ČT znovu ohlupuje v případu kolapsu WTC


V pondělí 9. září odvysílala veřejnoprávní televize tendenční pseudodokument, který se snažil tvářit velmi odborně a který měl potvrdit oficiální verzi, podle které se budovy WTC zřítily v důsledku oslabení konstrukce působením vysokých teplot.Tento rádoby dokument je ovšem plný nesmyslů a vyložených lží, což ovšem výborně zapadá do vysílacího schématu ČT, jehož hlavním cílem je šíření dezinformací.Podíváme se tedy na to, čím se snaží ČT, prostřednictvím tohoto dokumentu, svoje diváky ohlupovat.

Předně je třeba zdůraznit, že v dokumentu prezentované závěry, nevychází z žádných forenzních výzkumů založených na vědeckých postupech, nýbrž jsou výsledkem pouze tendenčních počítačových simulací.Samozřejmě nic nemáme proti počítačovým modelům, tyto modely jsou ovšem stejně jako všechny simulační modely závislé na kvalitě dodaných dat, která jsou do nich zadána.Dodáte li relevantní data, model se bude blížit realitě, dodáte li chybná data, bude chybný i samotný model.

NIST, který dostal za úkol zpracovat analýzu kolapsu, nemohl pochopitelně vycházet z forenzních analýz materiálu z trosek WTC, protože ten byl namísto podrobného zkoumání, promtně vyvezen mimo území USA, kde byl zlikvidován.NIST se tak uchýlil k vytváření počítačových simulací, které jsou založeny nikoli na reaálných datech, nýbrž z části na dojmologii a z části na požadavcích oficiálních míst.Hned od počátku je zde tak patrný typický rys pavědeckého přístupu, kdy NIST od počátku nekriticky přebírá oficiální verzi, podle které se budovy zřítily v důsledku oslabení konstrukce vlivem vysokých teplot.Tato verze se objevila jako prvotní vysvětlení kolapsu, krátce bezprostředně po zřícení budov.

NIST tedy namísto toho, aby zadal analýzu staisíců tun oceli z trosek WTC laboratořím po celé zemi, aby se vyloučily případně chyby, nechá namísto toho trosky odvézt ze země a začne výtvářet fantasmagorické počítačové modely, v nichž bere v potaz pouze onu jednu oficiální hypotézu a všechno ostatní ignoruje.Ignoruje i reálné pokusy, v kterých bylo prokázáno, že konstrukci požáry kriticky oslabit nemohly a drží se svých nereálných modelů jako lejno košile.První simulace NIST jsou tak prokazatelně tendenční, protože neberou v potaz ani masivní jádro budovy.

Po kritice NIST nakonec do svých modelů jádra budov zapracuje, nicméně dochází k závěru, že následkem nárazu byla významná část nosníků jádra natolik poškozena, že následně způsobily kolaps budov.Což je překvapivý obrat vzhledem k faktu, že v předchozích modelech jádro v simulacích NISTu nehrálo žádnou roli.NIST tak potvrzuje, že nepracuje na základě reálných dat, nýbrž se na základě objednávky snaží manipulovat.Tady by jsme mohli skončit, jelikož je nezpochybnitelné, že NIST od počátku mystifikuje a cíleně vytváří tendenční modely, které nemají s realitou nic společného.To by byla ovšem chyba, protože by jme se ochudili o mnoho dalších až komických tvrzení, kterými se česká televize snaží svoje diváky ohlupovat.

NIST tedy navzdory tomu, že neprovedl žádnou forenzní laboratorní analýzu jádrových nosníků, které měly být odpovědné za kolaps, dovoluje si tvrdit, že byly vážně poškozeny a způsobily symetrické zhroucení budov do svého půdorysu.NIST si tak klíčová data cucá z prstu, jelikož forenzní data neměl nikdy k dispozici, protože oficiální místa se trosek WTC nahonem zbavila.Namísto roky trvajících analýz, tak zde máme narychlo spíchnuté počítačové modely NIST, které vaří z vody a stojí na vodě a jsou oficiálními místy vydávány za nezpochybnitelné, což je další typický znak pavědy, jelikož každá teorie musí být z principu zpochybnitelná.

Na základě těchto “nezpochybnitelných” teorií a závěrů NISTu, pak někteří rádoby odborníci v dokumentu dochází k humorným závěrům.Kolapsem jádra v důsledku vysokých teplot tak mělo při jeho zhroucení dojít k stržení okolní konstrukce tak, že se celá údajně zhroutila do sebe.Na mnoha záběrech je ovšem patrné, že mnohatunová torza nosníků, se nehroutí směrem k jádru budov, jak nám líčí oficiální verze, ale naopak odletují až stovky metrů daleko naprosto opačným směrem.Tyto odletující trosky, které vážně poškodily mnoho okolních budov, ovšem oficiální verze ignoruje, jelikož by těžko vysvětlila, jak požáry z trochy benzínu roztrhaly na kusy masivní nosníky, které desítky let snášely bez újmy mnohasettunové zatížení a ještě je dokázaly vymrštit obrovskou rychlostí minimálně na druhou stranu ulice.V reálném světě se totiž oslabená ocelová konstrukce nakloní směrem největšího oslabení a tedy nejmenšího odporu a nakonec se převrátí, což je mnohokrát prokázáno v praxi.

Rozhodně se ale rychlostí volného pádu neřítí k zemi, kdy je současně jakousi NISTem nespecifikovanou silou trhána na kusy.Rychlost kolapsu NIST pochopitelně rovněž ignoruje, protože to odporuje fyzikálním zákonům, jelikož žádný kolaps budovy se nezrychluje, nýbrž zpomaluje, protože materiál spodní části klade padajícímu materiálu odpor.Jedinou vyjímkou jsou řízené demolice, kdy jsou spodní patra včas odpalována, aby nekladla kolapsu odpor.Teplota oněch požárů se pak měla podle odborníků z NISTu zvyšovat, což je pro oficiální verzi nutností, jinak by nemohlo docházet k deklarovanému oslabovaní nosné konstrukce a následnému kolapsu.Skutečnost je taková, že teplota byla nejvyšší krátce po nárazu, pak se teplota hoření nevyhnutně snižovala, kdy masivní konstrukce působila mimochodem jako chladič, což dokazuje i hustý dým a minimum plamenů.Rovněž záznamy komunikace hasičů prozrazují, že požáry byly pod kontrolou a nemohly tak dosahovat oněch kritických teplot.Tyto skutečnosti NIST ovšem rovněž elegantně přechází mlčením.

Přestože zastánci kolapsu v důsledku požáru a poškozeni jádra nárazem letadla uznávají, že obě budovy WTC byly poškozeny naprosto odlišně, vůbec je nepřekvapuje, že se obě budovy navzdory asymetrickému poškození, zřítily naprosto vzorně a identicky, symetricky do svého půdorysu, z čehož je jasné, že poškození nárazem, nemělo na následný kolaps žádný vliv a že za následný kolaps, nesou odpovědnost vlivy a síly naprosto odlišné, které se ovšem nikdo z oficiálních míst ani nepokusil zkoumat.Jednoduše řečeno, pokud jsou dvě budovy poškozeny naprosto odlišně na jiných místech nosné konstrukce a i v odlišné výšce, a přesto se zhroutí obě tyto budovy naprosto identicky a symetricky, zůstává nám nutně něco skryto, jelikož asymetrické poškození, nemůže způsobit symetrický kolaps.

Bizarní je taky tvrzení v dokumentu, podle kterého jeden motor prolétl rohem budovy WTC a skončil na ulici.To by nebylo zase tak překvapující, pokud by se podobně chovaly i motory v případě údajného útoku na Pentagon.V tomto případě ovšem fyzikální zákony jaksi absentovaly a oba motory Boeingu se nejen nevysvětlitelně vypařily a současně nezpůsobily na fasádě Pentagonu sebemenší poškození.Ve skutečnosti se vůbec o dopravní letadla nejednalo, což je z detailních záběrů jasně patrné, ale nejspíše šlo o armádní drony.

ČT tak opět názorně předvedla, že je především médiem pro šíření dezinformací a dogmat, která nemají s vědeckým bádáním nic společného.

Advertisements

ČT opět mystifikuje na základě jedné pochybné fotografie


To že jsou pořady ČT zhusta tendenční a ještě častěji vyloženě demagogické není žádnou novinkou a lze to snadno prokázat.Zřejmě aby tedy ČT ve svém “nejdůvěryhodnějším” zpravodajství, jak je drze označuje, dostála své pověsti, uchýlila se k další zoufalé mystifikaci, tentokrát na téma kubánského zdravotnictví.A jak je v ČT ve zvyku, opět došlo k mystifikacím na základě jedné pochybné fotografie.

Hostem pořadu Události komentáře byl bývalý Havlův fotograf, což už samo o sobě napovídalo, co lze od této reportáže asi očekávat.Pan Havlův fotograf opravdu nezklamal, a v pořadu za asistence manipulátora ČT předvedl jakousi fotografii, která prý měla demonstrovat tristní stav kubánského zdravotnictví v období Castrovy vlády.Na Kubě se v té době prý běžně operovalo bez anestezie a kubánské zdravotnictví vůbec, prý bylo v katastrofálním stavu.Tolik tedy hodnocení na základě “svědectví” Havlova fotografa a jedné údajně autentické fotografie pocházející Bůh ví odkud.

Aniž by jsme chtěli nějak adorovat kubánský komunistický systém, či jeho zdravotnictví, realita byla jak už to bývá oproti bajkám, které šíří ČT diametrálně odlišná.Kubánské zdravotnictví tedy bylo v tak katastrofálním stavu, že Kuba byla kvůli němu oblíbeným cílem amerických občanů v takové míře, že si mnoho cestovních kanceláří na Floridě, založilo na této zdravotní turistice, docela výnosný byznys a Kuba je tak cílem zdravotní turistiky, už více než dvacet let.Jen v roce 2005 vycestovalo ze zdravotních důvodů na Kubu 19 600 zahraničních pacientů.

Přestože tato turistika byla Američanům na nějakou dobu znemožněna v důsledku amerického embarga a přerušení diplomatických styků, jejich zrušení prezidentem Obamou v roce 2015, vedlo k opětovnému obnovení této masové zdravotní turistiky Američanů na Kubu.Nejen Američané tak cestují ze zdravotních důvodů na Kubu nikoliv proto, aby se tam nechali operovat bez anestezie, jak nás “informuje zpravodajství” České televize, nýbrž proto, že je zde zdravotní péče mnohem levnější, než si v USA mnozí mohou dovolit, nebo je tato péče v mnohých kapitalistických zemích pro ně zcela nedostupná.

Ačkoliv tedy kubánské zdravotnictví nedosahuje kvalit amerického, ovšem pro mnohé bez finančně náročného pojištění nedostupného, masová zdravotní turistika na Kubu jasně dokazuje, že je pro mnoho nejen Američanů vítanou alternativou zdravotní péče, kterou by si doma nemohli dovolit.A nic na tom nezmění ani nesmysly šířené Českou televizí.Ostatně zdravotnictví v samotných USA na tom není přes svou obrovskou nákladnost taky zrovna nejlíp a v důsledku medicínského pochybení, tam umírá téměř 800 000 osob ročně.O tom už ovšem závislá Česká televize jaksi neinformuje.

Česká televize potvrzuje svou pověst holohoaxového fake média


Jelikož se blíží 27. leden, což je den, kdy byl bolševickou armádou “osvobozen” koncentrační tábor Osvětim, Česká televize opět pohotově přispěchala ve své dnešní relaci Události komentáře s vylhanou propagandistickou masáží.Manipulátor ČT, tak představil divákům za přítomosti jakéhosi zástupce židovské obce dvě fotografie, z údajného vyhlazovacího tábora Osvětim, které mají údajně dokazovat, že zde docházelo k masovému vraždění osob a to rovnou v milionových počtech.Jeden by řekl, že dnes už si nikdo nedovolí mystifikace použitím trapně podvržených “fotografijí”, jak se běžně dělo před mnoha desítkami let, nicméně ČT nám názorně předvádí, že to možné stále je.

Na první fotografii je zástup osob v počtu odhadem několika stovek, které “hlídají” čtyři vojáci, kteří nemají ani dlouhé palné zbraně, takže se spíše než o ostrahu, jedná pouze o jakési organizátory.Podle zástupce židovské obce, se má ovšem jednat o masu lidí jdoucích na smrt, což je prý ze snímku zřejmé.No nevíme jak komu, pro nás je zřejmé pouze to, co jsme už popsali, všechno ostatní jsou pouze holohoaxové fantasmagorie.

Na druhém snímku, který jsme zkopírovali a doplnili k němu potřebný chybějící detail, se má podle holohoaxové legendy nacházet odklízení obětí plynových komor, rovněž údajně v osvětimském koncentračním táboře.K tomuto snímku se manipulátor ČT vyjádřil, že ho nesnáší a zástupce židovské obce doplnil, že je o takovýchto snímcích nutno přemýšlet, takže toto jeho přání rádi splníme.

Předně budeme komentovat pouze to co na snímku vidíme a nikoliv fantazírovat, jak má ve zvyku holohoaxová loby, které ČT placená z koncesionářských poplatků zjevně oddaně slouží.Snímek především nese znaky jasné fotomontáže a to dosti primitivní, což ovšem není pro zastánce holokaustu žádný problém, protože jinými než podobně komickými materiály holokaustová historiografie nedisponuje.Mnohé objekty jsou tak zjevně do snímku doplněny, což odhalují stíny a údajné mrtvoly, minimálně v tomto počtu a bizarních pozicích, jako by byly z gumy, jsou do snímku “nalepeny”.Nevíme jestli to je náhoda, čí úmysl, ale zástupce židovské obce, se postavil právě do místa, kde je falšování nejmarkantnější a kde se nachází ona “mrtvola”, která byla prokazatelně na snímek doplněna.Proto jsme takto zakrytou část snímku, kterou Česká televize divákům skryla doplnili.Snímek se v této podobě nachází v mnoha holohoaxových publikacích, takže si to může každý ověřit.

Detaily tak odhalují, že “těla” byla na snímek, doplněna a falzifikátor navíc padělání notně odflákl.Těla jsou tak vyobrazena s hnáty v nepřirozených pozicích, jako by neměly klouby a některé končetiny u jednoho těla jsou o poznání delší, než ty druhé.Zakrytá “mrtvola” má navíc jaksi více než enormně protažený krk, takže je jasné, že jde o neumělou fabrikaci.Nad scénou se dále vznáší jakýsi dým, což by mohlo evokovat, že v pozadí dochází ke spalování, jelikož není známo, že by se z obětí otrávených kyanidem kouřilo, a nic takového v amerických plynových komorách nikdy nebylo pozorováno.

Dým se současně nachází kdesi v pozadí, jako by na scénu ani nepatřil, takže by se mohlo snad jen jednat o kouř ze spalovaných těl, což je ovšem zase pouze spekulkace, jelikož nic takového na snímku není vidět.Nepodložené spekulace jsou ovšem pro holokaustovou legendu pravidlem a současně nutností.Taktéž manipulace s těly obětí údajně usmrcených kyanidem je nemožná bez fatálních následků pro manipulanty, takže se i v tomto směru jedná o prokazatelný naprostý nesmysl.I kdyby jsme nakonec připustili, že jde o skutečné mrtvoly, což je vzhledem k jejich bizarním polohám a mimozemským tělesným konstitucím velmi pochybné, nic by stejně nedokazovalo, že jde o oběti vraždění, protože v táborech se ve velkých počtech běžně nacházely mrtvoly obětí tyfu, které tamní personál nestačil vzhledem k vysoké úmrtnosti spalovat.Tamní pece, totiž překvapivě nebyly pro takové počty těl dimenzovány.

Pokud se pak zaměříme na původní snímek , který posloužil jako základ padělku, je okamžitě jasné o co se tu jedná.Nějaká těla se na něm možná nachází, ale nelze je zřetelně rozeznat.Na původní fotografiji jsou tak patrné pouze jakési objekty, které nelze s jistotou identifikovat.Těla, která tak mají představovat oběti nacistického vraždění, byla na tento snímek dodatečně vložena a fotografie byla následně vydávána jako “důkaz” likvidace zplynovaných obětí v táboře Osvětim.Jedná se tedy o stejný postup jako v mnoha jiných případech holohoaxových podvodů.

 

Novinářský kodex je podle ČT nadřazen zákonům svobodného Švýcarska


Aniž by jsme tímto chtěli nějak stranit premiérovi Babišovi, jelikož zavedením EET a cenzury internetu, které prosadil, nepatří zrovna k nám oblíbeným politikům, nedávné aktivity vedené proti němu a podporované především veřejnoprávní Českou televizí, lze jednoznačně označit za ukázkové manipulace.

V tomto případě tak nebude nutné komplikovaně dokazovat, že se skutečně jedná o manipulace, jelikož sama ČT se prakticky každým dnem z nich opakovaně usvědčuje.Přestože redaktoři TV Seznam porušili ve Švýcarsku rovnou dva zákony tím, že neoprávněně podvodně vnikli do domu Babiše mladšího tak, že zneužili PIN, a dále ho bez jeho vědomí tajně natáčeli, což je v rozporu s Swiss Federal Data Protection Act (DPA).To že tedy tito rádoby novináři použili zločinné postupy při získání reportáže, ČT a další mainstreamová média až na nějakou tu vyjímku (TV Prima, která to uvedla ve svém zpravodajství)  ignorují a především pak ČT neustále operuje jakýmsi novinářským kodexem, podle kterého, měl být prý tento postup přijatelný, jako kdyby tento pochybný kodex, byl nadřazen zákonům kteréhokoliv jiného státu.

Jedná se tak o ukázkově absurdní situaci, kdy se ve veřejnosti vytváří dojem, že pochybný kodex českých novinářů, který povoluje prakticky jakékoliv neetické metody při získáváni informací, tyto novináře opravňuje postupovat i proti zákonům cizích států.Jak například uvedl na svém webu Český rozhlas, podle právního rozboru, který si nechal zpracovat, reportéři postupovali podle zákona.Opět se zde zamlčuje fakt, že ve Švýcarsku jsou tyto postupy nezákoné o neoprávněném vniknutí do zabezpečeného objektu ani nemluvě, které je trestné i v české kotlině.

Jediný správný postup by pak měl být ten, že rodina Babiše mladšího podá trestní oznámení na novináře TV Seznam a švýcarské orgány v důsledku jejich protizákoného jednání, požádají o jejich vydání, aby pak byli ve Švýcarsku po zásluze potrestáni a ideálně pak skončili na nějakou dobu v kriminále.Celou tuto pseudokauzu, nad kterou už několik dní masturbují všichni odpůrci Babišova premiérování, pak nemá smysl dále komentovat, jelikož byla vytvořena na základě nezákoného postupu, takže takto získané “důkazy”, by nemohl přijmout žádný soud, i když v českém absurdistánu je všechno možné.Současně je postavena na výpovědi osoby trpící schizofrenií, což u každého soudného jedince, musí vyvolat vážné pochybnosti o její relevanci.

Celý tento kabaret, je pak jen další ukázkou nekonečné nabubřelosti a arogance ČT, která se díky každoročním sedmi miliardám od daňových poplatníků pasuje do role toho, kdo bude určovat, co si maji tito poplatníci myslet a dokonce její drzost sahá tak daleko, že už si dovoluje ospravedlňovat i trestné činy, spáchané dokonce v zahraničí.

Mainstream přiznal, že videa z útoku na Sýrii odvysílaná i ČT byla fake


Záběry ze sobotního vojenského úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na cíle v Sýrii, který měl být odplatou za údajné útoky chemickými zbraněmi syrského režimu, a které odvysílaly mnohé zpravodajské televizní stanice včetně České televize byly falešné.Přestože na tuto skutečnost upozornily některé alternativní weby, jako například AENews už před několika dny, až nyní tuto skutečnost přiznalo Aktualne.cz.Nicméně ČT se stále nijak nevyjádřila, takže je podle ní tento podvod v naprostém pořádku, což ale příliš nepřekvapuje.

Přestože se veřejnoprávní televize placená štědře z povinných koncesionářských poplatků, a ráda sama sebe označuje za vrchol objektivního zpravodajství s profesionálním přístupem, skutečnost je přesně opačná.ČT tak divákům předvádí podvržené záznamy se záběry, které pochází z konfliktů v minulosti, které nemají se sobotním spojeneckým útokem v Sýrii nic společného.Jedná se tak o cílenou dezinformaci, jelikož lze s úspěchem pochybovat o tom, že by profesionálové z ČT, opakovaně vysílali záběry z naprosto odlišných destinací, aniž by si toho kdokoliv z nich všiml.To že podvržené záběry vysílaly rovněž i mnohé další západní televize pak jasně naznačuje, že nešlo o pouhou náhodu, či omyl.

Otázkou pak také zůstává, prož byly vůbec tyto fake záběry odvysílány, když spojenecká koalice, která útoky provedla, musela mít z tohoto údajně velmi úspěšného útoku spoustu vlastních záběrů, které mohla západním televizním stanicím poskytnout v bohatém množství, tak jak to ochotně učinila i v minulosti, při jiných svých úspěšných operacích, kdy se jimi přímo chlubila.Aniž by jsme se tak chtěli pouštět do nějakých spekulací, skutečnost že žádné oficiální záběry zveřejněny nebyly naznačuje, že spojenci nemají z nějakých důvodů příliš zájem se s nimi chlubit, přestože sobotní operace v Sýrii, prý byla velmi úspěšná a všechny střely prý zasáhly své cíle.

Ať tak či tak, jisté je, že Česká televize se svým mnohamiliardovým rozpočtem svoje diváky cíleně manipuluje v zájmu jistých politických kruhů a šíří ukázkově fakenews, vůči nimž se v případech alternativních médií, tak ráda vymezuje.Je tak na čase zbavit tuto podvodnou rádoby veřejnoprávní televizi miliard z koncesionářských poplatků, díky kterým systematicky ohlupuje veřejnost.