Americkou armádu ohrožují homosexuální útoky


V roce 2012 se mainstreamová média rozplývala nad skutečností, že v americké armádě bylo zrušeno pravidlo, podle kterého  homosexuálové  dvacet let nemohli v armádě sloužit.Přestože armáda zakazovala dotazovat se na sexuální orientaci, ten kdo se k homosexualitě přihlásil, musel z ní být propuštěn.Z těchto důvodů služba v americké armádě mnoho těchto jedinců nepřitahovala.Přestože se někteří velitelé už tehdy oprávněně obávali problémů, které může tato změna přinést, žádné se prý podle oficiálních míst neobjevily.Statistiky obětí  sexuálních útoků  v americké armádě z roku 2014, tedy tři roky po zrušení zákazu služby pro homosexuály, ale vypovídají o něčem naprosto opačném.

lgbt.army

Přestože nárust zaznamenaly i počty útoků na ženy v americké armádě, k mnohem vyššímu nárustu došlo v případě útoků na muže.Zatímco tedy v letech 2008-11, se počty mužů, kteří se stali obětí sexuálních útoků v americké armádě držely zhruba na stejné úrovni, a v roce 2010 zaznamenaly dokonce mírný pokles, v roce 2011, tedy v roce zrušení restrikcí pro homosexuály, a i v roce následujícím, se tento sestupný trend zastavil a jejich počty začaly opět znatelně stoupat.V roce 2013 pak počet těchto útoků na muže raketově vzrostl oproti roku 2012 o 100% a v roce 2014 se oproti roku 2013 opět téměř zdvojnásobil.

Nicméně tyto počty ze statistik, budou sotva odpovídat zcela realitě, a velmi pravděpodobně budou ještě vyšší, jelikož studie prokázaly, že pouze jedna z pěti žen a dokonce pouze jen jeden z patnácti mužů, tyto sexuální útoky nahlásí.To pak platí především v případě homosexuálních útoků na heterosexuální muže, kdy napadení muži z pochopitelných důvodů mají obavy tyto případy napadení nahlásit, aby neztratili autoritu, či nebyli sami považováni za homosexuály.

A že se nejedná o žádný banální problém, potvrdil v roce 2014 i dnes už bývalý americký ministr obrany Chuck Hagel, když prohlásil:

“Sexuální útoky ohrožují životy a blaho jak žen, tak i mužů, kteří slouží naší zemi v uniformě.Ničí pouto důvěry a jistoty, která leží v srdci  našich ozbrojených sil.”

Armádní  justiční systém pak odsoudí jen asi 7% všech nahlášených případů sexuálních útoků, což je jedna z příčin, proč více jak 80% případů není vůbec nahlášeno.Případy mužů kteří utrpěli psychické trauma z sexuálního útoku, jsou pak dvakrát častější, než případy traumat způsobených bojem.Podle Pentagonu, je 38 vojáků, sexuálně napadeno každý den.Znásilnění mezi muži v Obamově armádě, tak má charakter epidemie.Podle Elaine Donnelly z centra pro vojenskou připravenost, počty sexuálních útoků mezi muži v armádě začaly růst už v roce 1993, kdy kongres zrušil zákaz pro homosexuály a nahradilo ho pravidlo “don’t ask, don’t tell,”, které nakonec bylo také odstraněno prezidentem Obamou, čímž byl homosexuálům umožněn volný vstup mezi členy armády.

Jak už bylo zmíněno, tento tristní stav si uvědomují i mnohé státní autority, nicměné opatření, která by tento stav změnila, tedy opětovné omezení vstupu homosexuálů do americké armády, která platila dvacet let, nejsou zatím na obzoru.Tato omezení pro vstup homosexuálů do US armády měla tedy zjevně svůj důvod a jejich zrušení ze dne na den, vedlo prokazatelně k dnešnímu katastrofálnímu stavu, který paradoxně ohrožuje morálku americké armády mnohem více, než vnější nepřítel.Sluníčková masmédia pak namísto toho, aby na tento homosexuální mor poukazovala, naopak šíří homosexuální propagandu a ministr obrany Leon Panetta nařídil, aby se červen oslavoval jako “měsíc hrdosti gayů”.Nejsme si ovšem jisti, jestli je co oslavovat a že homosexuální excesy mezi vojáky v americké armádě, jsou právě to, na co by měla být tato armáda hrdá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s