Holohoaxové propagandy není nikdy dost


V posledních dnech, se zdroje jako například iDnes, které mají na šíření holohoaxové bajky zjevně enormní zájem, opravdu překonávají.Před pár dny tak byli čtenáři tohoto závislého mainstreamového plátku krmeni bajkami o plynování cikánů, dnes přišly na řadu Himmlerovy deníky, které mají prý dokazovat, že se šéf SS aktivně podílel na realizaci údajného holokaustu.

Holocaust-denial-Censorship

Nevíme sice, proč zrovna dnes najednou pisálci na iDnes vydali článek o Himmlerových denících, když o těchto denících se ví už poměrně dlouhou dobu a i autor článku na iDnes poněkud nepřípadně odkazuje na ne zrovna aktuální článek z března tohoto roku na webu hufftingpost.Zřejmě je tak tento článek součástí nějakého většího programového holokausto/propagandistického bloku, jehož úkolem je, v pravidelných intervalech veřejnost podobnými bláboly masírovat, aby dogma holokaustové legendy, zůstalo v mozcích ovčanů trvale zafixováno.Přestože je tedy do očí bijící, jakou urputnou snahu závislý mainstream vyvíjí, aby dogma holohoaxu co nejdéle přežilo, my nyní necháme bajky stranou a budeme se věnovat pouze faktům.

Především  poměrně v nedávné době objevené Himmlerovy deníky a nebo i dopisy jeho ženě, nepřináší nic mimořádného, co by z hlediska faktů bylo nějak podstatné, jelikož se jedná o vesměs banální zaležitosti a jen náznakem se šéf SS a policie občas zmíní o svých služebních patálijích.Přestože tedy tyto náznaky z faktického pohledu nic nedokazují a jsou tedy naprosto pro seriozní bádání bezcenné, pro propagandu holokaustu, skýtají nekonečné možnosti využití, či spíše zneužití.

V propagandě a především pak v lživé propgandě, jsou pochopitelně fakta bezcená, ba přímo škodlivá, ovšem poutavý i když smyšlený příběh po vzoru holywoodských trháků je nedocenitelný, jelikož dokáže zapůsobit na emoce, které jsou u většiny lidí mnohem silnější, než jejich kritické myšlění, které často téměř absentuje, což věděl už Freud když psal, že vůči emocionálním podnětům, jsou logické argumenty naprosto impotentní.A tak  Himmlerovy deníky zhusta plné banalit, byly presstituty doplněny o holokaustová “fakta”, která samožřejmě žádnými fakty nejsou, a jedná se jen o ukázkové manipulace, nebo vyložené lži, či v lepším případě pochybná svědectví. A tak vznikl bizarní slepenec banalit, lží a předpokladů, který vytváří falešný obraz, podle kterého měl být Himmler vedlo toho, že byl starostlivý otec a manžel, současně i vraždící stvůra, což je pro málo myslícího čtenáře mainstreamu, toužícího po senzacích, přitažlivá kombinace a prosťáčkovi čtoucímu iDnes, se tak budou holokaustová dogmata lépe pamatovat.

Podle článku na iDnes, ale i jinde, tak měl Himmler ve své řeči v Poznani ke špičkám SS v roce 1943 mluvit o vyhlazení židovské rasy v Evropě, což má být jedním z hlavních důkazů toho, že nacistické Německo plánovalo a nakonec i provedlo masové vyvraždění milionů příslušníků židovského etnika a že Himmler se na něm aktivně podílel.Problém pro holohoaxovou agitku ovšem  je, že překlad těchto rádoby usvědčujících  pasáží z němčiny do angličtiny, který se pak používá jako důkaz čehosi, je mizerný, či spíše silně tendenční.Například tak v tomto případě klíčové slovo “ausrotten”, které je bez vyjímky překládáno jako “extermination”, tedy česky vyhlazení, má ve skutečnosti taky jiné významy, které jsou dokonce v kontextu s Himmlerovým projevem logičtější.Stačí si tak vzít do ruky nějaký ten česko-německý slovník (na google translate není dobré vzhledem k tomu, že se učí z netu moc spoléhat), v našem případě z roku 1972 a zjistit, že toto klíčové slovo znamená také vykořenit, či vymýtit.O odstranění židovského vlivu (ausrotten/vymýcení) z Německa a posléze z Evropy, mluvil nakonec i Hitler v jasném kontextu po opakovaných výhrůžkách Německu ze strany židovského kongresu a dalších vlivných židovských osobností už dávno před válkou, což má samozřejmě s fyzickým vyhlazením milionů příslušníků židovského etnika sotva co společného.Navíc text poznaňské  řeči obsahuje i v němčině opakovaně gramatické a stylistické chyby a neobsahuje ani jedno ostré “S” (ß), takže je velmi pochybné, že ji vůbec sepsal Němec, což nasvědčuje tomu, že se jedná o podvrh a není tedy vyloučeno, že jak naznačují tyto indicie, byl originál sepsán v angličtině a následně neuměle přeložen do němčiny.

Dalším oblíbeným “argumentem” pro Himmlerův podíl na masovém vraždění, kterého se taky autor článku dovolává, pak má být tvrzení, vydávané samozřejmě za fakt, že prý měl Himmler osobně přihlížet v červenci 1942 plynování vězňů v  Birkenau (Osvětim).Toto tvrzení ovšem opět ke smůle legendy nemá žádnou velkou důkazní hodnotu, jelikož pochází z výpovědi bývalého velitele tábora Osvětim Rudolfa Hösse, kterou učinil  v sovětském zajetí a podle kterého, měl být Himmler ve dnech 17. a 18. července plynování přítomen.Problém ovšem je, že podle Himmlerova služebního kalendáře, se Himmler v těchto dnech sice nacházel v Osvětimi, není v něm ale žádná zmínka o tom, že by vůbec navštívil Birkenau, tedy část, v které se měl podle holokaustové legendy nacházet vyhlazovací komplex s plynovými komorami.

Proti fantasmagorickým blábolům presstitutů z iDnes, tak stojí jasné důkazy, které jejich lživou propagandistickou báchorku naprosto vyvrací.Obsah Himmlerových projevů je tendečně přeložen a tento tendenční a především nepřesný překlad do angličtiny je nekriticky přijímán jako jasný důkaz, přitom ovšem dokazuje pouze jedno, a to překladatelskou fušeřinu, nebo přímo záměr manipulovat, případně že je projev kompletně vyfabrikován.Himmlerův služební deník pak jasně dokládá, že se Himmler v inkriminovaných dnech v Birkenau ani neukázal, což ovšem opět mainstreamové zdroje ignorují a dávají tendenčně přednost pochybnému svědectví Rudolfa Hösse, přestože je známo, jak s ním ruští bolševici zacházeli, že byl tedy bit a krutě mučen.O pochybné věrohodnosti Hössovy výpovědi pak svědčí i to, že ji často měnil a že i u počtu údajně zplynovaných osob, nebyl v jeho výpovědích vyjímklou  rozdíl  i v milionech, což je u někoho, kdo byl velitelem údajně vyhlazovacího tábora, dosti podivné.Pokud by ovšem v Osvětimi žádné plynové komory nikdy nebyly, je celkem pochopitelné, že si Höss tato čísla cucal z prstu jen aby uspokojil své věznitele, a v důsledku častých výslechů a mučení, se mu dříve uvedené počty pletly.

To je tedy další malá ukázka toho, jak mainstreamové zdroje pracují a že jejich cílem není informovat, nýbrž  manipulovat v zájmu někoho, pro koho je životně důležité, holokaustové dogma udržet při životě za každou cenu.Součástí politiky usilující o udržení tohoto dogmatu jsou také inkviziční zákony, které jakoukoli debatu pod trestem kriminálu nepřipouští, jelikož je jejich tvůrcům jasné, že by se následně holokaustové dogma zhroutilo, jako domek z karet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s