V Mnichově nevraždil “Němec” iránského původu, ale příslušník zdegenerované rasy


Adolf Hitler se kdysi vyslovil, že tím že se někdo naučí více, či méně žvatlat německy, tím se ještě nestává Němcem.Tato jeho slova, tak mají dnes, kdy Evropu včetně Německa, zavalily hordy zdegenerovaných primitivů s předstředověkými islámskými manýry dvojnásobnou platnost, a je tak nejvyšší čas, aby se nejen Německo, ale i další evropské národy, z tohoto zlého snu probudily.

erwache A tak dnes, kdy se podařilo eurohujerům vládnoucím z Bruselu, občany evropské unie prakticky odzbrojit, mají cizáci primitivních etnik a omámení středověkou ideologií, ideální podmínky, pro bezproblémové vraždění bezbraných civilistů.Demokraturta se tak nejspíše blíží svému hlavnímu cíli, jímž je zničení evropské kultury a především pak evropské rasy.Jen opravdu najivní, či spíše dementní jedinec, se ještě dnes může domnívat, že evropským vládnoucím politikům, jde o to, jak své občany, před tímto terorem ochránit.Je totiž jasné, že přestože údajně platí jakýsi mimořádný stav, nemá to na řádění arabských primitivů pražádný vliv, a ti si mohou i v největších městech Evropy dovolit masově vraždit, kdy se jim zamane.

Je samozřejmé, že policie není schopna zasáhnou okamžitě a nikdy toho schopná nebude, nicméně v této situaci, by měli politici umožnit občanům, se adekvátně ozbrojit, jak se děje v Izraeli.V Evropě se však děje přesný opak a držení palných zbraní je ještě omezováno.Je zjevné, že imigranti přináší jen teror a další problémy, což bylo každému, kdo je schopen racionálně uvažovat už předem jasné, nicméně evropští politici stále nejeví snahu, se přílivu této zdegenerované masy rozhodně postavit a vše naznačuje, že stále do budoucna počítají s další proimigrační politikou, zatímco opět v Izraeli situaci dávno pochopili a imigraci těchto etnik prakticky zastavili.

Stav muslimsko arabské populace dokresluje skutečnost, že se vrah z Mnichova léčil s depresemi a měl předepsaná antidepresiva, jelikož promořenost těchto populací duševními poruchami je v důsledku velmi častých mezipříbuzenských sňatků, oproti běžné populaci vysoká, takže tento případ jen potvrzuje mainstreamovými médii pečlivě skrývanou realitu, která v muslimských zemích, i muslimských evropských komunitách panuje.Veřejnost je však médii i politiky neustále a vytrvale přesvědčovaná, že příliv těchto chorobami prolezlých etnik, bude pro evropskou populaci jakýmsi přínosem.

V této situaci, už snad musí být, i těm méně chápavým jasné, že se zde hraje o budoucnost Evropy, tak jak ji známe, a že v evropských městech nevraždí žádný Němec, či Francouz, jak se nám snaží závislý a zkorumpovaný mainstream podsunout, ale příslušníci zdegenerovaných primitivních etnik, vyznávající středověkou ideologii, která byla dost možná prospěšná v poměrech vládnoucích před tisíci lety, kdy ještě žádné společenské uspořádání prakticky neexistovalo a dodržování jistých primitivních zásad, mohlo být v tehdejší situaci přínosem.Dnes, jsme již ovšem v Evropě trochu dál a aplikovat Islám, může být přijatelné jen pro jedince s notně omezenou schopností chápání, nebo pro ty, jejichž cílem je, evropskou civilizaci zlikvidovat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s