MV: kritika veřejnoprávních médií je extremismus


Jak už jsme zde několikrát zmínili, počet jedinců, které by bylo možno onálepkovat jako politické extremisty, byl vždy jen mizivý a v posledních letech, už  tak není do policejních statitik evidujících takzvané činy s extremistickým podtextem co zapisovat.A protože ani snahy o umělé navýšení počtů extremistů prostřednicvím gumových paragrafů příliš nepomohly, musí demokratura tuto tristní situaci řešit kriminalizací svobody slova.

ct

A tak se na webu ceska-justice.cz můžeme dočíst, že abyste mohli být onálepkováni jako extremista, bude do budoucna úplně stačit, dovolit si “extrémně užívat svobody slova”, což v newspeaku demokratury znamená, například kritizovat Českou televizi, Český rozhlas, předsedu vlády Sobotku, evropskou unii, nebo přistěhovalectví.Takováto kritika, tak padá podle ministerstva vnitra, definitivně do kategorie extremismu.

Jelikož tak počet činů s extremistickým podtextem v prvním čtvrtletí roku 2016, opět zaznamenal podle statistik mnisterstva vnitra, oproti stejnému období minulého roku znatelný pokles, a to navzdory tomu, že se mezi tyto činy začalo započítávat i výtržnicví a další běžné trestné činy, které existovaly už dávno před tím, než začal být extremismus politicky zneužíván, musí ministerstvo vnitra tuto neblahou situaci nějak řešit.A nejjednodušším řešením, je začít označovat jako extremistické, využívání svobody slova, která je mimochodem zaručena listinou lidských práv a svobod.

Extrémním využívání svobody slova, je tedy v demokratuře nyní myšlena i kritika korporátních médií, která hlásají tu jedinou správnou pravdu a demokraturou chráněná dogmata, a kdo si je dovolí kritizovat, bude zařazen do statitiky jako extremista.Je zde tedy zjevné rozšíření zákazu kritiky, nebo zpochybnění nezpochybnitelných dogmat chráněných zákonem, také na zdroje, které tato dogmata šíří.Demokratura nám tak ukazuje, že takzvaná veřejnoprávní média, placená z veřejných peněz, cílem jejichž provozování má být podle šířené legendy zabránit zneužití medií politickými stranami, dělají přesný opak a těmto politickým stranám slouží a jejich kritika je pak pochopitelně těmito vládnoucími stranami označována jako extremistická aktivita.

Není tak možná daleko doba, že stejně jako bláboly hlásané veřejnoprávními zdroji, budou nějakým gumovým zákonem chráněny i tyto zdroje.A tak k radosti MV, počty extremistů opět porostou, a bude na základě nich, možné dále zdůvodnit existenci všech těch gumových paragrafů, které mají demokraturu, před údajnými extremisty chránit.

Advertisements