Německo se probouzí, v Chemnitz už se nechtějí nechat obohacovat barevnými migranty


Po vraždě Němce v Chemnitz, spáchané tento týden barevnými migranty se zdá, že se by se mohlo Německo konečně probudit z letargie a začít se plánované imigraci bránit, a zhatit tak plány na degeneraci evropské populace.

Tento případ se pochopitelně příliš neliší od mnoha jiných zločinů, které neevropští migranti nejen v Německu páchají, rozdíl je ovšem v tom, že se zásluhou jednoho úředníka, dostal na veřejnost zatykač na iráckého migranta, který v Chemnitz pětatřicetiletého muže ubodal a nebylo už tak možné mlžit a manipulovat veřejnost, jak se běžně děje v jiných případech s cílem, imigrantskou kriminalitu bagatelizovat a omlouvat neznalostí evropských poměrů.

Z uniklého protokolu je tak jasné, že se nejednalo o žádnou běžnou rvačku, kdy jeden vytáhl nůž a protivníka zasáhl.V tomto případě byla oběť zasažena rovnou pěti ranami do oblasti hrudníku, takže byl jasný záměr usmrtit.Toto se samozřejmě sluníčkovým vítačům příliš nehodí, jelikož to názorně ukazuje, co jsou oni migranti, z kterých zkorumpovaný mainstream dělá chudáčky, kteří v Evropě hledají azyl, vlastně zač a že jsou připraveni bez váhání zabíjet.

Zkorumpovaná média jako například ČT a další, se sice stále snaží skutečnost navzdory uniklému protokolu překroutit a vyvolat tak dojem, že šlo o běžnou rvačku, pokud ovšem někdo už nemá totálně vymytý mozek, težko na tyto pohádky skočí.Pozadu samozřejmě nezůstaly ani sociální sítě Facebook a Twitter, které všechny odkazy na sken protokolu pohotově mažou a snaží se tak rovněž usilovně skrýt realitu.Nicméně jak známo, co se jednou dostane na internet, už tam zůstane a jejich snaha je tak komická a současně ubohá.

Mainstreamová média i sociální sítě tak v tomto případě znovu odhalila, že jejich cílem je na prvním místě skrývat kriminalitu barevných imigrantů ať to stojí co to stojí, a udržovat tak veřejnost neinformovanou, aby nebyl ohrožen imigračřní proces, vedoucí k degeneraci celé evropské populace, která má být ovšem podle vládnoucích politiků, vlastně pro Evropu obohacením.

Advertisements

Co říkají statistiky NAACP o kriminalitě barevných


NAACP je americká lidskoprávní organizace, která se tradičně zaměřuje na obranu práv afroameričanů a dalších etnik, tedy něco jako místní HateFree.Její přístup je ovšem velmi odlišný, jelikož zatímco statistiky kriminality afroameričanů jsou na webu NAACP volně přístupné, v případě HateFree, ani žádné podobné organizace působící v EU, nic takového neexistuje a tato data se systematicky tají a cílem těchto organizací je tak především kriminalitu barevných etnik bagatelizovat a skrývat.

Od roku 1980 do roku 2008 se počet osob uvězněných v Americe zčtyřnásobil, zhruba z 500 tisíc na 2,3 milionu osob.Dnes žije v USA 5% světové populace, ale současně je v USA uvězněno 25% všech vězňů světa.Afroameričané mají v těchto počtech uvězněných významné zastoupení a v současné době představují téměř milion z celkového počtu 2,3 milionů uvězněné populace a jsou uvězněni téměř šestkrát častěji než běloši.Společně Afroameričané a Hispánci zahrnovali v roce 2008  58% všech vězňů, přestože Afroameričané a Hispánci tvoří asi jen jednu čtvrtinu populace v USA a od roku 2001, byl každý šestý Afroameričan uvězněn. V USA asi 14 milionů bělochů a 2,6 milionů Afroameričanů užívá nelegální drogy.Přestože Afroameričané představují 12% populace uživatelů drog – což se blíží  celkovému zastoupení afroameričanů v americké populaci, na trestných činech pod vlivem drog se podílí v 38%, a mezi uvězněnými za delikty pod vlivem drog mají 59% podíl.

Přestože je u mainstreamových médií zjevná snaha výtvářet dojem, že americká policie se na černochy zaměřuje, situace je přesně opačná a je 18,5 krát větší pravděpodobnost, že policista bude zabit černochem, než že policista zabije černocha.Rovněž počet zastřelených černochů vzhledem k jejich podílu na násilné kriminalitě je nižší, než v případě bílých Američanů, což dokazuje, že policie v žádném případě není při zásazích proti nim tvrdší, než v případě bílých, ba právě naopak.Rovněž počet černošských sexuálních útoků na bělošky v USA dosahuje ročně desítek tisíc případů, zatímco počet sexuálních útoků bělochů na černošky bývá často nulový, případně se jední pouze o jednotky případů za rok.Pokud se pak jedná o pracovní potenciál barevného etnika, ten je rovněž ve srovnání s bělošskou populací tristní, což dokazuje skutečnost, že barevní mají oproti bílé populaci rovnou dvojnásobnou nezaměstnanost a to jak v USA, tak i ve Velké Británii, a u mladých černochů je pak rovnou šestkrát vyšší.

V souvislosti s černošskou násilnou kriminalitou je pak dobré zdůraznit, že jen v letech 2010 – 2011 se podle údajů FBI navzájem vyvraždilo  4 906 černochů, což je o 1460 víc, než bylo zlynčováno v letech 1882 až 1968, tedy téměř za jedno století.V roce 2012 bylo bělochů v USA 38% obyvatelstva a bylo jimi spácháno 4 582 vražd.V témže roce bylo černochů jen 6,6% obyvatel, ale dopustili se ohromujících 5 531 vražd.Navzdory tomu, že je pak černošské populace pouze kolem 13%, má na svědomí polovinu všech vražd za posledních třicet let.Počet obětí v Chicagu je pak téměř stejný jako u obou válečných konfliktů v Iráku a Afghánistánu.Počet úmrtí v Chicagu od roku 2001 do listopadu  2015 činí 7,401. Celkový počet úmrtí během operace Irácká svoboda (2003-2015: 4,815) a operace Trvalá svoboda / Afghánistán (2001-2015: 3,506), celkem 8,321.V jednom americkém městě se tak vyskytlo téměř tolik násilných úmrtí, jako ve dvou velkých válkách, které americká armáda vedla v tomto století a dominantní podíl na nich mají právě černoši.

Navzdory tomuto katastrofálnímu stavu černošské populace jak v USA, tak v Evropě, je zde ze strany EU neustálá snaha tyto barevné přivandrovalce do EU přijímat, jak dokazují případy z nedávné doby.

Telegram navzdory blokaci v Rusku nezkolaboval, naopak dále roste


Je to už více jak měsíc, co ruský nejvyšší soud rozhodl, že společnost Telegram Messenger LLP musí vydat šifrovací klíče ruské tajné službě FSB, aby měla možnost dostat se k uživatelským datům.Pokud by firma provozující služby vydat klíče odmítla, pohrozily ruské úřady přístup místních občanů ke službě blokovat.Jelikož síť Telegram vydat šifrovací klíče odmítla, byla služba na žádost ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor zablokována.

Přestože se po zahájení blokace služby Telegram tato potýkala s vážnými výpadky, její konec to zdaleka neznamenalo.Pavel Durov, zakladatel Telegramu, se následně vyjádřil, že firma najde způsob, jak uživatele služby udržet nadále online, a to i za cenu toho, že by připojení mělo být pomalejší.Podle Durova ani nedošlo k žádnému výraznému propadu uživatelské základny a vše na první pohled funguje normálně.Mnoho uživatelů se také snaží blokace obejít pomocí VPN či proxy serverů, pro ostatní Telegram používá cloudové služby třetích stran, které dovolují uživatelům komunikovat jinou cestou než tou, která je na ruském internetu blokovaná.Firma současně financuje řadu dobrovolníků, kteří provozují SOCKS proxy nebo vlastní VPN pro ruské uživatele Telegramu.

Zatím to tedy vypadá tak, že blokace ze strany ruských institucí se víceméně míjí účinkem a služba namísto aby v období po zahájení blokace začala uživatele rapidně ztrácet, naopak v Rusku získala dalších 300 000 uživatelů Telegramu, což je významný přírustek k současným čtrnácti milionům.Roskomnadzor se ovšem nevzdává a má v plánu nechat aplikaci odstranit z oficiálních obchodů App Store a Google Play, což se ovšem do dnešního dne nestalo a současně tato snaha naznačuje, že v první fázi boje, ve které bylo snahou uživatelům ruského Telegramu zamezit přístup na necenzurovaný internet vládní instituce naprosto selhaly.

Příklad Telegramu tak opět ukazuje, že jakákoliv cenzura internetu je obtížná a v důsledku prakticky nemožná a všechny cenzury chtivé demokratury, tak budou ve svých snahách internet cenzurovat vždy o krok pozadu, což zaručí, že tok necenzurovaných informací, bude sotva kdy vážněji ohrožen.

Cenzurou freemailů se začal zabývat parlamentní Podvýbor pro svobodu slova


Jak už jsme zde před časem psali, freemailové služby vydavatelství Economia cenzurovaly  emailovou komunikaci (maily byly bez upozornění zahazovány), která obsahovala některé textové řetězce, jako například slovo aeronet, vesměs ovšem všechna jména, či odkazy na weby, které se nacházely v seznamech  Smatanova webu konspiratori.sk a který služba virusfree zneužívala jako jakýsi vzor pro svůj blacklist.Přestože se situace od té doby částečně změnila a maily už nebyly zahazovány, ale “pouze” byl odesílatel upozorněn, že mail nelze doručit, protože pravděpodobně obsahuje virus, což byla ovšem opět zjevná cenzura, jelikož mail žádný virus neobsahoval.

Mainstream v čele s Českou televizí pochopitelně tento případ nehorázné cenzury dodnes systematicky ignoruje, čímž ovšem prokazuje, o jaké zpravodajství se v jeho případě jedná a kdo ho ve skutečnosti řídí.Česká televize, která je pak placena z koncesionářských poplatků hrubě porušuje svou povinnost, když o této zásadní kauze neinformuje, jelikož se jedná o zásadní zásah do listovního tajemství a svobody slova.Zpravodajství veřejnoprávního média pak má být objektivní a nestranné, věcné a věrné skutečnosti, což  zjevně v tomto případě není a jedná se tak pouze o naprostou frašku.

Předevčírem 24.4. pak proběhlo jednání parlamentního Podvýboru pro svobodu slova, na kterém byl přítomen předseda Asociace nezávislých médií Mgr. Stanislav Novotný, kde se jednalo o cenzuře, kterou některá média provádí a čímž se dopuští porušení paragrafu 182 trestního řádu.Ani tato událost ovšem přístup ČT a mainstreamu nijak nezměnila a celá tato kauza je tak dále ignorována a veřejnost tak není o ní závislými zdroji nijak informována, přestože se jedná o hrubé porušení zákona.

Znění paragrafu 182, odstavec 1 a 2:

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.

Mainstream přiznal, že videa z útoku na Sýrii odvysílaná i ČT byla fake


Záběry ze sobotního vojenského úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na cíle v Sýrii, který měl být odplatou za údajné útoky chemickými zbraněmi syrského režimu, a které odvysílaly mnohé zpravodajské televizní stanice včetně České televize byly falešné.Přestože na tuto skutečnost upozornily některé alternativní weby, jako například AENews už před několika dny, až nyní tuto skutečnost přiznalo Aktualne.cz.Nicméně ČT se stále nijak nevyjádřila, takže je podle ní tento podvod v naprostém pořádku, což ale příliš nepřekvapuje.

Přestože se veřejnoprávní televize placená štědře z povinných koncesionářských poplatků, a ráda sama sebe označuje za vrchol objektivního zpravodajství s profesionálním přístupem, skutečnost je přesně opačná.ČT tak divákům předvádí podvržené záznamy se záběry, které pochází z konfliktů v minulosti, které nemají se sobotním spojeneckým útokem v Sýrii nic společného.Jedná se tak o cílenou dezinformaci, jelikož lze s úspěchem pochybovat o tom, že by profesionálové z ČT, opakovaně vysílali záběry z naprosto odlišných destinací, aniž by si toho kdokoliv z nich všiml.To že podvržené záběry vysílaly rovněž i mnohé další západní televize pak jasně naznačuje, že nešlo o pouhou náhodu, či omyl.

Otázkou pak také zůstává, prož byly vůbec tyto fake záběry odvysílány, když spojenecká koalice, která útoky provedla, musela mít z tohoto údajně velmi úspěšného útoku spoustu vlastních záběrů, které mohla západním televizním stanicím poskytnout v bohatém množství, tak jak to ochotně učinila i v minulosti, při jiných svých úspěšných operacích, kdy se jimi přímo chlubila.Aniž by jsme se tak chtěli pouštět do nějakých spekulací, skutečnost že žádné oficiální záběry zveřejněny nebyly naznačuje, že spojenci nemají z nějakých důvodů příliš zájem se s nimi chlubit, přestože sobotní operace v Sýrii, prý byla velmi úspěšná a všechny střely prý zasáhly své cíle.

Ať tak či tak, jisté je, že Česká televize se svým mnohamiliardovým rozpočtem svoje diváky cíleně manipuluje v zájmu jistých politických kruhů a šíří ukázkově fakenews, vůči nimž se v případech alternativních médií, tak ráda vymezuje.Je tak na čase zbavit tuto podvodnou rádoby veřejnoprávní televizi miliard z koncesionářských poplatků, díky kterým systematicky ohlupuje veřejnost.

Německý nejvyšší soud potvrdil: virus spalniček neexistuje


Předně je třeba zdůraznit, že přestože toto rozhodnutí není zrovna aktuální a došlo k němu už v loňském roce, mainstreamové závislé zdroje, které píšou pouze v zájmu farmaloby a státní doktríny, je už dlouhé měsíce ignorují a pochopitelně o něm neinformovaly.Tento případ je tak prakticky identický, jako případ britské lékařky Jayne Donegan, které se podařilo dosáhnou toho, že GMC uznal, že očkování není k udržní zdraví nutné a který mainstream také už několik let ignoruje, takže se v obou případech jedná o zjevnou cenzuru.

Celý případ začal tím, že německý lékař Stefan Lanka nabídl 100 000 Eur tomu, kdo předloží důkaz toho, že virus spalniček skutečně existuje.Výzvu přijal německý lékař David Bardens, který jako údajný důkaz existence viru, předložil články z několika lékařských časopisů v kterých se uvádí, že onemocnění spalničkami má virový původ.Když Stefan Lanka tyto “důkazy” odmítl, Bardens se obrátil na soud.

Do tohoto případu se zapojilo pět odborníků a předložili výsledky vědeckých studií. Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielskiho z institutu pro lékařskou mikrobiologii, kteří byli jmenováni soudem ve Stuttgartu konstatovali, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy soudu, neobsahuje vědecké důkazy o existenci údajného viru spalniček.Soud tak tyto důkazy nepřijal a rozhodl, že není prokázáno, že virus spalniček existuje a je příčinou onemocnění, jak stále tvrdí provakcinační zdroje, což je pouze ukázkou toho, že současná medicína pod vlivem farmaloby vychází ze zjevně zastaralých a překonaných poznatků a nové důkazy cíleně ignoruje, což je znakem pavědeckého přístupu.

Protože tedy neexistují žádné vědecké důkazy o existenci viru, je otázkou, proti čemu jsou vlastně určena veškerá ta očkování.To by nám zřejmě mohla osvětlit samotná farmaloby, ta ovšem k verdiktu soudu, který odmítl všechny pseudodůkazy o existenci viru ignoruje a dále za vakcíny proti spalničkám, které jsou prokazatelně neúčinné, inkasuje miliony dolarů.Jelikož je však moc dobře známo, jak zástupci farmaloby vztekle reagují na jakákoliv neprokázaná tvrzení ohledně kritiky očkování a v tomto případě zarytě mlčí, nepotřebujeme nakonec žádnou reakci ani od farmaloby, ani od mainstreamových zkorumpovaných medií, jejich měsíce trvající mlčení k tomuto případu samo o sobě dokazuje, jaká je ona realita.

Takzvané fakenews weby jsou důvěryhodné, potvrdilo ministerstvo pravdy


Ministerstvo pravdy, oficiálně úřad nesoucí dlouhý a bombastický název Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, vyvrátilo za více než rok svého působení dvacet dva dezinformací.Jak už jsme zde informovali, tento úřad byl založen především právě z důvodu šíření fakenews, prostřednictvím alternativních webů a sociálních sítí, které nepodléhají vlivu státní moci a cenzury, jak je tomu u mainstreamových zdrojů, které všechny drží tu správnou oficiální linii.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, se tak po více jak roce pochlubilo, že se mu podařilo za tuto dobu své existence vyvrátit rovnou 22 dezinformací, mimo jiné například, zprávu “propagandistického” serveru Sputnik.cz, podle níž v Praze demonstrovalo sto tisíc lidí proti úpravám pomníku maršála Koněva a nebo že se Česko podle “prokremelského” webu Pravda.ru chystá vystoupit z EU.Po dalších dezinformacích, které centrum odhalilo jsme nepátrali, nicméně je zřejmé, že se bude jednat o podobně závažné dezinformace, jako v případě pomníku maršála Koněva.

Ministerstvo pravdy tak především tímto výsledkem prokázalo, že jeho aktivita v oblasti odahlování a vyvracení dezinformací je naprosto zbytečná, jelikož závažné dezinformace a fakenews, které se prý internetem šíří, vlastně vůbec neexistují, což dokazuje fakt, že jich centrum za celou dobu své existence v trvání více jak jednoho roku, odhalilo jen zanedbatelný počet.Pokud tedy vezmeme v potaz, kolik na internetu údajně existuje takzvaných fakenews webů, před kterými je internetová veřejnost neustále mainstreamovými zdroji varována a které tyto dezinformace prý šíří.

Nebude tak na škodu, použít k hrubému odhadu množství údajně šířených fakenews osvědčené Smatanovy seznamy, na které se ochránci toho jedině správného internetu, tak rádi a pravidelně odvolávají a současně ho velmi rádi využívají i autoři filtrů, které jsou pak zneužívány k cenzurování emailové komunikace.V těchto seznamech se tak k dnešnímu dni nachází rovných 107 webů, které mají prý šířit dezinformace.Pokud pak budeme velkoryse předpokládat, že se na každém z těchto webů nachází pouhých 100 zpráv (ve skutečnosti je jich mnohem víc), dojdeme k celkovému počtu více jak 10 000 dezinformačních fakenews.

Jelikož ovšem ministerstvo pravdy vyvrátilo z tohoto mnohatisícového počtu údajných fakenews pouhých 22, tedy pouhý zlomek procenta, znamená to pouze to, že takzvané fakenews prakticky neexistují a že tyto údajné dezinformační weby informují ve skutečnosti naprosto objektivně.Přestože jsme tedy měli zpočátku a o smyslu ministerstva pravdy vážné pochybnosti, v důsledku tento úřad potvrdil, že alternativní weby jsou co se týká informací naprosto spolehlivé a čtenáři jim tak mohou bez obav důvěřovat, protože dezinformace, se na nich podle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám prakticky nevyskytují.