Chytrá voda pro hlupáky začíná dobývat i Evropu


Různé “chytré” vody jsou běžně dostupné obzvláště na americkém trhu už od prvního desetiletí třetího tisíciletí, nicméně na trh především států východní Evropy se zatím neodvažovaly.To se nyní mění a firma Coca-Cola přináší v květnu do Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska a Ruska novou značku prémiové vody Glacéau smartwater.

Takzvaná chytrá voda se od běžné kohoutkové vody liší především procesem demineralizace, kdy se odstraněním minerálů dosáhne jejího výrazného změkčení podobně jako u vody destilované a jejím následným opětovným obohacením o minerály.V důsledku tímto procesem nezískáme oproti běžné vodě žádný přínos ani pro zdraví, nicméně lze tak jistě marketingově omezencům zdůvodnit neúměrně vysokou cenu “chytré” vody, která se pohybuje kolem třiceti korun za šest deci.V tomto směru je ovšem “chytrá” voda od Coca-Coly i dalších výrobců nesporně chytrá, jelikož ji lze za tuto absurdní cenu zjevně prodávat.

Reklamní krasožvásty na chytrou vodu se dále chlubí tím, že voda obsahuje elektrolyty, což nutně u všech kteří někdy zhlédli film Idiokracy (Absurdistán), vyvolá vzpomínku na to, jak zde všichni pili a dokonce zalévali rostliny sračkou monopolního výrobce téměř všeho Brawndo (něco jako budoucí Google), protože Brawndo obsahuje elektrolyty a je tím po čem rostliny touží, jelikož normální voda je už dobrá pouze do hajzlíků.

Markentingoví odborníci firem prodávajících “chytrou” vodu tak zjevně naznali, že úroveň stupidity současných zákazníků se již hraničně blíží úrovni stupidity konzumentů ze zmíněného filmu Idiokracy a je tak čas aplikovat tyto nesmysly i na dnešní širokou veřejnost.Není tak už dnes velký problém, vyargumentovat prospěšnost “chytré” vody podobně jako ve filmu Idiokracy, jelikož logickým argumentům dnes už také málokdo rozumí:

Jou: Co jsou to elektrolyty?

Státní tajemnice: To je to co používají k výrobě Brawndo

Joe: Ale proč to používají k výrobě Brawndo?

Státní tajemnice: Protože Brawndo má elektrolyty.

Vzkaz pro méně chápavé zákazníky je tedy zřejmý, kupujte chytrou vodu, protože obsahuje elektrolyty a protože je demineralizovaná a opětně mineralizovaná, což se počítá.To že pak tato hightech výroba chytré vody zatěžuje životní prostředí násobně více, než už tak dost prostředí zatěžující výroba běžné balené vody, je už jen bonusem navíc.

Advertisements

Demokratura kritizuje gumové paragrafy v Rusku, sama má přitom máslo na hlavě


Nelze pochybovat o tom, že Rusko nesporně gumovými paragrafy, které lze použít proti komukoliv disponuje, nicméně rádoby demokratické systémy EU včetně České republiky za ním nijak v tomto směru nezaostávají, naopak spíše ho ještě překonávají.Přesto se hlásné trouby demokratury usilovně snaží vytvořit dojem, že těmito paragrafy disponuje pouze to zlé Putinovo Rusko.

Gumové paragrafy, neboli paragrafy dostatečně elastické, tak nejsou v demokraturách evropské unie žádnou novinkou a mají už poměrně dlouhou historii, a i zde už jsme také o nich několikrát psali (1), (2).Tyto paragrafy sou pak aktivně a pravidelně zneužívány především k potlačení svobody slova, o čemž by mohl dlouze vyprávět například Adam Bartoš, či mnozí další, kteří jimi byli postiženi.

Evergreenem a současně mezi inkvizičními soudci velmi oblíbeným gumovým paragrafem tak zůstává § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob, který je formulován tak šikovně a především elasticky, že ho lze zneužít proti každému, kdo bude zveřeňovat nepohodlné skutečnosti.Každá skutečnost, která je vůči někomu kritická, může pochopitelně u něj vyvolat nevoli, či na druhé straně antipatie, což ovšem v případě tabuizovaných témat, jako je především kritika imigrace zdegenerovaných mas do Evropy, demokratura trestá právě prostřednictvím k tomuto účelu vytvořených gumových paragrafů.

Evropské demokratury tak nemají právo se v tomto směru vůči Rusku nijak vymezovat, jelikož tradici v potírání takzvaného extremismu prostřednictvím gumových paragrafů mají velmi bohatou, sahající až do poloviny devadesátých let minulého století.Ministerstvo vnitra tak už v této době extremismus vyhodnocovalo jako bezpečnostní riziko a za extremistické jednání byl považován například historický revizionismus, sociální demagogie, aktivismus a konspirativní teorie.Demokratura tak prokazatelně gumovými paragrafy terorizovala své občany mnohem dříve než Putinovo Rusko, kterým se snaží občany nyní strašit.

Telegram navzdory blokaci v Rusku nezkolaboval, naopak dále roste


Je to už více jak měsíc, co ruský nejvyšší soud rozhodl, že společnost Telegram Messenger LLP musí vydat šifrovací klíče ruské tajné službě FSB, aby měla možnost dostat se k uživatelským datům.Pokud by firma provozující služby vydat klíče odmítla, pohrozily ruské úřady přístup místních občanů ke službě blokovat.Jelikož síť Telegram vydat šifrovací klíče odmítla, byla služba na žádost ruského cenzurního úřadu Roskomnadzor zablokována.

Přestože se po zahájení blokace služby Telegram tato potýkala s vážnými výpadky, její konec to zdaleka neznamenalo.Pavel Durov, zakladatel Telegramu, se následně vyjádřil, že firma najde způsob, jak uživatele služby udržet nadále online, a to i za cenu toho, že by připojení mělo být pomalejší.Podle Durova ani nedošlo k žádnému výraznému propadu uživatelské základny a vše na první pohled funguje normálně.Mnoho uživatelů se také snaží blokace obejít pomocí VPN či proxy serverů, pro ostatní Telegram používá cloudové služby třetích stran, které dovolují uživatelům komunikovat jinou cestou než tou, která je na ruském internetu blokovaná.Firma současně financuje řadu dobrovolníků, kteří provozují SOCKS proxy nebo vlastní VPN pro ruské uživatele Telegramu.

Zatím to tedy vypadá tak, že blokace ze strany ruských institucí se víceméně míjí účinkem a služba namísto aby v období po zahájení blokace začala uživatele rapidně ztrácet, naopak v Rusku získala dalších 300 000 uživatelů Telegramu, což je významný přírustek k současným čtrnácti milionům.Roskomnadzor se ovšem nevzdává a má v plánu nechat aplikaci odstranit z oficiálních obchodů App Store a Google Play, což se ovšem do dnešního dne nestalo a současně tato snaha naznačuje, že v první fázi boje, ve které bylo snahou uživatelům ruského Telegramu zamezit přístup na necenzurovaný internet vládní instituce naprosto selhaly.

Příklad Telegramu tak opět ukazuje, že jakákoliv cenzura internetu je obtížná a v důsledku prakticky nemožná a všechny cenzury chtivé demokratury, tak budou ve svých snahách internet cenzurovat vždy o krok pozadu, což zaručí, že tok necenzurovaných informací, bude sotva kdy vážněji ohrožen.

Cenzurou freemailů se začal zabývat parlamentní Podvýbor pro svobodu slova


Jak už jsme zde před časem psali, freemailové služby vydavatelství Economia cenzurovaly  emailovou komunikaci (maily byly bez upozornění zahazovány), která obsahovala některé textové řetězce, jako například slovo aeronet, vesměs ovšem všechna jména, či odkazy na weby, které se nacházely v seznamech  Smatanova webu konspiratori.sk a který služba virusfree zneužívala jako jakýsi vzor pro svůj blacklist.Přestože se situace od té doby částečně změnila a maily už nebyly zahazovány, ale “pouze” byl odesílatel upozorněn, že mail nelze doručit, protože pravděpodobně obsahuje virus, což byla ovšem opět zjevná cenzura, jelikož mail žádný virus neobsahoval.

Mainstream v čele s Českou televizí pochopitelně tento případ nehorázné cenzury dodnes systematicky ignoruje, čímž ovšem prokazuje, o jaké zpravodajství se v jeho případě jedná a kdo ho ve skutečnosti řídí.Česká televize, která je pak placena z koncesionářských poplatků hrubě porušuje svou povinnost, když o této zásadní kauze neinformuje, jelikož se jedná o zásadní zásah do listovního tajemství a svobody slova.Zpravodajství veřejnoprávního média pak má být objektivní a nestranné, věcné a věrné skutečnosti, což  zjevně v tomto případě není a jedná se tak pouze o naprostou frašku.

Předevčírem 24.4. pak proběhlo jednání parlamentního Podvýboru pro svobodu slova, na kterém byl přítomen předseda Asociace nezávislých médií Mgr. Stanislav Novotný, kde se jednalo o cenzuře, kterou některá média provádí a čímž se dopuští porušení paragrafu 182 trestního řádu.Ani tato událost ovšem přístup ČT a mainstreamu nijak nezměnila a celá tato kauza je tak dále ignorována a veřejnost tak není o ní závislými zdroji nijak informována, přestože se jedná o hrubé porušení zákona.

Znění paragrafu 182, odstavec 1 a 2:

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.

Farmaloby má problém, zdravotníci se odmítají očkovat proti chřipce


Jak uvedla ve své páteční hlavní zpravodajské relaci TV Prima, pan doktor Prymula, po té co byl odvolán z postu ředitele hradecké fakultní nemocnice pro střet zájmů, se ve své nové funkci náměstka ministra zdravotnictví ČR opravdu činí.Vzhledem k jeho silným vazbám na farmaloby je ovšem pochopitelné, že se její zájmy snaží bránit do roztrhání těla a prosazovat tak vakcinaci za každou cenu všude, kde to jen je možné.

Jeho nová aktivita tak spočívá ve snaze zavést povinné očkování proti chřipce (1), (2), (3) pro zdravotnické pracovníky, které doposud povinné nebylo a kteří přichází do styku s vážně nemocnými, či oslabenými pacienty na jednotkách ARO a JIP, které by prý mohli neočkovaní zdravotníci chřipkou nakazit.Tato aktivita ovšem narazila na odpor samotných zdravotníků, kteří očkování proti chřipce hromadně odmítají.Nutno zmínit, že odpor zdravotníků proti očkování není žádnou novinkou, na stejný odpor narazily snahy o očkování zdravotního personálu už v roce 2009 v případě epidemie ptačí chřipky, kdy mnozí lékaři a zdravotní sestry se odmítli nechat očkovat s odůvodněním, že nechtějí být pokusnými králíky.Podobná situace se znovu opakovala v roce 2016, kdy se zdravotní pracovníci rovněž často odmítali očkovat proti chřipce, takže proočkovanost mezi nimi byla velmi nízká a i dnes nepřesahuje proočkovanost běžné populace, která se pohybuje pouze kolem 5-7 %.

Pokud se pak vrátíme ještě k zpravodajství TV Prima, někteří ze zdravotního personálu se v ní přímo na kameru vyjádřili, že z jejich zkušeností jsou následky očkování proti chřipce často horší, než samotná choroba, před kterou má očkování chránit a očkovat by se proto nikdy nedali.Je tak zjevné, že odmítači očkování nejsou pouze polovzdělaní hlupáci z ulice, jak je často líčí farmaloby s vydatnou podporou některých závislých sdělovacích prostředků, nýbrž i významná část zdravotnického personálu, kterou lze jen sotva označit za polovzdělanou v oboru a bez zkušeností.

Je to tak poměrně komická situce, když se opakovaně potvrzuje, že dokonce zdravotníci, kteří by měli mít ony odborné znalosti a vědět, že očkování je přece vždy prospěšné, jak hlásá farmaloby, se hromadně staví očkování na odpor.Ono přece jen nechat naočkovat sama sebe vakcínou s nejistým výsledkem a rizikem vážných komplikací je něco jiného, než píchat vakcíny do jedinců, ke kterým nemáte žádný vztah a navíc když máte k tomu posvěcení ze shora.Sotva by jsme tak mohli dostat lepší důkaz toho, že očkování je k ničemu a navíc velmi často zdraví nebezpečné.

Mainstream přiznal, že videa z útoku na Sýrii odvysílaná i ČT byla fake


Záběry ze sobotního vojenského úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na cíle v Sýrii, který měl být odplatou za údajné útoky chemickými zbraněmi syrského režimu, a které odvysílaly mnohé zpravodajské televizní stanice včetně České televize byly falešné.Přestože na tuto skutečnost upozornily některé alternativní weby, jako například AENews už před několika dny, až nyní tuto skutečnost přiznalo Aktualne.cz.Nicméně ČT se stále nijak nevyjádřila, takže je podle ní tento podvod v naprostém pořádku, což ale příliš nepřekvapuje.

Přestože se veřejnoprávní televize placená štědře z povinných koncesionářských poplatků, a ráda sama sebe označuje za vrchol objektivního zpravodajství s profesionálním přístupem, skutečnost je přesně opačná.ČT tak divákům předvádí podvržené záznamy se záběry, které pochází z konfliktů v minulosti, které nemají se sobotním spojeneckým útokem v Sýrii nic společného.Jedná se tak o cílenou dezinformaci, jelikož lze s úspěchem pochybovat o tom, že by profesionálové z ČT, opakovaně vysílali záběry z naprosto odlišných destinací, aniž by si toho kdokoliv z nich všiml.To že podvržené záběry vysílaly rovněž i mnohé další západní televize pak jasně naznačuje, že nešlo o pouhou náhodu, či omyl.

Otázkou pak také zůstává, prož byly vůbec tyto fake záběry odvysílány, když spojenecká koalice, která útoky provedla, musela mít z tohoto údajně velmi úspěšného útoku spoustu vlastních záběrů, které mohla západním televizním stanicím poskytnout v bohatém množství, tak jak to ochotně učinila i v minulosti, při jiných svých úspěšných operacích, kdy se jimi přímo chlubila.Aniž by jsme se tak chtěli pouštět do nějakých spekulací, skutečnost že žádné oficiální záběry zveřejněny nebyly naznačuje, že spojenci nemají z nějakých důvodů příliš zájem se s nimi chlubit, přestože sobotní operace v Sýrii, prý byla velmi úspěšná a všechny střely prý zasáhly své cíle.

Ať tak či tak, jisté je, že Česká televize se svým mnohamiliardovým rozpočtem svoje diváky cíleně manipuluje v zájmu jistých politických kruhů a šíří ukázkově fakenews, vůči nimž se v případech alternativních médií, tak ráda vymezuje.Je tak na čase zbavit tuto podvodnou rádoby veřejnoprávní televizi miliard z koncesionářských poplatků, díky kterým systematicky ohlupuje veřejnost.

Demokratura se chystá zakázat Bartošovu Národní demokracii


To že Adam B. Bartoš leží demokratuře dlouhodobě v žaludku je dobře známo (1), (2).Nově se ovšem inkviziční soudy demokratury snaží zakázat i Bartošovu politickou stranu Národní demokracie zřejmě v domění, že tím šíření pro demokraturu nebezpečných myšlenek zamezí.O tom se dá ovšem s úspěchem pochybovat, jelikož nežijeme už ve středověké inkvizici, kdy se v době ještě před vynálezem knihtisku informace šířily dosti obtížně, nýbrž v době internetu, kdy se šíření informací nedá prakticky zabránit.

Inkviziční soudy demokratury, tak Bartoše zjevně na objednávku s vydatnou pomocí gumových paragrafů viní z antisemitismu, popírání holokaustu, podněcování nenávisti a dokonce xenofobie.Atisemitismem se Bartoš provinil především proto, že převzal termím “konečné řešení židovské otázky“, které pochází od duchovního otce státu Izrael Theodora Herzla, čímž soudy především prokázaly svou nekonečnou stupiditu.Popírání holokaustu je pak osvědčený paragraf, podle kterého je zakázáno jeho zpochybňování, takže se už nutně nejedná o historickou událost, nýbrž o holokaustové náboženství, jelikož všechny běžné světské teorie bez vyjímky zpochybňování z principu podléhají a v rámci vědeckého přístupu podléhat musí.Otázkou ovšem je, jak lze holokaust, který je slovy soudkyně nezpochybnitelný a nacházející se tedy nutně mimo realitu, vlastně zpochybnit.Nově se na seznamu Bartošových hříchů objevuje i xenofobie, která zatím trestná není, ale nejspíše brzo bude, jelikož být vůči cizákům apriori nedůvěřivý, narušuje plynulou imigraci pologramotných primitivních ras do Evropy.

Aby soudkyně podtrhla závažnost Bartošových nenávistných projevů, tak se prý dokonce pustila do rozsáhlého historického exkurzu o holokaustu, což zní sice docela nadějně, ale brzo zjistíte, že oním rozsáhlým exkurzem je opět pouze papouškování holokaustových dogmat, která od sebe všichni oficiální “historici” holokaustu vzorně opisují a to především bajek z pera Elieho Wiesela, kterého si Bartoš dovolil označit za lháře.Soudkyně se tak zase pouze zesměšnila, když označuje na základě Wieselových fantasií Buchenwald jako vyhlazovací tábor, přestože Buchenwald jím ve skutečnosti ani podle mainstreamové historiografie nikdy nebyl, a byl jím jen ve Wieselových “svědectvích” vycucaných z prstu.Soudkyně nám tak svým exkurzem názorně předvedla, jakou mají holkoaustová svědectví, na nichž celý holokaust vrávorá vlastně hodnotu.

Bartošovi musela demokratura rovněž spočítat jeho kritiku přivandrovalých muslimských mas, které se skládají z pologramotů a muslimských elit z velké části zasažených incestem a polygamií, což v důsledku vede k jejich degeneraci a čímž se kruh islám – incest – polygamie – degenerace uzavírá.Tyto skutečnosti pochopitelně nelze beztrestně zveřejňovat, jelikož to opět ohrožuje plánovanou imigraci těchto pologramotů do Evropy, která aby podle evropských vládnoucích politiků nezdegenerovala, potřebuje těmito imigranty obohatit.Ve skutečnosti je tak celá tato soudní tragikomedie krásnou ukázkou lží jdoucích ruku v ruce s nekonečnou tupostí, a je urážkou každé ještě myslící bytosti.