Základy holohoaxové legendy dostávají trhliny


Jako každé dogma, tak i legenda o vyvraždění šesti milionů Židů během druhé světové války, musí být držena při životě inkvizičními zákony, aby si nikdo nedovolil toto dogma zpochybňovat a kdo si ho zpochybnit dovolí, aby skončil na mnoho let v kriminále.Život dogmat tak bývá často dlouhý, jak se to stalo například i v případě geocentrismu, kteroužto dávno vědecky vyvrácenou teorii, se katolické církvi dařilo díky inkvizici, držet při životě dalších několik století a teprve až ve století dvacátém, ji církev oficiálně uznala jako neplatnou.Přestože je tedy život dogmat často díky inkvizičním zákonům, které je chrání dlouhý, není ovšem věčný a začíná to vypadat, že i v případě holokaustu, se život této více jak sto let staré bajky, chýlí ke konci.

holohoax

Před pár dny, se proti inkvizičním zákonům, kterými byl postižen už poměrně velký počet lidí, kteří se s touto holokaustovou absurditou odmítali smířit, vyslovil poslanec německého parlamentu za AfD a šéf parlamentní frakce AfD ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko Jörg Meuthen.Jörg Meuthen je profesor ekonomie a  finančních věd na Univerzitě v Kehlu a je poměrně známá a uznávaná osobnost, takže ho nelze tak snadno onálepkovat jako antisemitu, nebo neonacistu, jak se to snadno stane každému, kdo si dovolí nějak zpochybnit holokaustové absurdity a není dostatečně uznávanou osobností.Pokud ovšem známou a uznávanou osobností jste, nebo ideálně pak osobností židovského původu, můžete si dovolit v případě holokoustavé polemiky mnohem více a dokonce beztrestně na toto téma vydávat knihy, jak ukazuje případ Normana Finkelsteina.

Během desítek let, co je legenda o Holokaustu praktický všemi závislými médii šířena, se objevilo samozřejmě mnoho takzvaných zpochybňovačů holokaustové bajky, kteří byli soudními systémy onálepkovaní jako antisemitští fanatici, protože si dovolili zpochybnit svatý Holokaust, který je podle slov nedávno zemřelého Elieho Wiesela nevysvětlitelný a jedinečný, což v podstatě tito zpochybňovači říkají paradoxně také, jelikož holokaustová hypotéza, nejde nijak racionálně vysvětlit.Aby jsme ji přijali, musíme přeladit z reálného světa racionálního myšlění, do vybájeného světa Holokaustu Elieho Wiesela a mu podobných, kde se na nějaké ty fyzikální zákonitosti zas tak nehledí.Tito jedinci, kteří se tak dostali s holokaustovou loby do křížku, jako například Germar Rudolf, který je bývalým pracovníkem Planckova institutu a specialistou v oboru chemie, byli většinou inkvizičními orgány dostižení a strávili tak několik let v kriminále.

Zatímco tedy Germar Rudolf sepsal vědeckou zprávu, ve které “argumenty” holokaustové loby rozcupoval na kusy, čímž si vysloužil samozřejmě inkviziční stíhání, holokaustová loby staví autenticitu holokaustu na výpovědích několika málo “očitých svědků”, které navíc není problém usvědčit ze lží, a na několika průhledných logických klamech, určených pro ty méně chápavé, kterých je bohužel stále dostatečné množství na to, aby holohoaxová legenda přežila.

Jedním z hlavních argumentů holokaustové loby, je tak soudní verdikt v případě  Mela Mermelsteina, kdy soud rozhodl, že skutečnost, že Židé byli vražděni v plynových komorách, je  skutečnost, která nevyžaduje dokazování, což je opravdu úsměvný argument.V historii by jsme mohli  najít velké množství podobných případů, kdy soudy rozhodly naprosto nesmyslně, nicméně vědeckými důkazy byla tato rozhodnutí zvrácena.V případě Holokaustu, jsou ovšem forensní důkazy irelevantní a klíčové je rozhodnutí soudu a “očití svědci”, jako Elie Wiesel.Holokaustová loby má rovněž v oblibě, přenášení důkazního břemene na popírače, přitom pokud k nějaké  historické události mělo dojít, musí ten, kdo s danou teorií přišel, jako první důkazy předložit.Jelikož mimořádná tvrzení, vyžadují mimořádné důkazy a tvrzení předkládaná bez důkazů, lze rovněž bez důkazů odmítnout (Carl Sagan).Pokud je pak požadováno, předložení důkazů o tom, že se událost, která se měla udát, ve skutečnosti nestala, dostáváme se tak do naprosto absurdní roviny, kdy skutečné důkazy, musí nahradit logické klamy, které slouží primárně, k ohlupování široké veřejnosti.Často se tak můžeme setkat s vyjádřením typu, “tyto zločiny byly možné, protože se staly”, což je krásná ukázka argumentace kruhem, kdy je předpoklad, použit jako argument.Takovýchto logických klamů, je holokaustová literatura plná a trefně to vyjádřil Norman Finkelstein, když napsal, že literatura holocaustu je plná nesmyslů a je z vědeckého hlediska bezcenná.

Nejsme tak najivní, aby jsme čekali, že názory Jörgena Meuthena něco radikálně v dohledné době změní, na to je holkaustová loby příliš silná a jde i o velké peníze, které holokaust jistým institucím stále vydělává.Ještě důležitější je pak holokaust pro v Evropě vládnoucí demokratury, které ho s oblibou používají jako strašáka a obhajobu toho, proč je potřeba stíhat, demokratuře nepohodlné jedince, které tak lze snadno označit za extremisty a na základě gumových paragrafů odsuzovat.Je přesto zjevné, že i mnoha lidem na význačných postech, se už holokaustové bláboly zajídají a že si uvědomují, že odsuzovat za popíraní čehokoliv, je typickým rysem inkvizice.

Advertisements

2 thoughts on “Základy holohoaxové legendy dostávají trhliny

    • Rudolfova zpráva a Přednášky o holokaustu jsou Rudolfovy práce, které se zaobírají podrobně širokým spektrem všech možných holohoaxových nesmyslů “očitých svědků”.Když byl Rudolf vydán do Německa, byl tam odosouzen za “pohrdání mrtvými”, což je v Německu paragraf, který se aplikuje v případech, když nejsou k dispozici žádné věcné protiargumenty.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s