Německý nejvyšší soud potvrdil: virus spalniček neexistuje


Předně je třeba zdůraznit, že přestože toto rozhodnutí není zrovna aktuální a došlo k němu už v loňském roce, mainstreamové závislé zdroje, které píšou pouze v zájmu farmaloby a státní doktríny, je už dlouhé měsíce ignorují a pochopitelně o něm neinformovaly.Tento případ je tak prakticky identický, jako případ britské lékařky Jayne Donegan, které se podařilo dosáhnou toho, že GMC uznal, že očkování není k udržní zdraví nutné a který mainstream také už několik let ignoruje, takže se v obou případech jedná o zjevnou cenzuru.

Celý případ začal tím, že německý lékař Stefan Lanka nabídl 100 000 Eur tomu, kdo předloží důkaz toho, že virus spalniček skutečně existuje.Výzvu přijal německý lékař David Bardens, který jako údajný důkaz existence viru, předložil články z několika lékařských časopisů v kterých se uvádí, že onemocnění spalničkami má virový původ.Když Stefan Lanka tyto “důkazy” odmítl, Bardens se obrátil na soud.

Do tohoto případu se zapojilo pět odborníků a předložili výsledky vědeckých studií. Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielskiho z institutu pro lékařskou mikrobiologii, kteří byli jmenováni soudem ve Stuttgartu konstatovali, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy soudu, neobsahuje vědecké důkazy o existenci údajného viru spalniček.Soud tak tyto důkazy nepřijal a rozhodl, že není prokázáno, že virus spalniček existuje a je příčinou onemocnění, jak stále tvrdí provakcinační zdroje, což je pouze ukázkou toho, že současná medicína pod vlivem farmaloby vychází ze zjevně zastaralých a překonaných poznatků a nové důkazy cíleně ignoruje, což je znakem pavědeckého přístupu.

Protože tedy neexistují žádné vědecké důkazy o existenci viru, je otázkou, proti čemu jsou vlastně určena veškerá ta očkování.To by nám zřejmě mohla osvětlit samotná farmaloby, ta ovšem k verdiktu soudu, který odmítl všechny pseudodůkazy o existenci viru ignoruje a dále za vakcíny proti spalničkám, které jsou prokazatelně neúčinné, inkasuje miliony dolarů.Jelikož je však moc dobře známo, jak zástupci farmaloby vztekle reagují na jakákoliv neprokázaná tvrzení ohledně kritiky očkování a v tomto případě zarytě mlčí, nepotřebujeme nakonec žádnou reakci ani od farmaloby, ani od mainstreamových zkorumpovaných medií, jejich měsíce trvající mlčení k tomuto případu samo o sobě dokazuje, jaká je ona realita.

Advertisements

Blíží se doba, kdy bude homosexualita znovu znamenat svinstvo a smrt


Letos to je právě devadesát let, co skotský lékař Alexander Fleming objevil Penicilin a z mnoha chorob, které do té doby znamenaly jistou smrt, se díky jeho objevu během několika málo let stala banální onemocnění.Přestože výroba Penicilinu byla zpočátku ve větším množství problematická a rovněž velmi drahá, navíc ji komplikoval právě probíhající válečný konflikt, během druhé poloviny čtyřicátých a především pak začátkem let padesátých, se už antibiotika začala vítězně šířit do celého světa.

Tento zřejmě největší a nejpřínosnější objev medicíny v její historii, ovlivnil současně radikálně i vnímání mnoha chorob ve společnsoti a to včetně chorob pohlavních.Z kapavky, která byla do té doby závažným onemocněním a dokonce i ze smrtelné syfilis, která byla v době před objevem antibiotik oprávněně přirovnávána k morové ráně, se během krátké doby staly antibiotiky snadno a rychle léčitelné nemoci.Široká veřejnost tak velmi rychle zapoměla na hrůzy, které tyto choroby ještě před nedávnem provázely, což vedlo v tomto směru k nezodpovědnému a lehkovážnému jednání a najivní společenské toleranci.

Jelikož nezodpovědností v sexuálním chování, se vždy vyznačovala především homosexuální komunita a zvláště pak homosexuální muži, antibiotika pro homosexuální komunitu znamenala dar z nebes.Z minulých století pak máme zprávy o tom, že homosexuální komunity byly v té době stejným nebezpečím, stejně jako ve století dvacátém.Pokud tedy ještě ve 30. letech dvacátého století, mluvil už jako president Masaryk o tom, že homosexualita znamená svinstvo a smrt, pouhou dekádu po jeho smrti, bylo smrtelné nebezpečí zhýralého sexuálního života provozovaného obzvláště homosexuály náhle minulostí.Rušení antihomosexuálních zákonů koncem 50. a počátkem 60. let v celé Evropě, tak není zásluhou ani tak nějaké zničehonic se objevivší tolerance pro homosexuální patologickou promiskuitu, ale prostě toho, že smrtelné choroby donedávna masově šířené homosexuály, už pro společnost neznamenaly žádné větší ohrožení a bylo tak možné je velkoryse ignorovat.

Tato homosexuální idýlka trvající více jak půl století, ovšem podle všeho pomalu končí.Poděkovat za to můžeme jak nenažrané farmaloby, která má z prodeje antibiotik předepisovaných zbytečně i na virová onemocnění, či banální choroby významné zisky a samozřejmě především homosexuální komunitě, která díky masivní spotřebě antibiotik, kterou zdravotnické autority cíleně přehlíží a úspěšně tak šíří vůči ATB rezistentní kmeny bakterií i ve zdravotnických zařízeních, kde jsou smrtelnou hrozbou pro všechny pacienty.Počet obětí syfilidy před masovou výrobou Penicilinu se odhaduje na sto milionů lidí, což vzhledem k podílu na šíření této choroby homosexuály bude v případě selhávání ATB při jeho léčbě, znamenat vážné společenské ohrožení a to ještě velkoryse opomíjíme lví podíl homosexuálů na šíření HIV.

Takzvané fakenews weby jsou důvěryhodné, potvrdilo ministerstvo pravdy


Ministerstvo pravdy, oficiálně úřad nesoucí dlouhý a bombastický název Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, vyvrátilo za více než rok svého působení dvacet dva dezinformací.Jak už jsme zde informovali, tento úřad byl založen především právě z důvodu šíření fakenews, prostřednictvím alternativních webů a sociálních sítí, které nepodléhají vlivu státní moci a cenzury, jak je tomu u mainstreamových zdrojů, které všechny drží tu správnou oficiální linii.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, se tak po více jak roce pochlubilo, že se mu podařilo za tuto dobu své existence vyvrátit rovnou 22 dezinformací, mimo jiné například, zprávu “propagandistického” serveru Sputnik.cz, podle níž v Praze demonstrovalo sto tisíc lidí proti úpravám pomníku maršála Koněva a nebo že se Česko podle “prokremelského” webu Pravda.ru chystá vystoupit z EU.Po dalších dezinformacích, které centrum odhalilo jsme nepátrali, nicméně je zřejmé, že se bude jednat o podobně závažné dezinformace, jako v případě pomníku maršála Koněva.

Ministerstvo pravdy tak především tímto výsledkem prokázalo, že jeho aktivita v oblasti odahlování a vyvracení dezinformací je naprosto zbytečná, jelikož závažné dezinformace a fakenews, které se prý internetem šíří, vlastně vůbec neexistují, což dokazuje fakt, že jich centrum za celou dobu své existence v trvání více jak jednoho roku, odhalilo jen zanedbatelný počet.Pokud tedy vezmeme v potaz, kolik na internetu údajně existuje takzvaných fakenews webů, před kterými je internetová veřejnost neustále mainstreamovými zdroji varována a které tyto dezinformace prý šíří.

Nebude tak na škodu, použít k hrubému odhadu množství údajně šířených fakenews osvědčené Smatanovy seznamy, na které se ochránci toho jedině správného internetu, tak rádi a pravidelně odvolávají a současně ho velmi rádi využívají i autoři filtrů, které jsou pak zneužívány k cenzurování emailové komunikace.V těchto seznamech se tak k dnešnímu dni nachází rovných 107 webů, které mají prý šířit dezinformace.Pokud pak budeme velkoryse předpokládat, že se na každém z těchto webů nachází pouhých 100 zpráv (ve skutečnosti je jich mnohem víc), dojdeme k celkovému počtu více jak 10 000 dezinformačních fakenews.

Jelikož ovšem ministerstvo pravdy vyvrátilo z tohoto mnohatisícového počtu údajných fakenews pouhých 22, tedy pouhý zlomek procenta, znamená to pouze to, že takzvané fakenews prakticky neexistují a že tyto údajné dezinformační weby informují ve skutečnosti naprosto objektivně.Přestože jsme tedy měli zpočátku a o smyslu ministerstva pravdy vážné pochybnosti, v důsledku tento úřad potvrdil, že alternativní weby jsou co se týká informací naprosto spolehlivé a čtenáři jim tak mohou bez obav důvěřovat, protože dezinformace, se na nich podle Centra proti terorismu a hybridním hrozbám prakticky nevyskytují.

Ursula Haverbeck – Hootonův plán a evropská migrační krize


Jak už jsme zde před časem psali, Ursula Haverbeck byla ve svých 88 letech, za popírání holohoaxu nejprve obviněna a následně i inkvizičními soudy německé demokratury odsouzena opětovně na čtrnáct měsíců do kriminálu.Tato informace se objevila téměř bez vyjímky ve většině zmanipulovaných mainstreamových medií, která věrně slouží holohoaxové loby.Nicméně tato media jednu podstatnou věc zamlčela, jelikož Ursula Haverbeck toho řekla a napsala mnohem více, ale to už se ovšem do inkviziční mainstreamové propagandy příliš nehodí.

Kromě toho, že tedy Ursula Haverbeck odmítá holohoaxové nesmysly, rovněž veřejně odhalila plány na genocidu německého národa, pocházející už z 30. a 40. let minulého století.To je ovšem pro evropské demokratury mnohem nebezpečnější, než nějaké popírání holohoaxu, jelikož Kaufmanovy a Hootonovy plány na zničení německého národa, je nutné v dnešní Evropě tajit, protože jsou téměř identické se současnými plány eurohujerů na likvidaci celé dnešní evropské populace, prostřednictvím imigrace primitivů neevropských ras, stejně jak to navrhoval i Hooton.

Ursula Haverbeck tak veřejně odhalila plány Hootona, který plánoval stejnou politiku, jakou dnes provádí EU v čele s hrobařkou Evropy Angelou Merkel, a jejíchž cílem bylo zaplavit Německo, dnes ve “vylepšené” verzi už celou Evropu, primitivními rasami, díky kterým dojde k postupné cílené degeneraci celé evropské populace, což už se v některých zemích Evropy začíná dařit.Ve skandinávských zemích, kde došlo za poslední desetiletí k masivní imigraci primitivů s hodnotami IQ hluboko pod celoevropským průměrem, stejně jak doporučoval Hooton, už dochází k významnému poklesu průměrného IQ, o dalších negativních vlivech, jako je radikální nárust zločinnosti v důsledku imigrace těchto etnik ani nemluvě.

Hooton v tom ovšem nebyl zcela sám, podobné cíle měl i židovský právník Louis Nizer, který ve své knize ze 40. let “Co dělat s Německem” (“What To Do With Germany”) navrhoval, buďto nahradit obyvatelstvo jiným, nebo vyhladit lid, případně ho sterilizovat, či provést selektivní šlechtitelský program, eventuelně v závislosti na politických názorech, provést nucené vyhoštění.Tyto návrhy tak byly víceméně identické s těmi, které navrhoval Hooton, jen mnohem důkladněji rozpracované.Nizer tak například odhadoval, že sterilizace celé mužské populace v Německu, by se dala zvládnout do tří měsíců a ženské do tří let.A že se opět nejednalo o nějakou obskurní myšlenku dokazuje skutečnost, že už v roce 1941, tedy dlouho před údajnou konferencí ve Wannsee, tyto Nizerovy návrhy ochotně zveřejnila většina velkých amerických novin, včetně magazinu Time.

Samozřejmě v tomto směru nelze vynechat plány Theodora N. Kaufmana, které byly rovněž podobného charakteru a které zformuroval ve své knize Německo musí zhynout (Germany must perish).Kaufman rovněž pro plán německé genocidy nejpozději už v roce 1941 jako první použil v této souvislosti termín “konečné řešení” a to rovněž ještě před konferencí ve Wannsee v roce 1942, kde měli podle holokaustové teorie, nacisté konečné řešení židovské otázky teprve plánovat.Je tedy zjevné, že celá oficiální historiografie je jedna velká lež, když tvrdí, že jako první plánovali konečné řešení nacisté, ve skutečnosti plánovali konečné řešení ve formě německé genocidy Kaufman a Nizer minimálně už v roce 1941.Zatímco pak jako “důkaz” pro nacistické konečné řešení existuje pouze trapný padělek, jako důkaz pro plánovanou genocidu německého národa, existují rozsáhlá díla výše zmíněných autorů, v nichž plány genocidy podrobně popisují.

To že pak k realizaci těchto plánů nakonec nedošlo, přestože na ně byla americká společnost už od začátku 40. let prostřednictvím tisku a následně reedicemi knih těchto autorů připravována, bylo nejspíše změnou na nejvyšších politických místech  a také následky britsko – amerického bombardování německých měst, které i jinak nekompromisní Churchill označil jako “pouhý akt teroru a svévolného ničení” a které si vyžádalo miliony mrtvých, většinou žen a dětí.

Ursula Haverbeck, která svým odhalením ukázala, že plány Hootona a jeho kumpánů na genocidu německého národa, se začínají v současnosti už v celoevropském měřítku nepokrytě realizovat, tak musela být umlčena a poslána do kriminálu.Jelikož závislý mainstream o plánech na zničení Německa z pera Hootona, Nizera a Kaufmana, na které Ursula Haverbeck upozornila, nenapsal ani čárku, je nade vše jasné, že tyto materiály jsou pro evropské demokratury mimořádně nebezpečné, protože mimo jiné dokazují, že celá rádoby demokratická EU politika je ve skutečnosti jen zakamuflovanou diktaturou, která usiluje o zničení vlastních národů, což nemá v historii genocid obdoby.

Klub “skeptiků” Sisyfos dále podporuje očkovací dogma


Klub takzvaných skeptiků Sisyfos opět prokázal, že se v jistých směrech projevuje nikoliv skepticky, ale naopak přímo dogmaticky.Ačkoliv s ním v mnoha oblastech nelze nesouhlasit, co se týká dogmatismu v oblasti očkování, Sisyfos opět nezklamal a zůstává tak věrný svému dogmatickému postoji, podle kterého je očkovací teorie platná a nenapadnutelná, čímž Sisyfos prakticky kopíruje proklamace očkovací loby.

Sisyfos se tak z nějakých nejasných důvodů zpronevěřuje svému proklamovanému poslání, kterým má být skeptický pohled na věc a to bez ohledu na to, jestli se jedná o astrologii, či vykládání budoucnosti z karet, nebo disciplínu, která je státní mocí prosazovaná jako údajně vědecká, jelikož prosazování státní mocí, ještě nezajišťuje neomylnost a často tomu bývá právě naopak.”Skeptikům” tak jaksi unikají samotné základy vědeckého bádání, podle kterých žádná teorie není definitivní a je přímo nutností teorie napadat a zpochybňovat.Podle Popperovy břitvy, tak libovolné množství potvrzujících důkazů neprokazuje, že teorie platí, zatímco jediný vylučovací důkaz dokazuje, že teorie neplatí.Jediné definitivně platné rozhodnutí o vědecké teorii, tak může být pouze její vyvrácení.A těchto vylučovacích důkazů existuje v případě očkovacího dogmatu nemalé množství.

Očkovací dogma je tak jak známo založeno na teorii, podle které pokud se vytvoří v těle v důsledku vakcinace dostatečný počet takzvaných protilátek, organismus by měl být proti dané chorobě alespoň jistou deklarovanou dobu imunní.Případů, kdy onemocněly i osoby, které byly i opakovaně očkovány a měly i podle očkovacích odborníků dostatečné množství protilátek je však nemalé množství, takže je zřejmé, že se v případě očkování nejedná o žádnou vědu, ale pouze o náhodnou záležitost, kdy onemocní jak jedinci neočkovaní, tak i očkovaní.O případech, kdy je náhodou mezi nemocnými více neočkovaných jedinců, pak provakcinační kruhy masivně informují, zatímco případy opačné, kterých je mnohem více, sytematicky tají.

Sisyfos tak opakovaně prokazuje, že jeho závěry nejsou postaveny nejen na základních vědeckých principech, ale naopak jim zásadně odporují, a je mu velmi blízký dogmatismus typický pro farmaloby a lze tak jen sotva věřit tomu, že v případě hodnocení efektivity očkování, nehrají roli jisté vlivy v pozadí.

IBM a špatně vypočtený holokaust


Kniha IBM a holokaust z roku 2001, je poměrně dobře zpracovaná publikace o historii spolupráce americké společnosti IBM s nacistickým režimem.Společnost IBM v té době kontrolovala celých 90% světového trhu s děrnými štítky, takže nebylo zase tak moc překvapivé, že se jejím zákazníkem stalo i Hitlerovo Německo.Překvapivé by naopak bylo, pokud by se jím nestalo už právě proto, že sám Hitler byl nadšeným prosazovatelem mnoha moderních technologií.

Bohužel pro historickou objektivitu, autor knihy se nedržel pouze prokazatelných faktů a zamíchal do jinak kvalitního textu, i holohoaxové báchorky, čemuž se na druhou stranu nelze zase moc divit, jelikož to je u literatury zaobírající se obdobím Třetí říše pro každého autora nepsaná povinnost, pokud se tedy autor nechce stát snadným cílem mocné holohoaxové loby, což pravidelně vede minimálně k jeho dehonestaci, jak ukazuje například případ Normana Finkelsteina.Kniha je nicméně přesto velmi hodnotná, protože přestože se jí holohoaxová loby snaží cíleně zneužít pro podporu holokaustové propagandy, fakta která v ní lze dohledat, paradoxně svědčí o tom, že nacistické Německo nikdy nic takového jako je likvidaci nějakého etnika neplánovalo, jelikož skutečnosti uvedené v knize a holokaustová tvrzení si silně odporují.

Kniha tak má, jak se nás snaží přesvědčit i některé tendenční recenze dokazovat, že si Hitlerovo Německo IBM najalo, aby údajně mohlo pomocí technologie děrných štítků dobře spočítat Židy a cikány, které se prý chystalo zlikvidovat.Důkazem toho pak má být, že se při sčítání už v roce 1933 například zjistilo, kolik v které čtvrti Berlína žije Židů a jakou živnost provozují, i jaké z ní mají zisky.Tato fakta ovšem spíše než na plánování likvidace už v roce 1933 (podle holokaustové literatury přitom měl plán na likvidaci pocházet až z roku 42), ukazují na přípravu k židovské imigraci do Palestiny, kterou nacistické Německo už krátce po zvolení Hitlera kancléřem, s sionisty vyjednávalo a v následujících letech také realizovalo.Nehledě k tomu, že se podobné údaje zjišťují při sčítání i dnes.Tato skutečnost se ovšem do holohoaxové literatury pochopitelně příliš nehodí.

Sčítání lidu v roce 1933, které Hitler pohotově ve spolupráci s IBM provedl, má tak údajně dokazovat jakési jeho nekalé úmysly, a dokonce prý snahu to maskovat skutečností, že se v roce 1930 kvůli krizi sčítání nekonalo.Nicméně současně je v knize uvedeno, že už císařské i výmarské Německo provádělo sčítání každých pět let, takže po posledním sčítání v roce 1925, to bylo už 8 let, oproti dřívějším letům pěti, po kterých se sčítání vždy opakovalo.V době světové války bylo dokonce provedeno jak v roce 1916, tak roce 1917.Tyto skutečnsoti tak dokazují pouze to, že Hitler postupoval naprosto standardně, stejně jako předchozí vlády a všechno ostatní jsou pouhé fantasmagorie, jak je v případě holokaustu zvykem, a jsou postavené pouze na tom, že si Hitler jako jeden z prvních politiků, dovolil využít ke sčítání lidu moderní technologie, za čímž pochopitelně ve spojení s Hitlerem, musí být něco ďábeslského, jelikož se každý učil ve škole, že Hitler holokaust naplánoval a proto musí “logicky” existovat i příprava, která k němu vedla.

Nesporným faktem ovšem zůstáva, že německé hospodářství tak i díky technologiím IBM začalo být velmi efektivní, nicméně tato efektivita se jaksi neprojevovala tak, jak by si autoři legendy o zlém a po zuby vyzbrojeném Hitlerově Německu přáli.A tak ještě v roce 1935, navzdory těmto moderním IT technologiím záváděným už v roce 1933, nemělo Německo žádný tank, ani bojové letadlo, ani zavedenou branou povinnost, zatímco jeho budoucí protivníci už tanky a letadla vyráběli v bezmála tisícových počtech, a disponovali milionovými armádami, přestože systémy od IBM nedisponovali.Hitler tak prokazatelně výhodnou spolupráci s IBM, která si vyžádala nemalé investice, proti svým potenciálním nepřátelům nijak vojensky nevyužil a ani proti židovské populaci, se ještě dlouho po mnohých mezinárodních židovských provokacích, vráždách německých politiků a židovských bojkotech německého zboží, nijak systematicky nepostupovalo.Hitler tak volil především velmi chytrou politiku spolupráce se sionisty, která slavila nebývalý úspěch a dokázal tak eliminovat i následky bojkotu zboží, jejichž cílem bylo německý hospodářský zázrak v zárodku zadusit.

Koncem třicátých let, kdy technologie děrných štítků od IBM už zasáhla téměř všechny oblasti německé společnosti a spousta amerických firem i z jiných oblastí s Německem úzce spolupracovala, prý už “o zlých úmyslech německého velkého bratra nikdo nepochyboval”.Otázkou ovšem je, proč by se někdo z jeho sousedů, měl vzhledem k jeho v té době relativně slabé armádě vůbec Německa obávat, jelikož tím, že bylo Německo IT evropskou mocností, nijak svoje sousedy vojensky neohrožovalo.Za zlé úmysly lze z německé strany pohledem západních mocností ovšem pokládat německý plán na ekonomickou dominanci, které si pochopitelně v zahraničí všimli a Churchill jasně deklaroval, že Německo se svou ekonomikou a finančním systémem stává příliš silným a pro Británii hrozbou.Tomu taky odpovídá britský postup v případě polské krize, kdy Británie navzdory prokazatelným a opakovaným polským provokacím a vyhlášení dvou polských mobilizací, přičemž Německo nevyhlásilo ani jednu, poskytla Polsku záruky, které nemohla dodržet.Tento bianco šek poskytnutý Polsku, tak splnil svůj účel a Poláci v najivní víře v britskou podporu, odmítali všechny Hitlerovy návrhy a pokračovali v agresivní politice, která nakonec Německo zatáhla do války a Británie tak v čele s Churchillem, konečně měla to co chtěla.

Ale zpět k IBM a holokaustu, kterému se mělo Německo neodvratně přibližovat.Německo je počátkem 40. let IT světovou velmocí hned po USA a dostmožná je díky své důkladnosti už i předhání, nicméně po vojenské stránce to s Německem pořád nevypadá moc dobře.Hitler to ví a i po relativně snadném vítězství v Polsku, zůstává nohama na zemi a do vojenské konfrontace, se ani po vyhlášení války ze strany Británie a Francie, navzdory šířené legendě o jeho válkychtivosti, zrovna nehrne.Německo nemá dostatek tanků, a ty co má jsou velmi slabé, nemá adekvátní bombardovací letectvo, které by dokázalo průmysl protivníka paralyzovat.Nicméně asi po třiceti odkladech, Hitler konečně zahajuje 10. května 1940 s “vypůjčenými” českými tanky operaci Gelb a díky revoluční taktice Blitzkriegu, sráží za necelý měsíc a půl zaskočenou Francii na kolena.Británie za kanálem, je ovšem pro německou Luftwaffe příliš silná a především příliš daleko.

Tou dobou má v hlavách vysokých důstojníků SS dozrávat plán na konečné řešení židovské otázky, což má podle tvrzení oficiální historiografie znamenat, fyzickou likvidaci židovského etnika na územích ovládaných nacistickým Německem.Tyto plány pak mají být definitivně zformulovány a především schváleny na konferenci ve Wannsee za Heydrichova předsednictví.Jelikož je Německo IT velmocí, dalo by se jak tvrdí oficiální historiografie předpokládat, že má o počtech židovské populace na svých územích dokonalý přehled, tedy alespoň by tomu tak mělo teoreticky být, pokud by ovšem všichni Židé na okupovaných uzemích poslušně počkali, až si je nacističtí úředníci řádně spočítají, což se ovšem nedělo a velká část obyvatelstva včetně toho židovského, byla včas evakuována na východ, kde ho pochopitelně bolševická moc nutně potřebovala k nasazení v rovněž daleko na východ přesunutých továrnách.Bylo totiž nutno co nejdříve nahradit katastrofální ztráty techniky, v důsledku kterých sovětská armáda prakticky přestala existovat.

Současně se o nějaké okupaci na území Ruska, kde se mělo nacházet právě nejvíce Židů, vzhledem k tamním obrovským rozlohám nedá vůbec mluvit, jelikož přestože existovala jakási frontová linie, obrovská území za ní zůstávala trvale mimo jakoukoliv německou kontrolu, což vzhledem k velmi omezenému počtu vojáků osy, ani moc nepřekvapí.Ve skutečnosti tak tyto oblasti neovládala ani tak německá Wehrmacht, ani SS, ale právě partyzánské skupiny.Výsledkem konference ve Wannsee má být přesto absurdní závěr, že Německo má ve své moci více jak 11 milionů Židů, což o 50% přesahuje i ty nejvyšší současné odhady, které hovoří o pouhých sedmi milionech.I tento počet je ovšem silně přestřelený, jelikož je prokazatelné, že při sčítání docházelo k duplicitám i hrubým odhadům směrem nahoru a rovněž se ignorovaly masové evakuace obyvatelstva z oblastí odrožených německým postupem, aby vůbec mohlo být dosaženo oněch klíčových šesti milionů obětí během údajného holokaustu.

Kde tedy soudruzi z SS a IBM udělali chybu?Je to nakonec poměrně jednoduché, zápis z konference ve Wannsee je prachsprostý a mizerný padělek poplatný době, kdy se všechny počty údajných obětí nacismu řádově navyšovaly, takže nakonec i samotní holokaustoví historici museli tato krátce poválečná hausnumera silně zredukovat.V případě protokolu z Waansse to ovšem možné nebylo, jinak by se pochopitelně znevěrohodnil údajný “hlavní důkaz” o holokaustu.Současně sama nacistická moc ani s technologií děrných štítků od IBM, neměla nikdy o skutečném počtu Židů “ve své moci” moc velký přehled, ba spíše v něm naprosto tápala.To dokazují i záznamy jednotek SS a Wehrmachtu, které měly problém především s jednotkami banditů tvořenými převážně právě Židy, které se přes maximální snahu o jejich eliminaci stále objevovaly a způsobovaly německým jednotkám vážné ztráty jak na technice tak životech, a ani samotní frontoví velitelé nedokázali počty těchto patyzánských skupin v Rusku reálně odhadnout.

Lze tak sotva mluvit o tom, že by Německo mělo takový počet Židů ve své moci, jak se chvástá hloupě zfalšovaný dokument z Wannsee.Pokud by tedy něco takového jako tento “slavný dokument” prošlo ve skutečnosti Heydrichovým schválením, musel by být nutně považován za úplného idiota, který není schopen vnímat realitu a těžko by tak tedy mohl řídit největší likvidační akci v dějinách, protože velká část Židů “v německé moci”, se v ruských nekonečných planinách, pohybovala ve skutečnosti bez jakékoliv německé kontroly a skutečný počet Židů “v německé moci”, byl reálně mnohonásobně nižšší a nemohl by tak ani vzdáleně stačit na šestimilionový holokaust.Tato absurdní situace, by pak měla nastat v době, kdy díky technologiím IBM, měli mít nacisté vše přesně spočteno, ale zjevně neměli a díky absolutní improvizaci, kterou si válečná realita vynutila, ani mít nemohli.

Švédská důchodkyně je stíhána za tvrzení, že islámská imigrace povede ke snížení IQ


Je to tady, evropské demokratury stíhají konstatování nepohodlných faktů, jako podněcování k nenávisti.I když to není tak dlouho, co jme zde před touto hrozbou varovali, přece jen jsme nečekali, že k tomu dojde tak záhy.Demokratury ale zjevně nechtějí nechat nic náhodě, jelikož imigrace přivandrovalců neevropských ras nepokračuje zrovna podle představ Bruselu a je tedy nutno všechno co tuto imigraci ohrožuje, rozuměj především zpomaluje, přísně postihovat na základě k tomu předem vytvořených gumových paragrafů.

Doposud se demokratury odvažovaly trestat pouze ta fakta, která je nutno tajit a jsou spojená pouze s nacismem, jelikož v tomto směru se už demokraturám podařilo ovčanům dostatečně vymýt mozky a tyto inkviziční rozsudky tak už nenaráží na prakticky žádný odpor, jak ukázal i případ Adama Bartoše.Případ ze Švédska, je už ovšem zcela jiný level, jelikož skutečnost, že islám vede v důsledku incestu a polygamie prokazatelně ke snížení inteligence, rozvoji duševních poruch a vrozených postižení u dětí je všeobecně uznávaný fakt.Švédsko, které je k muslimské imigraci dlouhodobě velmi vstřícné, tak chce tyto skutečnosti v případě jejich zveřejnění trestat a dá se očekávat, že se tato praxe do budoucna rozšíří i na další země EU, které rovněž mají snahu tuto muslimskou imigraci nadále podporovat, navzdory všem negativním jevům, které prokazatelně přináší.

První obětí této inkvizice se tak stala šedesátipětiletá švédská důchodkyně z Jönköpingu, a je obviněná z nenávisti vůči populační skupině, protože zveřejnila na Facebooku, že přistěhovalectví vede ve Švédsku k nižší úrovni IQ, což je vzhledem k faktu, že muslimové pochází z velké části z incestních a polygamních vztahů, sotva překvapivé.Žena dále dodala, že pokud bude přistěhovalectví pokračovat, inteligence ve Švédsku bude brzy na úrovni zlatých rybiček.Průměrné IQ ve skandinávských zemích přitom podle výzkumníka Jamese Flynna od roku 1995 znatelně pokleslo, zatímco v nemuslimských zemích a zemích bez muslimské imigrace roste, nebo alespoň má setrvalou úroveň.Lze to tak sotva vysvětlit jinak, než masivním přílivem zdegenerovaných muslimských mas do těchto severských zemí.

Tento případ je tak dalším důkazem, že evropské demokratury mají jasný cíl, kterým je prostřednictvím imigrace primitivů dosáhnou toho, aby se z původních Evropanů, stala tupá pologramotná masa, kterou bude možné podle přání bruselské nomenklatury snadno manipulovat.