Farmaloby má problém, zdravotníci se odmítají očkovat proti chřipce


Jak uvedla ve své páteční hlavní zpravodajské relaci TV Prima, pan doktor Prymula, po té co byl odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice pro střet zájmů, se ve své nové funkci náměstka ministra zdravotnictví ČR opravdu činí.Vzhledem k jeho silným vazbám na farmaloby je ovšem pochopitelné, že se její zájmy snaží bránit do roztrhání těla a prosazovat tak vakcinaci za každou cenu všude, kde to jen je možné.

Jeho nová aktivita tak spočívá ve snaze zavést povinné očkování proti chřipce (1), (2), (3) pro zdravotnické pracovníky, které doposud povinné nebylo a kteří přichází do styku s vážně nemocnými, či oslabenými pacienty na jednotkách ARO a JIP, které by prý mohli neočkovaní zdravotníci chřipkou nakazit.Tato aktivita ovšem narazila na odpor samotných zdravotníků, kteří očkování proti chřipce hromadně odmítají.Nutno zmínit, že odpor zdravotníků proti očkování není žádnou novinkou, na stejný odpor narazily snahy o očkování zdravotního personálu už v roce 2009 v případě epidemie ptačí chřipky, kdy mnozí lékaři a zdravotní sestry se odmítli nechat očkovat s odůvodněním, že nechtějí být pokusnými králíky.Podobná situace se znovu opakovala v roce 2016, kdy se zdravotní pracovníci rovněž často odmítali očkovat proti chřipce, takže proočkovanost mezi nimi byla velmi nízká a i dnes nepřesahuje proočkovanost běžné populace, která se pohybuje pouze kolem 5-7 %.

Pokud se pak vrátíme ještě k zpravodajství TV Prima, někteří ze zdravotního personálu se v ní přímo na kameru vyjádřili, že z jejich zkušeností jsou následky očkování proti chřipce často horší, než samotná choroba, před kterou má očkování chránit a očkovat by se proto nikdy nedali.Je tak zjevné, že odmítači očkování nejsou pouze polovzdělaní hlupáci z ulice, jak je často líčí farmaloby s vydatnou podporou některých závislých sdělovacích prostředků, nýbrž i významná část zdravotnického personálu, kterou lze jen sotva označit za polovzdělanou v oboru a bez zkušeností.

Je to tak poměrně komická situce, když se opakovaně potvrzuje, že dokonce zdravotníci, kteří by měli mít ony odborné znalosti a vědět, že očkování je přece vždy prospěšné, jak hlásá farmaloby, se hromadně staví očkování na odpor.Ono přece jen nechat naočkovat sama sebe vakcínou s nejistým výsledkem a rizikem vážných komplikací je něco jiného, než píchat vakcíny do jedinců, ke kterým nemáte žádný vztah a navíc když máte k tomu posvěcení ze shora.Sotva by jsme tak mohli dostat lepší důkaz toho, že očkování je k ničemu a navíc velmi často zdraví nebezpečné.

Advertisements

Očkování je dnes stejně neefektivní jako před sto lety


Očkování proti infekčním onemocněním má již velmi dlouhou historii, jejíž počátky spadají v Evropě minimálně do 18. století.Principy jeho fungování pak mají být naprosto stejné dnes jako v jeho počátcích, tedy že se aplikuje oslabený virus choroby, který vyvolá imunitní reakci organismu a následně tvorbu protilátek, které proti dané chorobě zajistí imunitu.Zní to vše velmi pěkně a docela logicky, problém ovšem je, že tento princip v reálném světě nefunguje, jak bylo mnohokrát prokázáno.

V posledních měsících, se přesto opět objevují snahy, sníženou proočkovanost spojovat se zvýšeným výskytem onemocnění spalniček.Podle zásady současně a tedy proto, tak musí mezi zvýšeným výskytem tohoto onemocnění a očkováním existovat závislost, což ovšem nelze nijak prokázat a očkovacím autoritám tak nezbývá, než zneužívat osvědčené logické klamy.Pokud se pak podíváme do historie zjistíme, že taktika zastánců očkování je stejná dnes, jako byla už v předminulém století.

Dr. Jurgens tak popsal v Berlínském lékařském týdeníku už koncem 19. století, epidemie neštovic u přistěhovalců z Volyně následovně: „Opakuji také, že tak zvané ochranné očkování nemělo při rozšíření onemocnění význam, protože očkované i neočkované děti byly napadeny téměř stejně.”Jako přes kopírák pak působí prohlášení hlavní hygieničky z minulého týdne, podle které je nutno poznamenat, že “z celkového počtu sedmdesáti případů spalniček nebylo proti této infekci očkováno třicet devět osob“.Efektivita očkování je tedy prakticky nulová, jelikož jak očkovaní, tak neočkovaní jedinci onemocní téměř stejně, takže což je mnohem zajímavější, 31 osob, které byly z oněch sedmdesáti očkovány, přesto onemocnělo.Očkování je tedy stále postaveno pouze na víře, že opakováním stejných postupů, lze dosáhnout odlišných výsledků, či spíše se dnes už jedná pouze o prachsprostý podvod.Nicméně z několika desítek případů nemocných nelze vyvodit žádné relevantní závěry a jedná se tak zjevně pouze o strašení veřejnosti s cílem vyvolat paniku a nahnat  veřejnost do očkovacích ordinací.

Podstatná jsou tak jen velká data, která máme k dispozici v USA, kde nedávná historie spalniček s vysokou proočkovaností rovnou 98%, která by měla podle očkovací loby zajistit kolektivní imunitu, není pro očkování zrovna dvakrát lichotivá.V USA se tak koncem 80. let spalničky navzdory vysoké proočkovanosti stále objevovaly a jejich výskyt prokazatelně s proočkovaností nijak nesouvisel.A tak například v roce 1988 podle Státního zdravotního ústavu onemocnělo v Kalifornii 835 osob, ale už v následujícím roce rovnou přes 3 000.Podobná situace byla na druhém konci USA v Illinois, kde počet případů vzrostl z pouhých 69 až na 3 000 v následujícím roce, stejně tak v Ohio, 109 případů verzus 2 700.Podobná situace byla v mnoha dalších státech unie, které rovněž zaznamenaly meziroční nárust o mnoho stovek procent, což dokazuje, že výskyt choroby ovlivnily naprosto jiné faktory než očkování, a pokud ano, tak rozhodně ne pozitivně.

V USA se tak po dvacetileté očkovací kampani nijak výskyt spalniček neomezil, ovšem úmrtnost na ně stoupla desetinásobně.Protože v Americe již mladé ženy nemívají za sebou pravé spalničky, nemohou předat svým dětem spolehlivě působící protilátky.To je příčinou toho, že v Americe poslední dobou stoupá počet onemocnění u kojenců.Američtí experti považují tento vývoj za „nečekaný a nevysvětlitelný”, což je dosti bizarní vzhledem k současně bombastickým prohlášením ohledně účinnosti očkování. Přestože tedy nikdy v historii očkování proti spalničkám nemělo prokazatelně pozitivní přínos v omezení výskytu choroby navzdory vysoké proočkovanosti, ba právě naopak, očkovací loby znovu ohlupuje veřejnost tvrzeními, že tomu tak je.

Německý nejvyšší soud potvrdil: virus spalniček neexistuje


Předně je třeba zdůraznit, že přestože toto rozhodnutí není zrovna aktuální a došlo k němu už v loňském roce, mainstreamové závislé zdroje, které píšou pouze v zájmu farmaloby a státní doktríny, je už dlouhé měsíce ignorují a pochopitelně o něm neinformovaly.Tento případ je tak prakticky identický, jako případ britské lékařky Jayne Donegan, které se podařilo dosáhnou toho, že GMC uznal, že očkování není k udržní zdraví nutné a který mainstream také už několik let ignoruje, takže se v obou případech jedná o zjevnou cenzuru.

Celý případ začal tím, že německý lékař Stefan Lanka nabídl 100 000 Eur tomu, kdo předloží důkaz toho, že virus spalniček skutečně existuje.Výzvu přijal německý lékař David Bardens, který jako údajný důkaz existence viru, předložil články z několika lékařských časopisů v kterých se uvádí, že onemocnění spalničkami má virový původ.Když Stefan Lanka tyto “důkazy” odmítl, Bardens se obrátil na soud.

Do tohoto případu se zapojilo pět odborníků a předložili výsledky vědeckých studií. Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielskiho z institutu pro lékařskou mikrobiologii, kteří byli jmenováni soudem ve Stuttgartu konstatovali, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy soudu, neobsahuje vědecké důkazy o existenci údajného viru spalniček.Soud tak tyto důkazy nepřijal a rozhodl, že není prokázáno, že virus spalniček existuje a je příčinou onemocnění, jak stále tvrdí provakcinační zdroje, což je pouze ukázkou toho, že současná medicína pod vlivem farmaloby vychází ze zjevně zastaralých a překonaných poznatků a nové důkazy cíleně ignoruje, což je znakem pavědeckého přístupu.

Protože tedy neexistují žádné vědecké důkazy o existenci viru, je otázkou, proti čemu jsou vlastně určena veškerá ta očkování.To by nám zřejmě mohla osvětlit samotná farmaloby, ta ovšem k verdiktu soudu, který odmítl všechny pseudodůkazy o existenci viru ignoruje a dále za vakcíny proti spalničkám, které jsou prokazatelně neúčinné, inkasuje miliony dolarů.Jelikož je však moc dobře známo, jak zástupci farmaloby vztekle reagují na jakákoliv neprokázaná tvrzení ohledně kritiky očkování a v tomto případě zarytě mlčí, nepotřebujeme nakonec žádnou reakci ani od farmaloby, ani od mainstreamových zkorumpovaných medií, jejich měsíce trvající mlčení k tomuto případu samo o sobě dokazuje, jaká je ona realita.

Klub “skeptiků” Sisyfos dále podporuje očkovací dogma


Klub takzvaných skeptiků Sisyfos opět prokázal, že se v jistých směrech projevuje nikoliv skepticky, ale naopak přímo dogmaticky.Ačkoliv s ním v mnoha oblastech nelze nesouhlasit, co se týká dogmatismu v oblasti očkování, Sisyfos opět nezklamal a zůstává tak věrný svému dogmatickému postoji, podle kterého je očkovací teorie platná a nenapadnutelná, čímž Sisyfos prakticky kopíruje proklamace očkovací loby.

Sisyfos se tak z nějakých nejasných důvodů zpronevěřuje svému proklamovanému poslání, kterým má být skeptický pohled na věc a to bez ohledu na to, jestli se jedná o astrologii, či vykládání budoucnosti z karet, nebo disciplínu, která je státní mocí prosazovaná jako údajně vědecká, jelikož prosazování státní mocí, ještě nezajišťuje neomylnost a často tomu bývá právě naopak.”Skeptikům” tak jaksi unikají samotné základy vědeckého bádání, podle kterých žádná teorie není definitivní a je přímo nutností teorie napadat a zpochybňovat.Podle Popperovy břitvy, tak libovolné množství potvrzujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací důkaz dokazuje, že teorie neplatí.Jediné definitivně platné rozhodnutí o vědecké teorii, tak může být pouze její vyvrácení.A těchto vylučovacích důkazů existuje v případě očkovacího dogmatu nemalé množství.

Očkovací dogma je tak jak známo založeno na teorii, podle které pokud se vytvoří v těle v důsledku vakcinace dostatečný počet takzvaných protilátek, organismus by měl být proti dané chorobě alespoň jistou deklarovanou dobu imunní.Případů, kdy onemocněly i osoby, které byly i opakovaně očkovány a měly i podle očkovacích odborníků dostatečné množství protilátek je však nemalé množství, takže je zřejmé, že se v případě očkování nejedná o žádnou vědu, ale pouze o náhodnou záležitost, kdy onemocní jak jedinci neočkovaní, tak i očkovaní.O případech, kdy je náhodou mezi nemocnými více neočkovaných jedinců, pak provakcinační kruhy masivně informují, zatímco případy opačné, kterých je mnohem více, sytematicky tají.

Sisyfos tak opakovaně prokazuje, že jeho závěry nejsou postaveny nejen na základních vědeckých principech, ale naopak jim zásadně odporují, a je mu velmi blízký dogmatismus typický pro farmaloby a lze tak jen sotva věřit tomu, že v případě hodnocení efektivity očkování, nehrají roli jisté vlivy v pozadí.

Chřipka ovládla USA navzdory vysoké proočkovanosti


Pravidelně opakovaná mantra očkovací loby a jejich zkorumpovaných poskoků na ministerstvu zdravotnictví a v dalších státních institucích tvrdí, že jedinou spolehlivou ochranou proti chřipce, ale i mnoha jiným chorobám, je vysoká proočkovanost.Přestože v ČR je proočkovanost proti chřipce nízká, něco asi jen kolem pěti procent, počet případů chřipky vzhledem k počtu obyvatel se nijak významně neliší od počtu případů chřipky v USA, kde je proočkovanost zhruba desetinásobná a dosahuje tak kolem 50%.

To že tedy vysoká pročkovanost počty onemocnění nijak pozitivně neovlivňuje je dávno prokázaná skutečnost, jelikož i v zemích s vysokou proočkovaností, se epidemie mnoha chorob navzdory vakcinaci dále vyskytují a ovlivňují je tak zjevně naprosto odlišné faktory, než je očkování.V případě chřipky to pak ukázkově demonstruje chřipková epidemie v USA z přelomu loňského a letošního roku, která přesto, že už trvá několik měsíců, stále podle oficiálních autorit nepolevuje a naopak přibývají další smrtelné případy včetně mnoha dětí.

Americká střediska pro kontrolu onemocnění v Atlantě uvedla, že od příchodu chřipky v říjnu, bylo hospitalizováno 14 676 lidí, což je dvojnásobek počtu z minulého roku a nejvyšší počet vůbec.V New Yorku zdravotní úředníci v úterý potvrdili, že další dvě děti zemřely.Dr. Mary Bassettová, komisařka pro zdraví pro New York uvedla, že 6,5 procenta všech pacientů je hospitalizováno v souvislosti s příznaky spojenými s chřipkou.Podle posledních zpráv zemřelo během této chřipkové sezony už 53 dětí a rovnou 16 jen za minulý týden, takže vyhlídky na zlepšení nejsou zrovna příznivé.

Znovu se tak potvrzuje, že mezi úrovní proočkovanosti a počty nemocných neexistuje žádná korelace a že chřipkové epidemie ovlivňují zcela jiné faktory.Své o tom ví nejspíše i americký prezident Donald Trump, který už před časem prohlásil, že očkování proti chřipce je největším podvodem v historii medicíny a osobně by se prý nikdy očkovat nedal.Ačkoliv tedy americký prezident nemusí být odborníkem na očkování, dá se předpokládat, že jako prezident USA má jisté informace, které ho k těmto závěrům vedou.

Největší přínos má tak očkování prokazatelně pouze pro výrobce vakcín a vůbec celou farmaloby, které díky strachu šířenému zkorumpovanými médii, zajišťuje miliardové zisky.Pokusné králíky, kterým jsou pak tyto vakcíny aplikovány nejen že před žádnou chorobou neochrání, ale naopak je mohou ještě ohrozit.Celý farmabyznys je pak prolezlý korupcí a podvody, takže sotva může být pochyb o tom, že se jedná pouze o byznys se strachem postavený čistě na zločinných základech.

Farmaceutický moloch opět v problémech


Samozřejmě se nejedná o žádné skutečné velké problémy, tentokrát pro změnu franzouzské famaceutické firmy Sanofi, ale ve skutečnosti pouze o problém pokusných králíků, kteří jsou jejími produkty očkováni, jelikož Sanofi hrozí jen vrácení pro ni zanedbatelné částky 59 milionů dolarů.Filipíny totiž investici do vakcíny, která měla očkované ochránit před horečkou dengue, žádají zpět.Podobným problémům pak v důsledku klamavé reklamy, čelí i GlaxoSmithKline, spolu se švýcarským Novartisem v Austrálii.

Mainstream tradičně o tomto případu neinformuje, vyjímkou je pouze Zdravotnický deník, ale jinak se o tomto fiasku očkování v hlavních hlásných troubách demokratury nic nedovíte, takže opět stejný scénař, kdy je snaha tento miliardový podvod ututlat a zachovat tak důvěru pokusných králíků, v očkovací dogma.Přestože výrobce původně tvrdil, že vakcína je bezpečná a účinná pro všechny osoby ve věku 9 až 45 let, později uznal, že se nedoporučuje lidem, kteří neměli předtím infekci dengue, kvůli riziku vážných komplikací.Přeloženo do běžné řeči, vakcína je nejen neúčinná, ale současně je i nebezpečná.

Manila tak zastavila prodej vakcíny Dengvaxia a nařídila důkladné prověření jejích možných negativních účinků.Filipínská vláda pak argumentuje případem dvanáctileté dívky z provincie Tarlac severně od hlavního města Manila, která byla očkována všemi třemi dávkami vakcíny, a přesto se u ní symptomy horečky dengue objevily.Opět tedy stav pro očkování příznačný, kdy vakcína prokazetelně očkovaného jedince neochránila, a jestli pak vůbec někoho kdo neomecněl ochránila, je v rovině pouhých spekulací.

Na celém případu je pak opět bizarní, že vakcína byla licencována i s vědomím světové zdravotnické organizace, údajně na základě jakýchsi výzkumů, což jak je běžné, neznamená vůbec nic, jelikož tyto výzkumy jsou prováděny v podmínkách naprosto odtržených od reality a to tak dlouho, dokud není dosaženo alespoň částečně vyhovujících výsledků, což nejspíše připomíná opakované losování matesa, což je ovšem zavedená praxe a současně parodie na relevantní vědecké postupy.

Očkovací loby tak zaznamenala opět další fiasko, jelikož vakcína, která měla před horečkou dengue chránit nejenže nechrání, ale navíc pacienty na zdraví uhrožuje.Je tak na místě opět zdůraznit, že v případě očkování, se nejedná o žádnou vědu, ale v lepším případě o ryzí šarlatánství, v horším pak o sprostý podvod.

Vrchní vakcinolog Prymula chce trestat obcházení očkování


Přestože byl předseda vakcinologcké společnosti před časem odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice pro střet zájmů, jelikož podle tehdejšího ministra zdravotnictví Němečka, jako ředitel nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků, jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s jeho soukromou společností Biovomed s. r. o., došlo k flagrantnímu střetu zájmů, v současnosti působí rovnou na postu  náměstka ministra zdravotnictví.Navzdory tomu, že tedy musel pozici ředitele nemocnice v Hradci opustit, působí nyní na pozici, kde má mnohem větší možnosti, než měl jako řadový ředitel nemocnice.

300Samozřejmě tato situace je sotva náhodná, jelikož pan Prymula prostřednictvím své rodiné firmy Biovomed vydělává miliony korun ročně a má tak silné vazby na farmaceutické firmy, přičemž stále zůstává předsedou České vakcinologické společnosti, takže není velkým překvapením, že se po svém vyhazovu objevil ve vysoké funkci, přímo na ministerstvu zdravotnictví.Pokud tedy byl ve střetu zájmů v pozici ředitele, jako náměstek ministra zdravotnictví, který má široké možnosti jak významně ovlivňovat chod celého zdravotnictví, to platí dvojnásob.Jestli tedy v pozici ředitele mohl rozhodovat o nákupu farmaceutických prostředků pouze pro svou nemocnici, nyní může tyto nákupy ovlivnit pro celou republiku, což  se ve farmabyznysu počítá.

Situace je to tedy naprosto absurdní, ale tak už to v zkorupmovaných absurdistánech chodí.Mainstreamová média, pak namísto toho, aby na tuto situaci, kdy dochází k mnohem závažnějšímu střetu zájmů, než v případě hradecké nemocnice upozornila, tak dávají panu náměstkovi Prymulovi prostor k reklamě na vakcíny, které pana náměstka podle ministra Němečka, docela slušně živí a jak upozornil i Zdravotnický deník, Biovomed inkasuje od farmaceutických firem ročně přes 41 milionů korun.Nový ministr Ludvík, tak má zřejmě nějaké nové instrukce a s Prymulovými vazbami na farmaloby nemá zjevně větší problém.Pan náměstek Prymula, se v novém místě ovšem rozhodně nefláká a aby se svým staronovým pánům zavděčil, rozvinul novou aktivitu, která má vést k trestání těch, kteří se pokusí očkování obejít.

Situace je totiž taková, že mnoho lékařů vakcínu neaplikuje, ale dítě zapíšou jako očkované.Pan Prymula nám tak pardoxně potvrzuje, že nezanedbatelná část lékařů, začíná mít přes masivní očkovací agitku vážné pochybnosti o efektivnosti očkování, a proto jsou ochotní, takto očkování obcházet.A jelikož lékařům v případě odhalení za toto jednání hrozí vážné postihy a to až ztráta diplomu, dá se předpokládat, že tito lékaři, mají k obcházení vakcinace vážné důvody a nejde pouze o jakýsi rozmar.Přestože tedy lékařům může hrozit ze strany zákonů, které chrání především farmaloby, nikoliv pacienty postih, svědomí mohou mít čisté, jelikož podle Hippokratovy přísahy, je lékař povinen konat v zájmu a ve prospěch nemocného, nikoliv v zájmu farmaloby.Na druhou stranu tento stav ani moc nepřekvapuje, jelikož sám pan Prymula v článku potvrzuje, že vakcíny nejsou bezpečné, když vakcínu proti tuberkuloze označil rovnou za nebezpečnou, což je v zásadním rozporu s tvrzeními očkovací loby, podle kterých nebezpečné nejsou.Těchto odpadlíků od očkovací víry v řadách lékařů pak už nebudou jen pouhé jednotky, jinak by pan náměstek nechodil naříkat a současně vyhrožovat, na jeden z nejčtenějších zpravodajských portálů, ale bude se už jednat o počty mnohem významnější a paní doktorka Eleková, kterou si závislý mainstream vybral jako obětního beránka, nebude zdaleka sama.

Nemusíme tak ani příliš číst mezi řádky, aby bylo zřejmé, že očkovací dogma se pomalu začíná hroutit, jelikož legenda o jeho vlivu na eradikaci chorob ztrácí na vlivu a to i v případě lékařů, kteří mají vakcíny aplikovat.Hrozí tak, že by se mohl tento velmi výnosný obchod se strachem zhroutit, což by mělo pro mnohé zdravotnické autority, které vakcinaci tvrdě prosazují, velmi nepříjemné finanční následky.