Nebezpečím nejsou zbraně, nýbrž Gun-Free Zone


Po nedávné střelbě na floridské střední škole, jejíž obětí se stalo sedmnáct lidí, se opět zvedla vlna protestů, proti snadné dostupnosti zbraní v USA.Pochopitelně této kampani znovu podobně jako u podobných případů v minulosti, dominují především emoce a demagogie, a prokazatelná fakta se jednoduše ignorují.

Především je třeba v tomto případě  poukázat na skutečnost, že přestože střelec zbraně získal legálně, policii i FBI byly známé informace o jeho podivném chování, vyhrožování náslilím, stejně tak byly oficiálním místům dostupné informace o jeho špatném psychickém stavu.Přesto tyto instituce neučinily nic pro to, aby když nic jiného, mu byly zbraně alespoň zabaveny.Svádět tedy vinu čistě na relativně snadnou dostupnost zbraní je ukázkou absolutní ignorance, zvláště když jsou známy případy, kdy si střelci zbraně opatřili nelegálně navzdory tomu, že byli dříve odsouzeni a dokonce v péči psychologa, jak se stalo v případě masakru na střední škole v Columbine.

Ukázkou naprosté stupidity je pak především existence takzvaných Gun-Free Zone, které jsou rovněž výsledkem hloupé emoční kampaně odpůrců zbraní, jelikož takto označené prostory, v kterých je nošení zbraní zakázáno, přitahují střelce jako magnet, což je celkem logické, protože se dá dost dobře předpokládat, že se zde nesetkají s příliš velkým odporem.Z těch co tato omezení respektují, se pak v případě útoku stávají bezbrané ovce.Pokud se pak podíváme na historii počtů obětí školní střelby zjistíme, že v 60. letech na amerických školách bylo zastřeleno 47 lidí, v 70. letech 36 a v 80. letech 51 lidí.Po začátku platnosti Gun-Free School Zones Act v devadesátých letech, bylo už na školách v USA zastřeleno 91 osob, v prvním desetiletí nového tisíciletí pak 107 a od roku 2011 do dnešních dnů, je to už dalších 107 osob, tedy více jak dvojnásobný nárust počtu zabitých, oproti době před zavedením těchto opatření.

Přestože tedy nelze mezi zavedením Gun-Free Zone ve školách a nárustem počtu zastřelených prokázat přímou souvislost, je jisté, že Gun-Free Zone nejen že nikoho neochrání, ale naopak přitahují všechny, jejichž cílem je pozabíjet bez větších problémů, co největší počet lidí.Proto třeba na ulicích, kde se dá předpokládat jisté nemalé množství ozbrojených osob, k podobným činům prakticky nedochází.Omezení dostupnosti zbraní, nebo zvýšení věku pro dostupnost zbraně, tak může sotva něco změnit, jelikož  nikoho, kdo bude mít skutečný zájem vlastnit zbraně, žádný zákon nezastaví, jak se už mnohokrát prokázalo nejen v USA, ale i v Evropě.Jedinou obranou tak zůstane, zrušit tato hloupá omezení a umožnit občanům nosit zbraně neomezeně.

Advertisements

Střelec z Vegas není takovou záhadou, jak tvrdí mainstream


Po masakru ve Vegas, se mainstreamová média předhání v tom, které z nich podá nejbližší popis střelce Stephena Paddocka, který se stal pachatelem doposud nejkrvavějšího střeleckého masakru v amerických dějinách.Můžeme se tak dozvědět, že Paddock vlastnil několik desítek zbraní, včetně upravených poloautomatických a tisíce nábojů.V jeho voze pak byl dokonce policií nalezen dusičnan amonný, používaný při výrobě výbušnin.Dnešní noviny mladá fronta DNES, pak přinesly článek s palcovým titulkem: Záhada: atypický vrah z Las Vegas, v kterém se píše, že Paddock byl až do poslední neděle bezproblémový, neinklinoval k žádnému radikálnímu hnutí, ani náboženství a že všichni v jeho okolí, jsou z jeho činu v šoku.Spekuluje se v něm dokonce, že Paddock mohl zdědit jisté násilné dispozice po otci, který byl několikanásobný lupič a patřil ve své době, mezi nehledanější osoby FBI.Je sice docela možné, že Stephen Paddock mohl po otci některé dispozice zdědit, ale je dost pochybné, že by se tyto dispozice projevily až v takto pozdním věku, a stal se z něj v důsledku těchto dispozic, v 64 letech masový vrah.

To co by ve skutečnosti mohlo vést k tomuto agresivnímu jednání i v tomto věku, pak mainstream z nějakých důvodů ignoruje a snaží se pouze kalit vodu, když současně s nepodloženými spekulacemi tvrdí, že na Stephena Paddocka, nesedí žádná charakteristika masových vrahů.Tady už ovšem mainstream opět tradičně lže s cílem něco maskovat, jelikož Paddock má s mnohými masovými vrahy, kteří spáchali masakr prostřednictvím střelných zbraní společné jedno: byl uživatelem psychiatrických drog na předpis.Záznamy v Nevada Prescription Monitoring Program tak ukazují, že Paddock měl předepsaných 50 desetimiligramových tablet Diazepamu, od psychiatra Dr. Steven Winklera.Paddock si lék zakoupil hned ten den kdy mu byl předepsán, tedy 21. června, v Walgreens store v Reno.Paddock měl stejný lék podle záznamů předepsán i v roce 2016, takže byl jeho dlouhodobým, nikoliv pouze  příležitostným uživatelem, což významně zvyšuje pravděpodobnost nežádoucího účinku.

Diazepam a léky spadající do stejné třídy, pak podle studijí mohou být spouštěčem agresivního chování a mohou současně vyvolávat psychotické stavy, tedy většinou bludy a pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou.Studie z roku 2015, publikovaná ve World Psychiatry pak ukázala, že u 960 finských dospělých a dospívajících odsouzených za vraždu, pravděpodobnost zabití byla o 45 procent vyšší v době, kdy byli na benzodiazepinech.Na webu vládní FDA, se rovněž v příbalovém letáku k léku Valium, které patří do stejné kategorie benzodiazepinů, uvádí jako “paradoxical effect”, tedy efekt opačný, než ten očekávaný, mimo jiné agresivita, vztek, halucinace, psychózy a bludy, což by Paddockovo zdánlivě záhadné jednání docela vysvětlovalo.Rovněž střelci ze škol, byli velmi často uživateli psychiatrických drog na předpis.Tento poslední masakr spáchaný v USA, byl sice spáchaný opět střelnými zbraněmi, nicméně zbraně byly v minulosti v USA mnohem dostupnější a k žádným masakrům nedocházelo.Vinu tedy nenesou zbraně, které jsou pouhým prostředkem, nikoliv však příčinou.Pravou příčinu je tak nutno hledat v tom, co je všem pachatelům těchto masakrů společné – přestože mainstream tvrdí, že nic takového neexistuje, a to jsou právě psychiatrické drogy na předspis, jelikož mezi masovými vrahy posledních let, je uživatelů psychofarmak až příliš mnoho.

Šárka Oppltová jako český Lance Thomas


Šárka Oppltová v pondělí při přepadení prodejny se zbraněmi, vlastní zbraní postřelila lupiče, který prodejnu přepadl a vážně nožem zranil prodavače.Recidivista, který prodejnu přepadl a který měl bohatou trestní minulost, následně svému zranění, které mu střelkyně způsobila podlehl, takže už nebude mít dál možnost terorizovat své okolí.Pohotová střelkyně tak názorně předvedla, jak se dokáží ozbrojení občané rychle se zločinci vypořádat sami, aniž by čekali dlouhé minuty, na příjezd policie.

V USA, kde má nošení zbraně občany dlouhou tradici a není tak nijak omezováno stupidními zákony jako v Evropě, existuje obrovské množství případů podobných tomu z pondělka v pražské prodejně se zbraněmi, takže zločinci jsou nuceni si vybírat pouze takzvané guns free zóny, jelikož jinde jim hrozí reálné nebezpečí, že budou zastřeleni stejně, jako lupič Šárkou Oppltovou.

Mezi americké střelce, s kterými lupiči nemají zrovna dobrou zkušenost, pak patří především klenotník z dolního Los Angeles Lance Thomas.Před několika lety se televizní program Turning Point zaměřil na soukromé občany, kteří použili zbraně při sebeobraně a jedním z nich byl právě Lance Thomas.Během tří let se Lance Thomas zapojil do čtyř střeleckých soubojů proti celkem jedenácti ozbrojeným útočníkům, z nichž pět zastřelil a jednoho zranil.Přestože i on sám byl v těchto soubojích několikrát zraněn, ozbrojení  útočníci skončili vždy mnohem hůř.

Jelikož Thomasův obchod byl už několikrát v minulosti lupiči přepaden, v roce 1989 se rozhoduje ozbrojit, aby sebe, obchod i svoje zákazníky učinil bezpečnější, a opatřuje si pětiraný revolver Smith & Wesson .38 Chief Special.To se ukazuje jako velmi prozíravé rozhodnutí a současně velmi dobrá investice, jelikož nedlouho na to, co se Lance Thomas takto vyzbrojí, do jeho obchodu vstupují dva muži, z nichž jeden je ozbrojen neurčitou zbraní a druhý měl v ruce podle Thomase 9 mm poloautomatickou pistoli.Thomas váhá, jestli má  lupičům vydat zboží a peníze, nebo se má bránit.Rozhoduje se pro obranu, bleskově vytahuje svoji “osmatřicítku” a záčíná střílet.Vypálí třikrát, dvakrát sice mine, ale třetí projektil zasáhne útočníka do obličeje a vyřazuje ho z boje.Obrací revolver proti druhému lupiči, ale protože nevidí žádnou zbraň, pouze ho zbraní přinutí opustit prodejnu.

V roce 1991, zhruba po dvou letech, se situace opakuje.Do Thomasovy prodejny vstupuje muž v doprovodu ženy, vytahuje pistoli Glock a nařizuje Thomasovi, aby se nehýbal.Thomas nyní po předchozích zkušenostech už na nic nečeká a  pohne se ke zbrani, kterou má položenou poblíž.Lupič střílí a zasahuje Thomase do krku, s jasným úmyslem ho zabít.Thomasovi se přesto daří dosáhnout na svou nejbližší pistoli 9 mm Sauer P 220 a střelbu opětuje.Ta se po třech výstřelech zasekne, nicméně Thomas má ještě čas sáhnout po své další pistoli a vypálit tak dalších pět ran do útočníkova hrudníku.

V únoru 1992, dva a půl měsíce od posledního přepadení, přichází další přepadení Thomasova obchodu.Do obchodu vstupují dva ozbrojení lupiči.Jakmile Thomas spatří v jejich rukách automatické pistole, reflexivně sahá po své nejbližší P 220 Sig Sauer .45 a první útočník rychle padá k zemi, jak je typické po zásahu “pětačtyřícítkou”.Thomas na nic nečeká a pálí i na druhého ozbrojeného útočníka, kterého zasahuje rovnou čtyřikrát.Nebezpečí je zažehnáno, oba lupiči jsou mrtví.Celkově ve čtyřech přestřelkách s lupiči, vypálil Lance Thomas více než 40 ran, zabil pět mužů a zranil další. Porazil tak díky své odhodlanosti se bránit jak už bylo zmíněno celkem 11 pachatelů, kteří byli buď zastřeleni, nebo zahnáni na útěk.On sám byl pětkrát zraněn.

Policie pak v každém případě Thomasovy střelby pouze konstatovala, že si lupiči prostě vybrali špatný obchod a narazili na výborného střelce Thomase.V evropských demokraturách pak musíte důsledně zvažovat, zda by se v takovém případě ještě jednalo o obranu, takže se lehce může stát, že namísto lupiče, skončíte v kriminále vy.Je tak zjevné, koho evropské zákony vlastně chrání, přepadené oběti ale sotva, jelikož pokud by jste měli dle nich postupovat a čekat až budete skutečně zbraní ohroženi, byli by jste v podobné situaci dávno mrtví, jelikož tito zločinci střílí prakticky bez jakékoliv záminky.

Z případu Lance Thomase je tak patrné, co by se stalo, pokud by se nebránil přepadením se zbraní v ruce.V lepším případě, by byl “pouze” opakovaně okrádán a s velkou pravděpodobností by byl už mrtev.To že pak tento princip nefunguje jen v USA, pak dokázaly nedávné události.Jediné na co se tak člověk při přepadení může spolehnout, je pouze on sám a jeho zbraň.Pomoc ostatních, nebo policie, je pak to poslední, na co se dá spoléhat, jelikož i při velkém štěstí, budete na ni čekat minimálně několik dlouhých minut, během kterých můžete být dávno mrtví, protože podobné přepadení je dílem maximálně několika desítek sekund.V souvislosti s přepadeními obchodu Lance Thomase, bude také dobré zmínit, že všichni lupiči byli černoši, což jen dokresluje míru násilné kriminality tohoto etnika (1). (2).Lance Thomas, tak se svou bilancí pět mrtvých na pouhých 40 ran, společně s odhodlanou střelkyní Šárkou Oppltovou, jsou vzorem všem těm, kteří se rozhodli přestat býti bezbranými ovcemi spoléhajícími hloupě na něčí ochranu, ale rozhodli se bránit svůj majetek a život, se zbraní v ruce.

Snaha o omezení držení zbraní zlomila Hillary Clinton vaz


Včerejší povolební hodnocení a komentáře  mainstreamových médií do detailu pitvaly možné příčiny nečekaného úspěchu Donalda Trumpa na jedné straně a volebního neúspěchu Hillary Clinton na straně druhé.Na přestřes tak přišly Trumpovy nevybíravé slovní útoky na jeho konkurentku, jeho vulgarity a urážky, či sexistické a údajně rasistické poznámky, současně pak jeho schopnost jasně pojmenovat problém, díky čemuž prý uspěl.U jeho protikandidátky, se zase do podrobna rozebírala její korektnost a oproti Trumpovi malá agresivita v kampani, což ji prý mělo stát prezidentský post.

trump-guns-stateJedním faktorem, který ovšem jak si ukážeme, hrál v těchto vobách významnou roli, byla otázka regualce držení zbraní, kterou ovšem mainstreamové zdroje prakticky ignorovaly.Není to samozřejmě nic moc překvapivého, jelikož evropské demokratury se dlouhodobě snaží občany odzbrojit, takže Trumpův kladný vztah k volnému držení zbraní, není pro ně dobré příliš zmiňovat, přestože právě zbraně byly tím, co Hillary Clinton, zlomilo ve volebním klání vaz a Trumpa naopak poslalo do Bílého domu.

Donald Trump je dlouhodobě známý jako zástánce držení zbraní a tedy i druhého dodatku ústavy, který právo vlastnit zbraň americkým občanům zajišťuje.Známá jsou tak jeho vyjádření, jako například, že pokud by pří útoku v Paříži byly zbraně i na druhé straně, nebylo by 130 mrtvých, nebo že Free Gun Zone jsou vítaným cílem pro šílence a že učitelé by měli nosit zbraně, jelikož jen tak se dá efektivně bránit ozbrojenému útočníkovi a zbraně občany podle něj činí bezpečnější, nikoliv více ohrožené.Známé jsou také jeho výborné vztahy s NRA, tedy americkou zbraňovou asociací, takže lze konstatovat, že prakticky každému americkému voliči, jsou jeho názory na zbraně známé a že tedy asi 265 milionů zbraní vlastněných Američany, bude mít ve volebním klání nezanedbatelný vliv.

Naproti tomu, demokratka Hillary Clinton, je naopak dlouhodobou zastánkyní omezení držení zbraní.Pokud si pak přečteme její “argumenty”, proč zbraně omezit, musíme dojít k závěru, že její názory jsou v této oblasti mírně řečeno najivní.Hillary Clinton tak má například starost o mladé černochy, mezi kterými je vysoké procento úmrtí způsobeno střelnou zbraní, nicméně především bílé oběti astronomické černošské kriminality, už ji jaksi nezajímají a zřejmě by je nechala na pospas černošským násilníkům beze zbraně, přičemž se dá s úspěchem pochybovat, že by samotní tito zločinci zákaz držení zbraní respektovali.Dále zmiňuje 33 000 zabitých zbraněmi v USA ročně, ovšem to že mnoho z těchto obětí bylo na antidepresivech, či že se stali obětí vraha v psychiarlické péči, takže by se tyto oběti měli příčíst spíše na konto doktorům, kteří v USA zabijí násobně více lidí, už nezmiňuje.Praxe rovněž jednoznačně dokazuje, že vrazi ze škol při získání zbraní porušili i 17 zákonů, takže představa Hillary Clinton, že například zákonů 20 je zastaví, je naprosto mimózní.Podle Hillary Clinton, je rovněž ozbrojování občanů jako prevence před teroristickými útoky zbytečné, nicméně v Izraeli, kde mají s arabským terorismem dlouholeté neblahé zkušenosti, došli k přesně opačnému závěru a ozbrojování občanům tak prosazují.

V prezidentských volbách, kde Hillary Clinton podle konečného sčítání, dělilo od vítězství nějakých 133 000 hlasů, je pak zjevné, že pokud by se zbavila hloupé snahy o omezení zbraní, vítězství by jí jen sotva uniklo.Když se pak podíváme, kdo zvítězil ve státech s nejvyšším počtem držených  zbraní zjistíme, že v těchto státech až na jednu vyjímku, kterou je District of Columbia, dominoval právě Donald Trump a ačkoliv nelze na základě pouze těchto údajů tvrdit, že všechny hlasy pro Trumpa v těchto státech byly získány díky jeho prosazování držení zbraní, to že Hillary Clinton nezískala ze střeleckých států kromě málo významného District of Columbia ani jeden, hovoří za vše.

Američtí voliči tak vyslali jasný signál, že držení zbraní je pro ně klíčovou otázkou, že zbraně si vzít nedají a že jistota držení zbraní je pro ně přednější, než případné jiné nejistoty, které zvolení málo čitelného nepolitika Trumpa může přinést.Je to tak i signál pro budoucí voliče v Evropě, že držení zbraní je klíčovým prvkem k zajištění svobody občanů, z které mají evropské vládnoucí demokratury zjevně strach.

Demokratura opět zneužívá vraždící cizáky, k omezení držení zbraní


Je to už delší dobu používaný a bohužel osvědčený princip.Pokud nějaký přivandrovalec, nebo příslušník neevropského etnika, navíc psychicky labilní a na antidepresivech, spáchá masakr s palnou zbraní v ruce, navíc nelegálně drženou, je to pro evropskou demokraturu jasný signál, že je opět nutné zpřísnit, už tak dost přísná pravidla, pro legální držení zbraní občany.

nocarry.jpg

A tak po masakru v Mnichově, který spáchal útočník iránského původu, demokratura v Německu už připravuje novou legislativu, která získání zbraní ještě více ztíží, čehož důsledkem bude, že němečtí občané, budou ještě více vydáni útočníkům na pospas, jelikož ti se nějakými zákony, pří získávání zbraní, zjevně nenechají omezovat a zbraň si vždy nějak nelegálně opatří.Ono totiž absolvovat požadovaný složitý a dlouhý schvalovací proces a testy, pokud chcete následně zmasakrovat co nejvíc civilistů, nedává příliš smysl.

Jelikož pak nikdo z útočníkových obětí, se mu nepostavil s vlastní zbraní v ruce, je to jasným důkazem, že nikdo z nich nebyl ozbrojený, a že tedy zbraní je mezi lidmi katastrofálně málo.Demokratura přesto tvrdí, že je jich v Německu mezi lidmi příliš, přitom ale současně závislá média uvádí, že se jedná především o myslivecké a sportovní zbraně, a osoba která neprokáže že má důvod zbraň vlastnit, ji nezíská.Výsledkem současné situace tedy je, že zbraně, kterých je prý údajně v Německu mnoho, visí někde ve skřini, nebo jsou zamčené v šuplíku, Němci je ovšem zjevně u sebe pro svou obranu nenosí.Demokratura tak s využitím antilogiky a oblbování, bude omezovat i vlastnictví zbraní, které jsou po většinu času někde  dobře uloženy, takže zjevně není cílem omezit potenciální útoky s nimi někde v terénu, ale prostě občany odzbrojit.

Demokratura tak tedy opět obratně využívá situace a výsledkem bude, že bránit se teroru barevných přivandrovalců s často narušenou psychikou v důsledku incestu, který je v jejich kulturách velmi oblíben, nebude prakticky možné, jelikož se už ke zbrani běžný občan legálně prakticky nedostane.Navíc budou občané EU, vydáni na pospas demokratuře, která si takto systematicky připravuje podmínky, pro případ občanské neposlušnosti.Politici v čele dnešních vlád totiž moc dobře ví, že zločiny které na občanech páchají, nepůjde provádět beztrestně do nekonečna a proto se  svých občanů obávají, a je tedy nutné je odzbrojit.Přestože se tak dnešní situace v Evropě začíná podobat situaci v Izraeli jako vejce vejci, evropští politici tak narozdíl od izraelských, nemají zájem na tom, aby se mohli občané účině útokům bránit, ale aby bylo snadné je zmasakrovat, což se může hodit.

Bohužel široká veřejnost je už tak zblblá desítky let prováděnou propagandistickou masáží, která nebezpečnost zbraní významně zveličuje, a současně jejich pozitivní vliv na kriminalitu zamlčuje, že si tento stav ani neuvědomuje a je ochotná věřit tomu, že omezení možností pro získání legální zbraně, bude mít nějaký vliv, na snížení počtu zločinů, spáchaných zbraněmi nelegálními.Přitom je ze statistik jasné, že mnohem nebezpečnější než palné zbraně jsou antidepresiva, jelikož velká část masových vrahů držících střelnou zbraň, stejně jako zabiják z Mnichova, je užívala.Přesto oběti těchto psychicky narušených jedinců užívajících léky na předspis, jdou na účet zbraní, což je ukázková demagogie.Zbraně jsou prostě nebezpečné především pro vládnoucí demokratury, nikoliv pro jejich občany, pro ty je naopak mnohem nebezpečnější, zkorumpovaná medicína, která ovšem může zabíjet v klidu dál, aniž by na to zkorumpovaná lžimédia poukázala.

Demokratura vzkazuje občanům: nelegálně se vyzbrojte!


To že demokratura má snahu v důsledku teroristických útoků a několika málo útoků se střelnou zbraní psychicky labilních jedinců, omezovat držení zbraní  všemi občany a bez soudního rozhodnutí jim tyto zbraně zabavovat, je už dlouho zjevné.Paradoxně tak ale tvorbou  zločinných a současně stupidních zákonů, které měly zajistit, že bude mezi občany méně palných zbraní, nejspíše docílí, přesného opaku.

GUNS

Je tedy dnes už nade vše jasné, že v evropském parlamentu, stejně jako v národních parlamentech zemí EU, sedí jedinci, jejichž snahou je občany odzbrojit, což je typické pro všechny diktatury.Současně je jasné, že jedinci sedíci v těchto institucích, jsou naprosto omezení, nebo zákony schvalují pouze strojově zvedáním ruky na něčí objednávku, takže se ani moc nesnaží, nad obsahem toho, pro co vlastně hlasují přemýšlet.Jinak by bylo těžko možné, aby dosáhli tvorbou zákonů stavu, který zajistí prakticky přesný opak toho, co mělo být jejich cílem.

V celé Evropské unii totiž po  teroristických útocích začalo platit nařízení, které vyžaduje nový a důkladnější způsob znehodnocování zbraní pro sběratelské účely.Pokud tedy někdo chce koupit, nebo prodat, podle českého zákona  znehodnocené zbraně, podle nové evropské direktivy, se jedná stále o zbraně neznehodnocené a může mu tak hrozit obvinění z nedovoleného ozbrojování.Nejlepší na tomto absurdním nařízení pak je, že podle dosud platného českého zákona, mnoho znehodnocených samopalů či kulometů, již podle nového evropského nařízení, znehodnotit nelze, protože k zalitým součástkám již není možný přístup.

Sběratelé tak mají podle zákona na výběr ze dvou možností – buď takové zbraně nekupovat ani neprodávat, nebo se sběratelství až do konce platnosti těchto absurdních zákonů vzdát, případně je odevzdat na polici.Mají ovšem ještě jednu nezákonou volbu, která se však jeví v dnešním absurdistáně jako nejrozumnější.Jelikož by jim nákupem, či prodejem podle do nedávna platných zákonů znehodnocených zbraní hrozil kriminál, bude lepší nakoupit rovnou zbraně plně funkční, jelikož z právního hlediska to vyjde na stejno a bude možné je ještě v případě potřeby použít, což se počítá.

Podobná a vlastně ještě bizarnější situace, bude platit, pokud zákon projde senátem, i v případě legálně držených zbraní plně funkčních.Minulý týden v pátek, totiž poslanci schválili vládní novelu zákona o střelných zbraních, který umožní policii vniknout v případě podezření do obydlí i legálních držitelů zbraní a to bez soudního rozhodnutí.Policie bude mít tedy pravomoc posoudit, jestli je případný držitel zbraně nebezpečný, či psychicky labilní, takže je nutné mu zbraně v legálním držení zabavit.A to pokud je nevydá dobrovolně, tak násilím.

Pro legální držitele zbraní, tak v případě schválení zákona, nastane vzhledem k nelegálním držitelům zbraní, poměrně bizarní situace.Zatímco legálním držitelům, bude moci policie odebrat zbraně prakticky okamžitě, jelikož má tyto držitele v evidenci, zná jejich bydliště a navíc nebude vázána rozhodnutím soudu, v případě nelegálních držitelů to bude pro policii podstatně složitější a jejich držitele výhodnější.Nelegální držitele policie totiž pochopitelně nezná, jelikož jejich evidence neexistuje a navíc i kdyby nastala situace, že by se nějak o nelegálním držiteli dozvěděla, bude potřebovat soudní příkaz.

Je tedy zjevné, že pokud se někdo nechce nechat terorizovat policejní mocí, ideální pro něj bude, opatřit si zbraně nelegálně, jelikož díky absurdním zákonům, to bude mnohem výhodnější, než držení zbraně legální.Vzhledem k tomu, že se počet nelegálně držených zbraní odhaduje na mnoho desítek tisíc a při každé zbraňové amnestii je odevzdáno dalších mnoho tisíc zbraní, je zjevné, že policie při odhalování nelegálních držitelů dvakrát úspěšná nebude.Pokud tak tedy nebylo ani v minulosti držení zbraně nelegálně prakticky žádným rizikem, v dnešní situaci, už opravdu neexistuje mnoho důvodů, proč zbraně vlastnit legálně.Pokud vás totiž demokratura vyhodnotí jako pro ni nepohodlnou osobu, první co udělá, zabaví vám legální zbraně, zatímco ty nelegální vám zůstanou.

Navzdory bajkám mainstreamu, obětí policejní střelby jsou v USA především Američané evropského původu


Mainstreamová media pravidelně tendenčně referují o případech, kdy policie v USA zastřelí, či postřelí Američana tmavé barvy pleti, čímž vzhledem k reálně situaci, cíleně vytváří u svých konzumentů přesvědčení, že policie je vůči barevným rasistická a na černochy se zaměřuje.Ve skutečnosti  černoši mají nepřiměřeně výrazně vyšší míru násilné trestné činnosti a u afroameričanů je 6 krát více pravděpodobné, že  spáchají násilný trestný čin, než je tomu u  Američanů bílých.

nypd1

Přestože tak ke střelbě černochů na policii dochází v téměř 70% podezření z  kriminálního jednání a zabití jsou policií pouze ve 22% případů, v případě bělochů ke střelbě na policii prakticky nedochází – asi jen ve 3% případů, běloši jsou  ale přesto zabití ve více než 40% policejní střelby.Situaci v páchání trestné činnosti se zbraní u příslušníků jednotlivých ras v New Yorku, potom přehledně zobrazují následující grafy.

nypd,2011

1. Černochů je 22% obyvatel NY, bílých je více než 32%  populace.
2. I když černochů je v NY méně než 25% populace, podílí se téměř 70% na zatčeních za nedovolené užití střelných zbraní.
3. Ukazuje na výrazně vyšší násilnou kriminalitu černochů, ale současně ukazuje, že černoši byli ve více než 70 procentech z celkem 771 případů trestné činnosti v podezření ze střelby.
4. Pouze 41 z těchto podezřelých, bylo zastřeleno policií.U černochů navzdory tomu že byli v 70% v podezření ze střelby, bylo jich zastřeleno méně než 50%.U bílých Američanů, kteří byli podezření ze střelby pouze ve 3% případů, bylo ovšem policií zastřeleno celkově 15%.
5. Pouze 28 podezřelých bylo zasaženo policejní střelbou.Přestože běloši byli jen ve 3% podezřelí ze střelby, bylo jich policejní střelbou zasaženo 20%.U černochů se 70% podílem podezření ze střelby, to bylo pouze 45%.
6. Ti kdo stříleli na policii byli pouze černoši, nebo hispánci, nebyl mezi nimi ani jeden bílý Američan.

nypd.2014

Pokud se pak podíváme na situaci v New Yorku v roce 2014, neliší se nijak významně od situace v roce 2011, pouze černochů střílejících na policisty znatelně přibylo na “úkor” Hispánců.Data NYPD tedy jasně ukazují, že i když běloši tvoří pouze 3 procenta násilníků, kteří používají zbraně, (pouze asi 5 procent násilné trestné činnosti v NY je spáchané bílými) je  to 44 procent   zabitých policejní střelbou. Vzhledem k tomu, že černoši, kteří se dopouštějí více než 70 procent násilné trestné činnosti v NY, je to u nich pouze 22 procent zabitých.Tyto statistiky NYPD ukazují, že to tedy je přesný opak toho, co nám média jak v Evropě, tak v samotných USA tvrdí.

Pokud si pak tedy dáte vyhledat v Google “policie zastřelila černocha” budete zavaleni hromadou článků o tom, že police zase zastřelila černocha.Pokud budete chtít najít případ, kdy policie zastřelila, nebo minimálně postřelila bělocha, nenajdete nic.Stejně tak pochodíte na anglické verzi při zadání “police shot black”.Pokud “black” nahradíte “white”, nejen že nenajdete opět nic co by jste očekávali, ale dokonce vám Google nabídne články kde bílý policista zastřelil opět černocha.

V důsledku této mediální masáže a šíření lživých informací o policejním rasismu vůči černým není překvapivé, že v USA tak často dochází k černošským nepokojům.Mainstreamová media si tak musí být vědomá, že svým jednáním významně přispívají k tvorbě napětí mezi jednotlivými etniky a nelze to tedy vysvětlit jinak, než jako jasný úmysl.Obětí diskriminace ze strany policie, tedy vůbec nejsou černoši, ale naopak běloši a realita je ve zpravodajstvích mainstreamových lžimedií naprosto převrácená v neprospěch bílých Američanů evropského původu.