“Příběhy léků” jsou ze strany SÚKLu pouze výkřikem do tmy


Publikace “Příběhy léků”, jejímž autorem je Tomáš Cikrt, je na poměry, které dnes v zdravotnictví panují, tedy především v oblasti předepisování léků, opravdu pozoruhodným počinem a SÚKL tak dokazuje, že i ve státních organizacích existují jisté snahy o objektivní přístup, i když mnohdy to vypadá přesně naopak (1), (2).Tuto publikaci by si tak měl přečíst každý, kdo je nucen užívat vícero medikamentů, protože  kombinace některých z nich může být velmi nebezpečná a pokud se jedná o vyšší počet užívaných farmak, sotva se dá už hovořit o nějakém pozitivním přínosu pro pacianta, ba právě naopak.Tyto skutečnosti, přestože jsou tedy zjevně odpovědným osobám v ústavu pro kontrolu léčiv známé, od lékařů se o nich překvapivě nedozvíte, takže je na druhou stranu zvláštní, že namísto toho, aby SÚKL udělal pořádek přímo v ordinacích lékařů, vydává poněkud utajeně tuto knihu pro pacienty a zřejmě tak očekává, že se namísto lékařů, dovzdělají v oblasti farmacie sami.

leky

Už název první kapitoly knihy naznačuje, že její obsah bude velmi zajímavý  a pro mnohé  také překvapivý, dostmožná pro ty, kteří stále chovají k současnému zdravotnictví a lékařům vůbec bezmeznou důvěru, i šokující.Titulek se totiž klade otázku: Léky a nebo jedy?Tato otázka nebude pro ty, kteří se o problematiku farmak zajímají moc překvapivá, pro mnohé uživatele léků však ano, jelikož skutečnost je taková, že mnozí z nich denně polykají i více než pět různých farmak. Lék je však  lékem jen tehdy, pokud splňuje pět S: je podán ve správné dávce, ve správné formě, správnému pacientovi, na správnou chorobu a ve správný čas.Například tak jen antibiotik je 50% předepisováno chybně, tedy na onemocnění virového původu a tedy nesprávnou chorobu.Je tedy zjevné, že praxe je od této zásady na hony vzdálena a vzhledem k tomu, že mnoho pocientů navíc léky kombinuje, dá se tak v jejich případě mluvit o léčbě jen s velkou dávkou ironie a z léků se tak stávají bez přehánění jedy.

To jak mohou být i běžně bez předpisu dostupné léky životu nebezpečné, ukazuje příklad paracetamolu.Paracetamol je účinná látka, kterou obsahují běžné léky, jako například Paralen, Panadol, Coldrex.Pokud budete tedy tyto pro mnohé bezpečné léky užívat neopatrně, můžete si poměrně snadno vážně poškodit játra.A nevíme o případu, kdy by ošetřující lékaři, či lékárníci, na tato smrtelná rizika spojená s nadužíváním například Coldrexu, pacienty upozornili.Běžně tak pacienti polykají různá farmaka s paracetamolem, aniž by tušili, co jim hrozí.V příbalovém letáku běžně dostupného Paralenu, se pak z nějakých důvodů o těchto vážných rizicích nic nedočtete, což vzhledem k tomu, že jsou tato rizika zkušebnímu ústavu známa, a který lék schválil, je docela zvláštní situace.

Dalším rizikovým faktorem užívání léků je jejich interakce.Už u tří léků dojde k interakci téměř vřdycky, a dojde tedy k i ovlivnění jejich účinků.U pěti a více léků je to prakticky jistota a navíc účiné látky interagují velmi intenzivně a vzniká naprosto nepřehledná situace.Navíc zde působí známý koktejlový efekt a tyto nežádoucí účinky se nesčítají, ale rovnou násobí.Realita je ale taková, že podle údajů samotného SÚKLu,  průměrný český senior užívá najednou čtyři až šest léků, které mu předepíše nebo doporučí lékař.A to ještě nepočítáme léky, které na předpis nejsou a v různých zdravotnických zažízeních senioři užívají i mnohem více farmak.U ostatní populace pak situace není o mnoho lepší.

Ačkoliv je tedy tato publikace nesporně přínosná, působí vzhledem k reálné situaci, kdy nejsou vyjímkou pacienti užívající současně i deset různých lékařem předepsaných léků, poněkud alibisticky.Pokud si tak někdo opravdu ve státních institucích představuje, že se vydáváním takovýchto publikací něco změní k lepšímu, je to představa opravdu velmi najivní.Bez pravidelných a důkladných kontrol lékařů, kteří předepisují takto nezodpovědně hromady farmak, k žádné změně nedojde a je zjevné, ža na opravdové změně poměrů k lepšímu pro pacienty a nikoliv pro farmaloby, má v odpovědných institucích sotva někdo skutečný zájem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s