Očkování je dnes stejně neefektivní jako před sto lety


Očkování proti infekčním onemocněním má již velmi dlouhou historii, jejíž počátky spadají v Evropě minimálně do 18. století.Principy jeho fungování pak mají být naprosto stejné dnes jako v jeho počátcích, tedy že se aplikuje oslabený virus choroby, který vyvolá imunitní reakci organismu a následně tvorbu protilátek, které proti dané chorobě zajistí imunitu.Zní to vše velmi pěkně a docela logicky, problém ovšem je, že tento princip v reálném světě nefunguje, jak bylo mnohokrát prokázáno.

V posledních měsících, se přesto opět objevují snahy, sníženou proočkovanost spojovat se zvýšeným výskytem onemocnění spalniček.Podle zásady současně a tedy proto, tak musí mezi zvýšeným výskytem tohoto onemocnění a očkováním existovat závislost, což ovšem nelze nijak prokázat a očkovacím autoritám tak nezbývá, než zneužívat osvědčené logické klamy.Pokud se pak podíváme do historie zjistíme, že taktika zastánců očkování je stejná dnes, jako byla už v předminulém století.

Dr. Jurgens tak popsal v Berlínském lékařském týdeníku už koncem 19. století, epidemie neštovic u přistěhovalců z Volyně následovně: „Opakuji také, že tak zvané ochranné očkování nemělo při rozšíření onemocnění význam, protože očkované i neočkované děti byly napadeny téměř stejně.”Jako přes kopírák pak působí prohlášení hlavní hygieničky z minulého týdne, podle které je nutno poznamenat, že “z celkového počtu sedmdesáti případů spalniček nebylo proti této infekci očkováno třicet devět osob“.Efektivita očkování je tedy prakticky nulová, jelikož jak očkovaní, tak neočkovaní jedinci onemocní téměř stejně, takže což je mnohem zajímavější, 31 osob, které byly z oněch sedmdesáti očkovány, přesto onemocnělo.Očkování je tedy stále postaveno pouze na víře, že opakováním stejných postupů, lze dosáhnout odlišných výsledků, či spíše se dnes už jedná pouze o prachsprostý podvod.Nicméně z několika desítek případů nemocných nelze vyvodit žádné relevantní závěry a jedná se tak zjevně pouze o strašení veřejnosti s cílem vyvolat paniku a nahnat  veřejnost do očkovacích ordinací.

Podstatná jsou tak jen velká data, která máme k dispozici v USA, kde nedávná historie spalniček s vysokou proočkovaností rovnou 98%, která by měla podle očkovací loby zajistit kolektivní imunitu, není pro očkování zrovna dvakrát lichotivá.V USA se tak koncem 80. let spalničky navzdory vysoké proočkovanosti stále objevovaly a jejich výskyt prokazatelně s proočkovaností nijak nesouvisel.A tak například v roce 1988 podle Státního zdravotního ústavu onemocnělo v Kalifornii 835 osob, ale už v následujícím roce rovnou přes 3 000.Podobná situace byla na druhém konci USA v Illinois, kde počet případů vzrostl z pouhých 69 až na 3 000 v následujícím roce, stejně tak v Ohio, 109 případů verzus 2 700.Podobná situace byla v mnoha dalších státech unie, které rovněž zaznamenaly meziroční nárust o mnoho stovek procent, což dokazuje, že výskyt choroby ovlivnily naprosto jiné faktory než očkování, a pokud ano, tak rozhodně ne pozitivně.

V USA se tak po dvacetileté očkovací kampani nijak výskyt spalniček neomezil, ovšem úmrtnost na ně stoupla desetinásobně.Protože v Americe již mladé ženy nemívají za sebou pravé spalničky, nemohou předat svým dětem spolehlivě působící protilátky.To je příčinou toho, že v Americe poslední dobou stoupá počet onemocnění u kojenců.Američtí experti považují tento vývoj za „nečekaný a nevysvětlitelný”, což je dosti bizarní vzhledem k současně bombastickým prohlášením ohledně účinnosti očkování. Přestože tedy nikdy v historii očkování proti spalničkám nemělo prokazatelně pozitivní přínos v omezení výskytu choroby navzdory vysoké proočkovanosti, ba právě naopak, očkovací loby znovu ohlupuje veřejnost tvrzeními, že tomu tak je.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s