Guidemedia vydává knihu Holocaust pod lupou


Je to už více jak rok, co jsme zde psali o vydání kníhy autora Germara Rudolfa, Přednášky o Holocaustu, kterou vydalo vydavatelství guidemedia.Přestože se jednalo o knihu, která totálně bořila mýtus takzvaného holocaustu, při kterém mělo být zabito kolem šesti milionů příslušníků židovského etnika, reakce maistreamu byla prakticky nulová, a to ať už pozitivní, či negativní.Veškeré  mainstreamové zdroje tak nejspíše z obavy, aby knize neudělaly ještě reklamu a neohrozily tak rozpadající se holokaustové dogma, na kterém demokratura stojí, zaujaly raději pozici mrtvého brouka.Nakladatalelství guidemedia nyní vydává na toto téma knihu další, nesoucí název Holocaust pod lupou, která na ni víceméně navazuje.

holohoaxAsi sotva tak dnes můžeme očekávat, že v tomto případě, se hlásné trouby demokratury zmůžou na něco víc, než opět na nic.Konfrontace s vědeckou argumentací obsaženou v knize, postavenou na forenzních metodách nepřipadá v úvahu, jelikož holokaustová loby, kromě hromady “svědectví” takzvaných očitých svědků – která si často navzájem protiřečí a nemají žádný reálný základ, nemá v rukách naprosto nic, co by mohla proti ní postavit.Jistě je zde možnost vydavatelství zažalovat a postavit před soud, odpovědné osoby poslat na pár let do kriminálu, jelikož díky gumovým paragrafům, kterými demokratura disponuje v míře přebohaté, by to nebyl žádný velký problém.Nicméně to by bylo nejspíše pouze Pyrrhovým vítězstvím, které by pro holohoaxovou loby a  pro na ní závislou demokraturu, přineslo více škody než užitku, jelikož popularizace tohoto materiálu je to poslední, o co demokratura stojí.

V každém případě, ať tak či tak, je vydání této knihy dalším signálem, že inkviziční demokratura ztrácí půdu pod nohama a že její zastrašování, kterým se prostřednictvím inkvizičních zákonů snaží opozici umlčet, ztrácí na účinnosti a vede spíše naopak k silnější a odhodlanější rezistenci.Po prohraných procesech jak v případě vydavatele Mein Kampf Zítka, tak Hitlerových projevů v případě guidemedia, bude zajímavé sledovat, jestli se tentokrát demokratura vzmůže vůbec  na nějakou odpověď, nebo bude pokračovat v trapném mlčení, které dokazuje, že na argumentaci tohoto typu, nemá kromě inkvizičních paragrafů žádnou odpověď.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s