Vrchní vykladač Holokaustu je mrtev, jeho lži žijí dál


Elie Wiesel, který včera zemřel, byl a nejspíše ještě dlouho zůstane i po smrti pro mainstreamovou zmanipulovanou historiografii, jedním z nejdůležitějších svědků Holokaustu.Hlavní zásluhou Elieho Wiesela ovšem bylo, že povýšil Holokaust z pouhé údajné historické události rovnou na náboženství, když tvrdil, že “Holocaust je jedinečný, protože je nevysvětlitelný, a je nevysvětlitelný, pro­tože je jedinečný.”

wiesel

To že je podle slov Wiesela Holokaust nevysvětlitelný, ovšem nebrání mnoha historikům, aby ho prezentovali jako nezvratnou historickou událost a dokonce ani mnoha politikům, aby o něm stejně mluvili.Tak například Angela Merkel se o Wieselovi vyslovila, že “byl přesvědčen, že jedině zachování vzpomínky na hrůzy holokaustu by mohlo zabránit opakování této nejtemnější kapitoly v historii”.Podle Joachima Gaucka, Wiesel “dokázal jako očitý svědek udržovat naživu vzpomínku na nejtemnější léta německých dějin”.Podle Baracka Obamy, byl Wiesel dokonce přímo “živoucím pomníkem holokaustu”.Všichni tito politici, tak zjevně jen papouškují naučené politicky “korektní” fráze a neznají očividně ani Wieselovy názory na Holokaust, ani jeho údajná očitá svědectví, nebo dostmožná znají, a potom bez skrupulí lžou.

Elie Wiesel, i když prošel některými německými koncentračními tábory během druhé světové války, jeho údajná očitá svědectví o údajných hrůzách Holokaustu jsou smyšlená, ba přímo vylhaná.Když v roce 1986, získal Wiesel Nobelovu cenu za mír, pařížský deník Le Monde tehdy mimojiné napsal, že cena byla Wieselovi udělena právě proto, že dnes vidíme snahy o zpochybňování existence nacistických plynových komor.Problém ovšem je, že ve své rádoby autobiografické knize “Night”, kde Wiesel popisuje svoje vzpomínky z Osvětimi a Buchenwaldu, nikde žádnou plynovou komoru nezmiňuje.Zato neváhá tvrdit, že v těchto koncentračních táborech, byli Židé zabíjeni vařící vodou, nebo dokonce elektrošoky, či za živa upalováni v hořících jámách.Wiesel si prostě ve své knize vybral jen špatnou propagandistickou lež, kterých se v době války i po ní, šířilo velké množství.Jelikož většina z nich byla postupem času shledána jako neudržitelná i pro prezentaci široké lajcké veřejnosti, byla přijata nakonec pro lajka technicky přijatelnější varianta vraždění Zyklonem B.I zde ovšem zpočátku docházelo k trapným omylům, když “očití svědci” plynování, kteří nikdy žádnou plynovou komoru neviděli (ani tu pro desinfekci šatstva) tvrdili, že se plyn distribuoval sprchami.Tito svědci totiž pochopitelně jako lajci předpokládali, že se Zyklon dodával v plynné formě, nikoliv v pevné, ve formě granulí.

Jelikož je tedy Elie Wiesel navzdory jeho do očí bijící nevěrohodnosti, světovými politiky stále považován za očitého svědka vraždění v německých koncentračních táborech, nebude na škodu, si některá jeho údajná svědectví připomenout.Wiesel tak ve své knize uvádí, že v Osvětimi, byly hořící jámy pro dospělé a zvláštní pro děti a dále píše:

“Nedaleko od nás z jámy stoupaly plameny, gigantické plameny. Něco spalovaly. Nákladní auto přijelo a vyklopilo náklad – malé děti. Děti! (děti hoří vzhledem vysokému obsahu vody v tělě dost špatně).Ano, viděl jsem to. Viděl jsem to na vlastní oči… ty děti v plamenech”

Wiesel pochopitelně nevěděl, že v Osvětimi sahala spodní voda až půl metru pod povrch, takže spalovat cokoliv v hlubokých jámách, které by byly pro tolik těl nezbytné, bylo už jen z tohoto důvodu nemožné, nehledě k tomu, že spálení takového množství (údajně tisíce) těl v jámách na otevřeném ohni, jak popisují i někteří další “očití svědci”, je technicky neproveditelné.Podle jeho tvrzení, Wiesel přežil zázrakem i věznění v táboře Buchenwald, když píše:

“V Buchenwaldu  posílali na smrt každý den deset tisíc lidí. Byl jsem vždy mezi poslední stovkou před vstupem (do plynové komory).”

Problém u tohoto Wieselova “svědectví” ovšem opět je, že nemá s realitou prokazatelně nic společného, jelikož i podle oficiální historiografie, prošlo tímto táborem za celou jeho historii od roku 1937 240 000 vězňů, a počet úmrtí se pohybuje kolem 50 tisíc, což je s Wieselovým svědectvím o deseti tisících mrtvých každý den v zásadním rozporu, nehledě k tomu, že ani podle oficiální historiografie, v tomto táboře žádné plynové komory nebyly a popravovalo se zde jen oběšením, nebo zastřelením.Wiesel tak prokazatelně opět čerpal z válečných a krátce poválečných propagandistických bajek, a vědomě tak lže, jelikož ničeho takového co popisuje, nemohl být svědkem.Celému tomuto absurdnímu líčení pak nasazuje korunu fakt, že když se k Osvětimi blížili sovětští “osvoboditelé”, ani mladý Wiesel, ani mnozí další vězni na nic nečekali a opustili tábor spolu s jejich německými vězniteli a údajnými vrahy.Zjevně tak moc dobře věděli, že jim od německých stráží, které podle Wiesela páchaly příšerné zločiny, hrozí mnohem menší nebezpečí, než od vojáků armády osvoboditelky.

Rovňež tvrzení dnešní holokaustové propagandy, že s termínem “holokaust”, jako označení pro vyvražďování Židů, přišel jako první Elie Wiesel, je lživé.S tímto termínem přišli jako první sionističtí manipulátoři minimálně už krátce po první světové válce v roce 1919, když psali, o hrozícím holocaustu šeti milionů Židů.Wiesel si tak jeho autorství podvodně přisvojil a lživá propaganda tuto bajku ještě dnes vydatně přikrmuje.Přiznat, že o vyhlazení šesti milionů Židů a holokaustu, psali sionisti už několik desítek let před druhou světovou válkou a v době, kdy ještě ani nacistická strana neexistovala, by totiž Wiesela odhalilo jako lháře, stejně tak jako celou holokaustovou propagandu.

Elie Wiesel je tedy mrtev, ale jeho bláboly, vydávané za očitá svědectví, budou nadále závislým mainstreamem předkládány široké veřejnosti jako fakta a Wiesel je tak dál světovými politiky pokrytecky oslavován, jako živoucí pomník Holoukaustu.Současní přední politici tak vysílají jasný signál, že vylhaná holokaustová “historie” je pro ně stále důležitá a že stavět na lžích, včetně té holokaustové, je pro ně životní nezbytnost.

Advertisements

7 thoughts on “Vrchní vykladač Holokaustu je mrtev, jeho lži žijí dál

 1. Tohle co píšete, je pitomost. Je možné, že Elie Wiesel v některých věcech zkresloval skutečnost, ale např. ohledně příšerné scény upalování dětí v jámě existuje více na sobě nezávislých svědectví. Třeba od ruského přeživšího zajatce Alexandra Siloviče Peťka, nebo polské uvězněné odbojářky Heleny Schmaglewské. A psala o tom i slovenská židovská přeživší Eva Weissová-Slonimová, která po válce zjistila ke vší hrůze, že v takové jámě byla upálena i její malá sestřička Judith. Všichni svědkové se shodli v tom, že této hrůzné “akci” velel Dr. Mengele a že bylo takto upáleno 300 malých dětí zaživa! Svědkové vypověděli, že k jámě postupně najelo několik nákladních aut s dětmi na korbách a sklápěly je do plamenů…Děti nelidsky řvaly a některé se pokoušely vyškrábat ven, ale esesáci stojící u jámy je strkali zpátky..Tak co, popírači holokaustu a dalších válečných hrůz, říkáte tomuhle? Také netvrdím, že holokaust se týkal jen Židů- týkal se všech nacisty porobených národů. Nejvíc obětí bylo mezi Rusy…

  Like

  • a už jste slyšela někdy o tom že jsou lidé kteří lžou? z jakakýchkoliv důvodů…prospěch, pohodlnost, prestiž, jen tak….podle stovek výpovědí přeživších několika koncentračních táborů by muselo být Mengele klonovaný…a všudepřítomný.

   Like

 2. P.S.: Ke spalovacím jámám: bylo jich několik, nacházely se na nádvoří krematoria č. IV. a vedle Bunkru č. 2 v Osvětimi-Březince. A protože, jak uvádíte ve článku, je půda v Osvětimi bažinatá, byly ty jámy vybetonované. Jako jeden důkaz může posloužit i fotografie tajně pořízená vězni Sonderkomanda v Krematoriu IV., kde je vidět spalování mrtvol v jedné kremační jámě.

  Like

 3. “Svědectví” existuje jistě mnoho, ale když došlo na svědectví před soudem, kromě tří svědků, nikdo další nebyl ochoten svědčit pod přísahou, takže je nemá smysl brát vůbec vážně a jsou právně bezcenná.Primární jsou pak forenzní důkazy a ty hovoří jasně: Spalování těl v jámách v takovém množství a takovým tempem jak se uvádí, třeba i vybetonovaných, což je ovšem rovněž v rozporu s dalšími svědectvími, je nemožné.Existují o tom studie odborníků na spalování těl.Rovněž spalování v kremačních pecích není takovým tempem možné, natož pak v jámách.

  “Svědectví” svědka Sigmunda Mazura o tom, jak nacisté získávali z těl tuk:
  “Dvě jámy měřily 40 až 50 metrů na délku, asi 8 metrů na šířku a 2 metry do hloubky. Díky vykopání kanálu, který se na obě strany mírně svažoval, se dal tuk vytékající z mrtvol hořících v jámě zachytávat do sběrných pánví na obou koncích kanálu.Ve dvou jámách, v nichž na sobě leželo asi 2 500 těl, se za svítání zapálil oheň. […] my topiči jsme na hořící těla neustále museli lít olej nebo metylalkohol a také lidský tuk, který se ve velkém množství hromadil a vařil ve dvou sběrných pánvích na obou stranách jámy. Rozpálený tuk se nabíral vědry na dlouhé zahnuté tyči a rozléval se všude po jámě, což způsobovalo praskání, syčení a šlehání plamenů.“

  Skutečnost je taková, že tuky v přítomnosti ohně nebo žhavého uhlí začínají hořet při 184 °C.Hořící dřevo by tedy tuk unikající z těl naprosto nutně zapálilo. Tento jev zná každý, kdo někdy viděl, jak ze steaku na grilu ukápne tuk do uhlí. Když ho tam nateče příliš, celý gril se ocitne v plamenech.Celé toto svědectví, které holokaustová historiografie prezentuje jako fakt, je ve skutečnosti naprostý blábol.Pikantní je, že tento svědek, nebyl podroben před Norimberským tribunálem křížovému výslechu a jeho “svědectví” zaslané tribunálu pouze písemně, bylo přesto bez výhrad přijato.

  Co se pak týče samotného Wiesela, on jen něco nezkreslil, ale všechno si vymyslel, což ovšem nebrání dnešní “historiografii”, jeho bláboly nekriticky prezentovat jako fakta.Jinak celá holokaustová literatura, jak píše i Finkelstein, je plná nesmyslů a je z vědeckého hlediska bezcenná, a to jen díky tomu, že jakýkoliv kritický přístup je nepřípustný.Zatímco v případě běžné vraždy, svědci často podstupují křížový výslech, v případě vraždy 6 mil. osob, ho žádný soud nepřipustil.Současně v případě běžných trestných činů, jsou vždy primární důkazy a zvláště ty forenzní, v případě holokaustu, jsou primární svědectví, která jsou vždy mimořádně nespolehlivá a forenzní důkazy nejsou připuštěny, takže se jedná o ukázkový inkviziční absurdistán.O mimořádné nespolehlivosti svědectví a svědků, pak existuje rovněž studie a rovnou od psycholožky židovského původu Elizabeth Loftus, která paradoxně byla iniciována, taky těmito absurdiními svědectvími.

  Like

  • Existenci spalovacích jam můžeme doložit leteckými fotografiemi.
   25. srpen 1944   Zde je fotografie, na níž dokonce lze vidět kouř.

   Podle vás nemohly v Birkenau být žádné spalovací jámy kvůli vysoké hladině podzemních vod. Předpokládám, že během fungování tábora v Osvětimi fungoval odvodňovací systém. Jak mi vysvětlíte fotografii níže. Zachycuje průběh stavby Sauny. Můžete na ní vidět několikametrovou jámu, která kupodivu není zatopená.

   Tvrdíte, že takový způsob hromadného spalování není fyzicky možný. Proč tedy touto metodou ve Velké Británii roku 2001 dokázali zpopelnit statisíce kusů dobytka nakaženého nemocí šílených krav?

   Like

   • Spalování těl v udávaných množstvích a za podmínek které uvádí “svědci” není možné.Tedy s minimálním množství paliva a jen díky tělsnému tuku jak uvádí zhusta svědci.Dal o těchto nesmyslech nemá cenu diskutovat, jelikož o tom neexistují žádné důkazy a jakákoliv diskuze je tedy pouze hypotetická.To že předpokládáte nějaký odvodňovací systém je opět ukázkové holohoaxová “logika”, podle které to tak muselo být, jelikož jinak by tyto akce nebylo možno uskutečnit.Mimochodem jak sám dokládáte, existuje velké množství fotografii spojenců tábora v Osvětimi, ale na žádné není patrné ono spalování mrtvol a dým, který opět podle “svědků” zahaloval celý tábor.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s