Farmaloby přiznala, že pacienti jsou pro ni pouze pokusní králíci


Ačkoliv existuje velké množství důkazů, které jasně dokazují, že hlavním cílem farmaceutických firem je na prvním místě zisk a na druhém zase zisk, nyní farmaloby konečně veřejně přiznala, že tomu tak skutečně je a že pacienti jsou pro ni kromě zisku který ji zajištují, jinak naprosto nepodstatní.

Týmu vědců se tak po šedesáti letech od uvedení antidepresiv koncem šedesátých let 20. století na trh podařilo prokázat, že antidepresiva jsou lepší než placebo.I když tedy budeme velkoryse předpokládat, že studie z kterých se vychází, byly skutečně relevantní, je toto konstatování opravdu zarážející.Neznamená totiž nic jiného, než že až do této chvíle, byla antidepresiva pacientům předepisována nikoliv na základě nezvratných důkazů, nýbrž na základě jakési dojmologie, což je srovnatelné s nevědeckými metodami, jaké používá například i homeopatie, která je dlouhodobě cílem kritiky právě takzvané vědecké medicíny.

Dovedeno do důsledku, farmaloby si tak s pomocí desetitísíců lékařů, udělala z desítek milionů pacientů pouhé pokusné králíky a morčata, jelikož o tom, že jsou antidepresiva účinnějsí než placebo, neměla až do teď žádné důkazy.Nicméně vzhledem k tomu, že pouhé placebo má jak i sami lékaři přiznávají, u depresí účinnost kolem 30% a antidepresiva podle dostupných studijí mají léčebný efekt u kolem dvou třetin pacientů, nelze vliv placebo efektu, tedy víry v uzdravení, ani u léčby antidepresivy zcela vyloučit.Každý si tak může lehce odvodit, že ony důkazy toho, že antidepresiva jsou významněji účinnější než placebo, nejsou zrovna dvakrát přesvědčivé.

V souvislosti s antidepresivy, pak nelze ignorovat jejich často závažné vedleší účinky, které se pochopitelně u placeba nevyskytují, takže je pak otázkou, jestli je vůbec nějaký důvod tyto poslední závěry označit za úspěch, který se měl dostavit po více jak půl století testování antidepresiv na lidech.Samozřejmě tento případ, kdy farmaloby desítky let testovala antidepresiva s neprokázanými účinky na nic netušících pacientech, jsou jen bezvýznamnou částí toho, co má farmaceutický moloch na svědomí.Farmaloby tak stejně a nezákoně postupuje i v případě mnoha dalších farmak, která s pomocí zkorumpovaných lékařů nelegálně aplikuje i pacientům s chorobami, pro které nebyla nikdy určena a pochopitelně ani testována.V případě odhalení, se farmaloby vyplatí pro ni zanedbatelným držhubným a pokusy na lidech tak mohou nadále pokračovat.

Advertisements