Nebezpečím nejsou zbraně, nýbrž Gun-Free Zone

Po nedávné střelbě na floridské střední škole, jejíž obětí se stalo sedmnáct lidí, se opět zvedla vlna protestů, proti snadné dostupnosti zbraní v USA.Pochopitelně této kampani znovu podobně jako u podobných případů v minulosti, dominují především emoce a demagogie, a prokazatelná fakta se jednoduše ignorují.

Především je třeba v tomto případě nutno poukázat na to, že přestože střelec zbraně získal legálně, policii i FBI byly známé informace o jeho podivném chování, vyhrožování náslilím, stejně tak byly dostupné informace o jeho špatném psychickém stavu.Přesto tyto instituce neučinily nic pro to, aby když nic jiného, mu byly zbraně alespoň zabaveny.Svádět tedy vinu čistě na relativně snadnou dostupnost zbraní je ukázkou absolutní ignorance, zvláště když jsou známy případy, kdy si střelci zbraně opatřili nelegálně navzdory tomu, že byli pod policejním dohledem a dokonce v péči psychologa.

Ukázkou naprosté stupidity je pak především existence takzvaných Gun-Free Zone, které jsou rovněž výsledkem hloupé emoční kampaně odpůrců zbraní, jelikož takto označené prostory, v kterých je nošení zbraní zakázáno, přitahují střelce jako magnet, což je celkem logické, protože se dá dost dobře předpokládat, že se zde nesetkají s příliš velkým odporem.Z těch co tato omezení respektují, se pak v případě útoku stávají bezbrané ovce.Pokud se pak podíváme na historii počtů obětí školní střelby zjistíme, že v 60. letech na amerických školách bylo zastřeleno 47 lidí, v 70. letech 36 a v 80. letech 51 lidí.Po začátku platnosti Gun-Free School Zones Act v devadesátých letech, bylo už na školách v USA zastřeleno 91 osob, v prvním desetiletí nového tisíciletí pak 107 a od roku 2011 do dnešních dnů, je to už dalších 107 osob, tedy více jak dvojnásobný nárust počtu zabitých, oproti době před zavedením těchto opatření.

Přestože tedy nelze mezi zavedením Gun-Free Zone ve školách a nárustem počtu zastřelených prokázat přímou souvislost, je jisté, že Gun-Free Zone nejen že nikoho neochrání, ale naopak přitahují všechny, jejichž cílem je pozabíjet bez větších problémů, co největší počet lidí.Proto třeba na ulicích, kde se dá předpokládat jisté nemalé množství ozbrojených osob, k podobným činům prakticky nedochází.Omezení dostupnosti zbraní, nebo zvýšení věku pro dostupnost zbraně, tak může sotva něco změnit, jelikož  nikoho, kdo bude mít skutečný zájem vlastnit zbraně, žádný zákon nezastaví, jak se už mnohokrát prokázalo nejen v USA, ale i v Evropě.Jedinou obranou tak zůstane, zrušit tato hloupá omezení a umožnit občanům nosit zbraně neomezeně.

Advertisements

Romea opět lže o táboru v Letech

Jako by nestačilo, že vykoupení prasečáku, na pozemku kterého se tábor v Letech ani nenacházel bude stát víc jak půl miliardy korun, cikánské organizaci Romea to je zřejmě pořád málo a snaží se tak prostřednictvím lží dále manipulovat veřejnost.

Romea tak reagovala na slova Tomia Okamury, podle kterých tábor v Letech nebyl ani oplocen, takže se sotva mohlo jednat o koncentrační tábor, jak tvrdí Romea a další cikánské spolky.Podle historické studie akademie věd, byla realita taková, že tábor byl oplocen jen z poloviny a sice zatímco část tábora o rozloze 66 arů byla oplocena prkenným a tyčkovým plotem, tedy žádný drátěný plot s ostnatým drátem, nýbrž plot naprosto běžný, druhá část tábora o stejné rozloze oplocena už vůbec nebyla.

Přestože se tedy Tomio Okamura dopustil jisté nepřesnosti, skutečnost, že polovina tábora vůbec oplocena nebyla, jasně dokazuje, že se o žádný koncentrační tábor nejednalo a ani nemohlo, protože na území protektorátu se ani žádné koncentrační tábory nacházet nemohly, jelikož to říšské předpisy zakazovaly.Tábor rovněž nebyl cikánský už jen z toho prostého důvodu, že se v něm v průběhu jeho existence nacházelo pouze 5-25% cikánů, jak rovněž uvádí publikace akademie věd, takže vzhledem k tomu, že zde pobývala naprostá většina necikánů (minimálně 75%) , jednalo se právě naopak o tábor necikánský.Romea tak zjevně podle jakési její pochybné “logiky”, každý tábor kde se nacházel nějaký cikán, označuje za tábor cikánský.

Romea navzdory těmto historickým poznatkům obsažených v publikaci akademie věd stále tvrdí, že se jednalo o cikánský koncentrační tábor a dokonce podalo na Tomia Okamuru žalobu.Jelikož Okamura čerpal právě z publikace akademie věd, což by mohl být v případě soudní dohry docela problém, Okamurovi odpůrci se tedy rozhodli tuto nepříjemnou situaci vyřešit po cikánsku a tvrdí, že žádná taková publikace akademie věd podle Muzea romské kultury vůbec neexistuje, což je docela pikantní, jelikož tato publikace je běžně dostupná jak v mnoha knihovnách, a rovněž se nachází i v nabídce mnoha internetových obchodů.

Protože se tato kauza dostane možná až před soud, bude zajímavé sledovat, jak dopadne konfrontace lživého tvrzení Muzea romské kultury s realitou a zda bude toto muzeum za cílené  šíření těchto dezinformací také po zásluze potrestáno.Soud ovšem bude v docela v prekérní situaci, jelikož bude muset podle § 405 – Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia šalamounsky rozsoudit, jestli se i publikace akademie věd, nedostala do křížku s tímto elastickým paragrafem, jelikož se zde jaksi objevily dvě navzájem si odporující  “pravdy”, z nichž jedna logicky musí být lež.Tato situace tak opět v celé nahotě odhaluje tristní stav dnešní historické vědy, v jejímž případě se o vědu velmi často vůbec nejedná, což ovšem nebrání tomu, aby bylo tou jedinou “korektní pravdou” veřejné mínění systematicky manipulováno.Už teď je ovšem jasné, že hlavním smyslem existence Romea a dalších cikánských spolků, je především vytvářet vylhanou historii, a to prostřednictvím přihlouplých lží, což o těchto spolcích taky leccos vypovídá.

Německá demokratura v rozporu se zákonem toleruje bigamii vedoucí k degeneraci

To že islamizace Evropy je na postupu a že nejde o žádný spontání proces, nýbrž o řízenou akci Bruselem, bylo zřejmé už dávno.Nyní se to ovšem potvrdilo naprosto jasně, když německé úřady, začaly povolovat islamistům bigamii, přestože je to v rozporu se zákony platnými v Německu, což tyto úřady paradoxně přiznávají.

Zjevně tak incest, který islamisti praktikují v zemích EU už desítky let a který rovněž úřady přehlíží, došlo na další etapu, v které začne být islamistům tolerována rovněž bigamie, či spíše polygamie, jelikož islám povoluje mužům mít rovnou čtyři manželky.Cíl je zřejmý, zamořit země EU tupou zdegenerovanou masou, kterou budou efektivně produkovat incestní svazky a to rovnou v mnohoženství, které bude úřady velkoryse tolerováno.

Pokud v tomto případě ponecháme stranou už tak děsivý dopad incestních vztahů mezi islamisty jak na fyzické, tak psychické zdraví populace, rovněž polygamní vztahy, které jsou v islámských komunitách rovněž běžné, mají vážný dopad na zdraví z nich vzešlých potomků.Polygamní vztahy tak významně zvyšují pravděpodonost výskytu mnohých genetických poruch vedoucích k retardaci, jejichž výskyt je v komunitách zamořených incestními vztahy už i tak několikanásobně vyšší, než u běžné neincestní populace.

Například tak v mormonské komunitě v americkém Utahu, ale i v komunitách v Kamerunu, v kterých je běžná polygamie, je prokázán výskyt genetické poruchy která způsobuje, že děti z polygamních rodin trpí extrémními fyzickými a duševními dysfunkcemi, jak píše Dr. Theodore Tarby, který je specialistou v oblasti vzácných dětských nemocí a který už v roce 1990 odhalil negativní dopad polygamistických praktik na porody.Podle Marka Stonekinga pracujícího jako genetik v institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, polygamie snižujete celkovou genetickou rozmanitost, protože velmi malý počet mužů má nepřiměřeně velký vliv na příští generaci a náhodné genetické mutace se stávají významnějšími.

Přestože negativní vlivy polygamie vedle incestu, které jsou mezi islamisty hojně rozšířeny, vedou prokazatelně k vážným genetickým poruchám, a nelze tak tvrdit, že jejich dopad na zdraví není znám, evropské demokratury pod dohledem Bruselu systematicky tyto středověké praktiky u muslimských imigrantských komunit nejen přehlíží, ale dokonce se je soudy v rozporu s platnými zákony pokouší legalizovat.To v případě jejich rozšíření, povede neodvratně k degeneraci evropské populace stejně, jako v komunitách, kde jsou tyto praktiky už po mnoho generací naprosto běžné.To vše se souhlasem evropských vlád  a dokonce prý v zájmu dětí, takže sotva lze pochybovat o tom, že systematická degenerace evropské populace není jejich cílem.

Zeman zůstává na Hradě, Brusel se nezmohl na reakci

Ač s těsným výsledkem, Miloš Zeman dalším vítězstvím v přímé volbě obhájil prezidentskou funkci a zůstává tak na dalších pět let prezidentem.To vše navzdory masové a často lživé protizemanovské propagandě mainstreamu a veřejnoprávních médií, placených z koncesionářských poplatků je tak pouze důkazem toho, že tato média už ztratila jakoukoliv důvěryhodnost, a velká část národa je oprávněně považuje za žumpu.

Přestože během několika málo hodin znovuzvolenému prezidentovi gratulovalo kromě jeho příznivců i mnoho jeho odpůrců, Brusel se zatím nezmohl ani na stručnou gratulaci, což jasně naznačuje, jaký je Zeman pro bruselskou imigrantsko – vítací nomenklaturu vážný problém.Brusel je tak zjevně stále v mírném šoku, jelikož masivní protizemanovská mobilizace mainstreamových médií včetně těch veřejnoprávních v posledních dnech vytvářela iluzi, možného Drahošova vítězství.Dostmožná se ale tato masáž nakonec obrátila proti kandidátovi pražské kavárny Drahošovi a mnoho tímto vymýváním mozků znechucených voličů, nakonec dalo hlas Zemanovi.

S Zemanem na hradě, tak bude snad možno dále pokračovat v některých krocích, které by mohly vést k narovnání mediálního prostředí, které je jak ukázaly právě skončené prezidentské volby, notně zdeformováno a k objektivitě má na hony daleko.Pokud jde o závislý mainstream v soukromých rukách, je jeho právem psát si jak uzná za vhodné, v případě veřejnoprávních médií, která jsou placena z daní občanů, je však situace více než tristní.Českou televizi i Český rozhlas, tak zjevně ovládá pražská kavárna, na kterou z povzdálí dohlíží orgány EU.Je tak nejvyšší čas, omezit těmto závislým médiím přístup ke zdrojům, které sprostě zneužila k protizemanovské propagandě a na druhé straně k propagaci Zemanova protikandidáta Drahoše.

Rovněž strašení těchto médií Ruskem a údajným vlivem ruské tajné služby na prezidentské volby nepadlo na úrodnou půdu, přestože sám Zemanův protikandidát se usilovně snažil vyvolat strach z Ruska, což je obzvláště pikantní vzhledem k faktu, že sám podepsal onu výzvu, která má proti strachu bojovat.Přestože pak všichni takzvaní mediální odborníci označují Zemanovi voliče za ty méně chápavé, zatímco Drahoše prý volila ta chytřejší část populace, současná realita tomu nenasvědčuje.Přestože známe moc dobře ruskou historii, takže jsme daleci si Rusko jakkoliv idealizovat, faktem je, že v Kremlu dnes nesedí žádný paranoidní bolševický diktátor a situace v Evropě je taky dost odlišná od situace, která v Evropě panovala v století minulém.Zemanovi voliči tak naprosto správně rozpoznali, že Evropu neohrožuje Rusko, nýbrž miliony zhusta muslimských imigrantů, kteří jsou na cestě do Evropy.A protože je dobře známo, co islám napáchal v zemích odkud se dál jako mor šíří nejen do Evropy, právě ti co volili Drahošův pozitivní přístup k imigraci, který sám potvrdil v zvacím dokumentu, prokázali pouze svoji najivitu, či spíše omezenost.

S Zemanem na Pražském hradě, tak zde zůstává ještě naděje, že některé země Evropy, si stále udrží svůj původní evropský charakter a že nebudou připomínat spíše arabský bazar, jak je už dnes možno vidět v mnoha městech Evropy, která se islámu díky vítací politice Bruselu, podařilo zamořit.

Drahoš přiznal barvu, je proti referendu o vystoupení z EU

To že kandidát na prezidenta pan Drahoš nemá zrovna vyhraněné názory, je zjevné z mnoha jeho vyjádření, kdy téměř vždy odpovídá tak, aby si ani jednu stranu příliš nepohněval.A tak by například Dalajlámu pozval, ale poradil by se napřed s vládou, což krásně odhaluje jeho obojakost.Ve včerejší debatě se současným prezidentem Zemanem, se ovšem vyjádřil k jedné otázce přece jen naprosto kategoricky, a to když přišlo na případné konání referenda o vystoupení z EU.

V tomto případě tak má pan Drahoš překvapivě jasno, což je vzhledem k jeho dosavadnímu vágnímu vymezování se k jiným problémům, zřejmá anomálie a naznačuje tak, že v případě referenda o vystoupení, nebude tento názor zrovna z jeho hlavy.Zatímco tedy v případě ne tolik podstatných témat, Drahošův štáb svého kandidáta v jeho blekotání nijak neomezoval, v případě referenda mu byla zjevně určena jasná linie, které se musí držet.

To je samozřejmě pochopitelné, jelikož udržení EU pohromadě, je pro demokraturu sídlící v Bruselu klíčové.V případě, že by došlo po vzoru brexitu ještě k exitům dalším, těžko by pak mohla bruselská nomenklatura dále pokračovat v likvidaci evropské kultury prostřednictvím řízené masové imigrace z blízkého východu a Afriky.A přestože západní země EU už spolehlivě řídí vlády složené z kriplů a masové imigraci nestojí tak nic v cestě, dále na východ by ještě mohl vzniknout problém, čemuž je nutno zamezit.

Pan Drahoš tedy může dále lavírovat i v případě tématu imigrace a tvrdit, že přestože podepsal zvací dokument ve formě výzvy vědců, imigrační kvoty odmítá, což není v případě setrvání v EU a Drahoše na hradě zase až tak podstatné, jelikož Drahošovi vodiči moc dobře ví, že hradní umírněná “proevropská” politika, plus salámová metoda a výhružky z Bruselu, časem udělají své.A protože Zeman nemá s konáním případného referenda žádný problém, je pro bruselskou diktaturu nebezpečný, je ho tedy třeba odstranit a nahradit ho někým, kdo se nebude Bruselu stavět v podstatných otázkách na odpor.

Ať už tedy volby dopadnou jakkoliv, je nade vše jasné, o co klice stojící za Drahošem jde.Hlavním cílem je omezit lidová referenda o významných záležitostech, což je ovšem současně protimluv, jelikož referenda se v případě jiných než významných záležitostí jaksi nevyhlašují.Současně Drahoš a ti co stojí za ním odhalili, že zatímco v případě referenda o vstupu do EU, údajná neinformovanost občanů nebyla na škodu, v případě referenda o vystoupení, je jejich neinformovanost najednou velký problém a důvodem k tomu, referendum nevyhlašovat.Je tedy v případě vítězství Drahoše evidentní, čeho se můžeme v budoucnu od nového hradního pána dočkat.

Proč znovu volit Zemana

Ačkoliv by se našlo jistě mnoho důvodů, proč nynějšího prezidenta už znovu nevolit, je zde ovšem jeden klíčový důvod, proč Miloše Zemana znovu zvolit a zajistit tak, že zůstane prezidentem ještě dalších pět let.Tím důvodem, je jeho rozhodný odmítavý postoj k imigraci, která v posledních letech vážne ohrožuje mnoho evropských zemí.

Zatímco se v poslední době stále v mainstreamu objevují spekulace, že poslední volby do parlamentu proběhly pod ruským vlivem, nikdo zatím nepředložil žádný relevantní důkaz, že tomu tak skutečně bylo.Na druhou stranu, západní media, se už teď prokazatelně otevřeně snaží ovlivnit nadcházející prezidentské volby v Česku a český mainstream jim u toho vydatně sekunduje.

A tak podle západního tisku, je Zeman prý hulvát, egomaniak a podněcuje strach pomocí spikleneckých teorií a populismu.Je tedy zjevné, že západním vládnoucím politikům, kteří vydatně podporují masové usídlování cizích etnik v zemích Evropy, je Zemanovo prezidentství nesporně trnem v oku a velmi rádi by tak na Pražském hradu viděli nějakého toho vítače přivandrovalců, které do Evropy nikdo nezval a kteří především otevřeně pohrdají všemi evropskými zvyky a dokonce i platnými zákony.

Vzhledem k tomu, že nejvážnějším soupeřem stávajícího prezidenta, se podle průzkumů jeví být akademik Jiří Drahoš, který se k imigraci nevyjadřuje příliš kriticky, dá se docela dobře očekávat, že v případě jeho vítězství v prezidentské volbě, by se jeho přístup k imigraci příliš nezměnil.Akademik Drahoš je pak jedním z těch, kteří podepsali výzvu proti strachu a lhostejnosti, ve které se mimojiné píše, že “všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení”.Není pak těžké si představit, co by nastalo, kdyby to všem, kdo v Evropě hledají útočiště, bylo při jejich mnohastatisícových počtech umožněno.

Je tak dobré zde znovu připomenout zkušenosti Izraele s těmito etniky, kde už před mnoha lety poznali, jak jsou tato etnika pro společnost nebezpečná.Podle izraelských bezpečnostních expertů, arabští běženci domáhající se vstupu do Evropy, nechtějí sdílet její kulturu, nýbrž chtějí změnit kulturu Evropy do té míry, že Evropa přestane být Evropou a přináší sebou stejnou kulturu, která už zničila jejich zem.Tyto skutečnosti jsou však zastánci imigrace označovány jako spiklenecké teorie a populismus ve snaze, imigraci těchto destruktivních etnik do Evropy prosadit, ať to stojí co to stojí.Jelikož tito vítači imigrantů, označují prezidenta Zemana jako silně protiimigrantského, je na místě vážně uvažovat o jeho znovuzvolení.

V Německu zavedena cenzura internetu s cílem tajit fakta a legitimizovat lži

Urputná snaha evropských vládnoucích politiků, integrovat do evropské společnosti miliony příslušníků primitivních etnik, zhusta postižených následky incestu (1), (2), vstoupila do další etapy, čímž je pro demokratury typické zavedení tuhé cenzury.

Ne že by v Německu již dávno cenzura, která ve skutečnosti mnohonásobně překonává tu údajně hroznou cenzuru v nacistickém německu nebyla.Tuhá cenzura tak v Německu existuje už od pádu Třetí říše, nyní byla ovšem rozšířena i na internet.Jelikož se ovšem internet moc cenzurovat v důsledku principu svého fungování nedá, protože je tak cíleně navržen, šla na to německá demokratura od lesa.Namísto aby se tak vládní restriktivní složky namáhaly blokovat nepohodlné weby samy, což by bylo sotva příliš účinné, přenesly tuto povinnost na ně samotné, a to pod hrozbou vysoké pokuty 50 milionů eur.Facebook a Twitter a všechny další potenciální sociální sítě s více jak dvěma miliony uživatelů, mají nově povinnost mazat příspěvky, které podněcují k nenávisti, což je nám dobře známý gumový paragraf, který se dá použít přes svou nesmyslnost prakticky proti komukoliv, kdo zveřejní jakákoliv fakta, která o někom informují ne zrovna lichotivě.

Na to že se v tomto případě jedná o naprosto absurdní a především zločinný paragraf, jsme zde už upozorňovali mnohokrát, nyní se nám ovšem nečekaně brzy, naše tvrzení potvrdila v praxi.Jelikož tento paragraf podněcování k nenávisti, je jakýmsi vylepšením paragrafu pomluva, aby se tak dal použít v mnohem větším a širším rozsahu a to především v případě pravdivých tvrzení, neboli faktů, což pomluva neumožňuje.Aby totiž došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluva, musí být žalované tvrzení nepravdivé, proto se tak v demokratuře stává prakticky bezcenným, jelikož zde nejde o potlačení lží, ale přesně naopak.Pomluva pak dále pro demokraturu bohužel nelze použít v případě skupin, které se demokratura rozhodla “chránit”, což je jen další absurdita, jelikož primární je potřeba chránit práva jednotlivce a ne jakýchsi neurčitých  skupin a nově dokonce tříd.Musely tak být vytvořeny vhodnější paragrafy, které byly ušité inkviziční demokratuře přímo na míru.

Facebook a Twiter, tak začal pod hrozbou pokut mazat prakticky vše, co by se mohlo dostat do konfliktu s tímto elastickým paragrafem, jelikož přestože žádným tvrzením nelze u nikoho vyvolat nenávist, demokratura vše co se neshoduje s její oficiální linií, jako podněcování k nenávisti interpretuje.Podněcováním k nenávisti jsou tak nyní i skutečnosti o znásilňování a sexuálním obtěžování německých žen příslušníky přivandrovalých neevropských etnik, navzdory tomu, že se jedná o skutečnost, která je dokonce prokázaná samotnou německou policií.Rovněž satiristické časopisy mají problém, jelikož provozovatelé sociálních sítí správně rozpoznali, že i satiru lze při troše “dobré” vůle vyložit jako podněcování k nenávisti, jelikož se může někoho dotknout, či někoho zesměšnit, což je vlastně i jejím cílem.V demokratuře se tak už nejedná o satiru, ale o podněcování k nenávisti, pokud se samozřejmě týká oněch nedotknutelných, jejichž zločiny je nutné kamuflovat, jak jinak.Zesměšňovat a napadat Evropany, či jim rovnou vyhrožovat, je dále povoleno.

Sotva by jsme se tak mohli chtít dočkat lepší praktické ukázky toho, jak funguje demokratura, postavená na absurditě a inkvizici a pokud snad měl ještě někdo pochybnosti o tom, co se za touto pseudodemokratickou kašírkou skrývá, tak už je nemá.Evropská demokratura tak nyní už prokazatelně usiluje o to, aby přivandrovalé miliony cizáků usadila v Evropě za každou cenu, a to zcela nepokrytě prostřednictvím demagogie i vyložených lží a nově se už dokonce neštítí ani vydírat provozovatele internetových služeb, aby dosáhla zamezení šíření nehodících se faktů, které by její zrůdnou politiku mohly ohrozit.Demokratura nám tak současně tímto inkvizičním cenzurním zákonem  v celé nahotě odhalila, že jí nejde o jakési fakenews, tedy lži, ale právě naopak.

Těžko nyní předjímat, jak se tato situace bude dále vyvíjet a jestli se tyto tendence cenzorské inkvizice rozšíří i do dalších zemí EU , nicméně kurz  určený EU je zřejmý.Francie připravuje podobný zákon, jen je poněkud pragmatičtější než demokratura v Německu, a má se tak omezit svoboda projevu jen v období voleb, zřejmě aby zdání svobody slova v době, kdy už o nic nejde bylo zachováno.Samozřejmě tyto teroristické praktiky EU, které používá proti mimoevropským subjektům, mohou mít dopad jen v případě, že daný subjekt má zastoupení v Evropě, takže řešením je, se prostě z oblastí ovládaných inkvizicí jednoduše stáhnou, a tyto inkviziční vlády ignorovat, jelikož v USA nemá inkviziční jurisdikce žádnou platnost.To ovšem přinese nemalé finanční ztráty, takže tyto služby zatím volí cestu nadiktované autocenzury.Dle našeho názoru, to není ovšem dlouhodobě udržitelné řešení, jelikož pak jaksi ztrácí smysl, takto sterilní sociální sítě, kde je povoleno razit jen inkviziční lini EU a nedotknutelné imigranty za jejich zločiny pouze chválit, vůbec používat.

Odliv uživatelů by však provozovatelům přinesl v důsledku nepochybně rovněž nezanedbatelné finanční ztráty, takže budou do budoucna nucení řešit dilema, jestli cenzurovat, nebo země s inkvizičními zákony definitivně opustit, což by v porovnání s masovým odlivem uživatelů a potažmo reklamních inzerentů, nebyla zase tak velká tragedie.Provozovatelé FB a Twitteru pochopitelně moc dobře ví, že dominantní zisky jim přináší právě reklama u postů, které se masově šíří a nikoliv u těch, které provozovatel masově maže.