Al-Džazíra si dovolila moc, promluvila o smlouvě mezi nacisty a sionisty


Hlásné trouby demokratur bijí na poplach, televize Al-Džazíra odvysílala dokument, kde se mimo jiné otevřeně hovoří o spolupráci nacistického režimu a sionistů, která se stala základem budování židovského státu Izrael, o které jsme zde už několikrát psali (1), (2).

Mainstreamové žumpy pochopitelně nemohou říct na plná ústa, co bylo hlavním poselstvím onoho odvysílaného dokumentu a tak kalí vodu a ohlupují čtenáře tím, že v dokumentu šlo pouze o zpochybnění rozsahu holohoaxu.Kdyby ve skutečnosti šlo pouze o zpochybnění holohoaxu, nebyl by z toho zdaleka takový humbug, jelikož  zpochybňování holohoaxu je v arabských zemích naprosto běžné a hovoří v tomto duchu naprosto otevřeně, i nejvyšší představitelé, jako například bývalý iránský prezident Ahmadinezad, aniž by si to vyžádalo větší pozornost nearabských sdělovacích prostředků.V tomto případě ovšem Al-Džazíra zjevně někomu šlápla na velmi citlivé kuří oko, takže byl nakonec dokument stažen, což taky cosi vypovídá o pozadí této televizní stanice.

Al-Džazíra v pořadu rovněž kromě nacisticko-sionistické spolupráce poukázala na pozadí holohoaxových reparací, z kterých si velmi dobře žijí jisté kruhy, což je také samozřejmě hlavním důvodem, proč je třeba udržovat báchorku o šestimilionovém holohoaxu.O holokaustovém miliardovém průmyslu konečně sepsal podrobnou studii Norman Finkelstein, podle kterého je literatura holokaustu z vědeckého hlediska bezcenná a přestože se kniha dá běžně zakoupit, skutečnosti v ní obsažené, jsou demokraturami rovněž důkladně cenzurovány.Pokud by se jednou provalilo, že žádný holokaust nebyl, že Židé a nacistická moc namísto holokaustu úzce už od počátku 30. let spolupracovali a že se tedy v případě holokaustu jedná o podvod, tento vydatný pramen, by pochopitelně brzo vyschl.Holohoaxová loby tak nemůže připustit, aby se takové informace dostaly do pozornosti sdělovacích prostředků a je tak třeba proti jejich šiřitelům rázně zakročit.

Mainstreamové žumpy nám tak opět názorně předvádí, jak manipulují realitu a vytváří tak realitu alternativní, a že jejich zpravodajství je nutno brát s velkou rezervou, jelikož se v něm z velké částí jedná o vyložené lži, v lepším případě o průhlednou demagogii a systematicky tak šíří FAKE NEWS.

Advertisements

Mainstream opět ohlupuje v kauze HUAWEI


Jak jste asi zaznamenali, americký Google dnes oznámil, že ukončí podporu čínské firmě HUAWEI, což obnáší ukončení poskytování nových verzi operačního sytému Android a služeb, které Google vlastní, jako třeba YouTube, Gmail, GoogleMaps a dalších.Jelikož samotný OS Android je poskytovám pod licencí open source a může ho tedy používat kdokoliv včetně Huawei, týká se to především oněch služeb, u kterých by mohlo dojít ke snaze, je na zařízeních firmy Huawei omezit.

Mainstream, který je pochopitelně závislý a leze jistým místům usilovně do zadku, znovu mystifikuje veřejnost s cílem, firmu Huawei poškodit.Děje se to dokonce i na mnohých rádoby odborných webech a ani ČT nemohla zůstat pozadu a pozvala si jakési pseudo experty, kteří pouze šíří bludy.Z těchto pochybných zdrojů se pak můžete dovědět, že na nových přístrojích Huawei (ty už distribuované by neměly být postiženy, ale věřte Google), by měly být omezeny služby Google, takže by je na těchto zařízeních nebylo možno používat, tedy respektive, by Google z těchto zařízení odmítl ke svým službám přistupovat.

U neznalých uživatelů tak může vzniknout dojem, že takto postižená zařízení, nebude možno se službami Google používat.I kdyby se tedy Google rozhodl, (o čemž docela pochybujeme, jelikož nic takového dělat nemusí a přišel by o dost zákazníků) zamezit z přístrojů Huawei přístup ke svým službám, je velmi jednoduché řešení, jak tento problém odstranit.Celá blokace nehodících se aplikací, či služeb, není totiž žádná novinka a dávno k ní dochází, ale až nyní se toto svinstvo medializuje s cílem poškodit Huawei.A protože mnoho aplikací v GooglePlay je na některých zařízeních blokováno, byl už mnoho let nazpět objeven způsob, jak tuto blokaci obejít.Stačí tak pouhá editace systémového souboru build.prop, kde stačí v text editoru jednoduše změnit výrobce i model zařízení a je vymalováno (1),(2).Touto banální editací tak zajistíte, že SW který se odmítal na vaše zařízení instalovat z důvodu údajné nekompatibility, bude fungovat naprosto bezprolémově, protože vaše zařízení se bude od této chvíle jevit jako například NEXUS od Google.Důvod proč na některých přístrojích jisté aplikace blokovat je totiž pouze komerční a nikoliv údajná nekompatibilita, jak se nám snaží nalhat Google.

Pokud tedy z nějakého důvodu o pofiderní služby Google, které vás především špiclují přece jen stojíte, je řešení banální a není tedy důvod se zařízením Huawei ani do budoucna vyhýbat.I kdyby nakonec Google tento postup znemožnil, o čemž pochybujeme, protože Googlu jde především o kšeft a masový sběr dat, nebude trvat dlouho a objeví se nová řešení.Současně dosti pochybujeme, že toto tažení proti Huawei nějak vážně firmu poškodí, protože je veřejným tajemstvím, že nejen Huawei, ale i další velké čínské firmy mají v záloze svoje OS postavené rovněž na Linuxu jako Android (Android není žádný plnohodnotný OS, ale pouze nezáplatovaný paskvil nalepený na linuxové jádro a bezpečnostní riziko) a nebude pro ně do budoucna, se bez něj, stejně jako bez služeb Google obejít.Ač to může dnes znít málo pravděpodobně, historie ukazuje, že pýcha předchází pád a úpadek mnoha zdánlivě nedotknutelných společností to jen potvrzuje.

Izrael dál důsledně prosazuje politiku čistoty krve


Jak už jsme zde několikrát psali, Izrael důsledně prosazuje politiku čistoty židovské krve, což dokládá mimochodem i fakt, že se Izrael prohlásil jako národní stát Židů, nikoliv jako stát přivandrovalců, díky kterým by v Izraeli vznikla rasová míchanice, jak je v současnosti typické, pro mnohé státy evropské unie.

Izrael tak důsledně pokračuje v politice, která má zajistit, že Izrael nadále zůstane státem pouze těch, kteří jsou schopni prokázat svůj židovský původ, takže nehrozí, že se židovské obyvatelstvo začne mísit s nežádoucími elementy, tedy především s Araby, kteří jsou podle mnoha rabínů podřadné rasy.S tím přímo souvisí politika kontroly sňatků, kdy je povoleno uzavřít sňatek pouze dvěma občany židovského původu, což bezděky přiznal i český rozhlas.Izrael tak má ještě pojistku v tom, že prověřuje, zda osoby, kterým byla na základě židovského původu a zákona práva na návrat Alija umožněna imigrace a usilují o vstup do manželství, jsou po stránce židovského původu plně vyhovující.

Podle údajů rabínských soudů, se tak v zemi  počet osob, které žádaly o uzavření manželství s občanem Izraele a byly odmítnuty, od roku 2010, kdy bylo odmítnuto 103 osob do roku 2017 více jak zdvojnásobil, kdy bylo odmítnuto už 231 osob.Před svatbou tak musejí židovské páry předložit rabínským soudům důkazy o jejich židovství. Tyto důkazy obvykle zahrnují židovské svatební certifikáty, a v případě přistěhovalců, dopis od jejich bývalého komunitního rabína dokládající jejich židovství.Rabínské soudy v mnoha případech zneplatňují židovství i zpětně, což se setkává často s kritikou, na druhé straně je ovšem dokladem toho, že soudům jde především o to, povolit manželství pouze těm, kteří dokáží spolehlivě prokázat svůj plně židovský původ.

Tato izraelská politika, je tak vzorem pro všecny národní státy, které si nadále chtějí zachovat svůj národní charakter, který je v případě mnoha evropských národů, v důsledku masové imigrace podporované EU, ve vážném ohrožení.

Rabbi Eliezer Kashtiel: Hitlerova ideologie byla stoprocentně správná a Arabové jsou podřadná rasa


Jak informoval izraelský list Haaretz, z elitní vojenské akademie B’nei David v Izraeli unikla nahrávka přednášky dvou rabínů v níž se mimojiné říká, že Hitlerova ideologie byla správná, až na to že stál na špatné straně.Arabové jsou pak podřadná rasa a mají genetický problém.

Přestože se izraelská vláda od těchto názorů okamžitě distancovala, armáda, pod kterou akademie patří, ovšem mlčí.Vzhledem k faktu, jak významnou roli armáda v Izraeli hraje, lze ovšem sotva jen uvažovat o tom, že by názory rabínů, kterým bylo umožněno přednášet na takto prestižní vojenské akademii, a museli být tedy i důkladně prověřeni, nebyli izraelské vládě známé.Vláda ve skutečnosti tyto názory velmi dobře zná a dlouhodobě je toleruje, ba co víc, tyto názory rabínů jsou vlastně oficiální izraelská politika, nejsou ovšem pochopitelně určeny cizím uším.

Kdo ovšem zná historii vzniku Izraele, nemůže být těmito názory vůbec překvapen.Sionisti musí být totiž Hitlerovi a vůbec nacistickému režimu navždy vděčni za to, co pro Izrael ve 30. letech udělal.Nebýt Hitlera, Izrael by vznikal velmi těžko a pokud by vznikl, sotva by se bránil útokům okolních arabských států, které masivně podporovaly i mnohé mocnosti.Díky Hitlerovi a Haavara paktu z počátku 30. let, tak v roce 1948, kdy Izrael oficiálně vznikl, byl už státem postaveným na pevných základech, které pomohla vybudovat především právě Třetí říše v čele s Hitlerem.

To že pak Hitler stál nakonec na druhé straně nebylo ani tak z jeho vůle, o to se postaraly antisionistickými silami ovládané mocnosti, především pak Velká Británie, které Německu vnutily válku v Evropě a znemožnily tak další nacistickou podporu nověvznikajícímu  židovskému státu v Palestině.Přestože se tedy Hitlerova Třetí říše oficiálního vyhlášení Izraele už nedočkala, nacisticko – sionistický projekt slavil nebývalý úspěch, zatímco snahy antisionistických sil o znemožnění vzniku židovského národního státu totálně zkrachovaly.

Vzhledem k faktu, že do nacisticko – sionistického paktu byly zapojeny i mnohé pozdější významné osobnosti izraelské politiky včetně Goldy Meir, Bena Guriona a dalších, může jen sotva být tato historie izraelským politikům neznámá, stejně tak jako skutečnost, že nacistická politika čistoty krve, nepochází od nikud jinud, než právě z židovského Talmudu, takže sotva mohou rabíni Hitlerovu politiku hodnotit jinak, než velmi kladně.Dnešní Izrael tak rovněž důsledně dodržuje politiku čistoty krve a židovský národní stát tak nepřijme do svých řad nikoho, komu prokazatelně nekoluje v žilách dostatek židovské krve.

Současně tato adorace Hitlerovy ideologie, příliš nesouzní s legendou o šestimilionovém holokaustu.Pokud by tedy rabíni vycházeli z předpokladu, že Hitler povraždil v plynových komorách miliony jejich souvěrců, vychvalování nacistické ideologie, by nutně znamenalo, schvalování likvidace celého židovského etnika, což jaksi nedává smysl.Kromě toho, že rabínům nestálo za to, se ve svém projevu, byť jen slovem zmínit o  údajném holokaustu, vychvalování Hitlerovy osoby jasně ukazuje na to, že pro rabíny je holokaust naprosto podružná záležitost, či spíše, že pro ně z historického hlediska vlastně neexistuje.Na druhou stranu to asi těžko může překvapit, protože kdo jiný, by měl mít lepší znalosti dějin svého národa, než právě oni a holohoaxová bajka, je určena pouze pro jedince bez znalosti matematiky základní školy.

To že  hlásné trouby demokratury v EU o tomto úniku projevu z izraelské vojenské akademie sveřepě mlčí názorně ukazuje, že všechny informace, které by mohly narušit ten jediný správný pohled na svět prizmatem alternativní reality, jsou důsledně filtrovány.

Jak přežít bez úhony devět zásahů z útočné pušky a brokovnice


Jelikož mainstremové zdroje v případě střelby v Christchurch nedisponují žádnými forenzními důkazy, nemají dokonce ani žádný obrazový materiál, který by dokazoval, že v mešitách v Christchurch skutečně došlo k zabití a zranění skoro stovky osob (tedy kromě FAKE videa, které dokazuje pravý opak), nezbývá jim nic jiného, než naivní čtenáře neustále zásobovat stále novými pohádkami.

A tak se nedávno objevila další bajka o tom, jak jedna z obětí byla zasažena rovnou devětkrát údajnou Tarantovou střelbou z útočné pušky a brokovnice, které v mešitě Al Noor použil a přesto prý přežila.Konkrétně mělo jít o zásahy pětkrát do nohou, třikrát do paže a dokonce jednou do obličeje a oběť prý přežila díky tomu, že se skryla pod jiné tělo, takže další pozornosti střelce prý unikla.

Temel Atacocugu, jak se údajná Tarantova oběť jmenuje, je pak v článku, který o tomto případu informuje dokonce několikrát vyfocen, jako údajný živý důkaz.Přestože měl být tedy Atacocugu před pár týdny zasažen útočnou puškou, nebo brokovnicí přímo do obličeje, krásně se na fotografii usmívá a nikde na jeho tváři není ani známka po nějakém zranění střelbou z pušky.Pokud by tedy i nějakým zázrakem přežil bez okamžité odborné pomoci zásah útočnou puškou do obličeje (přitom musel být bez pomoci dlouhé minuty a současně masivně krvácet), jeho tvář by byla ještě hodně dlouho plná hematomů, protože jen zranění způsobená pěstmi v obličeji, se léčí dlouhé týdny, než zcela zmizí, natož pak střelné zranění způsobené puškou.

Dále jako důkaz zranění na noze, je čtenářům předložena fotografie, na které je noha s údajnou jizvou po zásahu z pušky.”Jizva” ale spíše připomíná otlaček od ponožky, než následky po zásahu z pušky z bezprostřední blízkosti před několika málo týdny.Zranění útočnou puškou, případně brokovnicí z bezprostřední blízkosti způsobují devastující zranění a ona údajná zranění, předváděná osoba nemohla před tak krátkou dobou utrpět.Rovněž Atacocuguovo tvrzení, že projektil zůstal v jeho čelisti je komické, při zásahu útočnou puškou z bezprostřední blízkosti.Jaký učinek má střela z útočné pušky je možno vidět zde, kdy střela i při střelbě z větší vzdálenosti má stále obrovskou kinetickou energii, takže je evidentní, jaká zranění musí způsobit.Atacocugu pak prokazatelně lže, když dále tvrdí, že ostatní postřelení křičeli, z nahrávky je zjevné, že na místě je kromě střelby naprosté ticho.

Podle nevozélandského mainstreamu, tak Temel Atacocugu přežil devět zásahů z útočné pušky a brokovnice bez větší újmy a po šesti týdnech tato střelná zranění nejsou na jeho těle prakticky patrná.To jak si dnes dovoluje mainstream ohlupovat své čtenáře, si nedovolí ani tvůrci akčních filmů, kde so ovšem s jistou dávkou přehánění jaksi počítá.Mainstreamová alternativní realita, si tak zjevně nezadá ani se scénářem akčních stříleček, a její hrdinové, se tak z téměř smrtelných zranění, uzdravují prakticky na počkání.

Florida povolila učitelům nosit ve školách zbraně, konec stupidních GUN FREE ZONES?


Jak vidno, v USA ještě nepozbyli zdravého rozumu a tak se po opakovaných masakrech v GUN FREE školách prozatím pouze na Floridě rozhodli, narušit dosavadní nedotknutelnost GUN FREE ZONES a umožnit učitelům nosit v prostorách škol střelné zbraně.

Ony GUN FREE ZONES pak nejsou ničím jiným, než produktem idiotské sluníčkářské politiky, podle které, čím bude mezi lidmi méně zbraní, tím bude méně i zločinů jimi spáchaných.Desetiletí dlouhá zkušenost ovšem prokazuje pravý opak, tedy že pokud zbraně někde zakážeme, stávají se tyto oblasti beze zbraní oblíbeným cílem ozbrojených útočníků.

V dobách, kdy zbraně byly běžně dostupné kdekoliv na benzinové pumpě, čí obchodě, tak nepřekvapivě k žádným masakrům nedocházelo, takže mezi dostupností zbraní a masakry neexistuje žádná spojitost.V pozdějších letech, kdy se začaly objevovat školní masakry střelnou zbraní, což se kupodivu kryje s masivním nadužíváním antidepresiv v USA a útočníci rovněž zhusta byli pod jejich vlivem, se sluníčkářškým silám podařilo prosadit na školách i jinde, právě GUN FREE ZONES, jako kdyby příčinou těchto masakrů snad byly zbraně, které stejně drtivá většina Američanů nechává bohužel doma.

Jejich zavedení ovšem nepřineslo snížení počtu masakrů v těchto oblastech beze zbraní, ale počet obětí masakrů naopak téměř dvojnásobně narostl, protože tyto oblasti mají masoví vrazi ve značné oblibě, jelikož se zde logicky nesetkají s žádným adekvátním odporem.Je totiž známo, že disciplinovaní občané zákony dodržují, zatímco zločinci nikoliv a otevřeně bezbranými jedinci opovrhují, což dokazují například deníky vrahů z Columbine.Minimálně jeden ze střelců z Columbine byl pak rovněž na  SSRI antidepresivech, takže omezení zbraní sotva něco řeší, jelikož tito léky na předpis zfetovaní jedinci, použijí jiný způsob jak pozabíjet větší počet osob, například podomácku vyrobené výbušniny, které také nastražili, ale tyto shodou okolností selhaly.Představa, že vás tedy nějaká GUN FREE ZONE ochrání, je přímo bláznivá a takový jedinec musí nutně trpět bludy a není schopen vnímat realitu, jinak si to nelze vysvětlit.

Jediným řešením tak je, umožnit občanům nosti zbraně, s důrazem na slovo nosit, protože mít je doma zamčené v šuplíku je opravdu k ničemu.Na Floridě se tak rozhodli jít příkladem, na rozdíl třeba od EU, která systematicky usiluje občany odzbrojit.Floridská nová norma, by tak mohla definitivně skoncovat s GUN FREE ZONES ve školách, protože útočníky pouze lákají, a umožňují jim v klidu postřílet libovolné množství lidí, jako bezbrané ovce.

Kriminalita barevných v New Yorku nadále stoupá


Jako každoročně New York Police department zveřejnil statistiky spáchané kriminality na území města za minulý rok 2018 a stejně jako v předchozích letech, se na páchání trestné činnosti podílí násobně častěji něž bílí Američané černoši (black) a Hispánci, takže se nejedná o žádnou anomálii, nýbrž o setrvalý stav.

Celkově tak na území New York city černoši spáchali v roce 2018 49% trestných činů a ve 42% případů byli za ně uvězněni, což je oproti minulému roku nárust skoro o dvě procenta.Kriminalita Hispánců s 30 a 34%, se drží na zhruba stejné úrovni.Běloši s 18% mají tak vzhledem ke své dominanci v populaci minimální podíl na kriminalitě, zatímco černoši, kterých je v populaci NYC kolem 20 procent, (29% Hispánci, 31% běloši) jednoznačně dominují a jejich kriminalita je tak několikanásobně vyšší.Běloši se ovšem stávají vzhledem k svému nízkému podílu na kriminalitě, mnohem častěji její obětí.

Černošský celkový 42% podíl na kriminalitě, není ovšem nic proti černošskému podílu na vraždách a zabitích, kde nemají absolutně konkurenci.Na těchto kriminálních činech mají černoši podíl více jak 60% a i Hispánce s 33% překonávají téměř dvojnásobně.Podíl bělochů je pak zanedbatelných necelých 5%, ovšem obětí vražd je mezi bělochy skoro 10%, což ukazuje, že se stávají minimálně z poloviny obětí právě černochů, případně Hispánců.

Rovněž loupeže jsou černošskou doménou a s 60% podílem na nich, černoši opět jednoznačně dominují a překonávají Hispánce s 30% znovu dvojnásobně.Podíl bělochů na loupežích je opět zanedbatelných 5%, obětí mezi bělochy je ovšem v případě loupeží skoro 14%, což opět prokazuje, že se na ně něběloští zločinci často zaměřují.

V případě znásilnění nepřekvapivě vedou znovu se 43% černoši, nicméně zde se na ně s 42% zdatně dotahují Hispánci.Je třeba ovšem zohlednit, že Hispánců je v populaci skoro 30%, oproti 21% černochů.V ostatních sexuálních zločinech pak Hispánci černochy vyjímečně překonávají s 48%, oproti černošským 33%.Podíl bělochů na znásilnění je znovu zanedbatelných 7%, obětí se ovšem znovu stávají velmi často a to skoro ve 20% případů a v minimálně 13% případů, jsou tak běloši obětí černochů, nebo Hispánců.

V případě incidentů se střelbou, černoši dosahují neuvěřitelných 68%, Hispánci mají “pouhých” 28% a běloši bezvýznamná dvě procenta.V tomto případě je ovšem pozitivní skutečnost, že se černoši i Hispánci zaměřují při střelbě především na svoje etnikum a počet bělošských obětí nepřesahuje významně počet kriminálních čínů bělochy spáchaných.Tato skutečnost pak mimochodem ukazuje, proč je dobré v oblastech s vyšším výskytem černošského a hispánského obyvatelstva, nosit střelnou zbraň, protože původci střelby jsou prokazatelně oproti lžím v mainstreamu, právě černoši.

Statistika NYPD přináší podrobné údaje ještě v dalších kriminálních deliktech, nicméně už z těchto uvedených příkladů je evidentní, že kriminalita jak Hispánců, tak především černochů, mnohonásobně převyšuje kriminalitu bělošskou.Především pak černošská kriminalita je vzhledem k pouhému 21% zastoupení v populaci NYC přímo katastrofální.