Romea opět lže o táboru v Letech

Jako by nestačilo, že vykoupení prasečáku, na pozemku kterého se tábor v Letech ani nenacházel bude stát víc jak půl miliardy korun, cikánské organizaci Romea to je zřejmě pořád málo a snaží se tak prostřednictvím lží dále manipulovat veřejnost.

Romea tak reagovala na slova Tomia Okamury, podle kterých tábor v Letech nebyl ani oplocen, takže se sotva mohlo jednat o koncentrační tábor, jak tvrdí Romea a další cikánské spolky.Podle historické studie akademie věd, byla realita taková, že tábor byl oplocen jen z poloviny a sice zatímco část tábora o rozloze 66 arů byla oplocena prkenným a tyčkovým plotem, tedy žádný drátěný plot s ostnatým drátem, nýbrž plot naprosto běžný, druhá část tábora o stejné rozloze oplocena už vůbec nebyla.

Přestože se tedy Tomio Okamura dopustil jisté nepřesnosti, skutečnost, že polovina tábora vůbec oplocena nebyla, jasně dokazuje, že se o žádný koncentrační tábor nejednalo a ani nemohlo, protože na území protektorátu se ani žádné koncentrační tábory nacházet nemohly, jelikož to říšské předpisy zakazovaly.Tábor rovněž nebyl cikánský už jen z toho prostého důvodu, že se v něm v průběhu jeho existence nacházelo pouze 5-25% cikánů, jak rovněž uvádí publikace akademie věd, takže vzhledem k tomu, že zde pobývala naprostá většina necikánů (minimálně 75%) , jednalo se právě naopak o tábor necikánský.Romea tak zjevně podle jakési její pochybné “logiky”, každý tábor kde se nacházel nějaký cikán, označuje za tábor cikánský.

Romea navzdory těmto historickým poznatkům obsažených v publikaci akademie věd stále tvrdí, že se jednalo o cikánský koncentrační tábor a dokonce podalo na Tomia Okamuru žalobu.Jelikož Okamura čerpal právě z publikace akademie věd, což by mohl být v případě soudní dohry docela problém, Okamurovi odpůrci se tedy rozhodli tuto nepříjemnou situaci vyřešit po cikánsku a tvrdí, že žádná taková publikace akademie věd podle Muzea romské kultury vůbec neexistuje, což je docela pikantní, jelikož tato publikace je běžně dostupná jak v mnoha knihovnách, a rovněž se nachází i v nabídce mnoha internetových obchodů.

Protože se tato kauza dostane možná až před soud, bude zajímavé sledovat, jak dopadne konfrontace lživého tvrzení Muzea romské kultury s realitou a zda bude toto muzeum za cílené  šíření těchto dezinformací také po zásluze potrestáno.Soud ovšem bude v docela v prekérní situaci, jelikož bude muset podle § 405 – Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia šalamounsky rozsoudit, jestli se i publikace akademie věd, nedostala do křížku s tímto elastickým paragrafem, jelikož se zde jaksi objevily dvě navzájem si odporující  “pravdy”, z nichž jedna logicky musí být lež.Tato situace tak opět v celé nahotě odhaluje tristní stav dnešní historické vědy, v jejímž případě se o vědu velmi často vůbec nejedná, což ovšem nebrání tomu, aby bylo tou jedinou “korektní pravdou” veřejné mínění systematicky manipulováno.Už teď je ovšem jasné, že hlavním smyslem existence Romea a dalších cikánských spolků, je především vytvářet vylhanou historii, a to prostřednictvím přihlouplých lží, což o těchto spolcích taky leccos vypovídá.

Advertisements

Doba temna a Adam Bartoš před inkvizičním soudem

Jak už jsme tady před nějakou dobou psali, Adam Bartoš byl obviněn z antisemitismu a podněcování k nenávisti, takže se dalo očekávat, že se dříve, nebo později, znovu objeví před inkvizičním soudem.K tomu také před nedávnem došlo a znovu se potvrdilo, že soudy soudí zjevně na objednávku inkvizice a nikoliv na základě prokázaných skutků.

Samozřejmě aby ikviziční soudy nepůsobily příliš nápadně, byli v demokartuře vytvořeni takzvaní znalci na extremismus, kteří podle předem připraveného mustru, vyrábí takzvané posudky.Nejedná se pochopitelně o žádné znalce něčeho, ale o pouhé poskoky, kteří nejspíše připomínají komunistické prokurátory z 50. let minulého století, kteří poslali na popraviště i Miladu Horákovou a kteří pouze papouškují dogmata, podle předem připravených materiálů.Pokud jste tedy někdy viděli části procesu s M. Horákovou, velmi rychle se všimnete, že postup inkvizice v demokratuře, je s postupem komunistické inkvizice téměř totožný.

Pokud se vám snad zdá, že toto srovnání s komunistickými monstrprocesy, je přece jen poněkud přehnané, tak skutečně je, v dnešní demokratuře, vám prozatím trest smrti opravdu nehrozí, zde ovšem včechny rozdíly končí.Přestože tak Bartošův obhájce odmítal přijmout tvrzení o tom, že Bartoš někde psal proti někomu nenávistně, tedy ve snaze někoho prokazatelně poškodit, a žádal tedy citovat případnou pasáž, která by to dokazovala, soud to zamítl.Soudkyně toto zamítnutí odůvodnila doslova, “že je to zřejmé každému průměrně inteligentnímu člověku.”I když přjmeme nic neříkající definici “každý průměrně inteligentní člověk”, bude jistě velmi zajímavé domyslet, kam tento přístup může vést a nespíše i povede a současně jaké má historické konsekvence.

Především je zřejmé, že soudkyně byla Bartošovým nezvykle zarputilým obhájcem zahnána poněkud do rohu, takže ani velmi ohebné paragrafy, jí v situaci aktivní a logické rezistence nebyly moc platné a byla nutná se uchýlit k zoufalému úhybnému manévru, v podobě apelu na jakousi průměrnou inteligenci.To je samozřejmě profláknutý inkviziční pseudoargument, neboli logický klam a tedy “argument” pro hlupáky, na jehož základě, ovšem byly v době inkvizice odsouzeny a poraveny tisíce lidí.To že třeba i 90 % takzvaně průměrně inteligentní populace věří na nesmysly, pochopitelně nic nedokazuje, a spíše je zde na místě otázka, jestli soudkyně vůbec dosahuje oné deklarované průměrné inteligence, či spíše jedná na čísi objednávku.Paní soudkyně nám tak bezděky odhalila karty a současně i notičky, podle kterých má nařízeno odsuzovat.

Tato klamavá praktika pro méně chápavé, či spíše nevzdělané, má tedy prokazatelně původ už v dobách inkvizice, a tato “právní” fosilie z konce středověku, překvapivě znovu ožívá i v dnešním německém pseudoprávním systému, kdy se běžně v případech, kdy nejsou k dispozici žádné důkazy a ani nemohou být, apeluje na “všeobecně známé skutečnosti”, což je obdoba apelu na onu průměrnou inteligenci z Bartošova případu.V postupech invizičních soudů před několika staletími a soudy dnešních evropských demokratur, tak lze najít zjevnou paraelu, jelikož princip “dokazování” viny je naprosto totožný.

Někdy ještě v šestnástém století, pak panovalo všeobecné povědomí, že země je středem vesmíru, minimálně pak sluneční soustavy (Geocentrismus), podobně jako dnes díky vylhané historii panuje všeobecné povědomí, že nacisté fyzicky zlikvidovali 6 000 0000 příslušníků židovského etnika.Toto všeobecné povědoní, nebo-li všobecně známe “skutečnosti”, pak mají stejnou hodnotu, asi jako všeobecně známé “skutečnosti” z přelomu 19. a 20. století, kdy panoval dokonce všeobecný “vědecký” názor, že letadlo težší než vzduch, nikdy nemůže vzlétnout.Za pár let bratři Wrightové, ovšem  toto dogma navzdory těmto všoebecně známým “skutečnostem”, poslali nekompromisně a nenávratně do propadliště dějin, stejně jako to brzo čeká i dogma o šestimilionovém holohoaxu.Odvolávat se tedy na všeobecně známé “skutečnosti”, které jsou ve skutečnosti pouze všeobecně známými dogmaty, je důkazem toho, že soudy v evropských demokraturách nesoudí na základě prokázaných faktů, ale na základě bludů, kterými se demokratuře podařilo indoktrinovat velkou část společnosti.

Německá demokratura chce imigrantům přednášet o holokaustu

Evropské demokratury už zjevně ztrácí naprosto soudnost, což potvrzuje nedávné rozhodnutí některých německých ministrů, závést pro imigranty převážně muslimského vyznání, vzhledem k údajně hojně rozšířenému antisemitismu mezi nimi, výuku o holokaustu.

Vládnoucí garnitura v Německu, si ovšem jaksi neuvědomuje, že tito imigranti v drtivé většině nepříchází ze zemí, kde se dětem už na základních školách vymývají mozky holohoaxovými bláboly, jako je tomu ve většině zemí EU.Díky této holohoaxové propagandě, jsou tak jedinci, kteří jsou systematicky od útlého dětství masírovaní prostředníctví škol, televize, filmů a mainstreamových médií, téměř neschopní kritického myšlení a jsou tak dobře zpracovaní, že holohoaxové nesmysly, často nekriticky přijímají i v dospělosti.Pro těch pár dopadlíků od víry, kteří začnou přece jen přemýšlet, jelikož jim holohoaxové počty a další absurdity nějak nesedí, jsou pak v EU připraveny inkviziční paragrafy.

V zemích mimo EU, odkud imigranti většinou přichází, ovšem žádná holohoaxová propaganda neexistuje, takže tito imigranti nejsou touto indoktrinací, narozdíl od evropské populace nijak zasaženi.Nejen že tedy holohoaxová masáž v těchto zemích neexistuje, ale dokonce mnozí čelní pčedstavitelé muslimských zemí, se o takzvaném holokaustu vyjadřují velmi kriticky, jak to několikrát učinil například i bývalý iránský prezident Ahmadinejad.Podle Ahmadinejada, tak byl údajný holokaust pouze využit, jako záminka pro formování Izrale, což lze jednoznačně doložit, a dále Ahmadinejad vůbec odmítá uznat, že se holokaust někdy stal.

Podobně vlažný, či vůbec žádný přístup k vymývání mozků dětem, co se týká holohoaxu, nemá ovšem jen Irán.Podobně je na tom Čína, nebo Indie, která holokaust vnímá jen jako jistou perzekuci a srovnává jej s perzekucí britskou v době britské nadvlády v Indii.Nepál pak, který je z 85 procent nemuslimský, se o holokaustu ve školních učebnicích vůbec nezmiňuje, což jasně ukazuje, že pro země, které nejsou v tomto holohoaxovém vymývání mozků politicky zainteresovány, tato rádoby historická událost prakticky neexistuje, což odráží prostou realitu.

Jelikož dospělý jedinec je pak už ve většině případů narozdíl od šestiletých dětí schopen bezchybně provádět početní operace s jednocifernými čísly, bude tedy v prvé řadě nutné těmto imigrantům “objasnit”, jak fungují holokaustové počty, což bude už sám o sobě sisyfovský úkol.Atmosféra na holohoaxových školeních pro tyto už dospělé migranty, kde se je bude německá demokratura snažit převést na tu správnou víru, tedy víru v šestimilionový holokaust, tak bude téměř jistě velmi zábavná.Dá se tak s úspěchem předpokládat, že počet popíračů holohoaxu, díky této výuce potěšitelně poroste.

Inkvizice rozhodla, Ursula Haverbeck si za popírání holokaustu odsedí 14 měsíců

Pokud snad ještě existovala pro dnes již devětaosmdesátiletou Ursulu Haverbeck nějaká nadějě, že vzhledem k jejímu věku, ji bude nakonec uložený trest vězení za takzvané popírání holokaustu prominut, tak v úterý po rozhodnutí odvolacího soudu v Detmoldu, který ji poslal na 14 měsíců do kriminálu, definitivně zhasla.Soudy soudící v duchu holohoaxového dogmatismu, tak nemají slitování ani s osobami v tomto pokročilém věku, jelikož dogmata ze svého principu, odpadlíky od víry nemohou tolerovat.

Tento výsledek ovšem není ani tak tragédijí pro samotnou odsouzenou, jako spíše pro celou německou justici, která tak jasně odhalila, že v ní nevládne žádné moderní právo, ale naopak ji ovládají dogmatické a inkviziční vlivy, které byly běžné před několika staletími a nemají tak se spravedlností a lidskými právy nic společného.Pokud se pak podíváme na zdůvodnění samotného rozsudku, jedná se pouze o zoufalou tragikomedii. Ponechme nyní stranou, že k odsouzení došlo na základě odlišného názoru na údajnou historickou událost a že v Evropě, která si tak ráda zakládá na lidských právech, lze ještě v 21. století, za “špatný” názor na něco, odsuzovat do kriminálu.

Ursula Haverbeck pak především nebyla odsouzena na základě jakýchkoliv důkazů, které by když už nic jiného prokazovaly, že se mýlí a že její názor je proto chybný.Jelikož však žádné takové důkazy, které by údajný holokaust dokazovaly neexistují a nikdy ani neexistovaly (existují jen fantasmagorická “svědectví”), holohoaxová loby, se už dávno někomu něco dokazovat ani nesnaží a díky demokratuře, kterou ovládá, si vytvořila právní nástroje v podobě velmi ohebných paragrafů, na jejichž základě, lze odsoudit prakticky kohokoliv, kdo se jí něčím znelíbí.

V Německu, tak jako v mnoha jiných evropských demokraturách, pseudoprávní systém disponuje rovněž kouzelným paragrafem “podněcování k nenávisti”, případně německou specialitou “pohrdání mrtvými”.Díky těmto paragrafům, je tak v případě, že jsou proti někomu použity, ze spárů inkviziční justice velmi obtížné vyváznout.Podněcování k nenávisti lze tak snadno použít kdykoliv, kdy se někdo vyjádří kriticky, případně zveřejní pro danou skupinu nepříjemné skutečnosti.Paragraf pohrdání mrtvými je pak ukázkou právní absurdity, jelikož ze své podstaty nutně předpokládá (předpoklad je použit jako argument), že nějací mrtví v daném případě vůbec byli a tvrzením, že nebyli, dochází automaticky k naplnění jeho skutkové podstaty a nutně tedy i k odsouzení.

Těžko tak lze dnes najít v údajně civilizovaných zemích, ještě lepší příklad právní absurdity, či spíše právní inkvizice, než je tento.Přestože se dnes za nepřípustné názory narušující dogmata už nepopravuje, úspěšně se na základě těchto zločinných rozsudků ničí celé lidské existence, jelikož v postupech soudů dnešních, komunistických, či inkvizičních, lze sotva najít nějaký větší rozdíl.

Cikáni budou stát daňové poplatníky další půl miliardy korun

Ačkoliv je státní rozpočet pravidelně sestavován se schodkem v desítkách miliard korun, a ministerstva se tak opakovaně potýkají s nedostatkem financí, na financování odkoupení vepřína v Letech, se více jak půl mliardy korun překvapivě snadno najde.Na jeho místě, má následně vzniknout pietní místo, které má připomínat, že zde kdysi stával pracovní tábor, podle lživých mainstreamových zdrojů, pak údajně romský koncentrák.Celkově se všemi náklady, se pak dostáváme na částku přes 570 milionů korun.Vybudování pietního místa, které samo přijde na desítky milionů, pak nedává vůbec smysl, jelikož jeden památník, už na místě od devadesátých let stojí.

Přestože tábor nebyl nikdy zdaleka čistě cikánský, a cikánů se v něm během celé jeho existence nacházelo jen asi 10-25 procent, mainstream neustále manipuluje veřejnost tvrzeními, že se jednalo o koncentrační tábor pro Romy, což je prokazatelný nesmysl a autoři těchto článků to musí dobře vědět už jen proto, jelikož v protektorátu Čechy a Morava, podle říšských předpisů, žádné koncentrační tábory být nemohly, jak upozorňuje i ředitel archivní správy ministerstva vnitra Oldřich Sládek.Tábor byl ve skutečnosti určen pro nepracující asociály, konkrétně podle nařízení vlády, měly tyto kárné pracovní tábory sloužit k přechodné internaci potulných a žebrajících osob, štítících se práce, jak uvádí publikace Historikové a kauza lety, kterou vydal historický ústav akademie věd.To že se v nich nacházelo i relativně vysoké procento cikánů, jen dokládá tehdejší realitu, která se příliš nelišila od současnosti.

Především pak původní tábor nestál vůbec na místě, jak opět lživě dezinformuje mainstream, kde se dnes rozkládá areál velkovýkrmny, teprve až v roce 1943 byl rozšířen, čímž podle Petrem Uhlem řízené komise, zřejmě zasahoval i na pozemek, na němž se dnes rozkládá jedna z hal velkovýkrmny.To jsou však zjevně pouze dohady, jelikož ani komise v tom nemá jasno a jedná se tak pouze o hypotézy, které nelze ničím doložit, jelikož krajina se od doby existence tábora významně změnila.Bez důkazů se tak jedná pouze o pouhé spekulace, jelikož mimořádná tvrzení, vyžadují mimořádné důkazy.V případě mainstreamu, tak jde jen o další lež, když  tvrdí, že vepřín stojí na místě bývalého koncentračního tábora.Tábor v Letech ovšem není jediným takovým táborem, podobný tábor se nacházel i v Hodoníně u Kunštátu a na jeho místě  dnes stojí rekreační objekty a koupaliště.To že pak v jeho případě, nikdo jejich odstranění nepožaduje, jasně ukazuje na čistě propagandistický účel kauzy vepřína v Letech, jejímž cílem je vykreslit cikánskou minoritu, jako jakousi nevinnou oběť tehdejšího protektorátního režimu.

To jak demokraturou placení presstituti překrucují realitu, dokazuje i Babišův případ, když byl Babiš napadán za to, že se vyjádřil naprosto korektně, tedy pouze tlumočil závěry historiků, z už zmíněné publikace ústavu akademie věd.Babiš se sice vyjádřil poněkud expresivně, když mluvil o blbečcích v novinách, kteří píší, že byl v Letech koncentrák, nicméně fakticky správně.O podobné zkušenosti může mluvit i Tomio Okamura, který si za to, že rovněž pouze citoval závěry historiků, vysloužil trestní oznámení od cikánské organizace Romea, když označil údajný romský koncentrační tábor v Letech za mýtus.Přestože byl Okamurův případ na základě zjištění v historických materiálech policií nakonec odložen, Romea s rozhodnutím nesouhlasila, což ukázkově dokládá, že jejím cílem jsou především manipulace a překrucování skutečnosti, v čemž jí tradičně vydatně napomáhají mainstreamoví presstituti.

Je tak zjevné, že v případě, že by se v pracovním táboře v Letech nikdy nenacházeli žádní cikánští vězni, sotva by se o něj někdo vůbec kdy zajímal.Jelikož se však cikáni v tomto kárném táboře v důsledku svého zahálčivého a kriminálního způsobu života nacházeli, chytila se tohoto případu Romea a nakonec prostřednictvím podvodných praktik dosáhla svého cíle, a překvapivě velmi rychle, se v deficitním rozpočtu, našlo přes půl miliardy na výkup prasečáku.Jedná se tak o vyslovený výsměch celé majoritní společnosti už jen proto, že cikáni mají stejně jako v době existence tábora 3x vyšší kriminalitu a několikanásobně vyšší nezaměstnanost, než bílá většina, která bude mít nyní pouze právo, či spíše povinnost, půlmiliardový účet za tento cikánský podvod zaplatit.

Dopis z Osvětimi plný nesmyslů, jako údajný důkaz holokaustu

Jak informovaly Novinky.cz, dopis napsaný vězněm z Osvětimi a objevený údajně až v roce 1980, kdy byl ovšem z 90 procent nečitelný, se nyní podařilo zrestaurovat natolik, že je z velké většiny znovu čitelný.Jedná se tak prý o přesný popis toho, jak „továrna na smrt” Osvětim fungovala a dokonce prý jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů holokaustu.Skutečnost je taková, že tento údajný dopis, je pouze snůškou naprostých nesmyslů a lží, podobně jako spousta dalších podobných “svědectví” z Osvětimi.Nelze tak znovu nepřipomenout slova Normana Finkelsteina, že vzhledem k nesmyslům, které průmysl holokaustu denně chrlí, je zázrak, že je popíráčů tak málo.

Co se pak týká samotného dopisu, je předně dosti pochybné, že tento dopis je vůbec autentický, jelikož průmysl holokaustu má bohatou zkušenost s fabrikováním všemožných “důkazů”, ať už to bylo údajné mýdlo z židovského tuku, nebo stínítka z lidské kůže, které byly bohužel až po mnoha desetiletích ohlupování, prostřednictvím moderní vědy, odhaleny jako podvrhy.Koneckonců jestli je dopis skutečně pravý a nebo není, není zase tak podstatné, podstatná jsou tvrzení která obsahuje a která mají být údajně popisem skutečných událostí.Už na první pohled, se ovšem tato tvrzení, dostávají do zásadního rozporu, s prokazetelnými fakty.

Autor dopisu, tak měl být přidělen k Sonderkomandu, které mělo mimojiné za úkol, odstraňovat mrtvoly z plynových komor.Už tady se tak jedná o naprostý nesmysl, jelikož manipulace s mrtvolou, která je usmrcena plynným kyanidem tak, jak se to provádí například i v některých plynových komorách v USA při popravách odsouzenců, je extrémě nebezpečná, takže obsluhující personál, který s mrtvolou manipuluje, musí být vybaven speciálním oblekem včetně masky, jinak hrozí vážné poškození zdraví, případně i smrt.Současně musí být veškerý zbytkový plyn z komory ventilací odveden dřívě, než personál vůbec do komory vstoupí.I při použití plynného kyanidu v případě prázdných budov, z důvodu likvidace hmyzu, výrobce varoval, že se do takto ošetřených budov nesmí 48 hodin vstupovat.Podle dopisu, však členové Sonderkomand bez jakýchkoliv ochraných oděvů opakovaně pracovali se stovkami mrtvol údajně otrávených kyanidovými parami, současně v zamořených prostorech, aniž by je to jakkoliv ohrozilo.Jediným vysvětlením pak je, že tito jedinci byli vůči kyanidu imunní a nebylo je tak ani možné následně kyanidem usmrtit, jak se v dopise tvrdí.

Další “svědectví” se týká dobře známého Zyclonu B, který se měl k vraždění používat.Přestože je všem kdo se o problematiku alespoň okrajově zajímají známé, že plechovky s Zyclonem žádný plyn neobsahovaly, v osvětimských “svědectvích”, se tento blábol do omrzení opakuje a tento dopis není opět vyjímkou.Plechovky nikdy neobsahovaly žádný plyn, pouze granulát, který byl nasycen kyanidem, ovšem za běžných podmínek byl jejich obsah naprosto neškodný.Plyn se začal z granulí významněji uvolňovat až při teplotách hodně nad 30 stupňů, jelikož byl určen pro použití ve speciálních zařízeních firmy Degesch pro ošetření šatstva a dalšího materiálu.Je tedy nemožné, aby se jedovaté plyny z granulátu mohly uvolňovat za běžných podmínek v množství, které by někoho mohlo ohrozit na životě, navíc pak za chladných dnů a v zimě, což odkazuje plynování osob Zyclonem do říše bajek.

Podle dopisu, měla být plynová komora v Osvětimi, vybavena hermetickými dveřmi.Přestože se toto tvrzení o těchto plynotěsných dveřích objevuje v mnohé holokaustové literatuře, neexistuje žádná fotodokumentace, která by to dokazovala.Na všech fotografiích, jsou tak pouze dveře obyčejné.Jelikož ani okénka údajné komory nejsou hermeticky uzavřena a dala by se současně snadno rozbít, stejně tak v případě běžné stavby, s běžnou střechou, lze sotva u nějaké plynotěsnosti mluvit.Umisťovat tak za této situace, kdy mohl plyn z takové budovy unikat rovnou několika místy, hermeticky uzavíratelné dveře, by nemělo valného smyslu.Je tak zjevné, že budovy dnes označované jako plynové komory, jimi nikdy nebyly.

“Svědectví” v dopise dále popisuje spalování mrtvol.V dopise se tvrdí, že při spalování nebylo třeba paliva, jelikož byl k dispozici tělesný tuk, který těla obsahovala.To je samozřejmě  naprostá fantazmagorie, která je možná, jen ve vybájeném světě holokaustu.Tělo obsahuje velké množství vody, která hoření brání a už jen k dehydrataci těla, aby následně z velké části shořelo, je tak vždy potřeba nějaké palivo a ne zrovna v zanedbatelném množství.Přestože se v některých táborech používaly i olejové pece, v Osvětimi pece Topf byly výhradně na koks a jiné palivo v nich nebylo možné použít, natož pak tuk.Reálně tak v kremačních pecích Topf v krematoriu v Osvětimi, bylo potřeba ke spálení těla kolem 50 kg koksu a jedno tělo nebylo možno v těchto pecích spálit v průměru pod 60 minut.Jelikož ani dnešní moderní kremační pece, u nichž je spalování řízené počítačem, nejsou schopny spalovat těla rychleji, protože se zde naráží bohužel pro holohoax, na hranice fyzikálních zákonů.

Jedinou cestou jak spálit tělo významně rychleji, by bylo zkonstruovat mimořádně výkoné pece dosahující teploty až 2000 stupňů (běžně kolem 1 000), což by bylo technicky velmi náročné a především neúnosně drahé.Takové pece, které i dnes uvažujeme pouze teoreticky, pak před třičtvrtě stoletím, v Osvětimi ani jinde, nacisti prokazatelně neměli a i kdyby měli, stejně by se v nich takovou rychlostí, jak nám tvrdí svědci, spalovat nedalo.”Svědecká” tvrzení o spalovaní stovek až tisíců mrtvol během několika málo dnů, či dokonce za den, jsou tak naprosto mimo realitu a jsou tak prokazatelně vylhaná.Současně je celkem komické, že mnozí holokaustoví historici uvádí, že se při spalování těl v osvětimských pecích, koks přece jen používal, tedy že nebylo možno, je spalovat jen díky tělesnému tuku.Takzvaní svědci a holokaustoví historici, se tak vzájemně usvědčují ze lži.

Ačkoliv je v článku z dopisu citováno už tak dost absolutních nesmyslů, autor článku nás o jeden, který se také v dopise nachází ošidil.Zřejmě zde už přece jen zapracoval rozum a někdo naznal, že až takový nesmysl, by už někteří čtenáři mohli odmítnout přijmout a celý dopis by tak mohl ztratit na věrohodnosti.V dopise se totiž podle jiných zdrojů také tvrdí, že do plynové komory bylo nacpáno 3 000 osob, což je vzhledem k velikosti údajných plynových komor naprosto neuskutečnitelné.Faktem je, že mnozí ostatní “svědci” jsou v tomto směru mnohem střízlivější a uvádí počty mnohonásobně nižší.Tyto markantní rozdíly v uváděných počtech pak opět pouze dokazují, že popisované události, nemají žádný reálný základ.Pokud budeme přece jen udávaný počet 3 000 osob brát ještě chvíli vážně, podle tvrzení v dopise, po půl hodině byly všechny oběti po smrti (což je vzhledem k reálným zkušenostem s popravami pouhé jedné osoby kyanidem i ve speciálních hermeticky uzavřených komorách velmi pochybné), začala jejich přeprava do osvětimského krematoria.

Zde by ovšem nastal neřešitelný problém, jelikož jedno osvětimské krematorium, mělo jistý maximální výkon kolem asi 120 těl za den, to ovšem v ideální situaci, kdy byly všechny pece v provozu, což nebylo pravidlem, protože pece vyžadují překvapivě pravidelnou údržbu.A to zvláště v případě takovýchto obrovských počtů těl, jelikož pece pro takovýto extrémní provoz, nebyly nikdy navrženy.Jelikož se tedy údajně plynovalo prakticky téměř každý den a to od rána do večera, jinak by do konce války nebylo současně možno dosáhnou oněch požadovaných astronomických počtů zabitých Židů, s kterými operuje dnešní holohoaxová literatura, vyvstal by závažný problém s jejich spalováním.Dostávame se tak k zcela absurdní disproporci cca 3 000 těl/hodina, jak uvádí “svědek” v dopise, versus realita, která omezovala  kapacitu krematoria na cca 120 těl/den, nebo 6 těl/hodina, jelikož pece mohly pracovat pouze 20 hodin denně.Krematorium, by tak nebylo schopno spálit oněch 3 000 těl, což měla být údajně zhruba hodinová produkce jedné komory (podle svědků a holokaustové literatury jich bylo víc), ani za celý týden, i kdyby se v pecích spalovalo bez přestávky, což bylo ovšem technicky nemožné.Podle “svědectví” Elieho Wiesela a Primo Leviho, pak v srpnu 44, prý bylo zabito za jediný den 24 000 osob. Tyto jednoduché počty, tak tato “svědectví” opět odkazují pouze do světa fantazie.

Jednoznačný závěr tedy je, že holokaust, by mohl fungovat pouze ve světě, kde neplatí fyzikální zákony, v reálném světě pak všechny popisované údajné holokaustové události, velmi záhy tvrdě a nekompromisně narazí na fyzikální bariéry.Dopis je tak prokazateně plný nesmyslů, či spíše lží, a jediné co dokazuje je skutečnost, že autor nikdy žádnou plynovou komoru pro usmrcování osob neviděl a ani nemohl.Holohoaxová loby ovšem dobře ví, že čtenáři mainstreamu spolknou každý nesmysl a proto se tyto přihlouplé texty, mohou stále objevovat.

Svědci z Osvětimi: hráli jsme v orchestru, sbírali bylinky na čaj, a SS s námi hráli fotbal

Přestože z německých koncetračních táborů, se zachovalo něco kolem 50 000 svědeckých výpovědí, mainstreamová média sloužící holohoaxové loby, do omrzení citují pouze ta zjevně vylhaná, pro jejichž podporu, neexistují žádné důkazy.Svědectví, ve kterých se uvádí něco jiného, než že v mnoha těchto táborech docházelo k masovému vraždění, jsou pak pochopitelně cíleně tajena, jelikož by snadno rozbila holohoaxový mýtus.S internetem se ovšem mnoho mění, jelikož ho nelze tak snadho cenzurovat jako stará masmédia  a tyto pro demokraturu nepohodlné skutečnosti, se tak dostávají z archivů, kde měly zůstat na věky, na světlo světa.

Podle výpovědí svědků v tomto videu, kteří v německých koncentračních táborech pobývali, mezi běžné aktivity patřilo hraní v táborovém orchestru, návštěvy kina a divadla, či knihovny a táborová správa SS, dokonce pořádala ještě v roce 1944 pro vězně fotbalový turnaj.Součástí tábora byla samozřejmě i nemocnice, ze které se zachovalo obrovské množství záznamů o provedených ošetřeních, včetně těch z Osvětimi a nechyběla ani sauna a plavecký bazén.Součástí byla rovněž kantýna, kde byl možný nákup zboží, za táborové peníze, která vydávala rovněž táborová správa SS.

Jelikož stav tábora Osvětim, tak jak se zachoval po “osvobození” Rudou armádou, sotva připomínal něco jako vyhlazovací tábor, kde měly být vražděny každý den tisíce osob, bylo nutno “plynovou komoru” teprve vybudovat.To že byly úpravy provedeny až po válce, potvrdili  na kameru i někteří průvodci, včetně samotného ředitele památníku.Najivním návštěvníkům, dobře zpracovaným mainstreamovou propagandou, je tak podvodně předváděná pouze dokonale zfalšovaná “historie” a stavby vydávané za plynové komory, nemají s realitou let 42-45 nic společného.

Přestože nestraníme žádným svědkům, jelikož všechny svědecké výpovědi jsou z mnoha důvodů často prokazatelně nespolehlivé a ve vědeckém zkoumání význam mají pouze forenzní důkazy, to že si mainstream vybírá pouze “svědky” vyhovující holohoaxové legendě, kteří mají nahradit důkazní vákum, zatímco tisíce ostatních  výpovědí ignoruje, či spíše přímo tají,  jasně ukazuje, jakou hodnotu mainstreamové zpravodajství má.