Demokratuře se gumové paragrafy nezdají dostatečně gumové


Vzhledem k tomu, že na základě  již v současnosti platných gumových paragrafů, lze velmi snadno díky jejich vágní definici odsoudit prakticky každého, jak se také děje, jedná se zdánlivě, jen o kosmetickou úpravu.Paragrafy, které tak mají chránit už dnes nedotknutelné a především pak  nekritizovatelné skupiny, jako jsou homosexuálové, přivandrovalci, vítači a podobně,  budou rozšířeny ještě o “třídy”, čímž se stanou přímo ultragumové s ultrauniverzálním (zne)užitím.

tellin.true

Pokud si nedovedete pod třídou nic konkrétního představit, tak zde demokratura jde ještě dále, než komunistické režimy, které si vystačily pouze s třídou dělnickou a buržoazní.V demokratuře, už třídou bude definována jakákoliv skupina s podobným životním stylem.Lze sem tedy zařadit prakticky jakoukoliv skupinu dvou a více osob, které mají podobný životní styl.A tak například vagabundi povětšinou cizího původu, povalující se dnes  běžně po ulicích mnoha evropských měst, budou také chránění jako “třída” (inu pokrok nelze zastavit) a pokud si dovolíte někde zmínit, že dělají bordel a nedejbože, že když bez platných dokladů cestují dopravními prostředky, tak zamořují okolí nesnesitelným smradem, budete moci být popotahováni za podněcování k nenávisti proti této zákonem chráněné “třídě”.

Ačkoliv se na první pohled nejedná o příliš významnou změnu, jelikož už nyní platné paragrafy, by neměly být překážkou, pokud je dostatek vůle někoho obžalovat a následně odsoudit, nicméně je zde jasný trend, ještě více výklad těchto paragrafů “změkčit”, aby žádný soudce nemohl mít pochyby, že odsuzuje skutečně podle “práva”, a jedná se tak o jakousi pojistku, že nepohodlná osoba, ze spárů inkviziční demokratury, jen tak snadno nevyvázne.

Touto úpravou, bude také usnadněno postihovat ty, kteří šíří podle výkladu demokratury údajně nenávistné informace.To znamená takové, které staví jisté “třídy”, do ne zrovna pěkného světla, jelikož odhalují pro ně nepříjemné skutečnosti.Například takové, že homosexuální a bisexuální muži, měli být ještě do minulého roku na doporučení FDA doživotně odmítáni jako dárci krve.Toto doporučení vládní FDA nevydala protože by chtěla podněcovat k nenávisti, ale prostě proto, že tito jedinci žijí mimořádně rizikovým životním stylem.V demokratuře to ovšem lze kvalifkovat, jako podněcování k nenávisti, jelikož přestože tato informace žádnou nenávist pochopitelně vyvolat nemůže, homosexuály pak už ale v lásce nikdo mít příliš nebude, a v demokratuře se doporučuje, “třídu” homosexuálů milovat.Demokratura tak dává otevřeně přednost ochraně deviantů, před ostatní zdravou populací.Stejně tak poukazovat na zločinnost jistých etnik, která se bruselská nemonklatura snaží do Evropy za každou cenu importovat po milionech, by se nemuselo vyplatit, protože se o nich smí mluvit jen pozitivně.

Demokraura tak vysílá všem ještě myslícím jasný signál, že je nejvyšší čas se šmejdy, kteří tyto zákony prosazují skoncovat, dokud je ještě možné volit nějakou alternativu.Protože brzy, budou všechny alternativy díky těmto stále “vylepšovaným” paragafům, postaveny mimo zákon a prostor budou mít jen přivandrovalci, sluníčkáři a zákonem chráněné “třídy” deviantů.

Advertisements