NPD prý ohrožuje německou ústavu která neexistuje


Přestože Německý ústavní soud, prozatím odmítl NPD zakázat, nezapoměl konstatovat, že NPD je hrozbou pro demokracii, a přestože v Německu a ve většině Evropy demokracie dávno neexistuje, NPD ji prý nějakým záhadným způsobem ohrožuje.Strana prý taky prosazuje protiústavní myšlenky, což je opravdu bizarní a především drzé tvrzení, jelikož žádná ústava v Německu od konce druhé světové války nebyla vytvořena, natož ratifikována a supluje je ji jen Grundgesetz, který se jako skutečná ústava jen tváří a je za ni taky lživě označován.

npdGrundgesetz tak není žádnou německou ústavou už z toho důvodu, že byl zaveden v roce 1948 pod vedením amerických vojenských okupačních sil a byl původně určen pouze k aplikaci v západní části Německa pod americkou kontrolou, což se paradoxně přiznává.Jeden z jeho článků pak  dokonce říká, že má být nahrazen německou ústavou, tedy ústavou, která bude vytvořena samotnými Němci a nikoliv jako Grundgesetz, který je spojeneckým, respektive americkým diktátem.Nic takového ovšem v prostředí poválečné spojenecké diktatury nenastalo a jeho platnost byla následně rozšířena i na další okupační zóny v poválečném Německu.Naprosto absurdní situace pak nastala po rozpadu NDR a sjednocení Německa v roce 1990, když namísto toho, aby byla konečně vytvořena samotnými Němci skutečná německá ústava, byla namísto toho platnost amerického diktátu z roku 1948 rozšířena i na území bývalého NDR, tedy celého Německa.Jelikož pak ani neexistuje žádná mírová dohoda mezi Německem a spojenci, německá suverenita je ohrožena a zdaleka nejsilnější ekonomika Evropy je vlastně kolonií USA, se všemi důsledky, které to má pro celou současnou Evropu.

V každém případě, Grundgesetz, který je neúplný a rozporuplný a proto nemůže sloužit jako ústava, už jen proto, že nebyl ratifikován svobodným hlasováním.Všechny německé vlády, které vládnou na základě Grundgesetz, jsou tak nezákonné, a nic z toho, co dělají, nemá žádnou oporu v zákoně.Němci a vlastně ani ostatní občané EU, si tak nejsou vědomi toho, že v Německu vlastně vládne stále 70 let po válce okupační moc, jelikož sdělovací prostředky jsou ovládány kruhy, kterým situace, kdy je Německo stále v právním stavu který panoval v době okupace spojenci, pochopitelně vyhovuje.

Této situace pak náležitě s pomocí evropské nomenklatury využívají, a snaží se podmínky vládnoucí v Německu rozšířit i na ostatní státy EU, což například dokladá snaha o omezení přístupu ke zbraním, po vzoru okupačních mocností v krátce poválečném Německu, které taky Němcům zabavovaly zbraně, které díky nacistické politice měli v držení.Přestože tedy Grundgesetz byl prosazen americkou okupační mocí a měl být podobou americké ústavy, tedy především zárukou svobody, jeho autoři jaksi “zapoměli” na druhý dodatek ústavy americké, který americkým občanům zaručuje ústavní právo nosit zbraně bez jakéhokoliv omezení.Je tedy zřejmé, že bez tohoto práva, které v době nacistické moci bylo Němcům až na malé vyjímky zaručeno, se v případě poválečného Grundgesetz jedná pouze o parodii na svobodu, která bez tohoto práva, může existovat jen na papíře a reálně se jedná jen o umě skrytou diktaturu – demokraturu.

To že pak NPD podle německého ústavního soudu ohrožuje ústavu, je jen krásná ukázka toho, že Grundgesetz vytvořený pod spojeneckým diktátem, je pro evropskou diktaturu mimořádně důležitý právě proto, že se o žádnou ústavu nejedná a proto tak zločincům vládnoucím evropským národům, mimořádně vyhovuje.Jeho vznik, který byl diktátem, se tak podezřele podobá vzniku “evropské ústavy”, o které bylo evropským národům také znemožněno hlasovat a která jim byla stejně jako Grundgesetz Německu vnucena.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s