Izrael dál důsledně prosazuje politiku čistoty krve


Jak už jsme zde několikrát psali, Izrael důsledně prosazuje politiku čistoty židovské krve, což dokládá mimochodem i fakt, že se Izrael prohlásil jako národní stát Židů, nikoliv jako stát přivandrovalců, díky kterým by v Izraeli vznikla rasová míchanice, jak je v současnosti typické, pro mnohé státy evropské unie.

Izrael tak důsledně pokračuje v politice, která má zajistit, že Izrael nadále zůstane státem pouze těch, kteří jsou schopni prokázat svůj židovský původ, takže nehrozí, že se židovské obyvatelstvo začne mísit s nežádoucími elementy, tedy především s Araby, kteří jsou podle mnoha rabínů podřadné rasy.S tím přímo souvisí politika kontroly sňatků, kdy je povoleno uzavřít sňatek pouze dvěma občany židovského původu, což bezděky přiznal i český rozhlas.Izrael tak má ještě pojistku v tom, že prověřuje, zda osoby, kterým byla na základě židovského původu a zákona práva na návrat Alija umožněna imigrace a usilují o vstup do manželství, jsou po stránce židovského původu plně vyhovující.

Podle údajů rabínských soudů, se tak v zemi  počet osob, které žádaly o uzavření manželství s občanem Izraele a byly odmítnuty, od roku 2010, kdy bylo odmítnuto 103 osob do roku 2017 více jak zdvojnásobil, kdy bylo odmítnuto už 231 osob.Před svatbou tak musejí židovské páry předložit rabínským soudům důkazy o jejich židovství. Tyto důkazy obvykle zahrnují židovské svatební certifikáty, a v případě přistěhovalců, dopis od jejich bývalého komunitního rabína dokládající jejich židovství.Rabínské soudy v mnoha případech zneplatňují židovství i zpětně, což se setkává často s kritikou, na druhé straně je ovšem dokladem toho, že soudům jde především o to, povolit manželství pouze těm, kteří dokáží spolehlivě prokázat svůj plně židovský původ.

Tato izraelská politika, je tak vzorem pro všecny národní státy, které si nadále chtějí zachovat svůj národní charakter, který je v případě mnoha evropských národů, v důsledku masové imigrace podporované EU, ve vážném ohrožení.

Advertisements

One thought on “Izrael dál důsledně prosazuje politiku čistoty krve

  1. Český rozhlas : Israel Shahak (2007)
    [audio src="http://www.trinom.org/stazene/00328652.mp3" /]
    [audio src="https://nofile.io/f/2xAyEPVCAAq/00328652.mp3" /]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s