ČT znovu ohlupuje v případu kolapsu WTC


V pondělí 9. září odvysílala veřejnoprávní televize tendenční pseudodokument, který se snažil tvářit velmi odborně a který měl potvrdit oficiální verzi, podle které se budovy WTC zřítily v důsledku oslabení konstrukce působením vysokých teplot.Tento rádoby dokument je ovšem plný nesmyslů a vyložených lží, což ovšem výborně zapadá do vysílacího schématu ČT, jehož hlavním cílem je šíření dezinformací.Podíváme se tedy na to, čím se snaží ČT, prostřednictvím tohoto dokumentu, svoje diváky ohlupovat.

Předně je třeba zdůraznit, že v dokumentu prezentované závěry, nevychází z žádných forenzních výzkumů založených na vědeckých postupech, nýbrž jsou výsledkem pouze tendenčních počítačových simulací.Samozřejmě nic nemáme proti počítačovým modelům, tyto modely jsou ovšem stejně jako všechny simulační modely závislé na kvalitě dodaných dat, která jsou do nich zadána.Dodáte li relevantní data, model se bude blížit realitě, dodáte li chybná data, bude chybný i samotný model.

NIST, který dostal za úkol zpracovat analýzu kolapsu, nemohl pochopitelně vycházet z forenzních analýz materiálu z trosek WTC, protože ten byl namísto podrobného zkoumání, promtně vyvezen mimo území USA, kde byl zlikvidován.NIST se tak uchýlil k vytváření počítačových simulací, které jsou založeny nikoli na reaálných datech, nýbrž z části na dojmologii a z části na požadavcích oficiálních míst.Hned od počátku je zde tak patrný typický rys pavědeckého přístupu, kdy NIST od počátku nekriticky přebírá oficiální verzi, podle které se budovy zřítily v důsledku oslabení konstrukce vlivem vysokých teplot.Tato verze se objevila jako prvotní vysvětlení kolapsu, krátce bezprostředně po zřícení budov.

NIST tedy namísto toho, aby zadal analýzu staisíců tun oceli z trosek WTC laboratořím po celé zemi, aby se vyloučily případně chyby, nechá namísto toho trosky odvézt ze země a začne výtvářet fantasmagorické počítačové modely, v nichž bere v potaz pouze onu jednu oficiální hypotézu a všechno ostatní ignoruje.Ignoruje i reálné pokusy, v kterých bylo prokázáno, že konstrukci požáry kriticky oslabit nemohly a drží se svých nereálných modelů jako lejno košile.První simulace NIST jsou tak prokazatelně tendenční, protože neberou v potaz ani masivní jádro budovy.

Po kritice NIST nakonec do svých modelů jádra budov zapracuje, nicméně dochází k závěru, že následkem nárazu byla významná část nosníků jádra natolik poškozena, že následně způsobily kolaps budov.Což je překvapivý obrat vzhledem k faktu, že v předchozích modelech jádro v simulacích NISTu nehrálo žádnou roli.NIST tak potvrzuje, že nepracuje na základě reálných dat, nýbrž se na základě objednávky snaží manipulovat.Tady by jsme mohli skončit, jelikož je nezpochybnitelné, že NIST od počátku mystifikuje a cíleně vytváří tendenční modely, které nemají s realitou nic společného.To by byla ovšem chyba, protože by jme se ochudili o mnoho dalších až komických tvrzení, kterými se česká televize snaží svoje diváky ohlupovat.

NIST tedy navzdory tomu, že neprovedl žádnou forenzní laboratorní analýzu jádrových nosníků, které měly být odpovědné za kolaps, dovoluje si tvrdit, že byly vážně poškozeny a způsobily symetrické zhroucení budov do svého půdorysu.NIST si tak klíčová data cucá z prstu, jelikož forenzní data neměl nikdy k dispozici, protože oficiální místa se trosek WTC nahonem zbavila.Namísto roky trvajících analýz, tak zde máme narychlo spíchnuté počítačové modely NIST, které vaří z vody a stojí na vodě a jsou oficiálními místy vydávány za nezpochybnitelné, což je další typický znak pavědy, jelikož každá teorie musí být z principu zpochybnitelná.

Na základě těchto “nezpochybnitelných” teorií a závěrů NISTu, pak někteří rádoby odborníci v dokumentu dochází k humorným závěrům.Kolapsem jádra v důsledku vysokých teplot tak mělo při jeho zhroucení dojít k stržení okolní konstrukce tak, že se celá údajně zhroutila do sebe.Na mnoha záběrech je ovšem patrné, že mnohatunová torza nosníků, se nehroutí směrem k jádru budov, jak nám líčí oficiální verze, ale naopak odletují až stovky metrů daleko naprosto opačným směrem.Tyto odletující trosky, které vážně poškodily mnoho okolních budov, ovšem oficiální verze ignoruje, jelikož by těžko vysvětlila, jak požáry z trochy benzínu roztrhaly na kusy masivní nosníky, které desítky let snášely bez újmy mnohasettunové zatížení a ještě je dokázaly vymrštit obrovskou rychlostí minimálně na druhou stranu ulice.V reálném světě se totiž oslabená ocelová konstrukce nakloní směrem největšího oslabení a tedy nejmenšího odporu a nakonec se převrátí, což je mnohokrát prokázáno v praxi.

Rozhodně se ale rychlostí volného pádu neřítí k zemi, kdy je současně jakousi NISTem nespecifikovanou silou trhána na kusy.Rychlost kolapsu NIST pochopitelně rovněž ignoruje, protože to odporuje fyzikálním zákonům, jelikož žádný kolaps budovy se nezrychluje, nýbrž zpomaluje, protože materiál spodní části klade padajícímu materiálu odpor.Jedinou vyjímkou jsou řízené demolice, kdy jsou spodní patra včas odpalována, aby nekladla kolapsu odpor.Teplota oněch požárů se pak měla podle odborníků z NISTu zvyšovat, což je pro oficiální verzi nutností, jinak by nemohlo docházet k deklarovanému oslabovaní nosné konstrukce a následnému kolapsu.Skutečnost je taková, že teplota byla nejvyšší krátce po nárazu, pak se teplota hoření nevyhnutně snižovala, kdy masivní konstrukce působila mimochodem jako chladič, což dokazuje i hustý dým a minimum plamenů.Rovněž záznamy komunikace hasičů prozrazují, že požáry byly pod kontrolou a nemohly tak dosahovat oněch kritických teplot.Tyto skutečnosti NIST ovšem rovněž elegantně přechází mlčením.

Přestože zastánci kolapsu v důsledku požáru a poškozeni jádra nárazem letadla uznávají, že obě budovy WTC byly poškozeny naprosto odlišně, vůbec je nepřekvapuje, že se obě budovy navzdory asymetrickému poškození, zřítily naprosto vzorně a identicky, symetricky do svého půdorysu, z čehož je jasné, že poškození nárazem, nemělo na následný kolaps žádný vliv a že za následný kolaps, nesou odpovědnost vlivy a síly naprosto odlišné, které se ovšem nikdo z oficiálních míst ani nepokusil zkoumat.Jednoduše řečeno, pokud jsou dvě budovy poškozeny naprosto odlišně na jiných místech nosné konstrukce a i v odlišné výšce, a přesto se zhroutí obě tyto budovy naprosto identicky a symetricky, zůstává nám nutně něco skryto, jelikož asymetrické poškození, nemůže způsobit symetrický kolaps.

Bizarní je taky tvrzení v dokumentu, podle kterého jeden motor prolétl rohem budovy WTC a skončil na ulici.To by nebylo zase tak překvapující, pokud by se podobně chovaly i motory v případě údajného útoku na Pentagon.V tomto případě ovšem fyzikální zákony jaksi absentovaly a oba motory Boeingu se nejen nevysvětlitelně vypařily a současně nezpůsobily na fasádě Pentagonu sebemenší poškození.Ve skutečnosti se vůbec o dopravní letadla nejednalo, což je z detailních záběrů jasně patrné, ale nejspíše šlo o armádní drony.

ČT tak opět názorně předvedla, že je především médiem pro šíření dezinformací a dogmat, která nemají s vědeckým bádáním nic společného.

Advertisements

Farmafirma Johnson & Johnson dostala za podíl na šíření opioidů opět směšnou pokutu


Přestože mnohé farmafirmy jsou pravidelně pokutovány za nelegální praktiky, které často vedou ke smrti mnoha lidí, či vážnému poškození jejich zdraví, pro ně bezvýznamnými pokutami, mainstream v drtivé většině tyto případy ignoruje.Opioidová krize v USA má už ovšem takový rozsah, že se už dost dobře ututlat nedá a mainstream tak musel tentokrát s pravdu ven.

Podle amerického centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC), tak každý den v USA na následky zneužívání opioidů, často ve formě léků proti bolesti, zemře 130 osob.Významný podíl na tom mají právě firmy Johnson & Johnson, Purdue Pharma a Teva Pharmaceuticals, které už počátkem devadesátých let spustily kampaň, ve které léky proti bolesti na základě opioidů doporučovaly, jako běžné prostředky k potlačení bolesti.

Co se týká oněch farmafirem, nebylo by to nic zas tak překvapivého, jelikož jejich primárním zájmen není zdraví zákazníků, ale především co nejvyšší zisk, bez ohledu na následky, což potvrzuje právě i tento případ.Mírně řečeno, jo ovšem dosti bizarní chování státních institucí, které distribuci léků na bázi opioidů jako naprosto běžného léku, téměř třicet let tolerovaly.

Otázkou tak je, co celá ta dlouhá desetiletí dělal například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), kterému muselo být jasné, co může nadměrné a prakticky neřízené užívaní těchto farmak způsobit, jelikož následky zneužvaní opioidů jsou známé už ze starého Řecka a sotva se tak někdo může vymlouvat na neznalost.

Po desítkách let zarážející ignorance, se tedy státní instituce náhle probraly a začaly jednat, a chtělo by se říct pozdě, ale přece.Ve skutečnosti jde ovšem jako obvykle v podobných kauzách pouze o vytváření kouřové clony, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Firma Johnson & Johnson tak dostala směšnou pokutu 572 milionů dolarů, což je vzhledem k miliardovým ziskům firmy opravdu k smíchu.To že pak podobné pokuty nemají na chod těchto firem žádný negativní dopad dokazuje i fakt, že firma Johnson & Johnson dostala pouze před rokem téměř destinásobně vyšší pokutu za to, že její výrobky obsahovaly azbest.Zjevně ji to však nijak významně nepoškodilo a hlavně ji to už vůbec neodradilo od pokračování v porušování zákona.

Jediné co by farmafirmy, které opakovaně vědomě porušují zákon a pacienty využívají jako pokusné králíky, čehož následkem jsou mrtví a vážně zdravotně postižení mohlo zastavit, je jejich vyšetřování a následný soudní proces, tak jak se standardně postupuje v případě běžných delikventů.Zatímco běžný drogový výrobce a distributor je poslán na mnoho let do kriminálu, v případě farmafirem je vše vyřešeno pro tyto firmy bezvýznamným držhubným, přestože mainstream o těchto pokutách, které jsou na úrovni kapesného manažerů farmaloby, mluví jako o něčem mimořádném.Je tedy zjevné, že státní instituce placené z daní, nechrání zájmy a zdraví poplatníků, ale že jim leží na srdci především miliardové zisky farmaloby.

Tektonický zlom San Andreas a New Madrid se probouzí, pravděpodobnost katastrofálního zemětřesení v USA je v blízké budoucnosti vysoká


Nedávno obyvatelé Kalifornie zaznamenali na obloze dopravní letadlo letící v poměrně malé výšce pouze několika málo stovek metrů a pohybující se zig zag stylem, především pak v oblasti tektonického zlomu San Andreas.Jak se posléze zjistilo, jednalo se o letoun NASA, konkrétně DC – 8 NASA817, který s největší pravděpodobností podrobně monitoroval seismickou aktivitu v už zmíněné a tektonickou aktivitou nechvalně proslulé oblasti.

Mainstream v USA pochopitelně označil tvrzení, podle kterých NASA mapuje zvýšenou aktivitu na zlomu za konspirační teorie, a “vysvětlil” tuto aktivitu NASA údajným monitoringem lesních požárů.Toto rádoby vysvětlení mainstreamu má ovšem jednu závažnou vadu, jelikož NASA podobně monitoruje rovněž oblast New Madrid, kde se žádné požáry nevyskytují, ovšem oblast je rovněž historicky mimořádně seismicky aktivní.Současně letoun podrobně svým zig zag letem dokonale kopíroval celou oblast zlomu San Andreas, kde se ani na mnoha místech žádné lesy nenachází.Mainstream tak opět neomylně prokázal, že jeho cílem není informovat, nýbrž dezinformovat.

Čert ale vem mainstreamové zmrdy a vohnouty, na to je zdá se situace dosti vážná a pokud ještě není, tak s matematickou jisotou v dohledné budoucnosti bude.EU a ostatní srandovní instituce demokratury na reálné hrozby samozřejmě rovněž kašlou a straší obyvatelstvo fantasmagorickými scénáři oteplovací uhlíkové loby, což dosti připomíná především středověkou inkvizici strašící peklem, zatímco populaci kosil mor a církví doporučované modlení zrovna nepomáhalo.Stejně tak nám dnes modlení k uhlíkovému božstvu v Bruselu nepomůže, jelikož za humny máme Vesuv a v USA se aktivují další vulkanické hrozby.

Ne že by se o těchto hrozbách už dlouho nevědělo, vulkanologové mají jejich aktivitu podrobně historicky zmapovanou, co ovšem nevíme, kdy začnou být pro své okolí beprostředně nebezpečné.Víme ovšem naprosto jistě, že to bude brzo.Vesuv už má nejvyšší čas, aby u něj došlo k pliniovské erupci, tedy té nejsilnější, kterou popsal Plinius mladší v době zničení Pompeí a Herkulania (79 n. l.) a ke které dochází každých zhruba +- 2 000 let.Přes opakovaná varování ze strany vulkanologů, se v okolí Vesuvu, kde hrozí bezprostřední ohrožení stále staví, namísto toho, aby probíhala evakuace do bezpečné zony.Bruselská nomenklatura má tak v plánu nechat pochcípat statisíce lidí.Takzvaní investigativní novináři rovněž v těchto případech decentně mlčí, a i když se jinak zajímají o každý prd, tyto bezprostřední a fatální hrozby je ovšem z nějakých důvodů vůbec nezajímají.

V případě severoamerického San Andreas a New Madrid není situace příiš odlišná, ba spíše horší.Tektonický zlom San Andreas se “proslavil” především zničením San Franciska v roce 1906.Z města zůstaly nepoškozené jen oblasti které stály na skalním podloží, ostatní stavby se zhroutily, nebo byly vážně poškozeny.Co pak nezničily samotné otřesy, dokonaly následné požáry.Počet obětí není dodnes oficiálně znám, ale uváděných několik set mrtvých je naprosto mimo realitu, skutečný počet byl i o několik řádů podle dnešních odhadů vyšší.Nebylo pochopitelně už tehdy v politickém zájmu počty obětí tektonického zlomu zveřejňovat, což by mohlo významně zpomalit stavební boom, který na západním pobřeží probíhal.Mainstreamové zdroje tak postupně celé zemětřesení s podporou vládních míst ututlaly a brzy se na něj prakticky zapomělo.Za více jak sto let, se tak v oblati zlomu vybudovala obrovská infrastruktura, včetně obrovských měst s miliony lidí, gigantických vodních děl, i mnoha jaderných elektráren stojících přímo na zlomu.Zatímco tedy v roce 1906, zabíjely pouze padající budovy a následné požáry, dnes by byla situace mnohonásobně horší a čas klidového období na zlomu se pomalu chýlí ke konci, což dokazuje i hektická aktivita NASA.

Zlom New Madrid na americkém středozápadě je svým dopadem na okolí ještě mnohem nebezpečněší.Poslední významná zemětřesení se tam udála v letech 1811 – 12 a podle geologických výzkumů se opakují v plné síle každých asi 250 let.V současnosti po více jak dvou stech letech je tedy napětí na zlomu jistě významné a NASA tak má co monitorovat.Ve zmíněných letech 1811 – 12, nestálo v oblasti, kde se dnes nachází milionová velkoměsta jako St. Louis a Memphis nic víc, než několik málo usedlostí, takže nedošlo k velkým škodám, ani obětem na životech.Otřesy byly tehdy tak silné, že Mississippi následně několik dní tekla opačným směrem.Co by podobné otřesy způsobily dnes, se stávající infrastrukturou, není rovněž těžké domyset.

Navzdory těmto nesporným skutečnostem, mainstream systematicky mystifikuje veřejnost a nebo v lepším případě tento stav zcela ignoruje.Je tak jasné, že v honbě za ziskem, byla varování odborníků ignorována a výstavba probíhala celá staletí a dokonce i dnes probíhá na místech, kde se nikdy stavět nemělo.Bez budování na místech, kde hrozí v takto krátkých intervalech katastrofální otřesy, by ovšem USA nikdy nebyly tím, čím jsou dnes, nicméně budou muset brzy zaplatit za tuto vzpouru proti přírodě krvavou daň a země se vrátí během několika málo dní na úroveň středověku, jelikož velké oblasti budou prakticky neobyvatelné.

To že se pak nejedná o žádné konspirační teorie, jak ohlupuje mainstream, dosvědčuje i ředitel Centra pro zemětřesení v jižní Kalifornii Thomas Jordan, když říká: „zlom San Andreas se zdá být v kritickém stavu a jako takový by mohl bezprostředně vyvolat velké zemětřesení.Podle všeho, nedošlo k významnému uvolnění napětí v jižní části systému San Andreas od roku 1857, takže napětí mezi tichomořskou deskou a severoamerickou deskou se od té doby neustále zvyšovalo”.Zemětřesení z roku 1906, které zničilo San Francisko, tak bylo ještě jen banální epizodou proti tomu, co přijde v dohledné budoucnosti.Rovněž zlom New Madrid je podle mnoha odborníků ve zpoždění a masivní otřesy podobné těm z počátku 19. století, lze očekávat velmi brzy

Ačkoliv se nechceme pouštět do nepodložených spekulací, ve světle těchto skutečností, už nepůsobí urputná Trumpova snaha o koupi Grónska tak směšně, jak ji líčí mainstream.Pokud by USA zasáhly otřesy jak na zlomu San Andreas i New Madrid v krátkém časovém úseku, znamenalo by to pro USA totální sociální i ekonomický kolaps a tamní elita by byla nucena hledat někde bezpečné útočiště, ideálně s nějakými těmi zdroji do začátku a jak to tak vypadá a Trump zjevně o tom něco ví, nemusí být mnoho času na zbyt.

Chorvatská diplomatka v Berlíně odhalila plány na negroizaci Evropy a byla promtně odvolána


První tajemnice na ambasádě v Berlíně Elizabeta Madjarevičová na sociálních sítích otevřeně odhalila, že imigrace barevných mas do Evropy je plánem jak zlikvidovat evropskou původní populaci a musela tak být  přisluhovači bruselské nomenklatury odvolána.

Přestože se dezinformační mainstream vyjádření Madjarevičové snaží vykreslovat jako její osobní názory a tedy jen jakési selhání jednoho jedince, z příspěvků je zřejmé, že diplomatka vychází z jasných signálů a nejspíše i se zdrojů, které nejsou běžným smrtelníkům přístupné.

Chorvatská diplomatka rovněž zmiňuje souvislost imigrace afrických primitivů do Evropy s masivní LGBT propagandou, což je další podstatná část plánu na likvidaci evropské bílé populace, prostřednictvím rozložení tradiční rodiny.V této souvislosti nebude na škodu připomenout Masaryka, který uř před sto lety homosexualitu označoval jako svinstvo a smrt.

Koneckonců je už dávno jasné, že imigrace barevných do Evropy není náhodná, ale systematicky řízená, jinak by Sorosem placené lodě určené k lovení imigrantů z moře, je vozily zpět do Afriky, kam taky patří a nikoliv do Evropy, na kterou nemají a nikdy neměli žádné vazby.

Vyjádření chorvatské diplomatky je tak dalším z mnoha potvrzení toho, že bruselská EU plánuje do Evropy nadále importovat masy migrantů a že se tak přes údajné snahy o omezení imigrace, vůbec nic nezměnilo a je zde jasná urputná snaha, zamořit barevnými migranty z Afriky i ten zbytek čisté a autentické Evropy, jak píše chorvatská diplomatka.

WHO zařadila pavědeckou TCM do mezinárodní klasifikace nemocí


Mezinárodní zdravotnická organizace WHO, která je celosvětovou koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví, zařadila nově do aktualního jedenáctého vydání mezinárodní klasifikace nemocí část, věnovanou tradiční čínské medicíně TCM.Vzhledem k faktu, že doporučeními WHO, se v drtivé většině případů řídí zdravotní programy prakticky všech rozvinutých zemí, je legitimizace šarlatánské TCM jasným signálem, že závěry, které WHO prosazuje, by neměly být brány příliš vážně.

Pokud se jedná o samotnou TCM, jde pouze o nesourodý slepenec čínských lidových léčebných metod, který v polovině minulého století, povýšilo čínské komunistické vedení, na oficiální čínskou medicínu, jako rádoby alternativu kriticky nedostakové medicíny západní.TCM tak lze postavit na úroveň homeopatie, magnetoterapie a mnoha dalších pavědeckých postupů, které nemohou obstát před seriozním zkoumáním.Paradoxně ovšem čínští komunističtí potentáti v případě potřeby, nikdy nevyužívali služeb jimi tak prosazované TCM, nýbrž luxusních sanatorií často právě v kapitalistické cizině, která praktikují medicínu západní.V současné době čínské vedení TCM chytře využívá jako výhodný exportní artikl, jelikož na západě se mnoho pacientů po neúspěšné léčbě klasickými postupy, obrací právě k TCM.

V této souvislosti nelze nezmínit případ bývalého ředitele hradecké fakultní nemocnice a předsedu České vakcinologické společnosti pana Prymuly, který TCM rovněž ve své nemocnici silně prosazoval, nicméně nebyl schopen vysvětlit proč, když podle svých slov není vůbec zastáncem TCM.V případě pana Prymuly, by jsme tak mohli jen sotva najít lepší přiklad fungování penězovodů ve zdravotnictví.Prymula určující díky své pozici vrchniho vakcinologa, čím a kdy se bude očkovat, přitom je bývalým prokuristou rodinné firmy Biovomed, kterou nyní řídí jeho dcera a která za schvalování vakcín inkasuje desítky milionů ročně.Když pak byla jeho pozice ředitele nemocnice díky konfliktu zájmů a čachrům s Číňany neudržitelná, byl odvolán a po zásluze povýšen na místo náměstka ministra zdravotnictví, kde dále ovlivňuje očkovací programy.

Tento případ pana vrchního vakcinologa zde ovšem nezmiňujeme náhodou, jelikož je zjevné, že v samotné WHO to funguje naprosto identicky.WHO totiž neargumentuje v případě TCM příliš odlišně, než pan vakcinolog, který budování kliniky TCM na půdě hradecké fakultní nemocnice nedokázal nijak racionálně obhájit.Rovněž WHO, se při pokusech obhájit zařazení TCM do mezinárodní klasifikace nemocí uchyluje k přihlouplým pseudoargumentům.WHO se tak snaží svůj krok obhájit tím, že TCM využívají stovky tisíc lidí po celém světě, takže se můžeme taky brzo dočkat, že WHO veme na milost například určování diagnozy a léčby výkladem z karet, jelikož služby kartářek využívají nesporně taky stovky tisíc lidí po celém světě.Apel na množství je pak současně ukázkovým logickým klamem, jelikož vysoký počet zastánců ještě nic nedokazuje, takže je zjevné, že nás WHO chce pouze balamutit.Vysoký počet zastánců má ovšem významný vliv na tok peněz, takže motivy, které se v WHO prosadily jsou zjevné a čínská oficiální místa tento krok WHO pochopitelně nazapoměla ocenit.

Pokud tedy WHO vzala na milost TCM, aniž by byla schopna doložit, že ji k tomuto kroku vedly seriozní poznatky a současně se snaší veřejnost ohlupovat průhlednými manipulacemi, je na místě si položit otázku, jak jsou na tom další WHO doporučované medicínské metody, jako je například vakcinace, kterou WHO rovněž prosazuje stejně vehementně, jako nyní nově i TCM.Jelikož však v případě uznání TCM prokazatelně nehrály hlavní roli vědecké poznatky, nýbrž prokazatelně vlivy mocných zájmových skupin, lze vážně pochybovat o tom, že v případě vakcinace, za kterou stojí miliardy dolarů farmaloby, tomu bylo jinak.Pokud tedy budte někdy uvažovat o tom, jestli nechat sebe, nebo dokonce své děti naočkovat, zauvažujte také o tom, jestli by nebylo vhodnější raději zvolit třeba přikládání pijavic, nebo vonné tyčinky TCM, jelikož podle doporučení WHO to vyjde na stejno.

Tento krok WHO bude mít rovněž dopad na množství zabitých zvířat, která jsou už dnes po tisících zabíjena kvůli hlupákům vyznávajícím šarlatánskou TCM a věřícím v zázračné účinky prášku z rohu nosorožce, kostí z tygra, nebo medvědí žluči.Díky zkorumpované WHO, které miliardy zisku z TCM zjevně nesmrdí, tak bude umírat a trpět zase o poznání více zvířat.Tento krok WHO je pak současně další odpornou ukázkou toho, o co těmto institucím ve skutečnosti jde a že jak přijde na peníze, jsou všechny bez vyjímky stejného náboženství.

Šíření neoficiálních informací je podle NCOZ terorismus


Dalo se to podle příprav, které probíhaly už dlouhé měsíce čekat a je to tedy tady, jak jsme nakonec předvídali.Podle poslední zprávy NCOZ, se můžete šířením informací z jiných, než oficiálnách zdrojů, rozuměj ze zkorumpovaného mainstreamu, který má vládnoucí demokratura pod palcem, dopustit propagace, či šíření terorizmu a podílíte se tak současně na organizovaném zločinu.

Díky nedávno zavedenému ultragumovému termínu předsudečná nenávist, který prvně v celé historii umožňuje kriminalizovat i skutky, u kterých nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu, to není žádný problém a nemohlo to vlastně dopadnout ani jinak.Od nynějška je tak legální šířit pouze oficiální propagandu, vše ostatní, co jí odporuje, může být trestně stíháno.

Demokratura tak po mnohaletém boji s nehodícími se informacemi, už rezignovala na jakoukoliv alespoň zdánlivou zákonnost a otevřeně deklaruje, že kdo nebude držet hubu a krok, může velmi snadno přijít k úhoně.Zatímco tedy až do nedávné doby, bylo trestné šířit fakta pouze o určitých údajných událostech, jako je holohoax, nyní došlo k totální paušalizaci a vše co bude v rozporu s dogmaty hlásanými demokraturou, bude možno trestat.

Tento vývoj je pak důsledkem především skutečnosti, že se demokratura během let neustálým vršením lží dostala do situace, kdy už není možné pro ochranu každé alternativní pravdy vytvářet specielní inkviziční paragraf, jako v případě holokaustu a bylo tak nutné postihování nehodících se informací sjednotit.Jinak by bylo nutno vytvořit extra paragrafy pro ochranu legend o 911, střelbě v Christchurch, válce v Afghanistánu a Sýrii, imigraci do Evropy a mnoha dalších, což už by mohlo na někoho působit přece jen poněkud podezřele.

Demokratura pochopitelně ví, že internet není schopna kontrolovat a tak se jen snaží kopat naslepo kolem sebe v naději, že se ji podaří občas nachytak nějaké ty naivní uživatele Facebooku a podobných pofiderních platforem a udělat z nich odstrašující případy v marné snaze, ostatní uživatele zastrašit.Celé to pak je pouze dokladem toho, že demokratura se už do svých lží natolik zamotala, že se musí uchylovat k omezování svobody slova, špiclování a nakonec zastrašování, čímž jasně ukazuje, že se v jejím případě dávno nejdená o žádnou demokracii, nýbrž nepokrytou diktaturu stalinistického střihu.

Demokratura má nový pendrek, oficiálně byl zaveden pojem předsudečná nenávist


Jak informoval web ceska-justice, vláda nedávno zavedla pojem předsudečná nenávist.Pokud se ptáte co to vlastně je, protože z názvu to rodilému mluvčímu  je sotva jasné, což je samozřejmě cílem, tak to může být prakticky cokoliv, co se zrovna vládnoucí demokratuře nehodí do krámu.Je to tak jen další z gumových paragrafů, které demokratury tak milují.

Tentokrát je to ovšem o poznání horší, jelikož jak se uvádí, předsudečná nenávist nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, neusiluje o svržení režimu ani o totalitu.Je to tak ideální nástroj, jak likvidovat pohodlně obtížnou opozici, která komplikuje vládnoucí demokratuře především pokračovat v plánované imigraci neevropských ras na starý kontinent, která se v poslední době poněkud zadrhla a obohacování  evropské populace africkými negry, tak neprobíhá podle plánu.Podle ministerstva vnitra se jí pak dopouští subjekty které:

  • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
  • Nerespektují koncept základních lidských práv.
  • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
  • Šíří strach ve společnosti.
  • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
  • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
  • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
  • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Je tedy evidentní, že stačí například šířit takzvané konspirační teorie, tedy výklad odlišný od verze, kterou prosazuje zkorumpovaný mainstream a máte docela velký problém.Pikantní na tom pak ovšem je především fakt, že v tomto případě nebude nutné ani naplnit skutkovou podstatu trestného činu, což je nutnou podmínkou, aby jste mohli být za spáchaný skutek odsouzeni.Takovýto luxus v odsuzování nepohodlných jedinců jaký nyní zavádí současná demokratura, si nemohli dopřát ani soudy v stalinistickém Rusku, kde bylo vždy nutné, aby minimálně skutková podstata byla naplněna.To už dnes třeba nebude, proč se také v demokratuře zdržovat s jakousi skutkovou podstatou, která jen zdržuje při budování nové Evropské kultury.

Přestože tedy jak upozornil Ústavní soud, strašení lidí zatím není zákonem regulováno, ovšem s důrazem na slůvko zatim, z kontextu je jasné, že nebude dlouho trvat a regulováno brzy bude.Bude tak například možné jak se uvádí odsoudit někoho, kdo působí na nejnižší lidské pudy, otázkou ovšem je, kdo bude určovat, jestli se už jedná o nejnižšší lidské pudy, či ještě nikoliv.Tak nás napadá, že by podle tohoto mustru mohla být docela dobře odsouzena Česká televize, která sytematicky působí na nejnižší lidske pudy, tedy konkrétně na lidskou blbost, ale ta bude díky tomu, že šíří ty jediné správné pravdy, jistě ušetřena.