Podle islamistického starosty Londýna, není důvod k obavám

Už jen tato skutečnost, že v době, kdy britská města zažívají jeden teroristický útok za druhým, sedí na londýnské radnici vyznavač islámu, ve jménu kterého jsou tyto útoky páchány, by mělo leckoho disponujícího ještě zdravým rozumem, přinejmenším zarazit.Na Britských ostrovech, se ale zřejmě, mnoho takto obdařených jedinců nevyskytuje.Pokud by jsme si pak mohli dovolit skromnou analogii s tímto současným stavem, je to hodně podobné situaci, jako kdyby si londýňané v roce 1940, posadili do čela radnice, člena Hitlerovy NSDAP.To by ovšem ještě nebylo tak kritické, jelikož nacistické Německo se usilovně snažilo, dosáhnou s Británií smíru a vyhnout se tak válečné konfrontaci.Od islámu se na druhou stranu, dá sotva čekat nějaký smír, což musí být každému, kdo měl tu čest někdy nahlédnout do Koránu, naprosto jasné.

Londýnský starosta Khan, tak vydává prohlášení, podle kterých prý ani po včerejších útocích, které si vyžádaly sedm mrtvých a desítky zraněných, prý není důvod k obavám a přítomnost policie v ulicích v nebývalém počtu, má být zřejmě uklidňující.Otázkou tedy je, co se Khan snaží Britům nalhat, když policie zjevně nebyla schopna ani jednomu masakru spáchného islamisty v posledních týdnech nijak zabránit.Britští politici v čele s premiérkou taky zřejmě už naprosto ztrácí soudnost, když si pochvalují “bleskurychlý zásah” policie, která všechny teroristy zlikvidovala během osmi minut.Skutečnost je ovšem taková, že osm minut je v situaci, kdy vás někdo ohrožuje nožem, nekonečně dlouhá doba, což by si zjevně měli politici, nadšeně oslavující policii, někdy na vlastní kůži vyzkoušet.Bohužel Britům, které vládnoucí demokratura dokonale odzbrojila tak nezbývá, něž dlouhé minuty trpět teror ozbrojených islamistů, kteří omezení držení zbraní jaksi nerespektují a případně se bránit proti zbraním židlemi, či sklenicemi, a trpělivě vyčkávat na příjezd “bleskurychlé” policie.

Namísto toho, aby britští politici v reakci na opakované teroristické útoky, kterým není policie schopna zabránit, umožnili občanům se adekvátně ozbrojit a nebyli tak odkázáni čekat dlouhé minuty na příjezd policie, tito politici v čele s premiérkou, přichází s jiným “řešením” této tristní situace.Britská premiérka Theresa May, tak vyzývá k větší regulaci “extremistických” projevů na internetu, což je vzhledem k tomu, že islamistická ideologie není v Británii nijak omezována, dosti bizarní snaha a sotva tak britské premiérce, půjde o omezení šíření myšlenek islámu na internetu.Pokud by pak chtěli v Británii nějak významněji šíření informací na internetu skutečně omezit a především kontrolovat, bylo by nutné především zakázat šifrované přenosy dat, což by v praxi zasáhlo pouze ty subjekty, které by tento zákaz respektovaly.A jelikož osoby připravující teroristický útok, by sotva zákony omezující šifrování dodržovaly, je otázkou, jestli politici v Británii jsou už tak omezení, nebo chtějí omezit internet pouze běžným občanům, jelikož na teroristy to bude mít stejný dopad, jako omezení držení zbraní, tedy žádný.

Vzhledem k posledním aktivitám britských politiků, je tak zřejmé, že jejich cílem není zajistit bezpečnost občanů, což by jednoduše zajistilo uvolnění omezení pro držení zbraní, jak konečně správně na terorismus Arabů, zareagovali v Izraeli.A jelikož se toto opatření  velmi osvědčilo a už několik arabských teroristů bylo ozbrojenými občany v Izraeli zastřeleno ještě dlouho před příjezdem policie, takže neměli čas ohrozit větší počet osob, je otázkou, proč evropské demokratury tento izraelský přístup ignorují a nepřistoupí rovněž k uvolnění držení zbraní.Jelikož však bruselská nomenklatura dělá pravý opak a držení zbraní občany se snaží ještě více omezit, je už dnes, po mnoha teroristických útocích v Evropě jasné, že omezení islámského terorizmu je sotva jejím cílem.

Co je důsledkem kombinace incestu a Koránu

Už jsme zde před časem psali, že v muslimských zemích, velmi vysoké procento populace pochází z incestních vztahů, celosvětove to pak je téměř polovina muslimů.Riziko, že se narodí dítě, které bude mít IQ nižší než 70, kdy už se jedná o retardaci, je pak u potomků bratranců a sestřenic o 400% procent vyšší.

Islám je nejrychleji rostoucí náboženství dnešního světa, šíří se nezadržitelně Afrikou, a pokud se podíváme na mapu úrovně IQ, je to zřejmé.I když na úroveň inteleigence mají vliv i jiné faktory, to že má na ni dominantní negativní vliv islám s jeho pokrevními svazky, je prokázané mnoha studiemi.

Přestože se mainstreamové zdroje pochopitelně z důvodu, aby nepřiživovaly odpor proti imigraci těchto skupin do Evropy, snaží pro muslimy nelichotivé skutečnosti cenzurovat, takže muslimská degenerace je v nich tabu, situace je už tak tristní, že i britská mainstreamová BBC, musela nakonec s pravdou ven.BBC tak ve svém výzkumu zjistila, že zatímco Pákistánci ve  Spojeném království tvoří asi  jen 3,4 procent všech narozených dětí v Británii, tvoří současně 30 procent všech britských dětí s poruchami, které jsou důsledkem právě v tamní pakistánské komunitě běžných svazků mezi blízkými příbuznými.

Problémy s duševním zdravím, se pak mnohem pravděpododněji vyskytují u lidí, kteří vzešli z incestních vztahů, zvláště když mluvíme o 1400 letech islámského incestního manželství, což je velmi dlouhá doba a je opravdu najivní se domnívat, že tuto muslimskou masu hrnoucí se do Evropy, zatíženou více než tisíci lety degenerace v důsledku incestu, lze během několika let integrovat do západní společnosti a současně doufat, že se jí přizpůsobí.

Jedinou obranou, pokud chce Evropa zůstat Evropou, je sem tyto muslimské imigranty nepouštět.Pokud tento příval nedokážeme zastavit, tak jak zničili svoje země, zničí i Evropu, jelikož jejich problémem není  západní zahraniční politika, Izrael, nebo klimatické změny, ale kombinace incestu a Koránu.Je tedy zjevné, že sluničkáři kritizovaná xenofobie, je poslední baštou, která nás může před přívalem těchto zdegenerovaných etnik, masově inklinujicích k předstředověkým učením, ještě ochránit.

Je Angela Merkel opravdu pološílená?

Jelikož článek o tom, že Angela Merkel žádá migranty neevropských ras, aby se usazovali nejen ve městech, ale i na německém venkově, vyšel na iDnes včera, tedy 1. dubna, působilo to zpočátku, jako aprílový žert.Jelikož tam ovšem tento článek stále je, aniž by byl dodatečně jako vtip označen, nezbývá, než ho brát smrtelně vážně a vzít na vědomí, že v čele Německa, stojí skutečně nesvéprávná osoba, která vede celou Evropu do záhuby.

Představa, že neevropští  imigranti přichází do Evropy pracovat, je tak naprosto odtržená od reality, což dosavadní vývoj jasně potvrzuje a jaký mají tyto neevropské rasy vztah k pravidelnému zaměstnání, dokládají i dlouhodobé studie.A tak například ve Velké Británii, je mezi černými muži ve věkové kategorii 16 – 24 let, padesátiprocentní nězaměstnanost.A jak vtipně poznamenal jeden čtenář na iDnes, imigranti nepříchází do Německa dojit krávy, ale podojit německý sociální systém.Navzdory vysoké kriminalitě imigrantů, kterou budou nově německá média nucena tajit, jelikož je mnohonásobně vyšší, než kriminalita Němců, i navzdory tomu, že imigranti cizích ras prokazatelně netouží, se zapojovat do evropské společnosti, ba právě naopak, Angela Merkel stále praktikuje, svoji pološílenou politiku a mnozí další evropští čelní politici ji v tom podporují.

Nabízí se tedy otázka, zdali minimálně v případě Angely Merkel, nejde o duševní poruchu, která je ve skutečnosti za její politiku zodpovědná.Psychiatr Hans-Joachim Maaz, se pak už dřívě vyslovil vzhledem k jednání německé kancléřky v tom smyslu, že prochází duševním zhroucením a že za její proimigrační politikou, je přehnaný narcismus.To že je Merkel označována jako nejmocnější žena světa, jí podle něj nedovoluje zvládnout kritiku a  je tak náchylná k aroganci, a naprosto tak ztratila kontakt s realitou, je na prahu duševního zhroucení a představuje nebezpečí pro Německo.Merkel tak přes vysokou zločinnost imigrantů a teroristické útoky jimi páchané, trvá na tom, že Němci musí prokázat, „toleranci“ vůči přistěhovalcům, což jasně dokládá, že sotva zcela chápe realitu.

Pokud jsme tedy už před nějakým časem poukazovali, na iracionální chování Angely Merkel i dalších evropských politiků a dávali ho do souvislosti s jistými psychickými patologickými vlivy, nebyli jsme příliš daleko od reality a čas prokázal, že v čele některých významných evropských států, opravdu stojí šílenci.

Mainstream dezinformuje o kriminalitě imigrantů ve Švédsku

Jelikož mainstream systematicky lakuje imigraci cizích ras do Evropy na růžovo, bylo by překvapením, pokud by v souvislosti s posledním prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa udělal vyjímku.Trump se v něm vyjádřil, že imigranti ve Švédsku jsou příčinou vysoké kriminality, na což mainstream okamžitě zareagoval tvrzením, že kriminalita ve Švédsku navzdory zvýšené imigraci, má za poslední roky klesající tendenci, což ovšem podle statistik není tak jednoznačné, protože například počet hlášených znásilnění v roce 2016, oproti roku 2015 stoupl o 13%.

swedencrimeI kdyby tedy celkově kriminalita ve Švédsku klesala, což je sporné, statistiky celkové kriminality, ovšem jaksi nic neříkají o tom, jakou měrou se na celostátní švédské kriminalitě, podílí přistěhovalci z neevropských zemí, respektive přistěhovalci neevropských ras.Rovněž taková statistika nevypovídá nic o tom, jaké kriminality se to které etnikum dopouští, jelikož jak dokládají statistiky z USA, jsou v tomto směru mezi etniky obrovské rozdíly (1), (2), (3).Ze strany mainstreamu, se tak jedná o zjevnou manipulaci.Pokud by pak mainstream chtěl informovat objektivně, musel by přiznat, že vládní strany ve Švédsku, už minimálně deset roků odmítají zveřejnit statistiky o původu kriminality, což znamená, že podíl imigrantů na celkové švédské kriminalitě se cíleně tají.Nicméně nezávislá studie ukázala, že švédské ženy v posledních letech méně vycházejí z domu, z obavy z sexuálního obtěžování, což zřetelně koresponduje s masivním přílivem imigrantů v této dekádě.Přestože tak tlaky na zveřejňování statistik kriminality imigrantů sílí, podle švédských oficiálních míst, by toto zveřejnění nepřispělo k zlepšení situace ve společnosti, což naznačuje, že tyto statistiky nebudou pro přistěhovalce dvakrát lichotivé.

Zatímco nám tedy švédská kriminalita přistěhovalců, zůstává ze strany oficiálních míst utajena, sousední země jako Finsko a Norsko, které jsou švédsku velmi blízké, problémy se zveřejněním kriminality migrantů nemají.V Norsku, které oproti svým sousedům přijalo významně méně imigrantů, je tak podle statistik 9 z 10 pachatelů násilí na dětech imigrantského původu.82 rozsudků z 89 za domácí násilí, které za poslední tři roky vynesl okresní soud v Oslu, pak připadá rovněž na migranty.Podle policejního důstojníka Thomase Utne Pettersena, vzhledem k tomu, jak významný mají imigranti podíl na trestné činnosti v Norsku, je naprosto legitimní být xenofobní.Zpráva vydaná norskou policií z roku 2001 uvádí, že všechny znásilnění v průběhu minulého roku byla spáchána muži nezápadního původu.Všechny nahlášené znásilnění v průběhu posledních 5 let, rovněž spáchali muži  cizího původu. Policejní inspektor Hanne Kristin Rodhe říká, že pachatelé jsou často nezaměstnaní a byli žadateli o azyl v průběhu posledních pěti let.Co se týká nezaměstnanosti imigrantů, situace ve Švédsku, se velmi podobá situaci v UK a USA, a je podhoubím pro růst další zločinnosti, což prokazatelně dokládají dlouhodobé statistiky vládních institucí v USA.

Stav kriminality neevropských imigrantů ve Švédsku, tak bude sotva lichotivější, naopak se dá předpokládat, že tamní situace bude ještě o poznání horší.Švédská vládnoucí klika, která má zájem v imigrační politice dále pokračovat, je tak nucená tento stav tajit a mainstreamová média celé EU, se rovněž usilovně snaží, manipulacemi kriminalitu imigrantů maskovat.

Trump chce řešit černošskou kriminalitu v Chicagu federálním zásahem

Donald Trump varoval, že pokud Chicago nevyřeší vysokou násilnou kriminalitu, bude ji řešit na federální úrovni.Situace v Chicagu je už delší dobu neúnosná a kriminalita stále stoupá.Letošní nárust v počtu mrtvých tak oproti stejnému období loňského roku, už činí 24 procent, nicméně tato kriminalita je vysoká už mnoho let a má neustále stoupající tendenci.

chicago-race-murder-2009Mainstreamové zdroje, které o této Trumpově iniciativě informovaly, pochopitelně v duchu sluníčkové politiky, jaksi “zapoměly” zmínit, kdo má tuto katastrofální násilnou kriminalitu v Chicagu na svědomí.Jelikož dlouhodobě v počtu násilných trestných činů dominuje v USA černá populace a ostatní etnika tak v tomto směru převyšuje rovnou několikanásobně, ani Chicago není v tomto směru vyjímkou.Za rok 2016, tak 71% procent vrahů v Chicagu patřilo k černé populaci a 75%  jejich obětí byli rovněž příslušníci černošské menšiny.Je tedy zjevné, že Chicago má obrovský problém s násilnou trestnou činností, páchanou v rámci černošské populace, jak ukazují statistiky Chicagské policie.Počet černochů žijících v Chicagu, přitom dosahuje pouhých 33%.

83,4% zabití pak bylo způsobeno střelbou a 6,7% pobodáním.Z celkového počtu 362 zabití střelnou zbraní, 351 (97%) bylo ruční zbraní.77% všech obětí zabití mělo v anamnéze předchozí zatčení.Obětí bylo 90% mužů a přes 70% pachatelů těchto vražd byli muži ve věku mezi 17 a 35 lety.Tato data tak ukazují, že se jedná v podstatě o válku gangů, která se naprosto vymyká jakékoliv kontrole.Údaje o pachatelích také odhalují znepokojující skutečnost: mladí černoši  páchají drtivou většinu vražd a jejich oběťmi, jsou rovněž mladí černoši.Pozoruhodné v souvislosti s situací v Chicagu rovněž je, že Trump je po dlouhé době první prezident, který chce tuto situaci řešit, zatímco  Obamova vláda a zjevně i vlády předchozí, ji jednoduše ignorovaly.

Vzhledem k věku pachatelů a jejich rasové příslušnosti, tak nelze nepřipomenout skutečnost, že masy imigrantů valící se do Evropy, patří ve velké většine rovněž ke stejné skupině, tedy ke skupině, která je co se týká páchání násilné trestné činnosti vysoce riziková, což dlouhodobě dokládají nejen americké policejní statistiky.

Konečně se začínají budovat zátarasy proti arabským teroristům po vzoru Izraele

Jak už jsme zde několikrát psali, jedinou účinnou obranou proti arabskému terorizmu, s kterým mají v Izraeli dlouhodobu negativní zkušenost, je fyzicky znemožnit těmto teroristům tyto útoky provádět.Po úterním útoku v Berlíně, ke kterému se přihlásil Islámský stát a který s velkou praděpodobností provedl útočník z řad neevropských imigrantů,  si už i někteří evropští politici začali konečně uvědomovat, že zde hrozí z této strany bezprostřední nebezpečí a jak se dá jedině těmto útokům bránit.

roadblockA tak například v Brně, i dalších městech, začaly na ochranu vánočních trhů před podobnými způsoby útoků, které mají příslušnící těchto etnik v oblibě, vznikat improvizované zátarasy, stejně jako se budují i v Izraeli, jako prevence před útoky arabských palestinců, které si tam už vyžádaly mnoho obětí.Izrael díky svému dlouhodobému boji s arabskými teroristy, moc dobře ví, jaké Arabové představují nebezpečí a je také v budování těchto preventivních opatření mnohem dále než Evropa, která si teprve nyní pomalu začíná uvědomovat, co si sem  prostřednictvím nekontrolovaného přílivu imigrantů prosazovaného vládnoucími politiky vlastně importovala a že cestou ústupků, které tito imigranti vnímají jako slabost, to asi dále nepůjde.

Zátarasy samy o sobě pochopitelně stačit na zastavení těchto útoků nebudou, na to bude nutné zavést podstatně propracovanější opatření podobná jako v židovském státě a omezit těmto nebezpečným etnikům vjezd dopravními prostředky do oblastí měst, kde by mohla jakýmkoliv způsobem ohrozit obyvatelstvo, případně způsobit jiné škody.I tak je to znatelný pokrok, a někteří zodpovědní činitelé tak konečně rozpoznali, jaké nebezpečí ze strany těchto imigrantů hrozí a namísto hloupých řečí, začínají jednat.Doufejme tedy, že do budoucna tak tyto pokračující útoky povedou i k dalším opatřením, která zabrání rizikovým etnikům, dopuštět se takto vražedných útoků, ke kterým stále dochází především díky stupidní politice vládnoucích struktur, které toto nebezpečí ze strany imigrantů úmyslně přehlíží, přestože musí mít povědomí o jejich nebezpečnosti díky varování izraelských odborníků na bezpečnost i z televizního zpravodajství, které informace o arabských útocích v Izraeli pravidelně přináší.

Dan Schueftan: Arabové jsou nebezpeční, nepouštějte je sem

Dan Schueftan je mimo jiné izraelský bezpečnostní expert a jako takový ví naprosto přesně, co může znamenat arabská imigrace do Evropy, jelikož Izrael má s Araby mnohaleté a veskrze negativní zkušenosti.Skutečnost, že si Dan Schueftan za tyto svoje názory vysloužil v Evropě několik trestních oznámení je pak signálem, že bude dobré, jeho slovům velmi pozorně naslouchat, jelikož podle něj pluralismus končí ve chvíli, když ke společnému stolu přisednou lidožrouti.

IslamV mainstreamu se však o těchto názorech na arabskou imigraci příliš nedočtete, jelikož ten ve službách politiky imigrace, se snaží naopak malovat imigraci těchto etnik na růžovo a nehodící se skutečnosti, které by ji mohly ohrozit tajit.Aktuálně.cz je tak onou vyímkou z pravidla, jelikož rozhovor s Danem Schueftanem  zveřejnilo.

Podle Dana Schueftana, jsou tak Arabové nebezpeční a podle jeho názoru, čím víc se jich v Evropě zachrání, tím víc jich přijde, což není příliš překvapivé pro toho, kdo ještě dokážě racionálně myslet, o čemž lze u mnoha předních evropských politiků, s úspěchem pochybovat.Evropa tak podle něj páchá sebevraždu nejen prostřednictvím současné imigrační politiky, nýbrž také svou demografickou politikou, v důsledku které, se rodí pouze 1,3 dítěte na jednu rodinu.

Arabští běženci tak podle Schueftana, domáhající se vstupu do Evropy, nechtějí sdílet její kulturu, nýbrž chtějí změnit kulturu Evropy do té míry, že Evropa  přestane být Evropou.Tito běženci také podle něj neutíkají před bídou, jak nám tvrdí politici, jelikož Alžírsko, Libye, Irák nejsou žádné chudé země.Tyto země disponují nadmíru bohatými zásobami ropy, takže by tyto země mohly být velmi bohaté, pokud by je ovšem nezničila arabská, tedy respektive muslimská kultura.Nyní přichází do Evropy a přináší sebou stejnou kulturu, která už zničila jejich zem.

Pokud tak snad ještě někdo dnes pochyboval o vážném nebezpečí, které tito arabští přivandrovalci pro Evropu představují, po slovech Dana Schueftana, už může mít o této hrozbě sotva ještě pochybnosti, zvlášť když Dan Schueftan má jako izraelský bezpečnostní specialista, s těmito etniky bohaté zkušenosti.Samotnému státu Izrael tak na základě  zkušeností s arabskými teroristy nezbylo, než se hrozbám ze strany arabského etnika, bránit důmyslným systémem segregace.