Německý nejvyšší soud potvrdil: virus spalniček neexistuje


Předně je třeba zdůraznit, že přestože toto rozhodnutí není zrovna aktuální a došlo k němu už v loňském roce, mainstreamové závislé zdroje, které píšou pouze v zájmu farmaloby a státní doktríny, je už dlouhé měsíce ignorují a pochopitelně o něm neinformovaly.Tento případ je tak prakticky identický, jako případ britské lékařky Jayne Donegan, které se podařilo dosáhnou toho, že GMC uznal, že očkování není k udržení zdraví nutné a který mainstream také už několik let ignoruje, takže se v obou případech jedná o zjevnou cenzuru.

Celý případ začal tím, že německý lékař Stefan Lanka nabídl 100 000 Eur tomu, kdo předloží důkaz toho, že virus spalniček skutečně existuje.Výzvu přijal německý lékař David Bardens, který jako údajný důkaz existence viru, předložil články z několika lékařských časopisů v kterých se uvádí, že onemocnění spalničkami má virový původ.Když Stefan Lanka tyto “důkazy” odmítl, Bardens se obrátil na soud.

Do tohoto případu se zapojilo pět odborníků a předložili výsledky vědeckých studií. Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielskiho z institutu pro lékařskou mikrobiologii, kteří byli jmenováni soudem ve Stuttgartu konstatovali, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy soudu, neobsahuje vědecké důkazy o existenci údajného viru spalniček.Soud tak tyto důkazy nepřijal a rozhodl, že není prokázáno, že virus spalniček existuje a je příčinou onemocnění, jak stále tvrdí provakcinační zdroje, což je pouze ukázkou toho, že současná medicína pod vlivem farmaloby vychází ze zjevně zastaralých a překonaných poznatků a nové důkazy cíleně ignoruje, což je znakem pavědeckého přístupu.

Protože tedy neexistují žádné vědecké důkazy o existenci viru, je otázkou, proti čemu jsou vlastně určena veškerá ta očkování.To by nám zřejmě mohla osvětlit samotná farmaloby, ta ovšem k verdiktu soudu, který odmítl všechny pseudodůkazy o existenci viru ignoruje a dále za vakcíny proti spalničkám, které jsou prokazatelně neúčinné, inkasuje miliony dolarů.Jelikož je však moc dobře známo, jak zástupci farmaloby vztekle reagují na jakákoliv neprokázaná tvrzení ohledně kritiky očkování a v tomto případě zarytě mlčí, nepotřebujeme nakonec žádnou reakci ani od farmaloby, ani od mainstreamových zkorumpovaných medií, jejich měsíce trvající mlčení k tomuto případu samo o sobě dokazuje, jaká je ona realita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s