Konference OSN o změně klimatu 2018 skončila, hlavní zdroj znečištění nadále ignoruje


V polských Katovicích v těchto dnech skončila konference o změně klimatu a pochopitelně znovu naprosto ignorovala hlavní zdroje znečištění a především pak zdroj produkce znečištění z fosilních plaiv, kterým je lodní doprava, tedy především gigantické kontejnerové loďstvo, čítající desítky tisíc plavidel.

Toto kontejnerové loďstvo, je jak už jsme zde před časem psali, hlavní zárukou fungování takzvaných rozvinutých západních pseudodemokracií, které díky němu za cenu lístku do metra, převáží z jednoho konce světa na druhý tuny zbožím, vyrobeného otroky pracujícími za pár euro za týden, a bez kterého by se “rozvinuté” západní ekonomiky, přes noc staly rozvojovými.

Přestože konference byla dokonce prodloužena o jeden den, v jejich závěrech o hlavním znečišťovateli nenajdete ani slovo a obsahuje pouze naprosto vágní závěry a cíle bez toho, aby bylo stanoveno, jak těchto cílů vlastně dosáhnout.Celá tato konference, tak zjevně byla zorganizována pouze jako zástěrka skutečných problémů a tím posledním bylo to, že by tyto problémy měla řešit.Jak taky řešit problémy, které ani nebyly na této konferenci zmíněny a konference je “elegantně” obešla.Obětním beránkem se tak na konferenci stalo především hostitelské Polsko, které se svou produkcí fosilních spalin sice patří k největším znečišťovatelům v EU, ve srovnání s lodní dopravou, se ovšem jedná o naprosto bezvýznamný podíl.

Konference vlastně ani problém znečištění lodní dopravou řešit nemusela, jelikož tento problém je dávno chytře “vyřešen” tak, že všechna evropská rejdařství (norský MAERSK a další) provozující kontejnerové loďstvo, mají svá plavidla registrována v neevropských státech a často i zemích bez moře, jako je třeba v Mongolsko, takže tento problém oficiálně neexistuje.Celá konference tak byla pouze jen vějičkou pro hlupáky, která je měla přesvědčit, že se proti znečišťování nějak bojuje, ve skutečnosti se reálné zamořování ovzduší kontejnerovým loďstvem pouze dlouhodobě a systematicky kamufluje, jinak by si celá zdegenerovaná EU, žijící z práce otroků ve východních diktaturách na druhé straně světa, rovnou pod zadkem podřízla větev.

Advertisements

Otrávená pupeční šňůra “rozvinutých” ekonomik


Jak asi sotva mohlo někomu uniknout, mainstreamové žumpy nás především v posledních letech neustále zavalují katastrofickými scénáři, podle kterých spalováním fosilních paliv, prý vážně ohrožujeme klimatickou rovnováhu na Zemi.Ti co za těmito scénáři stojí, mají pak především na mušce pozemní dopravu a elektrárny spalující fosilní paliva.Tito producenti znečištění jsou ovšem naprosto marginální, hlavní producent znečištění zůstává veřejnosti  utajen a mainstreamové zdroje ho cíleně ignorují.

Hlavním zdrojem znečištění je tak ve skutečnosti lodní doprava, pouze jedna současná velká kontejnerová loď, vyprodukuje znečištění jako 50 000 000  aut.U běžné lodi to pak zhruba v případě Co2 odpovídá počtu asi 80 000 aut, u oxidů dusíku asi 400 000 aut, pevných částic 1,5 milionu aut a u oxidu siřičitého několik desítek milionům aut.Jen velkých kontejnerových lodí, jejichž motory jsou specielně navrženy pro spalování odpadního oleje a podobných svinstev, se 24 hodin denně po světových oceánech plaví kolem 60 000.Tyto skutečnosti ovšem ekoteroristy v čele EU nezajímají a cíleně se zaměřují především na elektrárny automobily, jejichž příspěvek k znečištění je ve srovnání s lodní dopravou zjevně naprosto zanedbatelný.Samozřejmě, že stále dochází k útokům zelených ekoteroristů  například na USA a další státy, které se odmítají zavázat ke snižování emisí, navzdory tomu, že emise oxidu uhličitého, produkované energetickým průmyslem v USA, klesly pod úroveň roku 1987.Pochopitelně že státy mohou emise svého průmyslu snižovat jak chtějí, když utajovaná produkce emisí lodní dopravy stoupá bez jakékoliv kontroly, takže globální produkce emisí neustále roste.

Snad by se dalo velkoryse předpokládat, že tato fakta pojednávající o produkci škodlivin lodní dopravy nomenklatuře EU jaksi unikla, pokud by se ovšem nejednalo o údaje z roku 2009, takže se dá sotva uvažovat o tom, že by nebyla zeleným ekologům EU ještě známa.A tak například podle dat z roku 2009, pouze 16 největších lodí tehdejšího světa, znečistí prostředí sírou ve stejné míře, jako všechna auta světa.Tito lodní giganti, mají motory velikosti malých lodí a spalují palivo v množstvích jako malé elektrárny – tedy asi jako takové běžné tepelné elektrárny v ČR, které jsou pravidelným cílem evropských ekoteroristů.Co se pak týká samotného paliva, spalují zbytky z rafinerií a další odpadní produkty, které všude jinde je zakázáno používat.Podle Christiana Mollera, šéfa přepravní společnosti DK v Rotterdamu, jde především o odpadní olej, v podstatě to, co zůstalo poté, co byla získána všechna čistá paliva z ropy.Je to dehet, stejně jako asfalt.Je to nejlevnější a nejšpinavější palivo na světě.

Zákony však umožňují lodím spalovat paliva s obsahem 4,5% síry, což je 4 500 krát více, než je povoleno EU v palivech automobilů.Pikantní na tom všem je, že v onom roce 2009, se optimisticky, či spíše naivně předpokládalo, že v roce 2018, tedy letos, by mělo dojít k přezkoumání a pro lodní dopravu, by měla začít platit podobná pravidla co se týká paliv, jako pro běžné automobily.Aby to ale zase tak nebilo do očí, prakticky všechna větší rejdařství provozují své loďstvo pod vlajkou zemí, kde neplatí tak přísné zákony, ideálně vůbec žádné zákony regulující lodní dopravu, takže i ona 4,5% síry, zůstávají jen zbožným přáním.Je tedy běžné setkat se s kontejnerovými obry patřícími firmám sídlícimi ve státech EU, plujícími ovšem pod vlajkou například Mongolska, které ani nemá moře a sotva tak disponuje adekvátními zákony.Je to tak docela elegantní způsob, jak obejít přísné zákony v rozvinutých zemích a provozovat celou flotilu obchodního loďstva bez jakéhokoliv omezení.Nabízí se tak otázka, jaký má vlastně tato legislativa smysl, když ji lze takto banálně obejít a bruselská ekoteroristická nomenklatura, nemá s těmito praktikam vůbec žádný problém.

Pokud se pak na znečištění lodní dopravou podíváme z hlediska dopadu na zdraví, znečištění vyprodukované 90 000 nákladními loďemi, vede k 60 000 umrtím ročně.Podle dánské studie, stojí lodní doprava dánský rozpočet téměř 5 miliard liber ročně, a to hlavně při léčbě rakoviny a srdečních problémů.Podle Jamesa Corbetta, profesora námořní politiky na univerzitě v Delaware, znečištění lodí ovlivňuje zdraví komunit v pobřežních a vnitrozemských oblastech po celém světě, avšak znečištění z lodí zůstává jednou z nejméně regulovaných částí našeho globálního dopravního systému.Dnes po téměř deseti letech, se nezměnilo nic, tedy pokud nemyslíme k horšímu, jelikož kontejnerové lodě se staví stále větší a s větším výkonem, což nevyhnutně bez regulace vede k větší produkci škodlivin.Jejich velikost pak vede k tomu, že se v běžných přístavech už neobjevují a kotví daleko od měst v hlubokých vodách, čímž jsou současně dobře skryty před veřejností a je tak snadné předstírat, že vlastně neexistují.

Ačkoliv se ignorování lodní dopravy, která je zdaleka největším znečišťovatelem na světě může zdát absurdním, má jako všechno svoji na první pohled skrytou logiku.Pro dnešní politické systémy, které jsou založeny čistě na konzumu, jelikož jen prakticky neomezená spotřeba umožňuje bez větší námahy ovládat masy, je lodní doprava, která je téměř zdarma, naprostou nezbytností.Jen díky lodím spalujícím odpadní produkty, lze dopravovat za směšnou cenu miliardy tun zboží ročně, z jednoho konce světa na druhý, kde je rovněž toto zboží za směšnou cenu vyráběno.Představa, že by mělo dojít k regulaci této doppravy, podobně jako se to děje u aut, je tak naprosto mimo realitu.Znamenalo by to extrémní nárust cen zboží, které by bylo nutno buď draze dovážet, nebo draze vyrábět, což by nevyhnutně vedlo k vážnému ohrožení většiny takzvaných rozvinutých ekonomik založených na bezbřehém konzumu.Politické systémy jsou tak nuceny lavírovat nad propastí a obelhávat své občany báchorkami o růstu HDP a podobnými nesmysly, jelikož to co je udržuje ještě při životě, je především otrávená lodní doprava, díky které mohou zneužívat práce zhusta i dětských otroků na druhém konci světa a doma se pak velkohubě označovat za demokracie.

Německo se probouzí, v Chemnitz už se nechtějí nechat obohacovat barevnými migranty


Po vraždě Němce v Chemnitz, spáchané tento týden barevnými migranty se zdá, že se by se mohlo Německo konečně probudit z letargie a začít se plánované imigraci bránit, a zhatit tak plány na degeneraci evropské populace.

Tento případ se pochopitelně příliš neliší od mnoha jiných zločinů, které neevropští migranti nejen v Německu páchají, rozdíl je ovšem v tom, že se zásluhou jednoho úředníka, dostal na veřejnost zatykač na iráckého migranta, který v Chemnitz pětatřicetiletého muže ubodal a nebylo už tak možné mlžit a manipulovat veřejnost, jak se běžně děje v jiných případech s cílem, imigrantskou kriminalitu bagatelizovat a omlouvat neznalostí evropských poměrů.

Z uniklého protokolu je tak jasné, že se nejednalo o žádnou běžnou rvačku, kdy jeden vytáhl nůž a protivníka zasáhl.V tomto případě byla oběť zasažena rovnou pěti ranami do oblasti hrudníku, takže byl jasný záměr usmrtit.Toto se samozřejmě sluníčkovým vítačům příliš nehodí, jelikož to názorně ukazuje, co jsou oni migranti, z kterých zkorumpovaný mainstream dělá chudáčky, kteří v Evropě hledají azyl, vlastně zač a že jsou připraveni bez váhání zabíjet.

Zkorumpovaná média jako například ČT a další, se sice stále snaží skutečnost navzdory uniklému protokolu překroutit a vyvolat tak dojem, že šlo o běžnou rvačku, pokud ovšem někdo už nemá totálně vymytý mozek, težko na tyto pohádky skočí.Pozadu samozřejmě nezůstaly ani sociální sítě Facebook a Twitter, které všechny odkazy na sken protokolu pohotově mažou a snaží se tak rovněž usilovně skrýt realitu.Nicméně jak známo, co se jednou dostane na internet, už tam zůstane a jejich snaha je tak komická a současně ubohá.

Mainstreamová média i sociální sítě tak v tomto případě znovu odhalila, že jejich cílem je na prvním místě skrývat kriminalitu barevných imigrantů ať to stojí co to stojí, a udržovat tak veřejnost neinformovanou, aby nebyl ohrožen imigračřní proces, vedoucí k degeneraci celé evropské populace, která má být ovšem podle vládnoucích politiků, vlastně pro Evropu obohacením.

Co říkají statistiky NAACP o kriminalitě barevných


NAACP je americká lidskoprávní organizace, která se tradičně zaměřuje na obranu práv afroameričanů a dalších etnik, tedy něco jako místní HateFree.Její přístup je ovšem velmi odlišný, jelikož zatímco statistiky kriminality afroameričanů jsou na webu NAACP volně přístupné, v případě HateFree, ani žádné podobné organizace působící v EU, nic takového neexistuje a tato data se systematicky tají a cílem těchto organizací je tak především kriminalitu barevných etnik bagatelizovat a skrývat.

Od roku 1980 do roku 2008 se počet osob uvězněných v Americe zčtyřnásobil, zhruba z 500 tisíc na 2,3 milionu osob.Dnes žije v USA 5% světové populace, ale současně je v USA uvězněno 25% všech vězňů světa.Afroameričané mají v těchto počtech uvězněných významné zastoupení a v současné době představují téměř milion z celkového počtu 2,3 milionů uvězněné populace a jsou uvězněni téměř šestkrát častěji než běloši.Společně Afroameričané a Hispánci zahrnovali v roce 2008  58% všech vězňů, přestože Afroameričané a Hispánci tvoří asi jen jednu čtvrtinu populace v USA a od roku 2001, byl každý šestý Afroameričan uvězněn. V USA asi 14 milionů bělochů a 2,6 milionů Afroameričanů užívá nelegální drogy.Přestože Afroameričané představují 12% populace uživatelů drog – což se blíží  celkovému zastoupení afroameričanů v americké populaci, na trestných činech pod vlivem drog se podílí v 38%, a mezi uvězněnými za delikty pod vlivem drog mají 59% podíl.

Přestože je u mainstreamových médií zjevná snaha výtvářet dojem, že americká policie se na černochy zaměřuje, situace je přesně opačná a je 18,5 krát větší pravděpodobnost, že policista bude zabit černochem, než že policista zabije černocha.Rovněž počet zastřelených černochů vzhledem k jejich podílu na násilné kriminalitě je nižší, než v případě bílých Američanů, což dokazuje, že policie v žádném případě není při zásazích proti nim tvrdší, než v případě bílých, ba právě naopak.Rovněž počet černošských sexuálních útoků na bělošky v USA dosahuje ročně desítek tisíc případů, zatímco počet sexuálních útoků bělochů na černošky bývá často nulový, případně jde pouze o jednotky případů za rok.Pokud se pak jedná o pracovní potenciál barevného etnika, ten je rovněž ve srovnání s bělošskou populací tristní, což dokazuje skutečnost, že barevní mají oproti bílé populaci rovnou dvojnásobnou nezaměstnanost a to jak v USA, tak i ve Velké Británii, a u mladých černochů je pak rovnou šestkrát vyšší.

V souvislosti s černošskou násilnou kriminalitou je pak dobré zdůraznit, že jen v letech 2010 – 2011 se podle údajů FBI navzájem vyvraždilo  4 906 černochů, což je o 1460 víc, než bylo zlynčováno v letech 1882 až 1968, tedy téměř za jedno století.V roce 2012 bylo bělochů v USA 38% obyvatelstva a bylo jimi spácháno 4 582 vražd.V témže roce bylo černochů jen 6,6% obyvatel, ale dopustili se ohromujících 5 531 vražd.Navzdory tomu, že je pak černošské populace pouze kolem 13%, má na svědomí polovinu všech vražd za posledních třicet let.Počet obětí v Chicagu je pak téměř stejný jako u obou válečných konfliktů v Iráku a Afghánistánu.Počet úmrtí v Chicagu od roku 2001 do listopadu  2015 činí 7,401. Celkový počet úmrtí během operace Irácká svoboda (2003-2015: 4,815) a operace Trvalá svoboda / Afghánistán (2001-2015: 3,506), celkem 8,321.V jednom americkém městě se tak vyskytlo téměř tolik násilných úmrtí, jako ve dvou velkých válkách, které americká armáda vedla v tomto století a dominantní podíl na nich mají právě černoši.

Navzdory tomuto katastrofálnímu stavu černošské populace jak v USA, tak v Evropě, je zde ze strany EU neustálá snaha tyto barevné přivandrovalce do EU přijímat, jak dokazují případy z nedávné doby.

Telegram navzdory blokaci v Rusku nezkolaboval, naopak dále roste


Je to už více jak měsíc, co ruský nejvyšší soud rozhodl, že společnost Telegram Messenger LLP musí vydat šifrovací klíče ruské tajné službě FSB, aby měla možnost dostat se k uživatelským datům.Pokud by firma provozující služby vydat klíče odmítla, pohrozily ruské úřady přístup místních občanů ke službě blokovat.Jelikož síť Telegram vydat šifrovací klíče odmítla, byla služba na žádost ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor zablokována.

Přestože se po zahájení blokace služby Telegram tato potýkala s vážnými výpadky, její konec to zdaleka neznamenalo.Pavel Durov, zakladatel Telegramu, se následně vyjádřil, že firma najde způsob, jak uživatele služby udržet nadále online, a to i za cenu toho, že by připojení mělo být pomalejší.Podle Durova ani nedošlo k žádnému výraznému propadu uživatelské základny a vše na první pohled funguje normálně.Mnoho uživatelů se také snaží blokace obejít pomocí VPN či proxy serverů, pro ostatní Telegram používá cloudové služby třetích stran, které dovolují uživatelům komunikovat jinou cestou než tou, která je na ruském internetu blokovaná.Firma současně financuje řadu dobrovolníků, kteří provozují SOCKS proxy nebo vlastní VPN pro ruské uživatele Telegramu.

Zatím to tedy vypadá tak, že blokace ze strany ruských institucí se víceméně míjí účinkem a služba namísto aby v období po zahájení blokace začala uživatele rapidně ztrácet, naopak v Rusku získala dalších 300 000 uživatelů Telegramu, což je významný přírustek k současným čtrnácti milionům.Roskomnadzor se ovšem nevzdává a má v plánu nechat aplikaci odstranit z oficiálních obchodů App Store a Google Play, což se ovšem do dnešního dne nestalo a současně tato snaha naznačuje, že v první fázi boje, ve které bylo snahou uživatelům ruského Telegramu zamezit přístup na necenzurovaný internet vládní instituce naprosto selhaly.

Příklad Telegramu tak opět ukazuje, že jakákoliv cenzura internetu je obtížná a v důsledku prakticky nemožná a všechny cenzury chtivé demokratury, tak budou ve svých snahách internet cenzurovat vždy o krok pozadu, což zaručí, že tok necenzurovaných informací, bude sotva kdy vážněji ohrožen.

Cenzurou freemailů se začal zabývat parlamentní Podvýbor pro svobodu slova


Jak už jsme zde před časem psali, freemailové služby vydavatelství Economia cenzurovaly  emailovou komunikaci (maily byly bez upozornění zahazovány), která obsahovala některé textové řetězce, jako například slovo aeronet, vesměs ovšem všechna jména, či odkazy na weby, které se nacházely v seznamech  Smatanova webu konspiratori.sk a který služba virusfree zneužívala jako jakýsi vzor pro svůj blacklist.Přestože se situace od té doby částečně změnila a maily už nebyly zahazovány, ale “pouze” byl odesílatel upozorněn, že mail nelze doručit, protože pravděpodobně obsahuje virus, což byla ovšem opět zjevná cenzura, jelikož mail žádný virus neobsahoval.

Mainstream v čele s Českou televizí pochopitelně tento případ nehorázné cenzury dodnes systematicky ignoruje, čímž ovšem prokazuje, o jaké zpravodajství se v jeho případě jedná a kdo ho ve skutečnosti řídí.Česká televize, která je pak placena z koncesionářských poplatků hrubě porušuje svou povinnost, když o této zásadní kauze neinformuje, jelikož se jedná o zásadní zásah do listovního tajemství a svobody slova.Zpravodajství veřejnoprávního média pak má být objektivní a nestranné, věcné a věrné skutečnosti, což  zjevně v tomto případě není a jedná se tak pouze o naprostou frašku.

Předevčírem 24.4. pak proběhlo jednání parlamentního Podvýboru pro svobodu slova, na kterém byl přítomen předseda Asociace nezávislých médií Mgr. Stanislav Novotný, kde se jednalo o cenzuře, kterou některá média provádí a čímž se dopuští porušení paragrafu 182 trestního řádu.Ani tato událost ovšem přístup ČT a mainstreamu nijak nezměnila a celá tato kauza je tak dále ignorována a veřejnost tak není o ní závislými zdroji nijak informována, přestože se jedná o hrubé porušení zákona.

Znění paragrafu 182, odstavec 1 a 2:

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.

Mainstream přiznal, že videa z útoku na Sýrii odvysílaná i ČT byla fake


Záběry ze sobotního vojenského úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na cíle v Sýrii, který měl být odplatou za údajné útoky chemickými zbraněmi syrského režimu, a které odvysílaly mnohé zpravodajské televizní stanice včetně České televize byly falešné.Přestože na tuto skutečnost upozornily některé alternativní weby, jako například AENews už před několika dny, až nyní tuto skutečnost přiznalo Aktualne.cz.Nicméně ČT se stále nijak nevyjádřila, takže je podle ní tento podvod v naprostém pořádku, což ale příliš nepřekvapuje.

Přestože se veřejnoprávní televize placená štědře z povinných koncesionářských poplatků, a ráda sama sebe označuje za vrchol objektivního zpravodajství s profesionálním přístupem, skutečnost je přesně opačná.ČT tak divákům předvádí podvržené záznamy se záběry, které pochází z konfliktů v minulosti, které nemají se sobotním spojeneckým útokem v Sýrii nic společného.Jedná se tak o cílenou dezinformaci, jelikož lze s úspěchem pochybovat o tom, že by profesionálové z ČT, opakovaně vysílali záběry z naprosto odlišných destinací, aniž by si toho kdokoliv z nich všiml.To že podvržené záběry vysílaly rovněž i mnohé další západní televize pak jasně naznačuje, že nešlo o pouhou náhodu, či omyl.

Otázkou pak také zůstává, prož byly vůbec tyto fake záběry odvysílány, když spojenecká koalice, která útoky provedla, musela mít z tohoto údajně velmi úspěšného útoku spoustu vlastních záběrů, které mohla západním televizním stanicím poskytnout v bohatém množství, tak jak to ochotně učinila i v minulosti, při jiných svých úspěšných operacích, kdy se jimi přímo chlubila.Aniž by jsme se tak chtěli pouštět do nějakých spekulací, skutečnost že žádné oficiální záběry zveřejněny nebyly naznačuje, že spojenci nemají z nějakých důvodů příliš zájem se s nimi chlubit, přestože sobotní operace v Sýrii, prý byla velmi úspěšná a všechny střely prý zasáhly své cíle.

Ať tak či tak, jisté je, že Česká televize se svým mnohamiliardovým rozpočtem svoje diváky cíleně manipuluje v zájmu jistých politických kruhů a šíří ukázkově fakenews, vůči nimž se v případech alternativních médií, tak ráda vymezuje.Je tak na čase zbavit tuto podvodnou rádoby veřejnoprávní televizi miliard z koncesionářských poplatků, díky kterým systematicky ohlupuje veřejnost.