Demokratura si nenechá prohomosexuální propagandu rozvracet


Kauza poslankyně sociální demokracie Pavlíny Nytrové, je ukázkovým příkladem toho, jak se demokratura vypořádá s každým, kdo si dovolí veřejně vyslovit tabuizované skutečnosti, které narušují demokraturou šířená dogmata.

LGBT-Stop

Poslankyně Nytrová si tak dovolila ve svém projevu prohlásit, že homosexuálové budou mít snahu praktikovat sex s dětmi, což už se dávno děje, jsou rizikovým faktorem z hlediska šíření chorob a že se u nich mnohem častěji vyskytuje drogová závislost a mentální poruchy.

Studie provedené mezi muži majícími sex s jimými muži (MSM), a zveřejměné i na US vládních webech, jako je Národní institut zdraví, však jasně prokazují, že tito homosexuální muží, mají oproti mužům heterosexuálním, výrazně vyšší výskyt mentálních poruch jako depresí, sklonů k sebevražednému jednání, sklon k zneužívání drog a alkoholu.Výskyt se v této skupině pohyboval mezi 44 a 56 procenty.Podobné výsledky, jako ve studi provedené na homosexuálních mužích v Jihoafrické republice, byly dosaženy i ve studii na stejné skupině v Kambodži, která došla dále k závěru, že riziko HIV je u nich o polovinu vyšší, než v případě heterosexuálů a pravděppdobnost nízké kvality života je vyšší rovnou téměř 10x.

Další studie z USA, které jsou každému s přístupem na internet volně dostupné například na vládním US webu cdc.gov, došly k závěru, že z kontrolní skupiny více než 8000 MSM, mělo 54% nechráněný sex s mužským partnerem a 25% s náhodným partnerem.V těchto souvislostech nepřekvapí, že více jak polovina všech HIV pozitivních v USA, je ze skupiny homosexuálních mužů, přičemž jejich zastoupení v populaci je pouze několik málo procent.Podobná situace ve skupině MSM je i v Číně.Zatímco v roce 2007 tam připadlo HIV pozitivních na skupinu MSM 12%, v roce 2009 to už bylo více jak 33% a podle amerického vládního centra pro biotechnologie, se jedná o HIV epidemii.

Pokud se jedná o zneužívání dětí,  studie zabývající se dětskou pornogtafií zjistila, že počet obětí pedofilních  homosexuálů, tedy chlapců, je mnohonásobně vyšší, podle psychologa Eugena Abela minimálně 5x, než počet obětí pedofilních heterosexuálů, tedy dívek, vzhledem k tomu, že homosexuálové mají v populaci pouze asi dvou, až tříprocentní zastoupení.

Poslankyně Nytrová, však byla mainstreamovými závislými  médii ve službách homoloby za to, že pouze konstatovala fakta, která jsou dostupná v mnoha studijích a výzkumech, nařčena z předsudků a tato média tak ukázala, komu slouží a v  čím zájmu tyto lži šíří, a že zájmen jejich a vládnoucích politiků, je především prosazovat zájmy deviantů, na úkor zdravé společnosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s