Chřipka ovládla USA navzdory vysoké proočkovanosti

Pravidelně opakovaná mantra očkovací loby a jejich zkorumpovaných poskoků na ministerstvu zdravotnictví a v dalších státních institucích tvrdí, že jedinou spolehlivou ochranou proti chřipce, ale i mnoha jiným chorobám, je vysoká proočkovanost.Přestože v ČR je proočkovanost proti chřipce nízká, něco asi jen kolem pěti procent, počet případů chřipky vzhledem k počtu obyvatel se nijak významně neliší od počtu případů chřipky v USA, kde je proočkovanost zhruba desetinásobná a dosahuje tak kolem 50%.

To že tedy vysoká pročkovanost počty onemocnění nijak pozitivně neovlivňuje je dávno prokázaná skutečnost, jelikož i v zemích s vysokou proočkovaností, se epidemie mnoha chorob navzdory vakcinaci dále vyskytují a ovlivňují je tak zjevně naprosto odlišné faktory, než je očkování.V případě chřipky to pak ukázkově demonstruje chřipková epidemie v USA z přelomu loňského a letošního roku, která přesto, že už trvá několik měsíců, stále podle oficiálních autorit nepolevuje a naopak přibývají další smrtelné případy včetně mnoha dětí.

Americká střediska pro kontrolu onemocnění v Atlantě uvedla, že od příchodu chřipky v říjnu, bylo hospitalizováno 14 676 lidí, což je dvojnásobek počtu z minulého roku a nejvyšší počet vůbec.V New Yorku zdravotní úředníci v úterý potvrdili, že další dvě děti zemřely.Dr. Mary Bassettová, komisařka pro zdraví pro New York uvedla, že 6,5 procenta všech pacientů je hospitalizováno v souvislosti s příznaky spojenými s chřipkou.Podle posledních zpráv zemřelo během této chřipkové sezony už 53 dětí a rovnou 16 jen za minulý týden, takže vyhlídky na zlepšení nejsou zrovna příznivé.

Znovu se tak potvrzuje, že mezi úrovní proočkovanosti a počty nemocných neexistuje žádná korelace a že chřipkové epidemie ovlivňují zcela jiné faktory.Své o tom ví nejspíše i americký prezident Donald Trump, který už před časem prohlásil, že očkování proti chřipce je největším podvodem v historii medicíny a osobně by se prý nikdy očkovat nedal.Ačkoliv tedy americký prezident nemusí být odborníkem na očkování, dá se předpokládat, že jako prezident USA má jisté informace, které ho k těmto závěrům vedou.

Největší přínos má tak očkování prokazatelně pouze pro výrobce vakcín a vůbec celou farmaloby, které díky strachu šířenému zkorumpovanými médii, zajišťuje miliardové zisky.Pokusné králíky, kterým jsou pak tyto vakcíny aplikovány nejen že před žádnou chorobou neochrání, ale naopak je mohou ještě ohrozit.Celý farmabyznys je pak prolezlý korupcí a podvody, takže sotva může být pochyb o tom, že se jedná pouze o byznys se strachem postavený čistě na zločinných základech.

Advertisements

Německá demokratura v rozporu se zákonem toleruje bigamii vedoucí k degeneraci

To že islamizace Evropy je na postupu a že nejde o žádný spontání proces, nýbrž o řízenou akci Bruselem, bylo zřejmé už dávno.Nyní se to ovšem potvrdilo naprosto jasně, když německé úřady, začaly povolovat islamistům bigamii, přestože je to v rozporu se zákony platnými v Německu, což tyto úřady paradoxně přiznávají.

Zjevně tak incest, který islamisti praktikují v zemích EU už desítky let a který rovněž úřady přehlíží, došlo na další etapu, v které začne být islamistům tolerována rovněž bigamie, či spíše polygamie, jelikož islám povoluje mužům mít rovnou čtyři manželky.Cíl je zřejmý, zamořit země EU tupou zdegenerovanou masou, kterou budou efektivně produkovat incestní svazky a to rovnou v mnohoženství, které bude úřady velkoryse tolerováno.

Pokud v tomto případě ponecháme stranou už tak děsivý dopad incestních vztahů mezi islamisty jak na fyzické, tak psychické zdraví populace, rovněž polygamní vztahy, které jsou v islámských komunitách rovněž běžné, mají vážný dopad na zdraví z nich vzešlých potomků.Polygamní vztahy tak významně zvyšují pravděpodonost výskytu mnohých genetických poruch vedoucích k retardaci, jejichž výskyt je v komunitách zamořených incestními vztahy už i tak několikanásobně vyšší, než u běžné neincestní populace.

Například tak v mormonské komunitě v americkém Utahu, ale i v komunitách v Kamerunu, v kterých je běžná polygamie, je prokázán výskyt genetické poruchy která způsobuje, že děti z polygamních rodin trpí extrémními fyzickými a duševními dysfunkcemi, jak píše Dr. Theodore Tarby, který je specialistou v oblasti vzácných dětských nemocí a který už v roce 1990 odhalil negativní dopad polygamistických praktik na porody.Podle Marka Stonekinga pracujícího jako genetik v institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, polygamie snižujete celkovou genetickou rozmanitost, protože velmi malý počet mužů má nepřiměřeně velký vliv na příští generaci a náhodné genetické mutace se stávají významnějšími.

Přestože negativní vlivy polygamie vedle incestu, které jsou mezi islamisty hojně rozšířeny, vedou prokazatelně k vážným genetickým poruchám, a nelze tak tvrdit, že jejich dopad na zdraví není znám, evropské demokratury pod dohledem Bruselu systematicky tyto středověké praktiky u muslimských imigrantských komunit nejen přehlíží, ale dokonce se je soudy v rozporu s platnými zákony pokouší legalizovat.To v případě jejich rozšíření, povede neodvratně k degeneraci evropské populace stejně, jako v komunitách, kde jsou tyto praktiky už po mnoho generací naprosto běžné.To vše se souhlasem evropských vlád  a dokonce prý v zájmu dětí, takže sotva lze pochybovat o tom, že systematická degenerace evropské populace není jejich cílem.

Další tendenční psychodiagnoza na obzoru

Jelikož farmaloby má jako správný hospodář pocit, že zisky, i když v jejím případě v desítkách miliard dolarů za rok nejsou stále dostatečné, snaží se je rok co rok navyšovat.A jelikož počet už stávajících “pacientů” trpících stávajícími údajnými chorobami je konečný, jediným řešením je vyrobit pacienty nové tak, že se vytvoří další nová diagnoza.Diagnozou, podle které mnohé údajně postihuje posedlost zdravou stravou, a která je tak nebezpečná pouze pro výrobce amarounů a nepoživatin, které z 90% nabízí supermarkety, to ještě zjevně neskončilo.

Na obzoru tak je další psychiatrická diagnoza, údajná závislost na videohrách.Nelze samozřejmě zpochybnit, že se člověk může stát patologicky závislý na hraní počítačových her, to znamená, že to začne vážně ohrožovat jeho zdraví, či sociální vztahy a práci která ho živí, nicméně to se může stát i v případě kterékoliv jiné činnosti.Jedinec se tak může stát patologicky závislý třeba i na pěstování mrkve, nebo venčení psa.Nebezpečí těchto zřejmě ještě málo rozšířených aktivit, ovšem není zatím médii, která mají za úkol vymývání mozků dostatečně zpracováno, zatímco hraní videoher, které v posledních letech zažívá boom, má farmaloby už delší dobu pochopitelně v hledáčku, jako velmi bohatý potencionální zdroj nových pacientů.Proto tak systematicky prostřednictvím zkorumpovaných médií poukazuje na jejich údajnou nebezpečnost pro psychické zdraví.

Jistě každého ještě myslícího v této souvislosti napadne, proč světová zdravotnická organizace (WHO), která tyto diagnozy schvaluje, už dávno nezařadila, nebo aspoň nenavrhla jako psychodiagnozu, závislost na sledování televize, jelikož sledování TV pořadů, které slouží především jako mozkové klystýry, dokáže méně psychicky odolného jedince, spolehlivě zbavit psychického zdraví, pokud tedy včas nenahmátne dálkový ovladač a TV vysílání jím neterminuje.Zvláště nebezpečné je pak sledování televize dětmi a mladistvými, které pro ně může mít velmi  vážné dlouhodobé jak fyzické, tak psychické následky.

Televize si přesto užívá jakýsi generální pardon, jelikož je to hlavní nástroj vymývání mozků, co se týká jak politické masáže, tak současně masáže reklamní (zvláště agresivní jsou reklamy mířící právě na děti), která zajišťuje odbytiště pro všechny ty zbytečnosti, na kterých celý konzumní absurdistám stojí a demokratury se tak bez této skříňky na lhaní, mohou jen sotva obejít.Televize, která by tak měla být proto v zájmu duševního zdraví co nejdříve zakázána, je naopak masově podporována.Nebohý divák tak může ze stupidního, či reklamního vysílání na jednom kanálu, utéct jen na  kanál jiný, kde dostane to stejné, jen v bledě modrém, a kde reklamu na Always střídá ta na Always Ultra.Na rozdíl od internetu, kde si každý může najít to co po čem zrovna touží, tedy jak mainstreamové bláboly, tak i vědeckou literaturu, televize je pouze nástrojem pro hlupáky, kteří jsou ochotní se spokojit s absencí jakékoliv volby.Farmaloby tak velmi dobře ví, že skutečně nemocných, kteří potřebují občas nějaká ta jejich farmaka je v populaci sotva pár procent, takže nelze jinak, než těm ostatním vymýt mozky a přesvědčit je, že jsou ve skutečnosti taky nemocní.A jelikož hlavní nástroj propagandy televizi farmaloby ovládá, nebude to zase tak velký problém a zisky farmaloby tak znovu uspokojivě porostou.

To že pak tyto diagnozy, které farmaloby za čilé asistence WHO vytváří, nejsou výsledkem žádného výzkumu, který by se alepoň vzdáleně blížil vědeckým postupům, je zřejmé a v podstatě veřejným tajemstvím za předpokladu, že umíte číst.A jak uvádí i wikipedia i mnoho kritiků z odborných kruhů, tato klasifikace není souhrnem žádného lékařského poznání ani neodráží jeho aktuální stav, ale vychází jen z nejširší shody mezi odborníky a shoda jak opakovaně upozorňujeme, ještě nic nedokazuje.Tito takzvaní odborníci, pak mají velmi často silné vazby na farmaloby, takže se jedná o evidentní střet zájmů.Především pak DSM, který zahrnuje duševní choroby a poruchy chování, je ve velké míře ovlivňován americkou klasifikací, kterou vydává Americká psychiatrická asociace.

DSM je tak ukázkovým příkladem toho, jak v této oblasti vládne pavěda, či spíše zájmy farmaloby a současně jistých politických skupin.Typickým příkladem tohoto vlivu může pak být homosexualita, která se během krátké doby vypracovala z sociopatické poruchy a sexuální deviace v roce 1968, přes rok 1992, kdy už do DSN nebyla vůbec zařazena, až k současnému hodnocení, podle kterého je to normální a pozitivní varianta sexuální orientace.Přitom je prokazetelné, že chování homosexuálů, se všemi jeho negativními dopady na většinovou populaci, se minimálně za sto let nijak nezměnilo.To ovšem těm, kteří vytváří tyto tendeční závěry a diagnozy nijak nebránilo v tom, aby definice v DSN během sotva třiceti let, navzdory realitě postavili rovnou na hlavu.Stejné postupy, které nemají s realitou a skutečnými vědeckými poznatky nic společného, jsou pak aplikovány i u prosazování ostatních psychodiagnoz, jejichž cílem není někoho uzdravit, ale odbyt psychofarmak a vytváření zombie na nich závislých, což mnohým skupinám stojícím v pozadí, může v kombinaci s televizním vymýváním mozků, docela dobře vyhovovat.

Farmaceutický moloch opět v problémech

Samozřejmě se nejedná o žádné skutečné velké problémy, tentokrát pro změnu franzouzské famaceutické firmy Sanofi, ale ve skutečnosti pouze o problém pokusných králíků, kteří jsou jejími produkty očkováni, jelikož Sanofi hrozí jen vrácení pro ni zanedbatelné částky 59 milionů dolarů.Filipíny totiž investici do vakcíny, která měla očkované ochránit před horečkou dengue, žádají zpět.Podobným problémům pak v důsledku klamavé reklamy, čelí i GlaxoSmithKline, spolu se švýcarským Novartisem v Austrálii.

Mainstream tradičně o tomto případu neinformuje, vyjímkou je pouze Zdravotnický deník, ale jinak se o tomto fiasku očkování v hlavních hlásných troubách demokratury nic nedovíte, takže opět stejný scénař, kdy je snaha tento miliardový podvod ututlat a zachovat tak důvěru pokusných králíků, v očkovací dogma.Přestože výrobce původně tvrdil, že vakcína je bezpečná a účinná pro všechny osoby ve věku 9 až 45 let, později uznal, že se nedoporučuje lidem, kteří neměli předtím infekci dengue, kvůli riziku vážných komplikací.Přeloženo do běžné řeči, vakcína je nejen neúčinná, ale současně je i nebezpečná.

Manila tak zastavila prodej vakcíny Dengvaxia a nařídila důkladné prověření jejích možných negativních účinků.Filipínská vláda pak argumentuje případem dvanáctileté dívky z provincie Tarlac severně od hlavního města Manila, která byla očkována všemi třemi dávkami vakcíny, a přesto se u ní symptomy horečky dengue objevily.Opět tedy stav pro očkování příznačný, kdy vakcína prokazetelně očkovaného jedince neochránila, a jestli pak vůbec někoho kdo neomecněl ochránila, je v rovině pouhých spekulací.

Na celém případu je pak opět bizarní, že vakcína byla licencována i s vědomím světové zdravotnické organizace, údajně na základě jakýchsi výzkumů, což jak je běžné, neznamená vůbec nic, jelikož tyto výzkumy jsou prováděny v podmínkách naprosto odtržených od reality a to tak dlouho, dokud není dosaženo alespoň částečně vyhovujících výsledků, což nejspíše připomíná opakované losování matesa, což je ovšem zavedená praxe a současně parodie na relevantní vědecké postupy.

Očkovací loby tak zaznamenala opět další fiasko, jelikož vakcína, která měla před horečkou dengue chránit nejenže nechrání, ale navíc pacienty na zdraví uhrožuje.Je tak na místě opět zdůraznit, že v případě očkování, se nejedná o žádnou vědu, ale v lepším případě o ryzí šarlatánství, v horším pak o sprostý podvod.

Vrchní vakcinolog Prymula chce trestat obcházení očkování

Přestože byl předseda vakcinologcké společnosti před časem odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice pro střet zájmů, jelikož podle tehdejšího ministra zdravotnictví Němečka, jako ředitel nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků, jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s jeho soukromou společností Biovomed s. r. o., došlo k flagrantnímu střetu zájmů, v současnosti působí rovnou na postu  náměstka ministra zdravotnictví.Navzdory tomu, že tedy musel pozici ředitele nemocnice v Hradci opustit, působí nyní na pozici, kde má mnohem větší možnosti, než měl jako řadový ředitel nemocnice.

300Samozřejmě tato situace je sotva náhodná, jelikož pan Prymula prostřednictvím své rodiné firmy Biovomed vydělává miliony korun ročně a má tak silné vazby na farmaceutické firmy, přičemž stále zůstává předsedou České vakcinologické společnosti, takže není velkým překvapením, že se po svém vyhazovu objevil ve vysoké funkci, přímo na ministerstvu zdravotnictví.Pokud tedy byl ve střetu zájmů v pozici ředitele, jako náměstek ministra zdravotnictví, který má široké možnosti jak významně ovlivňovat chod celého zdravotnictví, to platí dvojnásob.Jestli tedy v pozici ředitele mohl rozhodovat o nákupu farmaceutických prostředků pouze pro svou nemocnici, nyní může tyto nákupy ovlivnit pro celou republiku, což  se ve farmabyznysu počítá.

Situace je to tedy naprosto absurdní, ale tak už to v zkorupmovaných absurdistánech chodí.Mainstreamová média, pak namísto toho, aby na tuto situaci, kdy dochází k mnohem závažnějšímu střetu zájmů, než v případě hradecké nemocnice upozornila, tak dávají panu náměstkovi Prymulovi prostor k reklamě na vakcíny, které pana náměstka podle ministra Němečka, docela slušně živí a jak upozornil i Zdravotnický deník, Biovomed inkasuje od farmaceutických firem ročně přes 41 milionů korun.Nový ministr Ludvík, tak má zřejmě nějaké nové instrukce a s Prymulovými vazbami na farmaloby nemá zjevně větší problém.Pan náměstek Prymula, se v novém místě ovšem rozhodně nefláká a aby se svým staronovým pánům zavděčil, rozvinul novou aktivitu, která má vést k trestání těch, kteří se pokusí očkování obejít.

Situace je totiž taková, že mnoho lékařů vakcínu neaplikuje, ale dítě zapíšou jako očkované.Pan Prymula nám tak pardoxně potvrzuje, že nezanedbatelná část lékařů, začíná mít přes masivní očkovací agitku vážné pochybnosti o efektivnosti očkování, a proto jsou ochotní, takto očkování obcházet.A jelikož lékařům v případě odhalení za toto jednání hrozí vážné postihy a to až ztráta diplomu, dá se předpokládat, že tito lékaři, mají k obcházení vakcinace vážné důvody a nejde pouze o jakýsi rozmar.Přestože tedy lékařům může hrozit ze strany zákonů, které chrání především farmaloby, nikoliv pacienty postih, svědomí mohou mít čisté, jelikož podle Hippokratovy přísahy, je lékař povinen konat v zájmu a ve prospěch nemocného, nikoliv v zájmu farmaloby.Na druhou stranu tento stav ani moc nepřekvapuje, jelikož sám pan Prymula v článku potvrzuje, že vakcíny nejsou bezpečné, když vakcínu proti tuberkuloze označil rovnou za nebezpečnou, což je v zásadním rozporu s tvrzeními očkovací loby, podle kterých nebezpečné nejsou.Těchto odpadlíků od očkovací víry v řadách lékařů pak už nebudou jen pouhé jednotky, jinak by pan náměstek nechodil naříkat a současně vyhrožovat, na jeden z nejčtenějších zpravodajských portálů, ale bude se už jednat o počty mnohem významnější a paní doktorka Eleková, kterou si závislý mainstream vybral jako obětního beránka, nebude zdaleka sama.

Nemusíme tak ani příliš číst mezi řádky, aby bylo zřejmé, že očkovací dogma se pomalu začíná hroutit, jelikož legenda o jeho vlivu na eradikaci chorob ztrácí na vlivu a to i v případě lékařů, kteří mají vakcíny aplikovat.Hrozí tak, že by se mohl tento velmi výnosný obchod se strachem zhroutit, což by mělo pro mnohé zdravotnické autority, které vakcinaci tvrdě prosazují, velmi nepříjemné finanční následky.

Přes nulovou efektivitu chemoterapie, se jí farmaceutický moloch nechce vzdát

Nedávný případ o kterém překvapivě informoval i mainstream, odhalil v celé nahotě, jak celý farmaceutický konglomerát funguje a o co mu jde až na prvním místě.Ne že by tyto praktiky farmaloby bylo něco nového, ba právě naopak, nicméně podle reakcí pod články, které o případu informovaly je zjevné, že velká část populace je stále jaksi přesvědčena o tom, že cílem farmafirem a zdravotních pojišťoven, je svoje klienty uzdravovat.

Uzdravovat je pochopitelně naprosto něco jiného než léčit, proto taky nikde nenajdete o uzdravení v souvislosti s produkty farmaloby ani slovo, jelikož to taky není z finančních důvodů jejich cílem.Z uzdraveného, stejně tak jako z mrtvého pacienta, už farmaloby nemá ani dolar, proto je pro farmaloby nejlukrativnější chronicky nemocný pacient, kterého je možno neustále léčit farmaky, případně u závažných chorob, ho alespoň udržet co nejdéle při životě, aby profit pro farmaloby byl co největší, což přímo souvisí s typem prosazovaných farmak.

A to je právě případ paní Pavly Dandové, která onemocněla sarkomem, jenž ji začal ohrožovat na životě.Přestože je dnes dostupná terapie, která by měla její šance na přežití významně oproti chemoterapii zvýšit, pojišťovna ji odmítla uhradit a trvala na léčbě chemoterapií.Přestože článek na iDnes nejspíš díky medializaci způsobil, že pojišťovna nakonec souhlasila, že alternativní terapii proplatí, nebylo by to iDnes, aby opět nekalilo vodu.Celý článek tak vyznívá, že na vině je byrokracie, která prý zavedení alternativních metod léčby rakoviny zpomaluje.Nevíme tedy, jestli jsou na iDnes tak najivní, nebo neumí číst, ale realita je přesně opačná, jelikož aplikaci chemoterapie prosazují především farmafirmy, protože je pro ně zdaleka nejlukrativnější a zisk je pro farmaloby primární.A  jak dokazují případy z této oblasti, jsou farmaceutické firmy ochotny jít za co nejvyšším ziskem i přes mrtvoly.

Realita je tedy taková, že jen v USA, bylo na léčbu rakoviny chemoterapií v roce 2014, vynaloženo 100 miliard dolarů, oproti 75 mld v roce 2010, a 90 mld v roce 2013, takže výdaje na chemoterapii stále nezanedbatelně stoupají, každoročně zhruba o 10%.To že tedy pojišťovny chemoterapii stále prosazují, není způsobeno přebujelou byrokracií v jedné evropské zemičce, ale je to jasný trend i v USA.Neobejde se to opět samozřejmě bez korupce, takže například firma Celgene musela zaplatit stamilionovou pokutu za marketing off-label  a úplatky onkologům.

Co se pak týká úspěšnosti léčby chemoterapií, tak ta je mírně řečeno tristní.Podle vládního webu NCBI je šance na pětileté přežití v Austrálii 2,3% a v USA pouhých 2,1%.To že pak ona bídná dvě procenta přežila skutečně jen díky chemoterapii, a ne díky jiným faktorům, je minimálně sporné a nelze to nijak dokázat.Jedná se tak o starý dobrý šarlatánský přístup farmaloby, podle kterého, za vše pozitivní, můžeme děkovat pouze produktům farmaceutického konglomerátu.Je tedy přece logické, že pokud vás chemoterapie málem zabila, ale patříte k těm šťastným dvoum procentům přeživších, je to rovněž zásluhou chemoterapie.Autor článku na iDnes nás ovšem opět nazapomíná chlácholit, že při léčbě chemoterapií, se šance oproti bilogickým alternativám snižuje na polovinu, zapomíná už však dodat, z čeho a jak se k té polovině dopočítal, když podle NCBI, je skoro nulová a polovina z nuly je stále nula.

V případě obchodu s chemoterapií, se tak ocitáme v ukázkovém absurdistánu – ne že by ostatní produkty farmaloby na tom byly o mnoho líp, jelikož když tuto situaci převedeme do normálního racionálního světa, je to jako kdyby jste si koupili auto od firmy, jejíž produkt majitele v 97% případů během pár let zabije.Podle doktora Leonarda Coldwella, je pak chemoterapie Agent Orange medicínské profese.Pokud tedy máte zahrádku s květinami, a plevelem, můžete použít Agent Orange, který to všechno zabije a pak čekat, že květiny nějak přežijí, jelikož stejný přístup používá medicína v případě chemoterapie.

Novartis znovu potrestán stamilionovou pokutou

Jak už jsme zde před časem psali, švýcarská farmaceutická firma Novartis, byla v roce 2016 v Jižní Koreji vyšetřována pro úplatky. Vzhledem k praxi v mnoha farmafirmách, které běžně používají praktiky často nelegálního off-label a další  protizákoné postupy, jsou úplatky naprosto běžné a vlastně i nutné, jinak by zdravotnické autority příslušných zemí, zodpovědné za schválení daných farmak a vakcín, bez patřičného všimného, tak ochotně pochybné a často vyloženě nebezpečné produkty těchto firem neschvalovaly.Mainstream pochopitelně i v tomto případě opět decentně mlčí, jelikož Novartis svoje produkty distribuuje i v Evropě a není tedy vzhledem k napojení zdravotnických autorit na farmaloby žádný zájem, tento korupční skandál v Koreji, příliš medializovat.

Novartis tak za úplatky ve výši 50 milionů dolarů, dostal od jihokorejské obchodní komise pokutu  zhruba desetetinásobku ve výši 445 milionů.Současně byl Novartis v Koreji omezen prodej některých preparátů a snížena jejich cena.Ač se to může zdát jako trest dostatečný, jedná se ve skutečnosti pouze jen o zdvižený prst, jelikož tato firma má ročně zisky v desítkách miliard dolarů, takže tato pokuta a další restrikce jsou pro ni víceméně k smíchu.

Toto samozřejmě není první korupční skandál firmy Novartis, firma měla problémy už v minulosti, když se musela vykoupit z aféry s distribucí neschválených preparátů off-label a korupce, částkou 420 milionů dolarů, jak informuje americký vládní justice.com.V jiném případě, byla fa Novartis podle webu vládní FDA, potrestána za nelegální off-label marketing, pokutou a propadnutím, v hodnotě 185 milionů dolarů.Firma měla korupční skandál i v Japonsku, takže nelze říct, že by šlo jen o vyjímečný přešlap.U Novartis tedy tyto nelegální postupy nejsou žádným vyjímečným selháním jednoho manažera, ale spíše to vypadá na systémový přístup, který má firmě zajistit místo na trhu.Nutno dodat, že konkurence firmy Novartis, se v použití těchto nelegálních metod nijak neliší, a v případě odhalení, se pak tyto  firmy vykoupí pro něj bezvýznamnou pokutou.

Produkty této firmy včetně vakcín, jsou jak už bylo zmíněno distribuovány i v EU a aplikovány i kojencům, jako například vakcína Bexsero, u níž je silné podezření rovněž na off-label praktiky vzhledem k tomu, že příbalové letáky této vakcíny z různých distribučních regionů, obsahují vzájemně si odporující informace.Evropské autority ovšem tyto korupční skandály farmafirem všude po světě ignorují a evropská masmédia se raději věnují Dieselgate firmy Volkswagen, která je zřejmě důležitější, než vakcíny, které se aplikují nejen dětem.Je tak zjevné, že nejde o nic jiného než o prachy a firma Volkswagen jen neměla v případě své korupční aféry tak pevnou pozici, jakou mají tradičně firmy farmaloby, a proto se tyto případy monstrózní korupce, sotva kdy dostanou před soud.Pro firmy patřící do farmaceutického konglomerátu, pak není problém, nejen jakoukoliv korupční aféru, včetně těch kdy dochází k distribuci neschválených “léčiv”, bez větších problémů ustát, ale dokonce dál v těchto nelegálních praktikách nerušeně pokračovat, jelikož jim sotva hrozí něco horšího, než platba pro ně zanedbatelného držhubného.