Mainstream přiznal, že videa z útoku na Sýrii odvysílaná i ČT byla fake


Záběry ze sobotního vojenského úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na cíle v Sýrii, který měl být odplatou za údajné útoky chemickými zbraněmi syrského režimu, a které odvysílaly mnohé zpravodajské televizní stanice včetně České televize byly falešné.Přestože na tuto skutečnost upozornily některé alternativní weby, jako například AENews už před několika dny, až nyní tuto skutečnost přiznalo Aktualne.cz.Nicméně ČT se stále nijak nevyjádřila, takže je podle ní tento podvod v naprostém pořádku, což ale příliš nepřekvapuje.

Přestože se veřejnoprávní televize placená štědře z povinných koncesionářských poplatků, a ráda sama sebe označuje za vrchol objektivního zpravodajství s profesionálním přístupem, skutečnost je přesně opačná.ČT tak divákům předvádí podvržené záznamy se záběry, které pochází z konfliktů v minulosti, které nemají se sobotním spojeneckým útokem v Sýrii nic společného.Jedná se tak o cílenou dezinformaci, jelikož lze s úspěchem pochybovat o tom, že by profesionálové z ČT, opakovaně vysílali záběry z naprosto odlišných destinací, aniž by si toho kdokoliv z nich všiml.To že podvržené záběry vysílaly rovněž i mnohé další západní televize pak jasně naznačuje, že nešlo o pouhou náhodu, či omyl.

Otázkou pak také zůstává, prož byly vůbec tyto fake záběry odvysílány, když spojenecká koalice, která útoky provedla, musela mít z tohoto údajně velmi úspěšného útoku spoustu vlastních záběrů, které mohla západním televizním stanicím poskytnout v bohatém množství, tak jak to ochotně učinila i v minulosti, při jiných svých úspěšných operacích, kdy se jimi přímo chlubila.Aniž by jsme se tak chtěli pouštět do nějakých spekulací, skutečnost že žádné oficiální záběry zveřejněny nebyly naznačuje, že spojenci nemají z nějakých důvodů příliš zájem se s nimi chlubit, přestože sobotní operace v Sýrii, prý byla velmi úspěšná a všechny střely prý zasáhly své cíle.

Ať tak či tak, jisté je, že Česká televize se svým mnohamiliardovým rozpočtem svoje diváky cíleně manipuluje v zájmu jistých politických kruhů a šíří ukázkově fakenews, vůči nimž se v případech alternativních médií, tak ráda vymezuje.Je tak na čase zbavit tuto podvodnou rádoby veřejnoprávní televizi miliard z koncesionářských poplatků, díky kterým systematicky ohlupuje veřejnost.

Advertisements

Demokratura se chystá zakázat Bartošovu Národní demokracii


To že Adam B. Bartoš leží demokratuře dlouhodobě v žaludku je dobře známo (1), (2).Nově se ovšem inkviziční soudy demokratury snaží zakázat i Bartošovu politickou stranu Národní demokracie zřejmě v domění, že tím šíření pro demokraturu nebezpečných myšlenek zamezí.O tom se dá ovšem s úspěchem pochybovat, jelikož nežijeme už ve středověké inkvizici, kdy se v době ještě před vynálezem knihtisku informace šířily dosti obtížně, nýbrž v době internetu, kdy se šíření informací nedá prakticky zabránit.

Inkviziční soudy demokratury, tak Bartoše zjevně na objednávku s vydatnou pomocí gumových paragrafů viní z antisemitismu, popírání holokaustu, podněcování nenávisti a dokonce xenofobie.Atisemitismem se Bartoš provinil především proto, že převzal termím “konečné řešení židovské otázky“, které pochází od duchovního otce státu Izrael Theodora Herzla, čímž soudy především prokázaly svou nekonečnou stupiditu.Popírání holokaustu je pak osvědčený paragraf, podle kterého je zakázáno jeho zpochybňování, takže se už nutně nejedná o historickou událost, nýbrž o holokaustové náboženství, jelikož všechny běžné světské teorie bez vyjímky zpochybňování z principu podléhají a v rámci vědeckého přístupu podléhat musí.Otázkou ovšem je, jak lze holokaust, který je slovy soudkyně nezpochybnitelný a nacházející se tedy nutně mimo realitu, vlastně zpochybnit.Nově se na seznamu Bartošových hříchů objevuje i xenofobie, která zatím trestná není, ale nejspíše brzo bude, jelikož být vůči cizákům apriori nedůvěřivý, narušuje plynulou imigraci pologramotných primitivních ras do Evropy.

Aby soudkyně podtrhla závažnost Bartošových nenávistných projevů, tak se prý dokonce pustila do rozsáhlého historického exkurzu o holokaustu, což zní sice docela nadějně, ale brzo zjistíte, že oním rozsáhlým exkurzem je opět pouze papouškování holokaustových dogmat, která od sebe všichni oficiální “historici” holokaustu vzorně opisují a to především bajek z pera Elieho Wiesela, kterého si Bartoš dovolil označit za lháře.Soudkyně se tak zase pouze zesměšnila, když označuje na základě Wieselových fantasií Buchenwald jako vyhlazovací tábor, přestože Buchenwald jím ve skutečnosti ani podle mainstreamové historiografie nikdy nebyl, a byl jím jen ve Wieselových “svědectvích” vycucaných z prstu.Soudkyně nám tak svým exkurzem názorně předvedla, jakou mají holkoaustová svědectví, na nichž celý holokaust vrávorá vlastně hodnotu.

Bartošovi musela demokratura rovněž spočítat jeho kritiku přivandrovalých muslimských mas, které se skládají z pologramotů a muslimských elit z velké části zasažených incestem a polygamií, což v důsledku vede k jejich degeneraci a čímž se kruh islám – incest – polygamie – degenerace uzavírá.Tyto skutečnosti pochopitelně nelze beztrestně zveřejňovat, jelikož to opět ohrožuje plánovanou imigraci těchto pologramotů do Evropy, která aby podle evropských vládnoucích politiků nezdegenerovala, potřebuje těmito imigranty obohatit.Ve skutečnosti je tak celá tato soudní tragikomedie krásnou ukázkou lží jdoucích ruku v ruce s nekonečnou tupostí, a je urážkou každé ještě myslící bytosti.

Orwellovská vize se naplňuje – Evropská komise chce na občankách otisky prstů


S postupem času je čím dál více zřejmé, že mnohé takzvané konspiranční teorie, které mluvily o plánech EU na sledování svých občanů, nebyly vůbec konspirační a už vůbec nepřeháněly, jelikož realita jak se zdá, bude brzy mnohem horší.Evropská komise, se totiž chystá všechny svoje občany identifikovat rovnou podle otisků prstů.

Zatímco ještě před nedávnem se otisky prstů snímaly pouze osobám podezřelým z trestné činnosti, v případě že Evropská komise svoje návrhy prosadí, budou mít všechny potřebné úřady včetně restriktivních složek evropských demokratur k dispozici otisky prstů všech občanů EU.Nemusí tak mít člověk ani moc velkou fantazii, aby si dokázal představit, jaké možnosti se tímto ve sledování občanů nabízí.

Instituce bruselské EU, mají samozřejmě už připravenou “argumentaci”, proč je tato opatření nutné zavést.Důvodem má být údajně zmenšení manévrovacího prostoru teroristů a dalších zločinců.Tato argumentace by se dala snad akceptovat v případě, pokud by se tito teroristi na území EU dostávali jaksi ilegálně, a oni zmiňovaní zločinci, by se v daktyloskopických databázích nenacházeli.Realita je ovšem taková, že tito teroristi se etablují především ze statisíců imigrantů z Afriky a blízkého východu, které do Evropy politické špičky mnoha států EU nekontrovatelně vpustily, či spíše pozvaly a otisky prstů zločinců, jsou rovněž v policejních databázích dávno zaneseny.

Situace je tedy taková, že v době, kdy se přes hranice států EU přesunují tisíce imigrantů prakticky bez jakékoliv kontroly a pochopitelně bez jakýchkoliv dokladů, Evropská komise plánuje další orwellovská opatření proti svým občanům, která budou mít sotva nějaký efekt v případě jedinců, kteří se chystají páchat teroristické útoky.Je tak naprosto jasné, že cílem Evropské komise není jakési potíraní teroristů, které sem před nedávnem pozvala a stále ještě zve, nýbrž ještě více terorizovat a sledovat své občany.

Na místě je rovněž zmínit, že přestože využití otisků prstů k identifikaci osob je používáno už od devatenáctého století, současná evropská demokratura je v historii první, která se chystá odebrat otisky prstů povinně a plošně všem občanům, což si nedovolily ani komunistické režimy.

77% znásilnění ve Švédsku mají na svědomí 2% muslimské mužské populace


Přestože se švédské vládnoucí kruhy usilovně snaží kriminalitu migrantů neevropských ras tajit, aby neohrozili plánované osídlování EU migranty, přece jen lze nějaká data týkající se této kriminality dohledat na webu švédské národní rady pro prevenci kriminality.Jelikož celková muslimská populace ve Švédsku se odhaduje na 4,4% (2013), pokud tedy odečteme děti dá se odhadnout, že nejméně 2% jsou muži.Přestože ve Švédsku neexistují žádné oficiální statistiky o počtu muslimů, podle výzkumného střediska PEW jich zde žije kolem 450 tisíc.

Ačkoliv se v případě pachatelů znásilnění u cizinců neuvádí náboženské vyznání, velká většina z nich pochází z muslimských zemí.Například tak podle inspektora policie v Oslo Hanne Kristin Rodheho, pachatelé jsou často nezaměstnaní a byli žadateli o azyl v posledních pěti letech. Hrubý odhad kolem 80 procent podílu muslimů na znáslilnění byl rovněž anonymně potvrzen švédskou policií.Skutečná čísla jsou však určitě ještě vyšší, jelikož do tohoto počtu nejsou započteni muslimští imigranti se švédským občanstvím, kterých není zrovna zanedbatelné množství, nýbrž jsou započteni do švédské populace, aby se už tak extrémně vysoká kriminalita imigrantů poněkud vylepšila na úkor etnických Švédů.Tato praktika, která jisté etnické skupiny s prokazatelně neúměrně vysokou kriminalitou zahrnuje do bílé majority, se tak stává velmi oblíbenou a začínají ji už bohužel zneužívat i některé americké instituce.

Jak už bylo zmíněno, oficiální švédská místa ve spolupráci se závislým mainstreamem kriminalitu imigrantů muslimského původu důsledně tají, takže jediná oficiální významná studie pochází z posledních dekád minulého století.Jelikož už z této studie vyplynulo, že imigranti jsou zodpovědní za minimálně 62% znásilnění, je pochopitelné, že se v dalších studijích násilné muslimské kriminality už nepokračovalo, protože zveřejňování muslimských zločinů na ženách, by k podpoře proimigrační politiky EU příliš nepřispělo.

Přestože tedy oficiální statistiky muslimské kriminality z posledních let ve Švédsku neexistují, respektive nejsou veřejně dostupné, vzhledem k neustálému přílivu imigrantů do země je jasné, že podíl na násilné kriminalitě muslimů se zvyšuje, což dokládají i neoficiální odhady a svědectví švédských policistů.Rovněž statistiky sexuálních deliktů barevných etnik v USA hovoří jasně, takže očekávat, že se bude podíl neevropských imigrantů na této násilné kriminalitě v evropských zemích nějak významně lišit, by bylo opravdu dost najivní.

Takzvané fakenews weby jsou důvěryhodné, potvrdilo ministerstvo pravdy


Ministerstvo pravdy, oficiálně úřad nesoucí dlouhý a bombastický název Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, vyvrátilo za více než rok svého působení dvacet dva dezinformací.Jak už jsme zde informovali, tento úřad byl založen především právě z důvodu šíření fakenews, prostřednictvím alternativních webů a sociálních sítí, které nepodléhají vlivu státní moci a cenzury, jak je tomu u mainstreamových zdrojů, které všechny drží tu správnou oficiální linii.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, se tak po více jak roce pochlubilo, že se mu podařilo za tuto dobu své existence vyvrátit rovnou 22 dezinformací, mimo jiné například, zprávu “propagandistického” serveru Sputnik.cz, podle níž v Praze demonstrovalo sto tisíc lidí proti úpravám pomníku maršála Koněva a nebo že se Česko podle “prokremelského” webu Pravda.ru chystá vystoupit z EU.Po dalších dezinformacích, které centrum odhalilo jsme nepátrali, nicméně je zřejmé, že se bude jednat o podobně závažné dezinformace, jako v případě pomníku maršála Koněva.

Ministerstvo pravdy tak především tímto výsledkem prokázalo, že jeho aktivita v oblasti odahlování a vyvracení dezinformací je naprosto zbytečná, jelikož závažné dezinformace a fakenews, které se prý internetem šíří, vlastně vůbec neexistují, což dokazuje fakt, že jich centrum za celou dobu své existence v trvání více jak jednoho roku, odhalilo jen zanedbatelný počet.Pokud tedy vezmeme v potaz, kolik na internetu údajně existuje takzvaných fakenews webů, před kterými je internetová veřejnost neustále mainstreamovými zdroji varována a které tyto dezinformace prý šíří.

Nebude tak na škodu, použít k hrubému odhadu množství údajně šířených fakenews osvědčené Smatanovy seznamy, na které se ochránci toho jedině správného internetu, tak rádi a pravidelně odvolávají a současně ho velmi rádi využívají i autoři filtrů, které jsou pak zneužívány k cenzurování emailové komunikace.V těchto seznamech se tak k dnešnímu dni nachází rovných 107 webů, které mají prý šířit dezinformace.Pokud pak budeme velkoryse předpokládat, že se na každém z těchto webů nachází pouhých 100 zpráv (ve skutečnosti je jich mnohem víc), dojdeme k celkovému počtu více jak 10 000 dezinformačních fakenews.

Jelikož ovšem ministerstvo pravdy vyvrátilo z tohoto mnohatisícového počtu údajných fakenews pouhých 22, tedy pouhý zlomek procenta, znamená to pouze to, že takzvané fakenews prakticky neexistují a že tyto údajné dezinformační weby informují ve skutečnosti naprosto objektivně.Přestože jsme tedy měli zpočátku a o smyslu ministerstva pravdy vážné pochybnosti, v důsledku tento úřad potvrdil, že alternativní weby jsou co se týká informací naprosto spolehlivé a čtenáři jim tak mohou bez obav důvěřovat, protože dezinformace, se na nich podle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám prakticky nevyskytují.

Ursula Haverbeck – Hootonův plán a evropská migrační krize


Jak už jsme zde před časem psali, Ursula Haverbeck byla ve svých 88 letech, za popírání holohoaxu nejprve obviněna a následně i inkvizičními soudy německé demokratury odsouzena opětovně na čtrnáct měsíců do kriminálu.Tato informace se objevila téměř bez vyjímky ve většině zmanipulovaných mainstreamových medií, která věrně slouží holohoaxové loby.Nicméně tato media jednu podstatnou věc zamlčela, jelikož Ursula Haverbeck toho řekla a napsala mnohem více, ale to už se ovšem do inkviziční mainstreamové propagandy příliš nehodí.

Kromě toho, že tedy Ursula Haverbeck odmítá holohoaxové nesmysly, rovněž veřejně odhalila plány na genocidu německého národa, pocházející už z 30. a 40. let minulého století.To je ovšem pro evropské demokratury mnohem nebezpečnější, než nějaké popírání holohoaxu, jelikož Kaufmanovy a Hootonovy plány na zničení německého národa, je nutné v dnešní Evropě tajit, protože jsou téměř identické se současnými plány eurohujerů na likvidaci celé dnešní evropské populace, prostřednictvím imigrace primitivů neevropských ras, stejně jak to navrhoval i Hooton.

Ursula Haverbeck tak veřejně odhalila plány Hootona, který plánoval stejnou politiku, jakou dnes provádí EU v čele s hrobařkou Evropy Angelou Merkel, a jejíchž cílem bylo zaplavit Německo, dnes ve “vylepšené” verzi už celou Evropu, primitivními rasami, díky kterým dojde k postupné cílené degeneraci celé evropské populace, což už se v některých zemích Evropy začíná dařit.Ve skandinávských zemích, kde došlo za poslední desetiletí k masivní imigraci primitivů s hodnotami IQ hluboko pod celoevropským průměrem, stejně jak doporučoval Hooton, už dochází k významnému poklesu průměrného IQ, o dalších negativních vlivech, jako je radikální nárust zločinnosti v důsledku imigrace těchto etnik ani nemluvě.

Hooton v tom ovšem nebyl zcela sám, podobné cíle měl i židovský právník Louis Nizer, který ve své knize ze 40. let “Co dělat s Německem” (“What To Do With Germany”) navrhoval, buďto nahradit obyvatelstvo jiným, nebo vyhladit lid, případně ho sterilizovat, či provést selektivní šlechtitelský program, eventuelně v závislosti na politických názorech, provést nucené vyhoštění.Tyto návrhy tak byly víceméně identické s těmi, které navrhoval Hooton, jen mnohem důkladněji rozpracované.Nizer tak například odhadoval, že sterilizace celé mužské populace v Německu, by se dala zvládnout do tří měsíců a ženské do tří let.A že se opět nejednalo o nějakou obskurní myšlenku dokazuje skutečnost, že už v roce 1941, tedy dlouho před údajnou konferencí ve Wannsee, tyto Nizerovy návrhy ochotně zveřejnila většina velkých amerických novin, včetně magazinu Time.

Samozřejmě v tomto směru nelze vynechat plány Theodora N. Kaufmana, které byly rovněž podobného charakteru a které zformuroval ve své knize Německo musí zhynout (Germany must perish).Kaufman rovněž pro plán německé genocidy nejpozději už v roce 1941 jako první použil v této souvislosti termín “konečné řešení” a to rovněž ještě před konferencí ve Wannsee v roce 1942, kde měli podle holokaustové teorie, nacisté konečné řešení židovské otázky teprve plánovat.Je tedy zjevné, že celá oficiální historiografie je jedna velká lež, když tvrdí, že jako první plánovali konečné řešení nacisté, ve skutečnosti plánovali konečné řešení ve formě německé genocidy Kaufman a Nizer minimálně už v roce 1941.Zatímco pak jako “důkaz” pro nacistické konečné řešení existuje pouze trapný padělek, jako důkaz pro plánovanou genocidu německého národa, existují rozsáhlá díla výše zmíněných autorů, v nichž plány genocidy podrobně popisují.

To že pak k realizaci těchto plánů nakonec nedošlo, přestože na ně byla americká společnost už od začátku 40. let prostřednictvím tisku a následně reedicemi knih těchto autorů připravována, bylo nejspíše změnou na nejvyšších politických místech  a také následky britsko – amerického bombardování německých měst, které i jinak nekompromisní Churchill označil jako “pouhý akt teroru a svévolného ničení” a které si vyžádalo miliony mrtvých, většinou žen a dětí.

Ursula Haverbeck, která svým odhalením ukázala, že plány Hootona a jeho kumpánů na genocidu německého národa, se začínají v současnosti už v celoevropském měřítku nepokrytě realizovat, tak musela být umlčena a poslána do kriminálu.Jelikož závislý mainstream o plánech na zničení Německa z pera Hootona, Nizera a Kaufmana, na které Ursula Haverbeck upozornila, nenapsal ani čárku, je nade vše jasné, že tyto materiály jsou pro evropské demokratury mimořádně nebezpečné, protože mimo jiné dokazují, že celá rádoby demokratická EU politika je ve skutečnosti jen zakamuflovanou diktaturou, která usiluje o zničení vlastních národů, což nemá v historii genocid obdoby.

Švédská důchodkyně je stíhána za tvrzení, že islámská imigrace povede ke snížení IQ


Je to tady, evropské demokratury stíhají konstatování nepohodlných faktů, jako podněcování k nenávisti.I když to není tak dlouho, co jme zde před touto hrozbou varovali, přece jen jsme nečekali, že k tomu dojde tak záhy.Demokratury ale zjevně nechtějí nechat nic náhodě, jelikož imigrace přivandrovalců neevropských ras nepokračuje zrovna podle představ Bruselu a je tedy nutno všechno co tuto imigraci ohrožuje, rozuměj především zpomaluje, přísně postihovat na základě k tomu předem vytvořených gumových paragrafů.

Doposud se demokratury odvažovaly trestat pouze ta fakta, která je nutno tajit a jsou spojená pouze s nacismem, jelikož v tomto směru se už demokraturám podařilo ovčanům dostatečně vymýt mozky a tyto inkviziční rozsudky tak už nenaráží na prakticky žádný odpor, jak ukázal i případ Adama Bartoše.Případ ze Švédska, je už ovšem zcela jiný level, jelikož skutečnost, že islám vede v důsledku incestu a polygamie prokazatelně ke snížení inteligence, rozvoji duševních poruch a vrozených postižení u dětí je všeobecně uznávaný fakt.Švédsko, které je k muslimské imigraci dlouhodobě velmi vstřícné, tak chce tyto skutečnosti v případě jejich zveřejnění trestat a dá se očekávat, že se tato praxe do budoucna rozšíří i na další země EU, které rovněž mají snahu tuto muslimskou imigraci nadále podporovat, navzdory všem negativním jevům, které prokazatelně přináší.

První obětí této inkvizice se tak stala šedesátipětiletá švédská důchodkyně z Jönköpingu, a je obviněná z nenávisti vůči populační skupině, protože zveřejnila na Facebooku, že přistěhovalectví vede ve Švédsku k nižší úrovni IQ, což je vzhledem k faktu, že muslimové pochází z velké části z incestních a polygamních vztahů, sotva překvapivé.Žena dále dodala, že pokud bude přistěhovalectví pokračovat, inteligence ve Švédsku bude brzy na úrovni zlatých rybiček.Průměrné IQ ve skandinávských zemích přitom podle výzkumníka Jamese Flynna od roku 1995 znatelně pokleslo, zatímco v nemuslimských zemích a zemích bez muslimské imigrace roste, nebo alespoň má setrvalou úroveň.Lze to tak sotva vysvětlit jinak, než masivním přílivem zdegenerovaných muslimských mas do těchto severských zemí.

Tento případ je tak dalším důkazem, že evropské demokratury mají jasný cíl, kterým je prostřednictvím imigrace primitivů dosáhnou toho, aby se z původních Evropanů, stala tupá pologramotná masa, kterou bude možné podle přání bruselské nomenklatury snadno manipulovat.