Islámský stát doporučuje svým bojovníkům používat šifrování


Krátce po tom, co se Islámský stát přihlásil k odpovědnosti za smrtící teroristické útoky v Bruselu, ke kterým došlo v úterý, jeho skupina kybernetické bezpečnosti a jeho odborníci, začali radit džihádistům v Belgii, jak zůstat v bezpečí a bránit se  policii a zpravodajskému vyšetřování.

isis.enc

Oproti úsměvnému návodu z minulého roku, který ve skutečnosti ani nepocházel od IS a byl prokazetelně určen jen pro běžné zabezpečení soukromí, současná doporučení vypadají o poznání rozumněji a pokud budou dodržena, mohou dosáhnout toho, že odhalování komunikace IS, bude do budoucna pro policii o dost větší problém, než doposud.A to pomíjíme tristní skutečnost, že policie ani bez těchto opatření, nebyla ani v jednom případě schopna, nebo ochotna, cokoliv odhalit.

Až napříště tedy, Electronic Foundation IS, všem svým bratrů a bojovníkům doporučuje, dodržovat následující pravidla bezpečné komunikace:

– Vyhýbat se používání internetu v případě, pokud není použit nějaký anonymizační prostředek ke skrytí identity, jako například Tor, nebo adekvátní VPN.I když Tor nelze považovat za zcela bezpečný způsob komunikace, je to určitě lepší než nic a pokud by ho používali všichni sympatizanti IS, policii se tak už pro ni doposud neřešitelná situace v odhalování útočníků IS, ještě zkomplikuje.

– Používat šifrování všech “jihadies” souborů a při mazání použít nástroje, které soubory fyzicky odstraní z disku, či jiného media.To je klíčové, pokud se dostane zařízení do nepovolaných rukou, tedy do rukou policie.

– Pro připojení k internetu používat výhradně bezpečné operační systémy, jako Tails OS a Qubes OS a v případě připojení zařízení k internetu se jiným produktům vyhýbat.Toto je klíčová záležitost, jelikož korporátní systémy nelze už z principu považovat za bezpečné.

– Vyhýbat se sociálnám sítím a nesdílet tak informace s ostatními džihádisty.

Vzhledem k tomu, že zpráva je v angličtině spíše než v arabštině, která je používána pro většinu zpráv ISIS, je zřejmé, že není určena jen bojovníkům IS, ale že má oslovit širokou veřejnost a nejspíše i oficiální místa.Jejím cílem tak může být snaha, vyprovokovat akce vedoucí k omezování šifrování v západním světě.

Motivy IS jsou tak stále nejasné a je zřejmé, že pokud by snaha o omezení šifrování zákonem vedla k úspěchu, poškodilo by to IS až na posledním místě a je tedy na místě uvažovat, komu by postavení šifrování mimo zákon, přineslo především prospěch a proč může mít někdo stojící v pozadí IS na tomto zájem.

Advertisements

Spící armáda se probouzí


Před pár měsící jsme zde psali, že v Evropě si vládnoucí politici prostřednictvím masové imigrace neevropských ras, systematicky budují nepřátelskou spící armádu, kterou bude velmi snadné v případě potřeby probudit k akci.To se zjevně stalo v těchto dnech, kdy se některé její spící buňky skutečně probudily a udeřily na cíle přímo v Bruselu, baště EU, což má nejspíše, cosi neblahého symbolizovat.

brussel.is

Ačkoliv není stále zcela jasné, kdo stojí za Islámským státem ve skutečnsoti, a existují odůvodněné a vážné pochybnosti, že  Islámský stát je to, za co ho označují mainstreamová média, jedno  je jisté: pro ty kteří ho ovládají, není žádným velkým problémem, úspěšně udeřit kdykoliv v srdci Evropy, prakticky pod nosem bruselské nomenklatury, a to se smrtící silou.

Vtírá se tak otázka, jestli  jsou evropští politici už opravdu tak zdegenerovaní, že toto mnoho měsíců, či spíše let trvající nebezpečí neviděli a stále nechtějí vidět, a nebo jsou to zločinci, a tyto smrtící útoky jsou jejich cílem.Tak či tak, bude nutno tuto situaci řešit, ideálně pak,  po vzoru rasové segregační politiky Izraele, která se dlouhodobě v Izraeli osvědčuje.

Na místě ja tak budování masivních zátrasů, které brání v provedení Araby velmi oblíbených útoků prostřednictvím nákladních vozidel, autobusů, či dokonce stavebních strojů.Rovněž omezit těmto etnikům co možná nejvíce přístup k větším vozidlů, jak se to praktikuje v Izraeli, či rovnou jim zamezit do jistých oblastí vozidly přístup, se velmi osvědčilo.V Evropě se však tato opatření které Izrael zavedl stále ignorují, což může mít v budoucnu pro Evropu vážné následky.

Islámský stát šifrování komunikace příliš neřeší, nemá proč


To, že v období války, ale nejen během ní, je schopnost skrýt obsah komunikace klíčová k úspěchu plánovaných operací, je dnes jasné snad každému.Platilo to ovšem už i v době dávno minulé a šifrování komunikace  bylo klíčové už za druhé světové války.Dnes je pak situace taková, že bez komunikace, kterou není protivník schopen číst, jste jako s holým zadkem na ulici a v podobné situaci, se v době před pařížskými útoky, ocitl i Islámský stát.Nějakým “zázrakem”, ale jeho operace nebyly  odhaleny a neskončily tak fiaskem, ale masakrem.

is.crypt

Podle tajných služeb Francie, USA a dalších států, prý útočníci v Paříži používali šifrování, dokonce prý prostřednictvím PS4, která byla kdesi nalezena.Skutečnost byla však mnohem prozajičtější a především diametrálně odlišná.Ani ti kdo útok provedli, ani ti co ho plánovali, totiž žádné šifrování nepoužili a neřešili ani nebezpečí vysledování přes mobilní telefony.Návod na bezpečnou komunikaci, který pak IS vydal až nedávno, dlouho po pařížských útocích, v reakci na hrozby skupiny Anonymous – do té doby zřejmě nebyl důvod něco skrývat, pak působí docela komicky.V návodu se tak můžeme dočíst o potřebě vypnutí GPS, použiti HTTPS, potlačení Exif ve fotografijích, varuje před používaním Skype, Twitru, Facebooku a podobných služeb.K šifrování pak doporučuje používat TrueCrypt, který má reputaci už dlouho dost pošramocenou a nebo dokonce BitLocker, který je součástí Windows.Perličkou pak je, že tento návod ani nepochází od nějakého “specialisty” IS, ale je už asi rok starý a jeho autorem je kuwajtská společnost Cyberkov a návod byl určen původně pro politické aktivisty a žurnalisty, působící v Gaze.

Tento návod tak obsahuje pouze povšechná doporučení pro bezpečnou komunikaci běžných uživatelů, v žádném případě pak pro komunikaci, která má čelit snahám o prolomení specialistů tajných služeb a  výpočetní síle, kterou jejich laboratoře disponují.Navíc si  kdosi z IS, tento materiál s prošlou záruční lhůtou, “vypůjčil” od cizího subjektu, což by v případě, že by byl opravdu myšlen vážně, byl příklad ukázkového diletantismu.Celkově tak celá tato maškaráda působí, že někdo stojící za IS, vydal tento pro každého, kdo se v IT alespoň rámcově orientuje, úsměvný návod, obsahující rady dostupné kdekoliv na netu, zřejmě jen proto, aby situace v mainstreamových médiích, nevypadala zase až tak trapně.Pro konzumenty mainstreamu, jsou pak doporučení obsažená v návodu, stejně mimo jejich rozlišovací schopnost, takže svému účelu posloužil stejně dobře, jako by posloužil  materilál, určený pro skutečné specialisty.

Islámský stát je tedy ten nahý na ulici, ale nijak to jeho akce neohrožuje.Zatímco specielní policejní jednotky pro boj s “extemismem” sledují internetové diskuze na Facebooku i jinde, jestli se nějaký Franta nedopoustil “nevhodné xenofobní” poznámky na adresu přivandrovalců, IS si mezi tím v klidu plánuje vraždy desítek lidí, a nenamáha se ani k tomu použít šifrovanou komunikaci.Otázka pak tedy je, co dělaly tajné služby, které jsou mnohdy schopny číst i komunikaci šifrovanou?Jak si vysvětlit, že googlením slov “pressure cooker” a “backpack”, si během pár minut vysloužíte návštěvu policejního komanda, zatímco v případě přípravy masové vraždy, je tato komunikace ignorována?To že u policie pracují neschopní hlupáci, můžeme jen asi těžko přijmout, jako adekvátní vysvětlení.Jediným smysluplným vysvětlením tak je, že bezpečnostní složky, přestože jim takto nechráněná komunikace jen sotva mohla uniknout, nekonaly, protože prostě nedostaly příkaz konat.IS pak pokud se nenamáhal provést ani základní zabezpečení své komunikace, musel vědět, že je to v dané situaci naprosto zbytečné a tajné služby a závislá média, se pak už jen tuto skutečnost, pokusila hloupě a hlavně neúspěšně zakamuflovat.

Je Islámský stát, skutečně Islámský stát?


Pokud budeme vycházet pouze z informací, které nám v míře více než vrchovaté, servírují korporátní závislá média, asi těžko můžeme pojmout podezření, že by za IS mohl stát někdo jiný, než fanatičtí islámští radikálové.Existují ale nepříliš  medializované skutečnosti, v jejichž světle, se jeví pozadí IS zásadně odlišně.

flagi

Uniklé materiály tak naznačují, že za vznikem IS, nestojí ani tak  islamisti, jako spíše Izrael a USA, kteří IS využívají jako nástroj pro dosažení svých zájmů, v současnosti pak především, na blízkém východě.Tuto verzi pak zastává i Edward Snowden.Vše tak naznačuje, že vůdci IS byli vycvičeni USA a  Izraelem, tedy izraelskou tajnou službou Mossad a americkou CIA.Vzhledem k dnes všeobecně známé skutečnosti, že americká CIA stála v minulosti i u zrodu  organizace Al – Kajda, a podílela se i na jejím vyzbrojení moderní americkou bojovou technikou, není tento scénář zas tak nepravděpodobný a nese rukopis CIA.

Pro Mossad, který nikdy ani příliš nepopíral, že měl své operativce ve všech Izraeli nepřátelských uskupeních a že je tak měl vlastně pod kontrolou, tak tyto infiltrace nejsou nic mimořádného a jsou pro jeho agenty denním chlebem.Není tak tedy překvapující, že velitelem oddělení Hizballahu, majícím za úkol plánování akcí proti Izraeli, nebyl ve skutečnosti nikdo jíný, než agent Mossadu, což samozřejmě nebyl zdaleka jediný případ, kdy  izraelští agenti, zaujímali ne nevýznamné posty v nepřátelských uskupeních.Jako další příklad toho, jak pracuje Mossad, může být infiltrace jeho agentů, do velení irácké armády.Kdyby tak dnes v případě IS Mossad v infiltraci neuspěl, jednalo by se z jeho strany, bez přehánění o historické selhání.Pokud by se pak izraelská tajná služba o infiltraci do struktur IS vůbec nepokusila, rovnalo by se to fakticky popření samotného smyslu její existence.Zajímavé je také vyjádření bývalého izraelského premiéra Shimona Perese, který loni prohlásil, že by Izrael neměl podporovat síly ISIS, nebo al-Zawahiriho, podle kterého je ISIS Caliph, al-Baghdadi, izraelský agent.Tyto signály tak naznačují, že Izrael je s IS zapleten, a přítomnost agentů Mossadu ve strukturách IS, tak můžeme považovat prakticky za jistou.

Tito agenti pracující pro Izrael, tak o mobilizaci islámských bojovníků v Evropě a přípravě útoků v Paříži, museli mít informace.Pokud ovšem nebyli přímo zapojeni do jejich organizace, i jejich provedení, což se rozhodně nedá vyloučit.Tak či tak, o nich minimálně  museli vědět s dostatečným předstihem, aby měli čas, evropské bezpečnostní složky varovat.Nic takového, se ale překvapivě nestalo a útoky Francii zcela zaskočily – pokud tedy máme věřit zpravodajství závislých médií.Skutečnost, že Mossad má v IS své agenty, ovšem nechává hlásné trouby demokratury v klidu, jelikož konzumenti hnoje, který  tato korporátní média produkují, mají sotva schopnost kritického myšlení.Jinak by totiž museli nutně dojít k závěru, že oficiální legena líčící pozadí a motivy IS, má vážné trhliny a má tak sotva co společného s realitou, a že cíle těch, kteří IS ovládají, tak budou diametrálně odlišné od toho, co se nám snaží tato legenda sugerovat.

V srdci Evropy dříme nepřátelská armáda


Ač to na první pohled nemusí být patrné, armádu Islámského státu (IS),  máme v současnosti za humny, vlastně přímo v srdci Evropy, jen zatím spí.V důsledku to znamená, že IS má na území evrpopské unie v případě potřeby, prakticky nevyčerpatelný zdroj bojovníků.Choré mozky ve vedení evropských států, tato tristní situace pochopitelně neznepokojuje a ani znepokojovat nemůže.Jsou parazitem naprogramováni k sebedestrukci a podle toho jednají.Proto po útocích v Paříži, slyšíme jen stále se opakující bláboly, ale nějakých konkrétních řešení tohoto stavu, se od Angely Merkel a jí podobných, kromě neustávající, pro evropské národy vražedné podpory imigrace, asi nedočkáme.

flag1

Jakou taktiku používá Islámský stát, pokud chce zaútočit na cíle na území Evropy, je už dnes každému, snad kromě politiků v čele evropských vlád, jasné.Stačí mu pouze “probutit” potřebný počet bojovníků spící armády, která díky tuposti evropských vládnoucích “elit”, už desítky let roste a s neslábnoucím proudem imigrantů neevropského původu, stále sílí.V současnosti to tak je mnohamilionová síla, kterou lze podle potřeby, poměrně snadno mobilizovat.A diky moderním technologijím, které IS s oblibou využívá, to dnes není žádný větší problém.Tato pro racionálně uvažující jedince, nesporně děsivá realita, však vládnoucí struktury, nechává stále ve stoickém klidu, stejně jako stále pokračující cizácká imigrace, přímo do centra Evropy.Přestože už někteří bystřejší národní “vůdci” pochopili, že jsme ve válce, nepřátelskou armádu cizáků uvnitř hranic svých států, jako reálné nebezpečí, zřejmě nevnímají.

Je to podobně absurdní situace, jako kdyby ve 40. letech, měly USA na svém území mnohamilionovou japonskou “menšinu”, ale naprosto by ji americká vláda ignorovala.My jsme dnes ovšem v situaci o mnoho horší. Japonci v tehdejších USA, se ve většině případů cítili být Američany a spojené státy vnímali jako svou novou vlast.Přesto jich bylo 110 000 přesunuto do internačních táborů, jelikož panovalo přesvědčení, že by mohli napomáhat nepříteli. Cizáci neevropských ras v dnešní Evropě, přitom západní kulturou nepokrytě pohrdají, což jim ovšem současně nebrání, zneužívat západních vymožeností.O nějaké snaze o asimilaci, pak nemůže být z jejich strany ani řeči.A tak se budoucí vojácí IS, vybraní k provedení útoků na cíle v Evropě, volně pohybují po celé unii, aniž by je v tom kdokoliv omezoval a plánují tak nerušeně budoucí útoky na cíle, které podle jejich přesvědčení, nejsou v souladu s jejich náboženstvím.Dokud ovšem nepovraždí desítky lidí, policie, která je stupidní politikou vládnoucích kruhů paralyzována, jim v těchto  jejich aktivitách, nijak nebrání.Zdá se vám to zcela absurdní?Vítejte v realitě evropské sluníčkové politiky.