze za cíl zmást veřejnost, která nezná video ze střelby a není si schopna dohledat podstatné body na mapě města, protože pokud víme, že Tarrant po oznámení střelby ještě pět minut pobíhal kolem mešity a že police to k ní má pouhé dvě minuty, těžko nás může policejní “vysvětlení” uspokojit.Dalším pozoruhodným “detailem” je fakt, že na “vysvětlující” mapce, kterou mainstream veřejnosti předkládá, je sice velikým písmem vyznačena nemocnice i Cathedral Square, ale Central Police Station, která je i na mapách Google jasně zvýrazněna, na této mapce chybí, jako by byla dokonale vyretušována.Proč taky v případě mapky, rádoby vysvětlující “rychlost” policejní reakce, zobrazovat kde se nachází policejní stanice.

Jisté tedy je, že když Tarrant vychází po více jak dvou minutách z mešity na ulici, nikde nejsou slyšet policejní sirény, takže policie stále nekoná, přestože už o útoku minimálně dvě minuty ví.Když Nakonec Tarrant nasedá po šesti minutách střelby do svého vozu, tedy po pěti minutách od nahlášení policii, stále nic nenasvědčuje tomu, že se policie alespoň blíží k místu střelby.Policie tedy, pokud se už vůbec blíží, činí tak bez sirén a zjevně tak nikam nespěchá.Na místo doráží podle jejich údajů až krátce po tom, co Tarrant místo opouští, jako by na to čekala a podle snímku dorazila v hojném počtu v několika vozech, ovšem v naprosté tichosti.To lze vysvětlit jen tak, že policie neměla v té chvíli vůbec v plánu Tarranta zastavit a pokud by jsme přijali oficiální verzi, jejím cílem bylo počkat, až v klidu postřílí všech 42 osob.

Bývalý důstojník CIA: střelba v Christchurch smrdí operací pod falešnou vlajkou!


To, že střelba v Christchurch zaznamenaná na video streamované na internet, které bylo téměř ihned pod hrozbou drakonických trestů kriminalizováno je FAKE, je jasné každému, kdo ho alespoň zběžně zhlédl a není ještě úplně zblblý mainstreamovou lživou propagandou.Nyní se ovšem objevují i názory osob z řad operativců CIA, podle kterých střelba v Christchurch, nese neklamné znaky false flag operace.Rozhovor s jedním z nich, bývalým důstojníkem CIA Robertem Davidem Steelem, byl uveřejněm v Tehran Times a není příliš překvapivé, že mainstream tento rozhovor pro jistotu ignoruje.

Podle Steeleho pečlivá analýza všech dostupných informací, včetně kompletní technické i vojenské analytické revize celého videa naznačuje, že se jednalo o operaci pod falešnou vlajkou a vše současně naznačuje, že nikdo nezemřel, a vše se zdá být zcela inscenovanou událostí řízenou Mossadem spolu se zkaženou novozélandskou policií a vnitrostátními orgány.

Podle Steeleho, tato akce byla navržena se dvěma cíli.První z nich je démonizovat bílé nacionalisty, kteří podporují prezidenta Donalda Trumpa, a připravit půdu pro jejich odzbrojení v rozporu s ústavou USA a rovněž znemožnit vyšetření útoků z 9/11, které Trump přislíbil (předchozím vládám, především Obamově, se dařilo vyšetřování dlouhá léta sabotovat).Video je podle něj zjevně plné speciálních efektů, jako jsou nábojnice nábojů, které „zmizí“ a nepadnou na zem.Jedná se zřetelně o atrapy zbraní, které střílejí vzduch a nevyhazují nábojnice.Ve videu byly prostřednictvím speciálních efektů přidány nábojnice nábojů. Někteří z těch, kteří jsou mrtví, nejsou ve videu skutečně zastřeleni.Střelec opustí mešitu a pak se vrátí, tentokrát vidíme nějaké poněkud amatérské krevní důkazy, jako by musel odejít, aby mohla na místo přijít jednotka speciálních efektů (taky jeden důvod, proč Tarrant stále nesmyslně vybíhal ven a odhazoval zpoloviny plné zásobníky, aby měl jako důvod dojít si pro další zbraně do svého auta, které mimochodem zaparkoval zcela znovu nelogicky, až kus za rohem).

Zdá se, že hromady těl tam byly už před tím, než střelec vstoupil. Všichni jsou ve velmi nepřirozených pozicích, a je zajímavé, že ani jeden z nich není tváří nahoru, užitečné, pokud chcete skrýt jejich identity.Veškerý běžný provoz na ulici  je během akce blokován, jako kdyby tam policie měla umístěné zátarasy (to by vysvětlovalo, že řidiči projížděli kolem pálícího Tarranta naprosto bez zájmu).Policie nedorazí do 36 minuty po prvním výstřelu, navzdory tomu, že jejich nejbližší stanice je dvě minuty cesty od první mešity Al Noor.Vládní tvrzení, že Tarrant nebyl v hledáčku policie, je jasná lež. Byl známým střelcem v střeleckém klubu Bruce Rifle Club pro vojenské střelce a je známo, že rovněž navštívil rizikové země, včetně Severní Koreje. Pokud se ukáže, že je 50 lidí mrtvých a dalších desítky raněných, čemuž nevěřím, je jisté, že existuje více střelců a zvyšuje se možnost, že  mrtví byli přivezeni z márnic po celé zemi, aby se vytvořil potřebný počet těl.Jeden muž s několika zásobníky, nemůže za žádných okolností způsobit takové škody.

Steele tak popisuje v podstatě to, co jsme zde už zmínili, tedy že se jedná o zjevný podvod, a vzhledem k faktu, že Steele pracoval roky u americké CIA, lze předpokládat, že je schopen správně vyhodnotit, zdali se jedná o reálnou situaci a nebo hloupý FAKE a sotva tak lze jeho slova brát na lehkou váhu.Navzdory faktu, že video obsahuje naprosté nelogičnosti a současně situace v něm odporují fyzikálním zákonům, mainstream stále zuživě razí zjevně vylhanou verzi, že se jedná o reálný masakr jednoho “teroristy”, což taky něco naznačuje.

Proč AI ignorovala video střelby v Christchurch


Facebook a Youtube už několik let poměrně úspěšně používají pokročilé algoritmy, které dokážou v uploudovaném materiálu, ať už se jedná o fotografie, či video, odhalit nahotu a násilí, takže pravděpodobnost, že se na jejich servery dostane materiál, který něco takového obsahuje, je poměrně malá.V případě střelby v Christchurch, při které mělo být zabito 50 osob a další desítky vážně zraněny, ovšem AI prý naprosto selhala.Opravdu?

Mainstream a zvláště pak politici New Zealand v čele s jeho premiérkou, se tak snaží vytvořit dojem, že umělá inteligence používaná k filtraci násilného obsahu je k ničemu a že se jedná právě o chybu algoritmu, který je příliš “tolerantní” a nese tak především vinu za to, že ono údajně násilné video, bylo možno na servery streamovat a dokonce na serverch zůstalo přístupné poměrně dlouhou dobu.Touto falešnou hrou, se zjevně politici snaží vyvolat ve veřejnosti přesvědčení, že video ze střelby, které ovšem má veřejnost zakázáno vidět pod hrozbou přísných trestů, bylo násilné a že tedy ve skutečnosti došlo k násilí na lidech.

Jak ovšem zástupci společností vysvětlují, jejich AI pracuje na principu tréningových dat, učí se tedy z podobných videí, kde se vyskytuje nějaké násilí.Ačkoliv nám asi sotva podrobně objasní, jak jejich algoritmus přesně funguje, je jaksi logické, že algoritmus by v případě násilí, tedy násilí na lidech, měl zvláště v případě takto dlouhého videa, kde mělo docházet k páchání násilí na lidech opakovaně dlouhé minuty, neomylně zareagovat, což se ovšem nestalo.

Zástupci sociálních sítí si musí pochopitelně v zájmu absurdní politické korektnosti nasypat popel na hlavu a tak jeho údajné selhání vysvětlují tak, že jejich algoritmus byl trénován především na sebevraždy, což je ovšem dost hloupá výmluva, jelikož jejich algoritmus v minulosti několikrát zcenzuroval naprosto nenásilná videa, jelikož se domníval, že obsahují nějaké násilí na lidech.To dokazuje, že algoritmus, který je aktuálně používán není vůbec tolerantní, jak se nám snaží sugerovat mainstream a politici, ale je naopak nastaven dosti striktně.

Jelikož tedy neznáme konkrétní podmínky, na základě který algoritmus videa buď označuje jako násilná a nebo je ignoruje, musíme si prohlédnou videa, která jsou na těchto serverech dlouhodobě přístupná a s kterýma nemá algoritmus problém.Nejlépe samozřejmě videa, kde se vyskytuje nějaká střelba, jako v onom videu z Christchurch.A jelikož na YT lze najít opravdu velký počet videí střelby a rovněž střelby do fugurín podobných člověku, nebude s tímto typem videa zjevně problém.Střílet do figurín je povoleno, jelikož násilí na figurínách, není násilí na lidech.

Figuríny pravda přesto, že člověka připomínají, nejsou příliš pohyblivé a ani z nich necáká krev, jako se často stává při už zmíněných sebevraždách, takže je algoritmus může vyhodnotit jako nelidi.Budeme tedy muset najít videa, kde se střílí na objekty podobné lidem v pohybu.Tomu ideálně odpovídají paintballové hry, kdy se střílí na lidi často v pohybu, ale neškodnou municí, takže neteče krev a s těmi algoritmy proti násilí taky zjevně nemají žádný problém.

Když to tedy sečteme, algoritmus nemá problém s materiálem, kde se střílí na figuríny ostrými, kde se střílí na lidi neškodnou municí a kde se nenachází krev.Takový materiál odpovídající těmto podmínkám, především pokud tyto podmínky neporušuje, algoritmy vyhodnotí jako neškodný, jelikož se nejdená o násilí na lidech, čemuž rovněž odpovídá i video z Christchurch, kde algoritmus, který vychází z obrovského množství tréningových dat naprosto správně vyhodnotil, že se rovněž nejedná o násilí na lidech a proto ho schválil k publikaci.

Jak web Manipulátoři manipuluje v případu střelby v Christchurch


Web Manipulátoři je projekt, který si klade za úkol vyvracet všemožné fake zprávy, což je opravdu sisyfovský úkol vzhledem k milionům všemožných drbů, které se nejen internetem šíří.V případě střelby v Christchurch, si ovšem jaksi popletl roli a namísto toho, aby ono FAKE video řádně rozpitval a následně vzhledem k faktu, že obsahuje jeden lapsus za druhým zpochybnil, rozhodl se naopak z nějakého nejasného důvodu, bojovat za jeho pravost a autenticitu.

Je tedy zjevné, že webu Manipulátoři nejde o žádnou objektivitu, ale že za ním stojí síly, které mají za cíl naopak veřejnost manipulovat, a schovávají se za jakousi deklarovanou objektivitu, která je ve skutečnosti pouze převlečenou ryzí demagogií.A jaké argumenty tedy web Manipulátoři na popdoru pravosti videa uvádí, se nyní podíváme.

Ve skutečnosti jsme byli dost zklamáni, protože je to vyslovená argumentační bída, jdoucí ruku v ruce s zoufalou snahou, nějak z této šlamastiky vybruslit.Web Manipulátoři se zameřil ani ne tak na fakta, jako spíše na logické klamy, před kterými paradoxně často varuje a snaží se namísto na kritické myšlení, které rovněž často propaguje, působit na morálku a emoce čtenářů.Zpochybňování pravosti videa tak označuje za konspiraci, dezinformaci a nechutnost, autory zpochybňujících textů za extremisty, ale s důkazy, které by dokazovaly, že video není FAKE, je ovšem na štíru.

Když už Manipulátor vystřílí všechny logické klamy, nálepky a invektivy, nakonec přece jen přichází s jedním rádoby důkazem.Podle něj na předním skle Tarrantova Subaru nejsou vidět ony díry, které policie šikovně vyrobila nejspíš krumpáčem prý proto, že Tarrantova kamera má na to příliš nízké rozlišení.Je faktem, že záznam není příliš kvalitní, nicméně je dost kvalitní na to, aby na skle byly jasně patrné splodiny po výstřelu slepými, takže je naprosto vyloučené, aby jsme si na skle nevšimli několikacentimetrových děr od policejního krumpáče.Manipulátor pak odkazuje na kvalitní fortografii, na níž je skutečně vidět, že jsou to opravdu díry takové velikosti, že by musely být z půlmetrové vzdálenosti zřetelné i na mnohem horší kameře, než kterou použil Tarrant a musel by je vidět i slepý.

Manipulátor při jeho pátrání pak zjevně nenarazil na video z Tarrantova zatčení, na němž je rovněž evidentní, že sklo Tarrantova auta není tímto způsobem ani v tomto okamžiku poškozeno a nebo ho spíše v duchu cherrypickingu prostě ignoruje, a z kterého je evidentní, že k němu muselo dojít až po něm.Současně toto video vylučuje, že by chyba byla v Tarrantově kameře.Web manipulátoři tak tímto svým počinem vykonal pro své chlebodárce spíše medvědí službu a pouze prokázal, že video ze střelby v Christchurch, je opravdu nefalšovaný FAKE.