Angela Merkel předvádí populistickou politiku v praxi


Angela Merkel přiznala svůj podíl viny na rozpadu CDU v Berlíně, a za to, že musí osm křesťanských demokratů opustit radnici.Kdyby pak mohla vrátit čas podle jejích slov o mnoho let zpět, chtěla by se prý lépe připravit na situaci, která ji i vládu, zastihla na podzim roku 2015 nepřipravené.Pokud by prý předem věděla, že bude tolik Němců žádat změnu její imigrační politiky, zvážila by loni jiný přístup.

merkelVzhledem k tomu, že představitelé vládnoucích mainstreamových stran nejen v Německu, neustále označují všechny, kteří kritizovali, či stále kritizují příliv imigrantů do Evropy, jako populisty, nelze jinak, než konstatovat, že ukázkovým příkladem populistické politiky, je právě  Angela Merkel, která nyní pohlašuje, že “Pokud Němci žádají, aby zemi nezaplavoval nekontrolovatelný proud migrantů, přesně o to bojuji i já“.To je s ohledem, na až iracionální přístup kancléřky k otázkám imigrace ještě v nedávné době, poměrně významný posun, za kterým bude sotva něco jiného, něž ohrožení popstavení CDU na politické scéně Německa, které má na svědomí, právě její pološílená proimigrační politika.Současně její přiznání, že šlo o nekontrolovatelný proud migrantů, ji usvědčuje z pokrytectví, ne-li přímo ze zločinného jednání, když tento stav dlouhé měsíce nejen tolerovala, ale dokonce schvalovala.

Německá kancléřka tak vzhledem k neúspěchu její CDU ve volbách, v kterých uspěla protiimigrantská AfD, chce dokonce oslovit  voliče Alternativy pro Německo, získat je tak na svoji stranu, a AfD, která s protiimigrantskou politikou u Němců uspěla, vzít vítr z plachet.To ovšem bez toho, aby znatelně změnila svůj proimigrační kurz, půjde dost těžko.Angela Merkel se tak kaje, přiznává chyby a je přístupná svou proimigrační politiku změnit právě v reakci na odpor německých voličů, což není ovšem nic jiného, než ryzí populismus, kterým byla do nedávna neprávem  nálepkovaná právě protiimigrační opozice, především tedy AfD.

Je tedy zjevné, že populisty nejsou a nikdy nebyly protiimigrační strany, které protiimigrační postoj zastávaly od svého vzniku, nejpozději však od počátku imigrační krize, ale právě mnohé strany mainstreamové, jako právě CDU, které imigraci od počátku otevřeně podporovaly, ať už jako údajné řešení problému evropského pracovního trhu, či jako jakési pochybné obohacení pro Evropu, které ji má ochránit před údajnou degenerací.Nyní se však tyto strany ze strachu o ztrátu svých voličů, začínají točit jako korouhvičky a není pro ně žádný problém, radikálně měnit pohled na imigraci, kterou ještě před pár měsíci horlivě obhajovaly.Tyto strany tak jasně ukázaly, že jim nejde o nějakou politiku prospěšnou pro jejich voliče, ale o naprosto něco jiného, především pak jen o udržení si svých koryt a když jde o koryta, jde vše ostatní stranou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s