Obama: zásahů, končících smrtí černochů, je příliš – realita je opačná


Obamovi jako americkému prezidentovi, musí být známo, že počet zabitých afroameričanů policistou, není vzhledem k míře jejich násilné kriminality, která je mnohonásobně vyšší než u bílých, nijak vysoký.Je tomu totiž přesně naopak.Mainstreamová závislá média samozřejmě využila situaci v souvislosti se střelbou na policisty v Dallasu a spustila opět multikulti masáž, že americká policie je rasistická a zaměřuje se na černochy, s cílem příslušníky barevných etnik idealizovat a vytvořit tak ve společnosti vhodnou atmosféru pro jejich masovou imigraci do Evropy.Skutečnost je však naprosto opačná a obětí policejní střelby jsou především bílí Američané, přestože jejich násilná trestná činnost, je v porovnání s černochy prakticky zanedbatelná.

whites-to-blacks-killedV roce 2012 tak bylo 140 černochů  zabito policií, ale  současně 386 bělochů bylo v tomto roce zabito policií.V průběhu období 13 let od roku 1999 do roku 2011, 2.151 bělochů bylo zabito policisty a  jen 1,130 černochů bylo zabito policisty.Policisti také zabili téměř dvakrát tolik bílých než černochů, i v roce 2015. Podle údajů shromážděných The Washington Post, 50 procent obětí smrtelné policejní střelby byli bílí, zatímco jen 26 procent byli černí.Většina těchto obětí měla pistoli,  byli ozbrojeni, nebo jinak ohrožovali důstojníky potenciálně smrtící silou, řekla MacDonald z Manhattan Institute v projevu na Hillsdale College.

Někdo by mohl namítnout, že tyto statistiky jsou důkazem rasistického zacházení vůči černochům, protože bílí zaujímají 62 procent populace a černoši tvoří pouze 13 procent populace. Ale jak MacDonald píše, statistiky z roku 2009 z výboru statistik ministerstva spravedlnosti ukazují, že černoši byli obviněni z 62 procent loupeží, 57 procent vražd a 45 procent útoků v 75 největších krajích v zemi, a to navzdory pouze zhruba 15 procentům černošských obyvatel v těchto krajích.MacDonald také poukázala, že černoši spáchali 75 procent všech střelných útoků, 70 procent všech loupeží a 66 procent všech násilných trestných činů v New Yorku, i když je jich jen 23 procent obyvatel města.

Ze statistik vyplývá, že neozbrojení černoši častěji umírají střelbou policisty, než neozbrojený běloch, ale to není celý příběh.V roce 2015 byl poměr šest ku jedné neozbrojených černochů zabitých policejní  střelbou, ve srovnání s neozbrojenými bělochy. Ale MacDonald poukazuje na Marshallův projekt, který při pohledu na podrobnosti o aktuálních událostech ke kterým došlo, ukazuje jiný obrázek:

Označení “neozbrojený” je nepřesné a nedokáže zprostředkovat stresující policejní situaci.Nejméně pět černých obětí se pokusilo chytit důstojníkovu pistoli, nebo napadly policistu různými předměty.Dvě osoby zařazené do kategorie “neozbrojené černé oběti” byly zasaženy zbloudilými kulkami zaměřenými na někoho jiného v odůvodněné policejní přestřelce.Další “neozbrojená černá oběť” zahynula jako spolujezdec útočníka, který zahájil palbu na policistu.

MacDonald poukazuje na řadu jiných případů, včetně neozbrojených černých mužů v San Diego, CA a Prince George County, kteří se snažili sáhnout po zbrani v pouzdře policisty.MacDonald rovněž konstatuje, že v roce 2015 došlo k případům, kdy byli tři důstojníci zabiti vlastními pistolemi, při zápasu o ně.

U černošských a hispánských policistů je pak více pravděpodobné, že použijí zbraň proti černým, než u bílých důstojníků.Podle zprávy ministerstva spravedlnosti z roku 2015 a podle studie provedené na University of Pennsylvania kriminalistou Gary Ridgwayem v roce 2015, u černých policistů byla 3,3 krát větší pravděpodobnost střelby, ve srovnání s jinými policisty na místě činu.U černochů je více pravděpodobné, že zabijí policistu, než že bude zabit policií.Podle údajů FBI, je 40 procent z policejních vrahů černých.Podle MacDonald, u policisty je 18,5 krát větší pravděpodobnost, že bude zabit černochem, než že policista zabije neozbrojeného černocha.

Navzdory těmto skutečnostem, je veřejnost systematicky manipulována a obelhávána, a černoši jsou stavěni do role nevinných obětí rasistických bílých policistů, přičemž v mnoha případech, ani nešlo o střelbu na černocha z pistole bílého policisty, ale černého, nebo Hispánce.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s