Orwellovská vize se naplňuje – Evropská komise chce na občankách otisky prstů


S postupem času je čím dál více zřejmé, že mnohé takzvané konspiranční teorie, které mluvily o plánech EU na sledování svých občanů, nebyly vůbec konspirační a už vůbec nepřeháněly, jelikož realita jak se zdá, bude brzy mnohem horší.Evropská komise, se totiž chystá všechny svoje občany identifikovat rovnou podle otisků prstů.

Zatímco ještě před nedávnem se otisky prstů snímaly pouze osobám podezřelým z trestné činnosti, v případě že Evropská komise svoje návrhy prosadí, budou mít všechny potřebné úřady včetně restriktivních složek evropských demokratur k dispozici otisky prstů všech občanů EU.Nemusí tak mít člověk ani moc velkou fantazii, aby si dokázal představit, jaké možnosti se tímto ve sledování občanů nabízí.

Instituce bruselské EU, mají samozřejmě už připravenou “argumentaci”, proč je tato opatření nutné zavést.Důvodem má být údajně zmenšení manévrovacího prostoru teroristů a dalších zločinců.Tato argumentace by se dala snad akceptovat v případě, pokud by se tito teroristi na území EU dostávali jaksi ilegálně, a oni zmiňovaní zločinci, by se v daktyloskopických databázích nenacházeli.Realita je ovšem taková, že tito teroristi se etablují především ze statisíců imigrantů z Afriky a blízkého východu, které do Evropy politické špičky mnoha států EU nekontrovatelně vpustily, či spíše pozvaly a otisky prstů zločinců, jsou rovněž v policejních databázích dávno zaneseny.

Situace je tedy taková, že v době, kdy se přes hranice států EU přesunují tisíce imigrantů prakticky bez jakékoliv kontroly a pochopitelně bez jakýchkoliv dokladů, Evropská komise plánuje další orwellovská opatření proti svým občanům, která budou mít sotva nějaký efekt v případě jedinců, kteří se chystají páchat teroristické útoky.Je tak naprosto jasné, že cílem Evropské komise není jakési potíraní teroristů, které sem před nedávnem pozvala a stále ještě zve, nýbrž ještě více terorizovat a sledovat své občany.

Na místě je rovněž zmínit, že přestože využití otisků prstů k identifikaci osob je používáno už od devatenáctého století, současná evropská demokratura je v historii první, která se chystá odebrat otisky prstů povinně a plošně všem občanům, což si nedovolily ani komunistické režimy.

Advertisements

Blíží se doba, kdy bude homosexualita znovu znamenat svinstvo a smrt


Letos to je právě devadesát let, co skotský lékař Alexander Fleming objevil Penicilin a z mnoha chorob, které do té doby znamenaly jistou smrt, se díky jeho objevu během několika málo let stala banální onemocnění.Přestože výroba Penicilinu byla zpočátku ve větším množství problematická a rovněž velmi drahá, navíc ji komplikoval právě probíhající válečný konflikt, během druhé poloviny čtyřicátých a především pak začátkem let padesátých, se už antibiotika začala vítězně šířit do celého světa.

Tento zřejmě největší a nejpřínosnější objev medicíny v její historii, ovlivnil současně radikálně i vnímání mnoha chorob ve společnsoti a to včetně chorob pohlavních.Z kapavky, která byla do té doby závažným onemocněním a dokonce i ze smrtelné syfilis, která byla v době před objevem antibiotik oprávněně přirovnávána k morové ráně, se během krátké doby staly antibiotiky snadno a rychle léčitelné nemoci.Široká veřejnost tak velmi rychle zapoměla na hrůzy, které tyto choroby ještě před nedávnem provázely, což vedlo v tomto směru k nezodpovědnému a lehkovážnému jednání a najivní společenské toleranci.

Jelikož nezodpovědností v sexuálním chování, se vždy vyznačovala především homosexuální komunita a zvláště pak homosexuální muži, antibiotika pro homosexuální komunitu znamenala dar z nebes.Z minulých století pak máme zprávy o tom, že homosexuální komunity byly v té době stejným nebezpečím, stejně jako ve století dvacátém.Pokud tedy ještě ve 30. letech dvacátého století, mluvil už jako president Masaryk o tom, že homosexualita znamená svinstvo a smrt, pouhou dekádu po jeho smrti, bylo smrtelné nebezpečí zhýralého sexuálního života provozovaného obzvláště homosexuály náhle minulostí.Rušení antihomosexuálních zákonů koncem 50. a počátkem 60. let v celé Evropě, tak není zásluhou ani tak nějaké zničehonic se objevivší tolerance pro homosexuální patologickou promiskuitu, ale prostě toho, že smrtelné choroby donedávna masově šířené homosexuály, už pro společnost neznamenaly žádné větší ohrožení a bylo tak možné je velkoryse ignorovat.

Tato homosexuální idýlka trvající více jak půl století, ovšem podle všeho pomalu končí.Poděkovat za to můžeme jak nenažrané farmaloby, která má z prodeje antibiotik předepisovaných zbytečně i na virová onemocnění, či banální choroby významné zisky a samozřejmě především homosexuální komunitě, která díky masivní spotřebě antibiotik, kterou zdravotnické autority cíleně přehlíží a úspěšně tak šíří vůči ATB rezistentní kmeny bakterií i ve zdravotnických zařízeních, kde jsou smrtelnou hrozbou pro všechny pacienty.Počet obětí syfilidy před masovou výrobou Penicilinu se odhaduje na sto milionů lidí, což vzhledem k podílu na šíření této choroby homosexuály bude v případě selhávání ATB při jeho léčbě, znamenat vážné společenské ohrožení a to ještě velkoryse opomíjíme lví podíl homosexuálů na šíření HIV.

Klub “skeptiků” Sisyfos dále podporuje očkovací dogma


Klub takzvaných skeptiků Sisyfos opět prokázal, že se v jistých směrech projevuje nikoliv skepticky, ale naopak přímo dogmaticky.Ačkoliv s ním v mnoha oblastech nelze nesouhlasit, co se týká dogmatismu v oblasti očkování, Sisyfos opět nezklamal a zůstává tak věrný svému dogmatickému postoji, podle kterého je očkovací teorie platná a nenapadnutelná, čímž Sisyfos prakticky kopíruje proklamace očkovací loby.

Sisyfos se tak z nějakých nejasných důvodů zpronevěřuje svému proklamovanému poslání, kterým má být skeptický pohled na věc a to bez ohledu na to, jestli se jedná o astrologii, či vykládání budoucnosti z karet, nebo disciplínu, která je státní mocí prosazovaná jako údajně vědecká, jelikož prosazování státní mocí, ještě nezajišťuje neomylnost a často tomu bývá právě naopak.”Skeptikům” tak jaksi unikají samotné základy vědeckého bádání, podle kterých žádná teorie není definitivní a je přímo nutností teorie napadat a zpochybňovat.Podle Popperovy břitvy, tak libovolné množství potvrzujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací důkaz dokazuje, že teorie neplatí.Jediné definitivně platné rozhodnutí o vědecké teorii, tak může být pouze její vyvrácení.A těchto vylučovacích důkazů existuje v případě očkovacího dogmatu nemalé množství.

Očkovací dogma je tak jak známo založeno na teorii, podle které pokud se vytvoří v těle v důsledku vakcinace dostatečný počet takzvaných protilátek, organismus by měl být proti dané chorobě alespoň jistou deklarovanou dobu imunní.Případů, kdy onemocněly i osoby, které byly i opakovaně očkovány a měly i podle očkovacích odborníků dostatečné množství protilátek je však nemalé množství, takže je zřejmé, že se v případě očkování nejedná o žádnou vědu, ale pouze o náhodnou záležitost, kdy onemocní jak jedinci neočkovaní, tak i očkovaní.O případech, kdy je náhodou mezi nemocnými více neočkovaných jedinců, pak provakcinační kruhy masivně informují, zatímco případy opačné, kterých je mnohem více, sytematicky tají.

Sisyfos tak opakovaně prokazuje, že jeho závěry nejsou postaveny nejen na základních vědeckých principech, ale naopak jim zásadně odporují, a je mu velmi blízký dogmatismus typický pro farmaloby a lze tak jen sotva věřit tomu, že v případě hodnocení efektivity očkování, nehrají roli jisté vlivy v pozadí.

Švédská důchodkyně je stíhána za tvrzení, že islámská imigrace povede ke snížení IQ


Je to tady, evropské demokratury stíhají konstatování nepohodlných faktů, jako podněcování k nenávisti.I když to není tak dlouho, co jme zde před touto hrozbou varovali, přece jen jsme nečekali, že k tomu dojde tak záhy.Demokratury ale zjevně nechtějí nechat nic náhodě, jelikož imigrace přivandrovalců neevropských ras nepokračuje zrovna podle představ Bruselu a je tedy nutno všechno co tuto imigraci ohrožuje, rozuměj především zpomaluje, přísně postihovat na základě k tomu předem vytvořených gumových paragrafů.

Doposud se demokratury odvažovaly trestat pouze ta fakta, která je nutno tajit a jsou spojená pouze s nacismem, jelikož v tomto směru se už demokraturám podařilo ovčanům dostatečně vymýt mozky a tyto inkviziční rozsudky tak už nenaráží na prakticky žádný odpor, jak ukázal i případ Adama Bartoše.Případ ze Švédska, je už ovšem zcela jiný level, jelikož skutečnost, že islám vede v důsledku incestu a polygamie prokazatelně ke snížení inteligence, rozvoji duševních poruch a vrozených postižení u dětí je všeobecně uznávaný fakt.Švédsko, které je k muslimské imigraci dlouhodobě velmi vstřícné, tak chce tyto skutečnosti v případě jejich zveřejnění trestat a dá se očekávat, že se tato praxe do budoucna rozšíří i na další země EU, které rovněž mají snahu tuto muslimskou imigraci nadále podporovat, navzdory všem negativním jevům, které prokazatelně přináší.

První obětí této inkvizice se tak stala šedesátipětiletá švédská důchodkyně z Jönköpingu, a je obviněná z nenávisti vůči populační skupině, protože zveřejnila na Facebooku, že přistěhovalectví vede ve Švédsku k nižší úrovni IQ, což je vzhledem k faktu, že muslimové pochází z velké části z incestních a polygamních vztahů, sotva překvapivé.Žena dále dodala, že pokud bude přistěhovalectví pokračovat, inteligence ve Švédsku bude brzy na úrovni zlatých rybiček.Průměrné IQ ve skandinávských zemích přitom podle výzkumníka Jamese Flynna od roku 1995 znatelně pokleslo, zatímco v nemuslimských zemích a zemích bez muslimské imigrace roste, nebo alespoň má setrvalou úroveň.Lze to tak sotva vysvětlit jinak, než masivním přílivem zdegenerovaných muslimských mas do těchto severských zemí.

Tento případ je tak dalším důkazem, že evropské demokratury mají jasný cíl, kterým je prostřednictvím imigrace primitivů dosáhnou toho, aby se z původních Evropanů, stala tupá pologramotná masa, kterou bude možné podle přání bruselské nomenklatury snadno manipulovat.

Nebezpečím nejsou zbraně, nýbrž Gun-Free Zone


Po nedávné střelbě na floridské střední škole, jejíž obětí se stalo sedmnáct lidí, se opět zvedla vlna protestů, proti snadné dostupnosti zbraní v USA.Pochopitelně této kampani znovu podobně jako u podobných případů v minulosti, dominují především emoce a demagogie, a prokazatelná fakta se jednoduše ignorují.

Především je třeba v tomto případě  poukázat na skutečnost, že přestože střelec zbraně získal legálně, policii i FBI byly známé informace o jeho podivném chování, vyhrožování náslilím, stejně tak byly oficiálním místům dostupné informace o jeho špatném psychickém stavu.Přesto tyto instituce neučinily nic pro to, aby když nic jiného, mu byly zbraně alespoň zabaveny.Svádět tedy vinu čistě na relativně snadnou dostupnost zbraní je ukázkou absolutní ignorance, zvláště když jsou známy případy, kdy si střelci zbraně opatřili nelegálně navzdory tomu, že byli dříve odsouzeni a dokonce v péči psychologa, jak se stalo v případě masakru na střední škole v Columbine.

Ukázkou naprosté stupidity je pak především existence takzvaných Gun-Free Zone, které jsou rovněž výsledkem hloupé emoční kampaně odpůrců zbraní, jelikož takto označené prostory, v kterých je nošení zbraní zakázáno, přitahují střelce jako magnet, což je celkem logické, protože se dá dost dobře předpokládat, že se zde nesetkají s příliš velkým odporem.Z těch co tato omezení respektují, se pak v případě útoku stávají bezbrané ovce.Pokud se pak podíváme na historii počtů obětí školní střelby zjistíme, že v 60. letech na amerických školách bylo zastřeleno 47 lidí, v 70. letech 36 a v 80. letech 51 lidí.Po začátku platnosti Gun-Free School Zones Act v devadesátých letech, bylo už na školách v USA zastřeleno 91 osob, v prvním desetiletí nového tisíciletí pak 107 a od roku 2011 do dnešních dnů, je to už dalších 107 osob, tedy více jak dvojnásobný nárust počtu zabitých, oproti době před zavedením těchto opatření.

Přestože tedy nelze mezi zavedením Gun-Free Zone ve školách a nárustem počtu zastřelených prokázat přímou souvislost, je jisté, že Gun-Free Zone nejen že nikoho neochrání, ale naopak přitahují všechny, jejichž cílem je pozabíjet bez větších problémů, co největší počet lidí.Proto třeba na ulicích, kde se dá předpokládat jisté nemalé množství ozbrojených osob, k podobným činům prakticky nedochází.Omezení dostupnosti zbraní, nebo zvýšení věku pro dostupnost zbraně, tak může sotva něco změnit, jelikož  nikoho, kdo bude mít skutečný zájem vlastnit zbraně, žádný zákon nezastaví, jak se už mnohokrát prokázalo nejen v USA, ale i v Evropě.Jedinou obranou tak zůstane, zrušit tato hloupá omezení a umožnit občanům nosit zbraně neomezeně.

Romea opět lže o táboru v Letech


Jako by nestačilo, že vykoupení prasečáku, na pozemku kterého se tábor v Letech ani nenacházel bude stát víc jak půl miliardy korun, cikánské organizaci Romea to je zřejmě pořád málo a snaží se tak prostřednictvím lží dále manipulovat veřejnost.

Romea tak reagovala na slova Tomia Okamury, podle kterých tábor v Letech nebyl ani oplocen, takže se sotva mohlo jednat o koncentrační tábor, jak tvrdí Romea a další cikánské spolky.Podle historické studie akademie věd, byla realita taková, že tábor byl oplocen jen z poloviny a sice zatímco část tábora o rozloze 66 arů byla oplocena prkenným a tyčkovým plotem, tedy žádný drátěný plot s ostnatým drátem, nýbrž plot naprosto běžný, druhá část tábora o stejné rozloze oplocena už vůbec nebyla.

Přestože se tedy Tomio Okamura dopustil jisté nepřesnosti, skutečnost, že polovina tábora vůbec oplocena nebyla, jasně dokazuje, že se o žádný koncentrační tábor nejednalo a ani nemohlo, protože na území protektorátu se ani žádné koncentrační tábory nacházet nemohly, jelikož to říšské předpisy zakazovaly.Tábor rovněž nebyl cikánský už jen z toho prostého důvodu, že se v něm v průběhu jeho existence nacházelo pouze 5-25% cikánů, jak rovněž uvádí publikace akademie věd, takže vzhledem k tomu, že zde pobývala naprostá většina necikánů (minimálně 75%) , jednalo se právě naopak o tábor necikánský.Romea tak zjevně podle jakési její pochybné “logiky”, každý tábor kde se nacházel nějaký cikán, označuje za tábor cikánský.

Romea navzdory těmto historickým poznatkům obsažených v publikaci akademie věd stále tvrdí, že se jednalo o cikánský koncentrační tábor a dokonce podalo na Tomia Okamuru žalobu.Jelikož Okamura čerpal právě z publikace akademie věd, což by mohl být v případě soudní dohry docela problém, Okamurovi odpůrci se tedy rozhodli tuto nepříjemnou situaci vyřešit po cikánsku a tvrdí, že žádná taková publikace akademie věd podle Muzea romské kultury vůbec neexistuje, což je docela pikantní, jelikož tato publikace je běžně dostupná jak v mnoha knihovnách, a rovněž se nachází i v nabídce mnoha internetových obchodů.

Protože se tato kauza dostane možná až před soud, bude zajímavé sledovat, jak dopadne konfrontace lživého tvrzení Muzea romské kultury s realitou a zda bude toto muzeum za cílené  šíření těchto dezinformací také po zásluze potrestáno.Soud ovšem bude v docela v prekérní situaci, jelikož bude muset podle § 405 – Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia šalamounsky rozsoudit, jestli se i publikace akademie věd, nedostala do křížku s tímto elastickým paragrafem, jelikož se zde jaksi objevily dvě navzájem si odporující  “pravdy”, z nichž jedna logicky musí být lež.Tato situace tak opět v celé nahotě odhaluje tristní stav dnešní historické vědy, v jejímž případě se o vědu velmi často vůbec nejedná, což ovšem nebrání tomu, aby bylo tou jedinou “korektní pravdou” veřejné mínění systematicky manipulováno.Už teď je ovšem jasné, že hlavním smyslem existence Romea a dalších cikánských spolků, je především vytvářet vylhanou historii, a to prostřednictvím přihlouplých lží, což o těchto spolcích taky leccos vypovídá.

Německá demokratura v rozporu se zákonem toleruje bigamii vedoucí k degeneraci


To že islamizace Evropy je na postupu a že nejde o žádný spontání proces, nýbrž o řízenou akci Bruselem, bylo zřejmé už dávno.Nyní se to ovšem potvrdilo naprosto jasně, když německé úřady, začaly povolovat islamistům bigamii, přestože je to v rozporu se zákony platnými v Německu, což tyto úřady paradoxně přiznávají.

Zjevně tak incest, který islamisti praktikují v zemích EU už desítky let a který rovněž úřady přehlíží, došlo na další etapu, v které začne být islamistům tolerována rovněž bigamie, či spíše polygamie, jelikož islám povoluje mužům mít rovnou čtyři manželky.Cíl je zřejmý, zamořit země EU tupou zdegenerovanou masou, kterou budou efektivně produkovat incestní svazky a to rovnou v mnohoženství, které bude úřady velkoryse tolerováno.

Pokud v tomto případě ponecháme stranou už tak děsivý dopad incestních vztahů mezi islamisty jak na fyzické, tak psychické zdraví populace, rovněž polygamní vztahy, které jsou v islámských komunitách rovněž běžné, mají vážný dopad na zdraví z nich vzešlých potomků.Polygamní vztahy tak významně zvyšují pravděpodonost výskytu mnohých genetických poruch vedoucích k retardaci, jejichž výskyt je v komunitách zamořených incestními vztahy už i tak několikanásobně vyšší, než u běžné neincestní populace.

Například tak v mormonské komunitě v americkém Utahu, ale i v komunitách v Kamerunu, v kterých je běžná polygamie, je prokázán výskyt genetické poruchy která způsobuje, že děti z polygamních rodin trpí extrémními fyzickými a duševními dysfunkcemi, jak píše Dr. Theodore Tarby, který je specialistou v oblasti vzácných dětských nemocí a který už v roce 1990 odhalil negativní dopad polygamistických praktik na porody.Podle Marka Stonekinga pracujícího jako genetik v institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, polygamie snižujete celkovou genetickou rozmanitost, protože velmi malý počet mužů má nepřiměřeně velký vliv na příští generaci a náhodné genetické mutace se stávají významnějšími.

Přestože negativní vlivy polygamie vedle incestu, které jsou mezi islamisty hojně rozšířeny, vedou prokazatelně k vážným genetickým poruchám, a nelze tak tvrdit, že jejich dopad na zdraví není znám, evropské demokratury pod dohledem Bruselu systematicky tyto středověké praktiky u muslimských imigrantských komunit nejen přehlíží, ale dokonce se je soudy v rozporu s platnými zákony pokouší legalizovat.To v případě jejich rozšíření, povede neodvratně k degeneraci evropské populace stejně, jako v komunitách, kde jsou tyto praktiky už po mnoho generací naprosto běžné.To vše se souhlasem evropských vlád  a dokonce prý v zájmu dětí, takže sotva lze pochybovat o tom, že systematická degenerace evropské populace není jejich cílem.