Rabbi Eliezer Kashtiel: Hitlerova ideologie byla stoprocentně správná a Arabové jsou podřadná rasa


Jak informoval izraelský list Haaretz, z elitní vojenské akademie B’nei David v Izraeli unikla nahrávka přednášky dvou rabínů v níž se mimojiné říká, že Hitlerova ideologie byla správná, až na to že stál na špatné straně.Arabové jsou pak podřadná rasa a mají genetický problém.

Přestože se izraelská vláda od těchto názorů okamžitě distancovala, armáda, pod kterou akademie patří, ovšem mlčí.Vzhledem k faktu, jak významnou roli armáda v Izraeli hraje, lze ovšem sotva jen uvažovat o tom, že by názory rabínů, kterým bylo umožněno přednášet na takto prestižní vojenské akademii, a museli být tedy i důkladně prověřeni, nebyli izraelské vládě známé.Vláda ve skutečnosti tyto názory velmi dobře zná a dlouhodobě je toleruje, ba co víc, tyto názory rabínů jsou vlastně oficiální izraelská politika, nejsou ovšem pochopitelně určeny cizím uším.

Kdo ovšem zná historii vzniku Izraele, nemůže být těmito názory vůbec překvapen.Sionisti musí být totiž Hitlerovi a vůbec nacistickému režimu navždy vděčni za to, co pro Izrael ve 30. letech udělal.Nebýt Hitlera, Izrael by vznikal velmi těžko a pokud by vznikl, sotva by se bránil útokům okolních arabských států, které masivně podporovaly i mnohé mocnosti.Díky Hitlerovi a Haavara paktu z počátku 30. let, tak v roce 1948, kdy Izrael oficiálně vznikl, byl už státem postaveným na pevných základech, které pomohla vybudovat především právě Třetí říše v čele s Hitlerem.

To že pak Hitler stál nakonec na druhé straně nebylo ani tak z jeho vůle, o to se postaraly antisionistickými silami ovládané mocnosti, především pak Velká Británie, které Německu vnutily válku v Evropě a znemožnily tak další nacistickou podporu nověvznikajícímu  židovskému státu v Palestině.Přestože se tedy Hitlerova Třetí říše oficiálního vyhlášení Izraele už nedočkala, nacisticko – sionistický projekt slavil nebývalý úspěch, zatímco snahy antisionistických sil o znemožnění vzniku židovského národního státu totálně zkrachovaly.

Vzhledem k faktu, že do nacisticko – sionistického paktu byly zapojeny i mnohé pozdější významné osobnosti izraelské politiky včetně Goldy Meir, Bena Guriona a dalších, může jen sotva být tato historie izraelským politikům neznámá, stejně tak jako skutečnost, že nacistická politika čistoty krve, nepochází od nikud jinud, než právě z židovského Talmudu, takže sotva mohou rabíni Hitlerovu politiku hodnotit jinak, než velmi kladně.Dnešní Izrael tak rovněž důsledně dodržuje politiku čistoty krve a židovský národní stát tak nepřijme do svých řad nikoho, komu prokazatelně nekoluje v žilách dostatek židovské krve.

Současně tato adorace Hitlerovy ideologie, příliš nesouzní s legendou o šestimilionovém holokaustu.Pokud by tedy rabíni vycházeli z předpokladu, že Hitler povraždil v plynových komorách miliony jejich souvěrců, vychvalování nacistické ideologie, by nutně znamenalo, schvalování likvidace celého židovského etnika, což jaksi nedává smysl.Kromě toho, že rabínům nestálo za to, se ve svém projevu, byť jen slovem zmínit o  údajném holokaustu, vychvalování Hitlerovy osoby jasně ukazuje na to, že pro rabíny je holokaust naprosto podružná záležitost, či spíše, že pro ně z historického hlediska vlastně neexistuje.Na druhou stranu to asi těžko může překvapit, protože kdo jiný, by měl mít lepší znalosti dějin svého národa, než právě oni a holohoaxová bajka, je určena pouze pro jedince bez znalosti matematiky základní školy.

To že  hlásné trouby demokratury v EU o tomto úniku projevu z izraelské vojenské akademie sveřepě mlčí názorně ukazuje, že všechny informace, které by mohly narušit ten jediný správný pohled na svět prizmatem alternativní reality, jsou důsledně filtrovány.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s