Přesídlení židovstva mimo Evropu nebyla nacistická, nýbrž sionistická a britská iniciativa


Když před nedávnem prezident Zeman navrhl, že by ilegální imigranti, kterých je v EU naprostá většina, měli být deportováni například na některé neosídlené řecké ostrovy, bylo téměř jisté, že nebude dlouno trvat a sluníčková média, budou tento návrh srovnávat s návrhem pocházejícím podle dnešní pseudohistorie údajně od nacistů, a podle kterého měli být Židé ve 40. letech dvacátého století, přesídleni na Madagaskar.

herzlUž v pondělí, se tak ve večerním zpravodajství TV NOVA objevil zástupce jedné z “neziskovek”, který tento plán na přesídlení Židů z Evropy na Madagaskar připoměl ve snaze, zřejmě prezidenta Zemana poškodit.Ve skutečnosti ovšem opět s cílem manipulovat veřejnost za vydatné pomoci televize NOVA, zamlčel podstatné skutečnosti, které tomuto plánu předcházely.Nacističtí politici tímto plánem z poloviny roku 1940, totiž pouze kopírovali návrhy samotných sionistů včetně duchovního otce státu Izrael Theodora Herzla, už z prvních let dvacátého století.

Když tak zkrachoval v důsledku vyhlašení války Německu ze strany Francie a Británie, už od roku 1933 úspěšně probíhající plán emigrace židovského etnika do britské mandátní Palestiny, začalo nacistické vedení hledat náhradní řešení a začalo uvažovat o Herzlově alternativě pro vznik židovské domoviny z počátku století.Herzl, který si ve své době dobře uvědomoval, že založení židovské domoviny v Palestině je v nedohlednu, byl ochoten připustit náhradní řešení v podobě Madagaskaru, kdy tento ostrov u afrických břehů viděl jako možné vhodné řešení pro vznik židovské domoviny.Herzl však společně s ostatními sionisty, neuvažoval v důsledku snahy o vytvoření židovského státu pouze o Madagaskaru, ale i o území v africké Ugandě. Podle názoru britského státního sekretáře Josepha Chamberlaina, Uganda ve východní Africe, se zdála být ideálním místem pro přesídlení Židů.I když se plán nakonec nesetkal s podporou ze strany sionistů, je zřejmé, že tato možnost nebyla pro Herzla ničím nepřijatelným, či nežádoucím, nýbrž akceptovatelnou alternativou pro vytvoření židovského státu.Přesídlení evropských Židů tak bylo prosazováno britskými politiky už na počátku 20. století, desítky let před založením nacistické strany, která měla údajně s těmito plány přijít, ve skutečnosti nacistická politika pouze navazovala na desítky let staré plány sionistické a britské, což jsou  dnešní pseudohistoriografií usilovně tabuizované skutečnosti.

Realita tedy byla taková, že ať už v případě nacistické podpory snah o vytvoření židovského státu v Palestině, která trvala od počátku třicátých let, až do počátku let čtyřicátých, tak i v případě návrhu náhradního řešení na území Madagaskaru, nešlo o žádnou svévolnou iniciativu nacistického vedení, nýbrž tyto iniciativy pouze odrážely sionistické a britské plány na přesídlení židovstva staré mnoho desetiletí, které posvětil i sám duchovní otec budoucího Izraele Herzl, a v situaci, kdy nebylo reálné primární řešení v Palestině uskutečnitelné, začalo nacistické vedení uvažovat, o Herzlově náhradním řešení na Madagaskaru.Závislý mainstream, jehož úkolem samozřejmě není informovat, ale dezinformovat, nemůže připustit, aby veřejnost poznala skutečnou historii, takže jí předkládá historii vylhanou, v lepším případě značně překroucenou a z velké části vyfabrikovanou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s