Konečně se začínají budovat zátarasy proti arabským teroristům po vzoru Izraele


Jak už jsme zde několikrát psali, jedinou účinnou obranou proti arabskému terorizmu, s kterým mají v Izraeli dlouhodobu negativní zkušenost, je fyzicky znemožnit těmto teroristům tyto útoky provádět.Po úterním útoku v Berlíně, ke kterému se přihlásil Islámský stát a který s velkou praděpodobností provedl útočník z řad neevropských imigrantů,  si už i někteří evropští politici začali konečně uvědomovat, že zde hrozí z této strany bezprostřední nebezpečí a jak se dá jedině těmto útokům bránit.

roadblockA tak například v Brně, i dalších městech, začaly na ochranu vánočních trhů před podobnými způsoby útoků, které mají příslušnící těchto etnik v oblibě, vznikat improvizované zátarasy, stejně jako se budují i v Izraeli, jako prevence před útoky arabských palestinců, které si tam už vyžádaly mnoho obětí.Izrael díky svému dlouhodobému boji s arabskými teroristy, moc dobře ví, jaké Arabové představují nebezpečí a je také v budování těchto preventivních opatření mnohem dále než Evropa, která si teprve nyní pomalu začíná uvědomovat, co si sem  prostřednictvím nekontrolovaného přílivu imigrantů prosazovaného vládnoucími politiky vlastně importovala a že cestou ústupků, které tito imigranti vnímají jako slabost, to asi dále nepůjde.

Zátarasy samy o sobě pochopitelně stačit na zastavení těchto útoků nebudou, na to bude nutné zavést podstatně propracovanější opatření podobná jako v židovském státě a omezit těmto nebezpečným etnikům vjezd dopravními prostředky do oblastí měst, kde by mohla jakýmkoliv způsobem ohrozit obyvatelstvo, případně způsobit jiné škody.I tak je to znatelný pokrok, a někteří zodpovědní činitelé tak konečně rozpoznali, jaké nebezpečí ze strany těchto imigrantů hrozí a namísto hloupých řečí, začínají jednat.Doufejme tedy, že do budoucna tak tyto pokračující útoky povedou i k dalším opatřením, která zabrání rizikovým etnikům, dopuštět se takto vražedných útoků, ke kterým stále dochází především díky stupidní politice vládnoucích struktur, které toto nebezpečí ze strany imigrantů úmyslně přehlíží, přestože musí mít povědomí o jejich nebezpečnosti díky varování izraelských odborníků na bezpečnost i z televizního zpravodajství, které informace o arabských útocích v Izraeli pravidelně přináší.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s