Skutečná historie amerického otrokářství


Už dlouhá desetiletí je veřejnost zavalována materiálem, ať už rádoby historickým, či jakýmkoliv jiným, jako například megalomanskými seriály Kořeny a nebo Sever a Jih, ve kterých je období americké historie před rokem 1865, tedy před koncem americké občanské války, líčeno jako období bílých otrokářů a černých otroků.Historie je ovšem i v tomto případě obrácena téměř na ruby, jelikož realita amerického otrokářství, byla naprosto odlišná.

slavery

Bohužel ani po těchto  dvou, už přece jen letitých seriálech, které realitu amerického otrokářského období USA naprosto postavily na hlavu, nedošlo k nápravě a toto citlivé období americké historie, je stále zobrazováno naprosto tendenčně a především lživě.A tak ani  v poměrně novém filmu Lincoln z roku 2012, v němž je téma zrušení otroctví v USA stěžejním tématem, nedošlo k nápravě a běloši jsou zde opět zobrazováni jako ti zlí otrokáři, kteří utlačovali černochy.

Realita byla ovšem taková, že prvním oficiálním otrokářem už v 17. století v USA, nebyl běloch, ale naopak černoch původem z Angoly, který přijal evropské jméno Anthony Johnson a tvrzení, že  běloši položili základy otrokářství v Americe je tedy lživé.Naopak otrokářství v Africe, kde černí běžně vlastnili rovněž černé otroky, mělo kořeny sahající mnoho generací do minulosti.Transatlantický obchod s otroky, pak sahá až do roku 650 a do roku 1900 bylo jeho prostřednictvím prodáno asi 18 milionů Afričanů Araby a přes jeden milion Evropanů zotročených muslimy.Muslimský trh s otroky jak bílými tak černými, byl nejrozsáhlejší a nejdéle trvající v historii, aniž by se na rozdíl  od údajného amerického bílého otrokářství v USA, na tuto skutečnost historické publikace a filmy zaměřovaly  a je naopak cíleně tajena.

Bílí Evropané zakládající kolonie v Americe, naopak od počátku často zakazovali otroctví, jako například James Oglethorpe (1696-1785) britský generál, který založil kolonii Georgii v roce 1732. Od samého počátku tak Oglethorpe zajistil, že otroctví bylo zakázáno v této kolonii, a že Afričanům byl vyloučen vstup na její území.Černí otroci, kteří se pak dostávali na území amerických států, které otrokářství zlegalizovaly, nebyli v Africe chytáni jako divá zvěř, jak nám sugeruje seriál Kořeny, nýbrž prostě nakoupeni na tamním, už velmi dobře zavedeném trhu od místních černých otrokářů.

Rovněž dnes rozšířené a mainstreamem usilovně podporované přesvědčení, že černoši před rokem 1865 byli bez vyjímky  otroci a nesvobodní, je mylné.Mnoho černochů bylo svobodných a mnoho z nich vlastnilo vlastní černé otroky.A tak v roce 1830, čtvrtina ze svobodných černošských otrokářů v Jižní Karolíně vlastnila 10 nebo více otroků a osm černochů vlastnilo 30, i více otroků.Podle sčítání lidu z 1. června 1860, bylo téměř 4,5 milionu černochů žijících ve Spojených státech, a ne méně než čtyři miliony z nich žily v jižních otrokářských státech.Universitní profesor John Hope Franklin zaznamenal, že v New Orleans více než 3000 svobodných černochů vlastnilo otroky, a žilo zde 28 procent svobodných černochů.Počet bílých vlasníků otroků, byl vzhledem k těmto počtům černých otrokářů bezvýznamný.

V roce 1860, žilo ve státě Lousiana nejméně šest černochů, kteří vlastnili 65 a více otroků. Největší počet, 152 otroků, patřil černošské vdově C. Richards a jejímu synovi P. C. Richardsovi, který vlastnil velkou cukrovou plantáž.Další černý otrokářský magnát v Lousianě s více jak stem otroků, byl Antoine Dubuclet  (podle Wikipedie vlastnil “pouze” 70 otroků, nicméně pod heslem otrokářství, tam o něm není z nějakého důvodu ani  zmínka), farmář s cukrovými plantážemi, jehož majetek se v tehdejších dolarech z roku 1860 odhadoval na 264 000.V Charlestonu v Jižní Karolíně v roce 1860, 125 svobodných černochů vlastnilo otroky.Šest z nich jich vlastnilo 10, nebo více. Z 1,5 milionu dolarů  zdanitelného majetku ve vlastnictví svobodných černochů v Charlestonu, více než 300.000 dolarů bylo zastoupeno zisky z otrokářských podniků.V Severní Karolíně, pak 69 svobodných černochů bylo majitely otroků.

Co je ovšem vzhledem k současné lživé pseudohistorii především podstatné, v roce 1860 jen malá menšina bílých vlastnila otroky. Podle sčítání lidu v USA v posledním roce před občanskou válkou,  bylo téměř 27 milionů bělochů žijících ve státech a osm milionů z nich žilo ve státech otrokářských.Sčítání dále zjistilo, že tam žilo méně než 385 000 jedinců, kteří vlastnili otroky. I kdyby všichni otrokáři byli bílí, činilo by to pouze 1,4 procent bělochů v zemi (nebo 4,8 procenta bílých v jižních státech).Tato data ukazují přesvědčivě, že se svobodní černoši v Americe, oproti bílým neúměrně často stávali otrokáři, už v době dlouho před občanskou válkou. Statistiky uvedené výše ukazují, že asi 28 procent svobodných černochů vlastnilo otroky, na rozdíl od méně než 4,8 procent  bílých Američanů žijících v jižních státech a výrazně více než pouhých 1,4 procenta všech bílých Američanů, kteří vlastnili otroky.

Závěr je tedy ten, že americký obchod s otroky, který byl z pohledu historie nevýznamný a na kterém se podíleli bilí jen okrajově, je díky cílené propagandě notoricky všem známý, ale znalost muslimského obchodu s otroky je záměrně potlačena.Původní bílí Evropané, se tak na otrokářství v Americe podíleli oproti černým jen zanedbatelnou mírou, naopak usilovali o zrušení otroctví, čehož bylo nakonec dosaženo na konci občanské války v roce 1865, zatímco svobodní černoši, se v boji proti otrokářství nepřekvapivě příliš neangažovali, protože velká část svobodných černochů vlastnila vlastní otroky.Hlavní podíl na otrokářství  tak nesli předeším černoši, pro něž to byla už v Africe běžná praxe, sahající hluboko do  historie černého kontinentu, tedy do doby dávno před tím, než bylo otrokářství  z Afriky importováno, i do některých států americké unie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s