Ministr CDU Schäuble: bez imigrantů zdegenerujeme v příbuzenských sňatcích


Podle ministra CDU Wolfganga Schäubleho, hrozí evropským národům degenerace, pokud by se uzavřely imigrantům, jelikož by nás prý  zničily pžíbuzenské sňatky.Pan ministr z CDU má zřejmě tedy pocit, že příval barevných primitivů z Afriky a dalších zaostalých zemí, kteří mají středověké manýry, libují si v pověrách, mají násobně vyšší zločinnost a násobně vyšší nezaměstnanost, než bílí obyvatelé Evropy, by evropskou rasu nějak obohatil.

incest.map.jpgObava před příbuzenskými sňatky v evropském prostředí, je pak naprosto iluzorní, jelikož něco takového  odporuje evropské kultuře a mezipříbuzenské sňatky jsou dnes běžné snad jen mezi šlechtou v některých bizarních evropských královstvích a i v tomto prostředí jsou na ústupu.Současně jsou ve všech kulturních zemích tyto svazky nelegální a jsou považovány za incest.

Naopak v muslimských zemích, je incest poměrně běžná věc a mnoho procent populace narozené v muslimských zemích, pochází právě z incestních vztahů.A tak podle dostupných statistik, v Alžírsku je to 22.6-34%, Bahrainu 39.4-45.5%, Iráku 47-60%, Palestině 17.5-66.3%, Sýrii 30.3-39.8%, Sudánu 44.2-49.5% a v dalších muslimských zemích to není lepší, ba spíše horší.Dokonce i v Turecku, je 20-30% populace narozeno z incestu, nicméně podle Schäubleho, jsou Turci pro Evropu enormní inovační potenciál.V důsledku toho, že velká a mnohdy i dominantní část populace muslimských zemí pochází z incestních vztahů, to má na tuto populaci pochopitelně negativní dopad a tak asi 70 dětí z tisíce, se v těchto zemích rodí s vrozenou vadou, zatímco v Evropě, severní Americe a Austrálii je to něco kolem 50 dětí na jeden tisíc.Děti z incestních vztahů narozené bez vrozené vady, pak mají nižší inteligenci asi o 10-16 bodů.Pravděpodobnost inteligenčního kvocientu nižšího než 70, se  zvyšuje v závislosti na incestu čtyřnásobně.

Současně incest zvyšuje pravděpodobnost propuknutí duševních chorob.Klinické studie ukazují, že deprese je velmi častá v prostředích, kde dochází k příbuzenským svazkům.Etnické menšiny, pocházející ze zemí s vysokou mírou incestu mají vysoké zastoupení mezi duševně narušenými jedinci a tak například v Dánsku v nemocnici Sct. Hans, kde je největší oddělení pro duševně narušené zločince, mají tito migranti 40% zastoupení.Většina dětí v kodaňských školách pro retardované děti, jsou děti imigrantů.V Kodani jsou tři takovéto školy a  51% je dětí migrantů, v další dokonce 70%.Incest je mezi těmito etniky tak rozšířen, že v Británii museli vydat zákaz sňatků mezi pakinstánským bratranci a sestřenicemi, protože výzkum ukázal, že tyto rodiny produkovaly  alarmujících 30% geneticky nemocných dětí v Británi.Zatímco tedy v nepříbuzenských svazcích je riziko postižení potomků 5 %, u dětí bratranců a sestřenic vzrůstá až na 23 %, tedy téměř 5x.

Omezená schopnost chápat a produkovat vědomosti v důsledku omezeného IQ, je také nejspíše jedním z důvodů, proč muslimské země produkují jen jednu desetinu vědeckého světového výzkumu.Nedostatek zájmu o vědu v muslimských zemích, je také zmíněn ve zprávách OSN, podle kterých bylo do arabštiny za posledních tisíc let přeloženo méně knih, než je přeloženo každý rok do španělštiny.Celý arabský svět pak překládá asi 330 knih ročně, což je pouze pětina toho, kolik se překládá v Řecku.Není tak pochyb o tom, že rozšířená tradice incestních manželství mezi muslimy, poškodila jejich genofond a incestní vztahy brání získávání čerstvého genetického materiálu.

Mapka výše jasně ukazuje, v kterých státech je nejvyšší procento populace zrozeno z incestu a nějakou shodou náhod, drtivá většina imigrantů, valících se do Evropy, přichází právě odtud.Tato zdegenerovaná masa, vyznávající středověké zvyklosti, nás však má podle evropských politiků ochránit před degenarací.Je tedy zřejmé, že cílem vládnoucích politiků, není evropské národy před něčím ochránit, ale naopak cíleně usilují o jejich zničení tím, že podporují imigraci incestem zdegenerovaných ras do Evropy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s