Poláci mají zpravodajskou síť proti pomlouvačům národa


Hlavním impulsem k vytvoření této sítě se stal pochod, který se minulý měsíc konal na výročí 99 let polské nezávislosti v hlavním městě Polska, který většina zmanipulovaných mainstreamových zdrojů, označila jako pochod ultrapravice.Faktem ovšem je, že spousta těchto zdrojů, tuto událost raději ignorovala a vůbec o ní neinformovala, jelikož na pochod ultrapravice, se pochodu zůčastnil příliš velký počet Poláků rovnou všech generací.

Celkovou účast tak polská police odhadla na více než 60 000 osob, a rozhodně nešlo o pochod jakýchsi pravicových extremistů, jak se snaží některé zdroje veřejnost ohlupovat, jelikož se tohoto pochodu zůčastnilo i velké množství rodičů s dětmi a seniorů.Na transparentech se při pochodu objevily nápisy jako “Evropa bude bílá, nebo neobyvatelná”, „Bílá Evropa bratrských národů“, “čistá krev, jasná mysl”, “ne islámu” a také slogany namířené proti homosexuálům.Objevila se i další podobná hesla, která prý byla xenofobního charakteru, na což můžeme pouze říct, díky Bohu, jelikož dobře víme, jak dokázali imigranti valící se do Evropy, zlikvidovat vlastní země, které jsou paradoxně často mnohem bohatší, než země evropské.

Polský ministr vnitra Mariusz Blaszczak, pak reakce zdrojů, které demonstraci označily jako nenávistnou odmítl, jelikož se nechovají jako novináři, nýbrž jako političtí aktivisté.Podle polského ministerstva zahraničí, pak byl pochod “velkou oslavou Poláků, odlišných ve svých názorech, ale sjednocených okolo sdílených hodnot svobody a věrnosti k nezávislé domovině”.Polská premiérka Beata Szydlová pak  prohlásila, že nedopustí, aby na mezinárodní scéně byl pomlouván a urážen polský národ.Podle slov předsedkyně Tvrze dobrého jména Miry Wszelakové, zprávy západních médií o Pochodu nezávislosti jasně ukazují, že vytvoření sítě, bylo nezbytné.

V Polsku je tak zjevná snaha chránit především polský národ, nikoliv přivandrovalé cizácké minority na úkor národů evropských, jak je zvykem v mnoha evropských demokraturách.Polsko tak vysílá jasný signál, že v Polsku jsou na prvním místě především zájmy Poláků a ne zájmy imigrantů pologramotných a zdegenerovaných ras, kterými se Brusel svou politikou, snaží evropské národy zamořit.Cílená imigrační politika EU, by tak následně vedla nevyhnutně k tomu, že by jak Evropa, tak evropské národy jak je známe dnes, přestaly existovat.Je tak třeba nezapomínat na to, že pluralismus končí ve chvíli, když ke společnému stolu přisednou lidožrouti.

Advertisements

Český rozhlas za koncesionářské poplatky, šíří islámskou propagandu


To že mainstreamová média, dávají nebývale velký prostor těm, kteří se snaží Islám omlouvat, přičemž na druhé straně podstatné skutečnosti ignorují, je již dlouho patrné.A aby promuslimské propagandy nebylo náhodou málo, dnes Český rozhlas (ČR), který je veřejnoprávním médiem placeným z koncesionářských poplatků a má tedy bránit zneužití médií politickými stranami, zveřejnil obsáhlý rozhovor s předsedou muslimské obce.Neměli by jsme nic proti tomuto rozhovoru, pokud by zde byly ovšem zmíněny skutečnosti související s Islámem, nicméně to se nestalo a ČR tak pouze, svoje posluchače obratně manipuluje v zájmu lživé promuslimské propagandy.

Pan předseda si tak v rozhovoru stěžuje, že předvolební kampaň SPD byl laciný populismus, jelikož byla otevřeně zaměřena proti Islámu.Ve skutečnosti nebyla vůbec populistická a byla vzhledem ke všem skutečnostem přímo souvisejícími s Islámem, které ovšem mainstream důsledně tají, ještě velmi mírná.Podle pana předsedy, je pak prý neobjektivní, že je Islám spojován s terorismem, jelikož drtivá většina muslimů atentáty nepáchá.Tady nám pan předseda předvádí ukázkový alibismus, jelikož podle něj, přestože se všichni pachatelé teroristických útoků v Evropě se stovkami mrtvých hlásili k Islámu, Islám s tím podle něj nijak nesouvisí a měli by jsme si tedy v Evropě podle něj, islámskou líheň teroristů dále pěstovat.

Dále se můžeme z rozhovoru dovědět, že výklad Islámu je prý cíleně překrucován a ve skutečnosti tam nic, co by bylo v rozporu s evropskými tradicemi, kulturou a zákony není, jak mimochodem tvrdila také SPD ve své kampani, na kterou si pan předseda tak stěžuje.Tady už jde vyloženě o manipulaci, kterou redaktor/ka ČR v klidu přechází, přestože každý gramotný jedinec ví, že například v muslimské Saúdské Arábii, stále platí středověké zákony, na jejichž základě se vykonávají středověké tresty, o čemž informuje i mainstream.A tak v rozporu s  evropskou kulturou a především pak evropským právem, za naprosto banální přestupky, které se v Evropě řeší pokutou, či mírnými tresty, případně se o přestupek ani nejedná, se v Saudské Arábii  běžně udělují drakonické tresty.

Není tak vyjímkou bičování žen za řízení auta, či jiné malicherné přestupky.V rámci objektivity je nutno dodat, že zákaz řízení žen, se chystají v SA zrušit – jaký to od Islámu pokrok!!, nicméně drakonické tresty za jiné banální prohřešky zůstávají.Loni tak byl například zbičován Raif Badawi za to, že psal blog, což se může brzo opakovat, jelikož psát blog jinak, než hlásá Islám se nepřipouští a tvrdě se trestá.Rovněž SA popravila polovinu všech odouzených osob za prohřešky v rozporu s mezinárodním právem, tedy i právem evropským.Je na místě se tedy zeptat, na co si to pan předseda muslimské obce stěžuje a především proč mu ČR u toho, zjevně “vhodně” vybranými otázkami za peníze poplatníků sekunduje.

To nejlepší ještě ovšem přijde.Mezi muslimy je v důsledku významně rozšířeného incestu (asi 50% populace), oproti původní evropské i severoamerické populaci, mimořádně vysoký počet duševně postižených, což má nepřepakvipě vliv i na jejich následné jednání.V těchto souvislostech pak nepřekvapí, že 70% Pakistánců a 40% Turků pochází z incestních vztahů, stejně je tomu i u další muslimské populace.Podle výzkumu zveřejněného na Biomedcentral, počet vrozených vad dosahuje  69,9 /1000 živě narozených ve většině arabských zemí, na rozdíl od 52,1/1000 živě narozených v Evropě, Severní Americe a Austrálii.V Ománu, na 21 988 porodů, bylo 24,6 z 1000 narozených závažných malformací.Riziko vrozených vad u sňatků prvních bratranců a sestřenic může být odhadováno na 2 až 2,5 násobek celkové populační míry, zejména v důsledku exprese autosomálních recesivních poruch.

V této souvislosti další studie naznačují, že takzvaní sebevražední atentátníci nejsou údajní náboženští fanatici, nýbrž páchají sebevraždy v důsledku v arabsko-muslimské populaci široce rozšířené deprese, která má opět původ v incestu.K podobnému závěru došel i patolog s Kábulské univerzity Dr. Yusuf Yadgari, na základě autopsií prováděných na pozůstatcích nedávných sebevražedných atentátníků, téměř 90 procent mělo zdravotní postižení nebo špatný zdravotní stav, jako je malomocenství.Dále podle Yadgariho, rovněž Al-Kajda užívala v důsledku genetického  postižení vyloučené jedince a jedince s Downovým syndromem, což je často dalším nepříjemným vedlejším efektem mnoha chromozomálních onemocnění vyplývajících z incestu mezi prvními bratranci a sestřenicemi.Lidem s nízkou inteligencí (v důsledku incestu) je také mnohem snazší vymývat mozky fundamentalistickým islámem.

Předseda muslimské obce, si tak nemá na co stěžovat, naopak může být rád, že drtivá většina pro muslimskou komunitu nelichotivých skutečností, se stále nedostala do povědomí široké veřejnosti, a to především v důsledku enormní snahy ze strany mainstreamových médií včetně Českého rozhlasu, který za peníze poplatníků, systematicky šíří vyváženou lživou promuslimskou propagandu.Je proto nejvyšší čas, jak také navrhuje i SPD, koncesionářské poplatky pro ČR a ČT zrušit.Pokud pak mají tyto instituce na něčí objednávku v plánu dále šířit vyvážené lži náboženství kriplů, tak za svoje, a ne za peníze daňových poplatníků.

Xenofobie v newspeaku demokratury


Jako první přišel s termínem Newspeak George Orwell ve své knize 1984.Newspeak – novořeč, měl sloužit v tomto románu vládnoucí straně tak, aby občané neměli možnost vyjádřit nesouhlas a kritizovat tak její politiku.Něco velmi podobného, můžeme v současnosti pozorovat u vládnoucích demokratur.Zatím sice nedochází k tomu, aby některá slova byla zcela odstraněna, jako v Orwelově knize, nicméně lze pozorovat prokazatelnou snahu, význam některých slov měnit tak, aby se daly vládnoucí mocí v kombibnaci s gumovými paragrafy, dobře zneužít proti komukoliv.

newspeak

Ukázkovým příkladem je pak xenofobie, kterou mainstreamová media z nějakého důvodu milují a zneužívají ji v současnosti při každé možné příležitosti.A to často i v naprosto nesmylných spojeních, což je pro tyto media typické.Běžně tak můžeme vidět, že mainstreamové závislé zdroje opakovaně používají spojení jako “xenofobní nálady” (1), (2), (3), přestože xenofobie nemá s náladami nic společného.To jen dokazuje, že vládnoucí politici jsou notně omezení a mainstream velmi ochotně jejich bláboly do omrzení prezentuje, jako nezvratné pravdy. Snaží se tak těmito nesmysly nejspíše ve veřejnosti vyvolat dojem, že xenofobie je jakási patologická nálada, kterou lze výchovou, či nějakým podobným způsobem eliminovat.Vzhledem k tomu, že xenofobie je človeku i zvířatům vlastní po celou dobu jejich existence, je to zjevně jen propagandistická konstrukce.Tato skutečnost tak jasně dokazuje, že primárním cílem těchto medií není informovat, nýbrž manipulovat.

Kromě snahy prezentovat xenofobii široké veřejnosti jako cosi negativního a tedy zavrženíhodného, je zde prokazatelná také snaha, měnit samotnou definici xenofobie v odborné literatuře tak, aby tato definice byla co nejširší a současně ji spojovat s pojmy, které jsou vnímáné ve společnosti negativně.Případní pochybovači, kteří jsou pro demokratu extrémně nebezpeční a které nedokáže zmanipulovat polodebilní propaganda určená pro široké masy, tak mají být přesvědčeni rádoby odbornými publikacemi, které působí dojmem vědeckosti, aniž by ovšem vědecké byly.

V publikacích, jako jsou různé slovníky a encyklopedie, je tak definice xenofobie cíleně měněna, což si lze snadno ověřit.Ve starších zdrojích je xenofobie definována jako obavy z něčeho cízího, obavy z něho, strach z něho.V některých, jako třeba v Naučném slovníku B.Kočího z roku 1925 toto heslo ani nenaleznete, což taky něco naznačuje.V Malé československé encyklopedi z roku 1978, je pak xenofobie definována jako odpor, nepřátelství, nedůvěra k něčemu cizímu, strach před ním.Ve Slovníku cizích slov z roku 1985, pak najdeme definici prakticky identickou.Tehdejší komunistická moc, tak zjevně neměla důvod, tuto základní definici jakkoliv upravovat, či uměle rozšiřovat a tato veskrze neutrální definice zůstala zachována.

To se ovšem významně mění v roce 1995, tedy paradoxně po pádu komunismu, a to ve chvíli, kdy se nová moc už dostatečně etablovala.V Akademickém slovníku cizích slov, je tak původní definice xenofobie rozšířena o nenávist k cizincům.To je ovšem, ač to tak na první pohled nemusí působit, významná změna.Zatímco tedy původní definice xenofobie byla naprosto neutrální a nebyl v ní konkretizován žádný objekt, to se v roce 1995 mění a definice je rozšířená tím, že je tento objekt definován a maji jím být právě cizinci.To je ovšem zjevně pavědecký a účelový  přístup, protože proč jsou zmíněni zrovna cizinci a ne třeba cizí potraviny, či cokoliv jiného.Někdo tedy už tehdy zjevně počítal s přílivem nekulturních etnik do Evropy a začal si tak pro jeho obhajobu vytvářet vhodné podmínky.Ani tato úprava však  nestačila a tak v roce 1998 ve IV. svazku Všeobecné encyklopedie bylo u xenofobie doplněno, že jde o primitivní nenávist a odpor ke všemu cizímu a neznámému a základ šovinismu a rasizmu.Tady už je do oči bijící, že xenofobie má být vnímana veskrze negativně, jako cosi primitivního, co nutně vede až k rasizmu.To je samozřejně nesmysl, nikdy nic takové nebylo prokázáno a ani nemohlo.”Primitivní” je pak podle této “logiky” také třeba samotný strach, který bude nejspíše demokratura taky brzo označovat, jako cosi nežádoucího.

To, že se xenofobie, která člověka i další tvory bezpečně provedla celou evolucí až do dnešních dnů, stává pro chorou demokraturu nežádoucí, protože brání bezproblémové imigraci primitivů do Evropy, je zřejmé.Xenofobie vždy sloužila jako obranný mechanismus a strach z cizího byl oprávněnou ochranou, protože nově příchozí mohli být reálnou hrozbou a jak ukazuje historie, velmi často jí taky byli.Dnes se nás však propaganda demokratury snaží podvodně přesvědčit, že hrozbou tito příchozí nejsou, čímž nám ovšem bezděky říká, že musíme být dvojnásob ostražití.

Co říkají statistiky o mezirasových sexuálních deliktech v USA


Přestože billboard, lákající barevné imigranty z Afriky do Finska, kde budou moci beztrestně znásilňovat tamní ženy byl fake, což samozřejmě udělalo velkou radost především všem sluníčkářům a dalším notorickým vítačům barevných do Evropy, kteří si tak na základě svého zkresleného pohledu na svět nejspíše dovodili, že z této strany žádné nebezpečí nehrozí, moc důvodů k optimismu zde ovšem není.Realita na územích obývaných barevnými rasami, není totiž příliš odlišná, od scény na upraveném billboardu.

rape-billboard-fake

I když podle sčítání z roku 2014, žije afroameričanů v USA 45.7 millionů, což je pouhých 14.3%, jejich zastoupení především na násilné trestné činnosti včetně sexuálních deliktů je ohromné a vzhledem k bílé americké populaci je vyšší o několik stovek procent.Podle statistik FBI tak bylo za rok 2012 bílými spácháno 9,027 znásilnění a  4,512 černochy.Vzhledem k tomu, že černochů v USA žije oproti bělochům asi čtvrtina – spíše méně, jedná se o více jak dvojnásobek.Zatímco pak sexuální útoky bělochů na černošky prakticky neexistují a jsou naprosto raritní, sexuální útoky černochů na bílé Američanky ročně dosahují desetitisíců případů.Například v roce 2006 pak bylo ze strany černochů proti bílým Američankám zaznamenáno 32, 443 sexuálních útoků, zatímco  ze strany bělochů proti černoškám ani jeden.

V souvislosti s těmito skutečnostmi, sluníčkáři a další vítači barevných imigrantů prokazují, že jsou buď neschopní si tato data dohledat, nebo je úmyslně tají, či ignorují, což je ještě horší.V každém případě se u nich minimálně jedná o absolutní absenci kritického myšlení a schopnosti vnímat realitu, což může poukazovat i na závážnější problém, než je jen vrozená najivita.Ještě horší pak je, že velké množství těchto jedinců, postrádajících schopnost racionálně uvažovat, se nachází i ve významných politických funkcích mnoha států Evropy.

Vzhledem k realitě panující na územích, kde barevné rasy, přestože mají v populaci minimální zastoupení (myšleni jsou pouze černoši, Hispánci, kteří mají také významný podíl na trestné činnosti započteni nejsou), v kriminálních statistikách absolutně dominují, je na místě být vůči těmto etnikům extrémně xenofobní.

Kdo informuje o izraelské antiimigrační rasové politice je antisemita


To že se v demokratuře nepohodlní politici a nebo informační zdroje, často značkují antisemitskou nálepkou, je v dehonestační politice zaměřené proti všem, kteří odmítají propagandistická dogmata, dlouhodobě zavedená praxe.Poukazovat tak na cokoliv, co je v demokratuře z propagandistických důvodů vnímáno negativně, v souvislosti s židovským etnikem, je zárukou toho, že si nálepku antisemity jistojistě vysloužíte.

marriages-in-israel

Pokud si tedy přečtete článek na iDnes, který se věnuje letošní návštěvě Adama Bartoše v Polné, při které připoměl 117 let od zavraždění Anežky Hrůzové, dovíte se mimo jiné, že A. Bartoš v letošní řeči opět zaútočil na Židy, když řekl, že: “Ačkoliv Židé sami uprchlíky nepřijímají, nám říkají, že bychom je přijímat měli a když tak nečiníme, označují nás za xenofoby.”Na iDnes, jehož pisálci zjevně opakovaně píší v zájmu vládnoucí nomenklatury, je tak konstatování faktů označováno, jako útok na Židy.

Poukazovat tak na izraelskou segregační a rasovou imigrační politiku, kterou Izrael na svém území už desítky let praktikuje (a nutno dodat, že jen díky  segregační politice, omezil počet útoků na své občany na minimum), je v evropské  právní inkvizici, považováno za útok na Židy, a není problém se tak dostat před soud, za podněcování k nenávisti.Někdo stojící v pozadí a ovládající mainstreamová media, má tak zjevně velký zájem na tom, aby tato velmi úspěšná izraelská rasová politika, byla před evropskými občany utajena a současně odpůrci imigrace cizích ras do Evropy, byli označováni za xenofoby.V newspeaku demokratury, je samozřejmě xenofobie prezentována jako cosi negativního, zatímco ve skutečnosti to je přesně naopak, což dokazuje i xenofobní imigrační izraelská politika.

Pro každého jen trochu kritického pozorovatele, který se nespokojí s mainstreamovými bláboly, jako s jediným zdrojem, je do očí bijící, že tady někdo káže vodu a současně pije víno.A tak přestože Izraelci, si dopřávají víno už dlouhá desetiletí plnými doušky, evropští politici, kteří podle svých opakovaných prohlášení, mají s židovským státem velmi dobré vztahy, se snaží své občany přesvědčit o tom, že by sami měli pít vodu.

Jistě, odhalit podstatu izraelské rasové antiimigrační politiky, by mohlo mít pro historická dogmata, jejichž zpochybnění demokratura přísně trestá, vážné následky.Zatímco ještě dnes, mnozí tato dogmata přijímají, jako historická fakta, odhalení skutečného historického pozadí zákonů, které v Izraeli zavedli, by tuto víru v ně, mohlo vážně ohrozit.A tak nezbýva, než izraelskou rasovou politiku, založenou na Norimberských zákonech z roku 1935, které si  už tehdy představitelé židovstého etnika pochvalovali, takže jejich kopii zavedli i v samotném Izraeli, nadále před evropskou veřejností tajit a narušitele oficiální legendy, posílat do kriminálu jako onálepkované antisemity.

Máme i xenofobní politiky, díky Bohu


V dnešní situaci, kdy v srdci EU máme milionovou spící armádu nepřátelsky laděných etnik, navíc vyznávajících náboženství, která jsou evropským zvykům i zákonům na hony vzdálena, je snaha o omezení možností získat palné zbraně občany nejen idiotstvím, ale přímo zločinem, proti evropským národům.Někteří parlamentní politici se tak začínají nyní, v hodině dvanácté, překvapivě probouzet a stavět se na odpor snaze nomenklatury v Bruselu, usilující o to, aby se z občanů EU, staly bezbrané ovečky.

support-moms-with-guns-t-shirt_design

Přestože se tak ještě nedávno, prakticky všichni parlamentní politici chovali naprosto idiotsky a snažili se držení zbraní občany omezit a tvrdili, že je prý zbraní mezi lidmi příliš mnoho, dnes když jsou konfrontováni s hrůzami, které páchají přivandrovalci cizích etnik na území států EU, začínají zdá se měnit názor.Dokonce došlo i na racionální argumenty, když bylo poukázáno na to, že více zbraní nezpůsobuje více vražd – ve skutečnosti je to přesně naopak, a násobně více lidí zabije farma loby, ale že se zbraní bojíme jen kvůli televizi, což je vzhledem k dosavadní tuposti a prolhanosti mainstreamových medií, něco neslýchaného.

Nevíme sice, jestli není za tímto jednáním především vypočítavost, aby se nadále tito politici udrželi u koryt, ale vše nasvědčuje tomu, že to nebude primárním motivem.Jelikož v každé živé bytosti, ať už je to člověk, nebo zvíře, pokud netrpí poškozením mozku, dříme z evoluce geneticky zakodovaná xenofobní pojistka, která ji umožní v kritických situacích přežít.Tito lidé tak prostě dostali strach, a začali konečně přemýšlet.Je to tak signálem, že přes všechny ty jobovky, které se na nás v posledních dnech valí, ještě to s námi není tak zlé a je tu naděje, že se nenecháme tupě sežrat, jak nám sugerují politici typu Angely Merkel, ale budeme se teroru vetřelců, bránit se zbraní v ruce, jak  bylo po staletí svatou evropskou tradicí.

Někteří tak už i v politických kruzích, které jsou jinak tradičně odtrženy od reality v ulicích, začínají chápat, že v situaci, kdy je obestoupí skupina cizáků, budou mít s holýma rukama sotva šanci na obranu a budou se tak moci jen modlit, že se stane zázrak a policie dorazí včas, pokud ovšem dorazí vůbec.Toto pak platí dvojnásob pro ženy, na které se tito přivandrovalci, specielně zaměřují.A jelikož tyto individua ničemu jinému, než násilí nechtějí rozumět, je nutné jim odplatit stejnou mincí a jelikož jak psal už Robespierre, násilí je spravedlnost, okamžitá, přísná a neúprosná, prostě těmto útočníkům v takové situaci, jednoduše ustřelit koule a dát jim tak ochutnat, jejich vlastní medicíny.

Xenofobie – dar evoluce


Mainstreamová závislá media se usilovně snaží o to, aby xenofobie byla ve společnosti vnímána jako cosi nepatřičného, ba přímo patologického.Objevila se i výzva “vědců”, kterou podpořili i někteří ministři.Xenofobie pak je prý  podle Dienstbiera pro demokracii větším nebezpečím než imigranti.Tady se mimochodem  Dienstbier hloupě podřekl, když přiznal, že považuje imigranty za nebezpečí pro demokracii, což je u ministra, který má na starosti lidská prává, docela zvláštní.

xenoOdkazovaný článek je především víc než cokoliv jiného, ukázkovým logickým klamem, jelikož  klade důraz na to, že výzva pochází od jakýchsi vědců a současně na jejich vysoký počet, konkrétně rovnou 2 500.Je zde tedy do očí bijící snaha čtenáře přesvědčit, že když za výzvou stojí vědci a rovnou v tisícových počtech, není o čem diskutovat.Z historie ovšem víme, že to, že za nějakým tvrzením stojí vědec, nebo i více vědců, ještě nic nezaručuje.Vědecká obec se během dějin zastávala tolika nesmyslů, že by to vydalo na celou knihovnu.Není to zase tak dlouho, co vědci tvrdili, že letadlo težší než vzduch nemůže nikdy vzlétnout, a nebo že kameny z nebe padat nemohou, protože tam žádné nejsou.Aby iDnes podalo objektivní informace, muselo by problém rozebrat poněkud hlouběji, a především se zaměřit na fakta a nikoliv na to, kdo za výzvou stojí.To by ovšem už nepůsobilo tak přesvědčivě (logické klamy působí naopak jak víme na čtenáře bez schopnosti kriticky myslet velmi přesvědčivě) a navíc na to jejich redakce nemá potřebné mozkové kapacity.Aby jsme tedy poodhalili tajemství sluníčkovými medii odsuzované xenofobie, budeme se muset trochu zamyslet a zapochybovat o některých rádoby nezvratných postulátech, které se na  nás z mainstreamových medií bez přestání valí.

Xenofobie – obava z něčeho cizího, nedůvěra k němu, strach z něho, není především  něco, co se dá získat výchovou, nebo naučit a tedy ani odnaučit, jak se nám snaží její kritici podsunout, když proti ní chtějí bojovat vzděláváním.Je to pouze reakce na podněty a proto proti ní nelze bojovat, stejně jako nelze bojovat s terorismem, protože terorismus není žádný nepřítel, ale taktika.Xenofobie je taky často  spojována s rasismem, což je další blud.Obavu z cizího můžeme pozorovat už u kojenců od tří měsíců věku, zatímco rasismus u kojenců lze sotva pozorovat.Jelikož rasismus je pak především ideologie, jedná se v případě jeho spojování s xenofobií o nesmysl.Podle “logiky” sluníčkářů, by jsme tedy asi měli začít převychovávat už kojence, protože jsou prokazatelně xenofobní, což je podle ideologů sluníčkové demokratury špatně.Mezi řádky tak na nás  řve sofistika a dokazuje to pouze, že pár hlupáků, chce zvrátit miliony let dlouhý, evoluční vývoj.

Xenofobie ani není žádná nálada, jak se taky v článku tvrdí.Za nálady jsou především zodpovědné neurotransmitery a nejsou tedy reakcí na žádný konkrétní podnět.Spojení “xenofobní nálada” je tedy rovněž úplný nesmysl.To že je strach z cizího vlastní už novorozencům, je důsledkem evolučního vývoje.Reakce které se během vývoje ukázaly jako zbytečné, byly potlačeny, ty které se ukázaly jako potřebné, se dál vyvíjely a posilovaly.Strach z cizího tak překvapivě zůstal zachován nejen u člověka, ale i u zvířat, což vypovídá o jeho nezbytnosti pro přežití a zachování druhu.Jako téměř ve všem, tak i zde, existuje ale jedna vyjímka: Dronte mauricijský, neboli blboun nejapný.Tento pták nebyl vůbec xenofobní, nebál se lidí a byl taky rychle vyhuben.

V moderní společnosti byla nebezpečí, před kterými člověka strach z neznámého chránil před tím, aby ho něco sežralo, nebo jinak ohrozilo, dočasně odstraněna.Nyní se ale opět objevují a objevuje se tedy i xenofobie.Znamená to tedy, že je něco špatně s člověkem?Nikoliv, něco je špatně se společností.Je to asi tak, jako když budete zanícený bolestivý prst, “léčit” léky proti bolesti.Odstraníte tak tedy možná symptom, nikoliv však příčinu a možná vás to časem zabije.Dvojnásobně nebezpečné to pak je pro společnosti, které ztratí pud sebezáchovy, přestanou být xenofobní a začnou přijímat cizí destruktivní etnika.

Jelikož jsou tedy obavy z cizího naprosto přirozené a bez nich by jsme dlouho nepřežili, může se u těch, kteří xenofobní reakce postrádají, jednat o chorobu?Je to docela pravděpodobné a poslední poznatky tomu nasvědčují.Existuje totiž prvok Toxoplasma gondii, který u nakažených živočichů způsobuje významné změny chování.Aby se mohl snadno šířit, mění chování především myší tak, že myš ztrácí přirozený  strach a “nechá” se tak sežrat dravcem, nejspíše tedy kočkou.Toxoplasma mění významně i chování u člověka, který se tak stává méně opatrný a ostražitý.V rozvinutých zemích, je pak toxoplasmou nakažena více jak polovina populace.Výzkumem toxoplasmy se už dlouhá léta zabývá Jaroslav Flegr, a je i autorem knihy Pozor, Toxo.Není zatím zcela objasněno, v čem všem toxoplasma mění chování člověka, ale že tito lidé mají sklon k neopatrnému až riskantnímu  jednání je jisté.

Pokud jste tedy xenofobní, můžete si pogratulovat.Xenofobie je jedním z nejvzácnějších darů evoluce a její absence je pro takto postižené jedince nedostatkem, který pro ně může mít vážné, ba přímo fatální následky.