Ministerstvo pravdy zahájilo prvním dnem nového roku činnost


Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, kterému se zaslouženě s notnou dávkou ironie začalo všeobecně říkat “ministerstvo pravdy”, zahájilo prvním dnem tohoto roku svou pochybnou aktivitu.Jeho náplní má být mimo jiné analyzování takzvaných dezinformačních kampaní, fake news a hoaxů, které bude uvádět na “pravou” míru, prostřednictvím sociálních sítí, konkrétně prostřednictvím účtu na Twitteru.

truthPoněkud komicky ovšem působobí, že už vzniklo na sociálních sítích několik falešných účtů tohoto úřadu, jejichž autoři už začali s rozborem takzvaných fake news sami, takže momentálně si sotva je někdo jistý, který je vlastně ten “pravý”  účet ministerstva pravdy (ne že by na tom nějak záleželo), a to navzdory tomu, že MV na svém údajně “pravém” účtu na Twitteru uvádí, že právě tento je pravý, jelikož údajně falešné účty označují tento údajně pravý účet rovněž za falešný.Je tedy evidentní, že soudruzi z ministerstva vnitra, prostředí internetu silně podcenili, respektive vůbec nepochopili.

Pokud pomineme tuto humornou epizodu, která spuštění ministerstva pravdy provází, pozadí této bizarní aktivity už tak vesele nepůsobí.Cílem této instituce není totiž ve skutečnosti nic jiného, než prosazování jen té jediné správné “pravdy” a potlačování všeho ostatního, co se vládnoucí garnituře, zrovna nehodí do krámu.Jedná se tak o ryzí inkvizici, kdy nepohodlné infomace jsou potlačovány a jejich šiřitelé v případě dopadení perzekuováni prostřednictvím gumových paragrafů (1), (2), které si pro tento účel inkviziční demokratura vytvořila.

Na webu ministerstva pravdy se nás sice snaží přesvědčit, že tento orgán, nebude orgánem činným v trestním řízení, což se jeví jako realná praxe, ovšem sotva se dá pochybovat o tom, že v případě ztotožnění autora tzv. fake news, nebude váhat jeho totožnost těmto orgánům předat (potvrzeno zde).Centrum prý ani nebude vnucovat lidem pravdu, což zní docela podivně, protože pokud nebude lidem vnucovat pravdu, dá se poměrně snadno domyslet, že bude lidem vnucovat předepsaná dogmata, což nás ovšem nepřekvapuje, jelikož s šířením vyčpělých dogmat, má demokratura bohaté zkušenosti.Naprosto komicky pak působí tvrzení, že centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu“, ani nebude z internetu odstraňovat žádný obsah (docela by nás zajímalo, jak by si odstranění obsahu z hostingu někde v USA na MV představovali, nebo na jakém principu funguje ono tlačítko pro vypnutí internetu), což nám definitivně potvrzuje, že ti co stojí v pozadí této aktivity, jsou co se týká povědomí o fungování internetu naprosto mimo a je opravdu s podivem, že se takoví omezení jedinci, mohou vůbec na MV dostat do takto vysokých pozic.

Celkově tak lze pouze konstatovat, že se jedná o další zoufalou aktivitu, ne nepodobnou aktivitě pana Smatany, kterou chtěl veřejnost taky ochránit před údajně škodlivým vlivem určitých informací, jen tentokrát posvěcenou a provozovanou státem, kterou z daní budou muset platit ti, kteří o toto vymývání mozků sotva stojí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s