Policie v Christchurch přiznala, že byla na střelbu upozorněna včas


Když jsme nedávno psali, že je silně nepravděpodobné, že by během střelby v mešitě Al Noor a jejím okolí, nikdo včas neuvědomil policii, tak jsme se skutečně nemýlili.Policie nakonec po skoro čtrnácti dnech od střelby přiznala, že dostala oznámení o střelbě už v 1.41pm, tedy pouhou minutu po jejím začátku v 1.40pm.To že si policie dala s tímto oznámením takto načas, ovšem vzbuzuje pouze další otázky, tedy alespoň u těch, kteří viděli ono video ze střelby, které vláda New Zealand kriminalizuje.

První hlídka pak na místo střelby v mešitě Al Noor dorazila podle policie po “pouhých” šesti minutách, což se může zdát rychle pouze někomu, kdo nezná mapu Christchurch a neví tak, jak vzdálená od místa střelby je nejbližší policejní stanice.I podle Dr. Allana Orra, odborníka na boj proti terorismu, se ze strany policie jednalo o “bolestivou pomalost”.Otázkou ovšem zůstává, proč byla policie tak bolestivě pomalá.

Předně je nutno zdůraznit, že i kdyby policie příliš neznala mapu města, tak i podle map Google, by na místo střelby předpisovou rychlostí musela po běžné komunikaci bez problémů dorazit maximálně do pěti minut, takže by musela Tarranta téměř jistě ještě zastihnout u mešity, ale rozhodně by jí nemohl daleko uniknout.Pokud by pak policisté poněkud šlápli na plyn a porušili nějaké ty dopravní předpisy, což by mělo v případě střelby jistě odůvodnění, byli by na místě ještě podstatně rychleji.

Dovolíme si ale předpokládat, že policie přece jen zná nejbližší okolí svých služeben poměrně dobře, takže musela vědět, že k mešitě Al Noor vede mnohem kratší cesta, než je ta po běžné komunikaci a to přes Hagley park po Riccarton Avenue.Tímto způsobem, by si cestu zkrátila více jak o třetinu a cesta by jí tak nemohla trvat více jak dvě minuty, takže by na místo střelby dorazila ve výborném čase.Otázkou tedy je, co police během minimálně pěti minut od oznámení, kdy se Tarrant podle videa pohyboval v mešitě, nebo v její blízkosti, vlastně dělala.

Všechny tyto tanečky, opět zjevně mají pouze za cíl zmást veřejnost, která nezná video ze střelby a není si schopna dohledat podstatné body na mapě města, protože pokud víme, že Tarrant po oznámení střelby ještě pět minut pobíhal kolem mešity a že police to k ní má pouhé dvě minuty, těžko nás může policejní “vysvětlení” uspokojit.Dalším pozoruhodným “detailem” je fakt, že na “vysvětlující” mapce, kterou mainstream veřejnosti předkládá, je sice velikým písmem vyznačena nemocnice i Cathedral Square, ale Central Police Station, která je i na mapách Google jasně zvýrazněna, na této mapce chybí, jako by byla dokonale vyretušována.Proč taky v případě mapky, rádoby vysvětlující “rychlost” policejní reakce, zobrazovat kde se nachází policejní stanice.

Jisté tedy je, že když Tarrant vychází po více jak dvou minutách z mešity na ulici, nikde nejsou slyšet policejní sirény, takže policie stále nekoná, přestože už o útoku minimálně dvě minuty ví.Když Nakonec Tarrant nasedá po šesti minutách střelby do svého vozu, tedy po pěti minutách od nahlášení policii, stále nic nenasvědčuje tomu, že se policie alespoň blíží k místu střelby.Policie tedy, pokud se už vůbec blíží, činí tak bez sirén a zjevně tak nikam nespěchá.Na místo doráží podle jejich údajů až krátce po tom, co Tarrant místo opouští, jako by na to čekala a podle snímku dorazila v hojném počtu v několika vozech, ovšem v naprosté tichosti.To lze vysvětlit jen tak, že policie neměla v té chvíli vůbec v plánu Tarranta zastavit a pokud by jsme přijali oficiální verzi, jejím cílem bylo počkat, až v klidu postřílí všech 42 osob.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s