Zeman zůstává na Hradě, Brusel se nezmohl na reakci

Ač s těsným výsledkem, Miloš Zeman dalším vítězstvím v přímé volbě obhájil prezidentskou funkci a zůstává tak na dalších pět let prezidentem.To vše navzdory masové a často lživé protizemanovské propagandě mainstreamu a veřejnoprávních médií, placených z koncesionářských poplatků je tak pouze důkazem toho, že tato média už ztratila jakoukoliv důvěryhodnost, a velká část národa je oprávněně považuje za žumpu.

Přestože během několika málo hodin znovuzvolenému prezidentovi gratulovalo kromě jeho příznivců i mnoho jeho odpůrců, Brusel se zatím nezmohl ani na stručnou gratulaci, což jasně naznačuje, jaký je Zeman pro bruselskou imigrantsko – vítací nomenklaturu vážný problém.Brusel je tak zjevně stále v mírném šoku, jelikož masivní protizemanovská mobilizace mainstreamových médií včetně těch veřejnoprávních v posledních dnech vytvářela iluzi, možného Drahošova vítězství.Dostmožná se ale tato masáž nakonec obrátila proti kandidátovi pražské kavárny Drahošovi a mnoho tímto vymýváním mozků znechucených voličů, nakonec dalo hlas Zemanovi.

S Zemanem na hradě, tak bude snad možno dále pokračovat v některých krocích, které by mohly vést k narovnání mediálního prostředí, které je jak ukázaly právě skončené prezidentské volby, notně zdeformováno a k objektivitě má na hony daleko.Pokud jde o závislý mainstream v soukromých rukách, je jeho právem psát si jak uzná za vhodné, v případě veřejnoprávních médií, která jsou placena z daní občanů, je však situace více než tristní.Českou televizi i Český rozhlas, tak zjevně ovládá pražská kavárna, na kterou z povzdálí dohlíží orgány EU.Je tak nejvyšší čas, omezit těmto závislým médiím přístup ke zdrojům, které sprostě zneužila k protizemanovské propagandě a na druhé straně k propagaci Zemanova protikandidáta Drahoše.

Rovněž strašení těchto médií Ruskem a údajným vlivem ruské tajné služby na prezidentské volby nepadlo na úrodnou půdu, přestože sám Zemanův protikandidát se usilovně snažil vyvolat strach z Ruska, což je obzvláště pikantní vzhledem k faktu, že sám podepsal onu výzvu, která má proti strachu bojovat.Přestože pak všichni takzvaní mediální odborníci označují Zemanovi voliče za ty méně chápavé, zatímco Drahoše prý volila ta chytřejší část populace, současná realita tomu nenasvědčuje.Přestože známe moc dobře ruskou historii, takže jsme daleci si Rusko jakkoliv idealizovat, faktem je, že v Kremlu dnes nesedí žádný paranoidní bolševický diktátor a situace v Evropě je taky dost odlišná od situace, která v Evropě panovala v století minulém.Zemanovi voliči tak naprosto správně rozpoznali, že Evropu neohrožuje Rusko, nýbrž miliony zhusta muslimských imigrantů, kteří jsou na cestě do Evropy.A protože je dobře známo, co islám napáchal v zemích odkud se dál jako mor šíří nejen do Evropy, právě ti co volili Drahošův pozitivní přístup k imigraci, který sám potvrdil v zvacím dokumentu, prokázali pouze svoji najivitu, či spíše omezenost.

S Zemanem na Pražském hradě, tak zde zůstává ještě naděje, že některé země Evropy, si stále udrží svůj původní evropský charakter a že nebudou připomínat spíše arabský bazar, jak je už dnes možno vidět v mnoha městech Evropy, která se islámu díky vítací politice Bruselu, podařilo zamořit.

Advertisements

Drahoš přiznal barvu, je proti referendu o vystoupení z EU

To že kandidát na prezidenta pan Drahoš nemá zrovna vyhraněné názory, je zjevné z mnoha jeho vyjádření, kdy téměř vždy odpovídá tak, aby si ani jednu stranu příliš nepohněval.A tak by například Dalajlámu pozval, ale poradil by se napřed s vládou, což krásně odhaluje jeho obojakost.Ve včerejší debatě se současným prezidentem Zemanem, se ovšem vyjádřil k jedné otázce přece jen naprosto kategoricky, a to když přišlo na případné konání referenda o vystoupení z EU.

V tomto případě tak má pan Drahoš překvapivě jasno, což je vzhledem k jeho dosavadnímu vágnímu vymezování se k jiným problémům, zřejmá anomálie a naznačuje tak, že v případě referenda o vystoupení, nebude tento názor zrovna z jeho hlavy.Zatímco tedy v případě ne tolik podstatných témat, Drahošův štáb svého kandidáta v jeho blekotání nijak neomezoval, v případě referenda mu byla zjevně určena jasná linie, které se musí držet.

To je samozřejmě pochopitelné, jelikož udržení EU pohromadě, je pro demokraturu sídlící v Bruselu klíčové.V případě, že by došlo po vzoru brexitu ještě k exitům dalším, těžko by pak mohla bruselská nomenklatura dále pokračovat v likvidaci evropské kultury prostřednictvím řízené masové imigrace z blízkého východu a Afriky.A přestože západní země EU už spolehlivě řídí vlády složené z kriplů a masové imigraci nestojí tak nic v cestě, dále na východ by ještě mohl vzniknout problém, čemuž je nutno zamezit.

Pan Drahoš tedy může dále lavírovat i v případě tématu imigrace a tvrdit, že přestože podepsal zvací dokument ve formě výzvy vědců, imigrační kvoty odmítá, což není v případě setrvání v EU a Drahoše na hradě zase až tak podstatné, jelikož Drahošovi vodiči moc dobře ví, že hradní umírněná “proevropská” politika, plus salámová metoda a výhružky z Bruselu, časem udělají své.A protože Zeman nemá s konáním případného referenda žádný problém, je pro bruselskou diktaturu nebezpečný, je ho tedy třeba odstranit a nahradit ho někým, kdo se nebude Bruselu stavět v podstatných otázkách na odpor.

Ať už tedy volby dopadnou jakkoliv, je nade vše jasné, o co klice stojící za Drahošem jde.Hlavním cílem je omezit lidová referenda o významných záležitostech, což je ovšem současně protimluv, jelikož referenda se v případě jiných než významných záležitostí jaksi nevyhlašují.Současně Drahoš a ti co stojí za ním odhalili, že zatímco v případě referenda o vstupu do EU, údajná neinformovanost občanů nebyla na škodu, v případě referenda o vystoupení, je jejich neinformovanost najednou velký problém a důvodem k tomu, referendum nevyhlašovat.Je tedy v případě vítězství Drahoše evidentní, čeho se můžeme v budoucnu od nového hradního pána dočkat.

Drahoš prý není vítač, podle výzvy vědců, by ale Evropa měla poskytnout azyl půlce Afriky

Jelikož volební tým Jiřího Drahoše záhy rozpoznal, že Drahošův podpis pod takzvanou výzvou vědců nebyl vzhledem ke snaze o zvolení prezidentem dvakrát dobrý nápad, snaží se nyní s vydatnou pomocí závislého mainstreamu tuto chybu napravit a přesvědčit jeho potenciální voliče, že je Drahoš vlastně odpůrcem masové imigrace.

Jiří Drahoš tak v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že imigraci v principu odmítá a jeho příznivci vytváří za tímto účelem i speciální weby, kde se rovněž snaží zbavit Drahoše proimigračního stigmatu.Samozřejmě se jedná jen o další manipulaci, podobně jako v oné výzvě, která byla především více než cokoliv jiného, ukázkou právě logických klamů a manipulačních technik.

Výzva vědců, kterou Drahoš podepsal, tak ukázkově (zne)užívá profláknuté logické klamy, jako apel na autority a současně apel na jejich rovnou tisícové počty, což sice může méně chápavé ohromit, ale to že výzvu podepsal vysoký počet nějakých vědců, vůbec nic nedokazuje a rovněž nic nezaručuje, jelikož vědci se mýlí prokazatelně stejně často, jako se mýlí i běžný muž z ulice.Tato výzva je tak pouze pouhým pseudoargumentem pro hlupáky.

Kromě celé této manipulační omáčky, pak výzva obsahuje především onu klíčovou pasáž, která říká, že: “všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení”.A jelikož útočiště znamená azyl, Evropa by tedy měla podle této výzvy poskytnout azyl všem těm, kteří mají “opodstatněné obavy z pronásledování, z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů, z důvodů sexuální orientace (homosexualita je trestná v 38 státech Afriky včetně trestu smrti) či zdravotního stavu, kvůli zastávání určitých politických názorů či hlásání těchto názorů, přičemž tyto postoje jsou hodnoceny jako legitimní, pro biologickou příbuznost s nějakou osobou nebo kvůli příslušnosti k určitému sociálnímu agregátu (např. náhodní svědci zločinů proti lidskosti) či sociální skupině, která nemá charakter zločinecké organizace, kvůli svému zvláštnímu tělesnému či jinému znamení, jež by mohlo být spojováno s nebezpečnými předsudky (např. pověry o čarodějnictví v rovníkové Africe)”

Vzhledem ke skutečnosti, že na území Afriky probíhá hned několik konfliktů, které mají za cíl právě pronásledování z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů a v desítkách afrických států dochází k pronásledování z důvodů sexuální orientace, jedná se tak jen v těchto případech o mnoho milionů, či spíše desítky milionů osob, kterým by v případě jejich zájmu, mělo být v Evropě zajištěno bezpečí a důstojné zacházení.Jinak řečeno, drtivé většině afrických migrantů, by měl být podle Drahoše azyl v Evropě udělen.Ve výzvě je tak namísto jasného termínu azyl, chytře použito termínu útočiště, který má ovšem naprosto stejný význam.Používání synonym, vágních termínů a definic, je pak v manipulačních technikách klíčové, protože se dají v případě potřeby lépe okecat, než termím, který chápe každý naprosto jasně.

Pan Drahoš a jeho nohsledi, se tak můžou dále vykrucovat, ale význam textu ve výzvě vědců je pro myslícího jedince naprosto zřejmý.Drahošův tým pak má v podstatě pravdu, že se ve výzvě nejedná o výzvu k přijímání, jelikož se rovnou jedná u výzvu k poskytnutí azylu, tedy o právní ochranu.

Proč znovu volit Zemana

Ačkoliv by se našlo jistě mnoho důvodů, proč nynějšího prezidenta už znovu nevolit, je zde ovšem jeden klíčový důvod, proč Miloše Zemana znovu zvolit a zajistit tak, že zůstane prezidentem ještě dalších pět let.Tím důvodem, je jeho rozhodný odmítavý postoj k imigraci, která v posledních letech vážne ohrožuje mnoho evropských zemí.

Zatímco se v poslední době stále v mainstreamu objevují spekulace, že poslední volby do parlamentu proběhly pod ruským vlivem, nikdo zatím nepředložil žádný relevantní důkaz, že tomu tak skutečně bylo.Na druhou stranu, západní media, se už teď prokazatelně otevřeně snaží ovlivnit nadcházející prezidentské volby v Česku a český mainstream jim u toho vydatně sekunduje.

A tak podle západního tisku, je Zeman prý hulvát, egomaniak a podněcuje strach pomocí spikleneckých teorií a populismu.Je tedy zjevné, že západním vládnoucím politikům, kteří vydatně podporují masové usídlování cizích etnik v zemích Evropy, je Zemanovo prezidentství nesporně trnem v oku a velmi rádi by tak na Pražském hradu viděli nějakého toho vítače přivandrovalců, které do Evropy nikdo nezval a kteří především otevřeně pohrdají všemi evropskými zvyky a dokonce i platnými zákony.

Vzhledem k tomu, že nejvážnějším soupeřem stávajícího prezidenta, se podle průzkumů jeví být akademik Jiří Drahoš, který se k imigraci nevyjadřuje příliš kriticky, dá se docela dobře očekávat, že v případě jeho vítězství v prezidentské volbě, by se jeho přístup k imigraci příliš nezměnil.Akademik Drahoš je pak jedním z těch, kteří podepsali výzvu proti strachu a lhostejnosti, ve které se mimojiné píše, že “všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení”.Není pak těžké si představit, co by nastalo, kdyby to všem, kdo v Evropě hledají útočiště, bylo při jejich mnohastatisícových počtech umožněno.

Je tak dobré zde znovu připomenout zkušenosti Izraele s těmito etniky, kde už před mnoha lety poznali, jak jsou tato etnika pro společnost nebezpečná.Podle izraelských bezpečnostních expertů, arabští běženci domáhající se vstupu do Evropy, nechtějí sdílet její kulturu, nýbrž chtějí změnit kulturu Evropy do té míry, že Evropa přestane být Evropou a přináší sebou stejnou kulturu, která už zničila jejich zem.Tyto skutečnosti jsou však zastánci imigrace označovány jako spiklenecké teorie a populismus ve snaze, imigraci těchto destruktivních etnik do Evropy prosadit, ať to stojí co to stojí.Jelikož tito vítači imigrantů, označují prezidenta Zemana jako silně protiimigrantského, je na místě vážně uvažovat o jeho znovuzvolení.

V Německu zavedena cenzura internetu s cílem tajit fakta a legitimizovat lži

Urputná snaha evropských vládnoucích politiků, integrovat do evropské společnosti miliony příslušníků primitivních etnik, zhusta postižených následky incestu (1), (2), vstoupila do další etapy, čímž je pro demokratury typické zavedení tuhé cenzury.

Ne že by v Německu již dávno cenzura, která ve skutečnosti mnohonásobně překonává tu údajně hroznou cenzuru v nacistickém německu nebyla.Tuhá cenzura tak v Německu existuje už od pádu Třetí říše, nyní byla ovšem rozšířena i na internet.Jelikož se ovšem internet moc cenzurovat v důsledku principu svého fungování nedá, protože je tak cíleně navržen, šla na to německá demokratura od lesa.Namísto aby se tak vládní restriktivní složky namáhaly blokovat nepohodlné weby samy, což by bylo sotva příliš účinné, přenesly tuto povinnost na ně samotné, a to pod hrozbou vysoké pokuty 50 milionů eur.Facebook a Twitter a všechny další potenciální sociální sítě s více jak dvěma miliony uživatelů, mají nově povinnost mazat příspěvky, které podněcují k nenávisti, což je nám dobře známý gumový paragraf, který se dá použít přes svou nesmyslnost prakticky proti komukoliv, kdo zveřejní jakákoliv fakta, která o někom informují ne zrovna lichotivě.

Na to že se v tomto případě jedná o naprosto absurdní a především zločinný paragraf, jsme zde už upozorňovali mnohokrát, nyní se nám ovšem nečekaně brzy, naše tvrzení potvrdila v praxi.Jelikož tento paragraf podněcování k nenávisti, je jakýmsi vylepšením paragrafu pomluva, aby se tak dal použít v mnohem větším a širším rozsahu a to především v případě pravdivých tvrzení, neboli faktů, což pomluva neumožňuje.Aby totiž došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluva, musí být žalované tvrzení nepravdivé, proto se tak v demokratuře stává prakticky bezcenným, jelikož zde nejde o potlačení lží, ale přesně naopak.Pomluva pak dále pro demokraturu bohužel nelze použít v případě skupin, které se demokratura rozhodla “chránit”, což je jen další absurdita, jelikož primární je potřeba chránit práva jednotlivce a ne jakýchsi neurčitých  skupin a nově dokonce tříd.Musely tak být vytvořeny vhodnější paragrafy, které byly ušité inkviziční demokratuře přímo na míru.

Facebook a Twiter, tak začal pod hrozbou pokut mazat prakticky vše, co by se mohlo dostat do konfliktu s tímto elastickým paragrafem, jelikož přestože žádným tvrzením nelze u nikoho vyvolat nenávist, demokratura vše co se neshoduje s její oficiální linií, jako podněcování k nenávisti interpretuje.Podněcováním k nenávisti jsou tak nyní i skutečnosti o znásilňování a sexuálním obtěžování německých žen příslušníky přivandrovalých neevropských etnik, navzdory tomu, že se jedná o skutečnost, která je dokonce prokázaná samotnou německou policií.Rovněž satiristické časopisy mají problém, jelikož provozovatelé sociálních sítí správně rozpoznali, že i satiru lze při troše “dobré” vůle vyložit jako podněcování k nenávisti, jelikož se může někoho dotknout, či někoho zesměšnit, což je vlastně i jejím cílem.V demokratuře se tak už nejedná o satiru, ale o podněcování k nenávisti, pokud se samozřejmě týká oněch nedotknutelných, jejichž zločiny je nutné kamuflovat, jak jinak.Zesměšňovat a napadat Evropany, či jim rovnou vyhrožovat, je dále povoleno.

Sotva by jsme se tak mohli chtít dočkat lepší praktické ukázky toho, jak funguje demokratura, postavená na absurditě a inkvizici a pokud snad měl ještě někdo pochybnosti o tom, co se za touto pseudodemokratickou kašírkou skrývá, tak už je nemá.Evropská demokratura tak nyní už prokazatelně usiluje o to, aby přivandrovalé miliony cizáků usadila v Evropě za každou cenu, a to zcela nepokrytě prostřednictvím demagogie i vyložených lží a nově se už dokonce neštítí ani vydírat provozovatele internetových služeb, aby dosáhla zamezení šíření nehodících se faktů, které by její zrůdnou politiku mohly ohrozit.Demokratura nám tak současně tímto inkvizičním cenzurním zákonem  v celé nahotě odhalila, že jí nejde o jakési fakenews, tedy lži, ale právě naopak.

Těžko nyní předjímat, jak se tato situace bude dále vyvíjet a jestli se tyto tendence cenzorské inkvizice rozšíří i do dalších zemí EU , nicméně kurz  určený EU je zřejmý.Francie připravuje podobný zákon, jen je poněkud pragmatičtější než demokratura v Německu, a má se tak omezit svoboda projevu jen v období voleb, zřejmě aby zdání svobody slova v době, kdy už o nic nejde bylo zachováno.Samozřejmě tyto teroristické praktiky EU, které používá proti mimoevropským subjektům, mohou mít dopad jen v případě, že daný subjekt má zastoupení v Evropě, takže řešením je, se prostě z oblastí ovládaných inkvizicí jednoduše stáhnou, a tyto inkviziční vlády ignorovat, jelikož v USA nemá inkviziční jurisdikce žádnou platnost.To ovšem přinese nemalé finanční ztráty, takže tyto služby zatím volí cestu nadiktované autocenzury.Dle našeho názoru, to není ovšem dlouhodobě udržitelné řešení, jelikož pak jaksi ztrácí smysl, takto sterilní sociální sítě, kde je povoleno razit jen inkviziční lini EU a nedotknutelné imigranty za jejich zločiny pouze chválit, vůbec používat.

Odliv uživatelů by však provozovatelům přinesl v důsledku nepochybně rovněž nezanedbatelné finanční ztráty, takže budou do budoucna nucení řešit dilema, jestli cenzurovat, nebo země s inkvizičními zákony definitivně opustit, což by v porovnání s masovým odlivem uživatelů a potažmo reklamních inzerentů, nebyla zase tak velká tragedie.Provozovatelé FB a Twitteru pochopitelně moc dobře ví, že dominantní zisky jim přináší právě reklama u postů, které se masově šíří a nikoliv u těch, které provozovatel masově maže.

Další tendenční psychodiagnoza na obzoru

Jelikož farmaloby má jako správný hospodář pocit, že zisky, i když v jejím případě v desítkách miliard dolarů za rok nejsou stále dostatečné, snaží se je rok co rok navyšovat.A jelikož počet už stávajících “pacientů” trpících stávajícími údajnými chorobami je konečný, jediným řešením je vyrobit pacienty nové tak, že se vytvoří další nová diagnoza.Diagnozou, podle které mnohé údajně postihuje posedlost zdravou stravou, a která je tak nebezpečná pouze pro výrobce amarounů a nepoživatin, které z 90% nabízí supermarkety, to ještě zjevně neskončilo.

Na obzoru tak je další psychiatrická diagnoza, údajná závislost na videohrách.Nelze samozřejmě zpochybnit, že se člověk může stát patologicky závislý na hraní počítačových her, to znamená, že to začne vážně ohrožovat jeho zdraví, či sociální vztahy a práci která ho živí, nicméně to se může stát i v případě kterékoliv jiné činnosti.Jedinec se tak může stát patologicky závislý třeba i na pěstování mrkve, nebo venčení psa.Nebezpečí těchto zřejmě ještě málo rozšířených aktivit, ovšem není zatím médii, která mají za úkol vymývání mozků dostatečně zpracováno, zatímco hraní videoher, které v posledních letech zažívá boom, má farmaloby už delší dobu pochopitelně v hledáčku, jako velmi bohatý potencionální zdroj nových pacientů.Proto tak systematicky prostřednictvím zkorumpovaných médií poukazuje na jejich údajnou nebezpečnost pro psychické zdraví.

Jistě každého ještě myslícího v této souvislosti napadne, proč světová zdravotnická organizace (WHO), která tyto diagnozy schvaluje, už dávno nezařadila, nebo aspoň nenavrhla jako psychodiagnozu, závislost na sledování televize, jelikož sledování TV pořadů, které slouží především jako mozkové klystýry, dokáže méně psychicky odolného jedince, spolehlivě zbavit psychického zdraví, pokud tedy včas nenahmátne dálkový ovladač a TV vysílání jím neterminuje.Zvláště nebezpečné je pak sledování televize dětmi a mladistvými, které pro ně může mít velmi  vážné dlouhodobé jak fyzické, tak psychické následky.

Televize si přesto užívá jakýsi generální pardon, jelikož je to hlavní nástroj vymývání mozků, co se týká jak politické masáže, tak současně masáže reklamní (zvláště agresivní jsou reklamy mířící právě na děti), která zajišťuje odbytiště pro všechny ty zbytečnosti, na kterých celý konzumní absurdistám stojí a demokratury se tak bez této skříňky na lhaní, mohou jen sotva obejít.Televize, která by tak měla být proto v zájmu duševního zdraví co nejdříve zakázána, je naopak masově podporována.Nebohý divák tak může ze stupidního, či reklamního vysílání na jednom kanálu, utéct jen na  kanál jiný, kde dostane to stejné, jen v bledě modrém, a kde reklamu na Always střídá ta na Always Ultra.Na rozdíl od internetu, kde si každý může najít to co po čem zrovna touží, tedy jak mainstreamové bláboly, tak i vědeckou literaturu, televize je pouze nástrojem pro hlupáky, kteří jsou ochotní se spokojit s absencí jakékoliv volby.Farmaloby tak velmi dobře ví, že skutečně nemocných, kteří potřebují občas nějaká ta jejich farmaka je v populaci sotva pár procent, takže nelze jinak, než těm ostatním vymýt mozky a přesvědčit je, že jsou ve skutečnosti taky nemocní.A jelikož hlavní nástroj propagandy televizi farmaloby ovládá, nebude to zase tak velký problém a zisky farmaloby tak znovu uspokojivě porostou.

To že pak tyto diagnozy, které farmaloby za čilé asistence WHO vytváří, nejsou výsledkem žádného výzkumu, který by se alepoň vzdáleně blížil vědeckým postupům, je zřejmé a v podstatě veřejným tajemstvím za předpokladu, že umíte číst.A jak uvádí i wikipedia i mnoho kritiků z odborných kruhů, tato klasifikace není souhrnem žádného lékařského poznání ani neodráží jeho aktuální stav, ale vychází jen z nejširší shody mezi odborníky a shoda jak opakovaně upozorňujeme, ještě nic nedokazuje.Tito takzvaní odborníci, pak mají velmi často silné vazby na farmaloby, takže se jedná o evidentní střet zájmů.Především pak DSM, který zahrnuje duševní choroby a poruchy chování, je ve velké míře ovlivňován americkou klasifikací, kterou vydává Americká psychiatrická asociace.

DSM je tak ukázkovým příkladem toho, jak v této oblasti vládne pavěda, či spíše zájmy farmaloby a současně jistých politických skupin.Typickým příkladem tohoto vlivu může pak být homosexualita, která se během krátké doby vypracovala z sociopatické poruchy a sexuální deviace v roce 1968, přes rok 1992, kdy už do DSN nebyla vůbec zařazena, až k současnému hodnocení, podle kterého je to normální a pozitivní varianta sexuální orientace.Přitom je prokazetelné, že chování homosexuálů, se všemi jeho negativními dopady na většinovou populaci, se minimálně za sto let nijak nezměnilo.To ovšem těm, kteří vytváří tyto tendeční závěry a diagnozy nijak nebránilo v tom, aby definice v DSN během sotva třiceti let, navzdory realitě postavili rovnou na hlavu.Stejné postupy, které nemají s realitou a skutečnými vědeckými poznatky nic společného, jsou pak aplikovány i u prosazování ostatních psychodiagnoz, jejichž cílem není někoho uzdravit, ale odbyt psychofarmak a vytváření zombie na nich závislých, což mnohým skupinám stojícím v pozadí, může v kombinaci s televizním vymýváním mozků, docela dobře vyhovovat.

Okamura varováním před útoky podle MV šíří dezinformace

Nový ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO, zjevně nebude pokračovat v politice předchozích ministrů, kteří hrozby útoků ze strany imigrantů na civislisty neignorovali a zavedli už loni opatření, která měla alespoň některým typům útoků zabránit.Metnar nejen že tyto hrozby útoků zlehčuje, ale šel  ještě dál, a zjevně tak považuje občany za totální pitomce, kteří nejsou schopní vnímat současnou realitu.

Podle Metnara, pak Okamura nemá dost informací a Česko zůstává jednou z nejbezpečnějších zemí světa a podle objektivních bezpečnostních parametrů se její bezpečnostní situace nezhoršuje.Nějak jsme se ale už od pana ministra nedozvěděli, jaké to jsou ty objektivní parametry a na základě jakých kritérií se na ministerstvu vyhodnocují.Takovéto ministerské ujišťování má naprosto nulovou hodnotu a jedná se jen pouze o typické  blábolení, které má nejspíše vládě v ne zrovna dobré pozici, získat nějaké ty politické body.

Pokud tedy necháme Metnarovy krasožvásty stranou a zaměříme se na realitu, ta už tak uklidňující, jako ministerské pohádky není.Je to jen pár dní, co v Brně přivandrovalci z Afriky zaútočli noži a způsobili dvoum mužům bodnořezná zranění na hlavě.Jen velkou shodou okolností, nedošlo k vážnějším zraněním.Zjevně se tak bezpečnostní situace v ČR začíná pomalu blížit situaci v jiných evropských zemích, kde jsou podobné útoky a sexuální útoky na ženy, spáchané těmito cizáckými etniky na dením pořádku.

Rovněž dlouhodobé budování zátarasů v českých městech, jak před obchodními domy, tak na vánočních trzích i jinde, plus policie se samopaly, sotva znamená něco jiného, než obranu před potenciálními útoky po vzoru útočníků z Německa.V souvislosti s budováním zátarasů paradoxně Metnar připustil, že jsou součástí celé baterie opatření aplikovaných v ČR proti terorismu.Pokud by jsme tedy byli v situaci, kdy by se na území republiky nevyskytovali žádní příslušníci rizikových etnik a vyznání, mohli by jsme ministerské uklidňování ještě brát vážně, ovšem reálná situace, je tomuto stavu na hony vzdálena a těchto osob, se na území republiky pohybuje naopak nezanedbatelné množství.Ze zkušeností ze zahraničí pak dobře víme, že tyto jedince, není žádný velký problém během krátké doby radikalizovat.

Metnar si tak mírně řečeno ve svých tvrzeních odporuje a přestože nám není zcela jasné, co má být cílem těchto manipulací, bezpečnost občanů to zjevně nebude a ministerstvo navzdory opakováným signálům nejen ze zahraničí, bezpečnostní situaci dál cíleně bagatelizuje a neštítí se dokonce bezpečnost občanů zneužívat k očerňování politických oponentů, což je obzvláště odporné.