Pokrevní sňatky mezi muslimy, vedou k otřesným postižením.Podle evropských politiků, se ovšem jedná o obohacení pro Evropu


Evropští politici rádi hovoří v souvislosti s masovou imigrací neevropských ras do Evropy o jakémsi obohacení pro naši kulturu a dokonce prý tito přivandrovalci, mají evropskou populaci ochránit před degenerací.Ve skutečnosti tito imigranti přicházejí v drtivé většině z oblastí, kde jsou  naprosto běžné sňatky mezi příbuznými a často patří i mezi většinové, takže tamní populace je v důsledku těchto pokrevních svazků značně promořená, všemožnými jak fyzickými, tak duševními poruchami.

Islam

To že svazky mezi příbuznými jsou z hlediska rizik postižení mnohými genetickými poruchami vědecky prokázaným faktem, nelze dnes vyvrátit.I v případě svazků se sestřenicemi a bratranci, které jsou ve většině států USA zakázány, nicméně v mnoha státech včetně Evropy jsou legální, je riziko genetických poruch téměř dvakrát vyšší, než u bězné populace.Přestože v Evropě u jejího původního obyvatelstva k těmto svazkům v důsledku kulturních zvyklostí prakticky nedochází, u imigrantů z především muslimských zemí jsou běžné a postižení různými poruchami u novorozenců, se tak v těchto komunitách vyskytuje mnohem častěji.

Situace mezi pakinstánskou menšinou v Británii, je tak velmi podobná situaci v jejich původní domovině.U Pakistánců z kašmírské oblasti, je tak na základě výzkumu jejich DNA možné konstatovat, že promoření různými poruchami, je u nich doslova otřesné.V těchto rodinách, kde je běžně 4 až 5 dětí, je rovněž běžné, že jedno až dvě z nich, jsou postiženy nějakými genetickými poruchami.Tyto zvyky pokrevních manželství, které jsou běžné v Británii u arabských a afrických imigrantů, na které připadají 3% všech narození, jsou současně zodpovědné za 30% všech genetických postižení.

V těchto populacích se tak běžně vyskytují choroby jako Bardet-Biedl syndrom, Meckel-Gruber syndrom, Sanjad-Sakati syndrom a další poruchy, které jsou v běžné populaci vzácné.Důsledek pokrevního křížení pak je, že muslimská populace, jako jediná na světě, zažívá jak fyzický tak mentální úpadek.Pravděpodobnost mentálních postižení u dětí z pokrevních manželství v případě prvních sestřenic a bratranců, je tak asi 5x vyšší.

Mentální postižení běžná v populacích s široce rozšířenou praxí pokrevních svazků, tak mohou docela dobře vysvětlovat, proč je Islám v těchto oblastech tak trvalý a všeobecně, a především pak nekriticky přijímaný.Mnoho a mnoho staletí praktikovaný Islámský zvyk pokrevních svazků, tak zajišťuje mentálně omezenou populaci a ta následně v důsledku této mentální nedostatečnosti prakticky uniformně inklinuje k primitivnímu učení, kterým Islám je, čímž se nám kruh uzavírá.Rovněž pro evropskou populaci těžko pochopitelné chování příslušníků těchto etnik, bude s velkou pravděpodobností souviset s praxí pokrevního křížení a s dopadem na mentální schopnosti příslušníků těchto etnik.

Nelze tedy jinak, než se přílivu těchto etnik do Evropy, který zločinci vládnoucí stále evropským národům trvale podporují, jednoznačně postavit.Zkušenosti z Británie i od jinud jasně dokazují, že imigrace těchto jedinců do Evropy není žádným obohacením, nýbrž je pro evropské národy jedem, který jim jejich vlastní a jimi zvolení politici naordinovali.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s