SÚKL zakázal Viaskor, čínští šarlatáni mu nevadí


Viaskor je přípravek, který se používá k nitrožilní aplikaci vysokých dávek vitamínu C, a to jako podpůrná léčba především u onkologických pacietů.Názory na účinnost vysokých dávek vitamínů C, se  mezi odborníky na onkologická onemocnění různí, nicméně její význam pozitivně hodnotí i  významné lékařské kapacity z onkologického institutu v USA (NCI), a podle některých studií, má podávaní těchto přípravků v onkologické léčbě nesporně pozitivní vliv.To jestli je pak podávání vysokých dávek vitamínu C opravdu takovým přínosem, ukáže až čas, nicméně nyní nás především zajímá, proč přípravek s vysokým obsahem tohoto neškodného vitamínu, leží státním institucím tak v žaludku.

c

Hlavním argumentem SÚKLu pro zákaz používání přípravku Viaskor je, že podávání vysokých dávek vitamínu C, není v současnosti dostatečně ověřenou léčbou a prý při ní může docházet k poškození ledvin.Lékař, který pak podává pacientovi dávky vyšší než 7,5 g/den, léčí podle SÚKLu off-label, na svou vlastní zodpovědnost.Toto upozornění SÚKLu na léčbu off-label zrovna v případě minimálně rizikového vitaminu C, je vzhledem k rozsahu nelegálního podávání off-label léků, které jsou mnohem nebezpečnější, opravdu úsměvné.To že pak může dojít v případě přípravku Viaskor k poškození ledvin, je také od SÚKLu velmi dojemná péče, zvláště když v případě mnoha jiných SÚKLem schválených farmak, už takovou starost o poškození zdraví pacientů neprojevuje.

Co se pak týká tvrzení, že účinnost léčby vysokých dávek vitamínu C není dostatečně ověřena, je tento závěr SÚKLu v rozporu se závěry NCI, podle kterých tato terapie posiluje protinádorovou imunitu a cytotoxické působení proti některým typům nádorových buněk.SÚKL tedy pokud rovnou nelže, tak veřejnost minimálně tímto kategorickým tvrzením mystifikuje.I když pak přesto přistoupíme na tvrzení SÚKLu, že terapie vysokými dávkami vitaminu C je opravdu tak neefektivní, je pak otázkou, proč SÚKL rovněž nepoukazuje na pochybnou účinnost a škodlivost chemoterapie, jejíž přínos pro přežití onkologických pacientů je kolem dvou procent a přesto je masově při léčbě onkolologických onemocnění stále používána.

Mainstreamová média pak společně s lékařskou komorou a SÚKLem svorně drží basu (1), (2), (3) a o výsledcích výzkumu  účinků vysokých dávek vitamínu C  na růst nádorových buněk v americkém  NCI, který spadá pod  U.S. Department, se pochopitelně nedovíte ani slovo, protože pozitivní výsledky aplikace tohoto vitamínu, stejně jako prakticky zanedbatelný význam chemoterapie pro přežití onkologických pacientů, je třeba před veřejností tajit.

SÚKL, lékařská komora a závislá lžimédia, tak opět podstatné informace tají a poukazují pouze na případná rizika a údajnou neúčinnost této terapie, což je přinejmenším prokazatelná demagogie.Pikantní pak na tom je, že zatímco terapie vitamínem C, je pro lékařské statní orgány problematická, provozování šarlatánské čínské medicíny (TCM) ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, schválilo ministerstvo zdravotnictví bez nejmenších námitek a stejně tak SÚKL, nevznesl proti používání neověřených čínských bylinných směsí pochybného původu na půdě fakultní nemocnice jedinou námitku.Přitom na webu firmy TCM Bohemia, která je výhradním dodavatelem těchto směsí, nelze zjistit, jaké byliny směsi vlastně obsahují.A tak i skutečnost, že například šalvěj červenokořenná, která je v TCM běžně využívaná, kontraindikuje s některými léky, nechává SÚKL v klidu.Podle webu fakultní nemocnice HK, pak tyto směsi byly testovány “hlavně na přítomnost těžkých kovů”, a jinak o jejich složení není nic známo, což vzhledem k tomu, že se v této nemocnici používají jako léčebné prostředky, je ukázkovým příkladem šarlatánství.

Stejně tak některé další zdravotnické instituce schvalují preparáty, jejichž účinnost nebyla nikdy prokázána a vzájemně si tak s SÚKLem protiřečí, takže je evidentní, že na ministerstvu zdravotnictví, pravá ruka neví, co dělá ta levá. Je tedy do očí bijící, že státnímu zkušebnímu ústavu, stejně tak jako ostatním státním zdravotnickým institucím, které se vědeckostí zaklínají na každém kroku, ve skutečnosti o žádnou vědeckost nejde, ale jsou pro ně rozhodující, motivy zcela odlišné, které ovšem s vědou nemají co do činění, zato mají velmi blízko k šarlatánským praktikám a zájmům farmaloby.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s