Česká televize potvrzuje svou pověst holohoaxového fake média


Jelikož se blíží 27. leden, což je den, kdy byl bolševickou armádou “osvobozen” koncentrační tábor Osvětim, Česká televize opět pohotově přispěchala ve své dnešní relaci Události komentáře s vylhanou propagandistickou masáží.Manipulátor ČT, tak představil divákům za přítomosti jakéhosi zástupce židovské obce dvě fotografie, z údajného vyhlazovacího tábora Osvětim, které mají údajně dokazovat, že zde docházelo k masovému vraždění osob a to rovnou v milionových počtech.Jeden by řekl, že dnes už si nikdo nedovolí mystifikace použitím trapně podvržených “fotografijí”, jak se běžně dělo před mnoha desítkami let, nicméně ČT nám názorně předvádí, že to možné stále je.

Na první fotografii je zástup osob v počtu odhadem několika stovek, které “hlídají” čtyři vojáci, kteří nemají ani dlouhé palné zbraně, takže se spíše než o ostrahu, jedná pouze o jakési organizátory.Podle zástupce židovské obce, se má ovšem jednat o masu lidí jdoucích na smrt, což je prý ze snímku zřejmé.No nevíme jak komu, pro nás je zřejmé pouze to, co jsme už popsali, všechno ostatní jsou pouze holohoaxové fantasmagorie.

Na druhém snímku, který jsme zkopírovali a doplnili k němu potřebný chybějící detail, se má podle holohoaxové legendy nacházet odklízení obětí plynových komor, rovněž údajně v osvětimském koncentračním táboře.K tomuto snímku se manipulátor ČT vyjádřil, že ho nesnáší a zástupce židovské obce doplnil, že je o takovýchto snímcích nutno přemýšlet, takže toto jeho přání rádi splníme.

Předně budeme komentovat pouze to co na snímku vidíme a nikoliv fantazírovat, jak má ve zvyku holohoaxová loby, které ČT placená z koncesionářských poplatků zjevně oddaně slouží.Snímek především nese znaky jasné fotomontáže a to dosti primitivní, což ovšem není pro zastánce holokaustu žádný problém, protože jinými než podobně komickými materiály holokaustová historiografie nedisponuje.Mnohé objekty jsou tak zjevně do snímku doplněny, což odhalují stíny a údajné mrtvoly, minimálně v tomto počtu a bizarních pozicích, jako by byly z gumy, jsou do snímku “nalepeny”.Nevíme jestli to je náhoda, čí úmysl, ale zástupce židovské obce, se postavil právě do místa, kde je falšování nejmarkantnější a kde se nachází ona “mrtvola”, která byla prokazatelně na snímek doplněna.Proto jsme takto zakrytou část snímku, kterou Česká televize divákům skryla doplnili.Snímek se v této podobě nachází v mnoha holohoaxových publikacích, takže si to může každý ověřit.

Detaily tak odhalují, že “těla” byla na snímek, doplněna a falzifikátor navíc padělání notně odflákl.Těla jsou tak vyobrazena s hnáty v nepřirozených pozicích, jako by neměly klouby a některé končetiny u jednoho těla jsou o poznání delší, než ty druhé.Zakrytá “mrtvola” má navíc jaksi více než enormně protažený krk, takže je jasné, že jde o neumělou fabrikaci.Nad scénou se dále vznáší jakýsi dým, což by mohlo evokovat, že v pozadí dochází ke spalování, jelikož není známo, že by se z obětí otrávených kyanidem kouřilo, a nic takového v amerických plynových komorách nikdy nebylo pozorováno.

Dým se současně nachází kdesi v pozadí, jako by na scénu ani nepatřil, takže by se mohlo snad jen jednat o kouř ze spalovaných těl, což je ovšem zase pouze spekulkace, jelikož nic takového na snímku není vidět.Nepodložené spekulace jsou ovšem pro holokaustovou legendu pravidlem a současně nutností.Taktéž manipulace s těly obětí údajně usmrcených kyanidem je nemožná bez fatálních následků pro manipulanty, takže se i v tomto směru jedná o prokazatelný naprostý nesmysl.I kdyby jsme nakonec připustili, že jde o skutečné mrtvoly, což je vzhledem k jejich bizarním polohám a mimozemským tělesným konstitucím velmi pochybné, nic by stejně nedokazovalo, že jde o oběti vraždění, protože v táborech se ve velkých počtech běžně nacházely mrtvoly obětí tyfu, které tamní personál nestačil vzhledem k vysoké úmrtnosti spalovat.Tamní pece, totiž překvapivě nebyly pro takové počty těl dimenzovány.

Pokud se pak zaměříme na původní snímek , který posloužil jako základ padělku, je okamžitě jasné o co se tu jedná.Nějaká těla se na něm možná nachází, ale nelze je zřetelně rozeznat.Na původní fotografiji jsou tak patrné pouze jakési objekty, které nelze s jistotou identifikovat.Těla, která tak mají představovat oběti nacistického vraždění, byla na tento snímek dodatečně vložena a fotografie byla následně vydávána jako “důkaz” likvidace zplynovaných obětí v táboře Osvětim.Jedná se tedy o stejný postup jako v mnoha jiných případech holohoaxových podvodů.

 

Advertisements

5 thoughts on “Česká televize potvrzuje svou pověst holohoaxového fake média

 1. První fotka ukazuje nově příchozí lidi, kteří byli rozděleni podle pohlaví (děti byly spolu se ženami), tudíž nikoliv na ty co mají zemřít a na ty co mají žít jak se tvrdí. Dohled strážných minimální, znovu opak toho co se běžně tvrdí. To co o fotce tvrdili v televizi je proto čirým výmyslem, který nemá oporu ve fotografii, fotografie jde proti této interpretaci, fotka nezobrazuje nic inkriminujícího.

  Pokud jde o druhé foto, tak zde nemáte pravdu. Americká show s názvem “Ghost Adventures” použila tuto fotografii z Birkenau jako fotku z havárie vlaku a to odstartovalo tento starý nemysl, přitom je na první pohled vidět, že je fotka upravená. Tady odkaz na tu show, čas 9:11

  Tvůrci pořadu dokonce použili tělo oběti atomového útoku v Japonsku jako údajnou oběť toho vlakového neštěstí, čas 11:38 a tady je ta fotka https://www.stripes.com/polopoly_fs/1.361624!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_900/image.jpg

  Jen hloupá americká show o hledání duchů co si vygooglila nějaké obrázky těl, upravila je a použila.

  Ta fotografie je z Birkenau, konkrétně za krematoriem číslo V, o tom není pochyb, existuje ještě druhá fotografie, stromy, plot, sloupky, vše sedí. Tady v knize (odkaz dole) je máte na straně 154 a 155 s odkazem na negativy. Kromě toho máme i letecké snímky, kde z toho samého místa vychází kouř. Kompletní analýzu si můžete přečíst v knize.

  http://holocausthandbooks.com/dl/17-aoai.pdf

  Fotka není falzum jako takové, byla jen upravena a upravená verze se pak přetiskovala, někdo chtěl té oblasti dodat podobu těla a vzniklo to směšné gumové tělo, fotka je známá také jako “spaghetti corpse”. Neupravená verze tohle gumové tělo nemá. Každopádně je velký rozdíl mezi úplným podvrhem a takovouto částečnou manipulací.

  A co fotka zobrazuje? Venkovní kremaci několika málo těl. Proč venku? Pravděpodobně v důsledku nedostatku paliva pro krematoria nebo kvůli nemožnosti jejich provozu, jednoduché vysvětlení, Occamova břitva. Nikdo nezpochybňuje, že lidé umírali v táboře a jejich těla bylo nutné hygienicky odstranit, pohřbením, spálením. Fakt, že hnutí odporu v táboře se zmohlo na vyfocení jen něčeho takového co vlastně nic zločinného nedokazuje, nám říká, že nic skutečně inkriminujícího tam nebylo, včetně údajných plynových komor. Fotka měla být pořízena z údajné komory, ale pokud bych chtěl předložit důkaz o vraždění plynem, tak bych vyfotil plynovou komoru, apod. a ne kremaci zemřelých, která nedokazuje vůbec nic, taková je logika. Fotka měla mít a má jen propagandistický efekt, běžný pozorovatel ovlivněný roky jiné propagandy tak ani nepřemýšlí co vlastně fotka zobrazuje, co z ní lze vyčíst a co už je fantazie.

  Like

 2. Navzdory upravení ta fotka zobrazuje to co zobrazuje, těla, pálení, a to vše v Birkenau u krematoria V. Vysvětelní je však prosté, viz předchozí komentář.

  Like

  • V holokaustových publikacích se ovšem prezentuje jako odklízení obětí plynových komor, takže se jedná o podvod i když budeme ignorovat skutečnost, že byl snímek upraven.

   Pokud pak jde o spalování těl mimo krematoria, vzhledem k svědectvím, která jsou naprosto fantasmagorická, je na místě být k tvrzením o spalovaní těl na volném prostoru notně skeptický.Svědkyně Rachel Auerbachová například uvádí:

   „Poláci ještě stále mluví o způsobu, jak se z těl Židů vyrábělo mýdlo. Objev mýd-
   lárny profesora Spannera v Langfuhru dokázal, že jejich podezření byla opodstatněná.
   Svědci nám vyprávějí, že když se na hranicích spalovaly mrtvoly, pod konstrukci se
   k zachytávání vytékajícího tuku dávaly pánve, ale to se nepotvrdilo. Nicméně i kdyby
   to Němci v Treblince nebo jiné továrně smrti nedělali a nechali spousty tun draho-
   cenného tuku přijít nazmar, tak z jejich strany mohlo jít jedině o nedopatření.
   V Treblince, stejně jako v jiných podobných táborech, byly v technologii vyhla-
   zování učiněny významné pokroky, jako například nový objev, že ženská těla hoří lé-
   pe než mužská.Muži nehoří bez žen.‘ […] Těla žen se používala k zapálení, nebo se přesněji řečeno kvůli rozhoření ohně dávala doprostřed hromady mrtvol. […] Krev se ukázala být prvotřídní hořlavinou. […] Mladá těla hoří rychleji než stará. […] S pomocí ben-
   zínu a těl tučnějších žen hromada mrtvol nakonec vzplála.“

   svědek Yitzhak Arad:

   „Mrtvoly […] se na roštu vyskládaly na 2 metry vysokou hromadu. […] Když by-
   lo všechno hotové, pod rošt se položily suché větve a dřevo. Celá konstrukce se
   i s mrtvolami rychle ocitla v plamenech […] a ty šlehaly až 10 metrů vysoko. […]
   SS-mani pověření kremacemi si všimli, že mrtvoly docela dobře hoří i bez dodateč-
   ného paliva. Yechiel Reichman, člen spalovací skupiny, píše: ,Odborníci‘ SS na spa-
   lování těl nám nařídili položit na rošt jako první vrstvu ženy, zvlášť tlusté ženy, obli-
   čejem dolů. Druhá vrstva mohla být ze všech, co přinesli – mužů, žen, dětí – a tak dá-
   le, vrstvu po vrstvě.

   Vzhledem k těmto blábolům je dosti pochybné, že k něčemu podobnému vůbec docházelo, jelikož takto spalovat těla možné není a pokud by se o to někdo přece pokusil, těla by nebyla spálena ještě dnes.Holokaustové publikace jsou podobných “svědectví” plné a není překvapující, že si často navzájem silně odporují, což už samo o sobě dokazuje, že se jedná o naprosté výmysly.Například tvrzení, že krev je prvotřídní hořlavina, Auerbachová asi myslí I. třídy, něco jako benzín, může být opravdu výplodem pouze chorého mozku vzhledem k faktu, že krev obsahuje 80% vody.Holohoaxová loby ovšem tyto bláboly bere naprosto vážně a jsou všeobecně prezentovány jako důkazy nacistických zločinů.

   Like

   • V takovém případě je problémem popisek, interpretace fotografie, ne fotografie samotná, to co tvrdí z fotky nevyplývá, ale fotka je pravá. Auerbach ani Arad nejsou svědky, ale autoři knih ve kterých lze najít tento popis od “svědků.”

    Tělo lze spálit mimo krematorium, proč by ne, ale němel jsem tím na mysli spalování jak ho líčí tzv svědci z Treblinky apod, to jsou samozřejmě nesmysly.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s