Ursula Haverbeck – Hootonův plán a evropská migrační krize


Jak už jsme zde před časem psali, Ursula Haverbeck byla ve svých 88 letech, za popírání holohoaxu nejprve obviněna a následně i inkvizičními soudy německé demokratury odsouzena opětovně na čtrnáct měsíců do kriminálu.Tato informace se objevila téměř bez vyjímky ve většině zmanipulovaných mainstreamových medií, která věrně slouží holohoaxové loby.Nicméně tato media jednu podstatnou věc zamlčela, jelikož Ursula Haverbeck toho řekla a napsala mnohem více, ale to už se ovšem do inkviziční mainstreamové propagandy příliš nehodí.

Kromě toho, že tedy Ursula Haverbeck odmítá holohoaxové nesmysly, rovněž veřejně odhalila plány na genocidu německého národa, pocházející už z 30. a 40. let minulého století.To je ovšem pro evropské demokratury mnohem nebezpečnější, než nějaké popírání holohoaxu, jelikož Kaufmanovy a Hootonovy plány na zničení německého národa, je nutné v dnešní Evropě tajit, protože jsou téměř identické se současnými plány eurohujerů na likvidaci celé dnešní evropské populace, prostřednictvím imigrace primitivů neevropských ras, stejně jak to navrhoval i Hooton.

Ursula Haverbeck tak veřejně odhalila plány Hootona, který plánoval stejnou politiku, jakou dnes provádí EU v čele s hrobařkou Evropy Angelou Merkel, a jejíchž cílem bylo zaplavit Německo, dnes ve “vylepšené” verzi už celou Evropu, primitivními rasami, díky kterým dojde k postupné cílené degeneraci celé evropské populace, což už se v některých zemích Evropy začíná dařit.Ve skandinávských zemích, kde došlo za poslední desetiletí k masivní imigraci primitivů s hodnotami IQ hluboko pod celoevropským průměrem, stejně jak doporučoval Hooton, už dochází k významnému poklesu průměrného IQ, o dalších negativních vlivech, jako je radikální nárust zločinnosti v důsledku imigrace těchto etnik ani nemluvě.

Hooton v tom ovšem nebyl zcela sám, podobné cíle měl i židovský právník Louis Nizer, který ve své knize ze 40. let “Co dělat s Německem” (“What To Do With Germany”) navrhoval, buďto nahradit obyvatelstvo jiným, nebo vyhladit lid, případně ho sterilizovat, či provést selektivní šlechtitelský program, eventuelně v závislosti na politických názorech, provést nucené vyhoštění.Tyto návrhy tak byly víceméně identické s těmi, které navrhoval Hooton, jen mnohem důkladněji rozpracované.Nizer tak například odhadoval, že sterilizace celé mužské populace v Německu, by se dala zvládnout do tří měsíců a ženské do tří let.A že se opět nejednalo o nějakou obskurní myšlenku dokazuje skutečnost, že už v roce 1941, tedy dlouho před údajnou konferencí ve Wannsee, tyto Nizerovy návrhy ochotně zveřejnila většina velkých amerických novin, včetně magazinu Time.

Samozřejmě v tomto směru nelze vynechat plány Theodora N. Kaufmana, které byly rovněž podobného charakteru a které zformuroval ve své knize Německo musí zhynout (Germany must perish).Kaufman rovněž pro plán německé genocidy nejpozději už v roce 1941 jako první použil v této souvislosti termín “konečné řešení” a to rovněž ještě před konferencí ve Wannsee v roce 1942, kde měli podle holokaustové teorie, nacisté konečné řešení židovské otázky teprve plánovat.Je tedy zjevné, že celá oficiální historiografie je jedna velká lež, když tvrdí, že jako první plánovali konečné řešení nacisté, ve skutečnosti plánovali konečné řešení ve formě německé genocidy Kaufman a Nizer minimálně už v roce 1941.Zatímco pak jako “důkaz” pro nacistické konečné řešení existuje pouze trapný padělek, jako důkaz pro plánovanou genocidu německého národa, existují rozsáhlá díla výše zmíněných autorů, v nichž plány genocidy podrobně popisují.

To že pak k realizaci těchto plánů nakonec nedošlo, přestože na ně byla americká společnost už od začátku 40. let prostřednictvím tisku a následně reedicemi knih těchto autorů připravována, bylo nejspíše změnou na nejvyšších politických místech  a také následky britsko – amerického bombardování německých měst, které i jinak nekompromisní Churchill označil jako “pouhý akt teroru a svévolného ničení” a které si vyžádalo miliony mrtvých, většinou žen a dětí.

Ursula Haverbeck, která svým odhalením ukázala, že plány Hootona a jeho kumpánů na genocidu německého národa, se začínají v současnosti už v celoevropském měřítku nepokrytě realizovat, tak musela být umlčena a poslána do kriminálu.Jelikož závislý mainstream o plánech na zničení Německa z pera Hootona, Nizera a Kaufmana, na které Ursula Haverbeck upozornila, nenapsal ani čárku, je nade vše jasné, že tyto materiály jsou pro evropské demokratury mimořádně nebezpečné, protože mimo jiné dokazují, že celá rádoby demokratická EU politika je ve skutečnosti jen zakamuflovanou diktaturou, která usiluje o zničení vlastních národů, což nemá v historii genocid obdoby.

Advertisements

IBM a špatně vypočtený holokaust


Kniha IBM a holokaust z roku 2001, je poměrně dobře zpracovaná publikace o historii spolupráce americké společnosti IBM s nacistickým režimem.Společnost IBM v té době kontrolovala celých 90% světového trhu s děrnými štítky, takže nebylo zase tak moc překvapivé, že se jejím zákazníkem stalo i Hitlerovo Německo.Překvapivé by naopak bylo, pokud by se jím nestalo už právě proto, že sám Hitler byl nadšeným prosazovatelem mnoha moderních technologií.

Bohužel pro historickou objektivitu, autor knihy se nedržel pouze prokazatelných faktů a zamíchal do jinak kvalitního textu, i holohoaxové báchorky, čemuž se na druhou stranu nelze zase moc divit, jelikož to je u literatury zaobírající se obdobím Třetí říše pro každého autora nepsaná povinnost, pokud se tedy autor nechce stát snadným cílem mocné holohoaxové loby, což pravidelně vede minimálně k jeho dehonestaci, jak ukazuje například případ Normana Finkelsteina.Kniha je nicméně přesto velmi hodnotná, protože přestože se jí holohoaxová loby snaží cíleně zneužít pro podporu holokaustové propagandy, fakta která v ní lze dohledat, paradoxně svědčí o tom, že nacistické Německo nikdy nic takového jako je likvidaci nějakého etnika neplánovalo, jelikož skutečnosti uvedené v knize a holokaustová tvrzení si silně odporují.

Kniha tak má, jak se nás snaží přesvědčit i některé tendenční recenze dokazovat, že si Hitlerovo Německo IBM najalo, aby údajně mohlo pomocí technologie děrných štítků dobře spočítat Židy a cikány, které se prý chystalo zlikvidovat.Důkazem toho pak má být, že se při sčítání už v roce 1933 například zjistilo, kolik v které čtvrti Berlína žije Židů a jakou živnost provozují, i jaké z ní mají zisky.Tato fakta ovšem spíše než na plánování likvidace už v roce 1933 (podle holokaustové literatury přitom měl plán na likvidaci pocházet až z roku 42), ukazují na přípravu k židovské imigraci do Palestiny, kterou nacistické Německo už krátce po zvolení Hitlera kancléřem, s sionisty vyjednávalo a v následujících letech také realizovalo.Nehledě k tomu, že se podobné údaje zjišťují při sčítání i dnes.Tato skutečnost se ovšem do holohoaxové literatury pochopitelně příliš nehodí.

Sčítání lidu v roce 1933, které Hitler pohotově ve spolupráci s IBM provedl, má tak údajně dokazovat jakési jeho nekalé úmysly, a dokonce prý snahu to maskovat skutečností, že se v roce 1930 kvůli krizi sčítání nekonalo.Nicméně současně je v knize uvedeno, že už císařské i výmarské Německo provádělo sčítání každých pět let, takže po posledním sčítání v roce 1925, to bylo už 8 let, oproti dřívějším letům pěti, po kterých se sčítání vždy opakovalo.V době světové války bylo dokonce provedeno jak v roce 1916, tak roce 1917.Tyto skutečnsoti tak dokazují pouze to, že Hitler postupoval naprosto standardně, stejně jako předchozí vlády a všechno ostatní jsou pouhé fantasmagorie, jak je v případě holokaustu zvykem, a jsou postavené pouze na tom, že si Hitler jako jeden z prvních politiků, dovolil využít ke sčítání lidu moderní technologie, za čímž pochopitelně ve spojení s Hitlerem, musí být něco ďábeslského, jelikož se každý učil ve škole, že Hitler holokaust naplánoval a proto musí “logicky” existovat i příprava, která k němu vedla.

Nesporným faktem ovšem zůstáva, že německé hospodářství tak i díky technologiím IBM začalo být velmi efektivní, nicméně tato efektivita se jaksi neprojevovala tak, jak by si autoři legendy o zlém a po zuby vyzbrojeném Hitlerově Německu přáli.A tak ještě v roce 1935, navzdory těmto moderním IT technologiím záváděným už v roce 1933, nemělo Německo žádný tank, ani bojové letadlo, ani zavedenou branou povinnost, zatímco jeho budoucí protivníci už tanky a letadla vyráběli v bezmála tisícových počtech, a disponovali milionovými armádami, přestože systémy od IBM nedisponovali.Hitler tak prokazatelně výhodnou spolupráci s IBM, která si vyžádala nemalé investice, proti svým potenciálním nepřátelům nijak vojensky nevyužil a ani proti židovské populaci, se ještě dlouho po mnohých mezinárodních židovských provokacích, vráždách německých politiků a židovských bojkotech německého zboží, nijak systematicky nepostupovalo.Hitler tak volil především velmi chytrou politiku spolupráce se sionisty, která slavila nebývalý úspěch a dokázal tak eliminovat i následky bojkotu zboží, jejichž cílem bylo německý hospodářský zázrak v zárodku zadusit.

Koncem třicátých let, kdy technologie děrných štítků od IBM už zasáhla téměř všechny oblasti německé společnosti a spousta amerických firem i z jiných oblastí s Německem úzce spolupracovala, prý už “o zlých úmyslech německého velkého bratra nikdo nepochyboval”.Otázkou ovšem je, proč by se někdo z jeho sousedů, měl vzhledem k jeho v té době relativně slabé armádě vůbec Německa obávat, jelikož tím, že bylo Německo IT evropskou mocností, nijak svoje sousedy vojensky neohrožovalo.Za zlé úmysly lze z německé strany pohledem západních mocností ovšem pokládat německý plán na ekonomickou dominanci, které si pochopitelně v zahraničí všimli a Churchill jasně deklaroval, že Německo se svou ekonomikou a finančním systémem stává příliš silným a pro Británii hrozbou.Tomu taky odpovídá britský postup v případě polské krize, kdy Británie navzdory prokazatelným a opakovaným polským provokacím a vyhlášení dvou polských mobilizací, přičemž Německo nevyhlásilo ani jednu, poskytla Polsku záruky, které nemohla dodržet.Tento bianco šek poskytnutý Polsku, tak splnil svůj účel a Poláci v najivní víře v britskou podporu, odmítali všechny Hitlerovy návrhy a pokračovali v agresivní politice, která nakonec Německo zatáhla do války a Británie tak v čele s Churchillem, konečně měla to co chtěla.

Ale zpět k IBM a holokaustu, kterému se mělo Německo neodvratně přibližovat.Německo je počátkem 40. let IT světovou velmocí hned po USA a dostmožná je díky své důkladnosti už i předhání, nicméně po vojenské stránce to s Německem pořád nevypadá moc dobře.Hitler to ví a i po relativně snadném vítězství v Polsku, zůstává nohama na zemi a do vojenské konfrontace, se ani po vyhlášení války ze strany Británie a Francie, navzdory šířené legendě o jeho válkychtivosti, zrovna nehrne.Německo nemá dostatek tanků, a ty co má jsou velmi slabé, nemá adekvátní bombardovací letectvo, které by dokázalo průmysl protivníka paralyzovat.Nicméně asi po třiceti odkladech, Hitler konečně zahajuje 10. května 1940 s “vypůjčenými” českými tanky operaci Gelb a díky revoluční taktice Blitzkriegu, sráží za necelý měsíc a půl zaskočenou Francii na kolena.Británie za kanálem, je ovšem pro německou Luftwaffe příliš silná a především příliš daleko.

Tou dobou má v hlavách vysokých důstojníků SS dozrávat plán na konečné řešení židovské otázky, což má podle tvrzení oficiální historiografie znamenat, fyzickou likvidaci židovského etnika na územích ovládaných nacistickým Německem.Tyto plány pak mají být definitivně zformulovány a především schváleny na konferenci ve Wannsee za Heydrichova předsednictví.Jelikož je Německo IT velmocí, dalo by se jak tvrdí oficiální historiografie předpokládat, že má o počtech židovské populace na svých územích dokonalý přehled, tedy alespoň by tomu tak mělo teoreticky být, pokud by ovšem všichni Židé na okupovaných uzemích poslušně počkali, až si je nacističtí úředníci řádně spočítají, což se ovšem nedělo a velká část obyvatelstva včetně toho židovského, byla včas evakuována na východ, kde ho pochopitelně bolševická moc nutně potřebovala k nasazení v rovněž daleko na východ přesunutých továrnách.Bylo totiž nutno co nejdříve nahradit katastrofální ztráty techniky, v důsledku kterých sovětská armáda prakticky přestala existovat.

Současně se o nějaké okupaci na území Ruska, kde se mělo nacházet právě nejvíce Židů, vzhledem k tamním obrovským rozlohám nedá vůbec mluvit, jelikož přestože existovala jakási frontová linie, obrovská území za ní zůstávala trvale mimo jakoukoliv německou kontrolu, což vzhledem k velmi omezenému počtu vojáků osy, ani moc nepřekvapí.Ve skutečnosti tak tyto oblasti neovládala ani tak německá Wehrmacht, ani SS, ale právě partyzánské skupiny.Výsledkem konference ve Wannsee má být přesto absurdní závěr, že Německo má ve své moci více jak 11 milionů Židů, což o 50% přesahuje i ty nejvyšší současné odhady, které hovoří o pouhých sedmi milionech.I tento počet je ovšem silně přestřelený, jelikož je prokazatelné, že při sčítání docházelo k duplicitám i hrubým odhadům směrem nahoru a rovněž se ignorovaly masové evakuace obyvatelstva z oblastí odrožených německým postupem, aby vůbec mohlo být dosaženo oněch klíčových šesti milionů obětí během údajného holokaustu.

Kde tedy soudruzi z SS a IBM udělali chybu?Je to nakonec poměrně jednoduché, zápis z konference ve Wannsee je prachsprostý a mizerný padělek poplatný době, kdy se všechny počty údajných obětí nacismu řádově navyšovaly, takže nakonec i samotní holokaustoví historici museli tato krátce poválečná hausnumera silně zredukovat.V případě protokolu z Waansse to ovšem možné nebylo, jinak by se pochopitelně znevěrohodnil údajný “hlavní důkaz” o holokaustu.Současně sama nacistická moc ani s technologií děrných štítků od IBM, neměla nikdy o skutečném počtu Židů “ve své moci” moc velký přehled, ba spíše v něm naprosto tápala.To dokazují i záznamy jednotek SS a Wehrmachtu, které měly problém především s jednotkami banditů tvořenými převážně právě Židy, které se přes maximální snahu o jejich eliminaci stále objevovaly a způsobovaly německým jednotkám vážné ztráty jak na technice tak životech, a ani samotní frontoví velitelé nedokázali počty těchto patyzánských skupin v Rusku reálně odhadnout.

Lze tak sotva mluvit o tom, že by Německo mělo takový počet Židů ve své moci, jak se chvástá hloupě zfalšovaný dokument z Wannsee.Pokud by tedy něco takového jako tento “slavný dokument” prošlo ve skutečnosti Heydrichovým schválením, musel by být nutně považován za úplného idiota, který není schopen vnímat realitu a těžko by tak tedy mohl řídit největší likvidační akci v dějinách, protože velká část Židů “v německé moci”, se v ruských nekonečných planinách, pohybovala ve skutečnosti bez jakékoliv německé kontroly a skutečný počet Židů “v německé moci”, byl reálně mnohonásobně nižšší a nemohl by tak ani vzdáleně stačit na šestimilionový holokaust.Tato absurdní situace, by pak měla nastat v době, kdy díky technologiím IBM, měli mít nacisté vše přesně spočteno, ale zjevně neměli a díky absolutní improvizaci, kterou si válečná realita vynutila, ani mít nemohli.

Německá demokratura chce imigrantům přednášet o holokaustu


Evropské demokratury už zjevně ztrácí naprosto soudnost, což potvrzuje nedávné rozhodnutí některých německých ministrů, závést pro imigranty převážně muslimského vyznání, vzhledem k údajně hojně rozšířenému antisemitismu mezi nimi, výuku o holokaustu.

Vládnoucí garnitura v Německu, si ovšem jaksi neuvědomuje, že tito imigranti v drtivé většině nepříchází ze zemí, kde se dětem už na základních školách vymývají mozky holohoaxovými bláboly, jako je tomu ve většině zemí EU.Díky této holohoaxové propagandě, jsou tak jedinci, kteří jsou systematicky od útlého dětství masírovaní prostředníctví škol, televize, filmů a mainstreamových médií, téměř neschopní kritického myšlení a jsou tak dobře zpracovaní, že holohoaxové nesmysly, často nekriticky přijímají i v dospělosti.Pro těch pár dopadlíků od víry, kteří začnou přece jen přemýšlet, jelikož jim holohoaxové počty a další absurdity nějak nesedí, jsou pak v EU připraveny inkviziční paragrafy.

V zemích mimo EU, odkud imigranti většinou přichází, ovšem žádná holohoaxová propaganda neexistuje, takže tito imigranti nejsou touto indoktrinací, narozdíl od evropské populace nijak zasaženi.Nejen že tedy holohoaxová masáž v těchto zemích neexistuje, ale dokonce mnozí čelní pčedstavitelé muslimských zemí, se o takzvaném holokaustu vyjadřují velmi kriticky, jak to několikrát učinil například i bývalý iránský prezident Ahmadinejad.Podle Ahmadinejada, tak byl údajný holokaust pouze využit, jako záminka pro formování Izrale, což lze jednoznačně doložit, a dále Ahmadinejad vůbec odmítá uznat, že se holokaust někdy stal.

Podobně vlažný, či vůbec žádný přístup k vymývání mozků dětem, co se týká holohoaxu, nemá ovšem jen Irán.Podobně je na tom Čína, nebo Indie, která holokaust vnímá jen jako jistou perzekuci a srovnává jej s perzekucí britskou v době britské nadvlády v Indii.Nepál pak, který je z 85 procent nemuslimský, se o holokaustu ve školních učebnicích vůbec nezmiňuje, což jasně ukazuje, že pro země, které nejsou v tomto holohoaxovém vymývání mozků politicky zainteresovány, tato rádoby historická událost prakticky neexistuje, což odráží prostou realitu.

Jelikož dospělý jedinec je pak už ve většině případů narozdíl od šestiletých dětí schopen bezchybně provádět početní operace s jednocifernými čísly, bude tedy v prvé řadě nutné těmto imigrantům “objasnit”, jak fungují holokaustové počty, což bude už sám o sobě sisyfovský úkol.Atmosféra na holohoaxových školeních pro tyto už dospělé migranty, kde se je bude německá demokratura snažit převést na tu správnou víru, tedy víru v šestimilionový holokaust, tak bude téměř jistě velmi zábavná.Dá se tak s úspěchem předpokládat, že počet popíračů holohoaxu, díky této výuce potěšitelně poroste.

Cikáni budou stát daňové poplatníky další půl miliardy korun


Ačkoliv je státní rozpočet pravidelně sestavován se schodkem v desítkách miliard korun, a ministerstva se tak opakovaně potýkají s nedostatkem financí, na financování odkoupení vepřína v Letech, se více jak půl mliardy korun překvapivě snadno najde.Na jeho místě, má následně vzniknout pietní místo, které má připomínat, že zde kdysi stával pracovní tábor, podle lživých mainstreamových zdrojů, pak údajně romský koncentrák.Celkově se všemi náklady, se pak dostáváme na částku přes 570 milionů korun.Vybudování pietního místa, které samo přijde na desítky milionů, pak nedává vůbec smysl, jelikož jeden památník, už na místě od devadesátých let stojí.

Přestože tábor nebyl nikdy zdaleka čistě cikánský, a cikánů se v něm během celé jeho existence nacházelo jen asi 10-25 procent, mainstream neustále manipuluje veřejnost tvrzeními, že se jednalo o koncentrační tábor pro Romy, což je prokazatelný nesmysl a autoři těchto článků to musí dobře vědět už jen proto, jelikož v protektorátu Čechy a Morava, podle říšských předpisů, žádné koncentrační tábory být nemohly, jak upozorňuje i ředitel archivní správy ministerstva vnitra Oldřich Sládek.Tábor byl ve skutečnosti určen pro nepracující asociály, konkrétně podle nařízení vlády, měly tyto kárné pracovní tábory sloužit k přechodné internaci potulných a žebrajících osob, štítících se práce, jak uvádí publikace Historikové a kauza lety, kterou vydal historický ústav akademie věd.To že se v nich nacházelo i relativně vysoké procento cikánů, jen dokládá tehdejší realitu, která se příliš nelišila od současnosti.

Především pak původní tábor nestál vůbec na místě, jak opět lživě dezinformuje mainstream, kde se dnes rozkládá areál velkovýkrmny, teprve až v roce 1943 byl rozšířen, čímž podle Petrem Uhlem řízené komise, zřejmě zasahoval i na pozemek, na němž se dnes rozkládá jedna z hal velkovýkrmny.To jsou však zjevně pouze dohady, jelikož ani komise v tom nemá jasno a jedná se tak pouze o hypotézy, které nelze ničím doložit, jelikož krajina se od doby existence tábora významně změnila.Bez důkazů se tak jedná pouze o pouhé spekulace, jelikož mimořádná tvrzení, vyžadují mimořádné důkazy.V případě mainstreamu, tak jde jen o další lež, když  tvrdí, že vepřín stojí na místě bývalého koncentračního tábora.Tábor v Letech ovšem není jediným takovým táborem, podobný tábor se nacházel i v Hodoníně u Kunštátu a na jeho místě  dnes stojí rekreační objekty a koupaliště.To že pak v jeho případě, nikdo jejich odstranění nepožaduje, jasně ukazuje na čistě propagandistický účel kauzy vepřína v Letech, jejímž cílem je vykreslit cikánskou minoritu, jako jakousi nevinnou oběť tehdejšího protektorátního režimu.

To jak demokraturou placení presstituti překrucují realitu, dokazuje i Babišův případ, když byl Babiš napadán za to, že se vyjádřil naprosto korektně, tedy pouze tlumočil závěry historiků, z už zmíněné publikace ústavu akademie věd.Babiš se sice vyjádřil poněkud expresivně, když mluvil o blbečcích v novinách, kteří píší, že byl v Letech koncentrák, nicméně fakticky správně.O podobné zkušenosti může mluvit i Tomio Okamura, který si za to, že rovněž pouze citoval závěry historiků, vysloužil trestní oznámení od cikánské organizace Romea, když označil údajný romský koncentrační tábor v Letech za mýtus.Přestože byl Okamurův případ na základě zjištění v historických materiálech policií nakonec odložen, Romea s rozhodnutím nesouhlasila, což ukázkově dokládá, že jejím cílem jsou především manipulace a překrucování skutečnosti, v čemž jí tradičně vydatně napomáhají mainstreamoví presstituti.

Je tak zjevné, že v případě, že by se v pracovním táboře v Letech nikdy nenacházeli žádní cikánští vězni, sotva by se o něj někdo vůbec kdy zajímal.Jelikož se však cikáni v tomto kárném táboře v důsledku svého zahálčivého a kriminálního způsobu života nacházeli, chytila se tohoto případu Romea a nakonec prostřednictvím podvodných praktik dosáhla svého cíle, a překvapivě velmi rychle, se v deficitním rozpočtu, našlo přes půl miliardy na výkup prasečáku.Jedná se tak o vyslovený výsměch celé majoritní společnosti už jen proto, že cikáni mají stejně jako v době existence tábora 3x vyšší kriminalitu a několikanásobně vyšší nezaměstnanost, než bílá většina, která bude mít nyní pouze právo, či spíše povinnost, půlmiliardový účet za tento cikánský podvod zaplatit.

Dopis z Osvětimi plný nesmyslů, jako údajný důkaz holokaustu


Jak informovaly Novinky.cz, dopis napsaný vězněm z Osvětimi a objevený údajně až v roce 1980, kdy byl ovšem z 90 procent nečitelný, se nyní podařilo zrestaurovat natolik, že je z velké většiny znovu čitelný.Jedná se tak prý o přesný popis toho, jak „továrna na smrt” Osvětim fungovala a dokonce prý jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů holokaustu.Skutečnost je taková, že tento údajný dopis, je pouze snůškou naprostých nesmyslů a lží, podobně jako spousta dalších podobných “svědectví” z Osvětimi.Nelze tak znovu nepřipomenout slova Normana Finkelsteina, že vzhledem k nesmyslům, které průmysl holokaustu denně chrlí, je zázrak, že je popíráčů tak málo.

Co se pak týká samotného dopisu, je předně dosti pochybné, že tento dopis je vůbec autentický, jelikož průmysl holokaustu má bohatou zkušenost s fabrikováním všemožných “důkazů”, ať už to bylo údajné mýdlo z židovského tuku, nebo stínítka z lidské kůže, které byly bohužel až po mnoha desetiletích ohlupování, prostřednictvím moderní vědy, odhaleny jako podvrhy.Koneckonců jestli je dopis skutečně pravý a nebo není, není zase tak podstatné, podstatná jsou tvrzení která obsahuje a která mají být údajně popisem skutečných událostí.Už na první pohled, se ovšem tato tvrzení, dostávají do zásadního rozporu, s prokazetelnými fakty.

Autor dopisu, tak měl být přidělen k Sonderkomandu, které mělo mimojiné za úkol, odstraňovat mrtvoly z plynových komor.Už tady se tak jedná o naprostý nesmysl, jelikož manipulace s mrtvolou, která je usmrcena plynným kyanidem tak, jak se to provádí například i v některých plynových komorách v USA při popravách odsouzenců, je extrémě nebezpečná, takže obsluhující personál, který s mrtvolou manipuluje, musí být vybaven speciálním oblekem včetně masky, jinak hrozí vážné poškození zdraví, případně i smrt.Současně musí být veškerý zbytkový plyn z komory ventilací odveden dřívě, než personál vůbec do komory vstoupí.I při použití plynného kyanidu v případě prázdných budov, z důvodu likvidace hmyzu, výrobce varoval, že se do takto ošetřených budov nesmí 48 hodin vstupovat.Podle dopisu, však členové Sonderkomand bez jakýchkoliv ochraných oděvů opakovaně pracovali se stovkami mrtvol údajně otrávených kyanidovými parami, současně v zamořených prostorech, aniž by je to jakkoliv ohrozilo.Jediným vysvětlením pak je, že tito jedinci byli vůči kyanidu imunní a nebylo je tak ani možné následně kyanidem usmrtit, jak se v dopise tvrdí.

Další “svědectví” se týká dobře známého Zyclonu B, který se měl k vraždění používat.Přestože je všem kdo se o problematiku alespoň okrajově zajímají známé, že plechovky s Zyclonem žádný plyn neobsahovaly, v osvětimských “svědectvích”, se tento blábol do omrzení opakuje a tento dopis není opět vyjímkou.Plechovky nikdy neobsahovaly žádný plyn, pouze granulát, který byl nasycen kyanidem, ovšem za běžných podmínek byl jejich obsah naprosto neškodný.Plyn se začal z granulí významněji uvolňovat až při teplotách hodně nad 30 stupňů, jelikož byl určen pro použití ve speciálních zařízeních firmy Degesch pro ošetření šatstva a dalšího materiálu.Je tedy nemožné, aby se jedovaté plyny z granulátu mohly uvolňovat za běžných podmínek v množství, které by někoho mohlo ohrozit na životě, navíc pak za chladných dnů a v zimě, což odkazuje plynování osob Zyclonem do říše bajek.

Podle dopisu, měla být plynová komora v Osvětimi, vybavena hermetickými dveřmi.Přestože se toto tvrzení o těchto plynotěsných dveřích objevuje v mnohé holokaustové literatuře, neexistuje žádná fotodokumentace, která by to dokazovala.Na všech fotografiích, jsou tak pouze dveře obyčejné.Jelikož ani okénka údajné komory nejsou hermeticky uzavřena a dala by se současně snadno rozbít, stejně tak v případě běžné stavby, s běžnou střechou, lze sotva u nějaké plynotěsnosti mluvit.Umisťovat tak za této situace, kdy mohl plyn z takové budovy unikat rovnou několika místy, hermeticky uzavíratelné dveře, by nemělo valného smyslu.Je tak zjevné, že budovy dnes označované jako plynové komory, jimi nikdy nebyly.

“Svědectví” v dopise dále popisuje spalování mrtvol.V dopise se tvrdí, že při spalování nebylo třeba paliva, jelikož byl k dispozici tělesný tuk, který těla obsahovala.To je samozřejmě  naprostá fantazmagorie, která je možná, jen ve vybájeném světě holokaustu.Tělo obsahuje velké množství vody, která hoření brání a už jen k dehydrataci těla, aby následně z velké části shořelo, je tak vždy potřeba nějaké palivo a ne zrovna v zanedbatelném množství.Přestože se v některých táborech používaly i olejové pece, v Osvětimi pece Topf byly výhradně na koks a jiné palivo v nich nebylo možné použít, natož pak tuk.Reálně tak v kremačních pecích Topf v krematoriu v Osvětimi, bylo potřeba ke spálení těla kolem 50 kg koksu a jedno tělo nebylo možno v těchto pecích spálit v průměru pod 60 minut.Jelikož ani dnešní moderní kremační pece, u nichž je spalování řízené počítačem, nejsou schopny spalovat těla rychleji, protože se zde naráží bohužel pro holohoax, na hranice fyzikálních zákonů.

Jedinou cestou jak spálit tělo významně rychleji, by bylo zkonstruovat mimořádně výkoné pece dosahující teploty až 2000 stupňů (běžně kolem 1 000), což by bylo technicky velmi náročné a především neúnosně drahé.Takové pece, které i dnes uvažujeme pouze teoreticky, pak před třičtvrtě stoletím, v Osvětimi ani jinde, nacisti prokazatelně neměli a i kdyby měli, stejně by se v nich takovou rychlostí, jak nám tvrdí svědci, spalovat nedalo.”Svědecká” tvrzení o spalovaní stovek až tisíců mrtvol během několika málo dnů, či dokonce za den, jsou tak naprosto mimo realitu a jsou tak prokazatelně vylhaná.Současně je celkem komické, že mnozí holokaustoví historici uvádí, že se při spalování těl v osvětimských pecích, koks přece jen používal, tedy že nebylo možno, je spalovat jen díky tělesnému tuku.Takzvaní svědci a holokaustoví historici, se tak vzájemně usvědčují ze lži.

Ačkoliv je v článku z dopisu citováno už tak dost absolutních nesmyslů, autor článku nás o jeden, který se také v dopise nachází ošidil.Zřejmě zde už přece jen zapracoval rozum a někdo naznal, že až takový nesmysl, by už někteří čtenáři mohli odmítnout přijmout a celý dopis by tak mohl ztratit na věrohodnosti.V dopise se totiž podle jiných zdrojů také tvrdí, že do plynové komory bylo nacpáno 3 000 osob, což je vzhledem k velikosti údajných plynových komor naprosto neuskutečnitelné.Faktem je, že mnozí ostatní “svědci” jsou v tomto směru mnohem střízlivější a uvádí počty mnohonásobně nižší.Tyto markantní rozdíly v uváděných počtech pak opět pouze dokazují, že popisované události, nemají žádný reálný základ.Pokud budeme přece jen udávaný počet 3 000 osob brát ještě chvíli vážně, podle tvrzení v dopise, po půl hodině byly všechny oběti po smrti (což je vzhledem k reálným zkušenostem s popravami pouhé jedné osoby kyanidem i ve speciálních hermeticky uzavřených komorách velmi pochybné), začala jejich přeprava do osvětimského krematoria.

Zde by ovšem nastal neřešitelný problém, jelikož jedno osvětimské krematorium, mělo jistý maximální výkon kolem asi 120 těl za den, to ovšem v ideální situaci, kdy byly všechny pece v provozu, což nebylo pravidlem, protože pece vyžadují překvapivě pravidelnou údržbu.A to zvláště v případě takovýchto obrovských počtů těl, jelikož pece pro takovýto extrémní provoz, nebyly nikdy navrženy.Jelikož se tedy údajně plynovalo prakticky téměř každý den a to od rána do večera, jinak by do konce války nebylo současně možno dosáhnou oněch požadovaných astronomických počtů zabitých Židů, s kterými operuje dnešní holohoaxová literatura, vyvstal by závažný problém s jejich spalováním.Dostávame se tak k zcela absurdní disproporci cca 3 000 těl/hodina, jak uvádí “svědek” v dopise, versus realita, která omezovala  kapacitu krematoria na cca 120 těl/den, nebo 6 těl/hodina, jelikož pece mohly pracovat pouze 20 hodin denně.Krematorium, by tak nebylo schopno spálit oněch 3 000 těl, což měla být údajně zhruba hodinová produkce jedné komory (podle svědků a holokaustové literatury jich bylo víc), ani za celý týden, i kdyby se v pecích spalovalo bez přestávky, což bylo ovšem technicky nemožné.Podle “svědectví” Elieho Wiesela a Primo Leviho, pak v srpnu 44, prý bylo zabito za jediný den 24 000 osob. Tyto jednoduché počty, tak tato “svědectví” opět odkazují pouze do světa fantazie.

Jednoznačný závěr tedy je, že holokaust, by mohl fungovat pouze ve světě, kde neplatí fyzikální zákony, v reálném světě pak všechny popisované údajné holokaustové události, velmi záhy tvrdě a nekompromisně narazí na fyzikální bariéry.Dopis je tak prokazateně plný nesmyslů, či spíše lží, a jediné co dokazuje je skutečnost, že autor nikdy žádnou plynovou komoru pro usmrcování osob neviděl a ani nemohl.Holohoaxová loby ovšem dobře ví, že čtenáři mainstreamu spolknou každý nesmysl a proto se tyto přihlouplé texty, mohou stále objevovat.

Svědci z Osvětimi: hráli jsme v orchestru, sbírali bylinky na čaj, a SS s námi hráli fotbal


Přestože z německých koncetračních táborů, se zachovalo něco kolem 50 000 svědeckých výpovědí, mainstreamová média sloužící holohoaxové loby, do omrzení citují pouze ta zjevně vylhaná, pro jejichž podporu, neexistují žádné důkazy.Svědectví, ve kterých se uvádí něco jiného, než že v mnoha těchto táborech docházelo k masovému vraždění, jsou pak pochopitelně cíleně tajena, jelikož by snadno rozbila holohoaxový mýtus.S internetem se ovšem mnoho mění, jelikož ho nelze tak snadho cenzurovat jako stará masmédia  a tyto pro demokraturu nepohodlné skutečnosti, se tak dostávají z archivů, kde měly zůstat na věky, na světlo světa.

Podle výpovědí svědků v tomto videu, kteří v německých koncentračních táborech pobývali, mezi běžné aktivity patřilo hraní v táborovém orchestru, návštěvy kina a divadla, či knihovny a táborová správa SS, dokonce pořádala ještě v roce 1944 pro vězně fotbalový turnaj.Součástí tábora byla samozřejmě i nemocnice, ze které se zachovalo obrovské množství záznamů o provedených ošetřeních, včetně těch z Osvětimi a nechyběla ani sauna a plavecký bazén.Součástí byla rovněž kantýna, kde byl možný nákup zboží, za táborové peníze, která vydávala rovněž táborová správa SS.

Jelikož stav tábora Osvětim, tak jak se zachoval po “osvobození” Rudou armádou, sotva připomínal něco jako vyhlazovací tábor, kde měly být vražděny každý den tisíce osob, bylo nutno “plynovou komoru” teprve vybudovat.To že byly úpravy provedeny až po válce, potvrdili  na kameru i někteří průvodci, včetně samotného ředitele památníku.Najivním návštěvníkům, dobře zpracovaným mainstreamovou propagandou, je tak podvodně předváděná pouze dokonale zfalšovaná “historie” a stavby vydávané za plynové komory, nemají s realitou let 42-45 nic společného.

Přestože nestraníme žádným svědkům, jelikož všechny svědecké výpovědi jsou z mnoha důvodů často prokazatelně nespolehlivé a ve vědeckém zkoumání význam mají pouze forenzní důkazy, to že si mainstream vybírá pouze “svědky” vyhovující holohoaxové legendě, kteří mají nahradit důkazní vákum, zatímco tisíce ostatních  výpovědí ignoruje, či spíše přímo tají,  jasně ukazuje, jakou hodnotu mainstreamové zpravodajství má.

Oliver Stone: Hitler byl obětním beránkem, média ovládají Židé


Jak už jsme před nějakou dobou psali, holokaustová bajka získává v poslední době vážné trhliny, jelikož už i významné osobnosti veřejně vyslovují svoje pochybnosti o tom, jak je mainstreamem líčena historie let 1939-45, nebo alespoň kritizují inkviziční paragrafy, na základě kterých, jsou holokaustoví heretici odsuzováni.Zatímco veřejně neznámé jedince tak není problém onálepkovat jako antisemity a zastrašit, případně je poslat na pár let do kriminálu, u významných osobností už je to trochu problém a navíc přílišnou medializací těchto případů, by si holohoaxová lobby a její poskoci z mainstreamových novin a televizí spíše uškodili, jelikož by mnoho lidí, mohlo začít ještě přemýšlet.A tak mainstream toto Stoneovo vyjádření, až na nějakou tu vyjímku, raději nepřipomíná.

Toto Stoneovo prohlášení, samozřejně vyvolalo spoustu negativních ohlasů, protože potrefená husa spolehlivě zakejhá a jeho tvrzení, byla mainstreamem okamžitě onálepkovaná – jak jinak, jako konspirační teorie, což je spolehlivá metoda, jak někoho nepohodlného dehonestovat, a současně tak tato média potvrdila, kdo je vlastně řídí.Nicméně dnes v době internetu, už není zase takový problém, si dohledat relevantní informace, a ověřit si tak, jestli se skutečně jedná o konspiraci, jak hlásá závislý mainstream, a nebo o realitu.

Co se tedy týká tvrzení, že americkou mediální scénu ovládají Židé, není o tom žádného sporu, jelikož vlastníci mediálních konglomerátů, se dají snadno dohledat.Asi největším z nich Walt Disney Company, ovládá Michael Eisner, tedy Žid.Židé ovládají rovněž naprostou většinu všech významnějších novin, časopisů i televizních společností, včetně CBS, NBC, ABC, FOX, CNN, přestože Židé v americké společnosti, mají pouze 2% zastoupení.Oliver Stone, tedy vůbec nepřeháněl, když tvrdil, že média manipulují Židé, když překrucují dějiny období druhé světové války a jeho tvrzení se naprosto kryjí s realitou.Rovněž bývalý americký víceprezident Joseph Biden, se k vlivu Židů vyjádřil jasně.Podle něj, je vliv židovských lídrů v amerických médiích rovnou nezměrný.Nacistické Německo, jak Stone naznačil, pak bylo v čele s Hitlerem obviněno z vraždění Židů, aby vítězné lichvářské mocnosti zakryly, jak fungovala nacistická společnost bez lichvářů, což je nutné pochopitelně tajit i dnes.

Pokud by snad někdo myslel, že tento židovský mediální vliv v USA a nejen tam, je otázkou teprve nedávné doby, tak by byl na velkém omylu.Židé ovládali světový tisk, jak v USA, tak v Evropě, už počátkem 20. století.Jako důkaz toho, že tomu tak skutečně bylo, tady můžeme citovat samotného Masaryka, který byl s vlivnými Židy celý život zadobře.Masaryk pak ve svých pamětech, o tom píše naprosto otevřeně, nicméně z mainstreamu se o tom pochopitelně nic nedozvíte, jelikož pro demokraturu nepohodlné části Masarykových pamětí, jsou z oficiálních zdrojů dokonale vyretušovány, nicméně nás zachraňuje opět internet.A tak se můžeme v jeho pamětech dočíst, že:

“Všude v dohodových zemích měli Židé velký vliv na noviny; kam jsem přišel, psaly noviny pro nás nebo nám aspoň neškodily.”

“Vliv Židů, i v Americe, je značný, musí se s ním dobře počítat. Žid na příklad je členem nejvyššího soudu: Brandeis, původem z Čech; toho jsem získal pro nás, má velký vliv na Wilsona osobně.”

Takže jak Masaryk referuje, už ve dvacátých letech 20. století, byl vliv Židů na sdělovací prostředky značný, a to v době, kdy neexistovala televize a i filmový průmysl byl teprve v počátcích.Oproti Masarykovým časům, je tak dnes vliv židovských kruhů ve sdělovacích prostředcích, mnohonásobně větší než jen značný.

Je tedy nade vše zjevné, že Židé jak před sto lety, tak dnes, měli a mají obrovský vliv v médiích a zoufalý mainstream se tuto skutečnsot může snažit překrucovat jak chce, kdo není negramotný, nebo úplný hlupák, těžko dnes  těmto vyčpělým médiím patřícím do propadliště dějin, ještě sedne na lep.Oliver Stone, se však  nemíní spokojit pouze s těmito prohlášeními, ale chystá se natočit celý dokumet o manipulaci těchto médií a překrucování historie, takže se dá čekat, že bude ještě veselo a bude zajímavé sledovat, jak se budou mainstreamové žumpy podporující výhradně vylhanou historii, z této pro ně prekérní situace vykrucovat.