Incest není tabu napříč kulturami po celém světě, jak tvrdí iDnes


To že je snaha zločinnost neevropských etnik tajit, nebo minimálně bagatelizovat, či přehlížet, je zřejmé.V případě incestu, který je v muslimských komunitách naprosto běžný, je pak snaha mainstreamových médií tento fakt zatajit ještě větší.Incest v těchto kulturách tak není žádné tabu, tabu je pouze o této skutečnosti v mainstreamových médiích psát, aby nebyla ohrožena cílená imigrace těchto etnik do Evropy.

muslim-inbreeding

Na Ona iDnes tak dnes vyšel další manipulační článek, který se snaží čtenáře přesvědčit, že jak se v něm doslova píše, “incest je tabu napříč kulturami po celém světě.”Pokud by měli muslimové celosvětově jen minoritní zastoupení, v řádu několika málo procent, dalo by se toto tvrzení brát s nadhledem a tuto minoritu přehlédnout.Skutečnost je ovšem taková, že muslimů je podle sčítání z roku 2010 asi 1,6 miliardy a tvoří tak téměř jednu čtvrtinu světové populace, takže tato miliarda a půl, se dá přehlédnou jen stěží.

Článek na iDnes přesto dál tuto  více jak 1,5 miliardovou muslimskou komunitu ignoruje, a zmiňuje případy kromě jiného i z Pakistánu, kde mělo docházet k incestu častěji, pokud se budoucí pokrevně spříznění manželé neznali.To je sice v jistých oblastech možné, i když spíše pochybné vzhledem k tomu, že právě  v Pakistánu je populace incestem doslova promořená a více jak polovina uzavřených manželství je incestních, sotva tak může být příliš častá situace, že by manželé o svém původu nic netušili.Článek tak zmiňuje bezvýznamné zjištění, zásadní fakta však ignoruje, což je ukázkový cherry picking, tedy pavěda, či spíše v tomto případě cílená demagogie.

Zde ovšem demagogie nekončí, ba právě naopak, a mění se pozvolna ve vyložené lži, když autor článku pokračuje, že… “faktem ale zůstává, že většina známých případů incestu nastává právě mezi osobami, které společně nevyrůstaly a často se poprvé potkají až v dospělosti.”Tady už nelze než konstatovat, že autor cíleně lže, jelikož toto tvrzení, je v naprostém rozporu, s všeobecně známými fakty.V muslimských komunitách totiž nejen že příbuzní uzavírají sňatky vědomě, ale tyto sňatky, jsou v těchto společenstvích doporučované jako žádoucí.Není také žádným tajemstvím, že i sám protok Mohammed, žil v incestním svazku se svou sestřenicí.Podle britského genetika Stevena Jonese, je pak v islámu naprosto běžné, vzít si dceru svého bratra, která je geneticky blíže spřízněna, což odráží realita i islámských  komunit v zemích EU, takže například mezi britskou pakistánskou komunitou, dosahují mezipříbuzenské svazky 55%, což prakticky kopíruje situaci v jejich původní domovině a tento stav vede k vážným zdravotním postižením.

Celý tento článek na iDnes je pak sotva něco jiného, než plánovitá manipulace, která má podstatné  skutečnosti zatajit, společnost uchlácholit a připravit tak bezproblémovou imigraci těchto etnik na starý kontinent, jehož obyvatelstvu podle vládnoucích politiků, prý hrozí degenerace, přestože incestní vztahy mezi původním evropským obyvatelstvem, na rozdíl od incestem zamořených muslimů, prakticky nenajdeme.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s