Měli tetování s rasovým podtextem


Po demonstraci v Dubí policie obvinila několik účastníků mimojiné z trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka proto, že prý měli nápisy, či tetování s rasovým podtextem.To je ovšem silně účelový přístup, jelikož podtext je cosi skrytého v textu a není tak přímo explicitně vyjádřeno.

Policie a nejspíš i inkviziční soudy demokratury, které jsou svým elastickým výkladem už tak dost gumových paragrafů známy, zahajují zjevně novou éru inkvizičního teroru, kdy už nebude třeba ani mít někde zakázaný symbol, ale bude stačit, pokud policie usoudí, že v daném textu, či symbolu, je skrytý jakýsi podtext, který naplňuje skutkovou podstatu některého z patřičně elastických paragrafů.

Není to ovšem zase tak překvapivý vývoj, jelikož demokratura uz dlouhodobě neví jak vyrábět extremisty, kteří vlastně ani nikdy reálně neexistovali, a kterými by mohla strašit ovčany, byl tedy nejvyšší čas přijít s nějakým zlepšovákem, který by skomírající statistiky extremismu znovu oživil.Argumentovat skrytým podtextem je tak v podstatě nenapadnutelný přístup, jelikož nelze vyvrátit že v daném případě žádný podtext neexistuje, jelikož pokud něco neexistuje, neexistují ani důkazy, které by to potvrzovaly, či vyvracely.Inviziční soudy tak mají opět konečně princip jak terorizovat svoje politické odpůrce a hlavně jak zaplnit trapné vakum v oblasti extremismu.

Advertisements

Vylhaná opiová válka v Afghanistánu


V souvislosti se smrtí dalších českých vojáků v Afghánistánu, bude dobré připomenout počátek této absurdní války, jejíž pravé příčiny se tají a veřejnost je tak už od jejího začátku v roce 2001 systematicky obelhávána, aby bylo možné v této zemi udržovat početný vojenský spojenecký kontingent.

opium.

Proč USA dokonce i za Trumpa, který není z amerických všemožných pseudodobrodružství všude po světě dvakrát nadšen, udržují stále vojsko v Afghanistánu, je vysvětlitelné jen tak, že se to stále přes neustále deklarované bilionové náklady vyplácí.A jelikož politický kapitál byl v tomto směru dávno vytěžen, vysvětlením je pouze zisk finanční.Spekuluje se tak o tom, že USA chtějí kontrolovat tamní nelegální trh s opiem, který jinak z velké části ovládá Taliban.Dostupná fakta pak tomu rozhodně nasvědčují, jelikož zatímco v době, kdy USA vtrhly do země, měl Afghanistán “pouhých” 7,606 hektarů polí s mákem, vroce 2017 to už bylo 328,000 hektarů, tedy skoro padesátinásobek.Americká přítomnost, tak produkci opia velmi prospívá.

Podstatné ovšem není ani tak to, co USA a jejich spojence v Afghanistánu stále drží, nýbrž to, že argumenty pro spojeneckou invazi do této země, byly v roce 2001 založeny pouze na lžích a podvodech.Hlavním argumentem pro invazi tak bylo tvrzení, že hnutí Taliban ukrývá údajného strůjce útoků na Pentagon a WTC Bin Ladina.Bin Ladin samozřejmě neměl s tímto útokem nic společného, stejně jako Al Kajda, kterou měla velkou část její existence pod kontrolou americká CIA, a pro podíl bin Ladina na útocích, tak stále neexistují žádné důkazy.Dokonce ani FBI nikdy z útokú v USA Bin Ladina neobvinila, což si lze ověřit na jejím webu, přestože z mnoha útoků na jiných místech světa viněn byl, pro které FBI taky důkazy disponovala.Protože tedy neexistoval ani jeden důkaz pro zapojení Al Kajda do těchto útoků, musely je nahradit mediální lži, které opět pohotově dodala mainstreamová masmedia.

Jednou z největších a současně nejhloupějších lží, byla Ramsfeldova lež o pevnosti Al Kajda Tora Bora kdesi v Afghánských horách, což měl být rozsáhlý komplex vybudovaný ve sklaním masivu, vybavený nejmodernější technikou, odkud prý Bin Ladin řídil útoky prostřednictvím unesených dopravních letadel na WTC a Pentagon.Když se nakonec americké jednotky dostaly do míst, kde měla stát ona bájná pevnost Al Kajda, nalezly zde namísto supermoderního komplexu, jen pár děr v zemi.Ramsfeld se tak jako každý lhář nakonec usvědčil ze svých lží sám, nicmémě o tom se už hlásné trouby demokratur příliš nešířily a vyčpělé lži nahradily pohotově lži nové, o Husajnových chemických zbraních, které měly obhájit další americké výboje tentokrát v Iráku.

Protože tedy demokratury ví, že válka proti terorismu je od začátku do konce vylhaná – už jen bojovat proti taktice je nesmysl, nastupuje vždy, když spojenci utrpí ve válce v Afghanistánu nějaké ztráty, znovu masivní propaganda, která má ovčany utvrdit v přesvědčení, že tato válka je prý prevencí proti terorismu, i když neznáme ani jeden případ, že by nějaký Talibanec, spáchal útok kdekoliv v Evropě. Hnutí Taliban nějaká Evropa vůbec nazajímá už proto, že cílem jejich snažení je především uhájit svůj způsob života založený na rodové hierarchiji, což lze pouze přímo na místě a současně pochopitelně také svoje zisky z opia.Všichni atentátníci v EU, se tak neetablují z řad Talibanu, ani řad Al Kajda, nýbrž téměř výhradně z řad musliských Arabů narozených už v Evropě, případně z arabských, či afrických imigrantů, kteří se až v evropském prostředí radikazovali.Před teroristickými útoky v EU se tak dá bránit pouze důslednou protiimigrační politikou a uvolněním držení zbraní podobně jako v Izraeli, evropští politici ovšem v tomto směru dělají pravý opak, držení zbraní omezují, imigraci do EU podporují a vysílají opakovaně mohutné vojenské kontingenty na druhý konec světa.

To že se pak jedná v Afghanistánu z hlediska boje s “teroristy” z Talibanu o frašku a že tamní vojenské operace s bojem s teroristy nijak nesouvisí, potvrdilo před pár dny samotné velení US Army, když začalo s Talibanem oficiálně vyjednávat o spolupráci.Tajná jednání o kšeftech s opiem, pak nejspíše probíhají už od samotného počátku konfliktu.Je to konečně pochopitelné, protiteroristická histerie vyvolaná zkorumpovanými médii z počátku století je nenávratně pryč, účel stále světí prostředky a dávno vyčpělá propaganda na ČT o hrdinském boji proti terorismu, na tom nemůže nic změnit.

Svědecké výpovědi ve světle vědy


Přestože je dnes jednoznačně vědeckými pokusy prokázáno, že svědecké výpovědi jsou mimořádně nespolehlivé a že svědky lze rovněž velmi snadno manipulovat, velká část rozsudků dnešní justice je často postavena v důsledku nedostatku forenzních důkazů, právě pouze na svědeckých výpovědích.Stejně tak mainstreamová historiografie si v případě neexistujících důkazů, velmi často tendenčně vypomáhá svědeckými výpověďmi, nezřídka založených i na mnoho desítek let starých vzpomínkách.Je tedy zřejmé, že hodnota svědků, kteří byli současně desítky let manipulováni cílenou propagandou, nemůže být jiná než nulová.

Institut svědecké výpovědi je stejně starý jako lidstvo samo a v dobách kdy byla věda ještě v počátcích, měl pochopitelně velmi dlouho nezastupitelné postavení.Rovněž v důsledku neznalosti toho, jak vlastně lidská paměť funguje a co ji především ovlivňuje, a která je k podání objektivního svědectví klíčová, byl institut svědecké výpovědi nenahraditelný.Dnes, kdy lze ve velkém množství případů nahradit nespolehlivá svědectví forezními důkazy, je ovšem na svědecké výpovedi nutno nahližet pouze jako na dávno překonanou fosilii, podobně jako dnes v době nanotechnologií, nahlížíme na technologie raného středověku.

Kromě inkvizičního soudnictví a zmanipulované historiografie, které staví s oblibou na svědectvích vycucaných z prstu, existují ovšem i oblasti, které si luxus svědeckých výpovědí nemohou dovolit.Proto také například vyšetřovatelé leteckých havárií pohlíží na svědky velmi skepticky a pokud už je nutné je vyslechnout, drží se pravidla, vyslechnout svědka co nejdříve po dané události a předeším pak před tím, než se událost dostane do sdělovacích prostředků.Vyšetřovatelé totiž moc dobře ví, že později už svědci nevypovídají podle toho co zažili, ale podle toho co uslyší a uvidí v televizi a taková výpověď je pochopitelně bezcenná.Svědek má tak jistou hodnotu jen za podmínky, že je ihned izolován od okolí a vyslechnut ideálně v řádu několika málo hodin, jelikož po delší době už nelze nezávislost jeho výpovědi zajistit.

Kdo chce tedy seriozně pracovat se svědky, musí tyto podmínky dodržet, v opačném případě jsou výpovědi ovlivněny jak emocemi každého jedince, tak především vlivem okolí a takové svědectví je horší než svědectví vůbec žádné .Pokud tedy někdo pracuje se svědky, jejichž vzpomínky jsou staré několik let, či dokonce desetiletí a současně byl svědek pod vlivem okolí a především pak sdělovacích prostředků, nejedná se o nic víc, než čiré fantazie.A tím se dostáváme k psycholožce Elizabeth F. Loftus , která institut svědectví odhalila jako naprosto nespolehlivý.

Elizabeth F. Loftus je psycholožka židovského původu a prvotním podnětem, který ji vedl k pochybnostem o spolehlivosti mnoha svědectví, byly paradoxně výpovědi “očitých svědků” údajného holokaustu.Loftus tak ve svých pracech a pokusech prokázala, jak je velmi snadné během velmi krátké doby u vybrané osoby vytvořit vzpomínku, která se liší od toho, co se skutečně stalo.Samotní svědci si tak ani nemusí uvědomovat, že jejich svědectví neodpovídá reálné události a dokonce si tak často myslí, že si něco pamatují jednoduše pouze proto, že si to tak představovali, nebo tak o věci přemýšleli.Pokusy dále prokázaly, že i malé děti jsou ovlivnitelné informacemi následujícími až po události.

Profesorka Loftus v roce 1991 konstatovala, že svědectví týkající se údajných nacistických zločinů, jsou vzhledem k vysoké emocionalitě z mnoha důvodů méně hodnověrná než prakticky jakékoliv jiné svědectví.Dále doba, která uplynula od konce druhé světové války, nevyhnutelně významně přispívá k ochabování paměti.Publicita ve sdělovacích prostředcích vedla rovněž k tomu, že svědci udajné pachatele znali a obličeje obžalovaných se běžně zveřejňovaly, takže svědci si je předem zafixovali v paměti.Dlouhodobá propaganda obžalované líčila jako ztělesnění zla, kteří mučili, vraždili a byli zodpovědní za vraždy matek, otců, bratrů, sester, manželek a dětí svědků.Loftus, jako Židovka popsala svůj vlastní zážitek, kdy jí falešný pocit loajality k vlastnímu dědictví, národu a „rase“, jak to označuje, zabránil vystoupit proti očividně lživým svědectvím jejích židovských souvěrců. S jistotou tak lze mít za to, že to je mezi Židy rozšířený společný reflex.Současně je třeba zdůraznit, že pochybovat o některých věcech ohledně holokaustu je mnohdy i trestné a je tak na svědky vyvíjen silný společenský i právní tlak, aby si na určité věci vzpomínali a na jiné zase zapomínali.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že podobné procesy, které jsou v evropských demokraturách poměrně běžné a v nichž hlavní roli hrají pouze výpovědi svědků, zatímco důkazy absentují a argumenty obhajoby nejsou už vůbec připuštěny, jsou pouze ukázkou toho, jak soudní jednání nemá vypadat a nemají příliš daleko ke stalinským procesům ve 30. letech, či k procesům inkvizičním.Vědecké práce profesorky Loftus tak odhalují, že tyto procesy jsou fraškou a v mainstreamu tak o těchto souvislostech najdete sotva zmínku, což opět dokazuje, že v evropských demokraturách vládne tmářství typické pro inkvizici.

Plán Kalergiho a Angely Merkel na genocidu Evropy


Podle oficiální legendy, byl Kalergiho přínos ke vzniku Panevropské unie usilující o sjednocení Evropy pouze v tom, že se stal předchůdcem dnešní evropské myšlenky a evropské identity.Jednotná Evropa v chápání Kalergiho tak prý měla stát na principech svobody, míru, blahobytu a kultury.To podstatné z Kalergiho plánů, bylo ovšem z mainstreamových zdrojů šikovně vyretušováno.

Richard Coudenhove Kalergi byl jedním z hlavních iniciátorů procesu evropské integrace, a byl to současně on, kdo navrhl genocidní plán národů Evropy.Dnešní elita ho pak považuje za zakladatele Evropské unie, což už leccos napovídá.V roce 1922 bylo založeno ve Vídni “celoevropské” hnutí, jehož cílem bylo vytvořit nový světový řád založený na federaci států vedených Spojenými státy. Evropská integrace by byla prvním krokem při vytváření světové vlády. Mezi jeho prvními fanoušky byli čeští politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš a bankéř Max Warburg, který investoval prvních 60 000 marek.

Ve své knize Praktischer Idealismus Kalergi naznačuje, že obyvatelé budoucích “Spojených států Evropy” nebudou lidem starého kontinentu, ale produkty smíšení plemen. Jasně uvádí, že národy Evropy by se měly smísit s barevnými rasami, a tak vytvářet nadnárodní stádo bez jakosti a snadno ovládané vládnoucí elitou.Kalergi odstraňuje národnost a sebeurčení pomocí etnických separatistických hnutí a masové migrace. Aby Evropa mohla být ovládána elitou, chce z původních obyvatel vytvořit pouhou rasovou směsku.Kalergi to pak sám popisuje následovně:

“Muž budoucnosti bude smíšené rasy. Dnešní rasy a třídy budou postupně mizet kvůli odstranění prostoru, času a předsudků.Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, podobná vzhledu s starověkými Egypťany, nahradí rozmanitost národů a rozmanitost jednotlivců.”

Sotva tak může v těchto suvislostech překvapit, že Angela Merkel, které je hlavní propagátorkou imigrace do Evropy, obdržela už v roce 2010 COUDENHOVE-KALERGI cenu, za realizaci Kalergiho plánu, tedy postupnou genocidu národů Evropy prostřednictvím imigrace primitivních ras a sotva by jsme tak hledali lepší Kalergiho žačku, než je právě Angela Merkel.Dnes je tak jednoznačně prokazatelné, že nejde o žádnou neřízenou migraci, nýbrž o systematickou imigrační kampaň přesně v duchu vizí Kalergiho.

Podněcování k genocidě evropských národů je také základem neustálého apelování OSN, které vyžaduje, abychom přijali miliony přistěhovalců k řešení nízké porodnosti v EU. Podle zprávy zveřejněné v lednu 2000 v přehledu Organizace spojených národů v New Yorku pod názvem “Náhrada přistěhovalectví: Řešení klesající a stárnoucí populace” bude Evropa potřebovat do roku 2015 159 milionů migrantů, myšleno primitivů z Afriky a Arabů zdegenerovaných incestem.Je tedy zjevné, že vše je už dlouho důkladně naplánováno a jediným účelem těchto opatření je úplné narušení evropských národů a cílem je přeměnit je na skupinu lidí bez národní, historické a kulturní soudržnosti.

Stručně řečeno, politika Kalergiho plánu byla a stále je základem oficiálních vládních politik zaměřených na genocidu národů Evropy prostřednictvím masového přistěhovalectví. G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace (OMS), uvedl: “Co lidé na všech místech musí dělat, je omezit porodnost a podporovat smíšená manželství (mezi různými rasami), to má za cíl vytvořit jedinou rasu, která bude ovládána centrálními autoritami. “

Lékařská komora je prý šokována praktikami šarlatánů, demokratura však pro jejich rejdy vytvořila podmínky blízké ideálu


 

Po odvysílání dokumentu Obchod se zdravím, který se zabývá šarlatánskými praktikami při léčení chorob, se objevilo mnoho pohoršených reakcí.Mnozí včetně Milana Kubeka, předsedy České lékařské komory, jsou dokonce touto realitou prý dokonce šokováni.Otázka ovšem je, jestli to není jen divadélko pro hlupáky, jelikož situace která vytváří všem možným šarlatánům ideílní podmínky, trvá už dlouhá desetiletí.

doctors

Pan předseda tak navrhuje nastavit přesná pravidla pro takzvané léčitelství, ovšem dosáhnout něčeho takového je prakticky nemožné a pan předseda to musí dobře vědět.Mnozí šarlatáni totiž podnikají nejen v oblasti takzvaného léčitelství, nýbrž i v mnoha daších oblastech, jako je například věštění budoucnosti, takže se všechy tyto “obory” pavědy navzájem prolínají a lze je tak sotva nějak zaškatulkovat.Není tak možné zabránit najivním jedincům, aby si nechali věštit správnou životosprávu, která povede k uzdravení třeba z kávové sedliny, jelikož nelze nijak prokázat, že zrovna tato rada, či doporučený přípravek, nebude mít pozitivní vliv na jejich chorobu.Pan předseda Kubek pak případně zmiňuje chemoterapii, jejíž přínos pro přežití onkologických pacientů je kolem 3%, takže by se mohlo jednat o velmi podobný případ jako u oněch šarlatanů, které chce pan předseda regulovat a případně trestat.

Jelikož tedy zabránit někomu, aby tyto pochybné jedince navštěvoval je vzhledem k rovněž silně šarlatánské a neúčinné oficiální medicíně prakticky nemožné, bude třeba najít jiné řešení, jak šarlatány a i další podvodníky silně omezit.Řešení se pak nabízí poměrně jednoduché a již před nějakým rokem  jsme zde na ně upozornili, nicméně situace se pochopitelně nijak nezměnila a všemožní podvodníci tak mají neustále volné pole působnosti.Tímto řešením je prostě snížit hranici škody nepatrné ze současných 5 000 Korun, na podstatně nižší  a běžnému člověku současně dosažitelnější částku, než je současných  oněch 5 tisíc.

Problém škody nepatrné je v dnešním absurdistánu právě v tom, že její dosažení je podmínkou pro naplnění skutkové podstaty trestného činu podvod.Pokud dosažena není, nejedná se o trestný čin, ale pouze o přestupek.Ponechme nyní stranou, jestli je škoda 5 000 Korun vzhledem k minimální mzdě, opravdu tak nepatrná, že nestojí soudům ani za to, aby se jí vůbec zabývaly.Je tedy zřejmé, že částky které různí šarlatáni za své služby inkasují, nikdy škodu nepatrnou nedosahují, jelikož to by znamenalo jejich odsouzení a rychlý konec.Podvádět se škodou pod 5 000 Korun je ovšem prakticky legální, jelikož kromě směšné pokuty, nehrozí za toto jednání žádný jiný postih.

Demokratura tak zjevně cíleně vytvořila podmínky pro to, aby podvody všeho druhu přinášející milionové zisky byly nepostižitelné a současně také tímto vysílá jasný signál, že osudy obětí podvodníků ji vůbec nezajímají.V tomto světle je pak jasné, že pohoršení pana předsedy Kubeka a dalších je jen hloupé divadýlko, které má za cíl pouze toto svinstvo skrýt a udržet ho nadále při životě, jelikož ony zázračné prostředky, které tito podvodníci doporučují, stejně jako chemoterapie a další “zázraky” oficiální medicíny, jsou produktem jedné a též farmaloby a jedná se tak o spojité nádoby.

Objevují se první a neblahé důsledky zavedení evropského GDPR


Ačkoliv údajným cílem zavedení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), bylo zajištění větší ochrany osobních údajů občanů EU, což ovšem mnozí oprávněně zpochybňovali jako zbytečné, první důsledky této evropské legislativy jsou dosti odlišné od toho, co by většina očekávala.A přestože každá legislativa má dopady jak žádoucí, tak nežádoucí, v případě GDPR je už nyní téměř jisté, že ty nežádoucí, alespoň tedy z pohledu občanů EU, budou nad těmi žádoucími významně převažovat.

Přestože se příliš v reklamních masážích na GDPR o tom příliš nehovořilo, muselo být každému soudnému jedinci předem jasné, že subjekty mimo EU, na které se bruselští mocipáni rozhodli GDPR rovněž aplikovat, se touto evropskou legislativou nechají jen sotva terorizovat, jak si zřejmě představovala bruselská nomenklatura.A tak subjekty sídlící mimo EU, namísto toho, aby se evropskému absurdistánu přizpůsobovaly, případně nepřízpůsobovaly, ale následně riskovaly soudní tahanice a následné pokuty, celou tuto situaci vyřešily šalamounsky.Prostě všem návštěníkům s IP adresami EU zablokovaly na svoje servery přístup a prvním efektem evropskými demokraturami oslavovaného GDPR je skutečnost, že se evropským uživatelům internetu, tento začal jaksi smrskávat.

Mezi tyto subjekty, které evropské surfaře od svého obsahu jednoduše odstřihly, tak patří například Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News, takže při pokusu o návštěvu jejich webu, se evropským uživatelům internetu zobrazí pouze upozornění o nedostupnosti z zemí EU v důsledku zavedení GDPR.Přestože zatím není jasné, jak tvrdě budou regulátoři v případě mimoevropských subjektů prosazovat pravidla GDPR, a že se v upozorněních často uvádí, že se zatím přezkoumávají podmínky, je už teď jasné, že mnozí raději zůstanou pro přístup z EU nedostupní, než by riskovali jakékoliv případné sankce.

Nelze pochopitelně nespekulovat i o tom, že tato situace není jen nechtěným efektem GDPR, nýbrž právě cílem, což na druhou stranu nezní zase tak moc konspiračně, jelikož je notoricky známé, jak jsou demokraturám svobodné servery především v USA trnem v patě, a které není v jejich moci jakkoliv regulovat, či rovnopu odstavit.GDPR by tak v tomto směru znamenalo poměrně elegantní řešení, jak se těchto pro evropské demokratury otravných webů, šířících nežádoucí informace zbavit a současně převést odpovědnost za jejich nedostupnost právě na ně.Bude samozřejmě možné tyto weby bez problémů dále navštěvovat prostřednictvím VPN, či proxy služeb s mimoevropskými IP a jejich používání se tak bude stávat prakticky nutností pro všechny ty, kteří budou chtít surfovat opravdu neomezeně.Otázkou ovšem je, kdy se cílem tohoto teroru, stanou i tyto anonymizační služby.

Ve všech těchto souvislostech je tak zřejmé, že ať už bylo GDPR zamýšleno jakkoliv, lze ho velmi snadno zneužívat k vytváření hranic internetu, které sice vždy půjde nějak překonat, což dokazuje i případ ruského Telegramu, nicméně začíná být zjevné, že svobodný internet už i v EU přestává být samozřejmostí a bude nutné, o něj s bruselskou demokraturou usilovně bojovat.

Mainstream ignoruje Marrakešskou deklaraci podporující imigraci a ministerstvo vnitra o ní rovnou lže


2. května podepsal v marocké Marrakeši ministr vnitra Metnar za vládu v demisi dohodu evropských a afrických vlád na podporu imigrace do zemí Evropy.Přestože z textu deklarace je jasné, že jejím cílem je usnadnění příchodu afrických migrantů do evropských zemí, ministerstvo vnitra lže a tvrdí přesný opak, zatímco mainstreamové zdroje tuto událost raději naprosto ignorují.

Deklarace kterou z evropských zemí odmítlo podesat pouze Maďarsko, je volně dostupná na webu EU, kde si může každý přečíst, co je vlastně ve skutečnosti jejím cílem.Mo jiné je tak snahou podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce, posílit přenositelnost práv a sociální ochranu pravidelných přistěhovalců a jejich rodin, například prostřednictvím uzavření a provádění vhodných dvoustranných, regionálních nebo regionálních dohod mezinárodních úmluv a podporovat usnadnění postupů vydávání víz a usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky.Partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci.Tady je zajímavé to, že se text snaží vytvářet dojem, že jde o jakousi pro obě strany výhodnou spolupráci, což by se dalo uznat v případě, že by migrace mezi Afrikou a Evropou byla vzájemně zhruba rovnocená.Skutečnost je ovšem taková, že masová imigrace probíha pouze z Afriky do Evropy, z Evropy do Afriky nikdo pochopitelně neimigruje.

Dále je samozřejmě třeba zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení.Pochopitelně tak budou potírány ještě více tendence stavící se na odpor proti této řízené imigraci, takže se zřejmě brzy dočkáme dalšího “vylepšení” už dnes notně elastických paragrafů, aby bylo možno tyto odmítavé reakce stíhat a přísně trestat.Rovněž budou demokratury v čele s jejich hlásnými troubami jako jsou Česká TV a Český rozhlas ještě více lidem vymývat mozky ve snaze je přesvědčit, jakým jsou pologramotné masy černochů a Arabů pro Evropu přínosem.

Pokud se pak podíváme na web ministerstva vnitra, píše se zde, že cílem Marrakešské deklarace je podpora v boji proti nelegální migraci, pašování lidí a převaděčství a návraty nelegálních migrantů zpět do těchto afrických zemí a že africké státy se rovněž zavazují k posílení spolupráce v návratech, například prostřednictvím zlepšení identifikace nelegálních migrantů a rychlejšího vydávání náhradních cestovních dokladů.To je tedy v zásadním rozporu s tím co Metnar v Marrakeši podepsal a jedná se tak o jasnou manipulaci, či spíše lež.Dále se na webu MV tvrdí, že se jedná o právně nezávazné politické dokumenty, které pro Českou republiku neznamenají přijetí žádných nových závazků v oblasti legální migrace či přijímání migrantů.Otázkou pak je, proč Maďarsko, které se staví k imigraci zásadně odmítavě ji odmítlo podepsat a proč ji představitelé ostatních států tedy vlastně vůbec podepsali.

Je tedy zjevné, že plán na likvidaci Evropy prostřednictvím imigrace pologramotných a zdegenerovaných mas dále pokračuje a kromě maďarských politiků, ho všichni ostatní bez námitek a sebemenších výhrad odsouhlasili.A že se nejedná o žádnou bezvýznamnou dohodu, jak se ji snaží bagatelizovat MV dokazuje reakce mainstreamu, který se tomuto tématu už 14 dní raději zcela vyhýbá a dělá že neexistuje, zatímco svatbě britského princátka s americkou herečkou věnuje každý den minimálně jeden článek.