Otrávená pupeční šňůra “rozvinutých” ekonomik


Jak asi sotva mohlo někomu uniknout, mainstreamové žumpy nás především v posledních letech neustále zavalují katastrofickými scénáři, podle kterých spalováním fosilních paliv, prý vážně ohrožujeme klimatickou rovnováhu na Zemi.Ti co za těmito scénáři stojí, mají pak především na mušce pozemní dopravu a elektrárny spalující fosilní paliva.Tito producenti znečištění jsou ovšem naprosto marginální, hlavní producent znečištění zůstává veřejnosti  utajen a mainstreamové zdroje ho cíleně ignorují.

Hlavním zdrojem znečištění je tak ve skutečnosti lodní doprava, pouze jedna současná velká kontejnerová loď, vyprodukuje znečištění jako 50 000 000  aut.U běžné lodi to pak zhruba v případě Co2 odpovídá počtu asi 80 000 aut, u oxidů dusíku asi 400 000 aut, pevných částic 1,5 milionu aut a u oxidu siřičitého několik desítek milionům aut.Jen velkých kontejnerových lodí, jejichž motory jsou specielně navrženy pro spalování odpadního oleje a podobných svinstev, se 24 hodin denně po světových oceánech plaví kolem 60 000.Tyto skutečnosti ovšem ekoteroristy v čele EU nezajímají a cíleně se zaměřují především na elektrárny automobily, jejichž příspěvek k znečištění je ve srovnání s lodní dopravou zjevně naprosto zanedbatelný.Samozřejmě, že stále dochází k útokům zelených ekoteroristů  například na USA a další státy, které se odmítají zavázat ke snižování emisí, navzdory tomu, že emise oxidu uhličitého, produkované energetickým průmyslem v USA, klesly pod úroveň roku 1987.Pochopitelně že státy mohou emise svého průmyslu snižovat jak chtějí, když utajovaná produkce emisí lodní dopravy stoupá bez jakékoliv kontroly, takže globální produkce emisí neustále roste.

Snad by se dalo velkoryse předpokládat, že tato fakta pojednávající o produkci škodlivin lodní dopravy nomenklatuře EU jaksi unikla, pokud by se ovšem nejednalo o údaje z roku 2009, takže se dá sotva uvažovat o tom, že by nebyla zeleným ekologům EU ještě známa.A tak například podle dat z roku 2009, pouze 16 největších lodí tehdejšího světa, znečistí prostředí sírou ve stejné míře, jako všechna auta světa.Tito lodní giganti, mají motory velikosti malých lodí a spalují palivo v množstvích jako malé elektrárny – tedy asi jako takové běžné tepelné elektrárny v ČR, které jsou pravidelným cílem evropských ekoteroristů.Co se pak týká samotného paliva, spalují zbytky z rafinerií a další odpadní produkty, které všude jinde je zakázáno používat.Podle Christiana Mollera, šéfa přepravní společnosti DK v Rotterdamu, jde především o odpadní olej, v podstatě to, co zůstalo poté, co byla získána všechna čistá paliva z ropy.Je to dehet, stejně jako asfalt.Je to nejlevnější a nejšpinavější palivo na světě.

Zákony však umožňují lodím spalovat paliva s obsahem 4,5% síry, což je 4 500 krát více, než je povoleno EU v palivech automobilů.Pikantní na tom všem je, že v onom roce 2009, se optimisticky, či spíše naivně předpokládalo, že v roce 2018, tedy letos, by mělo dojít k přezkoumání a pro lodní dopravu, by měla začít platit podobná pravidla co se týká paliv, jako pro běžné automobily.Aby to ale zase tak nebilo do očí, prakticky všechna větší rejdařství provozují své loďstvo pod vlajkou zemí, kde neplatí tak přísné zákony, ideálně vůbec žádné zákony regulující lodní dopravu, takže i ona 4,5% síry, zůstávají jen zbožným přáním.Je tedy běžné setkat se s kontejnerovými obry patřícími firmám sídlícimi ve státech EU, plujícími ovšem pod vlajkou například Mongolska, které ani nemá moře a sotva tak disponuje adekvátními zákony.Je to tak docela elegantní způsob, jak obejít přísné zákony v rozvinutých zemích a provozovat celou flotilu obchodního loďstva bez jakéhokoliv omezení.Nabízí se tak otázka, jaký má vlastně tato legislativa smysl, když ji lze takto banálně obejít a bruselská ekoteroristická nomenklatura, nemá s těmito praktikam vůbec žádný problém.

Pokud se pak na znečištění lodní dopravou podíváme z hlediska dopadu na zdraví, znečištění vyprodukované 90 000 nákladními loďemi, vede k 60 000 umrtím ročně.Podle dánské studie, stojí lodní doprava dánský rozpočet téměř 5 miliard liber ročně, a to hlavně při léčbě rakoviny a srdečních problémů.Podle Jamesa Corbetta, profesora námořní politiky na univerzitě v Delaware, znečištění lodí ovlivňuje zdraví komunit v pobřežních a vnitrozemských oblastech po celém světě, avšak znečištění z lodí zůstává jednou z nejméně regulovaných částí našeho globálního dopravního systému.Dnes po téměř deseti letech, se nezměnilo nic, tedy pokud nemyslíme k horšímu, jelikož kontejnerové lodě se staví stále větší a s větším výkonem, což nevyhnutně bez regulace vede k větší produkci škodlivin.Jejich velikost pak vede k tomu, že se v běžných přístavech už neobjevují a kotví daleko od měst v hlubokých vodách, čímž jsou současně dobře skryty před veřejností a je tak snadné předstírat, že vlastně neexistují.

Ačkoliv se ignorování lodní dopravy, která je zdaleka největším znečišťovatelem na světě může zdát absurdním, má jako všechno svoji na první pohled skrytou logiku.Pro dnešní politické systémy, které jsou založeny čistě na konzumu, jelikož jen prakticky neomezená spotřeba umožňuje bez větší námahy ovládat masy, je lodní doprava, která je téměř zdarma, naprostou nezbytností.Jen díky lodím spalujícím odpadní produkty, lze dopravovat za směšnou cenu miliardy tun zboží ročně, z jednoho konce světa na druhý, kde je rovněž toto zboží za směšnou cenu vyráběno.Představa, že by mělo dojít k regulaci této doppravy, podobně jako se to děje u aut, je tak naprosto mimo realitu.Znamenalo by to extrémní nárust cen zboží, které by bylo nutno buď draze dovážet, nebo draze vyrábět, což by nevyhnutně vedlo k vážnému ohrožení většiny takzvaných rozvinutých ekonomik založených na bezbřehém konzumu.Politické systémy jsou tak nuceny lavírovat nad propastí a obelhávat své občany báchorkami o růstu HDP a podobnými nesmysly, jelikož to co je udržuje ještě při životě, je především otrávená lodní doprava, díky které mohou zneužívat práce zhusta i dětských otroků na druhém konci světa a doma se pak velkohubě označovat za demokracie.

Advertisements

Monsignor Piťha odhalil plány demokratury na zničení rodiny


Za svůj nedávný projev na svátek svatého Václava, si monsignor Petr Piťha vysloužil ze strany hlásných trub demokratury ostrou kritiku a dokonce trestní oznámení, za údajné šíření poplašné zprávy, jelikož si dovolil kritizovat Istanbulskou úmluvu, která je nepřekvapivě produktem Rady Evropy.Podíváme se tedy, jestli se monsignor Petr Piťha skutečně svým kázáním dopustil šíření poplašné zprávy, tedy zprávy, která je nepravdivá.

Projev mimo jiného, obsahoval následující pasáže, s kterými má demokratura především problém, protože odhalují plány EU, které mají za cíl zlikvidovat tradiční rodinu, která je po dlouhá staletí základem všech národních států Evropy.

“Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.”

Tyto praktiky už dnes běžně používá norská sociální služba Barnevern, stačí pouhé křivé obvinění, tedy oznámení nezákladající se na skutečnosti a jste bez dětí, pokud máte štěstí, tak pouze na omezenou dobu, bez možnosti se s nimi setkat.O těchto případech informuje dokonce i mainstream, takže rozhodně nejde o poplašnou zprávu, jelikož v EU není žádná zjevná snaha tomuto jednání zabránit, ba naopak to vypadá, že praktiky Barnevernu jsou dlouhodobě bruselskou nomenklaturou tolerovány, dostmožná skrytě podporovány.

“Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.”

Už dnes jsou dětem vymývány mozky transgender propagandou, která hlásá, že neexistují pouze dvě pohlaví, a objevují se rovněž snahy, nevychovávat dívky jako budoucí matky, nýbrž v duchu transgender ideologie.Nejedná se tedy o žádnou poplašnou zprávu, snaha o zpochybňování skutečného pohlaví je dávno realitou.Ve Švédsku už se dokonce dětem tají jejich pohlaví a vyšla tam také první dětská knížka, kde je hlavní hrdinou bezpohlavní kreatura jménem Kivi.Je tedy nade vše zřejmé, že v některých státech EU, už se dávno zavedla opatření, která mají v budoucnu vést k odstranění vrozených pohlaví a mají být nahrazena bezpohlavností, tak jak hlásá transgender ideologie.

“O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.”

Rovněž v tomto případě lze sotva mluvit o poplašné zprávě, jelikož transgender ideologie, která se ve společnosti šíří, má právě toto za cíl.Už dnes se budují záchodky a šatny pro údajné transgender jedince, takže monsignor Petr Piťha ani v tomto případě nepřehání.Ukázkovým příkladem je pak Obamův dekret, kterým upozornil školy ve Spojených státech, že by školáci měli navštěvovat záchodky nikoliv podle toho, jak vypadají, ale ty, které jsou určeny pro to pohlaví, jímž se cítí být.

“Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.”

Tady se možná monsignor zahleděl do blízké budoucnosti, nicméně vše tomu opět nasvědčuje.Jakákoliv kritika životního stylu homosexuálů, který vede prokazatelně k masovému šíření chorob a ohrožení majoritní společnosti je nepřípustná, což o něčem svědčí.Stát pravidelně podporuje konání homosexualních a transgender manifestací, při nichž se prý jedná o demonstraci hrdosti a zdravé společnosti je tak vnucováno být hrdou na odporný homosexuální životní styl, který ostře kritizoval i president Masaryk, když homosexualitu označoval jako svinstvo a smrt.

“Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“

K tomuto není co dodat, je jasné že cílem je dosažení rozkladu rodiny prostřednictvím homosexuálů a takzvaných transgender jedinců, což má vést k zániku národních států.Ty mají být následně nahrazeny tupou imigrantskou masou černochů a Arabů, čímž už se někteří přední politici ani netají.

Za zpochybnění sporného videa vyhazov


Jelikož si nedávno šéf civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen dovolil zpochybnit pravost videa z Chemnitz, na kterém má docházet k pronásledování údajných migrantů, Angela Merkel se rozhodla prosadit, že musí skončit ve funkci šéfa kontrarozvědky.Hlavním důvodem má být, že se Maaassen podle jejího přesvědčení, nepřípustným způsobem vmísil do politického dění.

Předně je nutné zdůraznit, že policie má povinnost všechny údajné důkazy případné trestné činnosti důkladně a nezávisle prověřit a tedy nutně i zpochybnit, aby bylo vůbec možné vyloučit, že se nejedná o důkazy podvržené, či jinak zmanipulované, což v v případě videa platí dvojnásob.Na základě zpochybnění je konečně založena celá věda a jen opakovaným zpochybňováním lze zaručit, že se výsledky šetření, či vyšetřování, budou co nejvíce blížit realitě.

Merkel tak tímto svým jednáním hrubě zasahuje do práce policie a její profesionální přístup nahrazuje ideologickými principy, což v jejím případě znamená, prosazování proimigračních postojů a současně systematickou dehonestaci těch, kteří si dovolí i v případě barevných imigrantů udržet nezaujatý postoj.To že Merkel jedná jednoznačně na základě ideologických motivů pak sama potrvrdila, když se hloupě podřekla a prohlásila, že se Maassen nepřípustným způsobem vmísil do politického dění.Je tak zjevné, že se Merkel snaží běžnou trestnou činnost zpolitizovat a zneužít ji k manipulativní politické propagandě.

Současně se nelze nezmínit, že Merkel tímto svým postojem opět potvrdila, že evropské inkviziční demokratury, mají se zpochybňováním mnohých oficiálních postojů zásadní problém, obzvlástě pak, pokud se jedná o v demokraturách chráněná dogmata, která jsou často chráněna rovnou inkvizičním zákonem.Nelze tak mít žádné pochybnosti, že se v případě většiny evropských politických systémů nejedná o nic jiného, než o systémy založené pouze na dogmatismu vládnoucích struktur, jejichž hlavním cílem je prosadit imigraci desítek milionů negramotů do Evropy za každou cenu.

Polovina muslimské populace je postižena v důsledku incestu, přesto evropští politici stále podporují jejich integraci do evropské společnosti


Připomínat stále se opakující muslimské útoky imigrantů z islámských zemí všude po Evropě je už nošením dříví do lesa, jelikož i mainstreamová média, nás o nich informují v míře přebohaté.Není tak téměř den, aby nějaký muslimský pološílenec nezavraždil nějakého Evropana, nebo nedošlo k jinému násilnému trestnému činu ze strany muslimských krimigrantů.

Svědci těchto útoků se pak často shodují, že se tito muslimští útočníci chovali jako smyslů zbavení, což nemusí být jen následek silného emotivního zážitku, nýbrž prostá realita, jelikož polovina muslimů je nějak postižena, takže pravděpodobnost že narazíte na nějakáho muslimského šílence je poměrně vysoká.

Přestože se mainstreamová média snaží tuto realitu stále tajit, v Británii, kde muslimové tvoří nezanedbatelné procento populace, britský ministr na tento problém upozornil už v roce 2008, tedy už před deseti lety.Podle tehdejšího ministra Phila Woolase, tak incest mezi přistěhovalci způsobuje dramatický nárůst vrozených vad.Kromě toho, že incest snižuje inteligenci, kdy pravděpodobnost IQ 70 a nižšího se zvyšuje rovnou o 400% , provází ho i závažná duševní postižení, jako jsou různá schizofrenní onemocnění.Nicméně navzdory tomuto varování se nezdá, že by zde byla snaha, imigraci takto postižených jedinců nějak omezit.

S pravděpodobností hraničící s jistotou, se tak dá tvrdit, že drtivá většina útoků muslimských migrantů v Evropě, bude souviset právě s jejich postižením v důsledku incestu, který je v muslimských zemích naprosto běžný.V situaci, kdy jsou útoky imigrantů na dením pořádku a současně nesou znaky toho, že jejich pachatelé nejsou zrovna zcela při smyslech, státní instituce je ignorují a politici v době, kdy integrace těchto jedinců naprosto selhává, stále pouze papouškují klišé o začlenění imigrantů do evropské společnosti, které je po obohacení muslimskou kulturou pro velkou část Evropanů dávno nepřijatelné.Je tady tak silné podezření, že cílem Bruselu a jeho nohsledů, je ve skutečnosti postupná likvidace evropské populace.

Německo se probouzí, v Chemnitz už se nechtějí nechat obohacovat barevnými migranty


Po vraždě Němce v Chemnitz, spáchané tento týden barevnými migranty se zdá, že se by se mohlo Německo konečně probudit z letargie a začít se plánované imigraci bránit, a zhatit tak plány na degeneraci evropské populace.

Tento případ se pochopitelně příliš neliší od mnoha jiných zločinů, které neevropští migranti nejen v Německu páchají, rozdíl je ovšem v tom, že se zásluhou jednoho úředníka, dostal na veřejnost zatykač na iráckého migranta, který v Chemnitz pětatřicetiletého muže ubodal a nebylo už tak možné mlžit a manipulovat veřejnost, jak se běžně děje v jiných případech s cílem, imigrantskou kriminalitu bagatelizovat a omlouvat neznalostí evropských poměrů.

Z uniklého protokolu je tak jasné, že se nejednalo o žádnou běžnou rvačku, kdy jeden vytáhl nůž a protivníka zasáhl.V tomto případě byla oběť zasažena rovnou pěti ranami do oblasti hrudníku, takže byl jasný záměr usmrtit.Toto se samozřejmě sluníčkovým vítačům příliš nehodí, jelikož to názorně ukazuje, co jsou oni migranti, z kterých zkorumpovaný mainstream dělá chudáčky, kteří v Evropě hledají azyl, vlastně zač a že jsou připraveni bez váhání zabíjet.

Zkorumpovaná média jako například ČT a další, se sice stále snaží skutečnost navzdory uniklému protokolu překroutit a vyvolat tak dojem, že šlo o běžnou rvačku, pokud ovšem někdo už nemá totálně vymytý mozek, težko na tyto pohádky skočí.Pozadu samozřejmě nezůstaly ani sociální sítě Facebook a Twitter, které všechny odkazy na sken protokolu pohotově mažou a snaží se tak rovněž usilovně skrýt realitu.Nicméně jak známo, co se jednou dostane na internet, už tam zůstane a jejich snaha je tak komická a současně ubohá.

Mainstreamová média i sociální sítě tak v tomto případě znovu odhalila, že jejich cílem je na prvním místě skrývat kriminalitu barevných imigrantů ať to stojí co to stojí, a udržovat tak veřejnost neinformovanou, aby nebyl ohrožen imigračřní proces, vedoucí k degeneraci celé evropské populace, která má být ovšem podle vládnoucích politiků, vlastně pro Evropu obohacením.

Měli tetování s rasovým podtextem


Po demonstraci v Dubí policie obvinila několik účastníků mimojiné z trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka proto, že prý měli nápisy, či tetování s rasovým podtextem.To je ovšem silně účelový přístup, jelikož podtext je cosi skrytého v textu a není tak přímo explicitně vyjádřeno.

Policie a nejspíš i inkviziční soudy demokratury, které jsou svým elastickým výkladem už tak dost gumových paragrafů známy, zahajují zjevně novou éru inkvizičního teroru, kdy už nebude třeba ani mít někde demokraturou zakázaný symbol, ale bude stačit, pokud policie usoudí, že v daném textu, či symbolu, je skrytý jakýsi podtext, který naplňuje skutkovou podstatu některého z patřičně elastických paragrafů.

Není to ovšem zase tak překvapivý vývoj, jelikož demokratura už dlouhodobě neví jak vyrábět extremisty, kteří vlastně ani nikdy reálně neexistovali, a kterými by mohla strašit ovčany, byl tedy nejvyšší čas přijít s nějakým tím zlepšovákem, který by skomírající statistiky extremismu znovu oživil.Argumentovat skrytým podtextem je tak v podstatě nenapadnutelný přístup, jelikož nelze vyvrátit že v daném případě žádný podtext neexistuje, jelikož pokud něco neexistuje, neexistují ani důkazy, které by to potvrzovaly, či vyvracely.Inviziční soudy tak mají opět konečně princip jak terorizovat svoje politické odpůrce a hlavně jak zaplnit už trapně dlouho trvající vakum v oblasti takzvaného extremismu.

Vylhaná opiová válka v Afghanistánu


V souvislosti se smrtí dalších českých vojáků v Afghánistánu, bude dobré připomenout počátek této absurdní války, jejíž pravé příčiny se tají a veřejnost je tak už od jejího začátku v roce 2001 systematicky obelhávána, aby bylo možné v této zemi udržovat početný vojenský spojenecký kontingent.

opium.

Proč USA dokonce i za Trumpa, který není z amerických všemožných pseudodobrodružství všude po světě dvakrát nadšen, udržují stále vojsko v Afghanistánu, je vysvětlitelné jen tak, že se to stále přes neustále deklarované bilionové náklady vyplácí.A jelikož politický kapitál byl v tomto směru dávno vytěžen, vysvětlením je pouze zisk finanční.Spekuluje se tak o tom, že USA chtějí kontrolovat tamní nelegální trh s opiem, který jinak z velké části ovládá Taliban.Dostupná fakta pak tomu rozhodně nasvědčují, jelikož zatímco v době, kdy USA vtrhly do země, měl Afghanistán “pouhých” 7,606 hektarů polí s mákem, vroce 2017 to už bylo 328,000 hektarů, tedy skoro padesátinásobek.Americká přítomnost, tak produkci opia velmi prospívá.

Podstatné ovšem není ani tak to, co USA a jejich spojence v Afghanistánu stále drží, nýbrž to, že argumenty pro spojeneckou invazi do této země, byly v roce 2001 založeny pouze na lžích a podvodech.Hlavním argumentem pro invazi tak bylo tvrzení, že hnutí Taliban ukrývá údajného strůjce útoků na Pentagon a WTC Bin Ladina.Bin Ladin samozřejmě neměl s tímto útokem nic společného, stejně jako Al Kajda, kterou měla velkou část její existence pod kontrolou americká CIA, a pro podíl bin Ladina na útocích, tak stále neexistují žádné důkazy.Dokonce ani FBI nikdy z útokú v USA Bin Ladina neobvinila, což si lze ověřit na jejím webu, přestože z mnoha útoků na jiných místech světa viněn byl, pro které FBI taky důkazy disponovala.Protože tedy neexistoval ani jeden důkaz pro zapojení Al Kajda do těchto útoků, musely je nahradit mediální lži, které opět pohotově dodala mainstreamová masmedia.

Jednou z největších a současně nejhloupějších lží, byla Ramsfeldova lež o pevnosti Al Kajda Tora Bora kdesi v Afghánských horách, což měl být rozsáhlý komplex vybudovaný ve sklaním masivu, vybavený nejmodernější technikou, odkud prý Bin Ladin řídil útoky prostřednictvím unesených dopravních letadel na WTC a Pentagon.Když se nakonec americké jednotky dostaly do míst, kde měla stát ona bájná pevnost Al Kajda, nalezly zde namísto supermoderního komplexu, jen pár děr v zemi.Ramsfeld se tak jako každý lhář nakonec usvědčil ze svých lží sám, nicmémě o tom se už hlásné trouby demokratur příliš nešířily a vyčpělé lži nahradily pohotově lži nové, o Husajnových chemických zbraních, které měly obhájit další americké výboje tentokrát v Iráku.

Protože tedy demokratury ví, že válka proti terorismu je od začátku do konce vylhaná – už jen bojovat proti taktice je nesmysl, nastupuje vždy, když spojenci utrpí ve válce v Afghanistánu nějaké ztráty, znovu masivní propaganda, která má ovčany utvrdit v přesvědčení, že tato válka je prý prevencí proti terorismu, i když neznáme ani jeden případ, že by nějaký Talibanec, spáchal útok kdekoliv v Evropě. Hnutí Taliban nějaká Evropa vůbec nazajímá už proto, že cílem jejich snažení je především uhájit svůj způsob života založený na rodové hierarchiji, což lze pouze přímo na místě a současně pochopitelně také svoje zisky z opia.Všichni atentátníci v EU, se tak neetablují z řad Talibanu, ani řad Al Kajda, nýbrž téměř výhradně z řad musliských Arabů narozených už v Evropě, případně z arabských, či afrických imigrantů, kteří se až v evropském prostředí radikazovali.Před teroristickými útoky v EU se tak dá bránit pouze důslednou protiimigrační politikou a uvolněním držení zbraní podobně jako v Izraeli, evropští politici ovšem v tomto směru dělají pravý opak, držení zbraní omezují, imigraci do EU podporují a vysílají opakovaně mohutné vojenské kontingenty na druhý konec světa.

To že se pak jedná v Afghanistánu z hlediska boje s “teroristy” z Talibanu o frašku a že tamní vojenské operace s bojem s teroristy nijak nesouvisí, potvrdilo před pár dny samotné velení US Army, když začalo s Talibanem oficiálně vyjednávat o spolupráci.Tajná jednání o kšeftech s opiem, pak nejspíše probíhají už od samotného počátku konfliktu.Je to konečně pochopitelné, protiteroristická histerie vyvolaná zkorumpovanými médii z počátku století je nenávratně pryč, účel stále světí prostředky a dávno vyčpělá propaganda na ČT o hrdinském boji proti terorismu, na tom nemůže nic změnit.