Stát chce zpřísnit pravidla očkování, navzdory jeho prokazatelné neúčinnosti

Ministerstvo zdravotnictví plánuje změnit způsob očkování proti infekčním nemocem tak, že by děti vakcínu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, musely dostat nejpozději do osmnástého měsíce věku.V současnosti tato hranice není určena a rodiče  tak mohou očkování odložit, aniž by jim za to hrozil jakýkoliv postih.To se má ovšem do budoucna změnit a kdo nenechá svoje dítě maximálně do roku a půl MMR vakcínou naočkovat, bude se vystavovat trestnímu stíhání.

Tato iniciativa je ovšem notně pochybná, jelikož paradoxně i ombudsmanka, jejíž náplní práce je občany chránit, má v tomto případě úpravy očkovacího zákona pochybnosti, jelikož podle ní, neexistují žádná statistická data, která by tuto úpravu odůvodnila.Pochybnosti k této změně vyslovil dokonce i ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran, podle kterého, by se mělo postupovat opačně, tedy stanovit věk do kterého by očkování mělo být dokončeno, nikoliv věk v kterém by mělo byýt započato.Dále také poukazuje na to, že posunutí očkování kamkoliv za třetí rok věku je velmi žádoucí, protože po tomto věku je imunitní systém dítěte dostatečně vyvinut.V tomto se shoduje s mnoha kritiky očkování v tak nízkém věku, právě z důvodu nedostatečně vyvinutého imunitního systému u takto malých dětí.Imunolog Vojtěch Thon z Ústavu klinické imunologie, pak doporučuje očkovat každé dítě v pro něho nejvhodnější době vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, což je opět jaksi v zásadním rozporu s zákonem, který má určovat, kdy očkovat všechny děti plošně, bez ohledu na jejich stav.Celé to tak jaksi působí, že ministerstvo zdravotnictví chce prosadit do zákona tuto úpravu, aniž by její vhodnost s kýmkoliv nezávislým konzultovalo, takže jsou zde patrné vlivy kohosi v pozadí a nebude těžké uhodnout, kdo z této úpravy bude mít především prospěch.Jelikož jak ombudsmanka, která poukazuje na absenci relevantních dat, která by k této změně zákona opravňovala, tak vakcinolog i imunolog mají o jejím prospěchu pochybnosti, o přínosu pro pacienty, tedy malé děti, lze vážně pochybovat.

Pokud se pak zaměříme na skutečnost a provakcinační agitku necháme stranou, brzy zjistíme, že spalničky i další choroby, před kterými nás má vakcinace chránit, se šíří v mnoha případech i jí navzdory a to současně při dosažené vysoké proočkovanosti, která by měla údajně zajistit imunitu.V USA tak dochází k  propuknutím těchto chorob, navzdory tomu, že proočkovanost je na amerických školách velmi vysoká a pohybuje se kolem 95%, což je očkovací svatý Grál.Ukázkovým příkladem neúčinnosti vakcinace je pak Čína, která má jeden z nejpřísnějších a současně povinných očkovacích programů na světě.Přestože tam tedy proočkovanost dosahuje 99%, o čemž se může jak evropským, tak americkým zastáncům očkování jen zdát, nijak to nebrání tomu, aby tam onemocnění neštovicemi znovu a znovu propukala.Z těchto a mnoha dalších případů například v Koreii, kde je situace podobná a vysoká proočkovanost imunitu nezaručuje je patrné, že princip na kterém je očkování založeno je chybný a vytvoření takzvaných protilátek v důsledku vakcinace, imunitu proti dané chorobě nezaručí.Přítomnost protilátek v těle a imunita, tak nejsou to samé a neexistuje mezi nimi žádná prokazatelná korelace, jedná se pouze o předpoklad, vydávaný vakcinační loby za fakt.Není proto vyjímečné, že onemocní často i jedinci, kteří by měli být proti chorobě v důsledku očkování a vysoké úrovni protilátek  imunní.

Proklamovaná účinnost protilátek, které se vytváří proti očkovací látce, se tak neshoduje s účinností, která je nutná pro imunitu proti skutečným chorobám v reálném světě a která vzniká pouze pokud danou chorobu jedinec prodělá.Celá očkovací propaganda, je tak založena na logickém klamu “současně a tedy proto“, kdy se očkovacím kampaním občas podaří zasáhnout místo a čas, kde jsou zrovna podmínky pro ústup dané choroby příhodné a tyto kampaně se tak jeví jako mimořádně efektivní v eradikaci chorob.Tyto případy jsou pak zkorumpovanými masmédii medializovány, jako důkaz účinnosti očkování.O případech, kdy očkování naprosto selhává navzdory dosaženému očkovacímu svatému Grálu, kterým má být kolektivní imunita, se pak pochopitelně z mainstreamu nic nedozvíte.Navíc  přístup vakcinačních autorit je naprosto nevědecký, jelikož ignoruje pravidlo, že pokud vědecká teorie selže, pokud by to bylo třeba jen jedinkrát, musí být považována za neplatnou.Přestože vakcinace má těchto selhání za sebou už přespříliš, nic to nebrání státním autoritám tuto pavědu dále prosazovat a dokonce očkovací programy zpřísňovat.

Jedinou vyjímkou z pravidla, je v případě oficiálních zdravotnických autorit britský GMC (britská obdoba lékařské komory), který už před lety, na základě doložených statistik lékařkou Jayne Donegan uznal, že očkování není k udržení zdraví nutné, takže je otázkou, proč se stále ve většině světa, očkování celé populaci kojenci počínaje a důchodci konče, vlastně nutí.Už jen zásadní rozpor v názoru na očkování v případě GMC na jedné straně, který ho považuje pro udržení zdraví za zbytečné, a lékařských komor v jiných státech, které očkování tvrdě prosazují jako zdraví prospěšné dokazuje, že se jedná v lepším případě o ryzí šarlatánství, v horším pak o monstrozní podvod.

Mainstream ve službách farmaloby straší spalničkami, ve snaze prosadit další očkování

V poslední době se v mainstreamových médiích objevují zprávy o šíření spalniček.Samozřejmě mainstream má jasno, co je příčinou tohoto šíření této choroby, a jelikož k objektivnímu informování má daleko a naopak má velmi blízko k dezinformování, snaží se svým konzumentům podsunout, že za nárustem výskutu spalniček, je údajná nízká proočkovanost.Skutečnost je ovšem taková, že vysoká proočkovanost má na výskyt spalniček, stejně jako dalších chorob, pramalý, či spíše nulový vliv.

A tak ani Zdravotnický deník, což je hlásná trouba vakcinační loby, nezapoměl vydat článek horlivé zastánkyně očkování Ludmily Hamplové.Objektivní informace zde samozřejmě nenajdete, jelikož tyto informace by oficiální legendu o vysoké proočkovanosti rychle odhalily jako reklamu na očkování, která slouží jedině farmaloby.A tak přestože se v USA v některých státech blíží proočkovanost vakcínou proti spalničkán stoprocentní hranici – podle ZD stačí dosáhnout 95%, spalničky se zde stále objevují, i takto vysoké proočkovanosti na vzdory.Ve státě North Carolina například to bylo v letech 2013-14 podle vládního webu cdc.gov 97,8%, v Pensylvanii dokonce 100% a podobně je na tom mnoho dalších států americké unie.Přesto tyto státy nejsou proti spalničkám imunní a toto onemocnění tam stále propuká 1,2.Zdravotnické autority v případě propuknutí této choroby i  ve státech s takto vysokou proočkovaností, doporučují opětovné očkování, což je onen bizarní přístup, kdy se z nějakého důvodu předpokládá, že opakováním stejných postupů, lze dosáhnout odlišných výsledků a že tedy pokud doposud opakovaná vakcinace nebyla účinná, její další opakování už účinné bude.Tento přístup očkovací loby, se opakuje už minimálně sto let, přestože na výskyt chorob nemá žádný poztivní vliv, ba právě naopak, a prospěch z něho tak mají pouze ony farma firmy.

Podle některých studií, pak může mít vakcinace proti těmto chorobám vliv na snížení imunity, což by vzhledem k opakovaně propukajícím onemocněním navzdory dosaženému očkovacímu svatému grálu, kterým má být proočkovanost alespoň 95%, mnohé vysvětlovalo.Rovněž případ z roku 2011 z New Yorku, kde spalničkami onemocněly očkované osoby s předchozí prokázanou imunitou na základě testu na přítomnost protilátek dokládá, že to s údajnou imunitou získanou očkováním, která se určuje právě podle množství vytvořených protilátek, bude ve skutečnosti poněkud jinak, než nám očkovací autority tvrdí.Na to že takzvané protilátky vytvořené po aplikaci vakcíny nemusí se skutečnou imunitou vůči dané chorobě nijak souviset, už nakonec poukazovalo mnoho kritiků a to i z lékařských kruhů.

Pravou příčinou toho, že se spalničky objevují i v oblastech s masivní proočkovaností, je podle lékařů se zkušenostmi z dob, kdy se ještě neočkovalo to, že dnešní matky v důsledku očkovacích kampaní spalničky neprodělaly a nemohou tak svým dětem předat přirozeně vytvořené protilátky, které by je ochránily.Tento stav je v příkrém rozporu se stavem v Německu v roce 1938, kdy do 4 let, prodělalo spalničky 80% dětí, jak uvádí Dr. Buchwald.Jak také poukazuje Dr. Mendelsohn, jestli se někdo nakazí infekční chorobou, není zdaleka pouze otázkou vakcinace, ale svou roli hraje mnoho dalších důležitých faktorů, jako výživa, sanitární podmínky a bytová situace.Očkovací loby všechny tyto skutečnosti jednoduše ignoruje a dál pokračuje prostřednictvím zkorumpovaných médií v očkovací agitce s cílem přesvědčit veřejnost, že jedinou zásluhu na údajné eradikaci chorob, má očkování.Ve světle všech zmíněných faktů je ovšem zřejmé, že očkování nemá na vymizení chorob žádnou zásluhu, jelikož se tyto choroby přes extrémně vysokou proočkovanost, za pro ně příznivých podmínek znovu vrací.

Navzdory epidemii HIV mezi homosexuály, mainstream i politici podporují pořádání homosexuálních pochodů hrdosti

Vzhledem k tomu, že počet HIV nakžených v poslední době nebývale roste, jsou i mainstreamové zdroje nucené přiznat, kdo je hlavním původcem šíření této choroby.A tak se z těchto zdrojů nyní můžeme dovědět, že se jedná především o muže, mající sex s jinými muži, což je vzhledem k tomu, že mainstream dělá homosexuálním jedincům pravidelně reklamu, docela bizarní situace a je zřejmé, že na tento stav může být někdo se zdravým rozumem jen sotva hrdý.

stopPro ty kteří si dokáží obstarat informace i z nezávilých zdrojů, to není samozřejmě nic nového, nicméně pro širokou veřejnost to bude jisté překvapení, jelikož mainstream do nedávna tuto skutečnost příliš nezmiňoval, ba přímo ji tajil.Nevíme sice, co je hlavní příčinou této změny, nejpíše to ale bude nebývalá míra nárustu tohoto onemocnění v této rizikové skupině, takže to již nelze ignorovat.A tak jak se v článku na iDnes píše, v České republice se virem HIV za první tři čtvrtletí letošního roku nakazilo 244 lidí, což je zhruba o třetinu víc než loni za stejné období.Z celkového počtu zaznamenaných HIV pozitivních od roku 1985, tvoří 85 procent právě muži, kteří mají sex s muži.

Je tedy zřejmé, že homosexuální a bisexuální  kontakty, jsou v drtivé většině případů příčinou šíření HIV.Jediným způsobem, jak ho omezit pak je, omezit tyto sexuální styky mezi muži a to ideálně tak, že budou postaveny mimo zákon, jelikož jakákoliv osvěta a apel na zodpovědné chování, ani za více jak 30 let situaci nezlepšil, naopak situace se znatelně zhoršuje a je evidentní, že tito jedinci se chovají naprosto bezohledně, čímž ohrožují na zdraví, i heterosexuální majoritní populaci.

To že pak nejde jen o nějakou místní anomálii dokazuje i situace z Ruska, kde počet nakažených HIV zaznamenal v posledních letech také významný nárust a jen loni bylo ohlášeno 100 000 nových případů, přičemž skutečný počet nakažených, bude mnohem vyšší.Blízká budoucnost nám pak ukáže, jestli bude mainstream dále pokračovat v reklamě na homosexuální pochod hrdosti i v této tristní situaci, kdy tato deviantní homosexuální hrdost, kterou podporují z nějakého důvodu i někteří čelní politici, bez nadsázky ohrožuje celou společnost.

Zdravotnický deník: k 75,9 % případů přenosu HIV dochází při sexu mezi muži

Přestože na webu Zdravotnického deníku (ZD), lze mnohdy najít neobjektivní články, které si nezadají s reklamní masáží, kterou šíří především závislý a zkorumpovaný mainstream, v tomto případě nelze jinak, než ZD ocenit za jeho otevřenost v zveřejňování statistik, které mainstream systematicky tají a otřesnou homosexuální realitu líčí pro veřejnost na růžovo.

hivKdyž jsme tak narazili na webu ZD na článek pojednávající o šíření sexuálně přenosných infekcí v Česku, byli jsme vzhledem k zavedené praxi v masmédiích, notně skeptičtí a očekávali jsme, že o podílu na šíření těchto chorob homosexuálními a bisexuálními muži, nepadne opět ani slovo, a že se zase vše hodí na údajně promiskuitní heterosexuály.Autorka článku Ludmila Hamplová, nás ovšem tentokrát mile překvapila, když narozdíl od mainstreamové žumpy, která dělá homosexuální loby pouze reklamu a předvádí s vydatnou podporou státního aparátu homosexualitu jako něco naprosto přirozeného, uvedla statistická data, která odráží nepěknou realitu.A jak psal Orwell, v době všeobecné lži, je říkat pravdu hrdinským činem.

V článku se tak čtenář jako málokde může dovědět, že muži mající sex s muži, se v Evropě podílí na šíření HIV v 42,3 % případů, v Česku je to pak astronomických více než 70 %.Podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS za rok 2015, k 75,9 % případů přenosu HIV tak došlo při pohlavním styku mezi muži.Autorka sice uvádí, že oba partneři nutně nemuseli být homosexuální, což je fakt, nicmémě bisexuálové patří do stejné, čí spíše ještě nebezpečnější kategorie, protože potom chorobu, kterou se nakazí při styku s homosexuálem, přenáší často na heterosexuální partnerky, u nichž je oproti homosexuálům, promiskuita naprosto zanedbatelná.Dále se zde jedná o skupinu často orientací heterosexuálních homosexuálních prostitutů, kteří ovšem existují jen z důvodu morbidní homosexuální promiskuity.Skutečnost, že homosexuální muži, mají často i nehomosexuální partnery, tak odhaluje hrůzné pozadí homosexuální reality, jelikož jejich deviací je ohrožena významně i heterosexuální majorita.

Dále skutečnost, že homosexuálních mužů je ve společnosti pouze zanedbatelné procento, vzhledem k jejich naprosto dominantnímu podílu na šíření sexuálně přenosných chorob, především pak HIV jasně naznačuje, že počet jejich partnerů dosahuje běžně několik desítek až stovek.Tato otřesná realita, ovšem nebrání mainstreamovým sluníčkovým lžimédím, aby homosexuály žijící tímto odporným a především pro zdravou společnost nebezpečným životní stylem propagovala a dělala z nich oběti heterosexuální většiny, přičemž obětí nejsou homosexuálové, ale naopak heterosexuální většina, která je tímto jejich chováním, bez nadsázky terorizována.Jelikož pak lze úspěšně pochybovat, že mainstreamovým presstitutům nejsou tyto skutečnsoti známy, je na místě otázka, komu prospívá skrývání této reality a kdo za těmito snahami stojí, když se vytváří dokonce i zákony, které chrání devianty, namísto zdravé společnosti, která je těmito individui přímo na zdraví ohrožována.

Lživá reklama na očkování proti chřipce opět na scéně

Pokud se občas stanete obětí reklamního masážního bloku v televizi, jistě vám neuniklo, že se opět rozjela reklamní masáž na očkování proti chřipce.Reklama je to poměrně sugestivní a má ve veřejnosti vyvolat přesvědčení, že pokud se necháte vakcínou proti chřipce očkovat, budete proti chřipkové epidemi minimálně jeden rok chráněni.

vac-truth-baby-posterNic není ovšem vzdálenější realitě, než že vás nějaká vakcína, před danou chorobou stoprocentně  ochrání a u chřipky to platí dvojnásob, jelikož v jejím případě je účinnost často velmi nízká.Tak třeba loňská vakcína dosáhla účinnosti v Evropě kolem tří procent, což očkovací autority uznávají, přesto ale dál doporučují proti chřipce očkovat.Letošní vakcína, údajně má dosahovat účinnosti kolem 60%, nicméně autority si chrání zadek a upozorňují, že se může v závislosti na oblasti a u různých skupin populace velmi lišit a tak se její údajnou účinností farmaloby raději nechlubí a dává před nejistými čísly, která by potenciální zájemce o očkování spíše odradily, než nalákaly, přednost sugestivní  masáži v televizi, která má diváky vylekat a nahnat do očkovacích ordinací.

Pokud se pak jedná o data,  která vedou k závěru, že vakcína má takovou, či onakou účinnost, ta jsou získávána vyloženě šarlatánským postupem.Ročně jen v USA navštíví ordinace praktických lékařů miliony pacientů, kteří se nechají naočkovat proti chřipce.Na konci skončené chřipkové sezóny, se zjistí, kolik z očkovaných pacientů z daného vzorku neomecnělo a na základě toho se vypočte účinnost vakcíny.Farmaloby jaksi automaticky počítá, že zásluhu na tom, že u všech kteří neonemocněli, ať už jsou to malé děti, dospělí v produktivním, či  v důchodovém věku, má vakcína, a ostatní faktory, jako zdravý životní styl, stravování, fyzická aktivita, které prokazatelně na rozdíl od očkování vedou k lepší  imunitě, prostě farmaloby ignoruje.Každému trochu myslícímu jedinci je tedy jasné, že se jedná o podvod, v lepším případě o pavědu.

Jelikož pak účinnosti, či spíše neúčinnosti loňské vakcíny proti chřipce, si nemohly nevšimnout oficiální autority, došlo i ke slyšení v americkém kongresu.Když kongresmani projevili frustraci, že nejsme ve vývoji dál, dozvěděli se, že v současnosti je stav takový, že se vakcíny vyvíjí technologií pocházející ze čtyřicátých let minulého století.Je tedy na každém, aby zvážil, jestli veme osud do vlastních rukou a bude se řídit fakty, nebo se nechá vystrašit masáží v závislých médiích a bude spoléhat na produkty farmaloby, vyráběné technologiemi starými téměř třičtvrtě století.

Novartis vyšetřován v Koreji pro úplatky

To že farmafirmy běžně uplácejí zdravotní pracovníky, aby předepisovali jejich produkty pacientům je veřejné tajemství, jen se to stále v drtivé většině případů toleruje a zkorumpovaný státní sektor tuto do očí bijící korupci stále ignoruje a farmafirmy ji pak prezentují jako jakési odměny lékařům.Do nedávna ještě toto svinstvo doclela dobře fungovalo, nyní ale se zdá, že konečně padla kosa na kámen.

novartis

Alespoň tedy zatím v Jižní Koreji, kde zákony neumožňují poskytovat lékařům jakékoliv výhody, či takzvané slevy, jak se tato korupce běžně maskuje a v drtivé většině dalších zemí přehlíží.V Koreji tak byl obviněn bývalý šéf jihokorejské pobočky švýcarské farmaceutické firmy Novartis a ještě dalších pět manažerů, kteří tak čelí obvinění, že neoprávněně vyplatili přes 2,3 milionu dolarů lékařům za to, že předepisovali jejich produkty.Obviněni jsou i mnozí korejští lékaři, kteří měli úplatky přijímat, i vydavatelé některých lékařských časopisů, kteří pořádali takzvané vzdělávací akce, které jsou další běžnou praxí, jak tuto mnohamilionovou korupci skrýt.Tyto údajně vzdělávací akce, jsou ve skutečnosti pobyty pro zkorumpované lékaře, pořádané mnohdy v luxusních letoviscích a v dalších podobně atraktivních destinacích, přičemž veškeré nemalé náklady za tyto pobyty, platí pochopitelně “štědrá” farmaloby.

Mainstream o tomto případu samozřejmě nenapsal opět ani čárku, což je pochopitelné, jelikož firma Novartis má i na evropském trhu významné postavení a tudíž se dá asi sotva pochybovat, že i významný vliv na státní instituce a závislá média.Zato v reklamě na výrobky této firmy se zde rozhodně nešetří, což jasně dokazuje, komu tyto zdroje a instituce slouží a kdo je jejich skutečným pánem.O to pikantnější je, že tímto zkorumpovaným systémem, jsou prosazovány především očkovací látky, jejichž účinnost je sporná a bez těchto vazeb, by byl dost problém je vůbec na trh prosadit.

Nelze rovněž nepřipomenout vazby na firmu Novartis, vrchního vakcinologa Romana Prymuly, který byl nedávno pro svoje aktivity a střet zájmů, odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice, místo vrchního vakcinloga, mu však přes jeho těsné vazby na farmaloby překvapivě zůstalo.Pan Prymula jako vrchní vkacinolog, jehož slovo má velkou váhu pči prosazování vakcín do národních očkovacích plánů, pochopitelně patří i mezi autority, které se významně zasloužily o prosazení například vakcíny Bexsero, ke které existuje více příbalových letáků, s naprosto protichůdnými informacemi.Už jen případ pana Prymuly tak ukazuje, k jakému střetu zájmů zde vzhledem k  vazbám vrchního vakcinologa na Novartis dochází a případ z Koreje jasně dokládá, že podobné nekalé praktiky firma nejspíše provádí celosvětově.

Demokratura si nenechá prohomosexuální propagandu rozvracet

Kauza poslankyně sociální demokracie Pavlíny Nytrové, je ukázkovým příkladem toho, jak se demokratura vypořádá s každým, kdo si dovolí veřejně vyslovit tabuizované skutečnosti, které narušují demokraturou šířená dogmata.

LGBT-Stop

Poslankyně Nytrová si tak dovolila ve svém projevu prohlásit, že homosexuálové budou mít snahu praktikovat sex s dětmi, což už se dávno děje, jsou rizikovým faktorem z hlediska šíření chorob a že se u nich mnohem častěji vyskytuje drogová závislost a mentální poruchy.

Studie provedené mezi muži majícími sex s jimými muži (MSM), a zveřejměné i na US vládních webech, jako je Národní institut zdraví, však jasně prokazují, že tito homosexuální muží, mají oproti mužům heterosexuálním, výrazně vyšší výskyt mentálních poruch jako depresí, sklonů k sebevražednému jednání, sklon k zneužívání drog a alkoholu.Výskyt se v této skupině pohyboval mezi 44 a 56 procenty.Podobné výsledky, jako ve studi provedené na homosexuálních mužích v Jihoafrické republice, byly dosaženy i ve studii na stejné skupině v Kambodži, která došla dále k závěru, že riziko HIV je u nich o polovinu vyšší, než v případě heterosexuálů a pravděppdobnost nízké kvality života je vyšší rovnou téměř 10x.

Další studie z USA, které jsou každému s přístupem na internet volně dostupné například na vládním US webu cdc.gov, došly k závěru, že z kontrolní skupiny více než 8000 MSM, mělo 54% nechráněný sex s mužským partnerem a 25% s náhodným partnerem.V těchto souvislostech nepřekvapí, že více jak polovina všech HIV pozitivních v USA, je ze skupiny homosexuálních mužů, přičemž jejich zastoupení v populaci je pouze několik málo procent.Podobná situace ve skupině MSM je i v Číně.Zatímco v roce 2007 tam připadlo HIV pozitivních na skupinu MSM 12%, v roce 2009 to už bylo více jak 33% a podle amerického vládního centra pro biotechnologie, se jedná o HIV epidemii.

Pokud se jedná o zneužívání dětí,  studie zabývající se dětskou pornogtafií zjistila, že počet obětí pedofilních  homosexuálů, tedy chlapců, je mnohonásobně vyšší, podle psychologa Eugena Abela minimálně 5x, než počet obětí pedofilních heterosexuálů, tedy dívek, vzhledem k tomu, že homosexuálové mají v populaci pouze asi dvou, až tříprocentní zastoupení.

Poslankyně Nytrová, však byla mainstreamovými závislými  médii ve službách homoloby za to, že pouze konstatovala fakta, která jsou dostupná v mnoha studijích a výzkumech, nařčena z předsudků a tato média tak ukázala, komu slouží a v  čím zájmu tyto lži šíří, a že zájmen jejich a vládnoucích politiků, je především prosazovat zájmy deviantů, na úkor zdravé společnosti.