Holohoaxové lži, kterými se dnes propagátoři holokaustu raději nechlubí


Jelikož holohoaxová loby předkládá veřejnosti holohoaxové pohádky dnes a denně, nebude na škodu, si připomenout některé ukázkové lži, které už krátce po druhé světové válce a někdy i ještě během let válečných, holohoaxová loby šířila a ke kterým se dnes už pro jejich neudržitelnost nechce znát.Stará pravda říká, že lhář se nejlépe usvědčí ze svých lží sám, dáme tak proto po menším úvodu, slovo samotným holohoaxovým lhářům.

hohoaxHolohoaxová lež o šesti milionech vražděných Židů, byla sionisty šířena usilovně už od počátku 20. století s cílem, vyvolat u vlivných politiků té doby sympatie s sionistickým hnutím, a vytvořit tak příznivé podmínky pro realizaci Herzlova snu a snu všech sionistů, tedy vytvoření židovského státu v Palestině.V počátcích vzniku této legendy, bylo jako viník této údajné židovské milionové vražedné genocidy označováno Rusko, kde byly v té době protižidovské pogromy na dením pořádku a dalo se tak docela dobře předpokládat, že legenda o vyvražděných šesti milionech Židů, bude působit věrohodně.Přesto legenda o šesti milionech mrtvých v Rusku, byla i tak těžko uvěřitelná a nedostalo se jí  tak po dlouhá desetiletí prakticky žádné pozornosti, natož aby byla přijata jako reálná, jelikož její propagátoři v té době, měli jen velmi omezené mediální možnosti.

S příchodem Adolfa Hitlera k moci v Německu, který vlivné židovstvo často napadal, si některé kruhy uvědomily, že se objevila nová příležitost a rozhodly se tuto šestimilionovou polozapomenutou legendu v příhodný okamžik opět oživit, tentokrát především pro zdiskreditování německého režimu, který vážně ohrožoval světový lichvářský systém a současně se tyto imaginární miliony, daly konečně využít k prosazení vyhlášení státu Izrael, přičemž sionistické snahy o jeho vznik už od 30. let, podporovalo ironií osudu nejvíce, právě nacistické Německo.

Tak se stalo, že brzy po začátku válečného konfliktu, který následně vedl k druhé světové válce, se začala opět vynořovat legenda o šesti milionech vražděných Židů, které ovšem namísto Ruska, mělo mít nyní na svědomí Hitlerovo Německo.Do šíření této legendy, která měla konečně Německu bez ohledu na výsledek konfliktu definitivně zlomit vaz, se však zapojilo příliš mnoho zdrojů, které chaoticky citovaly všechny, kteří byli ochotni “dosvědčit” vraždění milionů osob, což vedlo pro dnešní holohoaxovou loby k nepříjemné situaci.Součet všech “očitými svědectvími” doložených údajně vyvražděných milionů, totiž dosáhl absurdních hodnot, takže i holohoaxoví pohádkáři došli k závěru, že bude nutno tuto holokaustovou “historii” zrevidovat.Současně pak také rádoby očití svědci často dokládali miliony mrtvých i na místech, na kterých byl i pro mocnou holohoaxovou loby neřešitelný problém, takový rozsah vraždění vydávat vzhledem k pozdějšímu historickému zkoumání za reálný, a přicházeli i s různými fantasmagorickými příběhy, což vyžadovalo další významnou revizi.

Holohoaxové loby tak nezbylo nic jiného, než některá “svědectví”, z holokaustové “historie” prostě vymazat.A tak přestože ještě v letech krátce po válce, mnohé zdroje vážně informovaly o plynových komorách a milionech zavražděných v táborech i na území Německa, během pár let byla tato původní “historie” holokaustu přepsána novou a přijatelnější verzí a údajné miliony mrtvých z táborů v Německu jako zázrakem zmizely, a legenda dnes tak mluví jen o milionech mrtvých v táborech dále na východě na území Polska, které byly v době komunismu méně dostupné, některým všetečným historikům.Holohoaxová loby, tak sice dočasně vyřešila problém s příliš velkým počtem údajně zavražděných milionů osob, a současně na nevhodných místech, když nehodící se lži z “historie” holokaustu odstranila, nicméně archivní materiály, které se dnes v době informační, namísto toho aby poslušně ležely neobjeveny někde v archivech, kam má málokdo z běžných lidí přístup, neposlušně šíří internetem a usvědčují holohoaxovou loby ze lží,  které ji nyní jako každého lháře nakonec dostihly.Několik následujících ukázek z krátce poválečného tisku dokládá, že tehdejší tvrzení mnoha “svědků” jsou kompletně smyšlená a následně zneužitá v lživé protiněmecké propagandě.

Článek z listopadu roku 1945, informujcí o tom, že v táboře Dachau na území Německa, bylo v plynových komorách zavražděno kolem 1,5 milionu lidí.Tuto krátce poválečnou lež, holohoaxová loby pro její neudržitelnost, později z “historie” holokaustu raději vymazala, archivní materiály ale mluví jasně.

dachau1a

Článek z roku 1949, který líčí příběh polského kněze Dabrowského, který podle svého tvrzení přežil 3x plynování v Dachau.K této lži se dnes holohoaxová loby nechce znát a dělá že neexistuje.

dachau2a

Rovněž článek z roku 1945 z Daily Mirror, kde se uvádí, že v Treblince bylo zavražděno 7 milionů lidí.K této lži se dnes opět holohoaxoví lháři nehlásí a uvádí počty mnohonásobně nižší.

treblinka

Rovněž v případě tábora Majdanek, docházelo v prvních poválečných letech k obrovským manipulacím.Krátce poválečná expozice uvádí počet zde usmrcených na 2 000 000, zatímco dnes se uvádí počet 78 000, což je opravdu významná redukce a dokazuje, že si holokaustoví “historici”, údaje o počtech  usmrcených osob, cucají z prstu podle toho, jak se jim to zrovna hodí a že s realitou tyto počty nemají naprosto nic společného.

majdanek

“Očití svědci” holokaustu, také velmi často přicházeli s poměrně bizarními příběhy.Jedním z “nejpopulárnějších”, který byl přednášen i školním dětem, byl příběh o tom, že nacisté vyráběli z kůže svých obětí stínítka na lampy, nebo z tuku mrtvých mýdlo.Obě tyto legendy byly testy DNA vyvráceny jako lživé.Stínítko bylo dokonce v letech 1954 – 93 vystaveno v muzeu Buchenwald, kde bylo návštěvníkům prezentováno, jako produkt z lidské kůže, vyrobený nacisty z kůží jejich údajných obětí.V roce 1992 bylo toto stínítko posláno na expertízu Prof. Dieteru Leopoldovi do institutu forenzní medicíny v Erfurtu.Jeho závěr zněl, že nebyly nalezeny stopy, které by prokazovaly, že jde o lidský material a že s velkou pravděpodobností jde o umělou hmotu, která se v té době používala pro výrobu podobných předmětů.Krátce po tom, bylo stínítko z muzea odstraněno a holohoaxová loby už se k němu nehlásí, přestože téměř 40 let, nejen návštěvníky muzea, touto vylhanou příhodou ohlupovala.Tento příklad pak více než cokoliv jiného v celé nahotě odhaluje, že holokaustová “historie” si velmi dobře rozumí s fantaskními báchorkami všeho druhu, jakmile ovšem dojde na forenzní důkazy, padne kosa na kámen.

lampe

Případ již zmíněného mýdla, vyráběného podle některých “svědků” údajně z lidského, tedy především prý židovského tuku, je pak bezprecedentním hoaxem a nemá snad v historii obdoby.Na mýdle byla vyražena zkratka RIF, což znamenalo “Reichsstelle für Industrielle Fettversorgung”, tj. německou organizaci pro distribuci mýdla a mycích prostředků.Podle holohoaxových “svědků” to prý ale znamenalo “Čistý židovský tuk”, a navzdrory tomu, že se počáteční písmena neshodovala, i oficiální místa toto tvrzení přijímala naprosto nekriticky.Tato bajka o mýdle z lidského tuku vyráběného nacisty, se tak dlouhá desetiletí přednášela už školním dětem až do doby, kdy opět při testech DNA, bylo vyvráceno, že by mýdlo obsahovalo jakýkoliv lidský materiál.Holohoaxové loby tak nezbylo, než potichu tuto legendu zprovodit ze světa a dnes už o ní prakticky neuslyšíte.Přitom rabín Stephen S. Wise, hlava Světového židovského kongresu a Amerického židovského kongresu za války, tedy žádná bezvýznamná persona, v listopadu 1942 obvinil veřejně Němce, že jsou těla Židů „zpracovávána k výrobě důležitých válečných komodit jako mýdlo, tuky a  hnojiva”.Dokonce i před Norimberským tribunálem soud přijímal ničím nepodložená tvrzení, podle kterých nacisti průmyslově vyráběli komodity z lidského tuku, takže je zřejmé, o co při tomto tribunálu především šlo.Rovněž Simon Wiesenthal legendu o mýdle z židovského tuku systematicky rozšiřoval, a ještě v 80. letech mnoho bývalých vězňů tvrdilo, že mýdlo které dostávali, bylo vyrobeno z lidského tuku.Tato legenda o mýdle tak názorně ukazuje, na jakých vylhaných základech, celá holokaustová “historie” vrávorá.

Přestože podobných nehorázných lží, které byly v poválečných letech předkládány veřejnosti jako skutečnosti, lze doložit mnohonásobně více, těchto několik málo ukázek jasně ukazuje, že holokaustová rádoby historie, je od počátku do konce kompletně vyfabrikovaná, s cílem poškodit Německo.Především pak v poválečném období, se tuto legendu vydávanou za skutečnost, podařilo využít i jako páku k prosazení uznání samostatného židovského státu v Palestině, o což se sionistické kruhy pokoušely už od počátku 20. století, stejně jako po roce 1945, prokazatelně naprosto stejnými prostředky, tedy vylhanou legendou o vyvražděných milionech Židů.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s