“Zapomenutá” nacistická protikuřácká kampaň


Nacistická protikuřácká kampaň je dnes prakticky tabu a v mainstreamových zdrojích najdete o ní jen sotva zmínku, navzdrory tomu, že dnes se demokratury s více jak třičtvrtě století dlouhým spožděním po Hitlerovi, snaží kouření omezit.Nacistický režim tak už počátkem třicátých let, začal proti kouření intenzivně bojovat, zatímco v okolních rádoby demokraciích, se vlády prakticky do dnešních dnů, na nic srovnatelného nezmohly.

hitler.anti.smokingVýzkum negativních vlivů kouření, byl v nacistickém Německu rozvinut mnohem více, než v kterékoliv jiné zemi na světě.Vztah mezi kouřením a vznikem rakoviny plic byl tak prokázan poprvé v Hitlerově Německu, přestože se dnes ve snaze tento fakt utajit uvádí, že k tomuto objevu došlo až v 50. letech v USA.Franz H. Müller, tak v roce 1939 publikoval v časopise zabývajícím se rakovinou studii, která potvrdila vysoké riziko výskytu karcinomu plic mezi kuřáky.Stejně tak bylo německými lékaři té doby prokázáno, že kouření je odpovědné za nárust onemocnění srdce.Rovněž pojem “pasivní kouření” pochází z nacistického Německa a národní sociálisté si jeho nebezpečí byli dobře vědomi.Hitler, sám v mládí silný kuřák a později velký odpůrce tabáku, osobně financoval Institut pro výzkum tabákových rizik na univerzitě v Jeně.Když v roce 1993 v USA vládní agentura EPA zveřejnila studii s důkazy o škodlivosti pasivního kouření, krátce na to americký federální soud konstatoval, že tato tvrzení nejsou pravdivá a EPA nesmí publikovat tyto závěry jako fakta.To jasně ukazuje, jaký zájem měly narozdíl od nacistů takzvané demokratické systémy, na zachování národního zdraví.

Tato zjištění německých vědců o škodlivosti kouření, vedla následně v Německu k zavedení několika protikuřáckých zákonů.V roce 1938 bylo zakázáno kouření v Luftwaffe a kouření ve službě bylo zakázáno také zaměstnancům Říšských pošt.Následoval zákaz kouření ve zdravotnických a i mnoha veřejných úřadech a samozřejmě i školách.Heinrich Himmler pak zakázal kouřit všem policejním úředníkům během služby.Ve čtyřicátých letech následovaly zákazy kouření v tramvajích a dalších hromadných dopravních prostředcích.Je tedy zjevné, že snahou bylo, omezit negativní vliv kuřáků na nekuřáky, především pak na ženy.

Přestože tato protikuřácká kampaň byla podporována nejvyššími státními institucemi i samotným Hitlerem, nastal ve třicátých letech v Německu výrazný nárust spotřeby tabáku, takže ji nebylo možno považovat za úspěšnou a úspěch začala slavit až ve 40. letech.Na tomto počátečním neúspěchu měly nezanedbatelný podíl tabákové společnosti, které disponovaly dostatečným kapitálem na to, aby tuto nacistickou protikuřáckou kampaň dokázaly sabotovat.Označovaly tak kampaň za nevědecku a fanatickou, vydávaly propagační časopisy a v reklamách na cigarety používaly kouřící modelky.Je tedy zjevné, že tato nacistická kampaň byla i na dnešní poměry velmi liberální, jelikož podle dnešních bajek o nacistcké diktatuře, by jistě pro Hitlera nebyl problém, přívést tabákové společnosti k poslušnosti.Nic takového se ovšem nestalo, přestože tyto společnosti, nepokrytě nacistickou  kampaň sabotovaly.Nacistický režim pak oprávněně poukazoval na to, že za tabákovým průmyslem stojí z velké části židovské vlivy a že tedy tabakismus je cosi neněmeckého.Dnes je pochopitelně poukazovat na fakt, že je něco spojeno s židovským etnikem, považováno za antisemitismus.

Dalším argumentem proti této nacisitcké protikuřácké kampani bylo, a je vlastně i dnes, že nacistický režim kouření považoval za cosi, co vede k národní degeneraci a ohrožení čistoty krve.Nyní, když už i Izrael otevřeně prosazuje ochranu čistoty krve, můžeme tyto pseudoargumenty považovat pouze jako argumenty pro hlupáky, které zoufale šíří především prolhaný mainstream, ve snaze manipulovat veřejné mínění.To že pak kouření vede k degeneraci, je dnes už opakovaně vědecky prokázaný fakt, takže je zjevné, že nacističtí vědci i politici velmi dobře věděli, jakým rizikem kouření pro německý národ je a snažili se proto tabakismus vymýtit.

Nacistická válka proti rakovině, tak byla ve své době něco jedinečného, co nemělo ve světě obdoby a nemá vlastně ani dnes.Přestože byla v poválečných letech válka proti rakovině opakovaně vyhlašována, výsledek je ten, že rakovina dnes stále patří v příčinách umrtí vedle chorob oběhového ústrojí na první příčky a je tedy pochybné, že cílem těchto bombastických proklamací, vůbec nějaké vymýcení rakoviny je.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s