Německo musí zhynout


Konečné řešení židovské otázky, které měli jako první navrhnout nacisté v čele s Heydrichem na konferenci ve Wannsee v roce 1942, je dnes díky mainstreamové lživé propagandě, prakticky každému notoricky známé.O tom, že v tehdejší Americe už roku 1940, vzešla z pera židovského autora kniha, která byla návodem jak prakticky zlikvidovat německý národ, už se pochopitelně oficiální historografie, ani závislá média nešíří.

germany_must_perishAutorem této knihy, která v originále nese název Germany Must Perish, byl Theodore N. Kaufman, židovský obchodník narozený v Manhatanu, který byl současně předsedou skupiny, která se nazývala “American Federation for Peace”.Kniha byla poprvé vydána už v roce 1940 a následně druhé vydání počátkem roku 1941, tedy téměř dva roky před konferencí ve Wannsee a především v době, kdy byly USA ještě neutrální, tedy před útokem na Pearl Harbor v prosinci 1941, který přivedl USA  do druhé světové války.Stěžejním cílem Kaufmanovy knihy, kromě praktického zmrzačení Německa jako státního nezávislého útvaru, (k čemuž nakonec částečně došlo) je postupná sterilizace celého německého národa.Celkově se tato kniha dá označit jako protiněmecký pamflet, plánující dle dnešních hledisek, nic menšího, než genocidu celého německého národa.Přestože Kaufman nebyl v žádné politické funkci a byl tedy soukromá osoba a nedá se tedy tato kniha označit jako plán za kterým stojí americké, nebo židovské kruhy, už fakt, že tato kniha bez problémů v USA vycházela v reedicích a ani sám autor neměl s jejím vydáváním žádné velké problémy, o něčem vypovídá.Všude očerňovaný Hitlerův Mein Kampf, je pak proti tomuto Kaufmanovu protiněmeckému pamfletu, pouze neškodná beletrie.

Tyto Kaufmanovy plány, jejichž cílem bylo zlikvidovat německý národ, nebyly v Americe té doby ovšem ojedinělé a podobné názory zastával například ve stejné době i Earnest Hooton, který navrhoval degeneraci Němců prostřednictvím křížení s neevropskými primitivními imigranty, což dost připomíná současnou politiku Angely Merkel a mnohých dalších evropských politiků, kteří ji vítají jako obohacení pro Evropu.Vzhledem k tomu, že se pak v drtivé většině jedná o mladé imigranty neevropských ras mužského pohlaví, je pro ty kteří se s Hootonovými doporučeními ze 40. let minulého století seznámili, do očí bijící nikoliv jen podobnost s dnešní politikou evropských politických špiček, nýbrž že tato jejich politika je s Hootonovými návody prakticky identická, jen je zde snaha ji praktikovat rovnou na celou evropskou populaci.

Kaufmanova kniha je pak  historicky významná především proto, že v ní Kaufman navrhuje opatření, která jsou mainstreamovou historiografií připisována výhradně nacistické moci, která měla provádět údajnou genocidu židovského etnika.Ačkoliv se dá internace příslušníků židovského etnika v koncentračních táborech z dnešního pohledu považovat za genocidu, stejně tak potom byla genocidou i americká internace Japonců v koncentračních táborech v období po Pearl Harboru, o které se ovšem mainstreamové zdroje příliš nešíří.Kaufmannovi  ovšem o nějakou, byť jen teoretickou genocidu židovstva vůbec nejde a ve své knize navrhuje genocidu Němců už v době, kdy Německo ještě bojovalo na západě a k přesunu židovského etnika na východ ještě nedocházelo, a ani tábory jako Osvětim, ještě v té době nestály (Himmler teprve na jaře 1940 vydal příkaz k jeho výstavbě), takže to od Kaufmanna nemůže být vnímáno, jako jakási odveta za utrpení příslušníků jeho národa.

Konečně z obsahu knihy je jasné, že některá pozdější německá opatření proti Židům, která byla reakcí na vyhlášení bojkotu z roku 1933 a další útoky ze strany některých židovských organizací, Kaufmanovi v žaludku příliš neleží, ale je mu odporná už jen samotná podstata němectví, když mu není proti mysli ani hanobení německé řeči, ve které tvořil například Gothe a vůbec všeho německého, což ve většině případů, nemá přirozeně s nacistickou politikou nic společného.Kaufman tak neobviňuje z válek, do kterých bylo Německo v minulosti zapojeno ani Bismarcka, císaře Viléma, ba dokonce ani Hitlera, ale za viníka označuje pouze “chtíč německého národa pro dobývání a masové vraždy”.Cílem tedy je, nikoliv odstranění nějakého režimu, nýbrž národa, který se někomu jeví být překážkou, pro uskutečnění jistých plánů.

Kaufmann rovněž pro svůj plán německé genocidy použil termín “konečné řešení”, takže byl jen další z mnoha jiných židovských osobností, které tento termín už v minulosti použily dlouho před nacisty, a Kaufmann ho dokonce otevřeně použil přímo v souvislosti s genocidou nějakého národa, v tomto případě německého.Je to tedy jasný důkaz toho, že některé židovské osobnosti, používaly toto spojení jako označení plánované likvidace Němců jako národa už více jak rok před konferencí ve Wannsee, kde měl být údajně schválen plán na systematickou genocidu židovstva.Na rozdíl od Kaufmannova podrobného plánu jak zlikvidovat německý národ i stát, se na konferenci ve Wannsee o ničem podobném nikdy nejednalo, což jednoznačně dokládá záznam jednání, a cílem bylo pouze řešení, přesídlení židovské populace co nejdále na východ v situaci, kdy bylo evropským Židům znemožněno pokračovat v emigraci do Palestiny, jejímž cílem bylo vytvoření tamního židovského osídlení a následně židovského státu, kterou nacistický režim v čele s Hitlerem už od třicátých let významně podporoval.Poválečná propaganda, pak už jen obratně  termín “konečné řešení”, který Kaufman použil jako označení pro plánovanou likvidaci Němců jako národa, přiřkla nacistům a spojila ho s údajným vyvražďováním Židů.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, proč se tato Kaufmanova kniha, obsahující kromě protiněmeckých filipik i podrobný plán na likvidaci Němců jako národa (konečné řešení), netěší moc velké přízni mainstreamových závislých médií a že tedy pro ty kteří neprohledávají hlubiny internetu, zůstává neznámou.Tato kniha je tak pro závislá média na indexu, jelikož patří k materiálu, který by celou legendu o údajné německé genocidě židovstva, poslal definitivně do výslužby.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s