Konference OSN o změně klimatu 2018 skončila, hlavní zdroj znečištění nadále ignoruje


V polských Katovicích v těchto dnech skončila konference o změně klimatu a pochopitelně znovu naprosto ignorovala hlavní zdroje znečištění a především pak zdroj produkce znečištění z fosilních plaiv, kterým je lodní doprava, tedy především gigantické kontejnerové loďstvo, čítající desítky tisíc plavidel.

Toto kontejnerové loďstvo, je jak už jsme zde před časem psali, hlavní zárukou fungování takzvaných rozvinutých západních pseudodemokracií, které díky němu za cenu lístku do metra, převáží z jednoho konce světa na druhý tuny zbožím, vyrobeného otroky pracujícími za pár euro za týden, a bez kterého by se “rozvinuté” západní ekonomiky, přes noc staly rozvojovými.

Přestože konference byla dokonce prodloužena o jeden den, v jejich závěrech o hlavním znečišťovateli nenajdete ani slovo a obsahuje pouze naprosto vágní závěry a cíle bez toho, aby bylo stanoveno, jak těchto cílů vlastně dosáhnout.Celá tato konference, tak zjevně byla zorganizována pouze jako zástěrka skutečných problémů a tím posledním bylo to, že by tyto problémy měla řešit.Jak taky řešit problémy, které ani nebyly na této konferenci zmíněny a konference je “elegantně” obešla.Obětním beránkem se tak na konferenci stalo především hostitelské Polsko, které se svou produkcí fosilních spalin sice patří k největším znečišťovatelům v EU, ve srovnání s lodní dopravou, se ovšem jedná o naprosto bezvýznamný podíl.

Konference vlastně ani problém znečištění lodní dopravou řešit nemusela, jelikož tento problém je dávno chytře “vyřešen” tak, že všechna evropská rejdařství (norský MAERSK a další) provozující kontejnerové loďstvo, mají svá plavidla registrována v neevropských státech a často i zemích bez moře, jako je třeba v Mongolsko, takže tento problém oficiálně neexistuje.Celá konference tak byla pouze jen vějičkou pro hlupáky, která je měla přesvědčit, že se proti znečišťování nějak bojuje, ve skutečnosti se reálné zamořování ovzduší kontejnerovým loďstvem pouze dlouhodobě a systematicky kamufluje, jinak by si celá zdegenerovaná EU, žijící z práce otroků ve východních diktaturách na druhé straně světa, rovnou pod zadkem podřízla větev.

Advertisements

Novinářský kodex je podle ČT nadřazen zákonům svobodného Švýcarska


Aniž by jsme tímto chtěli nějak stranit premiérovi Babišovi, jelikož zavedením EET a cenzury internetu, které prosadil, nepatří zrovna k nám oblíbeným politikům, nedávné aktivity vedené proti němu a podporované především veřejnoprávní Českou televizí, lze jednoznačně označit za ukázkové manipulace.

V tomto případě tak nebude nutné komplikovaně dokazovat, že se skutečně jedná o manipulace, jelikož sama ČT se prakticky každým dnem z nich opakovaně usvědčuje.Přestože redaktoři TV Seznam porušili ve Švýcarsku rovnou dva zákony tím, že neoprávněně podvodně vnikli do domu Babiše mladšího tak, že zneužili PIN, a dále ho bez jeho vědomí tajně natáčeli, což je v rozporu s Swiss Federal Data Protection Act (DPA).To že tedy tito rádoby novináři použili zločinné postupy při získání reportáže, ČT a další mainstreamová média až na nějakou tu vyjímku (TV Prima, která to uvedla ve svém zpravodajství)  ignorují a především pak ČT neustále operuje jakýmsi novinářským kodexem, podle kterého, měl být prý tento postup přijatelný, jako kdyby tento pochybný kodex, byl nadřazen zákonům kteréhokoliv jiného státu.

Jedná se tak o ukázkově absurdní situaci, kdy se ve veřejnosti vytváří dojem, že pochybný kodex českých novinářů, který povoluje prakticky jakékoliv neetické metody při získáváni informací, tyto novináře opravňuje postupovat i proti zákonům cizích států.Jak například uvedl na svém webu Český rozhlas, podle právního rozboru, který si nechal zpracovat, reportéři postupovali podle zákona.Opět se zde zamlčuje fakt, že ve Švýcarsku jsou tyto postupy nezákoné o neoprávněném vniknutí do zabezpečeného objektu ani nemluvě, které je trestné i v české kotlině.

Jediný správný postup by pak měl být ten, že rodina Babiše mladšího podá trestní oznámení na novináře TV Seznam a švýcarské orgány v důsledku jejich protizákoného jednání, požádají o jejich vydání, aby pak byli ve Švýcarsku po zásluze potrestáni a ideálně pak skončili na nějakou dobu v kriminále.Celou tuto pseudokauzu, nad kterou už několik dní masturbují všichni odpůrci Babišova premiérování, pak nemá smysl dále komentovat, jelikož byla vytvořena na základě nezákoného postupu, takže takto získané “důkazy”, by nemohl přijmout žádný soud, i když v českém absurdistánu je všechno možné.Současně je postavena na výpovědi osoby trpící schizofrenií, což u každého soudného jedince, musí vyvolat vážné pochybnosti o její relevanci.

Celý tento kabaret, je pak jen další ukázkou nekonečné nabubřelosti a arogance ČT, která se díky každoročním sedmi miliardám od daňových poplatníků pasuje do role toho, kdo bude určovat, co si maji tito poplatníci myslet a dokonce její drzost sahá tak daleko, že už si dovoluje ospravedlňovat i trestné činy, spáchané dokonce v zahraničí.

Otrávená pupeční šňůra “rozvinutých” ekonomik


Jak asi sotva mohlo někomu uniknout, mainstreamové žumpy nás především v posledních letech neustále zavalují katastrofickými scénáři, podle kterých spalováním fosilních paliv, prý vážně ohrožujeme klimatickou rovnováhu na Zemi.Ti co za těmito scénáři stojí, mají pak především na mušce pozemní dopravu a elektrárny spalující fosilní paliva.Tito producenti znečištění jsou ovšem naprosto marginální, hlavní producent znečištění zůstává veřejnosti  utajen a mainstreamové zdroje ho cíleně ignorují.

Hlavním zdrojem znečištění je tak ve skutečnosti lodní doprava, pouze jedna současná velká kontejnerová loď, vyprodukuje znečištění jako 50 000 000  aut.U běžné lodi to pak zhruba v případě Co2 odpovídá počtu asi 80 000 aut, u oxidů dusíku asi 400 000 aut, pevných částic 1,5 milionu aut a u oxidu siřičitého několik desítek milionům aut.Jen velkých kontejnerových lodí, jejichž motory jsou specielně navrženy pro spalování odpadního oleje a podobných svinstev, se 24 hodin denně po světových oceánech plaví kolem 60 000.Tyto skutečnosti ovšem ekoteroristy v čele EU nezajímají a cíleně se zaměřují především na elektrárny automobily, jejichž příspěvek k znečištění je ve srovnání s lodní dopravou zjevně naprosto zanedbatelný.Samozřejmě, že stále dochází k útokům zelených ekoteroristů  například na USA a další státy, které se odmítají zavázat ke snižování emisí, navzdory tomu, že emise oxidu uhličitého, produkované energetickým průmyslem v USA, klesly pod úroveň roku 1987.Pochopitelně že státy mohou emise svého průmyslu snižovat jak chtějí, když utajovaná produkce emisí lodní dopravy stoupá bez jakékoliv kontroly, takže globální produkce emisí neustále roste.

Snad by se dalo velkoryse předpokládat, že tato fakta pojednávající o produkci škodlivin lodní dopravy nomenklatuře EU jaksi unikla, pokud by se ovšem nejednalo o údaje z roku 2009, takže se dá sotva uvažovat o tom, že by nebyla zeleným ekologům EU ještě známa.A tak například podle dat z roku 2009, pouze 16 největších lodí tehdejšího světa, znečistí prostředí sírou ve stejné míře, jako všechna auta světa.Tito lodní giganti, mají motory velikosti malých lodí a spalují palivo v množstvích jako malé elektrárny – tedy asi jako takové běžné tepelné elektrárny v ČR, které jsou pravidelným cílem evropských ekoteroristů.Co se pak týká samotného paliva, spalují zbytky z rafinerií a další odpadní produkty, které všude jinde je zakázáno používat.Podle Christiana Mollera, šéfa přepravní společnosti DK v Rotterdamu, jde především o odpadní olej, v podstatě to, co zůstalo poté, co byla získána všechna čistá paliva z ropy.Je to dehet, stejně jako asfalt.Je to nejlevnější a nejšpinavější palivo na světě.

Zákony však umožňují lodím spalovat paliva s obsahem 4,5% síry, což je 4 500 krát více, než je povoleno EU v palivech automobilů.Pikantní na tom všem je, že v onom roce 2009, se optimisticky, či spíše naivně předpokládalo, že v roce 2018, tedy letos, by mělo dojít k přezkoumání a pro lodní dopravu, by měla začít platit podobná pravidla co se týká paliv, jako pro běžné automobily.Aby to ale zase tak nebilo do očí, prakticky všechna větší rejdařství provozují své loďstvo pod vlajkou zemí, kde neplatí tak přísné zákony, ideálně vůbec žádné zákony regulující lodní dopravu, takže i ona 4,5% síry, zůstávají jen zbožným přáním.Je tedy běžné setkat se s kontejnerovými obry patřícími firmám sídlícimi ve státech EU, plujícími ovšem pod vlajkou například Mongolska, které ani nemá moře a sotva tak disponuje adekvátními zákony.Je to tak docela elegantní způsob, jak obejít přísné zákony v rozvinutých zemích a provozovat celou flotilu obchodního loďstva bez jakéhokoliv omezení.Nabízí se tak otázka, jaký má vlastně tato legislativa smysl, když ji lze takto banálně obejít a bruselská ekoteroristická nomenklatura, nemá s těmito praktikam vůbec žádný problém.

Pokud se pak na znečištění lodní dopravou podíváme z hlediska dopadu na zdraví, znečištění vyprodukované 90 000 nákladními loďemi, vede k 60 000 umrtím ročně.Podle dánské studie, stojí lodní doprava dánský rozpočet téměř 5 miliard liber ročně, a to hlavně při léčbě rakoviny a srdečních problémů.Podle Jamesa Corbetta, profesora námořní politiky na univerzitě v Delaware, znečištění lodí ovlivňuje zdraví komunit v pobřežních a vnitrozemských oblastech po celém světě, avšak znečištění z lodí zůstává jednou z nejméně regulovaných částí našeho globálního dopravního systému.Dnes po téměř deseti letech, se nezměnilo nic, tedy pokud nemyslíme k horšímu, jelikož kontejnerové lodě se staví stále větší a s větším výkonem, což nevyhnutně bez regulace vede k větší produkci škodlivin.Jejich velikost pak vede k tomu, že se v běžných přístavech už neobjevují a kotví daleko od měst v hlubokých vodách, čímž jsou současně dobře skryty před veřejností a je tak snadné předstírat, že vlastně neexistují.

Ačkoliv se ignorování lodní dopravy, která je zdaleka největším znečišťovatelem na světě může zdát absurdním, má jako všechno svoji na první pohled skrytou logiku.Pro dnešní politické systémy, které jsou založeny čistě na konzumu, jelikož jen prakticky neomezená spotřeba umožňuje bez větší námahy ovládat masy, je lodní doprava, která je téměř zdarma, naprostou nezbytností.Jen díky lodím spalujícím odpadní produkty, lze dopravovat za směšnou cenu miliardy tun zboží ročně, z jednoho konce světa na druhý, kde je rovněž toto zboží za směšnou cenu vyráběno.Představa, že by mělo dojít k regulaci této doppravy, podobně jako se to děje u aut, je tak naprosto mimo realitu.Znamenalo by to extrémní nárust cen zboží, které by bylo nutno buď draze dovážet, nebo draze vyrábět, což by nevyhnutně vedlo k vážnému ohrožení většiny takzvaných rozvinutých ekonomik založených na bezbřehém konzumu.Politické systémy jsou tak nuceny lavírovat nad propastí a obelhávat své občany báchorkami o růstu HDP a podobnými nesmysly, jelikož to co je udržuje ještě při životě, je především otrávená lodní doprava, díky které mohou zneužívat práce zhusta i dětských otroků na druhém konci světa a doma se pak velkohubě označovat za demokracie.

Monsignor Piťha odhalil plány demokratury na zničení rodiny


Za svůj nedávný projev na svátek svatého Václava, si monsignor Petr Piťha vysloužil ze strany hlásných trub demokratury ostrou kritiku a dokonce trestní oznámení, za údajné šíření poplašné zprávy, jelikož si dovolil kritizovat Istanbulskou úmluvu, která je nepřekvapivě produktem Rady Evropy.Podíváme se tedy, jestli se monsignor Petr Piťha skutečně svým kázáním dopustil šíření poplašné zprávy, tedy zprávy, která je nepravdivá.

Projev mimo jiného, obsahoval následující pasáže, s kterými má demokratura především problém, protože odhalují plány EU, které mají za cíl zlikvidovat tradiční rodinu, která je po dlouhá staletí základem všech národních států Evropy.

“Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.”

Tyto praktiky už dnes běžně používá norská sociální služba Barnevern, stačí pouhé křivé obvinění, tedy oznámení nezákladající se na skutečnosti a jste bez dětí, pokud máte štěstí, tak pouze na omezenou dobu, bez možnosti se s nimi setkat.O těchto případech informuje dokonce i mainstream, takže rozhodně nejde o poplašnou zprávu, jelikož v EU není žádná zjevná snaha tomuto jednání zabránit, ba naopak to vypadá, že praktiky Barnevernu jsou dlouhodobě bruselskou nomenklaturou tolerovány, dostmožná skrytě podporovány.

“Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.”

Už dnes jsou dětem vymývány mozky transgender propagandou, která hlásá, že neexistují pouze dvě pohlaví, a objevují se rovněž snahy, nevychovávat dívky jako budoucí matky, nýbrž v duchu transgender ideologie.Nejedná se tedy o žádnou poplašnou zprávu, snaha o zpochybňování skutečného pohlaví je dávno realitou.Ve Švédsku už se dokonce dětem tají jejich pohlaví a vyšla tam také první dětská knížka, kde je hlavní hrdinou bezpohlavní kreatura jménem Kivi.Je tedy nade vše zřejmé, že v některých státech EU, už se dávno zavedla opatření, která mají v budoucnu vést k odstranění vrozených pohlaví a mají být nahrazena bezpohlavností, tak jak hlásá transgender ideologie.

“O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.”

Rovněž v tomto případě lze sotva mluvit o poplašné zprávě, jelikož transgender ideologie, která se ve společnosti šíří, má právě toto za cíl.Už dnes se budují záchodky a šatny pro údajné transgender jedince, takže monsignor Petr Piťha ani v tomto případě nepřehání.Ukázkovým příkladem je pak Obamův dekret, kterým upozornil školy ve Spojených státech, že by školáci měli navštěvovat záchodky nikoliv podle toho, jak vypadají, ale ty, které jsou určeny pro to pohlaví, jímž se cítí být.

“Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.”

Tady se možná monsignor zahleděl do blízké budoucnosti, nicméně vše tomu opět nasvědčuje.Jakákoliv kritika životního stylu homosexuálů, který vede prokazatelně k masovému šíření chorob a ohrožení majoritní společnosti je nepřípustná, což o něčem svědčí.Stát pravidelně podporuje konání homosexualních a transgender manifestací, při nichž se prý jedná o demonstraci hrdosti a zdravé společnosti je tak vnucováno být hrdou na odporný homosexuální životní styl, který ostře kritizoval i president Masaryk, když homosexualitu označoval jako svinstvo a smrt.

“Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“

K tomuto není co dodat, je jasné že cílem je dosažení rozkladu rodiny prostřednictvím homosexuálů a takzvaných transgender jedinců, což má vést k zániku národních států.Ty mají být následně nahrazeny tupou imigrantskou masou černochů a Arabů, čímž už se někteří přední politici ani netají.

Krvavé základy Masarykovy republiky


Přestože se Masarykův výtvor dnes zkorumpovanými historiky prezentuje jako vzor demokracie a současně vzor národostní politiky, realita především v prvních letech existence republiky, byla diametrálně odlišná.Masaryk se tak jakýkoliv odpor menšin proti začlenění do hranic nového československého státu neštítil brutálně potlačit prostřednictvím armády, což mělo za následek nemálo mrtvých.

Obsazování pohraničních území československým vojskem, zhusta obývaných národnostními menšinami, které Masaryk a Beneš podvodně vyhandlovali na konferenci ve Versailles, se tak na mnohých místech setkalo s protesty, proti nimž armáda nekompromisně zakročila a výsledkem na mnoha místech tak bylo mnoho zraněných, nezřídka i mrtvých.Už v roce 1918 tak došlo při střelbě do neozbrojených civilistů v Mostě, Duchcově, Litvínově a Kaplicích, i na některých místech Moravy k obětem na životech Němců, celkem se udává počet 21 mrtvých.V Šumperku a Chebu bylo dokonce vyhrožováno použitím těžkých zbraní, pokud bude kladen odpor.

V březnu 1919 během generální stávky došlo opět k nepokojům v Chebu, Kadani, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Stříbře, které se rovněž neobešly bez střelby do civilistů, při níž zahynulo 54 Němců, mezi nimi děti a mladiství.V Kadani armáda dokonce použila kulomet, výsledkem bylo 20 mrtvých.Přestože se pochopitelně Masarykova politická garnitura snažila tyto masakry ututlat, zcela se to nezdařilo a už 5. 3. se vyslovil Lloyd George proti rozšiřování dalších území na úkor cizojazyčného obyvatelstva.Je tedy zřejmé, že západní mocnosti, měly vážné výhrady proti tomuto druhu české “národnostní politiky”, už v prvních letech po vzniku republiky.

Rovněž v roce 1920, si nepokoje vyžádaly v Jihlavě několik obětí a i v řadě dalších německých měst docházelo k nepokojům.K násilí se Masarykova vláda uchýlila i v říjnu 1921, když se v Maďarsku císař Karel pokusil sáhnout po maďarské koruně a bylo mobilizováno několik ročníků.V Kraslicích tekla opět při demonstracích proti mobilizaci krev, když bylo zabito 12 Němců a cs armáda zde proti demonstrantům dokonce použila nikoliv poprvé střely dum-dum.Mobilizace ovšem byla fiaskem, když v Praze nenarukovalo ke svým jednotkám 35, v Brně 31, v Bratislavě 28, a v Chomutově dokonce 62 % vojáků.Němečtí branci běžně před mobilizací utíkali do Bavor.Aby toho nebylo málo, čeští Legionáři strhli sochu Marie Terezie v Bratislavě a bylo opět nemálo mrtvých, tentokrát především na straně slovenských Maďarů.

Tento stručný výčet zdaleka ne všech protinárodnostních akcí Masarykovy vlády jasně dokládá, že národnostní nepokoje nebyly produktem nacistického režimu, který se dostal k moci až ve 30. letech, nýbrž dokazuje, že národnostní nepokoje a krvavé zásahy proti nim, republiku provázely od jejího vzniku.Rovněž protesty z řad západních politiků dokazují, že zejména Británie, neměla moc důvodů udržovat při životě státní útvar, který národnostní neshody opakovaně “urovnával” hlavněmi pušek.

Závěr je tedy ten, že současně prezentovaná verze historie, podle které Němci a Hitler republiku s pomocí západu v roce 1938 rozbili je kompletně vylhaná, jelikož brutální protinárodnostní politika se stovkami mrtvých byla Masarykově republice od počátku vlastní, což muselo nutně vést k pro československou republiku neslavnému konci.Současně v těchto souvislostech může sotva udivit, že alespoň část sudetských Němců, německé vojsko v Sudetech nadšeně vítala, jelikož když nic jiného to znamenalo, konec české protiněmecké brutality.

Československo rozbil Beneš, Chamberlain a Hitler mu pouze sekundovali


Jak se blíží 80. výročí Mnichovské konference, mainstreamová média včetně veřejnoprávní televize i rozhlasu, zahájila masivní propagandistickou kampaň, která má udržet při životě mýtus, že o rozbití Českonslovenska v roce 1938, se v Mnichově zasloužil Adolf Hitler a západní velmoci.Skutečnost je ovšem taková, že jako první s návrhy na odstoupení území Německu přišel prezident Beneš a československá vláda následně jeho návrhy odsouhlasila dlouho před konferencí v Mnichově.

Na začátek nebude na škodu si krátce připomenout historii vzniku Československa, což byl Masarykův a Benešův fantasmagorický projekt předem odsouzený k zániku.Předně tento státní útvar, který vznikl v roce 1918 díky Masarykovým kontaktům v amerických židovských kruzích, které měly podle Masaryka v USA obrovský vliv a to i na samotného presidenta Wilsona, spíše než cokoliv jiného, připomínal Rakousko-Uhersko, které se právě rozpadlo a při jehož rozpadu sehrály významnou roli, právě odstředivé naconální síly.Přesto Masaryk jaksi věřil, že jeho výtvor, který byl míchanicí Čechů, Němců, Slováků, Maďarů, Poláků a Rusínů, bude mít lepší budoucnost.Jak se ovšem ukázalo, Masarykovo dílo, se nakonec v původním stavu nedožilo ani dvaceti let a mocné národnostní síly, ho v předvečer dvacátého výročí roztrhaly.

Podobně jako v Masarykem nenáviděném C. k. mocnářství, kde dominovali Němci, se Masaryk rozhodl, že v Československu budou dominovat Češi a Slováci a další milionové “menšiny”, budou odstaveny na vedlejší kolej.Menšiny, které v Československu menšinami ovšem nebyly, ba spíše naopak, měly sice na papíře zajištěno právo na sebeurčení, nicméně jaká bude nastolena rovnost v nověvzniklém státě, už jasně naznačoval jeho bizarní název.Přestože Čechů bylo v republice nejvíce – nikoliv však většina, Slováků byla sotva desetina, stejný počet Maďarů a především pak přes 3 miliony Němců.Aby byla tedy alespoň na oko deklarována rovnost národů, nový stát se měl jmenovat Českoněmeckoslovenskomaďarsko.Masaryk se ovšem arogantně ve víře v slovanskou soudržnost, rozhodl polovinu občanů republiky prostě ignorovat.Masaryk totiž věřil panslovanské legendě, podle které jsou Češi a Slováci slovanského původu, nicméně podle genetického zkoumání, jsou z většiny původu germánského, což ovšem věděl například už Hitler.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že rasový mischung, který si Masaryk u Wilsona díky svým židovským kontaktům prosadil, byl sudem prachu a už v prvních letech musela československá armáda zasahovat kvůli demonstracím menšin proti začlenění do tohoto konglomerátu, což se bohužel pro republiku neobešlo bez mnoha mrtvých.Nová republika tak nezahájila svou existenci zrovna šťastně a mezi menšinami to zanechalo hořkou pachuť, i když se nakonec dočasně s existencí v cizím státě smiřily.Bylo ovšem jisté, že tyto národnodtní bouře utopené československou armádou v krvi, nebudou nikdy zapomenuty a že československá republika, bude muset jednou za svůj krvavý zrod tvrdě zaplatit.Masarykovi se pak přes mnohé problémy, dařilo v tomto národostně neklidném prostředí nějak lavírovat a dožít se tak konce své politické kariéry, aniž by musel sledovat rozpad svého veledíla a republika ho nakonec i o jeden rok přežila.

S příchodem Beneše, který se charismatem nemohl Masarykovi rovnat, přišly ovšem zlé časy.Beneš samozřejmě nebyl sám na vině, problémy zdědil z Masarykovy éry, nicméně se začaly projevoat až v době jeho vlády a západní mocnosti mu dávaly jasně najevo, že národnostní situaci bude nutné řešit už v době, kdy se Hitler o německou menšinu v Sudetech ještě vůbec nezajímal.Problémy zde tedy byly bez ohledu na Hitlerův nacistický režim a eskalovaly by jak s Htlerem tak bez něho.Beneš ovšem podobně jako Masaryk odmítal uznat, že v československoněmeckomaďarskopolské míchanici, může nastat jakýkoliv problém a rozhodl se nechávat situaci pomalu vyhnít.

Beneš si neúnosnost situace konečně připustil v září 1938 a začíná jednat.15. září posílá ministra Nečase s návrhem tzv. pátého plánu do Paříže, kde 16. září jednal francouzskými politiky, a 17. září s britskými v Londýně. Podle Benešových představ by byla Německu a Maďarsku odstoupena města, oblasti kolem nich a území ležící za nimi ke stávající státní hranici: Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Frývaldov (Jeseník), Králíky, Broumov, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Kadaň, Doupovské hory, Vejprty, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov, Kaplice, Nová Bystřice, Mikulov, na Slovensku ve prospěch Maďarska Košice, větší část levého břehu Dunaje u Bratislavy, území u Nových Zámků, na Podkarpatské Rusi Mukačevo a Užhorod.Beneš tedy jako první přichází oficiálně s návrhem na odstoupení problematických území, což je v zásadním rozporu s šířenou legendou.Podmínkou ovšem bylo, že Německo současně přijme 1,5 až 2 miliony Němců z českých zemí, jelikož zdaleka ne všichni, se nacházeli na odstupovaných uzemích.Obzvláště tato podmínka musí být dodnes tajena, jelikož významně koresponduje s poválečným odsunem německého obyvatelstva a dokazuje, že Beneš chtěl Němce Německu ještě před Mnichovem s pomocí západních mocností přímo vnutit, přičemž to mělo být podle oficiální verze historie přesně naopak.

Následně 21. září po mnoha diplomatických tanečcích, Hodžova vláda postoupení okresů s více než 50 procenty německých obyvatel Německu přijala.Více než týden před zahájením Mnichovské dohody, Československo samo dobrovolně odstupuje svá pohraniční území s německým obyvatelstvem Německu.Následná Mnichovská konference, tak na programu jednání o odstoupení jakéhokoliv československého území nikdy neměla, jednalo se pouze o způsobech, jakými má být odstoupení provedeno.Celá legenda o zradě západních mocností v Mnichově a Hitlerově vydírání je tak kompletně vylhaná, Československo zradil a rozbil Beneš, který, jak píše i britský historik Zbyněk Zeman, měl od určitého okamžiku pravděpodobně sám pochybnosti o životaschopnosti Československa a Hodžova vláda, která Benešovy návrhy přijala, tak dala  Československu ránu z milosti.

Za zpochybnění sporného videa vyhazov


Jelikož si nedávno šéf civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen dovolil zpochybnit pravost videa z Chemnitz, na kterém má docházet k pronásledování údajných migrantů, Angela Merkel se rozhodla prosadit, že musí skončit ve funkci šéfa kontrarozvědky.Hlavním důvodem má být, že se Maaassen podle jejího přesvědčení, nepřípustným způsobem vmísil do politického dění.

Předně je nutné zdůraznit, že policie má povinnost všechny údajné důkazy případné trestné činnosti důkladně a nezávisle prověřit a tedy nutně i zpochybnit, aby bylo vůbec možné vyloučit, že se nejedná o důkazy podvržené, či jinak zmanipulované, což v v případě videa platí dvojnásob.Na základě zpochybnění je konečně založena celá věda a jen opakovaným zpochybňováním lze zaručit, že se výsledky šetření, či vyšetřování, budou co nejvíce blížit realitě.

Merkel tak tímto svým jednáním hrubě zasahuje do práce policie a její profesionální přístup nahrazuje ideologickými principy, což v jejím případě znamená, prosazování proimigračních postojů a současně systematickou dehonestaci těch, kteří si dovolí i v případě barevných imigrantů udržet nezaujatý postoj.To že Merkel jedná jednoznačně na základě ideologických motivů pak sama potrvrdila, když se hloupě podřekla a prohlásila, že se Maassen nepřípustným způsobem vmísil do politického dění.Je tak zjevné, že se Merkel snaží běžnou trestnou činnost zpolitizovat a zneužít ji k manipulativní politické propagandě.

Současně se nelze nezmínit, že Merkel tímto svým postojem opět potvrdila, že evropské inkviziční demokratury, mají se zpochybňováním mnohých oficiálních postojů zásadní problém, obzvlástě pak, pokud se jedná o v demokraturách chráněná dogmata, která jsou často chráněna rovnou inkvizičním zákonem.Nelze tak mít žádné pochybnosti, že se v případě většiny evropských politických systémů nejedná o nic jiného, než o systémy založené pouze na dogmatismu vládnoucích struktur, jejichž hlavním cílem je prosadit imigraci desítek milionů negramotů do Evropy za každou cenu.